Page 1

Oktober 2013

Alweer bijna vakantie! En dan is het alweer bijna vakantie. Een herfstvakantie die zelfs twee weken duurt! In de periode tussen de eerste Klimsalabim en deze uitgave zijn de rapportage (kennismakings) gesprekken geweest. Fijn dat we tijdens deze gesprekken kennis kunnen maken en samen zoveel mogelijk kunnen afstemmen over uw kind(eren). De kinderen van de groepen 1-2 hebben het circus bezocht en op een van de mooie vrijdagen heeft groep 3 tot en met 8 flink gesport. Mede door de vele ouderhulp waren dat geweldige activiteiten. Bedankt daarvoor! Als u nog eens wilt nagenieten, dan kan dat middels de foto’s op onze site: www.bs-klimboom.nl. Afgelopen woensdag werd de Kinderboekenweek geopend op het schoolplein. Het thema is ‘Klaar voor de start’. Tijdens de Kinderboekenweek besteden we nóg meer aandacht aan lezen en aan leesbevordering. Op vrijdag 4 oktober vierden we de ‘Dag van de leraar’. Wij hebben toen mogen genieten van een stukje taart dat we hadden gekregen van salto, ons bestuur. Eergisteren was de eerste teamvergadering van dit schooljaar. Tijdens die vergadering hebben we met elkaar de eerste bevindingen gedeeld. Vanuit die bevindingen bepalen we de speerpunten voor het lopende schooljaar en eventueel voor de komende jaren. Daar leest u in de volgende Klimsalabim meer over. Verder ben ik jullie nog de vragen en antwoorden verschuldigd die de kinderen aan mij gesteld hebben toen ik in het begin van het schooljaar bij hen op bezoek was. Hieronder heb ik een kort overzichtje gemaakt van een aantal vragen en antwoorden. Zo leren jullie mij ook wat beter kennen ;) -Hoeveel boekjes heb jij thuis? (groep 1-2) Ik moet ze nog steeds tellen, maar het zijn er best veel. -Wat is je lievelingsdier? (o.a. groep 6) Een giraffe. -Wat kom je hier doen op school? (groep 12) en Wat doe je allemaal als directeur? (groep 4) Ik probeer ervoor te zorgen dat de leraren goed les kunnen geven en dat zij en jullie niets tekort komen. -Heb jij een appelboom in de tuin? (groep 12) Nee, wel een andere boom, maar daar groeit geen fruit aan.

-Waarom vind je het onderwijs belangrijk? (groep 7) Ik vind het onderwijs belangrijk omdat we ook hier de talenten van de kinderen ontdekken en we de nieuwe generatie begeleiden in hun ontwikkeling en om te leren voor het leven. - Zat je vroeger op muziekles en welk instrument speelde je (groep 4) Ja, ik heb gitaarles gehad. - Wat wilde je worden toen je een kind was (groep 8) Profvoetballer. -Heb je een huisdier? (deze vraag werd ik bijna alle groepen gesteld) Nee, anders zou mijn huisdier altijd maar alleen thuis zijn en dat zou ik niet leuk vinden. -Hoeveel weeg jij? (groep 1-2) Zeg ik niet… ;) Hopelijk zijn jullie weer wat wijzer geworden! Graag wil ik afsluiten met iedereen een hele fijne herfstvakantie te wensen! We starten weer op maandag 28 oktober. Rob van Buul

MR verkiezingen oudergeleding Vorige week zijn de stemmen geteld voor de verkiezing van de oudergeleding van de MR. Zahide Cetinkaya, Barbara van Dijk en Edwin Raaijmakers hebben de meeste stemmen verzameld en zullen samen met Frank de Ruiter de ouders vertegenwoordigen in de MR. Wij willen de ouders die zich kandidaat hebben gesteld en alle ouders die hun stem hebben uitgebracht heel hartelijk bedanken!

Heliumballonnen voor de Engelse middag? Wie kan ons helpen? Vrijdag 8 november is 's middag de Klimboom de Klimboom niet meer, maar the Climbing Tree. Dit heeft natuurlijk alles met de Engelse middag te maken. Voor die middag zouden we heel graag een stuk of 15 ballonnen met helium willen vullen. De ballonnen hebben we al. Het heliumgas nog niet......Wie o wie kan ons aan helium voor deze 15 ballonnen helpen??? Stuur je reactie naar f.polman@bsklimboom.nl. Alvast bedankt!

Canterbury here we come! In de herfstvakantie gaan maar liefst 8 leerkrachten naar Canterbury, Engeland, om daar een week lang een cursus te volgen. De cursus is bedoeld voor leerkrachten die waar ter wereld ook- Engelse les geven aan kinderen in de basisschoolleeftijd en wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de Europese Unie in kader van 'a life long learning'. Er wordt aandacht besteed aan de didactiek, maar ook aan uitspraak en woordenschat. Een uitgebreid en intensief programma, waar wij allen heel veel zin in hebben. Wij houden jullie op de hoogte! Bye bye! Anita, Bonnie, Charlotte, Eveline, Frances, Froukje, Katja en Petra

Frank de Ruiter en Judith Zoodsma

Agenda - oktober/november 2013 Woensdag 9 oktober: Zondag 13 oktober: 14 t/m 25 oktober: In de week van 28 oktober: In de week van 4 november: Dinsdag 5 november: Vrijdag 8 november: Donderdag 14 november: Vrijdag 15 november: 1

Kinderboekeruilbeurs 12.30 uur Marathon Eindhoven Herfstvakantie Hoofdluiscontrole Overleg leerkracht—klassenouders Inloopmoment voor ouders 8.30-9.30 uur Engelse middag Studiedag (kinderen vrij) Vrije dag


Lezen is leuk!

Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog steeds kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin.

Vorige week hebben we een spetterende start gemaakt met de Kinderboekenweek 2013. Doel van de Kinderboekenweek is duidelijk: Het wil kinderen stimuleren meer te lezen en vooral ook het lezen te zien als iets wat leuk kan zijn. Wij hebben dezelfde mening en besteden daarom ook uitgebreid aandacht aan de Kinderboekenweek.

Wie kan pleegouder worden? Om pleegouder te worden moet iemand minimaal 21 jaar zijn. De instelling voor pleegzorg vraagt om een verklaring van geen bezwaar bij de Raad voor de Kinderbescherming. Er zijn geen voorwaarden voor de gezinssamenstelling: gehuwd, samenwonend, alleenstaand, met of zonder eigen kinderen. Want voor veel verschillende kinderen zoeken wij veel verschillende pleegouders. Het is belangrijk dat de leefsituatie van een pleegouder stabiel is en dat hij of zij een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. Meer weten? Overweegt u of pleegzorg iets voor u is? Dan kunt u vrijblijvend een van onze maandelijkse informatieavonden bijwonen. De volgende zijn op 24 oktober, 12 november en 12 december van 20.00 tot 22.00 uur bij Combinatie Jeugdzorg aan de Nuenenseweg 4 in Eindhoven. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Triangel, het centrum voor pleeggezinnen van Combinatie Jeugdzorg via (040) 245 19 45 of triangel@combinatiejeugdzorg.nl. Hier kunt u ook een informatiepakket aanvragen. Of kijk op www.combinatiejeugdzorg.nl.

Ontdek de pleegouder in jezelf: doe de test! Meer informatie over pleegzorg kunt u vinden op www.pleegzorg.nl inclusief ervaringsverhalen en dagboeken van pleegouders. Ook staat hier een test die u kunt doen om er achter te komen of er een pleegouder in u schuilt. Informatie dichter bij school Mariëlle Stultiens, moeder van Evi (4B) en Jorn (2A) werkt bij Triangel, het centrum voor pleeggezinnen van Combinatie Jeugdzorg. Zij kan u ook meer vertellen over pleegzorg en eventuele vragen beantwoorden.

Elke ouder zal inmiddels het belang weten en inzien van lezen, voorlezen en het daadwerkelijk met lezen aan de slag te zijn. Helaas lukt het niet iedereen hier ook daadwerkelijk thuis mee bezig te zijn. Veel activiteiten rondom lezen zijn vooral gericht op de beginnende lezertje……… echter ook voor de oudere schoolkinderen is lezen o zo belangrijk. Woorden, zinnen en teksten worden steeds moeilijker. Vooral het begrijpen van wat ze lezen is een nieuwe bijkomstigheid. Vragen op een toets kunnen pas beantwoord worden, als de vraag ook wordt begrepen! Wij zijn vorige jaar gestart met het project Tutor-lezen: groep 8 leest voor aan kinderen uit groep 3-4. Voor de kinderen van groep 34 wederom een erg prettig (voor-) leesmoment, voor de 8ste groeper de gelegenheid om een verhaal zo te lezen dat ze ook daadwerkelijk het verhaal kunnen uit leggen! Omdat lezen niet stopt na schooltijd, hierbij wat handige tips om het lezen thuis door te zetten: Voorlezen is en blijft leuk; stop hier niet mee als uw kind zelf kan lezen. Laat kinderen zelf vertellen wat er in het verhaal gebeurt; stel vragen tijdens het voorlezen. Indien u kind niet van leesboeken houdt; het lezen van een informatief boek en stripboeken is ook goed! Of neem een abonnement op een (kinder-) tijdschrift of weekkrant Gebruik het lezen samen met kinderen heel vaak levensecht; zoals bij het koken, het boodschappen doen. Maak briefjes voor je kind en plak ze ergens op, bij het bed bijvoorbeeld. Of doe ze ergens in, in de jaszak van je kind, broodtrommel. Maak met je kind een eigen boek over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Het (voor-)lezen van poëzie en gedichten; en praat hier met je kind over. Wat zou de schrijver met dit gedicht willen zeggen? Veel leesplezier! De leescommissie

2

Tatadadaaaaah.... Hooggeëerd publiek.... Met een spannend poppenspel openden we maandag 9 september het thema circus. Een aantal kinderen lieten tijdens deze opening hun eigen wonderbaarlijke kunsten zien, maar ook de juffen toverden het één en ander uit de hoge hoed. Wat een gezellige start! In de klas werd er volop gezongen over de clowns, en de paarden in het circus, en de olifanten.... O nee, geen olifanten, want 'juf, die mogen niet meer in het circus!'. In de kring liepen er tijgers rond de kooi, maar een aantal tijgers moesten terug hun kooi in. Raad maar eens hoeveel tijgers er terug de kooi in moesten? Vijf? Ja! Goed. Al brullend kwamen zij weer tevoorschijn. En stalpreekmeester, nee...Meesterspreekstal.... Ook niet..... Spreekstalmeester! Ja! Dat woord hebben we toch weer mooi geleerd! Het circus was niet alleen op school, hoor! Op een woensdagochtend zijn we met alle groepen 1-2 naar circus Herman Renz geweest. De circustent werd speciaal voor ons geopend, zodat we een kijkje konden nemen in het circus. We mochten overal in het circus komen, zelfs bij de dieren in hun verblijven. Voor de paarden was het tijd om hun optreden te oefenen, dus we kregen een show in de piste! We hebben fruit gegeten en ook heerlijk gespeeld in het circus. Rond 11:00 uur gingen we weer terug en dankzij alle hulpouders zijn alle kinderen weer veilig op school aangekomen! De afsluitende viering was genieten. Alle klassen lieten iets zien van het circus. We hadden zelfs nog een gastoptreden van de klas van juffrouw Bonnie!

App van de maand Letterprins Samen met Letterprins gaat het kind op reis door samen te leren lezen. Het oefenen van woordjes is afgestemd op het leesniveau van het kind. Doet het kind het goed dan gaat het tempo omhoog. Letterprins is ontwikkeld door taalkundigen en onderwijskundigen van de Radboud Universiteit Nijmegen. De kennis uit diverse onderzoeken naar leren lezen is in deze game verwerkt. De leesapp Letterprins heeft maandag 9 september een Nationale Alfabetiseringsprijs 2013 gewonnen en is te downloaden via: Https://itunes.apple.com/nl/app/ letterprins/id684227605?|=

Website:

Pleeggezinnen gezocht!

Of…. www.bsklimboom.nl


Tutorlezen

Mamylou

Sinds een aantal weken zijn wij op school weer gestart met het tutorlezen. Een aantal leerlingen uit groep 8 zijn de tutor geworden van een leerling uit groep 4. Drie keer per week begeleiden de tutoren de leerlingen met het technisch lezen. Het voordeel van tutorlezen is dat kinderen die moeite hebben met lezen op deze manier extra begeleiding kunnen krijgen. Uit onderzoek blijkt dat zij hier ook veel baat bij hebben. De leerlingen van groep 8 hebben voorafgaand aan het tutorlezen een bijeenkomst gehad waarbij ze leren hoe ze de kinderen van groep 4 het best kunnen helpen bij het lezen en hoe zij op een goede manier met de jongere kinderen kunnen omgaan. De eerste weken zijn als erg leerzaam ervaren. De leerlingen van groep 8 zijn erg enthousiast en de leerlingen van groep 4 doen enorm hun best en vinden het erg leuk om met de oudsten van de school te mogen lezen.

Ken je www.mamyloe.nl al? Een leuke website die we graag bij jullie onder de aandacht brengen. Mamyloe en haar locals (inwoners uit Eindhoven en omgeving) ontdekken bijzondere adresjes voor ouders, opa's en oma's en hun (klein)kinderen! Mamyloe.nl inspireert om samen en dicht bij huis op pad te gaan, te beleven en te genieten. Met een voorliefde voor gezond, het buitenleven en betaalbaar. Je vindt er leuke tips voor een middagje weg, kinderfeestjes, bijzondere slaapplekken, kindvriendelijke restaurants en leuke adresjes om te shoppen voor de kids. Er is zoveel te doen dicht bij huis, maar je moet het maar net weten! Door Mamyloe.nl te tippen aan jou hopen wij je te inspireren over de meest bijzondere plekjes die deze mooie omgeving biedt. Zoals Mamyloe zegt: ‘ga, beleef en geniet’!

Mad science Dinsdag 1 oktober is er weer een Scienceshow geweest van Mad Science. Deze keer ging het over elektriciteit, stroom en lading. De vonken sloegen eraf en de haren gingen tot het plafond! Tussen de herfstvakantie en Sinterklaas verzorgt Mad Science een naschoolse wetenschapsclub op De Klimboom. Uw kind heeft hiervoor een brief meegekregen. Aanmelden kan via http://nederland.madscience.org met referentienummer 254.

Gids voor ouders over voortgezet onderwijs De Gids Voortgezet Onderwijs 2013-2014 is een digitale brochure van het ministerie van OCW voor ouders, leerlingen en verzorgers. Er staan allerlei vragen en antwoorden in over het voortgezet onderwijs; ook handig voor degenen die nu een school voor voortgezet onderwijs gaan kiezen. Lees meer op www.5010.nl Krijgt u liever een persoonlijk antwoord op uw vraag over voortgezet onderwijs? Neem dan contact op met onze 5010medewerkers, bereikbaar via het gratis nummer (0800) 5010, toets 1 of via www.5010.nl.

Waterpokken Momenteel heerst waterpokken op school in de onderbouwgroepen. De besmettingfase begint al voor de uitbraak van de blaasjes maar ondanks dat hebben we op school in overleg met de GGD de afspraak , dat kinderen weer naar school mogen als de blaasjes zijn ingedroogd. Mocht u uw kind ziek melden met deze verschijnselen is het handig om aan de leerkracht door te geven dat het om waterpokken gaat. Zeker omdat voor zwangere vrouwen en jonge baby’s de besmetting gevaarlijk kan zijn. Het team van de Klimboom

3

klimsalabim-oktober-2013  
klimsalabim-oktober-2013  
Advertisement