Page 1

×  november 2012  ×  jaargang 2, nummer 3  ×  deze krant verschijnt vier keer per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid  ×  oplage 5000 Deze krant is met zorg samengesteld door de wijkredactie. We horen graag uw opmerkingen, vragen of nieuws! Laat het ons weten. Mail naar redactie@liendertrustenburg.nl

Het is oppassen geblazen met die natuur in Amersfoort, zelfs in je eigen huis…

3

Overgewicht bij kinderen is een probleem. Maar je kunt er wat aan doen.

4

5

Wijkprofessionals heten ze. Eén gaat er helaas weg. Maar één wijkamateur blijft, zolang het kan!

Wie neemt de zorg voor allochtone ouderen op zich? Dat ligt nog niet zo eenvoudig.

7

Weet u hoe belangrijk lezen is? Voorlezen is net zo belangrijk.

Dat gaat goed!

“…nooit een seconde spijt” 

Ineke Hoekstra, de nieuwe directeur van De Kinderhof

W

Waarom vindt u dit een leuke baan? “Omdat alles wat ik doe, te maken heeft met kinderen. Ik vind kinderen

het mooiste wat er is. Elk kind wordt mooi geboren. Als school hebben we een klein beetje invloed op hoe een kind zich ontwikkelt. En dat vind ik belangrijk. Ik vind het geweldig om daar aan bij te dragen.” Wat is het beste wat u ooit is overkomen? “De keuze om in het onderwijs te gaan werken. Daar heb ik nooit een seconde spijt van gehad.” Wat betekent de school voor de wijk? “We zijn een ‘brede school’. Ons schoolgebouw wordt niet alleen gebruikt tijdens schooltijd. Na schooltijd worden hier ook activiteiten georganiseerd. Het gebouw wordt eigenlijk beschikbaar gesteld aan de wijk. Zo hebben we hier bijvoorbeeld een kerkgenootschap gehad dat hier elke

Werk aan het Waterwingebied Zaterdag 15 september konden bewoners van Amersfoort zien en horen wat er dit najaar in het Waterwingebied gaat gebeuren. Wethouder Menno Tigelaar (Stedelijk Beheer) opende de dag, samen met de Vrienden van het Waterwingebied.

Het werk gaat in het najaar van 2012 weer van start. De gekozen aannemer gaat de eenmalige maatregelen uitvoe-

Ard Frie

e stellen aan u voor de directeur van Katholieke Basisschool De Kinderhof: Ineke Hoekstra. Ineke is getrouwd en heeft twee kinderen. Sinds augustus 2007 werkt zij op De Kinderhof en sinds maart 2011 is daar KBS De Drieslag bij gekomen. Als directeur van De Kinderhof is ze belangrijk voor de school en de school is belangrijk voor de wijk. Wie is Ineke Hoekstra?

Voordat u het onderwijs in ging was u werkzaam bij een groot bedrijf dat kinderspeelgoed maakte. Waarom bent u van de spelletjesindustrie naar het onderwijs gegaan? “In die tijd werkte ik al met kinderen, alleen op een hele andere manier. Toen ik 40 was, dacht ik: wil ik altijd aan de zakenkant blijven zitten, of wil ik ook nog wat anders doen? Ik besloot dat ik op een school wilde gaan werken. Eerst heb ik lesgegeven, anders weet je niet hoe een school in elkaar steekt en kun je er ook geen leiding aan geven. Nadat ik een paar jaar voor de klas stond, ben ik nu directeur van twee scholen, KBS De Kinderhof en KBS De Drieslag.”

8

Wat kost respect? Net zoveel als een glimlach.

zondag een kerkdienst hield. En nu hebben we zelfs een bibliotheek in het gebouw.” Welke ontwikkelingen spelen er in de school? “De school is gegroeid en verbouwd. De examens op de middelbare school worden strenger, dus moet ook het onderwijsniveau op de basisschool omhoog. We denken ook na over het onderwijs van de 21ste eeuw. De kinderen leren veel via computers en iPads, maar wij bieden de lesstof aan op papier. Op dat gebied gaat er een hoop veranderen in de toekomst.” Steven Snijders

ren uit het Groenbeheerplan en zal de komende drie jaar het Waterwingebied beheren. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn: aanleg van een natuurspeelplaats en een sportveld, verbetering van de paden, het aanleggen van een poel en aanplanten van bloeiende beplanting (stinzebeplanting). Alle te nemen maatregelen horen bij de uitvoering van het Groenbeheerplan en staan op www.amersfoort.nl/waterwingebied.

Zomaar twee nieuwe mensen in de redactie! En met allebei zijn we heel blij. We verwelkomen Steven Snijders, die de gemiddelde leeftijd van onze club fors naar beneden haalt. Hij komt meteen goed voor de dag met twee artikelen: het interview hiernaast en een analyse van het stemgedrag in onze wijken. Wat hij heel leuk zou vinden is interviews houden met jongeren over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Dus meld je: redactie@liendertrustenburg.nl is het adres. De eindredactie is heel grondig opgepakt door onze nieuwe ‘collega’ Marieke Urbach. Zij heeft een 10 voor taal (dat móet ook wel, vinden wij). Maar dat niet alleen; wat erg goed uitkomt is haar deskundigheid op het gebied van eenvoudige taal, voor mensen die moeite hebben met lezen. Daar willen we komend jaar speciaal aandacht aan geven. We blijven maar een klein clubje, en kunnen dus altijd hulp gebruiken. Vindt u het leuk om te schrijven over de actuele gebeurtenissen in uw wijk of juist over de historie? Doe mee! Word ook wijkschrijver! En wie helpt ons met het opzetten van sponsoring en andere manieren om de krant te financieren? Weet u hoe je adverteerders benadert, of sponsors? Neem dan alstublieft contact met ons op. Ook onze vormgever kan ondersteuning gebruiken. Wie wil samen met hem dit prachtige product maken?

Ard Frie

2

die iedereen leest!

Matthijs Urbach

De

r oo d & r oo v t an Wijkkr g r u b en st u R & rt Liende

Veel leesplezier gewenst!

Vorige Krant kwijt? Bekijk oude nummers online: www.issuu.com – zoek op “De Krant die iedereen leest”.


2

De wind giert rond het huis, de regen slaat tegen de ramen: herfst!

N

iet bepaald mijn favoriete seizoen, maar de natuur gaat gewoon door met mooie en interessante verschijnselen. Zo vallen de bladeren massaal van de bomen. Maar eerst verkleuren ze, van allerlei soorten groen naar prachtige gele, oranje en rode tinten. Een genot om nu door het bos te lopen, en natuurlijk ook door het Waterwingebied. Bosgrond = wurmenpoep

De bladeren verkleuren doordat de boom een kurklaagje creëert aan de bladsteeltjes. Daardoor krijgen de bladeren geen vocht en voeding meer, en sterven af. De bladeren moeten verdwijnen om te voorkomen dat de boom in de winter door verdamping te veel vocht verliest. Dat vocht is in het voorjaar nodig om de bladeren weer snel uit te laten lopen. De afgevallen bladeren gaan niet verloren. Ze worden opgegeten door verschillende bodemdieren waaronder aardwormen. De poep van deze beestjes vormt weer nieuwe aarde. Anders gezegd: heel veel bosgrond is wurmenpoep!

Vreemde vogels

Een ander herfstverschijnsel is de vogeltrek. Een groot deel daarvan gaat letterlijk aan het Waterwingebied voorbij, omdat de meeste vogeltrekroutes op andere plekken liggen. Toch is het goed mogelijk dat er in deze tijd vogels te zien zijn die gewoonlijk hier niet voorkomen. Voorbeelden zijn de appelvink, de goudvink en – als we erg veel geluk hebben – de pestvogel. Die laatste heet zo omdat ze ook al in de Middeleeuwen onregelmatig en plotseling met grote groepen door Nederland trokken, en dat viel nogal eens toevallig samen met pestepidemieën. Die ziekte eiste duizenden slachtoffers onder de inwoners van Europa.

bepaalde boom. Zo groeit de bekende vliegenzwam – rood met witte stippen – op de wortels van de berk. Daar hebben zowel de paddenstoel als de boom voordeel van. De boom levert suikers aan de paddenstoel en de paddenstoel mineralen aan de boom. Ze houden dus elkaar in leven. Met een duur woord heet dat symbiose.

Bloemen

Overigens zijn paddenstoelen de ‘bloemen’ van de eigenlijke zwam die ondergronds groeit en zich ook wel in bomen indringt, vooral in zieke en beschadigde bomen. Die zwam bestaat uit heel dunne draden. Paddenstoelen produceren sporen. Dit zijn heel kleine vruchtjes, fracties van millimeters, die door de wind worden verspreid, soms duizenden meters hoog in de lucht, over honderden kilometers. Uit zo’n minuscule spore kan een nieuwe zwam groeien.

Rood met witte stippen

De witte stippen op de vliegenzwam waren eerst een wit vlies. Door de groei van de paddenstoel met zijn rode hoed wordt dit vlies opgerekt. Vervolgens breekt het in kleine stukjes. De vliegenzwam is licht giftig en bevat bovendien de hallucinogene stof muscimol die hallucinaties – waanvoorstellingen  – veroorzaakt. Een beetje gevaarlijk dus!

Kees Quaadgras   

Kees Quaadgras

De herfst: koud, nat en toch mooi

Jaap Wolters

Natuurlijk Amersfoort

Te veel om op te noemen

Een derde verschijnsel kent iedereen wel: paddenstoelen. Daarvan bestaan er duizenden soorten in Nederland. Hoeveel soorten er in het Waterwingebied voorkomen durf ik niet te zeggen. Sommige paddenstoelsoorten groeien hoofdzakelijk in de buurt van een

Pestvogel

Sperwer stuift de keuken binnen

Natuurtuin midden in Liendert

… en: een lekker duifje is niet voor de poes!

I

Twee reacties op het verhaaltje over de sperwers in de vorige wijkkrant. Ten eerste van het echtpaar Schaap aan de Scholeksterstraat in Liendert. Meneer en mevrouw Schaap keken vreemd op toen er, op 30 juli, ineens een sperwer hun keuken binnenstoof, op de vensterbank vloog en probeerde weer naar buiten te komen. Dat lukte niet want het raam zat in de weg, en dat had de roofvogel niet helemaal door. Meneer Schaap zag kans de vogel met een handdoek op te pakken en in bedwang te houden, zodat mevrouw Schaap enkele foto’s kon nemen. Daarna liet Schaap de vogel buiten los. De roofvogel ging er als een haas vandoor. Uit de foto’s bleek dat het om een al wat oudere sperwerman ging (ruim vijf jaar). De vogel had waarschijnlijk een zangvogel achtervolgd en was in het heetst van de strijd in de keuken terecht gekomen.

Hoe zou jij kijken als je ineens door een schaap met een handdoek bij je vlerken werd gepakt?

De familie Schaap krijgt wel vaker bezoek van een sperwer. Hun tuin zit namelijk vol met vogels, omdat zij regelmatig voer strooien. Zo’n vogelrijke tuin is voor een sperwer een soort luilekkerland. Een tweede reactie kwam van wijkbewoonster Melanie Vonk. Hier in haar eigen woorden: “Ik zat net het stukje te lezen over de sperwer. En ook ik zag vanmorgen wat bewegen in mijn tuin. Tot mijn grote verbazing zat er een sperwer heerlijk een duifje te eten, het was een vrouwtje. Ik heb snel mijn fototoestel gepakt en een foto gemaakt. Ik stond voor het raam en zij zat op nog geen vier meter van mij vandaan, ze bleef gewoon zitten. Prachtig tafereel. Ik kon daarna wel alle veren opruimen voor mijn kinderen uit school zouden komen, die willen die veren namelijk niet zien.”

In het verhaal van Kees missen we eigenlijk de kabouters wel een beetje.

n het hart van de wijk Liendert, tegenover Winkelcentrum De Wiekslag en achter wijkcentrum ‘De Groene Stee’ ontstaat een Natuurtuin. Voorheen heette het hier ‘De Heemtuin’, maar dat werd steeds meer een ondoordringbaar woud, waar nog maar weinig mensen kwamen.

Een actieve werkgroep zet zich nu in om een natuurgebied te creëren, waarin jong en oud kunnen ontspannen. Wethouder Menno Tigelaar opende op 8 september een werkdag waarop ongeveer 15 vrijwilligers in de tuin hun handen uit de mouwen staken. Her en der verspreide takken werden hergebruikt in een nieuw aangebrachte zgn. takkenril dwars door de tuin. Zo ontstond er een gedeelte voor een speelveldje met zitmuurtjes en begroeiing aan de ene kant van de takkenril, en een vijver met in de toe-

Leer een natuurmuur bouwen in een workshop op vrijdag 9 november door de ‘vrienden’ van de Natuurtuin Liendert.

komst een speelveldje met boomzitjes aan de andere kant. Met veel enthousiasme is er samengewerkt. Jong en oud, mensen uit Liendert en daarbuiten. Leuk was het om iets nieuws aan te brengen in de tuin, terwijl er ook gelijk opgeruimd werd. Het was een zeer geslaagde dag. Ook leerlingen van Praktijkonderwijs De Baander zijn wekelijks in de tuin werkzaam. Er is veel werk te doen. Er zullen dan ook nog vele werkdagen volgen om dit prachtig stukje “openbare natuur” in Liendert te realiseren. Zin om hieraan mee te doen? U kunt informatie opvragen bij: tuinmakelaar@amersfoort.nl of via telefoonnr. 033 469 49 54 of 06 145 340 44. Piety Vernooij (lid werkgroep Natuurtuin)

Het is van 9.00 – 16.30 uur. Leerlingen van De Baander helpen ook mee. Er zijn broodjes, koffie en thee! Wat houd je nog tegen?


Stemmen is privé, maar nieuwsgierig zijn we wel

3

Hoe stemden Liendert en Rustenburg op 12 september?

% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

SP PvdA GroenLinks

In Liendert en Rustenburg brachten op 12 september ruim 4000 wijkbewoners hun stem uit. In Liendert was de opkomst 68%, in Rustenburg 79%.

ChristenUnie

is dat de PvdA in de wijken Liendert/Rustenburg erg groot is in verhouding tot de rest van Amersfoort en de VVD erg klein. De PVV deed het hier ook goed, net als de SP. De christelijke partijen ChristenUnie, CDA en SGP hebben het in verhouding goed gedaan. D66 en GroenLinks waren hier in de wijken minder populair.

VVD

CDA D66

Uitslag Liendert/Rustenburg

De grafieken hiernaast zijn gebaseerd op de uitslagen van de wijken Liendert en Rustenburg bij elkaar. Allereerst grafiek 1: Verkiezingsuitslagen Liendert/Rustenburg in 2006, 2010 en 2012 per partij. Veel landelijke trends zijn ook terug te zien in de verkiezingsuitslag van Liendert/Rustenburg. De PVV en GroenLinks verliezen fors, het CDA blijft dalen. VVD en PvdA stijgen, net als SGP, D66 en PvdD. De SP en ChristenUnie dalen licht. De PvdA is met grote voorsprong de grootste partij, daarna de VVD en op de derde plek de PVV. De uitslag van Liendert en de uitslag van Rustenburg verschillen onderling niet veel van elkaar, behalve dat er in Rustenburg veel meer op de VDD en minder op de PvdA werd gestemd dan in Liendert. Vergelijking met Amersfoort totaal

In grafiek 2 zie je de verkiezingsuitslag van Liendert/Rustenburg in vergelijking met het gemiddelde van Amersfoort. Wat direct opvalt,

De opkomst lag in de relatief rijkere gebieden van Amersfoort hoger dan in de relatief armere. Liendert, de wijk met het op een na laagste gemiddelde inkomen van de stad, had met 68,2% een lage opkomst. Het gemiddelde inkomen van Rustenburg ligt iets boven het gemiddelde van Amersfoort, net als de opkomst bij de verkiezingen. Opvallend was verder de opkomst van 153% in de wijk De Berg-Noord. Het klinkt onmogelijk, maar station Amersfoort CS valt onder deze wijk. En op het station konden ook reizigers stemmen. Steven Snijders

Kinderen zijn steeds vaker te dik. Ze hebben maar weinig energie. En daardoor hebben ze vaak geen zin om te sporten. Ook hebben dikke kinderen meer kans op suikerziekte.

D

Waar vind je hulp?

Er zijn veel mensen die kunnen helpen. Bijvoorbeeld het consultatiebureau, de huisarts of de jeugdverpleegkundige van de GGD. Op school weten ze vaak ook wie er kunnen helpen. En op internet kun je veel

SGP Partij voor de Dieren Overige partijen

Grafiek 1 Verkiezingsuitslagen Liendert/Rustenburg per partij in 2006, 2010 en 2012

handige tips vinden. Maar misschien hebt u geen computer. Of geen internet. Daarom hebben wij voor u wat informatie opgezocht. Zo vonden wij de website van B.Slim: http://amersfoort.bslim.nu B.Slim is een project in 4 wijken in Amersfoort. Ook in Liendert en in Rustenburg. B.Slim wil overgewicht bij kinderen voorkomen en tegengaan. Want in onze wijk wonen veel dikke kinderen.

% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

SP PvdA GroenLinks ChristenUnie CDA D66 VVD PVV SGP Partij voor de Dieren

Grafiek 2  Verkiezingsuitslagen Liendert/Rustenburg vs. Amersfoort

1 op de 5 dikke kinderen in Amersfoort woont in onze wijk. B.Slim wil dit aantal verminderen. Hun doel is: 5% minder dikke kinderen in 2014. Daarvoor organiseert B.Slim veel activiteiten voor kinderen. Ook geven ze voorlichting. Zo willen ze kinderen en hun ouders veel leren. Over gezond eten. En over gezond bewegen. Op de website van B.Slim staat informatie. En ook veel tips, bijvoorbeeld: }} Eet elke dag ontbijt: het is de belangrijkste maaltijd van de dag. }} Drink fris water uit de kraan, laat zoete dranken staan. }} Beweeg elke dag: lekker buiten spelen en sporten. }} TV en PC? Zeg wat vaker nee! }} Geef als het kan 6 maanden borstvoeding.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van B.Slim: http://amersfoort. bslim.nu

…ook voor senioren die gewoon lekker fit willen blijven.

% Liendert/Rustenburg % Amersfoort totaal

Overige partijen

B.Slim organiseert binnenkort de volgende activiteiten: }} FitFoodFun-Factor Roadshow op basisschool ‘De Wiekslag’ en ‘De Windroos’ (op 12 november) }} Poppentheatervoorstelling ‘Ongewoon Lekker’, voor groep 1 t/m 4 van basisschool ‘De Wiekslag’ (op 16 november) }} Sport- en spelactiviteiten in Sporthal Rustenburg (21 november)

Voor te zware senioren geeft Marja gym op maandag en woensdag. Zij heeft nog plek. Geef je op bij De Groene Stee…

2006 2010 2012

Verschillen in opkomst

Mijn kind is te dik! Wat nu? ikke kinderen worden snel gepest. Ze worden uitgescholden. Of ze mogen niet meedoen met andere kinderen. Dat wil je als ouder niet voor je kind! Is uw kind te dik? Ga dan op zoek naar hulp.

PVV

Een wandelochtend voor kinderen, vindt u dat een goed idee? Bel de Groene Stee en vraag naar Marinda.

Wandel met ons mee! Wandelen is: ∆ je lekker ontspannen ∆ goed voor je lichaam ∆ goedkoop

Wandelen heeft het een goede invloed op je gewicht en het is gezond voor de geest. Het is ook leuk om andere mensen te leren kennen in de wijk. Kortom, wandelen is een ontspannen en rustige manier om aan je gezondheid te werken en kennis te maken met anderen. Graag begeleiden Hildegard Budding en Joop Cillessen u bij een park-, bos-, beek- of stadswandeling. We starten met een wandelgroepje voor vrouwen in de wijk Liendert. Wekelijks willen we op een vast moment een uur met elkaar lopen. Ook zin gekregen? Geef je dan nu op bij: Hildegard Budding 033 707 80 97 of info@h-budding.speedlinq. nl, of: Joop Cillessen 033 472 30 41 of joopcillessen@gmail.com

Rectificatie In de vorige krant is per ongeluk een verkeerde tijd vermeld. U kunt op maandagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur gezellig tennissen bij Dutch Tennis Club. Nadere info: Jan van IJzendoorn 033 463 83 63.   Ouders, geef het goede voorbeeld. Haal de wandelschoenen maar vast tevoorschijn!


4

Veiligheid in de wijk

Interview met Magda Bannink

Een vertrouwd gezicht verdwijnt Wat merken wij als burgers van de bezuinigingen bij de gemeente? Een voorbeeld hiervan is het verdwijnen van de opbouwwerker in Liendert. Voor veel mensen is zij een bekend persoon: Magda Bannink.

P

er januari 2013 zou Magda ontslagen worden door de Stichting Welzijn Amersfoort (SWA). Door de bezuinigingen is zij boventallig geworden. De SWA heeft de afspraak dat het team qua leeftijdsopbouw hetzelfde moet blijven. Binnen de leeftijdsgroep, waar Magda Bannink onder valt, kwam zij als laatste binnen en moet zij er dus ook als eerste uit. Magda startte in maart 2009 als opbouwwerker in Liendert, maar had daarvoor ook al een losse opdracht voor de SWA gedaan.

Hoe kijk je aan tegen je ontslag? “Ik heb erg veel contacten met bewoners in de wijk opgebouwd. Het is moeilijk om die te moeten loslaten. Ik zie nog zoveel mogelijkheden en zoveel kansen in de wijk. De gemeente heeft als speerpunt dat de eigen kracht van de burgers moet worden aangesproken. Daar is nog wel ondersteuning bij nodig. Ik zie dat in de Horsten, waar buurtbewoners vanuit bijvoorbeeld de zogenaamde Buurt BV zeer actief zijn geweest, met mooie resultaten. Maar er blijven ook

Wat doe je als…?

V

De avond werd gehouden in speeltuin Het Vogelnest op woensdag 24 oktober. Er waren acht betrokken bewoners uit de wijk. De andere aanwezigen waren: de wijkagent, buurtvaders en straatcoaches, Jeroen Harmeijer, de workshopleider, die ook in Liendert woont en Elain, acteur. Zij heeft vroeger veel in speeltuin Vogelnest gespeeld.

Kees Quaadgras

Hoe te reageren?

Met rollenspelen werden samen met de acteur verschillende moeilijke situaties nagespeeld en geoefend. Geleerd werd hoe je het beste kunt reageren en hoe je kunt inschatten wat je zelf kunt doen en wanneer je beter hulp kunt inschakelen. De aanwezigen hadden nuttige tips voor elkaar. Zie je een overlastsituatie dan kun je het volgende doen: }} Begroet de ander vriendelijk en geef eventueel een hand.

Wie neemt jouw werkzaamheden over? “De plannen voor 2013 zijn nog niet volledig bekend. Ik vind het positief dat er een team komt voor de hele wijk. Dit integrale gebiedsteam bestaat dan onder andere uit een medewerker van Beweging 3.0, een opbouwwerker (nieuwe naam: sociaal werker samenleving) en een kinderwerker en/of jongerenwerker. Zo wordt de samenwerking ten behoeve van de wijk een stuk verbeterd. Maar hoe het precies wordt ingevuld is nog niet helemaal duidelijk.”

begeleid bij het solliciteren naar een andere baan. Ik heb onlangs gehoord dat ik vanaf januari start in een andere Amersfoortse wijk in het jongerenwerk. Daarnaast ben ik begonnen aan een post-hbo studie binnen het vakgebied van life-coaching.” Gemma Emons

Wat zijn jouw eigen plannen? “Door een organisatie word ik geholLeeskilometers makenpen met het zoeken van ander werk. Ik word

Wintertijd: het inbraakseizoen

Een workshop ‘Iedereen kan aanspreken’ oor de derde keer in het afgelopen halfjaar kregen bewoners in Liendert een workshop aangeboden. Hierin konden zij leren om te gaan met lastige situaties op straat, in de flat of in de speeltuin.

zaken liggen en ik vind het jammer dat ik het niet met hen kan afronden.”

}}Geef aan wat het met jezelf doet als

iemand bijvoorbeeld alle rommel van zich afgooit. Maar leg ook uit wat het de persoon zelf kan opleveren als we het samen netjes houden. }} Bedenk vooraf wat je doel van het gesprek is, als je iemand aanspreekt op zijn/haar gedrag. Blijkt het niet haalbaar dat de aangesprokene op het moment zelf zijn gedrag verbetert, geef dan een eervolle uitweg. Ruim bijvoorbeeld zelf of samen de rommel op. Vraag de persoon om het de volgende keer wel netjes te houden.  } Bedank de ander en laat het daarbij (geef dus niet nog een sneer na). Meedoen

Wil je meedoen met De Buurt BV en werken aan een leefbare, gezellige en veilige wijk? Geef je dan op bij SWA via een e-mail aan: m.bannink@ welzijnamersfoort.nl. De betrokken wijkbewoners van De Buurt BV hebben veel inspirerende plannen, zoals buurthuiskamers met buurtterrassen en/of buurtmoestuinen. En jij? Magda Bannink

D

e donkere dagen zijn weer aangebroken en de cijfers laten zien dat het aantal woninginbraken dan stijgt. De meeste inbraken vinden plaats in de donkere wintermaanden.

Om de woninginbraken een halt toe te roepen, is de politie een offensief begonnen in samenwerking met de gemeente. Voor senioren uit de wijk Liendert is inmiddels een voorlichtingsmiddag geweest over woninginbraken en zogenoemde babbeltrucs (met een smoes binnenkomen en vervolgens spullen stelen). De politie is tijdens de ‘donkere dagen’ extra alert en voert o.a. gerichte acties uit om de pakkans van inbrekers te vergroten. Sinds begin dit jaar is er tevens een nieuw team samengesteld om de strijd aan te gaan tegen de inbraken. Liendert favorief bij inbrekers

De wijk Liendert scoort over het algemeen hoog qua woninginbraken in vergelijking met andere Amersfoortse wijken. Het aantal inbraken is in 2011 wel gedaald t.o.v. 2010. In 2012 is er helaas weer een stijging te zien. Rustenburg scoort echter weer relatief laag, maar ook in 2012 is er in Rustenburg een stijging te zien.

Help ons

Om inbraken tegen te gaan hebben wij uw hulp nodig. Allereerst kunt u zelf het nodige doen aan preventie. Bijvoorbeeld buitenverlichting aanbrengen, goedgekeurde sloten plaatsen, geen waardevolle goederen in het zicht leggen, enz. Kijk voor meer informatie eens op de site van het Politie Keurmerk, www.politiekeurmerk.nl. Ook vragen wij u om alert te zijn en verdachte situaties direct te melden via 112. Ziet u verdachte personen in uw straat die aandacht hebben voor woningen, auto’s, enz.? Bel dan direct 112! Noteer kentekens en/of het signalement van de verdachte persoon of personen. Maak eventueel foto’s. Volg ons

Volg ons op Twitter, www.twitter. com/polafoortoost om op de hoogte te blijven van ons werk en de bijzonderheden uit de wijk. Wilt u telefonisch of persoonlijk contact met ons? Bel dan met het algemene nummer van de politie, 0900-8844, en vraag naar de wijkagent. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Samen werken aan veiligheid! Dennis Hogeveen & Hans van Luijt Wijkagenten Liendert en Rustenburg

In het zonnetje: Vera Guthman  “Tante Vera” noemen de buurtbewoners haar. Ze is al ruim 13 jaar een vertrouwd gezicht voor ouders, leerkrachten en leerlingen van OBS De Wiekslag. Vera Guthman is een actieve dame van 81 jaar. Enige jaren geleden verhuisde Vera van de Havikshorst naar de Arendshorst, waar zij met veel plezier woont. Vera vertelt: “Zo’n 13 jaar geleden vroeg een buurvrouw me of ik een paar keer per week bij basisschool De Wiekslag wilde komen helpen als ‘klaarover’. Dat leek me wel leuk en samen met wat andere vrouwen uit de buurt zijn we daarmee begonnen.” Als die inbreker bij mij komt, dan stuur ik tante Vera op ‘m af - die staat d’r mannetje!

Velen haakten inmiddels af, maar na 13 jaar staat Vera nog steeds 4 keer per week ’s middags rond 3 uur bij de school om de kinderen veilig naar de overkant te brengen. Vera vertelt dat moeders hun kinderen de dringende boodschap meegeven: “alleen oversteken bij Vera!”. Als alle kinderen veilig naar huis zijn, maakt Vera in de school meestal nog even een praatje met de aanwezige leerkrachten die haar inspanningen zeer waarderen. Vera hoopt nog vele jaren in goede gezondheid en met veel plezier ‘oversteekdame’ te zijn. Dat hopen wij ook Vera! En heel hartelijk bedankt voor de afgelopen 13 jaar!!

We horen het van iedereen: er is echt een golf van inbraken in Liendert en Rustenburg. Dus deur op slot!

Omgekeerde wereld: wij volgen de politie!


Ouderdom komt met gebreken – en goede zorg

Toen ik nietsvermoedend de winkel uitkwam, hoorde ik een onbekende stem zeggen: “O, wat ben ik blij dat ik u zie! Ik wil u nog even bedanken omdat u ons zo goed geholpen heeft.” Ik keek op en zag een vrouw die een rolstoel voortduwde met haar invalide man erin. Of eigenlijk nam ik aan dat de man in de rolstoel haar man was, want ik kende deze mensen niet. “Sorry hoor, maar ik denk dat u mij voor iemand anders aanziet, want ik ken u niet”, zei ik. “Jawel,” zei de vrouw. “Wij hebben elkaar telefonisch gesproken. U hebt ons geholpen met het bezwaarschrift op de afwijzing van onze aanvraag van hulpmiddelen voor mijn man.” Ineens wist ik het weer. Ik had deze mensen via m’n vriendin hulp aangeboden toen ik hoorde dat de Gemeente hun aanvraag voor een traplift en scootmobiel had afgewezen. De man moest naar kennissen om te douchen, omdat hij door zijn ziekte niet meer kon traplopen en hij kon alleen de deur uit als zijn vrouw of iemand anders hem in een rolstoel meenam. Onvoorstelbaar, dat die aanvraag werd afgewezen. “Volgende week komt de scootmobiel en binnenkort word de traplift geplaatst”, zei de vrouw. “Heerlijk! Dan kan ik weer fietsen en (wijzend op haar man) dan is hij niet meer van mij afhankelijk om de deur uit te gaan.” Ik zei dat ik erg blij voor ze was. Mensen die zo’n aanvraag behandelen (en kennelijk zo makkelijk afwijzen) realiseren zich werkelijk niet wat een impact een beperking heeft op je leven en je relatie. Dit stel (waarschijnlijk al tientallen jaren samen) heeft waarschijnlijk ook al heel lang niet samen geslapen, omdat hij de trap niet op kan. Je vraagt die hulpmiddelen echt niet aan voor de lol! En geloof me, je gaat ook niet op een scootmobiel rijden omdat dat zo stoer is, maar omdat je anders achter de geraniums zit en afhankelijk bent van anderen. Hoe die mevrouw mij herkende, terwijl ze me alleen telefonisch had gesproken? M’n vriendin zei dat ze ons wel eens samen had gezien en ze wist dat ik op een scootmobiel rijd. Stoer hè?

Lien We missen het receptje in deze krant! Wie mailt ons het enige echte goede recept van de Harira soep uit de vorige krant?

Beweging 3.0 presenteerde op 17 september in Verzorgingshuis de Liendert aan de Zwaluwstraat een voor Amersfoort uniek project: Kiymet (Turks woord met oorsprong in het Arabisch; betekent ‘waarde’). 

Aanwezig waren genodigden van diverse organisaties die zich o.a. inzetten voor ouderenzorg, potentiele cliënten, mantelzorgers en belangstellenden. De ontvangst, mede georganiseerd door de locatiedirecteur Christien van Ark, was geheel aangepast aan de doelgroep. Belangstellenden en genodigden werden hartelijk verwelkomd met Marokkaanse, Turkse en Nederlandse koffie en thee en heerlijke oosterse zoetigheden. Vergrijzing zet door

Nadat projectleider Deniz Ozkanli alle aanwezigen hartelijk welkom heette, gaf hij uitleg over het project en vertelde wat de aanleiding was om een dergelijk project op te starten. Kort samengevat: de vergrijzing (ook onder de allochtone bevolking) stijgt verontrustend snel en daarmee ook de zorgvraag voor allochtone ouderen. Er zijn veel overeenkomsten in de zorgvraag van allochtone en autochtone mensen, maar ook verschillen. En die verschillen in wensen en behoeftes maakt de drempel naar de reguliere zorg voor allochtone mensen (te) hoog. Samen op weg

Om aan te geven dat er nu iets moet gebeuren en uitstel niet langer wenselijk is, haalde Deniz een Turks spreekwoord aan wat zoveel betekent als “de karavaan wordt onderweg georganiseerd”. Hij zei: “We hebben vast nog niet alle problemen opgelost om dit project succesvol te laten verlopen, maar we kunnen ook starten vanuit een goede basis en gaandeweg obstakels die we tegenkomen uit de weg ruimen.”

Presentatie

Vervolgens gaf Ibrahim Yerden, deskundige op het gebied van Migratie en Etnische studies, een presentatie over migratieproblematiek, specifiek wat betreft ouderen. Een vrije interpretatie: Oudere allochtonen, m.n. de eerste generatie migranten, hebben vanuit hun culturele achtergrond de verwachting dat hun kinderen de volledige zorg voor hun ouders op zich zullen nemen. Voor deze kinderen, meestal geboren en opgegroeid in Nederland, is dit een zware en vaak onmogelijke opgave. Vooral als de ouders volledig afhankelijk worden van zorg. Een bijkomend probleem is dat dit tussen ouders en kinderen niet bespreekbaar is. Enerzijds ervaren de ouders de zorg van hun kinderen als vanzelfsprekend. Anderzijds vinden de kinderen het uit schaamte en respect voor de ouders moeilijk dit probleem bespreekbaar te maken. Helaas leidt deze miscommunicatie geregeld tot grote problemen en teleurstellingen, zowel bij de ouders als bij hun kinderen.

en er is een aangepaste wasgelegenheid, zodat de vrouwen zich kunnen reinigen voor het gebed. Verder is het eten voor deze doelgroep uiteraard halal. De groepen starten met een vaste Marokkaanse begeleidster en een aantal vrijwilligers van Turkse en Marokkaanse afkomst. Tijdens de bijeenkomst werden de gasten verrast met oosterse muziek en zang. Nadat het officiële gedeelte van de bijeenkomst was beëindigd, konden de aanwezigen de woonkamer van de toekomstige cliënten bezichtigen. Vervolgens was er ruim tijd om vragen te stellen en onderling een praatje te maken. Er werden heerlijke Marokkaanse en Turkse hapjes geserveerd en iedereen kreeg een leuke attentie mee naar huis: een Marokkaans theeglas gevuld met Turks fruit. Laagdrempelig

Hebt u een familielid of buurvrouw van allochtone afkomst die te maken heeft met lichamelijke of geestelijke problemen en/of bent u als partner of mantelzorger overbelast? Kom dan gerust eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen. Ook mensen die het leuk vinden als vrijwilliger activiteiten te ondernemen met deze doelgroep, zijn van harte welkom.

Start eerste groepen

Beweging 3.0 hoopt met dit project in een specifieke maar hoognodige behoefte te voorzien. De dagbesteding is vanaf 26 september gestart. Er zijn twee groepen: op woensdag voor Marokkaanse vrouwen en op donderdag voor Turkse vrouwen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Deniz Ozkanli, via 06 30 122 133 of mail: deniz.oezkanli@ beweging3.nl.

Voorzieningen

Er zijn diverse voorzieningen voor de vrouwen. De gezamenlijke woonkamer is ingericht in oosterse stijl, zodat de vrouwen zich thuis zullen voelen

GH

Winkel en eethuis Vishuis De Wiekslag

R

achid Oualkadi en Mohammed Assbai zijn de trotse eigenaren van Vishuis De Wiekslag, gevestigd aan de Wiekslag 18 in Liendert. Volgens ons is het de eerste viswinkel in de geschiedenis van Liendert.

Na een grondige verbouwing van het pand waar voorheen een antiekzaakje en restauratiewerkplaats in zat, is het een moderne en ruim ogende winkel c.q. eethuis geworden. De uit Marokko afkomstige eigenaren benadrukken dat iedereen in de zaak welkom is. De klanten worden zeer gastvrij ontvangen. …en een visreceptje voor de volgende krant – nu we toch zo’n lekkere viswinkel hebben.

Het assortiment omvat voor elk wat wils: in de vitrine liggen allerlei soorten verse vis, die zowel vers als gebakken kunnen worden meegenomen. Maar er zijn ook een paar tafels in de zaak aanwezig, dus u kunt uw versgebakken vis ook ter plekke opeten. Uitgebreide visschotels zijn op bestelling verkrijgbaar. Aan de Nederlandse consument is ook gedacht; zo zijn er versgebakken lekkerbekjes, kibbeling en gerookte makreel verkrijgbaar en binnenkort behoort ook zoute haring tot het assortiment. Een specialiteit van de winkel is een Waarom is de Marokkaanse slagerij aan de Wiekslag dicht? En gaat ie nog weer open?

heerlijke vissoep volgens Marokkaans recept. Deze kunt u zowel ter plaatse eten als meenemen: een aanrader.  Al met al een aanwinst voor de wijk. GH 

Gea Hofman

vooral voor de zwakkeren

Dagbesteding voor Turkse en Marokkaanse vrouwen

Gea Hofman

Crisis

5

En hij zít ook nog lekker, die bank in oosterse stijl.


Ondernemen – mensen kunnen het niet laten

6

Foto’s 1, 2, 4: Ard Frie

In de garageboxen onder de Havikshorstflat zijn al heel wat bedrijfjes neergestreken die daar een mooie start proberen te maken. Vier portretten:

Dit is Jolanda Leijdekkers van ‘De Knipzaak. Met Liefde voor Haar’. In haar dames- en herenkapsalon werkt zij hoofdzakelijk met natuurlijke biologische producten. Contact: www.deknipzaak.nl of 06 853 102 92.

Dit zijn Nazlı en Rabiye Doğu van ‘Midnight Dresses’. Zij verhuren mooie feestelijke gelegenheidskleding, zoals cocktailjurkjes en galajurken, aan iedere vrouw van elke cultuur. Contact: 06 149 672 24.

Eerste Liendertse Buurtfeest een succes! Op zaterdag 8 en zondag 9 september jl. is het eerste Liendertse Buurtfeest gehouden op het grasveld aan de Rietzangerstraat. Mede dankzij het mooie weer werd het Buurtfeest druk bezocht. De nadruk lag op elkaar kunnen ontmoeten, uiteraard met ruime mogelijkheden voor eten en drinken. Dat praat een stuk makkelijker!

Mariska Pasker is vakfotograaf van ‘FJ Studios’. Zij richt zich op elke soort fotografie die met mensen te maken heeft. Zowel particulier als zakelijk. Contact: www.fjstudios.nl of 06 815 921 61.

‘Beautycenter Butterfly’ is de salon van schoonheidsspecialiste Canan Tekir. Wat jij hebt aan schoonheid van jezelf wordt door haar tevoorschijn gehaald. Contact: beautycenterbutterfly1@gmail. com of 06 348 179 07.

Smaakt naar meer In het midden van het grasveld was een terras opgesteld met tafels, bankjes en parasols. Om het terras heen stonden marktkramen met eten, drinken en veel verschillende spullen die te koop werden aangeboden. Aan de rand van het grasveld was ook nog een kleedjesmarkt. Naast de speeltuin stonden twee luchtkussens, een grote hindernisbaan voor de oudere kids en een kleintje voor de kleintjes.

“Wij vinden het belangrijk om mensen met elkaar in contact te brengen. Een snuffelmarkt met lekker eten en drinken helpt daarbij”, zegt Hasan Koçer van het SICAF. “Wij willen dit ieder jaar organiseren. Als andere organisaties willen aansluiten zijn ze van harte welkom. Iederéén is welkom!”

Het feest werd georganiseerd door Stichting Islamitisch Centrum Amersfoort en Stichting Vrienden van Het Vogelnest. Voor volgend jaar zien zij graag nog andere (o.a. kerkelijke) groeperingen en bewonersgroepen uit de wijk aanhaken, zodat het nóg meer een feest voor de hele wijk wordt.

Kerkgebouw De Bron is open adat er maandenlang gewerkt is, konden buurtbewoners van 11-16 september eindelijk het resultaat komen bekijken: een prachtig, open en transparant gebouw. Een week lang was er feest. Een greep uit de activiteiten leest u hieronder.

N }} Het

Amersfoorts Mannenkoor (AMK), gemengd koor Tourdion, het Gospelkoor met Martin Brand en hun toehoorders konden genieten van de geweldige akoestiek vanwege het verhoogde dak. }} De maaltijd in de kerkzaal, werd bezocht door ruim 100 deelnemers, zowel kerkleden als buurtgenoten. Elke laatste woensdag van de maand wordt er in De Bron een open maaltijd gehouden. Dus schuift u eens aan. Geef u op bij Hennie Wulfers (472 61 37 of henniewimwulfers@gmail.com) en u kunt voor €4,00 een vorkje mee prikken.

}} Paul

van Kuiken (entertainer/ clown) zorgde ook voor vermaak. Hij interviewde burgemeester Lucas Bolsius, die openhartig vertelde over zijn leven en geloof. Ondanks de terugloop van het aantal kerkgangers ziet Bolsius mogelijkheden voor de kerken in Amersfoort. Ook is hij zeer enthousiast over de te organiseren Kerkennacht in 2013. }} De activiteiten die zaterdag aangeboden werden, waren zeer gevarieerd. Zo konden bezoekers zingen o.l.v. organist Piet de Vries, vermaakten kinderen zich op het springkussen en bij de ingang werden poffertjes gebakken. Dankzij heel veel vrijwillige inzet werd het een geweldige week. Op zondag 16 september is kerkgebouw De Bron van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) met een feestelijke kerkdienst geopend. Elke zondagmorgen is er om 10.00 uur een dienst in deze prachtige kerk.

Een pagina vol verbroedering; Samen eten en feest vieren verbroedert, de kerk is een ‘bron’ van verbroedering…

…en wat dacht u van samen ondernemen?

De Tinne feestelijk geopend Onder luid getoeter door de leerlingen van Mulock Houwer De Tinne verrichtte de conciërge, Marco van Lunssen, de openingshandeling van deze speciale school aan de Liendertseweg. In de hal van de school was de poort van een kasteel gebouwd met ballonnen. Door middel van het doorknippen van een rood lint werd De Tinne op woensdag 26 september feestelijk geopend. Hierna was er onder andere een speech van mevrouw Martha de Roos, directeur. De bezoekers konden genieten van heerlijke zelfgemaakte hapjes. Bovendien kon men korte, maar heel interessante proeflessen bijwonen.

Van harte welkom! De leerlingen van Praktijkonderwijs Accent gaan de deuren van de winkel Shop ’n More op vaste tijden open doen. Zo leren de jongeren werken in de detailhandel. uu Shop ’n More is geopend op dinsdag

van 12.45u – 15.45u en op donderdag van 11.45u – 14.00u. Zie www.accentamersfoort.nl voor incidenteel afwijkende openingstijden. Tijdens vakanties is Shop ’n More gesloten.

U bent van harte welkom, de ingang is aan de Lageweg. Maar via de hoofdingang van de school aan de Wiekslag mag natuurlijk ook.

Zou er ook een kerstmarkty zijn bij Shop ’m More?


Lezen! Er gaat een wereld voor je open

Spelen is leren De peuterklas in Liendert Op basisschool De Windroos in Liendert is sinds januari 2012 een peuterklas. Vier jaar lang doet deze klas mee aan een landelijk onderzoek, met subsidie van het Ministerie van Onderwijs. In Amersfoort is deze peuterklas de enige. In totaal doen er in Nederland dertig klasjes mee aan het onderzoek. Samenwerking SWA en De Windroos

In de peuterklas werken een leerkracht uit het onderwijs en een peuterleidster uit het welzijnswerk samen. Zij richten zich op de ontwikkeling van de peuters en zij werken eraan dat er een doorgaande lijn is van peuterklas naar kleuterklas.

Ik sprak erover met Thea Groot, peuterleidster. U hebt jarenlang gewerkt als leidster bij peuterspeelzaal De Bonte Stee (sinds 2000). Wat maakt een peuterklas bijzonder? Thea Groot (TG): “Vooral is het bijzonder dat het op een school is en dat je dus als leerkracht en peuterleidster samenwerkt om ervoor te zorgen dat de overgang naar de kleuterklas soepeler verloopt. De kinderen komen vier ochtenden per week. Ze zitten in een vaste groep. Ze zien dus ook steeds dezelfde kinderen. Dit geeft hen een vaste structuur en veiligheid. Ze komen meerdere keren per week en gedurende de hele ochtend, namelijk van 08:30 tot 11:45 uur.”

7 De peuterklas is op De Windroos. Betekent dit dat de peuters op vierjarige leeftijd op deze school moeten blijven? TG: “De peuterklas staat open voor alle kinderen in de wijk. Als de kinderen vier jaar zijn kunnen zij daarna gewoon naar andere scholen gaan.” Betrokkenheid van de ouders

TG: “Voor onze manier van werken is het heel belangrijk om de ouders veel bij de activiteiten te betrekken. Wij spelen en leren met de peuters steeds drie weken over een thema. Als peuterleidster weet je dat de kinderen door te spelen eigenlijk leren. Elk thema sluiten wij af met een ouder/ kindactiviteit. Ook zijn er bijeenkomsten voor ouders. Dan geven wij de ouders spelsuggesties voor thuis waarvan

hun kind kan leren. Wij vertellen ook welke woorden in het thema centraal hebben gestaan.” School is leuk

TG: “Wij proberen de wereld van peu-

terklas en thuis met elkaar te verbinden. Daarvoor gebruiken wij ‘De map van juf en mij’. In deze map stoppen wij stukjes over het thema. Wij geven de ouders een opdracht mee die zij samen met hun kind kunnen doen. Bijvoorbeeld: ‘Verzamel herfstmateriaal’. Het contact met de ouders is heel belangrijk. Als de ouders school als iets fijns ervaren geven zij dat door aan hun kind.” Gemma Emons

www.obsdewiekslag.nl

Feestelijke opening schoolbibliotheek in OBS De Wiekslag  oensdag 24 oktober was de feestelijke opening van ‘de Bibliotheek op School’ op basisschool De Wiekslag. In Amersfoort zijn nu 8 scholen die meedoen met het project Bibliotheek op school. De schoolbibliotheken komen tot stand door een samenwerking tussen Bibliotheken Eemland en de betreffende basisscholen.

W

De Bibliotheek heeft veel kennis in huis van jeugdliteratuur en leesbevorderende activiteiten. De Bibliotheek zorgt voor een actuele boekencollectie die kinderen prikkelt om te lezen.

Boeken in alle genres: van strips tot informatieve boeken, van poëzie tot fantasy. Voor elk kind het juiste boek op het juiste moment. Meer leesplezier betekent immers meer lezen en door meer leeskilometers te maken, worden kinderen beter in taal. Alle kinderen kregen een bibliotheekpas en zongen het bieblied. Enthousiaste ouders gaan helpen in de schoolbieb. We zijn ook nog op zoek naar ouders die willen voorlezen… Oproep!

Vindt u het leuk om mee te denken hoe we het voorlezen aan kinderen kunnen stimuleren? Of lijkt het u leuk om zelf te gaan voorlezen? Laat het ons weten! Voor informatie kunt u contact opnemen met José van den Tweel van Stichting Welzijn Amersfoort, j.vandentweel@welzijnamersfoort.nl, 06 814 917 67. De schoolbibliotheek van ABC Rustenburg

“Hiep, hiep, hiep, we hebben een bieb!”

V

eel Amersfoortse vestigingen van Bibliotheek Eemland moeten sluiten. Net als in andere steden komt er op veel scholen een schoolbieb voor terug. Dat zijn er in Amersfoort zestien. Ook in Liendert zijn op meerdere scholen schoolbibliotheken verschenen. In ABC Rustenburg pakken de beide scholen De Windroos en De Kinderhof dit gezamenlijk aan. Een landelijk idee wordt een uniek project

Ik ben in gesprek met Annelies Lablans, Nathalie van Silfhout en Peet Koetsier. Annelies Lablans regelt alles rond de opzet van de schoolbieb namens basisschool De Kinderhof. Nathalie van Silfhout doet hetzelfde namens basisschool De Windroos. Beide leerkrachten werken samen met Peet Koetsier Zou het boek van onze Steven ‘Op Geheime Missie’ ook in de schoolbieb te vinden zijn?

die namens bibliotheek Zonnehof met deze scholen werkt. Zij wil het lezen van kinderen bevorderen en bedenkt hiervoor activiteiten. Peet: “Amersfoort doet het heel goed en is er al ver mee. Vooral deze bieb op ABC Rustenburg is redelijk uniek.” Annelies: “De beide scholen zitten samen in één gebouw. Daarom was 10% van de Amersfoorters heeft moeite met lezen en schrijven. Had ú dat gedacht? Wij niet!

het een goed idee om van de schoolbieb een geheel te maken.” Nathalie legt uit dat er nu voor de kinderen van De Kinderhof en De Windroos nog meer keuze is, want alle boeken zijn samengevoegd. “Er zijn ongeveer 1800 boeken in totaal. Dat komt neer op ongeveer 4 boeken per kind. De kinderen zijn heel enthousiast. Zij kunnen bijna niet wachten tot zij een boek mogen lenen.” Leeskilometers maken

Annelies: “Veel kinderen zijn nooit naar de gewone bieb geweest. Voor hen is het een kans om meer te gaan lezen. Het vak ‘vrij lezen’ hoort bij het schoolprogramma. De kinderen kunnen onder schooltijd een boek lezen.” Peet vertelt dat zij de leesontwikkeling van de kinderen gaat bijhouden. “Veel Leeskilometers… hoeveel kilometer zou deze krant zijn? Wie rekent dat eens voor ons uit?

leeskilometers maken is heel belangrijk. De schoolbieb helpt daarbij. Een voorbeeld: door 15 minuten vrij lezen per dag leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar!” Hulp van ouders nodig

Het uitlenen van de boeken wordt gedaan door een vrijwilliger. Annelies: “Elke woensdag is de bieb voor de leerlingen van De Kinderhof open van 9 tot 11:30 uur. Er zijn dertien enthousiaste moeders die daarbij helpen.” Ook De Windroos hoopt binnenkort een ochtend per week de bieb open te stellen voor hun leerlingen. Nathalie: “Wij hebben nog wel extra hulp nodig. Dan kunnen wij ook starten met de openstelling van de schoolbieb voor onze kinderen.” Gemma Emons

Voorlezen is leuk en belangrijk voor de kinderen. Maar voor jezelf is het minstens net zo leuk.


8

Wat een talenten in de wijk!

Hoezo uitzicht?

D

e bewoners van het 55-plus appartementencomplex aan de Spreeuwenstraat hebben heel wat woonplezier moeten inleveren. De meeste bewoners hadden voorheen uitzicht op een stuk weiland. Ze konden kijken tot ver in Schuilenburg en hadden zicht op het verkeer op de Hogeweg. Groeiende berg

Een mijnheer die ik om zijn mening vraag, zegt een beetje nukkig: “Als ik bergen wil zien, ga ik wel naar Tirol”. Een andere bewoner zegt te verwachten dat het complex snel zal verpauperen. “Tien jaar geleden was er een wachtlijst voor deze appartementen en werd er gekeken of je wel in de bewonersgroep paste. Als er nu een woning leegstaat, raken ze het nauwelijks kwijt en maakt het niet meer uit of je aan de oude criteria voldoet.” Verhuizen

Voor ouderen die door ziekte of een beperking aan huis gekluisterd zijn, betekent deze belemmering van het uitzicht dat zij zich opgesloten voelen in hun eigen huis. Mensen die voorheen met veel plezier in hun appartement woonden zeggen nu: “Als ik niet zo op zou zien tegen het gedoe van een verhuizing, zou ik hier weg willen”. Tijdelijk?

De werkzaamheden aan de Hogeweg zijn tijdelijk, maar vervolgens zal er gebouwd worden op het terrein voor de flat. Dus bewoners vragen zich terecht af of de situatie wat betreft het uitzicht überhaupt nog zal verbeteren. Wordt vervolgd…

het kost niets en iedereen stelt het op prijs

I

n de week voor de herfstvakantie is er op Praktijkonderwijs Accent de Week van Respect geweest. Het ging vooral over het respect naar onze hulpverleners.

We hebben in de klas gekeken naar filmpjes van SIRE en op YouTube. Ook het journaal gaf helaas aanleiding tot discussie, Project X in Haren was net geweest. Posters

Stichting R

Stichting R is op school geweest. Deze stichting is opgericht door een oudpolitieagente. Zij is 5 jaar geleden tijdens haar werk op het politiebureau aangevallen door een man die ontsnapt was uit een instelling voor geestelijke zorg. Hij heeft haar 7 keer met een groot mes gestoken. Ze heeft het maar net overleefd, maar worstelt nog iedere dag met de gevolgen van dit moment. De pijn van de littekens, maar zeker ook het verdriet dat ze heeft omdat ze haar belager heeft neergeschoten. “Hij is een zoon van iemand, een vriend, een kennis… Iemand die ze nu moeten missen”, aldus Marlise van Stichting R.

De leerlingen van de 1e, 2e en 3e klassen hebben posters gemaakt voor de campagne van Stichting R. Er zijn prachtige kunstwerken gemaakt. Zo mooi dat er meerdere posters gebruikt gaan worden. Ook is er een logo gekozen uit de posters. Stichting R heeft 10 kunstenaars beloond met een bioscoopbon van 10 euro. Bloemen voor de hulpverleners

In de Week van Respect zijn er ook 5 mooie bloemstukken gemaakt door de leerlingen van klas 3, samen met 3 dames van de Rabobank. Deze bloemstukken zijn aangeboden bij de politie-, brandweer- en ambulance­ posten.

GH 

Gea Hofman

Sinds de werkzaamheden aan de Hogeweg zijn begonnen, kijken veel bewoners tegen een grote berg zand aan, die inmiddels is begroeid met metershoog onkruid. Er is totaal geen sprake meer van uitzicht. Sommigen hadden zich erop verheugd de bedrijvigheid te kunnen volgen tijdens de werkzaamheden. Maar daar is door de kunstmatige ‘geluidswal’ geen sprake van. Een mevrouw van 76 vertelt dat ze het altijd leuk vond om naar de kinderen en hun moeders te kijken die vanuit Liendert naar school gingen in Schuilenburg. Dit was een welkome afleiding voor iemand die nog nauwelijks de deur uit komt. En als ze ’s nachts in de kamer zat omdat ze niet kon slapen, keek ze naar de voorbijkomende auto’s en fantaseerde ze over waar deze mensen naar onderweg waren zo midden in de nacht.

Respect is net als een glimlach

Extra Activiteiten in de wijk 12 november

B.Slim Fitfoodfun-roadshow in De Wiekslag en De Windroos

15 november

Wijkbijeenkomst Liendert-Zuid; thema ‘Wat kun jij betekenen voor je buurt en wat kan de buurt voor jou betekenen?’ Aanmelden: m.vankrugten@welzijnamersfoort.nl

16 november

B.Slim poppentheatervoorstelling ‘Ongewoon lekker’ voor groep 1-4 De Wiekslag

21 november

B.Slim sport- en spelactiviteiten in Sporthal Rustenburg

9 december

Gluren bij de Buren

3 data jan 2013

José Vorstenbosch: workshop interviewen

Wie hebben deze krant gemaakt? Het vloerkleed als podium en de bank als tribune. Op 9 december kan iedereen weer genieten van verschillende optredens door Amersfoortse amateurkunstenaars, in de woonkamers van straat-, wijk-, of stadsgenoten. Kijk op www.glurenbijdeburen.nl

Opgeven kan niet meer voor Gluren bij de Buren, maar de organisatie kan nog wel hulp gebruiken!

Gemma Emons – schrijver Gea Hofman – schrijver Steven Snijders – schrijver Marieke Urbach – eindredacteur Karen Bouman – secretaris Jaap Wolters – vormgever (jaap@eensterkverhaal.nl) Ard Frie – fotograaf Marieke van Krugten – aangever De seniorenkring Liendert wil hier graag een woonzorgcomplex voor mensen uit de wijk. Zoals Akropolis uit Rotterdam.

En wie nog meer? Kees Quaadgras, Erik Schilting, José van den Tweel en Betty Huis. Dank! Op naar het januarinummer! Meld u aan als schrijver, pr-mens, vormgever! Deel ons uw wensen en ideeën mee, liefst vóór 21 december: redactie@liendertrustenburg.nl Meer weten? Neem contact op met De Groene Stee en vraag naar Marieke.

Workshop Interviewen door José Vorstenbosch Hoe doe je dat eigenlijk: iemand interviewen en daarover een prettig leesbaar stuk schrijven?

In januari 2013 start er weer een serie gratis workshopavonden. José (www.schrijfwaar.net) gaf al eerder inspirerende cursussen; zij leert ons de kneepjes van het vak. Ook u kunt meedoen en ervaren hoe leuk het is om te schrijven. uu Op 17, 24 en 31 januari 19:30-21:30 uur. uu In De Groene Stee (tegenover de

C1000). uu Opgeven bij redactie@liendertrus-

tenburg.nl

De Bergdrukkerij drukte deze krant op FSC®-papier (afkomstig uit verantwoord beheerde bossen)

De krant die iedereen leest, najaar 2012  

Wijkkrant van en voor de Amersfoortse wijken Liendert en Rustenburg. Editie najaar 2012.

De krant die iedereen leest, najaar 2012  

Wijkkrant van en voor de Amersfoortse wijken Liendert en Rustenburg. Editie najaar 2012.

Advertisement