Page 1

Wij gaan voor groen! Ja, ik sponsor het groene schoolplein van SALTO basisschool De Klimboom. Naam (bedrijf) ____________________________________________________ Naam contactpersoon ______________________________________________ Adres ___________________________________________________________ Postcode en plaats _________________________________________________ Telefoonnummer __________________________________________________ Sponsorpakketten: o € 150,-: vermelding op een bord met (bedrijfs)naam (‘Dit schoolplein is mede mogelijk gemaakt door ….’) o

€ 300,- of meer: vermelding met bedrijfsnaam en logo (‘Dit schoolplein is mede mogelijk gemaakt door …. <Logo>’). Ik stuur het logo zo spoedig mogelijk (uiterlijk voor 1 juli 2018) naar wijgaanvoorgroen@bsklimboom.nl.

o

€ 1000,-: adoptie van 1 van de 12 schoolpleinonderdelen (€1000/stuk). Bij/op het geadopteerde onderdeel komt een plaatje met onze gegevens.

Publiciteit: Als sponsor kies ik voor de volgende publiciteit: ( ) vermelding op de website van De Klimboom en Facebook. Bij ondertekening van dit formulier geef ik toestemming dat de ingevulde gegevens hiervoor gebruikt worden. De gegevens worden NIET voor andere doeleinden gebruikt, dan wel gedeeld met derden. ( ) ik geef ik GEEN toestemming mijn gegevens te delen via de website of social media. Financiële afhandeling: Als sponsor kies ik voor de volgende wijze van financiële afhandeling: o Ik maak het bedrag over op rekeningnummer NL95INGB0003428327 t.n.v SALTO inzake De Klimboom o.v.v. Sponsoring schoolplein. o

Ik ontvang een email van SALTO basisschool De Klimboom met een betalingsverzoek op emailadres:______________________________

Ondertekening: Datum:

Handtekening:

Graag dit formulier terugsturen aan wijgaanvoorgroen@bs-klimboom.nl.

Namens de kinderen en het team van SALTO basisschool De Klimboom: Bedankt!

sponsorformulier-wij-gaan-voor-groen  
sponsorformulier-wij-gaan-voor-groen  
Advertisement