Page 1

april 2013  ×  jaargang 3, nummer 1  ×  deze krant verschijnt vier keer per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid  ×  oplage 5000 Deze krant is met zorg samengesteld door de wijkredactie. We horen graag uw opmerkingen, vragen of nieuws! Laat het ons weten. Mail naar redactie@liendertrustenburg.nl

2

Jongeren hebben al lang hun eigen STIP. Ferry is goed bezig in The Game.

die iedereen leest! 3

…mensen als u en ik, zielsblij dat ze eindelijk hebben leren lezen en schijven!

5

Weer een aangrijpend verhaal over mensen die we terecht herdenken.

7

Nieuw coalitieakkoord Gemeente Amersfoort

Het boterde al een tijdje niet tussen de VVD en GroenLinks. Op 4 december had de VVD het vertrouwen in GroenLinks opgezegd. Er moest opnieuw een coalitie gevormd worden. Ruim twee maanden later werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor de wijk?

Ten tijde van de vorige editie van De Krant zag het er slecht uit voor De Groene Stee. Het wijkcentrum zou moeten sluiten en er was geen alternatief. Maar het nieuwe coalitieakkoord werpt een nieuw licht op de zaak. Er staat in vermeld dat de gemeente vier wijkcentra wil realiseren, waaronder één in de wijk Liendert-Rustenburg. Wat het voor De Groene Stee betekent is vooralsnog onduidelijk… maar het lijkt er goed uit te zien voor ons wijkcentrum. Misschien komt er in de wijk wel een ‘STIP’, of wordt de functie van De Groene Stee zelfs uitgebreid. Tenminste, in ieder geval tot 2014, want dan zijn er weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen…

Reactie vanuit de wijk

Steven Snijders

Op pagina 2 staat een MakkelijkLezen-versie van dit artikel.

U komt alle 18 kinderen tegen in dit nummer. Ard Frie heeft ze werkelijk prachtig gepor­ tretteerd als echte prinsen en prinsessen.

nd

room

j

De gemeente wil 4 tot 6 STIP’s neerzetten in de wijken van Amersfoort. Een STIP is een plek in de wijk waar inwoners gemakkelijk kunnen binnenlopen voor informatie, advies en een praatje. Waar je terecht kunt als je iets wilt doen voor je buren of je buurt. Het is ook het punt voor samenwerking tussen zorgaanbieders in de wijk, de wijkagent, de wijk-

Een vraag aan de kinderen uit groep 7 en 8 van OBS De Wiek­ slag: Wat is jouw droom voor de koning? Zoveel verschillen­ de kinderen, zoveel verschil­ lende dromen, zo blijkt in deze Krant. Serieuze dromen, van kinderen met serieuze zorgen over onze maatschappij. Kinderen zouden zulke zorgen niet moeten hebben. We ver­ trouwen er op dat onze koning voor deze kinderen de ruimte zal scheppen om ook zélf te kunnen bijdragen aan het waarmaken van hun dromen.

mi

Jaap Wolters

Steun- en Informatie Punt (STIP)

Teveel om op te noemen, zo vol is deze krant, met maar liefst…

… en voor Maxima natuurlijk

beheerder en vrijwilligerswerk. Een STIP kan mensen ook doorverwijzen naar een specifieke organisatie, zoals de schuldhulpverlening. Margreet van Hensbergen is de voorzitter van Seniorenkring Liendert. De Seniorenkring zet zich al een jaar in voor het realiseren van een wijkservicepunt. De Kring was dan ook aangenaam verrast door het nieuwe coalitieakkoord. Margreet: ‘We waren vooral verrast door het plan van een STIP voor Liendert. Misschien wel in combinatie met ruimte voor dagbesteding, zorg- en welzijnsfuncties. Dat is nu precies waar de Seniorenkring zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet. We zijn hier ongelooflijk blij mee en zullen zodra het voorbereidende werk is gedaan de wensen van buurtbewoners en passende diensten inventariseren. Ook zullen we in contact treden met de nieuwe (wijk)wethouder, Rob van Muilekom, om dit voor Liendert uit te werken.’

Hoe transparant wil je ’t hebben? Alles over het BBMA en het buurtbudget.

Dromen voor Willem Alexander

Blijft De Groene Stee? De Groene Stee

8|9 10... 16

Jong en oud in onze wijken, mensen om van te houden!

i s…

DE

r o o d & r o o v t n a r k k Wij g r u b n e t s u R & Liendert

v o o r d e ko n

i ng

Dit is m’n droom voor de koning 1. dat men niet ontslagen wordt 2. meer scholen worden gebouwd 3. dat er geen kinderen worden mishandeld en als dat dan toch gebeurt dat zij een gevangenisstraf krijgen van 3 4. en dat door onze jaar wensen iedereen zich thuis Yasin voelt in ons land

…zestien pagina’s! Doen we niet elke keer hoor!

Een ‘Groene’ Krant Ja hoor, hier is ie weer. De voorjaarse­ ditie is een feit. Hoezo voorjaar, dach­ ten we nog. Maar tegen de tijd dat u dit leest is het natuurlijk heerlijk lenteweer. Dit keer een extra dikke Krant, zestien pagina’s liefst! Steeds meer mensen en organisaties vinden in onze krant een platform voor het bekend maken van leuk en spannend wijknieuws. In dit nummer meer nieuws over en van jongeren. Wij zeggen: nog meer mag! Kom maar op met je verhaal. Ruben begint al goed met zijn column. Lees ook de ‘koninklijke’ wensen van kinderen uit de wijk, met portretten van huisfotograaf Ard Frie, die elke editie weer paraat staat om onze epistels te voorzien van professio­ nele plaatjes. Aan foto’s geen gebrek, maar we zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons kunnen ondersteu­ nen bij het schrijven, de opmaak en de PR van onze krant. Meld je aan via redactie@liendertrustenburg.nl. Nog meer goed nieuws: we hebben een sponsor! Van­ af nu staat er op de Krant: Mede mogelijk gemaakt door Formido. En het mooie is, Formido sponsort ú ook, met een actiebon op de achterpagina. Onze grootste financier is natuurlijk de Stichting Buurtbudget Midden Amersfoort (BBMA). In het midden van de Krant leest u alles over deze club, wat ze van plan zijn en wat er met de budgetten is gedaan. Kunnen lezen en schrijven is heel belangrijk in onze maatschappij. Veel mensen hebben daar moeite mee, schreven we in het vorige nummer. Dat je er echt iets aan kunt doen, leest u op pagina 3. Toch gaat er ook veel mis door slech­ te communicatie. Soms grappig, vaak heel vervelend. We hebben er zelfs een fotostrip aan gewijd! Veel plezier met onze Krant, die natuurlijk iedereen leest!

Krant kwijt? Bekijk alle nummers online: http://issuu.com/dekrantdieiedereenleest


JONGEREN ÉN OUDEREN HEBBEN EEN DOEL NODIG

2

Interview met de jongerenwerker van Liendert, Ferry de Smalen

“Nu maken ze kunst op de muur van The Game”

mi

nd

j

F ‌‌

Ard Frie

erry de Smalen (28) is jongerenwerker in Liendert. Hij was profvoetballer en is tegenwoordig werkzaam bij Stichting Welzijn Amersfoort (SWA). Door het werk van Ferry staan overlastgevers vrijwillig ramen te lappen in een wijkcentrum. Ferry is een belangrijk figuur als het gaat om overlastbestrijding en het vergroten van het veiligheidsgevoel van wijkbewoners. Wie is hij en wat doet hij?

Van profvoetballer tot jongerenwerker

‘Nederland, China, Tsjechië, ik heb op veel verschillende plekken met veel plezier gespeeld. Maar op een gegeven moment begon het voetbal me tegen te staan. Ik kreeg er steeds minder plezier in. Ik zou nog wel 5 jaar kunnen rondkomen van voetbal. Maar daarna zou ik ergens anders de kost mee moeten gaan verdienen. En op je vierendertigste beginnen met je maatschappelijke carrière, is erg laat. Toen ik 25 was kreeg ik de kans om bij de SWA aan de slag te gaan als jongerenwerker. En die kans heb ik gegrepen. Ik ben nu 28 en doe dit werk dus al drie jaar.’ Je krijgt niets voor niets

‘Ik houd me bezig met jongeren tussen 10 en 23 jaar. De SWA zet in op de eigen kracht van jongeren. Als

jongeren iets willen, dan moeten zij daar ook wat voor doen. Vroeger werd alles gefaciliteerd. Als ze naar Walibi wilden, was daar een potje voor en kon ik ze meenemen naar Walibi. Nu kan dat niet meer. Als de jongens bijvoorbeeld willen karten of naar een pretpark willen, moeten ze daar iets voor doen. Ze moeten iets betekenen voor de wijk. Zo had ik een groep jongeren die een jaar lang iedere week de ramen van een wijkcentrum lapte en het Operaplein schoonhield. Zo leren ze ook dat je niets voor niets krijgt in deze wereld. Als jongerenwerker probeer ik de jongeren bezig te houden en ben ik op een preventieve manier bezig overlast te bestrijden. Zo vergroot je het gevoel van veiligheid bij de wijkbewoners. Als jongeren ergens staan waar ze overlast veroorzaken, spreek ik ze daarop aan. Ik leg ze uit dat ze zo in een kwaad daglicht komen te staan bij buurtbewoners. Ik heb ook veel contact met de ouders van de jongeren. En je leert de jongeren vaardigheden waar ze de rest van hun leven nog plezier van hebben. Op deze manier draag ik ook bij aan het creëren van zelfredzame burgers.’

room

i s…

v o o r d e ko n

i ng

Ik wens dat er een oplossing komt voor zwervers, daklozen En en straatmensen. Nederland moet tegen milieu­ vervuiling en slechte, kleine habitats zijn voor de dieren. Mohammed

Zelf doen!

‘Ik begeleid jongeren ook met het organiseren van hun activiteiten. Maar ze moeten het vooral zelf doen. Op dinsdag heb ik een groep jongeren die iedere week iets anders doet. Als ze willen zwemmen, moet één van de jongens dat zelf organiseren. En de week daarop willen ze misschien een voetbaltoernooi. Iedereen komt aan de beurt. Het is elke keer een andere jongere die de activiteit moet organiseren. Zo leren ze leuke dingen bedenken, een programma opstellen, contacten leggen, en dingen voor elkaar te krijgen. Ik heb ook een graffiticlub die een buurtbudget heeft aangevraagd om hun spuitbussen te financieren. Ze moesten zelf dat plan maken en verantwoorden met een presentatie. En nu maken ze kunst op de muur van The Game (zo heet het jongerencentrum naast De Groene Stee, red.).’ Resultaten

‘Je ziet dat groepen zich anders gaan gedragen, in de wijk en in het centrum. In het jongerencentrum bieden we de jongeren structuur en duidelijkheid. Ze worden daar een stuk rustiger van en ze hebben meer respect voor elkaar. Ook individueel zie je positieve veranderingen. Met het jongerenwerk creëer je zelfredzame burgers, die zich bewust zijn van hun talenten en betrokken zijn bij de wijk. Toen ik hier drie jaar geleden begon was er nog sprake van overlast. Nu is er nauwelijks overlast meer.’ Steven Snijders

Blijft De Groene Stee?  

   Eind vorig jaar wilde het gemeente­ bestuur niet verder regeren. Want de VVD had geen vertrouwen meer in GroenLinks. Er kwam een nieuw bestuur. Met een nieuw plan. Wat betekent dit voor de wijk? De Groene Stee De wijkcentra in Amersfoort moeten sluiten. Dat schreven wij in de vorige Krant. Maar nu lijken de plannen veranderd. De Gemeente wil 4 wijkcentra open houden. De Groene Stee is misschien één van de vier. Dat is het plan. In elk geval tot 2014. Want dan zijn er weer nieuwe verkiezingen.

“Prima hoor, die graffiti. Zolang ze het maar bij The Game doen.”

Steun- en Inform atie Punt (STIP) Er komen ook nieuwe InformatiePunten. Dat wil de Gemeente. Zo’n Informatie­ Punt noemt de Gemeente een STIP, een STeun- en InformatiePunt. Er komen 4 tot 6 STIP’s in Amersfoort. Bij een STIP kunnen inwoners informatie en advies krijgen. Of ze kunnen er praten met andere mensen uit de wijk. Wil je iets doen voor je buren of je buurt? Ook dan kun je naar het STIP gaan. Bij het STIP werken veel mensen samen. Zorgaanbieders, de wijkagent, de wijk­ beheerder en vrijwilligerswerk. Een STIP kan mensen ook door­verwijzen. Bijvoorbeeld naar de schuldhulpverlening. Misschien komt er in Liendert ook een STIP!

De Groene Stee! Met STIP op nummer 1!!

De Seniorenkring Liendert is blij De Seniorenkring is blij met het nieuwe plan. Want ze willen graag een servicepunt in de wijk. Margreet van Hensbergen, de voorzitter van de Seniorenkring zegt: ‘We zijn hier ongelooflijk blij mee! Dit willen we al heel lang. We hopen dat er een STIP komt. Dan gaan we buurtbewoners vragen naar hun wensen. En we bekijken wat er nodig is in de wijk. Misschien komt er wel een dagbesteding. Ook willen we snel gaan praten met Rob van Muilekom. Hij is de nieuwe wethouder van Liendert.’

Rob van Muilekom? Die willen we wel interviewen. Je kunt ’m ook mailen: wethoudervanmuilekom@amersfoort.nl

Alle ouderen achter de geraniums? Hoe moet dat nou als alle tuincentra verdwijnen uit de wijk?


3

EINDELIJK BLIJ MET SCHOOL

Moeite met lezen en schrijven? Doe er iets aan!! In het vorige nummer van deze Krant stond een artikel over laaggeletterdheid. Als iemand laaggeletterd is dan betekent dat, dat hij of zij een lees- en/of schrijfniveau heeft dat eigenlijk te laag is. Lezen en schrijven is in de hedendaagse maatschappij zó belangrijk geworden, dat je er behoorlijk veel last van kunt hebben als je het niet goed kunt.

Een kijkje in de klas

In het ROC-gebouw op de Disketteweg in Amersfoort is op maandagavond een groep mensen hard aan het werk om hun lezen en schrijven te verbeteren. ’s Avonds ja, want de meesten hebben een baan. Overdag naar school kan dus niet. Het is dan ook best zwaar. Maar vanaf het begin van ons bezoek is duidelijk dat ieder-

Cursisten van een basisgroep Nederlands (Lezen&Schrijven) op de foto in hun klaslokaal.

een blij is de stap te hebben gezet. De groep is divers: verschillende leeftijden en achtergronden. Oorzaken van schooluitval

Toch is er ook een overeenkomst: het is bij iedereen misgegaan op school. Er zijn veel verschillende redenen voor de schooluitval. Soms hebben die te maken met de sociale omgeving. Ouders die hun kinderen te weinig stimuleerden, bijvoorbeeld. Of gedragsproblemen met als gevolg spijbelen, van school gestuurd worden en daarna maar helemaal niet meer gegaan. Jong aan het werk en nooit meer bijgeleerd. Hoewel de overheid probeert schooluitval tegen te gaan, komt het nog steeds voor. Dyslexie

mi

nd

j

room

i s…

i v o o r d e ko n

ng

Ik wou dat alle kinderen van alle scholen en tablet hadden, dan hoefde er geen schriften of kladblokken, en het is leuk voor de kinderen. Ik wou dat er meer camera’s en video’s waren voor in de flat of in scholen. Dat is veel veiliger voor kinderen en voor mensen die in die flat wonen. Bij mensen die in de flat wonen kunnen ze dan beter kijken of Ik er ingebroken wordt. wou dat er meer speeltuinen waren voor kleine kinderen en voor grote kinderen een plek voor grote en een plek voor Rabab kleine kinderen.

Wat grappig… de een wil leren schrijven en Rabab wil een tablet.

De laatste jaren is er op scholen veel aandacht voor leerlingen met dyslexie. Maar dat is lang niet altijd zo geweest. In de jaren ’70 was hierover nog niet zoveel bekend. Als je de pech had en in die tijd scholier was, dan is het best mogelijk dat je veel problemen hebt met lezen en schrijven. Het levende voorbeeld daarvan zit op de Disketteweg in de klas. De cursisten vertellen over hoe hun lage taalvaardigheid hen soms belemmerde. Bij gewone dagelijkse dingen als formulieren invullen bij de gemeente of het UWV.

Je eerste dag bij een nieuwe werkgever: doodeng! Altijd het gevoel dat je verborgen moest houden dat je niet goed was in zoiets gewoons als lezen en schrijven. Iemand vertelt dat hij nu de ANWB-borden goed kan lezen. Scheelt een hoop gedoe: vroeger moest hij altijd uitzoeken welke wegnummers hij moest kiezen. Een andere cursist heeft een eigen bedrijf. Hij heeft altijd om hulp moeten vragen als er brieven geschreven moesten worden en de administratie moest hij altijd aan een ander overlaten. “Ik ben blij dat ik nu de zaken met betrekking tot mijn bankrekening zelf kan regelen.”

We sms’en wat af en het meeste telefoonverkeer is vervangen door e-mailen. Bij veel gemeentelijke diensten of het UWV moet je een afspraak maken via internet. Het wordt steeds moeilijker om je als laaggeletterde staande te houden in de moderne maatschappij.” Ze is blij te kunnen werken met deze groep. De cursisten zijn zeer gemotiveerd en er worden goede resultaten behaald. “Deze groep is al een eindje op dreef. We zijn nu vooral bezig met schrijven, daar hebben deze cursisten de meeste behoefte aan. Maar wij passen ons aanbod aan aan de mensen die zich inschrijven voor een cursus. U vraagt, wij draaien.” Els van den Nieuwenhuizen

Meer zelfvertrouwen

Alle cursisten geven aan dat ze, sinds ze hun probleem zijn gaan aanpakken, veel meer zelfvertrouwen hebben. Het voelt goed niet meer afhankelijk te zijn. Eén van hen zegt: “Ik ben blij dat ik geen pijn in mijn maag meer krijg als ik iets bij de Gemeente moet regelen.” Toch zijn ze er nog niet. De groep zit nu al een tijdje op les, maar er valt nog veel te leren. Gelukkig kan dit ook. De Gemeente Amersfoort betaalt de cursus voor mensen die een te laag taalniveau hebben. Docente Anke zegt: “Tegenwoordig is het bijna onmogelijk om ‘mee te doen’ als je niet kunt lezen en schrijven.

Gratis cursussen bij het ROC ROC Midden Nederland (Partici­ patieopleidingen) biedt speciale cursussen aan voor Nederlands­ talige en anderstalige volwas­ senen die moeite hebben met lezen en schrijven. De cursus­ sen zijn gratis. Is uw taalniveau te laag en wilt u graag op les? Vraag informatie aan bij het ROC Midden Nederland, tel.  030 754 40 04.

De Wiekslag leest voor! Beste buurtbewoner, Een aantal ouders van OBS De Wiekslag heeft het initiatief genomen om op school een voorleeshoek in te richten. Er wordt namelijk te weinig voorgelezen aan de kinderen in Liendert. Dat willen zij veranderen! Iedere maandagmiddag om 15.00 u lezen zij een verhaal voor aan kinderen uit de wijk. Dit gebeurt in de voorlees­ hoek op De Wiekslag, locatie Trekvogelweg.

Er zijn inmiddels al 6 mensen uit de buurt aan het voorlezen op De Wiekslag. Geweldig! Maar er kan nog meer bij!

Wij zoeken mensen die één maandagmiddag per maand een verhaal willen komen voorlezen aan de kinderen. De activiteit begint met wat drinken en daarna het geza­ menlijk lezen. Er is altijd ook een ouder van De Wiekslag aanwezig. De activiteit duurt ongeveer een half uur. Is dit iets voor u? Dan kunt u contact opnemen met Marie­ ke van Krugten in wijkcentrum De Groene Stee, 06 431 428 55 of mail naar m.vankrugten@welzijnamersfoort.nl

Overal in Nederland worden er cursussen aangeboden voor mensen die beter willen lezen en schrijven.

Via het gratis landelijke nummer 0800 023 44 44 kan iemand informatie krijgen over een cursus in de buurt.

ROC Midden Nederland

I‌

n Nederland bestaat al heel lang leerplicht en we gaan er eigenlijk altijd van uit dat alle Nederlanders goed kunnen lezen en schrijven. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn: meer dan een miljoen mensen heeft er problemen mee. Het leek ons een goed idee om aan laaggeletterden zelf te vragen hoe het komt dat ze niet goed kunnen lezen en schrijven en hoe ze daarmee zijn omgegaan. We zijn bij het ROC Midden Nederland van harte welkom op een lesavond.


UIT DE BLUBBER GROEIT IETS MOOIS!

4

slootjes staat al hoger dan daarvoor. Langs het water van de Trekvogelweg is grond uitgegraven langs de oever. Dit hele gebied krijgt een meer nat-groene inrichting. }} In het noordelijke gedeelte (richting spoor) is veel onderbegroeiing weggehaald om ruimte te maken voor bomen en struiken die daar worden geplant/gepoot. }} De rijen knotbomen geven oude erfgrenzen aan. Vorig jaar zijn deze bedreigde knotbomen vrijgezet, waardoor ze beter kunnen overleven. Waar knotbomen in een rij ontbreken, zal zo’n rij weer compleet gemaakt worden. }} De sperwer en de buizerd zijn alweer gespot in het gebied. Om deze vogels niet te verstoren worden asfaltwerkzaamheden in een klein gedeelte in Het Waterwingebied in overleg met de ecoloog eerder ingepland. Het frezen van het voetpad in het verlengde van het bruggetje Van Randwijcklaan zal daarom binnenkort plaatsvinden. De nieuwe laag asfalt wordt pas later aangebracht. Dat betekent

De drie geplaatste bouwborden geven het al aan: hier wordt gewerkt! De gemeente voert op dit moment de eenmalige maatregelen uit het Groenbeheerplan uit. Bent u onlangs nog in Het Waterwingebied geweest, dan zal u dit niet ontgaan zijn.

een paar dagen even omlopen of goed uitkijken. }} De rest van de paden komt pas later aan de beurt. Bij de keet op de hoek van de Weg van de Vrijheid/Van Randwijcklaan is iedere dinsdag in de oneven weken van 16.00-17.00 uur een inloopspreekuur. Dus: 9 en 23 apr, 7 en 21 mei en op 4 en 18 juni. Wij hopen dat door deze ingrepen Het Waterwingebied als groengebied behouden blijft, nooit meer zal worden beschouwd als bouwgrond en dat het gebied als natuurgebied nog waardevoller wordt. Roelie Norp, voorzitter Vrienden van het Waterwingebied

Roelie Norp

veel struiken geplant. De onder­ begroeiing zal in het voorjaar weer snel uitlopen. Zo nodig worden hier struiken bijgeplant. Er is een grote hoeveelheid palen in de grond geslagen. Kinderen zullen tussen deze palen vlechtheggen maken met de takken van de knotbomen. Op deze manier ontstaat hier een doolhof. }} Het pad langs de flat Spreeuwenstraat wordt iets verlegd. }} Langs de Weg van de Vrijheid worden bijna over de hele lengte struiken bijgeplant (nadat op sommige plaatsen de leidingen weg zijn). }}Een opvallende klus was het graven van de grote poel, vlakbij het bruggetje Van Randwijcklaan. De vorm is duidelijk zichtbaar en er staat al water in. Van het zand dat uit de poel komt wordt een zandheuvel gemaakt, iets verder in het gebied. In het smalle slootje is een stuw geplaatst. Het water in de greppels en

Paddenalert! Het is op straat nog steeds niet veilig voor padden! (… en voor mensen?)

nd

room

j

… gelukkig zijn er wat jonge bomen verplaatst naar de groenstrook langs het water bij de Ganzenstraat/Van Randwijklaan.

mi

Waar zijn de bomen tussen de Liendertseweg en de Fazantenstraat? Weg! Zomersnoei? Kaalslag!

Nationale Boomplantdag Onder het toeziend oog van een groepje basis­ schoolkinderen plantte wethouder Cees van Eijk woensdag 20 maart een boompje in het Waterwingebied. Deze eerste officiële lentedag is aan­ gewezen als Nationale Boomplant­ dag. Na de wethouder, die instructies ontving van beheerambtenaar Arthur Wopereis (links), sloegen de kinderen in groepjes van twee zelf aan het planten. Naast bomen die te zijner tijd eetbare vruchten voortbrengen, wer­ den er ook enkele struiken geplant. De werkzaamheden zijn onderdeel van de maatregelen die in het Waterwin­ gebied zijn genomen. Daarbij beho­ ren het graven van een poel en het inrichten van een natuurspeelplaats en een kunststof trapveldje. Een groot deel van het park blijft natuurlijk en is bestemd voor planten en dieren. Kees Quaadgras

i s…

Nationale Boomplantdag

Kees Quaadgras

Ard Frie

W ‌

at gaat er allemaal gebeuren? We lopen de werkzaamheden even kort door (van zuid naar noord): }} De uit-/ingang bij de Hogeweg wordt verplaatst naar de Weg van de Vrijheid. Hierdoor zullen de auto’s op de Hogeweg aan het zicht onttrokken worden. }} Bij de Hogeweg wordt de faunapassage verbeterd. }} In het grote veld zijn in het vorige najaar al bolletjes gepoot. In de loop der jaren zal dit uitgroeien tot een groot veld met kleurige en fleurige voorjaarsbloemen. }} Bij de natuurspeelplaats (vlakbij de Lageweg) wordt ook druk gewerkt. Voor dat uitvoeren van het ontwerp was het nodig om de onderbegroeiing voor een groot deel weg te halen. }} De speelplek zelf is beperkt tot het gebied binnen de ‘druppelvorm’. Buiten die vorm worden heel

Roelie Norp

Volop aan het werk in het Waterwingebied

i v o o r d e ko n

ng

De droom van Zumrut: 1. Meneer Willem Alexander, ik wil graag van u dat alle kinderen in de wereld naar 2. Ik hoop dat school gaan. er meer sportactiviteiten zijn. 3. Dat er overal in de wereld meer beveiliging is en Dat wil ik vooral in het bos. graag van u.

Ja, sporten in het Waterwingebied. Kinderen uit de wijk zijn dit aan ’t organiseren. Meer info bij Marinda Pieron in De Groene Stee.


5

Foto’s: Ard Frie

In 1898 werd Jacob Bunnik geboren. Toen hij twee jaar was, verhuisden zijn ouders naar Amersfoort. Zijn vader begint er een timmerfabriek en houthandel. Een strategische plek: in een groeiende stad in het midden van het land, op een kruising van spoorwegen. Het bedrijf vestigt zich uiteindelijk op de Soesterweg nr. 1-7 en doet het goed. Jacob maakt zijn opleiding af en dient daarna in de Eerste Wereldoorlog in het leger. Na zijn dienstplicht wordt hij compagnon in het bedrijf van zijn vader, net als zijn drie broers. Na een tijdje verloopt de samenwerking niet zo soepel meer en in 1939 besluit Jacob uit het bedrijf te stappen en voor zichzelf te beginnen. Hij is intussen getrouwd en heeft zes kinderen. In 1941 gaat zijn eigen bedrijf van

start. De Tweede Wereldoorlog is al een jaar eerder begonnen. Jacob woont dan aan de Heiligenbergerweg. Opmerkelijk: in de kazernes en huizen naast en achter hem woont de bezetter. Represaille

Op 29 september 1944 wordt een belangrijke NSB-advocaat doodgeschoten door vier verzetsstrijders. De NSB-advocaat heeft net een bezoek gebracht aan het gemeentehuis van Hoogland op de Schothorsterlaan. Twee ambtenaren, toevallig net op dat moment aanwezig op het gemeentehuis, worden aangewezen om gefusilleerd te worden, als represaille. Maar daar wordt een stokje voor gestoken. Dorpsagent Ackermans neemt het voor de gemeenteambtenaren op. “Wat hebben deze mensen jullie mis-

Bunnik en van Hoften gefusilleerd

De wraak van de Duitsers richt zich nu op twee andere onschuldige, vooraanstaande Amersfoorters: de 47-jarige directeur van de GGD, Gerard van Hoften en de 46-jarige houthandelaar Jacob Bunnik. Ze worden beiden gearresteerd. Eigenlijk willen de Duitsers een broer van Jacob, Kees Bunnik, oppakken. Maar deze wordt niet thuis aangetroffen, dus gaan de Duitsers op zoek naar een andere Bunnik. Op 2 oktober 1944 worden Van Hoften en Bunnik ’s avonds laat van hun bed gelicht. De volgende morgen worden ze, op de plek waar de aanslag heeft plaatsgevonden, gefusilleerd. Monument

Aan deze executie is een monument gewijd. Op 5 oktober 1946 wordt, ter nagedachtenis – onder grote belangstelling – een monument onthuld. Het is in Amersfoort de eerste executie van onschuldige burgers als represaille. Het monument staat er nog altijd, aan de Schothorsterlaan. Zomereditie

Naar 43 Amersfoortse verzetsstrij-

Herdenkingsplechtigheid op 4 mei Henri ‌ Knul is degene die, samen met zijn vrouw, elk jaar de dodenherdenking bij het monument organiseert. Hij houdt een vinger aan de pols met betrekking tot de toestand van het monument. “Wij zijn er al een jaar of vier mee bezig, maar de gemeente heeft er geen geld voor. Ons voorstel was om de pilaar met een marmeren plaat te ommantelen. Vanwege eventuele schade bij het grasmaaien zijn er tegels omheen gelegd.” De plechtigheid

De jaarlijkse herdenking op 4 mei vindt ook in 2013 weer plaats aan de Van Randwijcklaan bij de Burgemeester Molendijkflat. Voor het artikel over het Bunnikpad is gebruik gemaakt van het boek Amersfoort ’40-’45, van Joop Bloemhof.

Het programma:

u: muziekkorps Hosanna speelt stemmige muziek u: het signaal taptoe }} 20.00 u: twee minuten stilte

i v o o r d e ko n

ng

Dat er geen 3de wereld oorlog komt, want dat zou vreselijk Dat er meer kleurrijke zijn. huizen komen bv: roze, blauw, Dat er meer geel, etc. speeltuinen komen. Dat er ook meer activiteiten voor jongens en meisjes komen in Dat er meer alle wijken. scholen komen voor geestelijke gehandicapte kinderen, want er zijn niet zoveel in Nederland. Dit waren mijn dromen. Liefs Tanysha

ders is een straat vernoemd. Naar vijftien verzetsstrijders niet, omdat die namen verwarring zouden veroorzaken met al bestaande straatnamen. Deze vijftien namen worden alleen vermeld op het monument naast de Burgemeester Molendijkflat. In de komende edities willen we ook aandacht besteden aan de vijftien namen op dat monument. Bent u familie van een overleden Amersfoortse verzetsstrijder? Wilt u ons wat vertellen over uw familielid? Neem dan contact met ons op. Steven Snijders

nd

room

j

ij de Burgemeester Molendijkflat staat een oorlogsmonument. In onze vorige wijkkrant schreef Steven Snijders over het monument in het kader van een artikel over een straatnaam in Rustenburg.

room

mi

B

nd

j

Jacob Bunnik

mi

In eerdere edities hebben we aandacht besteed aan straatnamen in Rustenburg. We keken naar het verhaal achter het Van der Weijpad, de Ds. Rijperstraat en de Van Donkelaarstraat. In deze editie is het Bunnikpad aan de beurt. Het Bunnikpad is vernoemd naar Jacob Bunnik. Ik spreek zijn jongste zoon, Jan Bunnik. Hij woont in Liendert en vertelt over zijn vader.

i s…

Het Bunnikpad   

daan? Ze hebben allebei een gezin en zijn onschuldig! Als jullie dan toch wraak willen, schiet mij dan maar kapot. Maar laat deze mensen gaan.” De Duitsers zijn kennelijk voor dit argument gezwicht. Ackermans weet ook te voorkomen dat enkele boerderijen in brand worden gestoken.

i s…

WIE ZIJN GESCHIEDENIS VERGEET, MOET HAAR OVERDOEN

v o o r d e ko n

i ng

}} 19.45 }} 19.58

Hierna wordt het eerste couplet van het Wilhelmus gezongen. Vervolgens houdt de heer Knul een toespraak om toe te lichten waarom deze dodenherdenking plaatsvindt. De kransen worden gelegd (ook de wethouder legt een krans) en het zesde couplet van het Wilhelmus wordt gezongen. Tenslotte is er een rondgang langs het monument terwijl het muziekkorps speelt. Jaarlijks komen zo’n tweehonderdvijftig à driehonderd mensen naar de herdenking. Iedereen kan hierbij aanwezig zijn.

Kent u de Stichting Struikelstenen? Zij gedenken nazislachtoffers door een steen te plaatsen voor het huis …

… waar het slachtoffer toen woonde. Daar kunnen we misschien eens over schrijven.

Mijn wens voor Nederland Een dag waar op is: iedereen in Nederland als iets verkleed moet zijn en dan het Dat gezellig gaat maken. er een speciale dag wordt gevierd waar in de kinderen de hele dag vrij hebben en Dat er meer ouders enz. sportactiviteiten worden georganiseerd. Nazanin

Wie biedt z’n huis aan om roze, blauw of geel te laten verven? We horen het graag!


ZONDER SCHRIJVERS GEEN LEZERS …

6

…ZONDER TUINEN GEEN STRUINEN

Struinen in de Tuinen

O ‌ Bernd Oschelada

ok dit jaar is de organisatie achter de zomerse variant van ‘Gluren bij de Buren’ weer op zoek naar Amersfoortse artiesten en tuinen. ‘In 2012 was de vraag naar ‘Struinen in de Tuinen’ immens groot,’ aldus projectleider Dirkjan van Oord. ‘We zijn ook dit jaar weer op zoek naar minimaal 75 tuinen, waar artiesten drie keer een

Meer nodig dan een pen en schrijfblok Voor de eerste avond van de schrijfworkshop fiets ik naar De Groene Stee. Onder leiding van José Vorstenbosch ga ik mij samen met leden van de wijkkrantredactie verdiepen in het houden van een boeiend interview en het schrijven van een goede tekst.

‌H

et lijkt zo logisch, vragen stellen aan iemand over een onderwerp waarover je meer te weten wil komen. En hiervan daarna een prettig lezend stuk tekst maken. Na de eerste avond is het mij al duidelijk: wil je dit bereiken dan is er

meer nodig dan alleen een pen en een schrijfblok! José vertelt puntsgewijs wat er allemaal bij komt kijken. Zij is professioneel tekstschrijver en schrijft teksten voor organisaties en artikelen in verschillende bladen.

Welkom in de huiskamerbibliotheek

Bewoners van De Liendert

Voor de bewoners van de zorginstelling is er een aantrekkelijke collectie grootletterboeken, luisterboeken, literaire toppers en tijdschriften. Ook kunnen de bewoners gebruik maken

van de grote leestafel met daarop tijdschriften en actuele kranten. Bovendien wordt er twee keer per jaar een leuke activiteit georganiseerd, zoals een theatervoorstelling of een activiteit rondom voorlezen. Inwoners van de wijk

Mensen uit de wijk kunnen op www.bibliotheekeemland.nl boeken, cd’s, dvd’s en tijdschriften reserveren en die vervolgens in de huiskamerbibliotheek ophalen. U krijgt een e-mail als u het gereserveerde materiaal kunt ophalen. Natuurlijk zijn wijkbewoners ook van harte welkom

mi

nd

j

room

Andere materialen

De huiskamerbibliotheek krijgt binnenkort ook andere materialen, zoals een daisy-speler en een e-reader. De vrijwilligers demonstreren graag hoe deze apparaten werken en welke voordelen ze bieden. Openingstijden

Op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-11.30 uur zijn er vrijwilligers van de bibliotheek aanwezig die u kunnen helpen of wegwijs maken. Overige tijden waarop u zelf (zonder hulp) boeken kunt registreren zijn maandag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur. Kim Lensing | marketing adviseur Bibliotheek Eemland

Arina van Bokkem-Groen

nd

room

v o o r d e ko n

i ng

… dat iedereen op sport kan en dat sommige kinderen kleren kunnen kopen. Want sommige kinderen kunnen dat niet omdat ze te arm zijn. Kinderen die geen geld hebben om te sporten worden lui, terwijl ze net zo goed een profvoetballer of een super goede fietsrenner En kunnen worden. kinderen die geen geld hebben om kleren te kopen vinden dat meestal heel jammer. Ze worden dan ook meestal Ik hoop dat we gepest. daar iets aan kunnen doen. Liefs, Sana

i s…

om gebruik te maken van de leestafel en de activiteiten.

laatste bijeenkomst hebben we de teksten met elkaar doorgesproken en gekeken naar de opbouw en wat je zelf eventueel anders zou opschrijven. Dit vond ik heel leerzaam. Ik kijk terug op een paar gezellige avonden en wil de redactie van harte bedanken voor de mogelijkheid om als wijkgenoot zomaar aan te mogen schuiven bij hun schrijfworkshop.

j

oonzorgcentrum De Liendert aan de Zwaluwenstraat 1 heeft sinds vorig jaar een eigen huiskamerbibliotheek in de hal van het gebouw. De bibliotheek is opgericht door de Bibliotheek Eemland om een alternatief te bieden aan de gebruikers van de opgeheven Bibliobus. Ook mensen uit de wijk kunnen gebruik maken van deze vestiging.

van De Liendert!

Inschrijven voor ‘Struinen in de Tuinen’ kan tot 5 mei 2013 via www.struinenindetuinen.nl. Op deze website is ook meer informatie te vinden om het project te ondersteunen.

mi

W ‌

Tijdens de avonden is gesproken over je voorbereiding, het gesprek, je houding en opstelling tijdens een interview en de uitwerking van de opgenomen of genoteerde tekst. Daarnaast liet José ons verschillende interviewvormen zien aan de hand van diverse knipsels uit kranten en tijdschriften. Ook werden we zelf uitgedaagd om iets te proberen. Een nieuwe rubriek verzinnen voor een tijdschrift en zelf een interview schrijven. Tijdens de

sessie van 30 minuten spelen. Van dakterras tot binnentuin en van het dek van een boot tot een balkon. Uiteraard zijn we ook op zoek naar artiesten.’

i s…

Inschrijving gestart

i v o o r d e ko n

ng

Ik hoop dat er meer en betere ziekenhuizen komen en meer En dat er kinderartsen. meer acties en hulp komt tegen kindermishandeling en dierenmishandeling. En dat er levenslange gevangenisstraffen komen voor kindermoordenaren. Dina

11/12 mei houdt Speeltuin Het Vogelnest een buurtfeest, met van alles te doen.

Leeslicht: popul aire boeken in eenvoudig Nederl ands Voor de meeste laaggeletterden is de drempel naar het onderwijs erg hoog. Voor laaggeletterden die de stap naar basiseducatie hebben gezet, is in Nederland gestart met de serie Leeslicht. Zo kunnen laaggeletterden meer lezen dan alleen kinderboeken of stripboeken.

Ook een idee: ouderen voorlezen. In De Liendert of bij hen thuis? De wijkkrant bijvoorbeeld. Zo leer je mensen kennen.

Voor deze serie zijn verhalen van bekende auteurs als Marjan Berk, Yvonne Kroonenberg en Kader Abdolah hertaald. Maar ook een boek als Haar naam was Sarah is in een hertaalde versie beschikbaar.

Lees ook het interview met Roshan Azizi op bladzijde 13.


7

Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize there were big things

G

raag besteden wij in deze krant aandacht aan jongeren uit de wijk. Iemand tussen de 12 en 18 jaar uit Liendert of Rustenburg met een leuk verhaal, een bijzonder talent, grote plannen, leuke studie, spannend werk, speciale hobby, enzovoorts… Deze keer interview ik Maaike Boerma, 16 jaar. Ze heeft een eigen blog: www.annamaaike.com.

Wat voor soort blog schrijf je? ‘Mijn blog is niet echt in een hokje te plaatsen. Het is mijn plekje op het internet, waar ik alles kwijt kan wat ik leuk vind. Over mijn dagelijks leven, wat ik meemaak, maar ook over beauty, fashion en lifestyle. Ik post ook wel eens een filmpje, maar daar ben ik nog mee aan het experimenteren. Verder maak ik ook graag foto’s. Die plaats ik soms ook op mijn blog.’

In den beginne...

H ‌

et leek ons als redactie wel leuk inwoners van Liendert te interviewen, die hier al vanaf het prille begin wonen. Ik dacht toen direct aan Machteld en Arie Teunissen. Ik weet dat zij vanaf de oplevering van de woningen aan de Wiekslag met veel plezier in de wijk wonen. Bovendien staan ze in de buurt bekend als zeer vriendelijke, gastvrije en sociale mensen. En inderdaad, zij waren direct bereid iets vertellen over hun 47 jaar ‘ervaring’ in de wijk.

Inmiddels 82 en 78 jaar oud, hebben Arie en Machteld heel wat zien veranderen in hun buurtje. Toen zij in december 1966, net voor de Kerst, vanuit een (te) klein huisje aan de Heiligenbergerweg met 3 jonge kinderen naar de royale nieuwe woning aan de Wiekslag verhuisden, was de samenstelling van de bewoners in de wijk anders dan nu. Hun buren waren veelal kinderrijke gezinnen. Mensen met een andere culturele achtergrond waren toen nog een uitzondering. Machteld deed haar boodschappen bij de gezellige buurtwinkels aan de overkant. Zoals de groenteboer, de kleine supermarkt, de warme bakker, (waar ze volgens Machteld ook heerlijk gebak verkochten) en de sigarettenwinkel op de hoek. Veranderingen in de wijk

De laatste 25 jaar is vooral de samenstelling van de bewoners in de wijk behoorlijk veranderd. Als enige Nederlanders in hun huizenblok hebben zij echter zeer goede contacten met hun buren. Arie & Machteld, Piet & Martha: golden oldies

Hoe kwam je op het idee om een blog bij te gaan houden? ‘Ik las veel op blogs van anderen, ik vond blogs altijd al leuk. Ik kwam vaak op een meidensite die is begonnen als blog en later mensen in dienst heeft genomen. Ik vond schrijven ook altijd al leuk, maar ik wist eerst niet goed waar en hoe ik dat moest doen. Ik kon mijn schrijfbehoefte kwijt via een blog. Eerst had ik een gratis blog op www.blogspot.com, maar toen ik 16 werd leek het me leuk om echt een eigen website te hebben.’ Wat maakt het voor jou zo leuk om te bloggen? ‘Ik vind het leuk om te schrijven, en ik kan op mijn blog alles kwijt wat ik wil. Ook vind ik het altijd leuk om reacties te lezen van mensen die op mijn blog reageren. Maar dat is

Hoe lang ben je al met je blog bezig? ‘Op 11 juni ben ik jarig. Ik wist vorig jaar niet goed wat ik moest vragen. Ik bekijk altijd veel blogs, en ik kwam op het idee om een domeinnaam te vragen voor mijn verjaardag. Vanaf

Geschiedenis

toen was ik met mijn eigen blog bezig, nu dus al een bijna een jaar.’

De buurkinderen, van wie de eigen grootouders ver weg in het land van herkomst wonen, noemen Arie en Machteld zelfs ‘opa’ en ‘oma’. Machteld verteld lachend: ‘Als wij ergens hulp bij nodig hebben, zoals laatst bij het verplaatsen van een zware kast, kunnen we rekenen op onze buren. En ik help hen ook als het nodig is met bijvoorbeeld een telefoontje naar een instantie. Onlangs moesten we een buurman nog beloven, nooit te gaan verhuizen!’

Overlast?

Ik vraag Arie en Machteld: ‘Er is een tijd geweest dat er nogal sprake was van overlast en vandalisme in deze buurt. Hoe hebben jullie dat ervaren?’ Volgens Machteld en Arie is dat allemaal sterk overtrokken. Arie zegt: ‘Het is maar net hoe je jezelf opstelt. Als ik een groepje jongelui op straat passeer en ik zeg gewoon ‘goedendag’ of ik maak even een praatje, dan is er niets aan de hand.’ ‘En,’ zegt Machteld, ‘ik zal het je nog sterker vertellen. Ik heb ’s avonds bij het uit de auto stappen een keer m’n tas op straat laten staan met daarin m’n portemonnee, paspoort, bankpasjes, noem maar op. Maar voor ik hem zelfs maar gemist had, belden er twee Marokkaanse jongens aan die de tas kwamen terugbrengen. Ze excuseerden zich zelfs, omdat ze in m’n tas hadden gekeken om te zien van wie hij was en waar ik woonde. En ze wilden slechts met tegenzin iets aannemen voor het terugbrengen.’ Nee,

niet de belangrijkste reden. Het gaat natuurlijk om het schrijven zelf, dat doe ik met veel plezier.’ Wat kunnen we in de toekomst van je blog verwachten? ‘Ik koop regelmatig producten, vooral make-up. Die ga ik re-viewen (recenseren, red.) op mijn blog. Dat vind ik heel leuk om te doen, dus daar wil ik sowieso mee doorgaan. Ik wil verder gaan met filmpjes plaatsen. Ik wil nog meer leren over hoe je video’s bewerkt. Als er lezers zijn die me daarbij willen helpen, hoor ik het graag. Ook blijf ik werken aan mijn schrijfstijl. Ik vind het leuk om te zien hoe die verandert en verbetert. Ik blijf ook zeker schrijven over uiteenlopende onderwerpen, gedachtes, dingen die ik meemaak. Suggesties over een onderwerp of product om over te bloggen zijn altijd welkom.’ De gedachtegangen van een 16-jarige, recensies van producten, video’s, foto’s en nog veel meer: allemaal te vinden op www.annamaaike.com. Laat gerust een reactie achter. Steven Snijders

Arie en Machteld worden zelfs een beetje boos over de negatieve verhalen die de ronde doen over hun buurtje. Winkels

Helaas hebben de winkeltjes aan de overkant inmiddels allemaal een andere bestemming gekregen en moeten Arie en Machteld wat verder van huis voor de dagelijkse boodschappen. ‘Maar,’ zegt Arie, ‘de kibbeling bij de Marokkaanse visboer aan de overkant is heerlijk!’ ‘Je weet maar nooit…’

Het is duidelijk. Arie en Machteld wonen nog met evenveel plezier aan de Wiekslag als 47 jaar geleden. Op mijn vraag hoe lang ze (gezien hun leeftijd) nog denken hier te blijven wonen, zegt Arie: ‘Ja, dat weet je maar nooit. Maar we hopen nog heel lang’, waarbij zijn Machteld instemmend knikt. Gea Hofman Foto: Ard Frie

EEN WIJK MET MENSEN OM VAN TE HOUDEN

In het zonnetje: Piet en Marta van der Doe  

W

aarom Piet en Martha van der Doe in het zonnetje gezet moeten worden, behoeft nauwelijks uitleg. Veel mensen kennen de markante Piet en zijn Marta. Een bezoekje aan de C1000 voor dit stel kost ze daardoor zo een uur! Piet en Marta zetten zich niet alleen al hun hele leven in voor de wijk, maar de laatste jaren ook voor de Molendijkflat. En er is er nog een reden om ze even in de schijnwerpers te plaatsen: in juni zijn zij namelijk 50 jaar getrouwd! Van harte! Marieke van Krugten

In de volgende Krant komt een interview met Martha en Piet.


8 Wat is er allemaal gebeurd in 2012 in het kader van het buurtbudget?

BUURTBUDGET 2012

BBM

Het was een bijzonder jaar. Een jaar waarin alle buurtbudgetcommissies een rechtspersoon moesten gaan vormen om over de buurtbudgetsubsidie te kunnen beschikken. Daarvoor zijn we de samenwerking aangegaan met de wijken Kruiskamp-Koppel en het Centrum. We zijn opgegaan in de Stichting Buurtbudget Midden Amersfoort (BBMA). Door deze samenwerking kunnen wij de krachten bundelen, kennis en expertise uitwisselen en vanuit elke wijk iemand afvaardigen voor het bestuur van de Stichting. De Stichting ontvangt de subsidiegelden van de gemeente om deze vervolgens in de wijken in te zetten.

brede communicatie rondom het buurtbudget dit jaar te wensen over. In de wijkkrant en in de huisaan-huisbladen heeft een artikel gestaan waarin men werd opgeroepen aanvragen in te dienen. Het huis-aan-huis verspreiden van flyers heeft niet plaatsgevonden. We hebben het voornemen dit te gaan verbeteren in 2013.

Extra handjes gevraagd!

Aanvragen indienen voor 2013:

Het beoordelen van de aanvragen was een flinke klus, nu we het zonder de ondersteuning van de opbouwwerker moeten doen. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe mensen die graag de handen uit de mouwen willen steken en in de buurtbudgetcommissie willen plaatsnemen! Wilt u ook meebeslissen, meehelpen en meedenken? Stuur dan een mail naar buurtbudgetlr@hotmail.nl.

Hebt u een leuk idee waarmee u iets bijdraagt aan de wijk? U kunt hierbij denken aan het verbeteren van de leefomgeving, het bevorderen van de sociale samenhang, etc. Dan kunt u via de website www. buurtbudget.nl uw aanvraag indienen via het invulformulier. Hebt u geen internet? Stuur dan uw aanvraag naar De Groene Stee, t.a.v. de opbouwwerker.

Door de gewijzigde opzet van de BBMA liet de wijk-

Sophia van der Heijden

 U vult het aan te vragen bedrag

 

in en voegt een indicatie van de te verwachten kosten bij. Bij grote activiteiten graag ook vermelden wie u bij het uitvoeren van het idee gaat ondersteunen. Eten en drinken wordt in principe niet vergoed. In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken. Dit wordt dan beoordeeld door de commissie. Aanpassingen in de openbare ruimte in de vorm van het plaatsen van speeltoestellen worden niet gehonoreerd. Hebt u een bevestiging van de toezegging van het bedrag van ons ontvangen? Dan dient het aangevraagde bedrag uiterlijk 15 november 2013 te zijn gelabeld. Als u voor die datum nog geen aanspraak op het bedrag hebt gemaakt, komt de toezegging te vervallen. Helaas ontbreekt het ons aan mankracht de aanvragers hierover na te bellen. Uw aanvraag wordt op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Hiervoor gaat de leus op: ‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

Gehonoreerde aanvragen Buurtbudget 2012 

 

in De Groene Stee voor 14 mensen met reuma Bloemstuk jaarlijkse dodenherdenking; verzetsmonument aan de Van Randwijcklaan in Rustenburg, nabij de Molendijkflat Bijdrage aan wijkoverstijgende Amersfoort brede activiteit ‘Struinen in de Tuinen’ Bijdrage algemene Stichtingskosten Voorjaarsfeest Peuterspeelzaal De Hobbit, thema Dora en Diego

 Feest Peuterspeelzaal/  

        

mi

nd

j

room

v o o r d e ko n

i ng

Mijn droom is… 1. Dat er een meidenmiddag is, een leuke middag voor meiden. 2. Dat er meer speelplekken zijn waar kinderen kunnen spellen. 3. En dat kinderen meer rechten hebben. Fatima

    

 

Bonte Stee en Pelikaantje Dagje uit Autochtone en Allochtone vrouwen i.k.v. Samen Voortburgeren Activiteiten Wijkleerlingenraad, Veilig Verkeer speurtocht in Rustenburg en Survivalbaan in Liendert Buurtfeest Roerdompstraat Straatbarbecue Boerspad Verfraaiing tuinen Zangvogelweg Planten voor plantenbak Sperwerhorst Planten voor 4 plantenbakken Zangvogelweg Buitentoernooi Volleybalvereniging Keistad en buurtfeest Straatfeest Scholeksterstraat Buurtfeest Ronhaarstraat/ Reijmerinkstraat/Van Randwijcklaan Buurtfeest in samenwerking met Stg. Vrienden Vogelnest ­ Sicaf 8/9 september Buurt B.V. Workshop ‘Iedereen kan ingrijpen’ Nieuwjaarsborrel vrijwilligers actieve werkgroepen Barbecue in het kader van afscheid vrijwilligersplatform Clowntjeshof (Amersfoortbrede activiteit) Het mogelijk maken van de Wijkkrant ‘De krant die iedereen leest’ Kennismakingslessen Viool en algemene muziekvorming basisschoolkinderen L/R Tekenen en schilderen met senioren en kinderen in De Groene Stee Het maken van een verplaatsbare Graffiti­muur

Naast bovengenoemde activiteiten zijn er ook aanvragen gehonoreerd waarbij stichtingen in de wijk een aanvraag hebben ingediend om hun stichtings­ kosten c.q. organisatiekosten te kun­ nen voldoen.

“Tekenen en schilderen voor senioren en voor kinderen in De Groene Stee” onder leiding van Frans van de Klok en Yoka Kreeft. Eén van de activiteiten gefinancierd met buurtbudget.

Foto’s: Ard Frie

 Verzekering exposities Groene Stee  Bloemschikken met begeleiding

i s…

…met dank aan Martine Noort, die geholpen heeft deze bijlage vorm te geven.

D

e buurtbudgetcommissie LR wordt gevormd door twee actieve personen, Gerard Kraan, tevens penningmeester van de Stichting BBMA en Sophia van der Heijden, voorzitter van de buurtbudgetcommissie. Jan Bunnik en Jamal Malik hebben de commissie het afgelopen jaar geholpen bij het beoordelen van de ingediende aanvragen.

Aan welke voorwaarden moet de aanvraag voldoen?


9

Beslissen doe je niet alleen ‘Samen met Gerard Kraan behandel ik alle aanvragen van LiendertRustenburg. Er wordt een overleg gepland om te bekijken hoe we als commissie reageren op de aanvragen. Hierbij zijn nog enkele wijkbewoners betrokken, die mogen meebeslissen. Alle aanvragers krijgen daarna een reactie van ons met een uitleg over het besluit.

In het verleden gebeurde het wel dat mensen een aanvraag hadden ingediend, maar het geld niet gebruikten. Dus werken we nu als volgt: we zeggen tegen de aanvragers dat het budget vervalt als zij vóór 15 november geen aanspraak op het bedrag hebben gemaakt. Als er achteraan gebeld moet worden, dan ben je geen serieuze aanvrager in mijn ogen.’

Strengere eisen Sinds vorig jaar is de buurtbudgetcommissie wat strenger geworden. ‘Wij willen dat er zoveel mogelijk mensen uit de wijk aan een activiteit kunnen meedoen. Ook letten wij erop of een activiteit goedkoper kan. Een goed voorbeeld hiervan zijn de materialen die we hebben aangeschaft. Buurtbewoners kun-

Kosten delen Sinds juni 2012 hebben enkele Amersfoortse wijken zich verenigd in één stichting, de BBMA. Sophia: ‘Deze verzelfstandiging werkt prettig. Wij hebben zelf het contact en de samenwerking gezocht, omdat wij met hen op een lijn zaten en gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kunde. De gezamenlijke financiële administratie wordt met ingang van 2013 gedaan door ‘Admincompany’, onderdeel van het ROC. Studenten van deze opleiding gaan de administratie voor ons doen, onder begeleiding van een leraar. Zo doen zij ervaring op en wij worden ermee geholpen.’

nd

room

j

S

ophia: ‘Al ongeveer drie jaar zit ik in de buurtbudgetcommissie. Ik ben ermee in aanraking gekomen toen ik zelf een aanvraag had ingediend voor een buurtbudget. Het is mijn manier om aan de wijk bij te dragen. Aardig om te zien welke initiatieven er zijn en belangrijk dat de dingen eerlijk verdeeld worden. Natuurlijk wil je zoveel mogelijk mensen blij maken, dat is fijn. Het is interessant, want je leert er zelf ook wat van. Zo heb ik de wijk beter leren kennen.’

nen die tegen een kleine vergoeding gebruiken (zie de lijst in het kader op deze pagina). Wij zijn heel blij dat Bart Guldie nu als vrijwilliger deze materialen beheert.’

mi

Wat kun je doen als je een idee hebt om iets te organiseren in je eigen buurt? Hoe pak je dat aan? Iemand die hierover veel kan vertellen is Sophia van der Heijden.

i s…

Een activiteit voor je buurt? Vraag een buurtbudget aan! in v o o r d e ko n

g

Mijn wensen: Wens 1. Dat kinderen zonder ouders meer aandacht krijgen! Wens 2. Ik wil ook graag een nieuwe speeltuin in Amersfoort Wens 3. En ik wens dat u het leuk ga krijgen met u baan, en dat u je baan altijd gaat Gaye houden.

U kunt nog steeds een buurtbudget aanvragen De meeste aanvragen komen vóór 1 april binnen, maar ook daarna kunnen mensen nog een aanvraag indienen. Doen dus! Gemma Emons

Een buurtbudget aanvr agen. Hoe doe je d at? Het begint met een goed plan. Geef in je plan antwoord op de volgende vragen: u

Voor wie wil je iets organiseren? (bijvoorbeeld voor jongeren)

u

Wat wil je gaan doen?

u

Waar? En wanneer?

u

Welke andere buurt­ bewoners helpen mee?

u

Hoeveel gaat het kosten?

u

Is het plan interessant voor de wijk?

Deze vragen vind je ook in een formulier op internet: www.buurtbudget.nl/ liendertrustenburg Kun je niet met de computer omgaan? Of heb je geen computer? Schrijf dan een brief aan de buurtbudget­ commissie. Beschrijf in de brief de

antwoorden op de vragen.

Straatfeestgaragebox Liendert-Rustenburg Het wordt eindelijk weer lente! En de kriebels beginnen te komen om in uw straat een feestje te organiseren. De buurtbudgetcommissie heeft om die reden de Straatfeestgaragebox in het leven geroepen. Als bewoner van Liendert of Rustenburg kunt u voor een klein bedrag gebruikmaken van de spullen uit de garagebox voor het organiseren van uw straat of buurtactiviteit. De huuropbrengsten gaan naar het onderhoud van de spullen. U vindt de volgende spullen in de garagebox:  Opblaasbare buikschuiver

Huurbedrag per dag € 25,­

Borgsom € 50,­

 Lucht/springkussen

€ 25,­

€ 50,­

 Opblaasbare partytent (6 x 3 m)

€ 25,­

€ 50,­

 Normale partytent

€ 5,­

€ 25,­

 Mobiele keuken

€ 25,­

€ 50,­

 Klein keukenblok

€ 25,­

€ 50,­

 Geluidsset (karaoke set)

€ 10,­

€ 25,­

BBQ’s

€ 10,­

€ 25,­

€ 10,­

€ 25,­

Geef de brief af bij De Groene

 2 stuks

Stee.

 2 Picknickbanksets (2 tafels

Vergeet je naam, adres en telefoonnummer niet. Dan krijg je zeker een reactie.

+ 4 bankjes), inklapbaar

Bart Guldie beheert de garagebox. Als u gebruik wilt maken van de spullen, kunt u met hem contact opnemen via tel. (033) 475 61 78.


Hard en wreed en prachtig Wanneer deze wijkkrant uitkomt, half april, zitten we midden in het voorjaar, dat mooie seizoen, waarin alles wat in het Waterwingebied en in de tuinen al half dood leek weer helemaal tot leven komt. Dat gebeurt deels door de hogere temperaturen, maar vooral doordat het steeds langer licht is.

Waterhoen met jongen

2013: Return Of The Eekhoorns?

De vogels zingen zich al een slag in de rondte, en nog onverwacht krijg je dan al het vertederende beeld van bijgaande foto: een waterhoen met jongen. Of een moedereend met een hele rits pulletjes in haar kielzog. Wie weet lukt het de sperwers dit jaar wel om een familie te vormen. Vorig jaar ging het legsel verloren, vermoedelijk als gevolg van een voorjaarsstorm die het nest langs de Weg van de Vrijheid kapot blies. De sperwers zijn op het moment dat ik dit schrijf,

eind februari, alweer gesignaleerd, evenals twee buizerds. Zo’n familie sperwer verslindt in één jaar tussen de 2500 en 3000 vogeltjes, heb ik uitgerekend. Dat is veel, maar toch blijven de aantallen op peil. En de sterksten, die kans zien aan de sperwers te ontsnappen, blijven over. Dat is een groot voordeel voor de generaties na hen. Zo zit de natuur nu eenmaal in elkaar: tegelijkertijd hard en wreed en prachtig. De vraag is of de ene eekhoorn die vorig jaar acte de présence gaf dit jaar een partner krijgt. Het zou fantastisch zijn als er meer eekhoorns in het Waterwingebied komen. Essentaksterfziekte, dat wil je niet hebben

De onlangs geknotte bomen gaan na hun winterse rustperiode weer uitlopen. In het Waterwingebied zijn dat geen knotwilgen, maar knotelzen en knotessen. De elzen zijn goed herkenbaar aan de oude elzenproppen die er nog in zitten.

De Natuurtuin in Liendert In het hart van de wijk Liendert, tegenover Winkelcentrum ‘De Wiekslag’ en achter wijkcentrum ‘De Groene Stee’ ontstaat een natuurtuin.

In september 2012 is er een Werkgroep Natuurtuin opgericht die, onder leiding van een tuinarchitecte, de tuin stapsgewijs opknapt. Deze tuingroep heeft nu 3 dagen in de natuurtuin

mi

nd

j

room

i s…

v o o r d e ko n

i ng

Mijn wens is als mensen niet genoeg geld hebben voor hun huis dat ze niet uit hun huis Misschien hebben moeten ze geen familie om naar toe te gaan, dan moeten ze op straat slapen en ik vind dat dat niet meer mag gebeuren als daar voor gezorgd wordt dan zijn er geen daklozen meer !!!! Nimo

Essenvlieskelkje, essentaksterfziekte, plasdrasgedeelte… leuk voor het Groot Waterwin Dictee

gewerkt: op 8 september en 9 november 2012 en op 16 februari 2013. Hergebruik natuurlijke materialen

Bij het opknappen van de natuurtuin kregen de takken, stenen en houtblokken in de tuin een nieuwe bestemming. Alle takken werden verzameld in de takkenril, alle stenen werden verzameld om de natuurmuur te metselen en het bijenhotel is gebouwd van de boomstammetjes die na het kappen zijn achtergebleven. Na elke werkdag kon de werkgroep trots zijn op een nieuw bouwwerk. De tuinwerkgroep is zeer gemêleerd van samenstelling, zowel qua leeftijd als woonwijk. Creatief tuinieren in samenwerking met een tuinarchitecte is leerzaam, ontspannend en maar 1x per 2 of 3 maanden. Dus niet erg tijdrovend. Spelen in de ‘vrije natuur’

De Natuurtuin Liendert grenst ook aan de Buitenschoolse Opvang ‘De Blauwe Steenvis’. Voor de kinderen is het heerlijk om in de natuurtuin te spelen. Knotessen, zijn dat een soort oude adellijke dametjes?

De knotessen zijn bijzonder. Die komen maar op weinig plaatsen voor. De grote vraag is wat die dit jaar gaan doen. De meeste lijken namelijk te zijn aangetast door de essentaksterfziekte. Deze ziekte, afkomstig uit Oost-Europa, wordt veroorzaakt door de schimmel ‘vals essenvlieskelkje’. Het tast de bast aan van vooral jonge takken. Bij aanhoudende en zware aantasting sterft de boom. Als dat lot ook onze essen treft zou dat wel triest zijn. De werkzaamheden hebben hier en daar kale(re) plekken opgeleverd, maar er zijn inmiddels honderden bomen en struiken bijgeplant, waaronder zomereiken, haagbeuken, meidoorn en hazelaars.

Verder dieren als muggen, libellen, kevertjes, waterslakjes, waterjuffers, kikkers, padden en wie weet de ringslang. En dat alles komt zo maar aankruipen en aanwaaien, met op de wind gedragen zaadjes en via de

Vissen Not Wanted

En dan de nieuwe poel. Dat die zich gaat ontwikkelen staat vast, maar het wordt spannend om te zien hoe en hoe snel dat gaat. Eerdere poelen, langs het Valleikanaal, zaten binnen een jaar al redelijk vol met planten. Dat gaat ook gebeuren in het laagste deel van het Waterwingebied. Riet, lisdodden, gele plomp, dotterbloemen, waterlelies, kroos, groot hoefblad, krabbescheer, zo maar een paar namen van planten die we kunnen verwachten in het diepere water of in het plasdrasgedeelte.

In samenwerking met het CNME is er op 5 maart voor deze kinderen extra tijd geweest om te spelen en te ontdekken wat er in de natuurtuin groeit en bloeit, onder leiding van een natuurgids van het IVN. Handen uit de mouwen

Er staat nog een aantal werkzaamheden op ons lijstje, zoals het vernieuwen van de padenstructuur, het egaliseren en inzaaien van een graslandje nabij de natuurmuur, het herbouwen van de natuurmuur (bij de ingang aan de Wielewaalstraat) en het uitbaggeren van de poel.

Naast De Groene Stee is op 16 febru­ ari dit prachtige bijenhotel verrezen. Van stevige kastanjepalen is een hoog frame gemaakt, waartussen allerlei materialen zijn opgestapeld. In de tuin was genoeg mooi rondhout voorhanden. Verder zijn er klei en blikjes in het frame verwerkt, waar stengels in zijn gestoken. De vrijwil­ ligers hebben vervolgens gaten van verschillende diameter in het rond­ hout geboord, zodat de bijen er hun intrek kunnen nemen. Het frame gaat zeker 15 jaar mee. Elk jaar kan het bijenhotel worden aangevuld met nieuw hout of stengels.

Nieuw in de wijk: een heel bijzonder hotel!

Geknotte knotes 

poten en de ingewanden van watervogels. Waarschijnlijk gaan mensen van de IVN-natuurgidsenopleiding de ontwikkelingen bijhouden en er een rapport van maken. Alleen vissen zijn niet welkom in de nieuwe poel, want die eten alles op wat we er juist graag in willen hebben. Kees Quaadgras

Zin om mee te doen? Informatie bij tuinmakelaar@amersfoort.nl of via tel. 033 469 49 54 of 06 145 340 44. Meer informatie over de Heemtuin (= natuurtuin) kunt u vinden op internet: www.amersfoort.nl/Liendert. Piety Vernooij (lid werkgroep Natuurtuin)

Foto’s: Kees Quaadgras

10

NATUURLIJK!


11

GEZOND ETEN KUN JE LEREN

Accent Amersfoort opent Zin in iets anders dan Hollandse gezonde schoolkantine  Börekhapjes

pot? Maak eens iets Turks!

O

p woensdag 20 maart jl. heeft wethouder Bert Lubbinge de gezonde schoolkantine van Accent Amersfoort geopend. Helaas moest B.Slim-hero Vitesse-voetballer Brahim Darri hierbij verstek laten gaan, omdat hij was opgeroepen voor Jong Oranje. De geplande panna knock-out en een handtekening houden de leerlingen daarom te goed. De kantine werd officieel geopend door de presentatie van een wel heel speciaal nieuw broodje, het Broodje B.Slim-Bert-Brahim: een ciabatta belegd met gekruide kipfilet op een voetbalveldje van sla met een 3-4-3 opstelling van tomaatjes en mozzarella! Gezond en ook nog eens superlekker!

I‌

Kookdocent Albert Koster en de leerlingen Joey Boonhof en Joël Bouma overhandigen het nieuwe BBB-broodje aan wethouder Bert Lubbinge. 

EE 3

EE 1 eigeel

EE 7-8

yufka (deegbladeren) aardappels EE 1 ui EE peterselie EE olijfolie EE water

EE zonnebloemolie EE niegallazaad EE zout EE zwarte

peper rode peper

EE gedroogde

Bereiding: EE Kook

de aardappelen zacht en stamp ze. EE Snipper de ui fijn. Bak met zon­ nebloemolie in de pan. EE Doe de gestampte aardappels ook in de pan en bak de gesnip­

mi

j

room

i s…

i v o o r d e ko n

ng

Gea Hofman

Josien Felix | GGD Midden Nederland

Gezond eten…

Accent Amersfoort streeft naar 85% gezonde producten in de schoolkantine in het schooljaar 2013/2014. Op dit moment is 70% van het aanbod al gezond. De leerlingen zijn actief betrokken bij de bereiding van de producten. Onder begeleiding van een kookdocent maken de leerlingen gezonde broodjes of maaltijden die tijdens de middagpauze worden verkocht. Daarnaast wordt er op school gratis een ontbijt aangeboden. En één dag per week is er een snackdag. … en meer bewegen

Afiyet olsun!

bij de jeugd. Bij jongeren ligt de focus op VMBO- en praktijkscholen, omdat daar veel jongeren met overgewicht te kampen hebben. Op praktijkscholen is zelfs bijna één op de vier jongeren te zwaar. Een gezonde schoolkantine, die de gezonde keuze voor de scholieren makkelijker maakt, past prima in de B.Slim-aanpak. Daarnaast gaat Accent Amersfoort niet alleen voor gezond eten: de school start komend schooljaar met een Sportklas. Eerst bewegen, dan concentreren, met als eindresultaat dat leren zo gemakkelijker gaat en leuker wordt!

De Gezonde Schoolkantine is onderdeel van ‘B.Slim: beweeg meer, eet gezond’, een programma dat gericht is op het terugdringen van overgewicht OBS De Windroos krijgt na de zomer

andere schooltijden: elke dag van 8:1514:00 uur naar school, ook op woensdag.

nd

room

j

Volgende keer een recept waar ik niet zo’n vréselijke trek van krijg hoor!

Accent Praktijkonderwijs is vanaf september 2012 gaan werken richting een gezonde schoolkantine. Hiervoor is het ‘gezonde schoolkantine-team’ samengesteld, dat bestaat uit docenten van de school, een directielid, leerlingen uit de leerlingenraad en GGD Midden-Nederland. Dit team heeft ervoor gezorgd dat er diverse veranderingen in de kantine zijn doorgevoerd. Zo wordt er bruinbrood in plaats van witbrood aangeboden. Elke dag wordt er een gezond gerecht bereid en verkocht voor €1,-. Bijvoorbeeld een tosti met 30+ kaas, een gezonde wrap, een broodje gezond of een pastasalade met tonijn.

mi

Dat er geen kinderen meer worden afgepakt van hun En dat er meer ouders! kindersport­activiteiten zijn. En dat er meer kunstgrassen zijn zodat, als je dan voetbalt en er vies weer is of was dat je kleding dan niet vies wordt. En dat er strengere straffen op scholen zijn zodat er minder Miray wordt gepest!!

perde ui en aardappel samen. de fijngehakte peterselie, het zout, de peper en de gedroog­ de rode peper met de aardappel­ vulling en laat dit afkoelen. EE Smeer olijfolie op het eerste yuf­ kablad. Smeer er vervolgens ook wat water op. EE Vouw de 2 kantjes van de yufka naar binnen en plak ze met je vingers plat. EE Vouw nu de andere 2 kleine kantjes van de yufka, zodat je een rechthoek krijgt. EE Leg de aardappelvulling op de lange kant van de yufka. EE Rol de yufka met de vulling samen tot het eind op. EE Snijd het yufkarolletje in plakjes van ongeveer 5-7 cm. EE Leg bakpapier op de bakplaat en leg de rolletjes op het bakpapier. EE Smeer het eigeel op de rolle­ tjes en strooi er niegallazaad of sesamzaad over. EE Bak de börekhapjes ongeveer 25 minuten in de oven op 200 ˚C. EE Meng

Hoe werkt Accent aan gezond?

i s…

Je hebt nodig:

nd

Accent

k heb voor jullie een heel makkelijk börekrecept. Vooral voor aardappelliefhebbers. Ik noem ze ook börekhapjes. Ze zijn warm lekker, maar ze mogen ook opgewarmd worden gegeten. Koud zijn ze even lekker. Op börek strooien we vaak sesamzaad of niegallazaad (cörek otu). Dat is lekker voor de smaak en ook mooi om te zien. Als je één van beide hebt, is het super. Maar als je geen van beide kunt vinden, is het ook goed. Niegallazaad kun je zeker vinden in de Turkse winkel.

v o o r d e ko n

i ng

De droom van Ilias Ik zou willen dat er eens een stichting komt voor de gepeste kinderen. En dat ze samen kunnen praten en dat ze samen leuke dingen gaan doen.

Wat te doen als je kind (te) dik is? B. Slim helpt! Het is een Amersfoorts project, kijk op http://amersfoort.bslim.nu


12

SCHOOLTIJD… ONVERGETELIJK

Kleuterjuf gezocht! De onschuldige schoolsores van de jeugd School. Op de eerste dag van het schooljaar gaat het al fout. Je

De redactie ontving een brief van buurtbewoonster Hanneke van Buitenen. Zij schrijft het volgende:

blijft in de pauze te lang met een vriend praten en je komt met z’n tweeën als laatste de klas binnen. Alleen de minst populaire plekken zijn dan nog over: vooraan, pal vóór de lerares. Je hebt geen keus en gaat dan maar met je vriend vooraan zitten. Je plek ligt vast voor de rest van het jaar bij dit vak. Je probeert er maar het beste van te maken. Misschien is het wel een heel aardige lerares, dat weet je immers nog niet… Het is vrijdagmiddag. Je hebt weer eens spijt van dat moment dat je besloot door te kletsen en als laatste het lokaal binnen te komen. De lerares krijgt een hoestbui waar je ‘U’ tegen zegt. Omdat je op dat moment een documentaire zit te kijken over een besmettelijke ziekte, krijg je acuut besmettingsvrees. Niet te hard inademen! Zorgen dat je alleen lucht inademt die vlak bij je is. ‘Gezondheid,’ zeg je tegen je lerares. Ze hoort het niet, is te druk met hoesten. Je kijkt eens opzij naar je vriend, die zich niet veel van de hoestgeluiden aantrekt en enthousiast door zijn mond in en uitademt en geïnteresseerd naar de documentaire kijkt. Je gaat wat onderuitgezakt zitten en doet zo onopvallend

Van februari 1966 tot de zomer van 1968 zat ik op een kleuterschool in de Fazantenstraat in Liendert. Bij Juffrouw Zuidema (zie foto). De kleuterschool was in een houten noodgebouwtje van 2 lokalen. Later verhuisde het schooltje naar de Trekvogelweg, op de hoek met de Liendertseweg. Ik zou mijn kleuterjuf van toen zo graag een grote bos vrolijke bloemen bezorgen. Uit dankbaarheid voor het plezier en de creativiteit die ik beleefde in haar klas. Ze kon altijd kranten, lege Ligadozen, enz. gebruiken, waarmee ze de kinderen liet knutselen.

ademen. Je kijkt niet graag naar hoestende mensen en dus kijk je

Ik verwacht dat er genoeg kinderen van de jaren ’60 nog of weer in Liendert wonen. Heb je een tip voor mij over de juf of de kleuterschool, zodat ik haar kan vinden, mail dan naar hanmax@hetnet.nl.

maar even uit het raam. Negeer de geluiden die je niet aanstaan,

Met vriendelijke groet, Hanneke van Buitenen

mogelijk de rand van je trui voor je mond om er doorheen te

denk aan het weekend wat nabij is. Totdat het gekuch eindelijk ophoudt. De lerares is gestopt. Ze kijkt voor zich uit alsof er niets gebeurd is. Ze merkt gelukkig vrij snel dat er nog een opgehoest slijmdraadje van haar lip tot haar sjaal hangt. Na een paar angstige minuten haal je opgelucht adem. De bel gaat en je vlucht zo snel mogelijk het lokaal uit. Twee dagen later. Je vriend stuurt een sms’je. ‘Voel me niet zo lekker, denk dat ik ziek ben.’ Ruben

Update ABC-Liendert

‌I

n de vorige editie van de wijkkrant kon u lezen over de voorbereidingen die de Gemeente en De Alliantie treffen voor de ontwikkeling van het gebied rond de basisscholen De Wiekslag, De Windroos en Het Vogelnest. Op 8 april werd een informatieavond gehouden in basisschool De Wiekslag. De beide schooldirecteuren en medewerkers van de Gemeente waren aanwezig om wijkbewoners te informeren en vragen te beantwoorden. Omdat de wijkkrant al in productie was ten tijde van de informatieavond kunnen we u hier geen impressie van de avond geven. Wel brengen we een aantal voor u belangrijke zaken onder de aandacht. Wijziging bestemmingsplan

Voordat met de bouw van de nieuwe school en woningen gestart wordt, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Tijdens de informatieavond is al een schets getoond waarop u kon reageren. Dit concept staat nog tot 17 april op de website www.amersfoortvernieuwt.nl/abcliendert. Tot die tijd kunt u uw reactie sturen aan Maarten Middelbeek, e-mail mj.middelbeek@amersfoort.nl. Daarna gaat de Gemeente met de reacties het bestemmingsplan verder ontwerpen. In juni legt de Gemeente dit Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage. Dan begint de formele inspraak. U wordt daarover nog per brief geïnformeerd.

Bij de Buurtsuper Aan de kassa staat een man van respectabele leeftijd, met een schattig meisje van een jaar of vier. De kassière zegt tegen de kleuter: ‘Zo, mag jij gezellig met opa boodschappen doen?’ Het meisje kijkt haar niet-begrijpend aan en de man zegt geïrriteerd: ‘Nee, ze mag gezellig met pappa boodschappen doen.’ Oeps!!

Doe mee met het ontwerp van het wijkplein

Bij het schoolgebouw is een wijkplein gepland. Voor het ontwerp van het wijkplein heeft de Gemeente uw hulp nodig. Doet u mee? Er worden twee workshops georganiseerd, waarin de Gemeente met u het ontwerp wil uitwerken. U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden op het gezamenlijke nummer van de Gemeente Amersfoort 14033 en schriftelijk via e-mailadres abc-liendert@ amersfoort.nl. Zodra de data bekend zijn, ontvangt u bericht. Bianca de Graaf | Gemeente Amersfoort

Vroeger was alles slechter… Toen had je eerst een leraar die het hele uur sigaren rookte, daarna een rochelende pijproker.

Bent u ook op zoek naar een oude meester of een verloren liefde uit de wijk? Kunt u niet meer achterhalen…

…welke winkel er vroeger op die hoek zat? Plaats een oproep. Leuk initiatief van Hanneke van Buitenen!

Zelfs voormalige kleuters van vijftig dromen nog van hun juf…


de avond duidelijk. We zouden tips krijgen om de kans op inbraak te verminderen én je kon een waar­ debon winnen van €250 voor een inbraakpreventiepakket. Hiervoor was een lotnummer nodig. Er werd om gerend.

Inbraakgolf

De voorlichting heeft resultaat gehad: een nieuw slot op de voordeur. Alleen, dat schilderklusje, daar was even niet op gerekend…

Het politieteam gaf uitleg over de toegenomen inbraken in onze wij­ ken. In het jaar 2012 waren er fors meer inbraken dan de jaren daar­ voor. Er is in de stad een inbraakgolf. Maar de politie treedt veel op en geeft het prioriteit. Ze patrouilleren veel en zetten zelfs een drone in (een kleine helikopter met camera). Er zijn al heel wat inbraken opgelost door arrestaties. TIP: Je mag bij een verdachte situatie de politie direct bellen via het alarmnummer 112!

‘Liendert en Rustenburg zijn mooie wijken voor inbrekers,’ zei Jan. ‘Veel beschutte plekken en veel groen.’ Jan vertelt hoe een inbreker te werk gaat en wat hij wel en niet doet. ‘Hij is hooguit een paar minuten binnen en is dan weer weg. Voordat hij naar binnen gaat, belt hij aan, voor de zekerheid. Heb je een hond of goed hang- en sluitwerk dan gaat hij naar de buren. Een auto bij een carport of dakrand is een mooi opstapje. Doe daarom ook als je maar even weg gaat, je deur ook overdag op het nachtslot. Sluit deuren en ramen. Laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen. En laat ’s avonds licht branden.’ En dit was maar een kleine greep uit de vele tips die de aanwe­ zigen van Jan kregen. Al met al een leerzame avond. Natuurlijk veel te kort. Aan het eind van de avond was er een lange rij om vragen te stellen en om erkende slotenmakers om advies te vragen. Jan, bedankt dat je gestopt bent en ons nu tips gaf om ons huis veiliger te maken. Bedankt gemeente en politie voor de avond! Een wijkbewoner

‘Leuke verhalen wil ik altijd horen’ ‘M ‌

ijn naam is Roshan Azizi. Ik kom uit Afghanistan en ik woon in Nederland sinds 2000. Ik heb Nederlands leren lezen en een klein beetje leren schrijven. Ik heb Niveau 2 gehaald. Schrijven vind ik moeilijk, omdat ik als kind niet op school heb gezeten. Dat mocht ik als meisje niet van mijn vader. Dat vind ik heel slecht.

Het is voor mij moeilijk geweest om op latere leeftijd een andere taal te leren. Maar ik ben heel trots op mijn kinderen. Drie van hen volgen een studie. De vierde is goed terechtgekomen in een technische functie.

Interview: Gemma Emons

nd

room

Opnieuw willen wij iemand uit onze wijk interviewen, die als volwassene heeft leren lezen en schrijven. Jij weet zelf goed hoe dat je leven positief heeft veranderd. Graag willen wij jouw verhaal in onze volgende wijkkrant plaatsen. Reageer via een mailtje naar redactie@ liendertrustenburg.nl. Of laat een briefje voor ons achter in De Groene Stee.

room

j

Onze Leesclub zoekt nog nieuwe leden De Leesclub is opgericht om de Nederlandse taal beter te leren lezen. Eén keer per week lezen we samen onder leiding van Willy van de Putten. Leeservaring is niet belangrijk, het gaat om het leesplezier.

Hmm… met die drones kunnen ze dus ook zien hoe slecht ik mijn tuintje onderhoud… Geen prettig idee.

De boeken, die wij samen hardop lezen, komen onder andere uit de serie Leeslicht. U bent van harte welkom. Meedoen is gratis en je krijgt koffie of thee. De Leesclub komt wekelijks bij elkaar op vrijdagochtend

van 9:30 – 11:00 uur in de Bibliotheek aan de Zonnehof 12 in Amersfoort. Opgeven kan via www.debeep.nl of telefonisch: 033 463 19 14.

i ng

Mogen wij eens met je pr aten?

nd

Leesclub M akkelijk Lezen 

v o o r d e ko n

Dingen die ik graag wil: Graag minder vervuiling zoals Meer minder vuile straten. natuurgebieden voor mensen Dat er minder en dieren. ongelukken in het verkeer zijn. Dat er genoeg spullen voor scholen komen. Er moet meer politie komen in de beurt voor invallers. Dilara

mi

Ik ben lid van de Leesclub Makkelijk Lezen in de bibliotheek. De andere mensen in de leesclub komen vaak – net als ik – uit een ander land. Soms zijn er ook Nederlanders bij. Het is

heel leuk om naar de leesclub te gaan, want het is beter om niet altijd thuis te zitten, maar erop uit te gaan. Wij lezen mooie boeken. Het tempo is goed, alleen de woorden zijn soms moeilijk. Ieder om de beurt lezen we hardop een stukje voor en we stellen dan vragen over de betekenis van een woord. Pas hebben we een boek gelezen: ‘Komt een vrouw bij de

dokter’ (van de schrijver Kluun). Het is moeilijk om het precies na te vertellen, het gaat over een vrouw die kanker heeft. Geschiedenisverhalen vergeet ik niet. Zoals ‘Anne Frank’. Dat is een heel pijnlijk verhaal. Hierbij heb ik ook veel aan Afghanistan gedacht, eigenlijk is het bijna hetzelfde. Het is fijn om beter te leren lezen en ik ben blij dat ik naar de leesclub kan. Leuke verhalen wil ik altijd horen.’

j

Welkom geheten door mevrouw Marianne Stolwijk van de Gemeen­ te Amersfoort werd het doel van

Uitleg van een ex-inbreker

mi

H ‌

et was al donker toen ik naar De Bron fietste. Op weg naar een ontmoeting met de politie en een voormalig inbreker. Bij de deur stonden wijkagent Dennis Hogeveen en Jan Willem Ebbink, coördinator inbraakpreventie van de politie Amersfoort, de bezoekers op te wachten. Het was druk en er hing een verwachtingsvolle sfeer. Veel ouderen, een paar jongeren. De ex-inbreker Jan v. B. zag je bijna niet. Hij stond in een hoekje opgesteld, net in de schaduw.

Beter één keer teveel gebeld dan één keer te weinig.

i s…

Een avond over inbraakpreventie: tips van een professional

13

i s…

IEDEREEN HOUDT VAN LEUKE VERHALEN

i v o o r d e ko n

ng

De droom van Alican is… 1. Meer winkels in de wijken. 2. Meer camera’s in de flatten en winkels enz. 3. Dat kinderen z’n talent mogen laten zien ook al zijn ze arm om niet te kunnen 4. Oude wijken betalen! opknappen. 5. Ik wou dat alle scholen een laptop / iPads / tablet krijgen in plaats van schriften of kladblok

Alican denkt ook na over inbraakpreventie…


14

ZINGEN HELPT! OOK TEGEN DE CRISIS

Zingende mannen: gelukkige mannen

Nieuwe buren Al weken was het een en al bedrijvigheid in de woning naast mij. Mijn oude buurman was overleden en De Alliantie maakte de woning in orde voor nieuwe huurders. Al snel gingen er geruchten in de straat. Er zouden ‘van die buitenlanders’ in komen met wel 5(!) kinderen. ‘En dat geeft natuurlijk veel overlast!’

De nieuwe buren hebben inderdaad 5 kinderen. Wat ik me nauwelijks kan voorstellen, want ik hoor bijna nooit iets. Althans niet iets wat ik als ‘overlast’ ervaar. Ik weet zeker dat mijn buren in de tijd dat mijn (5!) kinderen in de pubertijd zaten, meer (over)last ondervonden. Al was het maar van (volgens mijn knorrige buurman) te harde muziek als ik niet thuis was. Nadat mijn buren definitief in hun nieuwe woning waren getrokken, ben ik langs gegaan met een welkomstbloemetje. Dat werd bijzonder gewaardeerd. De buurvrouw is eens een kopje thee komen drinken om nader kennis te maken en regelmatig staat zij of een van de kinderen aan de deur met heerlijke Turkse gerechten. (Ja, mijn nieuwe buren hebben een Turkse achtergrond.) Ook heb ik ervaren dat, als ik hulp nodig heb, ik op mijn nieuwe buren kan rekenen. Waar vind je dat nog? Gewoon in Liendert dus. In onze heerlijke multiculturele wijk!!

Dog u

is… ng

om voor de k oni s dro ’ n ka

Ik wil dat mensen die gevaarlijke dingen doen, dat hun weggaan. En dat de wijk gewoon helemaal mooi is en dat die glijbaan weer terugkomt.

Iedereen kan zingen… zeker het k(r)oningslied!

We treden regelmatig op in de regio en doen mee aan concoursen. In een ongedwongen, ontspannen sfeer, met de nodige professionaliteit is het elke dinsdagavond weer een gezellig samenzijn met ook aandacht voor de sociale contacten. Denkt u: ‘Dat is ook iets voor mij’, kom dan vrijblijvend een keer langs en hoor ons aan. Of nog beter: zing een avond mee! Bij alle stemgroepen

Namens het AMK, Peter Dijksterhuis

Het mooiste geluid van de wereld I‌n de oudkatholieke kerk op ’t Zand vond op 23 februari een bijzonder vertelconcert plaats met de titel ‘De liefde van de Sultan’. Het werd geor­ ganiseerd door violiste Muriël Boeke, inwoonster van Liendert. Muriël vindt het schokkend dat er zoveel schrij­ nende armoede bestaat in Neder­ land. Zij wilde als musicus daarom zelf iets betekenen en bedacht een muzikaal verhaal over voeding, muziek en liefde. Haar inspiratiebron was een oud Afghaans verhaal, met als clou dat

voor een hongerig mens een ram­ melende pollepel in de pan klinkt als de mooiste muziek die er bestaat. Muriël herschreef het verhaal aan de hand van het repertoire dat door de deelnemende musici was gekozen. Enkele van deze muzikanten zijn afkomstig uit Liendert: Jeroen Baas (djembé), Boris Lemereis (gitaar) en Anne Maartje Lemereis (piano). De opbrengst van het concert was voor de Voedselbank. Bezoekers hadden een overvloed aan houdbare levens­ middelen meegenomen.

Crisis? Lien helpt u erdoor! De gevolgen van de crisis wordt door steeds meer mensen ondervonden. Dus moeten veel gezinnen drastisch bezuinigen. Er zijn ook gezinnen die al jaren beneden het minimum leven en ook geconfronteerd worden met verhoogde kosten en het wegbezuinigen van subsidies en voorzieningen.

Dat betekent dat kinderen niet meer kunnen sporten en niet meer hun verjaardag kunnen vieren. En op het gebied van kleding en luxe hebbedingen niet meer kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. Hulp zoeken

Ouders die de sportvereniging en de sportkleding voor hun kinderen niet meer kunnen betalen, wil ik attent maken op de Stichting Kindersportfonds.nl. Zet uw schaamte opzij en zoek hulp in het belang van uw kind! Zelf oplossen

Wilt u het zelf oplossen? Kijk dan of u toch nog op zaken kunt bezuinigen. Handige tips vind u op: www.budgetinfo.nl. Pesten

Kinderen die letterlijk aan de zijlijn staan zijn vaak het mikpunt van pesterijen op school en in hun woonomgeving. Ouders en leerkrachten, wees alert op signalen van uw kinderen. Maak het bespreekbaar in de klas en in uw gezin. Leer kinderen dat alle luxe dingen die je bezit, je geen beter mens maken. Dat vriendschap en aandacht voor elkaar vele malen meer waard zijn dan het dragen van merkkleding of het hebben van een dure telefoon. Ze speelden ook ‘Paddentrek’ van Harry Sacksioni. Laat de padden het maar niet horen…

nd

room

j

H

et ‘AMK’ is al meer dan 100 jaar actief en geniet een grote bekendheid in Amersfoort en omgeving. Momenteel bestaat het koor uit ca. 50 zangers: 1e en 2e tenoren, baritons en bassen. Onder leiding van onze dirigent Paul Michèl Tijssen repeteren we elke dinsdagavond van 20.00 - 22.15 uur. Het repertoire bestaat uit zowel klassieke, religieuze als moderne muziek.

is nog plaats. Maar met name bij de tenoren en (diepe) bassen kunnen we nog versterking gebruiken. Er is de mogelijkheid tot het volgen van een koorscholing, waarbij de basiskennis wordt bijgebracht voor het zingen in een koor. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.amersfoortsmannenkoor.nl of mail naar secretaris@amersfoortsmannenkoor.nl. Bellen kan ook: tel. (033) 461 81 86.

mi

Lien

Even voorstellen: Het Amersfoorts Mannenkoor

i s…

Op een zaterdagmorgen, toen ik boodschappen wilde gaan doen, was een oudere man, (inderdaad niet van Nederlandse komaf), in de voortuin van de buren aan het werk. Hij kwam met uitgestoken hand naar me toe en stelde zich vriendelijk, in wat gebrekkig Nederlands, aan mij voor. Het was de vader van m’n nieuwe buurman, vertelde hij en hij maakte direct excuus voor de overlast van de verhuizing. Ik had inderdaad de laatste dagen gemerkt dat er geklust werd in de woning naast mij en vermoedde al dat de nieuwe bewoners in het huis bezig waren. Maar ’s avonds vanaf een uur of 9 was het rustig. Verhuizen zonder enig lawaai is nou eenmaal niet mogelijk, toch?

v o o r d e ko n

i ng

Ik hoop HEEL erg dat Willem Alexander DE CRISIS BEIJNDIGD En ik wil heel erg dat er GEEN meer mensen ONTSLAGEN worden. En dit was mijn wens. Muhammed Ali

…Daar worden ze veel te romantisch van.


15

SPELEN EN KOKEN, SAMEN IS HET LEUKER

O

p een zonnige, koude woensdagmiddag in maart zitten er op het terrasje bij de Buitenkast Liendert-Zuid (Zwaluwenstraat) wat mensen op de stoeltjes rond de tafel. Kinderen zijn er op dat moment even niet. Naast het terras is een grote zandbak, een evenwichtsbalk en een klimtoestel met glijbaan te zien. Binnen in de kast (een voormalige garagebox) zijn de planken volgestouwd met leuk spelmateriaal.

Iedereen is welkom bij de Buitenkast Buitenkastmedewerker Najat Airaki: “Een Buitenkast is een veilige, prettige speelplek voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Het is een soort naschoolse opvang. De kinderen kunnen er komen spelen als ze lid zijn. Ze krijgen gratis een pasje en kunnen vervolgens speelgoed lenen. De kinderen mogen zelf kiezen en ze spelen onder toezicht. Er is veel materiaal aanwezig.” Goed gedrag positief beloond

“We hebben bepaalde regels. Als de kinderen iets hebben gekozen, moeten ze er minstens 15 à 30 minuten mee spelen. Het speelgoed mag niet mee naar huis. Spullen zoals skeelers, een step of hockeysticks mogen ze niet zomaar lenen, maar ze moeten hiervoor met munten betalen. De kinderen kunnen die muntjes verdienen door klusjes te doen, zoals vegen

en papier prikken. Of als ze goed samenspelen en behulpzaam zijn bij het klaarzetten van materialen.” Gezellig en leerzaam

Een gesprekje met drie kinderen: Ibtissam, Aya en Lina. I: “Ik houd ervan om leuke dingen te doen. Ik heb hier geleerd om met verliezen om te gaan als we een gezelschapsspelletje doen.” A: “Het is zo leuk dat er heel veel spelletjes zijn en we kunnen ’s woensdags ook veel activiteiten doen. Soms ga ik skeeleren en ik voetbal af en toe met de jongens.” L: “Ik vind de Buitenkast leuk. Het is fijn als je met andere kinderen bevriend raakt. Ook vind ik het gezellig dat er oudere mensen komen. Ik ben vaak bij mijn tante, maar ik woon niet in Liendert. Toch mag ik lid zijn en hier spelen. Vorige week woensdag

Eh… hoebedoelu?? Welkom bij All Safe. Om u beter van dienst te kunnen zijn, vragen wij u een keuze te maken uit de volgende mogelijkheden. Heeft u een vraag over verzekeringen, toets 1…

hebben we narcissen gemaakt van papier.” Ze staat meteen enthousiast op om mij een narcis te laten zien. I: “We houden ook vergaderingen.” (Najat licht toe dat er kinderen zijn gekozen voor de Buitenkastraad). “We praten over de problemen in de wijk. Bijvoorbeeld over de rommel die mensen op de grond gooien na openingstijden. Het is de taak van de gemeente om dat op te lossen.” Bezuinigingen

N: “Helaas is de Buitenkast minder vaak open, omdat de gemeente bezuinigt. We zijn open op dinsdag en donderdag van 15:00-17:30 uur en op woensdag van 13:00-18:00 uur.”

Er is ook een Buitenkast aan de Trekvogelweg bij De Horsten. Gemma Emons

Ideeën? Meedoen? Bel of mail!

Voor de activiteiten ‘koffieochtenden’ en ‘koken&tuinieren met kinderen’ zoeken we nog een paar vrijwilligers. Lijkt het u leuk om hier aan mee te doen? Laat het mij dan even weten. Stuur me een e-mail: h.versteegh@welzijnamersfoort.nl, of bel naar 06 431 411 48. Ik maak graag kennis met u. Ook andere ideeën voor het Huis van Bartels zijn welkom.

Denk er om: aan de achterkant staat de Formidobon…

nd

room

j

et huis van Bartels is één van de kwekerijen aan de Hogeweg die nu eigendom zijn van De Alliantie Eemvallei en leegstaan. De Alliantie gaat hier over twee jaar een nieuwe wijk bouwen en tot die tijd kunnen bewoners in het Huis van Bartels van alles gaan doen. Er gaan koffieochtenden komen, een kookcursus voor kinderen en tegelijk een groep kinderen die in de kas groenten en kruiden gaan verbouwen. En het wordt de basis van waaruit wandelingen in het Waterwingebied gaan starten. En dat is nog maar het begin. Er is al contact met een aantal kunstenaars. Dat gaat vast tot mooie dingen leiden. Het pand van Bartels wordt daarnaast deels kantoor voor de projectleiding van de nieuwbouw.

Hans Versteegh, SWA/­Beweging 3.0, sociaal werker samenlevingsopbouw; www.welzijnamersfoort.nl

Heldere communicatie is eenvoudig! Niet dan?!

Niet alleen kinderen uit Liendert kunnen lid worden. Ook kinderen uit Rustenburg of kinderen uit een andere wijk, die in Liendert op school zitten. Woont je oppas in Liendert en ben je daar drie of vier keer per week? Dan mag je ook lid worden.

mi

H ‌

…toets 7. Wilt u terug naar het hoofdmenu, toets 9. (Nee dat wilt u echt niet.) Indien geen van deze keuzes relevant is, verbreek dan de verbinding.

Wil je ook lid worden? Dat kan!

Kookt u mee in Het huis van Bartels? Liendert Zuid wat gezelliger maken en elkaar leren kennen, dat is in het kort waarom in april gestart gaat worden met een aantal activiteiten in Het huis van Bartels.

…heeft u een vraag over autoverzekeringen, toets 2, heeft u een vraag over rechtshulp, toets 3, heeft u een vraag over een schademelding, toets 4…

De kinderen vinden dit heel jammer. Gelukkig is de Buitenkast in de schoolvakanties elke middag open, volgens het woensdagrooster.

…dus als u ideeën hebt voor ‘t Huis van Bartels, eerst even de gegevens noteren.

i s…

De Buitenkast

v o o r d e ko n

i ng

Vorig jaar hadden mensen wat georganiseerd. Die mensen Ze hadden wat bedacht. hadden bedacht dat er meisjes en jongens boven de 18 vrijwillig mee willen doen als juf en meester voor een soort van En in die speeltuin speeltuin. was er een springkussen en een mat waar je op kan glijden met water en er was ook een suikerspinmachine. Maar daar moest je voor betalen. Weten jullie waarom? Omdat in Nederland veel ziektes zijn zoals kanker en zo kon er geld ingezameld worden. Ik hoop dat er meer van die speeltuintjes komen om zo goed geld Liefs, Youssra inzamelen. HELP MENSEN TEGEN KANKER!!!!!!!!!!!

De tekening is van Lina. Bekijk hem eens goed, alles staat er op! Goed gedaan, Lina!


16 Ard Frie

DE KUNST

De weg weten in de maatschappij

‘Vrouwen binnenkrijgen, dat lukt nog, maar vrouwen binnenhóuden dat is de kunst!’

‌‘S

amen Voortburgeren’ heet de allochtone vrouwengroep in De Groene Stee. De wegwijsvrouwen spelen daarin een grote rol, want zij helpen de andere vrouwen. De wegwijsvrouwen hebben geleerd om allerlei onderwerpen bespreekbaar te maken in de groep. Hiervoor hebben zij een training gevolgd bij Cobi Schoumans. Kansen benutten

Cobi: ‘De wegwijsvrouwen – zelf ook van allochtone komaf – leren hoe ze een groep moeten begeleiden. Hiervoor leren ze dus allerlei sociale vaardigheden aan. Het is een training waarin we veel werken met rollenspelen, bijvoorbeeld een gesprek voorbereiden met de huisarts. We discussiëren over de onderwerpen die je kunt kiezen en hoe je een activiteit organiseert. Een keer in de maand doen we een coaching en dan gaan we dieper op de stof in. De coaching doen we in een grotere groep, met alle wegwijsvrouwen bij elkaar. Dus ook uit andere Amersfoortse wijken. Als vrouwen een stap kunnen maken in hun ontwikkeling, dan wil ik ze die bieden.’ ‘Ik houd van taal’

Maria Durrani is sinds maart 2012 wegwijsvrouw: ‘Ik ben bijna drie jaar in Nederland. Ik ben in Nederland getrouwd en startte meteen vanaf het begin met het leren van de Nederlandse taal. Mijn man en ik komen allebei uit Pakistan. Hij kwam 28 jaar geleden naar Nederland, toen hij nog klein was. Ik heb mijn inburgering in zeven maanden gehaald.’ Cobi: ‘Dat is heel snel, normaal is dat 18 à 24 maanden.’ Maria: ‘Ik wil nog meer leren, voor NT3-niveau 1’, zegt zij met stemverheffing. ‘Maar vooral spreken en schrijven is nu nog wat te moeilijk

voor me. Ik oefen thuis op de computer. Ik houd van taal!’ Maria: ‘Taal is belangrijk voor een wegwijsvrouw. Als zij goed praat, leren de anderen het ook. Daarom wil ik zelf ook een taalcoach, zodat ik nog meer kan oefenen met de taal. Ik wil het goede voorbeeld geven.’ Cobi: ‘Naast het oefenen van de Nederlandse taal is er ook het aspect van ‘durven’. Daar draait ‘Samen Voortburgeren’ om. Er zijn vrouwen bij die bijna niet durven praten, met de hand voor de mond. Maar als zij horen dat jij het wel doet, dat jij het durft, wordt de drempel voor hen lager. Als je er een Nederlandse vrouw neerzet die heel gemakkelijk praat is de afstand te groot. Door de wegwijsvrouwen in te zetten, is het veiliger voor de groep om te oefenen.’

‘De Deur’ verhuisd naar De Hoef Evangeliegemeente De Deur heeft op 30 december 2012 zijn nieuwe kerkgebouw op bedrijventerrein De Hoef in gebruik genomen. Het pand aan de Liendertseweg werd te

Cobi: ‘Vrouwen blijven steeds weer komen, omdat ze het leuk vinden. Je leert er ook wat van en je hebt het gezellig met elkaar. Vrouwen binnenkrijgen dat lukt nog, maar vrouwen binnenhouden, dat is de kunst. Daarin spelen de wegwijsvrouwen een heel grote rol. Ik realiseer me dat we van de wegwijzers veel vragen, maar het is voor hen ook weer een opstap naar een nieuwe opleiding en werk.’ Gemma Emons

klein. De Evangeliegemeente kocht een bedrijfspand aan de Algolweg 20. Daar is nu plaats voor een paar honderd kerkgangers. In drie maanden tijd hebben de gemeenteleden een klein wonder verricht: de garage is omgetoverd tot een kerkzaal met groot podium, ingebouwde doopvont en licht-, geluid- en vertaalinstallatie. De ontvangstzaal met koffiebar in de zaal ernaast is nog deels in aanbouw. Maar op de eerste etage zijn al ruimten gecreëerd voor kinder- en tienerwerk. De huidige omgeving biedt bovendien meer parkeergelegenheid. De officiële opening was op 26 januari jl. met medewerking van wethouder Menno Tigelaar en voorganger Evert Valk, oprichter van Evangeliegemeente De Deur in Amersfoort. Jan Veenstra

Uitknippen en inleveren bij de kassa. Geldig tot de nieuwe wijkkrant.

mi

nd

j

room

i s…

i v o o r d e ko n

ng

De wens van Arash Ik hoop dat de koning een voetbalclub gaat maken, net als FC Utrecht, maar dan FC Amersfoort. En dat wij ook beroemd worden, in Nederland, net als Ajax, en dat wij ook een stadion hebben. En dit was mijn verhaal.

20% korting

Gemma Emons – schrijver Gea Hofman – schrijver Steven Snijders – schrijver Marieke Urbach – eindredacteur, tekstschrijver Makkelijk Lezen Karen Bouman – secretaris Jaap Wolters – vormgever (jaap@eensterkverhaal.nl) Ard Frie – fotograaf Marieke van Krugten – aangever

*

op één artikel naar keuze! Alleen in te leveren bij Formido Amersfoort (Wielewaalstraat 19).

1) NT3-niveau: beheersing van Neder“Ik kon de deur niet vinden.” “Ja, dat landse taal in woord en geschrift. Visitekaartjesnap ik. De Deur is2 verhuisd.” Amersfoort.indd

Het De-Krant-Die-Iedereen-Leestteam bedankt iedereen die heeft geholpen, speciaal de bezorgers!

Kijk voor de overige voorwaarden in de bouwmarkt.

We gaan al weer aan de slag met de zomereditie, te verschijnen midden juli. Lever uw bijdragen op tijd in – vóór 10 juni!

Ard, waarom heb je niet even haar neus Dit drukwerk werd verzorgd afgeveegd! Zo’n druppel kriebelt! door de FSC-gecertificeerde 12-10-2012 14:18:28 Bergdrukkerij.

De krant die iedereen leest, voorjaar 2013  
De krant die iedereen leest, voorjaar 2013  

Wijkkrant van en voor de Amersfoortse wijken Liendert en Rustenburg. Derde jaargang nr. 1, voorjaar 2013

Advertisement