DEKO produktkatalog_DK/01

Page 154

152

DEKO MV2 Glass

DEKO MV2 GLASS – DORMA VARIFLEX GLASS

GLASMOBILVÆG MED HØJ LYD­REDUKTION Er der behov for åbne, lyse rum og stor fleksibilitet, kombineret med maksimalt glasareal og høj lydreduk­ tion, så er DEKO MV2 Glass uden tvivl den perfekte løsning. Glasmobilvæggen udføres individuelt efter dine ønsker om dimensioner og størrelser på glas­ elementerne med hensyntagen til væggens størrelse, eventuelt kombineret med massive elementer og døre. Glasmobilvæggen er perfekt til opdeling i forskellige mindre en­heder, hvor der er behov for fleksible, individuelle opstillinger og parkeringer.

52 dB*

100 mm

LYD *op til

BRAND

VÆGTYKKELSE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.