Page 1

juli 2013  ×  jaargang 3, nummer 2  ×  deze krant verschijnt vier keer per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid  ×  oplage 5000 Deze krant is met zorg samengesteld door de wijkredactie. We horen graag uw opmerkingen, vragen of nieuws! Laat het ons weten. Mail naar redactie@liendertrustenburg.nl

2

Auww!! Aderlaten doet pijn! Red De Krant!

Foto’s: Kees Quaddgras

e D

n

die iedereen leest! 3

Rob v.M. te A.: “…veel respect voor mensen die met hun handen mooie dingen maken.”

u t a

s r u

4

Buurtvoorlichters: de anti-los-zandbrigade.

6

De natuur, de speelplaats, de Vrijheid, wat wil een mens nog meer?

r o o d & r o o v t n a r k k Wij g r u b n e t s u R & Liendert

8|9 10 12 Samen een puntje roth eten in de culturele huiskamer.

Pesten, daar kun je wat aan doen!

Meedenken over een wijkplan ABCLiendert.

o s p i e n n i ! u t l e pe

Wethouder Rob van Muilekom verrichtte de openingshandeling door middel van het doorknippen van een ketting. Deze ketting had een waterpomp vergrendeld. Nadat de pomp los was, kon de wethouder met hulp van enkele sterke kinderen water naar boven pompen, dat uiteindelijk via een grillig aangelegde ‘beek’ van de heuvel afstroomde.

Voordat de heer van Muilekom aan deze openingshandeling begon, schetste hij in vogelvlucht de geschiedenis van het Waterwingebied. Hij bedankte alle instanties en personen die bij de ingrijpende werkzaamheden in het vernieuwde Waterwingebied betrokken zijn geweest.

Deze krant kan mede verschijnen door een bijdrage van Formido aan de Wielewaalstraat.

Speciale dank was er voor Roelie Norp, Riekje Hoffman en Kees Quaadgras, die zich bijzonder hebben ingezet voor de verbeteringen in dit groengebied. De prachtige foto’s spreken voor zich.

Krant kwijt? Bekijk alle nummers online: http://issuu.com/dekrantdieiedereenleest


2

VACATURES!

Rob v an Muilekom, de wethouder voor Liendert en Rustenburg zegt:

Auww!

Ja, mensen, dat was even incasseren voor ons als redactie. Twee steunpilaren van onze Krant gaan ons verlaten! Met onmiddellijke ingang nog wel. De lach en de traan, ze strijden beide om voorrang. Gemma is blij, en wij met haar, dat ze kan ‘instromen’ bij een woonproject waar ze al lang ingeschreven stond. In juli al! Wat heeft Gemma enorm veel voor De Krant gedaan. Gemma, je was een echte Amersfoortse Kei! We gaan je erg missen! En dan Ard. We kunnen het hem niet kwalijk nemen, dat hij na twee jaar weer andere dingen gaat ondernemen. Stilletjes op de achtergrond maakte Ard zijn prachtige foto’s. We kunnen wel zeggen ‘dan doen we dat zelf wel’, maar dan wordt het nooit zo mooi als dat hij het deed. Ard, je bracht De Krant op een hoger niveau door je prachtige bijdrage! Maar we hebben intussen wel weer een hele mooie zomereditie in elkaar gefietst. Daar komt u de zomer mee door, toch? En denk er eens over na, of ú niet bij ons team wilt gaan horen. Of misschien uw buurvrouw, die veel te bescheiden is, maar intussen wel alles van de wijk weet en heel leuk kan schrijven. Of stiekem privé erg mooie foto’s maakt. Maak ons blij! Maak ons team weer compleet met een:

Wijkschrijver … met interesse in mensen en in de soms stormachtige ontwikkelingen in de wijk. We helpen je, want we doen dit al een tijdje. Doen! Leuk! Ondersteun ons als

vormgever/dtp’er want Jaap kan wel een handje gebruiken. ’t Is een leuke maar stevige klus, die Krant. En helemaal te gek als we een

“Zorg en aand acht dicht bij de mensen brengen, d at vind ik bel angrijk” Rob v an Muilekom is de nieuwe wijkwethouder v an Liendert. Steven Snijders interviewde hem voor de kr ant. Hij schreef een artikel met 2 delen. Het eerste deel g aat over Rob v an Muilekom. Wie is hij? Deel 2 g aat over zijn werk. W at doet hij? En komt er een STIP in de wijk? Wie is Rob v an Muilekom? “Ik ben geboren in Den Bosch. Ik heb in Wageningen gestudeerd. Nu woon ik al 18 jaar in Amersfoort. En ik voel me 100% Amersfoorter. Ik heb een vrouw en 3 kinderen (14, 18 en 20 jaar). Veel familieleden van mij werken in de bouw. Mijn vader was timmerman. Mensen die met hun handen werken, daar heb ik veel respect voor. Mijn ouders hebben ons gestimuleerd om een opleiding te volgen. Mijn broers werken in het onderwijs en de verpleging. En ik ben dus vanaf februari voor de PvdA in Amersfoort.” Vrije tijd “In mijn vrije tijd sport ik graag met vrienden. We spelen tennis of gaan voetballen. Ook maak ik graag een wandeling in de natuur. Ik houd van mooie landschappen. Ik maak graag kennis met andere mensen en andere culturen. Die zijn er in Liendert genoeg!” W aarom wijkwethouder? “Ik werkte eerst in heel Nederland. Ik deed veel opdrachten voor gemeenten en provincies. Ik werkte samen met veel verschillende mensen en organisaties. Samen moesten we oplossingen bedenken voor problemen in wijken. Ik heb daar heel veel van geleerd. En die kennis en ervaring kan ik nu heel goed gebruiken. Als wethouder in mijn eigen Amersfoort! In Liendert wonen mensen uit veel verschillende landen. Zij willen allemaal het beste voor hun wijk. Dat is prachtig. Maar er zijn ook moeilijke dingen in

cartoonist zouden hebben. Of iemand die een strip kan tekenen.

Het leerbedrijf is een samenwerking tussen MBO Amersfoort en zorgorganisatie Beweging 3.0. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het doel van de samenwerking is dat in de opleiding voor Helpende of Verpleegkundige theorie en praktijk gekoppeld worden.

Een goed begin van de dag… Lekker in de tuin of op het balkon, in de regen onder de luifel…

Onderwerpen voor Liendert “Ik ben verantwoordelijk voor Wonen en Stedelijke Vernieuwing. Ik weet dus veel van de projecten in en rond de wijk. Zoals de projecten Liendert-Zuid, De Windroos, De Wiekslag en het Hogekwartier. Maar ik denk ook mee over investeringen in goede woningen voor verschillende groepen mensen. Ik heb ook meegewerkt aan het project in het Waterwingebied. Maar dat is nu klaar. Het is op 19 juni officieel geopend. En ik ben erg trots op iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Het ziet er fantastisch uit!” STIP en activiteitencentrum in Liendert? “De Gemeente wil, dat er ook in Liendert een InformatiePunt komt. De zorg komt dan dicht bij de bewoners. En vrijwilligers en professionals moeten dan goed samenwerken. Dat vind ik heel belangrijk. Verder komen er in Amersfoort activiteitencentra. Dat staat ook in het coalitieakkoord. De Gemeente weet nog niet precies waar. Maar samen met bewoners en organisaties zoeken we naar een goede plek. En we bekijken welke activiteiten er voor de wijk nodig zijn. De Groene Stee is één van de plekken die we bekijken. Maar er zijn ook veel wijkbewoners nodig die willen helpen.” Helpt u ook mee? Wilt u helpen? Of hebt u vragen? Mail naar: wethoudervanMuilekom@amersfoort.nl

De Liendert start als leerbedrijf Woonzorgcentrum De Liendert aan de Zwaluwenstraat gaat op 2 september a.s. van start als Leerbedrijf in de Zorg.

We kunnen bijna niet wachten op de verrassingen die de mailbox gaan vullen. Je weet het hè: redactie@liendertrustenburg.nl

de wijk. Bijvoorbeeld werkloosheid of persoonlijke problemen van wijkbewoners. Als wijkwethouder vertegenwoordig ik de wijkbewoners. Maar ook de burgemeester en wethouders, het college. Hebben bewoners vragen, dan kunnen ze die altijd aan mij stellen. Ik help hen dan verder. Want ik weet waar ze met hun vragen heen kunnen. Of wie hun vragen het beste kan beantwoorden.

… de zomereditie lezen van de “De Krant die iedereen leest”.

Christien van Ark, locatiemanager bij Beweging 3.0 vertelt. “Op dit moment worden zorgverleners in De Liendert opgeleid tot werkcoaches. Zij krijgen dus een bijzonder rol; deels zorgmedewerker en deels werkcoach om studenten op te leiden. Ook de bewoners en hun familie worden nauw betrokken bij het project en mogen meedenken over de invulling. Heb jij je wel eens afgevraagd of De redactie krijgt steeds vaker klachten over kabouters. Tja mensen, wat doe je d’r aan?

werken met ouderen iets voor jou is? Dan is het ‘Leerbedrijf in de Zorg’ van MBO Amersfoort misschien iets voor jou. Kijk voor meer informatie op  www.mboamersfoort.nl Je leest het, Rob: je kunt ook oud worden in Liendert als je het hier zo gezellig vindt.


LEUKE WIJKBURGEMEESTER, HOOR!

3

Maak kennis met wijkwethouder Rob van Muilekom

“Ik vind het belangrijk om zorg en aandacht dicht bij de mensen te brengen”

R

ob van Muilekom is sinds enkele maanden wijkwethouder van Liendert. Hieronder leest u een interview met hem. In het eerste deel kijken we naar Rob als persoon. Vervolgens gaan we in op zijn werk. We hebben het onder andere over de STIP en andere onderwerpen die in Liendert spelen. Wie is Rob van Muilekom?

“Ik ben geboren in Den Bosch. Na mijn studie in Wageningen ben ik 18 jaar geleden in Amersfoort komen wonen. Met mijn vrouw en 3 kinderen (14, 18 en 20 jaar) voel ik me inmiddels 100% Amersfoorter. Ik kom uit een familie waarvan velen werkzaam waren in de bouw; mijn vader was timmerman. Ik heb veel respect voor mensen die met hun handen mooie dingen voor elkaar krijgen. Mijn ouders hebben mij en mijn twee broers gestimuleerd om ambitie te hebben en een opleiding te volgen om dat te bereiken. Mijn broers werken nu in het onderwijs en de verpleging. Ik mag sinds februari wethouder zijn voor de PvdA in Amersfoort.” Vrije tijd

“In mijn vrije tijd ga ik graag met vrienden een potje tennissen of voetballen. En ik kan erg genieten van een wandeling in de natuur en van mooie landschappen. Ik maak graag kennis met nieuwe culturen en interessante personen. Daarvoor hoef ik niet ver van huis, want Liendert heeft op dat vlak veel te bieden!”

Waarom wijkwethouder?

“Voordat ik wethouder werd, werkte ik in opdracht van gemeenten, provincies en samenwerkingsverbanden over heel Nederland. Vaak hield ik mij dan bezig met bepaalde vraagstukken die in wijken of in grotere gebieden speelden. Met verschillende personen en organisaties moest ik tot een oplossing komen. En er is toch niets mooiers dan dat je deze ervaring kunt inzetten voor de mensen in je eigen Amersfoort! Liendert spreekt me als wijk erg aan vanwege de mensen uit diverse landen die het beste voor hebben met hun wijk. Er liggen ook de nodige uitdagingen vanwege de aanwezige werkloosheid en vraagstukken in de persoonlijke sfeer. Als wijkwethouder ben ik voor de mensen in Liendert het eerste aanspreekpunt vanuit het college van B&W. En voor specifieke vragen kan ik zorgen dat ze op de juiste plaats terechtkomen en behandeld worden.” De portefeuille voor Liendert

“Vanuit mijn portefeuille Wonen en Stedelijke Vernieuwing ben ik betrok-

ken bij diverse projecten die nu in en om Liendert spelen. Zoals de projecten LiendertZuid, De Windroos, De Wiekslag en het Hogekwartier. Maar ik houd mij ook bezig met investeringen in goede woningen voor diverse doelgroepen. En tot voor kort hield ik mij ook bezig met het heringerichte Waterwingebied, dat op 19 juni officieel geopend is. Ik ben erg trots op de omwonenden, die zich hiervoor hebben ingezet. Het ziet er fantastisch uit!” STIP en activiteitencentrum in Liendert?

Een STeun- en InformatiePunt (STIP) is een herkenbare, centrale en laagdrempelige plek in de wijk waar iedereen, jong en oud, antwoord kan krijgen op vragen. Ook kunnen wijkbewoners daar aangeven iets te willen doen voor hun wijk en buurtgenoten. Een plek waar je informatie kunt krijgen over wat er in de wijk speelt (o.a. activiteiten) en waar je geholpen kunt worden als je bepaalde zorg en ondersteuning nodig hebt. “Ik vind het belangrijk om zorg en aandacht dicht bij de mensen te brengen en te organiseren, in goede

Enkele Amersfoortse ambtenaren, waaronder de burgemeester en onze wijkwethouder Rob van Muilekom, bezochten Liendert. Dat deden ze op de fiets. Het wijkbezoek startte met een uitleg van de projecten in de wijk aan de hand van de wijkmaquette in De Groene Stee (foto rechtsboven). Daarna brachten ze een bezoek aan het Huis van Bartels (foto’s midden). Vervolgens bezochten ze de nieuwe natuurspeelplaats (foto rechtsonder). Ook bekeken ze de Horsten en luisterden ze naar Marieke Broersma. Zij vertelde iets over de activiteiten van het AV Werkpunt.

Kees Quaadgras

Foto’s: Steven Snijders

Het nieuwe college in het zadel

samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Ook in Liendert wil het nieuwe College een STIP realiseren. Daarbij krijgen de wijkbewoners de ruimte om aan te geven welke onderwerpen volgens hen specifieke aandacht nodig hebben. Tevens kunnen mensen zich aanmelden om als vrijwilliger in een STIP actief te zijn. Daarnaast staat in het nieuwe coalitieakkoord dat er in Amersfoort ook vier à vijf activiteitencentra moeten komen. Met diverse bewoners en organisaties uit Liendert wordt nu bekeken welke behoeften er zijn en welke locaties daarvoor in aanmerking komen. De Groene Stee is één van de locaties die we onderzoeken. En de vraag is wie zich hiervoor actief willen inzetten.” Vragen aan Rob? Mail naar: wethoudervanMuilekom@amersfoort.nl

Steven Snijders


OUDGEDIENDEN WILLEN NOOIT MEER WEG

4

Oudgedienden (2) In onze vorige krant schreven we over Arie en Machteld Teunissen. Zij wonen al vanaf het prille begin in Liendert. Een positief verhaal van mensen die met veel plezier in de wijk wonen. Natuurlijk zijn er ook bewoners met minder positieve ervaringen. Ook die mensen willen wij hun verhaal laten doen.

D

eze keer het verhaal van Louise van der Baan. Een jeugdige dame van 76 jaar die al zo’n 45 jaar in Liendert woont. Louise vertelt: “In 1966 verhuisde ik met mijn gezin naar een splinternieuwe eengezinswoning in de Putterstraat.” Haar gezin met twee jonge kinderen was letterlijk uit de tweekamerwoning in de Van Nesstraat (Kruiskamp) gegroeid. Hoewel de omgeving van de nieuwe woning nog een grote bouwput was, was het gezin dolblij met de ruime woning met voor- en achtertuin. In het nieuwe huis werd nog een zoon geboren. In de buurt woonden vooral jonge gezinnen met kinderen. De school was om de hoek en de buurtwinkels grensden aan hun achtertuin. Gezellige kinderrijke buurt

De kinderen van Louise groeiden op

in de Putterstraat en het gezin woonde er in die beginjaren met veel plezier. Eind jaren ’80 veranderde langzaam maar zeker de sfeer in de buurt. Buren verhuisden en daarvoor in de plaats kwamen voornamelijk gezinnen van allochtone afkomst. En hoewel Louise goede contacten onderhield met haar nieuwe buren, miste ze de vertrouwde mensen om zich heen. Overlast

Louise was inmiddels gescheiden en toen ook haar kinderen uitgevlogen waren, woonde ze alleen. Ze vertelt: “Bewoners van de Putterstraat en de Rietzangerstraat ondervonden veel overlast vanuit de Horsten. Er was sprake van vandalisme, winkels werden overvallen en woninginbraken kwamen regelmatig voor.” Ook Louise werd hier persoonlijk mee geconfronteerd. Tot tweemaal toe werd er inge-

broken in haar woning. Eén keer zelfs terwijl ze boven lag te slapen. Dat gaf een groot gevoel van angst en onveiligheid, waardoor haar wens om te verhuizen steeds groter werd. Verhuizen

Louise bezocht regelmatig een paar oude buurtjes die in het 55+-complex in de Spreeuwenstraat woonden. Ook zij zou daar graag wonen. Toch duurde het nog tot 2002 voordat zij daar een appartement kon betrekken. Sindsdien woont ze daar met veel plezier. Uitzicht

Ik vraag wat ze vindt van Het Hogekwartier, dat een groot deel van haar uitzicht gaat bepalen. Louise zegt dat voor haar deel van de flat alleen laagbouw gerealiseerd wordt en dat ze uitkijkt op de brug die over de Hogeweg komt. Dus als die klaar is kan ze weer tot ver in Schuilenburg kijken. Louise hoopt nog vele jaren met plezier in haar appartement in Liendert te blijven wonen. Gea Hofman

Woonzorgcentrum De Liendert zoekt vakantievrijwilligers De zomer is voor veel mensen een tijd van vakantie, zon en gezelligheid. Maar het kan ook een lange, stille periode zijn, als familie en vrienden op vakantie zijn. Daarom zoeken wij voor de maanden juli en augustus vakantievrijwilligers! Vindt u het gezellig om in de maanden juli en augustus met een bewoner van De Liendert een kopje koffie te drinken, naar de markt of het winkelcentrum te gaan, te eten, een boek of krantje te lezen of iets anders gezelligs te ondernemen? Bent u iemand die van betekenis wil zijn voor een ander? Als dat zo is, dan bent u degene die wij zoeken! Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als vakantievrijwilliger, neemt u dan contact met ons op. Woonzorgcentrum De Liendert, Zwaluwenstraat 1, Amersfoort, 033 472 28 44.

Mensen bij elkaar brengen De buurtvoorlichters samen op pad

M

arieke Broersma: “Het project Buurtvoorlichting maakt onderdeel uit van het AV Werkpunt, dat in 2009 is gestart om de wijkeconomie te stimuleren. Het is opgebouwd langs de pijlers ‘werken’ en ‘leren’. De buurtvoorlichters hebben een centrale rol in de wijk om een verbinding tussen wijkbewoners tot stand te brengen. Zij doen vooral hun best om mensen te bereiken die zich niet zo gemakkelijk laten aanspreken.” Een gedegen opleiding

“In de afgelopen jaren hebben wij al met drie lichtingen buurtvoorlichters te maken gehad. Zij hebben allen de opleiding ‘Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2’ gevolgd. De huidige drie buurtvoorlichters stammen uit de eerste twee lichtingen. De gemeente vindt het werk van de buurtvoorlichters zo belangrijk, dat twee van hen in dienst zijn genomen en de derde een Wist u dat er ook renovatieplannen zijn voor de Horsten? Hierover volgende keer meer.

vrijwilligersvergoeding krijgt. Hun opdrachtgevers zijn de woningcorporaties, de gemeente en maatschappelijke organisaties, zoals woonzorgcentra en de SWA. De buurtvoorlichters kunnen worden ingezet voor alles wat in de wijk onder de aandacht moet worden gebracht.” Persoonlijke benadering werkt

Wahid en Suzan doen dit werk al voor het derde jaar en Şengül voor het tweede. Wahid: “Onze functie is nog vrij nieuw en dus onbekend bij de mensen. We benaderen de bewoners persoonlijk. We willen mensen bij elkaar brengen. Die persoonlijke benadering werkt goed. Dat is heel wat anders dan een flyer in de bus stoppen,” zegt hij trots. Suzan: “We werken in alle Amersfoort Vernieuwt-wijken, dus behalve in Liendert-Rustenburg ook in Schuilenburg-Randenbroek en KruiskampGoogle eens op Time Writers Hogeweg Amersfoort: moderne geschiedschrijving…

“Onze taken worden intensiever en krijgen inhoudelijk steeds meer betekenis.”

Koppel. Met behulp van een enquête brengen we in kaart welke hulpvragen mensen hebben en we proberen hen te koppelen aan mensen die hulp willen bieden. Onze taken worden intensiever en krijgen inhoudelijk steeds meer betekenis.” “Het is een belangrijke functie,” zegt Şengül met een brede lach op haar gezicht. “Ik vind het heel leuk om zoveel verschillende mensen te ontmoeten. Je komt met alle geledingen van de bevolking in aanraking.” Elke dag bijzonder

Dagelijks hebben de drie buurtvoorlichters met allerlei mensen te maken. Hun werkervaring op meerdere terreinen komt hen hierbij goed van pas. En natuurlijk maak je altijd wel iets opmerkelijks mee. “In december 2010 … je kunt er een bijzonder filmpje zien over de voortgang van de werkzaamheden aan de Hogewegtunnel.

hadden we een project waarbij we bij senioren versierde kerstbomen brachten,” vertelt Şengül. “Maar ik had geen idee hoe dat moest. Het bleek dat je eerst de lampjes erin moest doen, daarna de versieringen en dan pas de slingers. We hebben toen een korte cursus ‘kerstboom versieren’ gehad.” Maar het meest hilarische voorval: Een buurtvoorlichter deelde folders uit over energiebesparing in de woning. Bij een flat werd opengedaan door een poedelnaakte man. De buurtvoorlichter gaf hem snel de folder en liep verder. Grinnikend zegt Marieke, dat deze man als eerste energiebesparing de tip kan krijgen dat hij kleren moet aandoen. Wahid onderstreept: “Het is elke dag bijzonder om de wijk in te gaan.” Gemma Emons

Er wordt gebeld. De buurtvoorlichter: Wilt u meewerken aan De Krant als schrijver of vormgever? Zeg dan maar eens ‘nee’.

AV Werkpunt

Kent u deze mensen al? Misschien kwam u hen onlangs tegen op straat. Of stonden ze voor uw deur met informatie over een actueel thema in de wijk. Misschien kwamen ze ooit bij u om uw hulp te vragen voor het verspreiden van onze wijkkrant. Het gaat hier over de buurtvoorlichters, een term die u wellicht wel eens gehoord hebt. Maar wie zijn dat? In gesprek met Marieke Broersma, projectleider van Amersfoort Vernieuwt (AV) Werkpunt. En met Şengül, Wahid en Suzan, de drie buurtvoorlichters.


… EN NIEUWKOMERS OOK NIET. GOED ZO!

5

Nieuwkomers (1) Carla en Fred Hoekstra, 73 en 63 jaar, wonen sinds 9 maanden in Liendert. Na een moeilijke periode van 3 jaar, waarin Fred wegens ernstige gezondheidsproblemen moest stoppen met werken en vooral bezig was met herstellen, hebben beiden weer vertrouwen in de toekomst.

Rustige locatie

Ze waren verbaasd over de rust rond het wooncomplex in de Spreeuwenstraat. En eigenlijk waren ze gelijk verkocht toen ze het appartement en de omgeving gezien hadden. Samen met vrienden en familie hebben ze het appartement ingericht met hun eigen vertrouwde spulletjes. Helaas moesten ze van veel dingen afscheid nemen, vanwege ruimtegebrek, “maar,” zegt Carla, “dat hoort ook bij het leven.” Fred en Carla zijn zo blij dat ze elkaar nog hebben, dat al die materiële zaken helemaal niet meer zo

belangrijk zijn. Carla is vol lof over de wijze waarop ze in het appartementencomplex ontvangen zijn. Ze hebben goede contacten met hun buren. Iets betekenen voor een ander…

Ondanks heimwee in het begin, wonen Carla en Fred met veel plezier in Liendert en realiseren zij zich elke dag meer de voordelen: alles gelijkvloers en geen tuin die onderhouden moet worden. Carla heeft altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, maar dat heeft een tijdje op een laag pitje gestaan. Ze wil dat graag weer oppakken. Ze zegt, “ik vind het prettig iets te kunnen betekenen voor een ander.” Ondanks een stevige griep, waarvan ze, toen ik haar sprak herstellende was, staat ze positief en actief in het leven. Ik neem afscheid van twee vriendelijke, gastvrije mensen, die hopelijk nog heel lang van hun woonomgeving, maar vooral van elkaar mogen genieten. Gea Hofman

Bootcamp in het Waterwingebied Sinds januari 2013 geeft Jonas Driessen ‘bootcamptrainingen’ in het Waterwingebied.

“T

ijdens deze trainingen gaan we met een groepje enthousiaste buurtbewoners het park in en gebruiken we ons eigen lijf, elkaar en de omgeving voor het doen van allerlei oefeningen om kracht en uithoudingsvermogen te verbeteren. Dat het park onlangs is vernieuwd, maakt dat alleen nog maar leuker! Zo kunnen ook volwassenen hun hart ophalen in de natuurspeelplaats!” Er is nog ruimte in de groepen, dus lijkt het je leuk, dan ben je van harte welkom eens een proefles te volgen.

Kinderen Naast de ‘bootcamp’ voor volwassenen richt Jonas zich ook steeds meer op kinderen uit de wijk. “Het balletje is gaan rollen na de ‘Kinderdialoog’. Welzin (Stichting Welzijn Amersfoort) heeft toen een werkgroep ‘bewegen in de wijk’ opgezet. Deze groep bestaat uit kinderen die zelf sportieve activiteiten leren organiseren en uitvoeren. Zij wilden graag eens kennismaken met bootcamp. Na een demo-training bij het Vogelnest, gingen we op 19 juni, tijdens de opening van het vernieuwde

Wist u dat de kinderen zelf een sponsorloop hebben georganiseerd tijdens de opening van het W W-gebied?

Waterwingebied, écht aan de gang. Met veel enthousiasme hebben de kinderen aan de bootcamp deelgenomen en kennis kunnen maken met deze laagdrempelige en leuke manier van sporten. We konden de nieuwe faciliteiten in het park, zoals de natuurspeelplaats, daarbij goed gebruiken!”

Passenmisère hoofd. Ik sta met “O nee, alsjeblieft niet!” schiet het door mijn zak is leeg. Ik durf mijn fiets voor het stoplicht en mijn linkerbroek

ekzak te steken. mijn hand eigenlijk niet ook in mijn rechterbro die net zo leeg is Dan zal ik er waarschijnlijk achterkomen dat

r ogen zien: mijn als mijn rechter zak. Ik moet de waarheid onde llen euro’s. Maar portemonnee is weg. Gevuld met enkele tienta het belangrijkste: al mijn pasjes zitten erin.

t, OV-chipkaart en Na twee dagen zonder schoolpasje, ID-kaar telefoontje. Ik kan bankpas, komt de politie met een geweldig

ebureau. Binnen mijn portemonnee komen afhalen bij het politi in mijn handen. Op een kwartier heb ik mijn portemonnee weer die de portemonhet contante geld na, zit alles er nog in. De man uitgehaald kunnen nee afgaf, zou het geld er natuurlijk ook zelf t uit een gevonden hebben. Maar het type mens dat geld steel monnee netjes portemonnee en het type mens dat die porte hoofd moeilijk te afgeeft bij het politiebureau, vallen in mijn achtergelaten. combineren. De vinder had zijn contactgegevens Die man verdiende een bedankje! ik een flinke bos Bij het Shell-tankstation aan de Hogeweg koop

en vertel dat ik de bloemen. Ik maak een praatje met de caissière mijn portemonnee bos bloemen straks aan de man geef die mij “Die was hier net teruggaf. “Dat is toevallig,” zegt de caissière.

l vind, vraag ik of nog!” Omdat ik het een onwaarschijnlijk toeva broek, slippers.” ze de man wil beschrijven. “Drents accent, roze

zing inderdaad een Als ik aanbel bij de vinder, zie ik tot mijn verba ik hem nog: “Fijn roze broek en slippers. Na het bedankje vraag getankt bij de Hogeweg?” Een verloren portemonnee langs de kant van

de weg.

hebben. Nu wel. Een week geleden zou ik hem niet opgeraapt zich meebrengt. Ik weet nu wat voor positieve energie het met

Dit is nog maar het begin

En u?

Wat Jonas betreft blijft het hier niet bij. “Het is goed om kinderen te helpen gezond te leven. Kinderen voelen zich hier zelf ook verantwoordelijk voor. Ik hoop daar met mijn sportactiviteiten een steentje aan bij te kunnen dragen. Ook geef ik de kinderen voedingstips, dat blijkt echt nodig te zijn. Er staan nog meer plannen voor de toekomst op stapel en ik probeer daarbij zo veel mogelijk samen te werken met andere instanties. Uiteindelijk allemaal met als doel om de gezondheid en ook het gedrag van de kinderen uit onze wijk een positieve impuls te geven.”

Ruben Ard Frie

D

oor de omstandigheden moesten Carla en Fred hun gezellige huis in Zielhorst verkopen, omdat voor beiden vooral het onderhoud een probleem geworden was. Liendert had niet direct hun voorkeur, maar toen ze een appartement kregen toegewezen op een adres dat ze niet kenden en daar op goed geluk heenreden, bleek het in Liendert te zijn.

Rubens sores

www.jonasbuitensport.nl | www.facebook.com/BootcampAmersfoort

De tuingroep begint na de vakantie een cursus tuinieren voor kinderen van 8 weken. Opgeven bij Marieke van Krugten.

“Ja mensen, en nu rustig uitademen en dan zachtjes weer op je voeten neerkomen.”

Eh, Ruben, ik ben pas 100 euro kwijtgeraakt op de Wiekslag, weet jij misschien…


6

We voelden de hele tijd al nattigheid

H

Kees Quaadgras

artje zomer is het wanneer deze krant verschijnt, en hopelijk is het alsnog mooi weer geworden. Ik kijk nog even terug op de miserabele lente. Daar heeft de natuur een gevoelige klap van gekregen. Door het slechte weer was het voedselaanbod, rupsen bijvoorbeeld, namelijk kleiner dan gebruikelijk. Daardoor zijn er minder vogeltjes grootgebracht. Dit betekent dat het aantal vogels in Nederland drastisch is teruggelopen. En dat voor het tweede achtereenvolgende jaar. Hopelijk gaat het volgend jaar beter. 

De komende tijd is het op vogelgebied toch al rustig. De meeste vogels zijn klaar met nestelen en alles wat daar bij hoort. Voor hen breekt er nu

Het ziet er zielig uit, zo’n ruiende ekster.

De dagpauwoog, een prachtige vlinder.

een rustperiode aan, waarin er wordt geruid. Dit betekent dat hun oude veren uitvallen en worden vervangen door nieuwe. Dat is vooral bij eksters goed te zien. Die lopen straks met half kale koppen. Bij roofvogels gaat het ruien heel geleidelijk, met nu en dan een paar veren. Dat komt doordat zij moeten blijven vliegen om aan hun eten te komen. Eenden daarentegen verliezen in één keer de meeste grote vleugelveren, de slagpennen. Die kunnen dus een tijdje niet vliegen. Daarom verstoppen zij zich in deze periode zo veel mogelijk. Bloemen overal

De planten groeien nog volop. Dat wil zeggen: de zomerplanten. Want een deel van de voorjaarsplanten heeft al lang het loodje gelegd. Wel ligt hun zaad nu te wachten op het volgende voorjaar. Zomerplanten zijn bijvoorbeeld het boerenwormkruid, de verschillende tandzaadsoorten, het wilgenroosje en het koninginnekruid. Andere planten dragen de hele lente en zomer door bloemen.

‘De Vrijheid’

Het gif werkt door   

De zomer is ook het tijdperk van de vlinders en de bijen. In het Waterwingebied zijn ze wel te vinden, de hommels, de atalanta’s en de dagpauwogen. Meer in het algemeen gaat het echter niet goed met deze soorten. Voor een groot deel wordt dat veroorzaakt door het gebruik van neonicotinoïden. Dit zijn bestrijdingsmiddelen, die weliswaar voedergewassen beschermen, maar in de insectenwereld dood en verderf zaaien. Vervolgens treft het gif de vogeltjes en muizen, die de vergiftigde insecten eten. Daarna de roofdieren – torenvalken, buizerds, sperwers, vossen – die de vergiftigde vogeltjes en muizen eten. De vissen blijven ook niet gespaard: het gif komt via het regenwater in de sloot terecht. Daarmee eindigt dit stukje met een bezorgd toontje. En niet onterecht. Immers, de natuur bewijst ons onschatbare diensten. Ze geeft ons onder meer zuurstof, schoon water, gemoedsrust binnen het jachtige bestaan en honderden miljoenen insecten bevruchten onze voedergewassen. Als dat ophoudt te bestaan houden alle levensvormen op te bestaan. Ook die van de mens. Het zou dus slim zijn wanneer wij, mensen, meer respect voor de natuur krijgen en ons best doen om die natuur te beschermen. Kees Quaadgras

in de wijk, nu en in de toekomst. Daardoor is het kopen van een appartement in dit complex een waardevaste investering. De Vrijheid biedt comfort, privacy en rust. Bij de ontwikkeling stond duurzaamheid centraal. De oppervlakte van de appartementen – met 1, 2 of 3 kamers – varieert van 65 tot 145 m2. We maken de indeling van het appartement op maat van de koper.”

Nieuwe ruimte goed gebruiken

Natuurspeeltuin  Nu de nieuwe speeltuin in het Waterwingebied is geopend, willen De Vrienden van het Waterwingebied en andere gebruikers graag dat er zorgvuldig met het speelterrein wordt omgegaan. Er blijkt, volgens Riekje Hoffman, zelfs spontaan een nieuwe groep te zijn ontstaan: ‘Ontmoeten in het Waterwingebied’.

Foto’s: Riekje Hoffman

BLIJ MET DE NATUUR, BLIJ MET DE VRIJHEID!

Riekje maakte veel foto’s in het gebied en vertelt: “Deze moeder heeft met andere moeders al afspraken gemaakt om samen toezicht te houden op hun eigen en andermans kinderen. Meerdere ouders willen gezamenlijk toezicht houden. Zoals de familie Asik, wellicht samen met de familie Ozturk en Mathijs van Brummelen. Er is een groepje moeders dat zich ook hiervoor wil inzetten. Zij maakten leuke ‘Loesje-affiches’ die mensen erop attenderen hoe er met het natuurpark kan worden omgegaan.” Bezitters van honden worden vriendelijk, maar nadrukkelijk verzocht deze niet op de speelplaats te laten (los)lopen. Binnenkort worden er verbodspaaltjes voor honden geplaatst. Riekje: “We gaan ervan uit dat de honden niet kunnen lezen, maar hun baasjes wel!” GE 

R.I. de Vries & Partners

Voor mensen die vooruit kijken

I

n Rustenburg nabij de Van Molendijkflat staat al ruim een jaar lang aangekondigd dat er appartementen worden gebouwd. “Wanneer starten jullie nu eens met de bouw? Dat is een veelgestelde vraag door geïnteresseerden.” Aan het woord is Rob de Vries van R.I. de Vries & Partners Vastgoedontwikkeling.

“We zetten nu alles op alles om op 1 oktober te kunnen starten. De bouwvergunning is rond en wat betreft belangstelling hebben we niet te klagen. We kunnen starten als we 70% hebben voorverkocht (9 à 10 appartementen) en we zitten bijna op de 50%.” De Vries: “De Vrijheid biedt een unieke woonkwaliteit Eendjes Voeren? Niet doen, zegt Antoinet Dijksterhuis. Dat heeft nare gevolgen. Voor de eenden en voor het water…

“Een appartement in De Vrijheid biedt uitkomst voor echtparen bij wie de gezinssituatie is gewijzigd. Als de kinderen het huis uit zijn, verandert vaak de kijk op wonen. Mensen worden ouder, de tuin onderhouden en traplopen worden op termijn moeilijker. Een appartement dat gelijkvloers, veilig en compact is, past goed bij deze veranderende woonbehoeften. Mensen die nu nog in goede gezondheid zijn, kunnen nu samen naar een appartement. En dat proces samen doormaken. Verhuizen nadat één van de partners ziek is geworden of is overleden maakt de verhuizing en alles daar omheen erg zwaar.” “Een voordeel voor de bewoners van Rustenburg-Liendert is dat ze in hun wijk blijven wonen,” vindt de heer De Vries. “Bovendien maken de nieuwe appartementen doorstroming in de wijk mogelijk. De dan vrijkomende huizen kunnen worden bewoond door jonge gezinnen. Kortom, meer levendigheid!” GE

De eenden worden er dik en lui van. En ze gaan binnen drie jaar dood. Terwijl ze wel 29 kunnen worden. En het water…?

… Door al dat brood komen er te veel voedingsstoffen, waardoor het water vol groeit met algen, zoals de giftige blauwalg.

Stap voor stap Een mevrouw uit Liendert wil graag met een groepje dames (leeftijd 25+) 3 keer in de week gaan wandelen om de conditie weer wat op te bouwen en meteen wat af te vallen. Haar voorkeur is om na het eten om 19.00 uur te gaan wandelen. Eerst 45 minuten en dat op bouwen tot een uur. Maar het is ook goed mogelijk om gezamenlijk een ander tijdstip af te spreken. Informatie en opgeven bij Cobi Schoumans, Wijkcentrum De Groene Stee, 033 475 22 70.

Aan alles is gedacht: er staat zelfs een bord “Pas op, kinderlokkers!”


IEDER MENS HEEFT EEN VERHAAL

7

De Marionet Zuha Babel is Nederlandse, maar komt oorspronkelijk uit Irak. In 1996 kwam ze naar Nederland. In Irak werkte ze als docente wiskunde, Engels en geschiedenis. Ze gaf les aan kinderen van ongeveer 12 jaar. Zuha vertelt mij over de Nederlandse gedichtenbundel die ze heeft geschreven.

“Ik schrijf gedichten in het Arabisch en nu ook in het Nederlands. In Irak schreef ik ook, kleine stukjes over verschillende onderwerpen. Die stuurde ik naar de omroep. Dit deed ik onder een schuilnaam. De stukjes werden dan voorgelezen op de radio. Niemand hoefde te weten dat het mijn teksten waren.” Zuha heeft vijfentwintig van haar gedichten zelf laten drukken. De naam van de bundel is tevens de titel van één van de gedichten, ‘De Marionet’. Zelf is ze niet zo tevreden over de kaft van het boekje. Ze is op zoek naar een uitgever die haar gedichten wil publiceren. Maar ze vindt dat het lettertype en uiterlijk van de bundel dan wel verbeterd moeten worden. “Ik heb een keer een uitgever benaderd. Toen hij mijn naam hoorde, wilde hij er niet op ingaan. Hij zei: ‘Stoor me maar niet.’ Hij heeft de gedichten niet eens gelezen.”

Kanjers in de wijk Piet en Martha van der Doe wonen in een gezellig appartement in de Van Molendijkflat in Rustenburg. 71 en 69 jaar oud en allebei al 35 jaar als vrijwilligers actief in de wijk en voor de bewoners van de Van Molendijkflat.

P

iet en Martha hebben ruim 30 jaar gewoond in de flat aan de Havikshorst in Liendert, waar zij zich ook al zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de buurt. Dertien jaar geleden namen ze hun intrek in de Van Molendijkflat in Rustenburg, waar zij tal van activiteiten organiseren in het wooncomplex. Enthousiast vertellen ze om de beurt over hun activiteiten.

zijn rekening. Alle vrijwilligers die actief zijn in het complex zijn medebewoners. En met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar is dat een hele prestatie. Piet en Martha hebben een dagtaak aan hun vrijwilligerswerk, maar ze doen dat heel bevlogen en met veel plezier. Ze willen wel graag vermeld zien dat ze veel steun ondervinden van de vrijwilligersgroep, die ze om zich heen hebben verzameld en waar ze in slechte tijden op kunnen terugvallen.

Takenpakket

Beiden zijn zeer actief, maar hebben een strikt gescheiden takenpakket. Zo organiseert Martha o.a. busen/of bootreizen in de zomer, het kerstdiner, de paasbrunch, muziek-, toneel- en dansavonden en ze doet de administratie. Piet beheert de recreatiezaal en de bar, waar diverse clubs gebruik van maken, zoals de kaart-, sjoel- en rummikubclub, en de biljartvereniging. Verder organiseert hij de dvdavond, de bingo, etc. Ook kunnen bewoners hun verjaardag vieren in de recreatiezaal. Piet coördineert dan de vrijwilligers die samen met hem zorgen dat alles naar de wensen van de bewoner(s) verloopt.

Elke dag bejegent me als een marionet heen en weer op en neer aaneen, uiteen huilen, lachen Uitgespeeld? Weggezet? Vriend, ik heb een hart het is niet van hout, zijn vrijheid raast zichzelf verzet tegen het gevoel van een MARIONET

Hoewel Zuha in Schothorst woont, is zij regelmatig te vinden in De Groene Stee als lid van De Seniorenkring. Op die manier is zij bij onze wijk betrokken. Gemma Emons

Lintje

Vorig jaar kregen Piet en Martha allebei een lintje. Namens de Koningin werden ze benoemd tot leden van de Orde van Oranje Nassau. Trots tonen ze de foto’s die op deze, voor hen zo gedenkwaardige, dag gemaakt zijn. Ze ervaren dit als de absolute kroon op hun werk. Gewoon doorgaan

Ondanks hun leeftijd en wat lichamelijke ongemakken zijn Piet en Martha voorlopig nog niet van plan het stokje over te dragen. Ze hopen zich nog vele jaren nuttig te kunnen maken voor hun wooncomplex, de medebewoners en de wijk. Gea Hofman

Om nu te spreken over ‘een kabouterplaag’, dat vinden wij wat overdreven.

Wat in de wijkkrant staat, moet natuurlijk kloppen. Maar in een voetnoot op pagina 16 van de vorige krant stond: ‘NT3-niveau: beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift.’ Deze uitleg is onjuist. Maria bedoelde dat ze verder wil leren, zodat ze wordt toegelaten tot het MBO. In de taalcursus wordt dit niveau 3 genoemd. Dit zijn de NT-betekenissen: NT1: Nederlands is je eerste taal, je

moedertaal. NT2: je leert Nederlands als tweede taal; je oorspronkelijke moedertaal is een andere taal. NT3: bestaat niet.

Wij willen graag iemand uit de wijk interviewen, die ooit moeite had met lezen en schrijven. In de vorige Krant stond het interview met Roshan Azizi. Zij leerde op latere leeftijd Nederlands lezen en is nu zelfs lid van een leesclub. Heb jij ook als volwassene leren lezen en schrijven? Dan weet jij als geen ander hoe dat je leven positief heeft veranderd. Graag willen wij ook jouw verhaal vertellen in onze volgende wijkkrant. Stuur een mailtje naar redactie@liendertrustenburg.nl, of laat een briefje voor de redactie achter in De Groene Stee.

De boodschappen

Ook de inkoop van alle benodigdheden voor de bar en de activiteiten in de Van Molendijkflat neemt Piet voor

Even rechtzetten

Vertel, vertel, dan schrijven we mee!

Ard Frie

Ard Frie

Zuha spreekt met een duidelijk accent. Maar als ik haar gedichten lees, zie ik dat ze goed in staat is haar ideeën in het Nederlands te verwoorden.

De Marionet

Echte doeners, dat zijn het.

Ik dacht dat SuperDoe allang failliet was, maar nee, hoor!

Zuha wil best af en toe een gedicht leveren voor deze krant. We zijn benieuwd.


8

CULTUREN LEREN VAN ELKAAR

Doet u mee? Of uw moeder, om a of t ante?:

Goed geregeld (!?)

De dochter vertelt, dat bijna al haar broers en zussen goed opgeleid zijn (ook de vrouwen) en allemaal naast hun gezin een baan hebben. De kinderopvang wordt geregeld door moeders en schoonmoeders. Na het werk eten de kinderen, hun partners en kleinkinderen vaak bij de grootouders. En omdat de kleinkinde­ ren ’s morgens vroeg toch weer naar oma gebracht moeten worden, blijven ze regelmatig logeren. “Daar staat tegenover,” zegt de dochter, “dat wij, de kinderen, alle boodschappen doen en moeder hel­ pen met het huishouden. En onlangs hebben we met z’n allen de woning van onze ouders helemaal opgeknapt en opnieuw ingericht. En als onze ouders hulpbehoevend worden, zullen wij uiteraard die zorg op ons nemen. Zo gaat dat in onze cultuur,” zegt de dochter trots. Prima geregeld, denk ik... Als ik later lekker rustig met een kopje thee op de bank zit en het hele verhaal nog eens vanuit het perspectief van de moeder bekijk, bedenk ik: ‘als de huis­ arts weet wat ik nu weet, is de oorzaak van de klachten van die mevrouw waarschijnlijk snel gevonden’. Pfff, ik word al moe als ik er aan denk…!

Lien

Bij de Buurtsuper Het is druk aan de kassa. Achter in de rij staat een oudere, keurig geklede man met hoed. Ineens is er paniek in de rij. De oude man wordt niet goed, wankelt, waardoor zijn hoed van zijn hoofd valt met daarin... een diepvries kip!!! Als het niet zo triest was, zou je er hartelijk om moeten lachen. “Houd je hoofd koel”, zoals mijn goede vader altijd zei. En daar houd ik mij aan, als heer van stand.

D at willen wij ook! De wijkbewoners vonden de ‘culturele huiskamers’ heel mooi. Dat willen ze in Liendert ook. Maar wat is een ‘culturele huiskamer’? Dat is een gebouw waar vrouwen van verschillende culturen samen komen. Er zijn groepen voor elke cultuur. Zo hoeft niemand eenzaam thuis te zitten. En je kunt ook samen je eigen taal spreken. Elk aar helpen is nodig De Seniorenkring wil dat mensen in de wijk elkaar gaan helpen. Bijvoorbeeld met boodschappen doen. Of helpen in het huishouden. En ze willen ook graag samen koffiedrinken. De Seniorenkring gaat nu bekijken of dit idee in Liendert ook kan. Ze vragen daarom wie er wil helpen. En wat mensen dan willen doen. Hiervoor hebben ze samen met Welzin een vragenlijst gemaakt. Voor alle oudere bewoners in de wijk. Maar ook andere wijkbewoners mogen meedoen. De vragenlijst is in het Nederlands, Turks of Arabisch.

Recept: ROTH Afghaans zoet brood: ROTH van buurvrouw Fahima uit de Havikshorst

Roth is een zoet brood. Het is meestal rond van vorm en wordt gegeten als ontbijt of bij een kopje thee. Veel Afghanen houden ervan als tussendoortje. En sommigen eten het als traditie wanneer hun baby 40 dagen oud is.

Je hebt nodig:

Iedereen mag meedoen met de vragenlijst. Ook als u niet bent mee geweest met het uitje. U mag ook bellen of mailen als u meer informatie wilt. Marieke van Krugten: marieke.vankrugten@ Cobi Schoumans, Saliha El welzin.nl Atrouss en Husniye Inci Cobi Schoumans: cobi. schoumans@welzin.nl Saliha El Atrouss: saliha.elatrouss@welzin.nl Husniye Inci: husniye.inci@welzin.nl

Veenendaalse Krant

Doet u ook mee? Wilt u iets doen voor de mensen in de wijk? Of kent u iemand die graag naar de culturele huiskamer wil komen? Bijvoorbeeld uw moeder, buurvrouw, tante of oma. Bel dan naar wijkcentrum De Groene Stee: 033 475 22 70. Of stuur ons een e-mail. Onze mailadressen staan hieronder.

Foto van Denderen

De oudere vrouw, moeder van zes kinderen, die inmiddels allemaal een gezin hebben, heeft al langere tijd onverklaarbare vermoeidheidsklach­ ten en vaak hoofdpijn.

Kijken n aar huisk amerprojecten De Seniorenkring Liendert organiseerde vorig jaar een uitje. Met 150 oudere wijkbewoners gingen ze naar Utrecht en Rotterdam. Daar bekeken ze twee huiskamerprojecten: Humanitas Akropolis en Axion Continu. De wijkbewoners kwamen uit verschillende culturen. Nederlands, Irakees, Marokkaans, Turks en Afghaans.

Ard Frie

We raken in gesprek. Als de twee ruim een halfuur later in de spreek­ kamer van de huisarts verdwijnen, weet ik behoorlijk wat over hun leven.

Culturele huisk amers

}}Doe

de rest van de ingrediënten bij elkaar in een kom. dit goed met een mixer (ongeveer een half uurtje). }}Vet de bakplaat in met olie of leg er bakpapier op. }}Doe het deeg erop. }}Klop het eigeel en smeer het over het deeg. }}Strooi er maanzaad overheen. }}Zet de vorm in de oven en bak het in 20-25 minuten goudbruin. }}Meng

Eet smakelijk!

}}4

eieren kopje (plantaardige) olie }}½ zakje bakpoeder }}1-1 ½ kopje suiker }}¾ kopje melk }}een klein beetje kardemom }}2 kopjes bloem }}1 kopje bruin broodmeel }}maanzaad }}¾

Marieke Urbach

Als ik tegen het eind van de middag de wachtkamer van de huisartsen­ praktijk binnenkom, zijn bijna alle stoelen bezet. Het spreekuur is dus behoorlijk uitgelopen. Ik stel me in op een lange zit en neem plaats naast een oudere vrouw van – naar ik ver­ moed – Marokkaanse afkomst, met haar dochter.

Bereiding:

}}Verwarm }}Splits

de oven voor op 190˚C. 1 ei en houd het eigeel apart.

Wat moet je dan met je oude brood als je het niet aan de eenden mag voeren? Er iets lekkers van maken!

Hebt u dat leuke broodreceptenboekje nog ergens, van Gemeente Amersfoort en Stg. Islamitisch Centrum Amersfoort?

Wie verrast ons het volgende nummer met een heerlijk oud-broodrecept?


9

SAMEN IS ALTIJD MEER

Taalmaatjes

senioren kan doorbreken, de culturen dichterbij elkaar kan brengen en de zelfredzaamheid van allochtone senioren kan vergroten.”

Een persoonlijke, kleinschalige en waardevolle vorm van vrijwilligerswerk. Dat is het project ‘Taalmaatjes’ in een notendop. Husniye Inci (welzijncoördinator allochtone senioren) is de enthousiaste bedenker en begeleider.

H

usniye: “Taalmaatjes koppelt senioren van autochtone en allochtone afkomst aan elkaar. Het is niet echt een taalproject, maar het is meer dan taal: het accent ligt op sociaal contact. De bedoeling is dat de senioren via de Nederlandse taal bij elkaar worden gebracht. Zij kunnen vervolgens samen activiteiten ondernemen en elkaar zo ondersteunen.” Startfase

“Eerst heb ik met beiden een persoonlijk gesprek. Ik wil de personen leren kennen en achterhalen waar zij behoefte aan hebben. Ook van de autochtone senioren wil ik weten waarom zij zo’n contact willen. Het

Diverse activiteiten

Wat kun je ondernemen? “Je kunt bijvoorbeeld samen koken bij elkaar thuis. Wandelen, sporten, zwemmen. Samen ergens koffiedrinken. Het is spannend om elkaars cultuur te leren kennen.” is belangrijk om een zo goed mogelijke ‘match’ te krijgen. De begeleiding die de taalmaatjes vervolgens krijgen duurt zes maanden. In die periode kunnen zij mij vragen stellen, bijvoorbeeld over hun contact. Soms is er niet zo’n goede match, dan moeten we verder zoeken.” Er kan iets moois ontstaan

“Het is de bedoeling dat de koppels elkaar minimaal één keer per twee weken ontmoeten. Koppels kunnen zelf besluiten elkaar vaker te zien. Je moet het niet zien als dienstverlening, gelijkwaardigheid staat voorop. ‘Taalmaatjes’ is genoemd als succesvol project, dat de eenzaamheid onder de

Wie helpt ‘Jonge Ondernemers’? ‘De Jonge Ondernemers’ is een initiatief dat is ontstaan naar aanleiding van de Dag van de Dialoog 2012. Een aantal kinderen vertelde daar, dat ze vinden dat er te weinig winkels en te veel leegstaande woningen zijn in Liendert. Ze hebben zelf het idee aangedragen om een winkel te beginnen in een leegstaande woning.

D

e kinderen hebben elkaar opgezocht en zijn ‘Jonge Ondernemers’ geworden. Op dit moment komen ze elke dinsdagmiddag bij elkaar in De Groene Stee. Ze hebben met ondersteuning van de Sociaal Werker Kinderen van Welzin en een vrijwilliger een ondernemingsplan geschreven, dat ze ook al hebben gepresenteerd aan de klas. Nu zijn ze op zoek naar een geschikte ruimte in

de wijk en wordt er al gewerkt aan de publiciteit. Wanneer een geschikte ruimte is gevonden kunnen de ondernemers ‘echt’ aan de slag! Sommige producten zullen ze inkopen en andere producten willen ze zelf maken en verkopen. Maar de winkel kan niet geopend worden zonder hulp uit de buurt! Daarom zijn ze op zoek naar een begeleider die

Gezocht

“Er zijn altijd vrijwilligers en maatjes nodig. Momenteel zoek ik vooral allochtone mannen die een maatje willen. Ieder kan zich opgeven, want het is maatwerk om de juiste match te vinden. Soms vindt men het prettiger om niet één op één met elkaar om te gaan. Ik heb een voorbeeld van twee vriendinnen die samen een maatje hebben. Aan autochtonen die er tegenop zien om vrijwilliger te worden, wil ik zeggen dat het een rustige activiteit is. Het is gemakkelijk, omdat je maar met zijn tweetjes bent. Je hoeft niet van alles in huis te hebben. Als je maar goed kunt luisteren en je openstelt.” Gemma Emons

hen kan ondersteunen bij wekelijkse opening van de winkel. De begeleider is op de achtergrond aanwezig in de winkel en kan de kinderen tips en adviezen geven bij het financiële gedeelte, inkoop en verkoop, maar ook in de omgang met klanten. In eerste instantie wordt er hulp gezocht voor de woensdagmiddag. Bij succes worden de openingstijden uitgebreid. Vindt u het leuk om met kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar te werken en kunt u ze ondersteunen in de winkel? Neem dan contact op met Marieke de Weijer, (06) 81 492 145 of via Marieke. deweijer@welzin.nl Marieke de Weijer | Sociaal Werker Kinderen | Welzin Amersfoort

Expositie Kunstkids:

mijn Droomwereld De Kunstkids Liendert-Rustenburg hebben hun eerste expositie! We mochten bij AVU Kunstkader exposeren en de opening was 23 juni 2013. Ook worden we gesponsord door AVU Kunstkader en de Formido. De expositie heet ‘Mijn droomwereld’. De Kunstkids, onder leiding van Yoka Kreeft, hebben een fraai stukje werk afgeleverd. Mocht u het willen bekijken, dan kan dat bij AVU Kunstkader op de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort. Bij het huis van Bartels is Madeleine begonnen met een kleine bibliotheek. Dus als u boeken kwijt wilt…

… kunt u die komen brengen tijdens de koffie­ochtenden, op dinsdag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

2013 is het Jaar van het Voorlezen. Maak er werk van en lees deze krant voor aan iemand die dat niet (meer) zelf kan.

Voorleescursus in de Wiekslag De afgelopen vier weken hebben negen moeders en buurtbewoners een voorleescursus gevolgd in basisschool De Wiekslag. De cursus werd georganiseerd op initiatief van ouders en wijkbewoners. Lies Pannevis van Bibliotheek Eemland gaf de cursus. 

D

e dames die de cursus volgden zijn moeders die meehelpen in ‘de Bibliotheek op School’ en vrijwilligers uit de buurt, die elke maandagmiddag na schooltijd komen voorlezen. Dit is heel belangrijk, vooral voor kinderen die thuis weinig voorgelezen worden!

Tijdens de voorleescursus kwamen veel leuke kinderboeken aan bod, en een stukje theorie: Waarom is voorlezen eigenlijk zo belangrijk? Welke boeken passen bij welke leeftijd? Hoe lees je voor aan een grote groep? De sfeer tijdens de cursus was heel open en gezellig en ook een paar aanwezige kinderen genoten van de boekjes. Onder de deelnemers waren ook twee moeders van De Windroos. Dus grote kans dat het voorleesvirus zich verder verspreidt in de wijk! Lies Pannevis | Bibliotheek Eemland l.pannevis@bibliotheekeemland.nl

Week van de Alfabetisering: Doe mee! Voor de negende keer vindt de Week van de Alfabetisering plaats. Van 8-15 september 2013 vragen wij aandacht voor het belang van lezen, schrijven en taal. Dat is hard nodig: nog altijd hebben 1,1 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Kunnen lezen en schrijven bevordert je gezondheid, onafhankelijkheid en kans op werk. Het geeft je de mogelijkheid je kinderen met behulp van taalontwikkeling verder te brengen. Het thema van de Week van de Alfa­ betisering 2013 is dan ook: ‘Boek je toekomst!’ Ineke de Korte ROC Midden Nederland

Kent u iemand die voor wie lezen en schrijven een probleem is? Kijk eens op www.uaanzet.nl/home/familie-vriendin.


10

PRATEN MÉT, ALTIJD BETER DAN KLETSEN ÓVER

Gebieds­ ontwikkeling ABC-Liendert   Zoals beloofd in onze vorige editie, een sfeerimpressie van de informatiebijeenkomst op 8 april jl. over de plannen voor de gebiedsontwikkeling ABCLiendert, gehouden in OBS De Wiekslag.

O

m 19.00 uur werden genodigden, wijkbewoners en belangstellenden ontvangen met koffie en thee. De opkomst was boven verwachting. Er was een lokaal ingericht met informatiemateriaal over de plannen voor de woningbouw en in een ander lokaal kon men zich oriënteren op de bouw van de ABCschool. Verder werden aanwezigen in de gelegenheid gesteld hun gegevens achter te laten. Zo kan de Gemeente hen op een later tijdstip uitnodigen om mee te praten over de inrichting van het ‘plein’. Nadat om 19.30 uur iedereen werd welkom geheten door Henk Adriaens, hoofd van de school, stelde Jeroen Wolbrink zich voor als projectontwikkelaar. Veel vragen

Onmiddellijk werd duidelijk dat de aanwezigen veel vragen hadden met betrekking tot dit ambitieuze project. Maar ook dat bewoners zich serieus zorgen maken of alles wel goed doordacht wordt. Tijdens de presentatie benadrukte Jeroen Wiltering – en later ook de nieuwe wijkwethouder Van Muilekom, dat de plannen nog slechts in een beginfase zijn. Deze avond is bedoeld om de wijkbewoners de gelegenheid te geven hun vragen en zorgen kenbaar te maken, zodat deze in de verdere uitwerking kunnen worden meegenomen. Bezorgde bewoners

Wijkbewoners maken zich o.a. zorgen om de volgende zaken: }}Moet er voor de nieuwbouw geheid worden? En kan dit schade geven aan de bestaande woningen? }}Wordt er voldoende rekening gehouden met de verkeersontwikkeling? Komen er bijvoorbeeld voldoende parkeerplaatsen? }}Er zal veel toestroom zijn van auto’s bij het halen en brengen van de grote aantallen leerlingen. Wordt daar voldoende rekening mee gehouden? }}Worden er ook seniorenwoningen gerealiseerd? Niet alleen de ABC-Liendert, maar ook een heel nieuwe woonwijk! Maar eerst flats slopen, in november al.

Pesten of gepest worden...  Na de zomer komen er weer veel nieuwe brugklassers bij. Een nieuwe school en nieuwe vrienden. Dat is vaak heel spannend. Vooral als je op de basisschool werd gepest. Misschien is zo’n kind juist heel blij. Want nu zal het pesten wel over zijn. En vaak is dat ook zo. Maar soms gaan gepeste kinderen zelf pesten. Ze denken dat ze dan niet meer gepest zullen worden. Pesten en gepest worden zijn heel erg. Je kunt er je hele leven last van hebben. Pestprotocol Er is steeds meer aandacht voor ‘pesten op school’. Gelukkig maar! Veel scholen hebben een ‘pestprotocol’. Dat is een afspraak tegen pesten. Een afspraak tussen de school, de kinderen en de ouders. Dit is belangrijk om te weten.

M aak uw kind weerb aar Zorg dat uw kind weerbaar is. Hij of zij mag er zijn. Praat met uw kind over hobby’s of sport. Geef veel complimentjes. Een puber is onzeker. En heeft veel bevestiging nodig. Kinderen met een goed zelfbeeld worden minder vaak gepest.

Pr aat erover Vaak informeert de school de ouders over het pestprotocol. Hebt u hierover nog niets van de school gehoord? Vraag er dan zelf om. En praat erover met uw kind. Is uw kind op de basisschool nooit gepest? Dat is fijn. Maar het kan zomaar gebeuren. Dus let erop. Vertel uw kind met wie hij over pesten kan praten. En wie hem kan helpen. Ook als hij het niet aan u wil vertellen. Bijvoorbeeld met een leraar of mentor van school. Maar ook een oma, tante, oom of buurvrouw.

Gelukkig is het vooral heel leuk in de brugklas. Nieuw en spannend, maar ook leuk. En voor ouders het begin van ‘loslaten’. Een hele nieuwe tijd, dus. Ook voor ouders. Veel succes allemaal!

Cont act met school Zorg voor een goed contact met de school van uw kind. Dat is belangrijk. Want op school is uw kind vaak anders dan thuis. De school ziet meer dan u. Maar zorg vooral dat uw kind weet dat u hem vertrouwt. En dat hij alles wat hij meemaakt, aan u kan vertellen. Om het pesten te bestrijden heb je altijd drie partijen nodig: de school, de kinderen en de ouders.

}}Zijn

er in de school voldoende faciliteiten om de sociale activiteiten die nu in De Groene Stee plaatsvinden in de toekomst naar de school te verplaatsen? }}Komt er voldoende groenvoorziening? }}Hoe hoog worden de nieuwe gebouwen? (Dit i.v.m. woongenot, lichtinval, uitzicht, e.d.) Geen antwoorden

Veel vragen waar in dit stadium nog geen antwoorden op zijn. Na de presentatie kon men in de lokalen nog even verder praten en vragen stellen aan de aanwezige beleidsmedewerkers. Buiten gekomen hoorde ik van een paar bewoners, dat zij verwacht hadHoe het wordt: kijk eens op www. amersfoortvernieuwt.nl/data/projecten/ liendertseweg,-nieuwbouwproject

den meer antwoorden te krijgen. En dat zij ook enigszins teleurgesteld waren over de informatie die, zoals ze zeiden “niet veel toevoegde aan dat wat ze al wisten”. Intentie van de avond

Jammer dat een aantal mensen kennelijk de intentie van de avond niet goed begrepen heeft. Wat betreft de voortgang van de plannen; deze kunt u volgen op de site van de Gemeente: www. amersfoortvernieuwt.nl/abcliendert. Hoe men de bewoners die geen toegang hebben tot internet gaat informeren? Daar wordt nog over nagedacht. GH

Cyberpesten is een omvangrijk probleem. Kijk op http://h2p-cyberpesten.weebly.com/

Coole Kids Skills Training Na de zomervakantie wordt door Marinda Pieron van WELZIN een training aangeboden aan kinderen van 7 t/m 10 jaar. De kinderen leren in die training o.a.: }}hulp vragen, }}voor zichzelf opkomen, }}met iemand een praatje durven maken. De training start in september 2013. Ouders die meer informatie willen, of die hun kind willen opgeven, kunnen bellen met Marinda Pieron: 06 81 492 130.

Onder ouderen en op de werkvloer komt pesten vaker voor dan je denkt! Pesten kan levens ruïneren.


11

WETEN WAAR JE AAN TOE BENT, DAT WIL IEDEREEN

Zelfstandig wonen voor jongeren met autisme

O

p de plek waar nu nog Het Vogelnest staat, gaat De Alliantie een appartementencomplex bouwen. Aanvankelijk was het appartementencomplex bestemd voor jongvolwassenen met autisme. Echter, nu is bekend geworden dat er ook reguliere woningbouw opgenomen is in het plan. Een gesprek met Frank van de Meent en Anja Steenkamp, initiatiefnemers en deelnemers van de werkgroep P R&Communicatie van STEGE (Stichting Exploitatie Grasboomproject Amersfoort). Ouderinitiatief

Frank van de Meent: “Al vanaf 2009 is een ouderinitiatief bezig, in samenspraak met De Alliantie, om te mogen bouwen voor deze woonvoorziening. Er bestaan in Nederland nog maar weinig van dergelijke ouderinitiatieven voor deze doelgroep. In Amersfoort komt het eerste ouder-woonintiatief voor jongeren met autisme. Het is bedoeld voor vijftien jongvolwassenen van 18-30 jaar, die met een klein beetje hulp en begeleiding zelfstandig kunnen wonen”. Ouders en bewoners werken samen met de Zorgaanbieder, De Alliantie en de Gemeente Amersfoort om dit project te realiseren. Anja Steenkamp: “De jongeren hebben autisme en geen psychiatrische

problemen of verstandelijke beperkingen. Ze functioneren met een normale tot bovennormale intelligentie; studeren, zoeken een baan, hebben werk of een andere vorm van dagbesteding.” Frank: “De ervaring met dergelijke woonvormen is positief. De jongeren wonen zelfstandig en krijgen begeleiding ‘op maat’. Er komt een gemeenschappelijke ruimte, voor gezamenlijke activiteiten, zoals samen (leren) koken of naar een film kijken. Er komen bij dit complex ook reguliere huurwoningen. De doelgroep hiervan is nog niet bekend.” Positieve keus

Anja: “Rond september 2011 waren er drie projecten in zicht in Soest,

Ard Frie

Eh… hoebedoelu?? Geachte mevrouw Van Wijk, Hierbij delen wij u mede dat wij op de door u ingediende aanvraag om een reguliere bouwvergunning voor het vergroten van uw woning aan de Fazantenstraat gunstig hebben beschikt. Ons ter ….

Leusden en Liendert. We hebben met de beoogde bewoners op 16 november van dat jaar in alle drie de wijken een wijkwandeling gemaakt. De jongeren kozen duidelijk voor de overzichte-

lijke wijk Liendert met goed openbaar vervoer en de goede bereikbaarheid van winkels, het centrum en station Schothorst.” Gemma Emons

Grasboom Amersfoort STEGE (Stichting Exploitatie Grasboomproject Eemland) ontwikkelt met ondersteuning van De Grasboom en MEE, Utrecht Gooi & Vecht een woonvorm voor jongvolwassenen met autisme.

Ouders en bewoners, verenigd in STEGE, werken samen met een zorgaanbieder, De Alliantie en de Gemeente Amersfoort aan de ontwikkeling van dit project. Hebt u een zoon/dochter met autisme en spreekt dit project u aan? Wilt u als ouder actief meedoen in dit initiatief? Meld u dan aan bij www.destege.com In deze woonvorm is Wonen en

… zake genomen besluit treft u hierbij aan. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht wijzen wij u er op dat belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit nog een bezwaarschrift bij ons kan indienen. (…) Uw bouwaanvraag

Zorg gescheiden; jongeren kopen zelf de benodigde zorg in vanuit hun PGB. Door deze zorg in collectief verband te organiseren, kan er efficiënter worden gewerkt en kan de kwaliteit van de begeleiding worden geborgd. Bewonersprofiel

Jongvolwassenen (18-30 jaar) met autisme (ASS), vanaf minimaal een normale intelligentie.

… van welstand getoetst. Hiervoor bent u in het kader van Legesverordening, leges verschuldigd. Wij hebben een nota bijgevoegd van deze leges, alsmede de wijze van betaling. Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, na-

Geknipt

Ard Frie

De Formido is een buurtwinkel. De winkel heeft veel vaste klanten, die vaak een praatje maken in de winkel. Echt een ‘wijkobject’ dus. Maar zelfs als je niet goed uit je woorden kunt komen, kun je duidelijk maken naar wel product je op zoek bent. Dat gaf onlangs in de Formido een grappig voorval. Een man wilde graag een bepaald product hebben, maar wist niet goed hoe hij dat moest uitleggen. Deze man ging op de grond zitten en deed zijn schoenen uit. Vervolgens deed hij ook zijn sokken uit. Hij maakte met zijn middel- en wijsvinger een knippend gebaar bij zijn teennagel. Hij zocht een nagelknipper! Helaas voor deze man, zó ver gaat het assortiment van de bouwmarkt niet. Maar voor heel veel andere doe-het-zelf-artikelen kunt u bij de Formido terecht. Vergeet dan niet de 20% kortingsbon op pagina 12 uit te knippen! Thomas Verbeek, de filiaalleider van de Formido aan de Wielewaalstraat

Er is ook een oudergroep in de wijk. Zij denken na over hoe kinderen beter samen kunnen gaan spelen.

Meedenken? Dat kan. Geef u op bij Marieke van Krugten.

Thomas ziet er in ieder geval goed geknipt uit.

Dus óók de tuinkabouters met 20% korting. Dat laat je toch niet schieten?


12

Workshop voor wijkbewoners

Huiskamer in Liendert

“Ontwerp een Wijkplan voor ABC-Liendert”

S

lechts een handjevol mensen was op vrijdagmorgen 14 juni naar de workshop gekomen, waarin je kon meedenken over de inrichting van de omgeving van de ABC-school. En ook over het daarbij behorende plein, dat behalve een speelplek voor de kinderen, ook een ontmoetingsplek zal zijn voor de wijkbewoners.

Presentatie van de plannen

Na ontvangst door Bianca de Graaf, communicatiemedewerker bij de Gemeente, opende Wim Voogt de workshop met uitleg over en een presentatie van de plannen. De indeling van de school staat grotendeels vast. Los van het uiteindelijke ontwerp, dat wordt gemaakt door architectenbureau Jorissen Simonetti, zijn daar duidelijke ideeën over. Na nog wat voorkeuren uitgewisseld te hebben met de aanwezigen over de sfeer die de omgeving moet gaan uitstralen, werden 3 groepjes gevormd die hun wensen over de inrichting van het schoolplein en de groenstroken onder professionele leiding op papier zetten.

Marinda Piron

Nieuwe school

Behalve de beleidsmedewerkers van de Gemeente, ontwerper/architect Wim Voogt en de directeur van OBS De Wiekslag, Henk Adriaens, was er een afvaardiging aanwezig van de leerlingenraad van de basisscholen De Albatros, De Wiekslag en De Windroos, onder leiding van Marinda Pieron.

Kostenplaatje

De Leerlingen weten Raad met de omgeving van de ABC-school

Volgens Henk Adriaens heeft het kostenplaatje voor het onderhoud en de veiligheid van de te plaatsen speeltoestellen wel invloed op de plek waar deze gerealiseerd gaan worden. Maar gelukkig hebben de kinderen ook de voorkeur geuit deze voornamelijk op de groenstroken te plaatsen, “omdat er anders op het school-

De crisistips van Lien

O

ok mensen met een inkomen boven het minimum gaan de gevolgen van de crisis in hun portemonnee voelen. Iedereen zal het uitgavenpatroon moeten aanpassen. Zorg in ieder geval dat je inzicht hebt in je inkomsten en uitgaven. Schrijf ze op of houd alles

digitaal bij. Dat zorgt ervoor dat je sneller ziet waar je op kunt bezuinigen.

Is je inkomen, om wat voor reden dan ook, lager geworden? Dan heb je nu misschien recht op zorg- en/of huurtoeslag. Je kunt gebruikmaken

Uitknippen en inleveren bij de kassa. Geldig tot de nieuwe wijkkrant.

20% korting Crisistip: Doe het zelf!

Erik Schilting, aanwezig als wijkbewoner en namens de Stichting Vrienden van het Vogelnest, merkte op dat er behoorlijk ingeleverd moet worden aan vierkante meters speelruimte. Dus dat een goede en efficiënte indeling van de beschikbare ruimte wel heel belangrijk is. Erik maakt zich vooral zorgen over de groep jongeren tussen 12 en 18 jaar die niet vergeten mag worden en die ook een prettige en veilige ontmoetingsplek nodig heeft in de wijk. Nieuwe kans

Op 18 september wordt er een 2e workshop gegeven om verder te praten over de plannen en de voorlopige ontwerpen. Komt u vooral meepraten! U kunt zich aanmelden bij: Jeroen Wolbrink of Sonja Struik via: abc-liendert@amersfoort.nl of tel. 033 469 48 17.

De huiskamer De huiskamer is vooral bedoeld om even binnen te wippen voor een kopje koffie of thee, een krantje te lezen, een spelletje te doen of met elkaar kaarten te maken. Misschien zijn er hobbyisten die een workshop willen geven? Er is dus veel mogelijk. Als de huiskamer klaar is, bent u van harte welkom. Fita de Jong, lid Seniorenkring

GH

van de rekenmodules op de site van de Belastingdienst. Shoppen voor een auto-, zorg- of andere verzekering loont. Dat blijkt uit onderzoek van de NMA. Je kunt op een autoverzekering gemiddeld € 121 besparen. Een goedkopere autoverzekering is net zo goed als een dure! En voor een oude auto is een WA-extra polis ook al voldoende. Dan hoef je geen hoge allriskpremie te betalen. Ben je voor bepaalde zaken niet overof zelfs dubbel verzekerd? Kijk ook eens naar je doorlopende reisverzekering of ongevallenverzekering.

Gemma Emons – schrijver Gea Hofman – schrijver Steven Snijders – schrijver Marieke Urbach – eindredacteur, tekstschrijver Makkelijk Lezen

op één artikel naar keuze!

isitekaartje Amersfoort.indd 2

Jongeren niet vergeten!

Sinds het sluiten van veel wijkcentra heeft De Seniorenkring zich ingespannen om een ander onderkomen te vinden voor de ouderen die nu genoodzaakt zijn om thuis te blijven. Dat is ons gelukt. Want per 1 augustus hebben wij de tijdelijke beschikking gekregen over wat nu de BSO is in wijkcentrum De Groene Stee. Deze mogen wij inrichten als huiskamer. Maar, wie o wie kan ons helpen aan meubilair, serviesgoed of keukengerei? Tevens zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij de inrichting van de huiskamer. U kunt zich hiervoor opgeven bij De Groene Stee, t.a.v. De Seniorenkring.

Energie besparen

}}Ga

zuinig om met verlichting en verwarming. }}Licht uit in de ruimtes waar je niet bent. Zet waar het kan de verwarming uit (vorststand). }}Gebruik led-lampen. Dit scheelt zomaar tot 30 keer aan verbruik. }}Hang je was buiten in plaats van die te drogen in de droger. Dit scheelt minstens 80 cent per was. Voor mensen met toegang tot internet: budgettips, besparing en gratis producten vind je op: www.budgetinfo.nl Doe er je voordeel mee!

Het De-Krant-Die-Iedereen-Leest-team bedankt iedereen die heeft geholpen, speciaal de bezorgers!

*

Alleen in te leveren bij Formido Amersfoort (Wielewaalstraat 19).

plein teveel ruzie wordt gemaakt wie erop mag,” zo zeiden ze. In de 3 ontwerpen die vervolgens tot stand kwamen, waren overeenkomsten, maar ook veel verschillen. Opvallend was wel dat in de ontwerpen waar de kinderen bij betrokken waren, rekening gehouden was met alle leeftijdsgroepen en alles goed doordacht was.

Kijk voor de overige voorwaarden in de bouwmarkt.

Karen Bouman – secretaris Jaap Wolters – vormgever en schrijver miniteksten (jaap@eensterkverhaal.nl) Ard Frie – fotograaf Marieke van Krugten – aangever

We gaan al weer aan de slag met de gecombineerde herfst/wintereditie, te verschijnen in november. Lever uw bijdragen op tijd in – vóór 14 september!

Op burendag op 21 september willen … Meedenken/doen? Geef u op bij De Groene Stee! we graag meedoen met de12-10-2012 Langste 14:18:28 Aanschuiven en mee-eten? Ook gezellig. Tafel. Een lunch voor de hele wijk… Zet het vast op de kalender.

Deze krant werd gedrukt door de FSC-gecertificeerde Bergdrukkerij.

ZOEKEN NAAR DE MENSELIJKE MAAT

De krant die iedereen leest zomer 2013  
De krant die iedereen leest zomer 2013  

Wijkkrant van en voor de Amersfoortse wijken Liendert en Rustenburg. Derde jaargang nr. 2, zomer 2013

Advertisement