DEKO produktkatalog_DK/01

Page 42

40

DEKO FG Nature

DEKO FG NATURE

FULDGLASVÆG MED SLANKE TRÆPROFILER DEKO FG Nature er ligesom DEKO FG udført i et minimalistisk design, men med træprofiler og tilhørende trædørkarme. DEKO FG Nature består af 1-lags væghøje glaselementer, som afsluttes med slanke træprofiler mod de tilstødende bygningsdele.

40 dB*

35 mm

LYD *op til

BRAND

VÆGTYKKELSE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.