DEKO produktkatalog_DK/01

Page 186

184

DEKO Døre

DEKO DØRE

UNIKT DØRPROGRAM I ALUMINIUMKARM DEKO Døre rummer et enestående og omfattende sortiment af indvendige døre, der indgår som en naturlig del af interiøret, uanset hvor dørene placeres. Dørene leveres i utallige formater, farver og overflader og kan indsættes uanset hvilke krav, der måtte være til design, lyd og brandsikring. Dette afsnit omhandler DEKO Døre, som kan benyttes i andre vægtyper, som f.eks. beton-, mur- og almindelige gipsvægge. DEKO Døre kan også benyttes i vores egne vægsystemer, og på den måde kan du få ens døre i hele byggeriet uanset vægtype. Du kan se eksempler på døre isat vores egne vægsystem­er under de enkelte DEKO vægtyper her i kataloget.

40 dB*

EI 60*

92-230 mm

LYD *op til

BRAND *op til

KARMTYKKELSE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.