DEKO produktkatalog_DK/01

Page 142

140

DEKO MV Glass

DEKO MV GLASS

STILFULD MOBIL­VÆG I 99,9 % GLAS Den mobile glasvæg er med sit enkelte lag glas særligt velegnet til kantine, indvendige butiksfacader og miljøer, hvor den kan optræde som et stilsikkert supplement til massive vægge eller faste DEKO FG fuldglasvægge. Konstruktionen udføres specifikt til indretningen og kan leveres i mange formater. Den mobile helglasvæg leveres som standard med personsikkert, hærdet glas, monteret med naturanodiserede aluminiumskinner i top og bund. Da hvert glaselement håndteres og låses individuelt, giver det et utal af muligheder for parkering, så mobilvæggen er til mindst mulig gene pladsmæssigt, når den parkeres.

10-12 mm

LYD

BRAND

VÆGTYKKELSE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.