Page 1

April 2014

Inspectiebezoek

Projectweek Veiligheid

Voorjaar!

Alle basisscholen in Nederland die in het verleden positief beoordeeld zijn door de inspectie van het onderwijs vallen binnen het basistoezicht. Deze scholen worden eens per 4 jaar bezocht om te controleren hoe het ervoor staat.

Wat is er toch allemaal gebeurd in die week... De politie heeft de Boef op de Klimboom in de boeien geslagen... De agenten hebben daarna in de onderbouwgroepen aan alle kleuters verteld dat het een nep boef was en toen mochten alle kinderen zomaar in de politie auto... In de midden bouw is er met veilig eten geëxperimenteerd en dat was best griezelig... In de bovenbouw hebben de kinderen een super muurkrant gemaakt van de hele week en lessen zelfverdediging gehad... Er was een brandweerman in school en we hebben eens goed geoefend hoe het moet als er echt brand is op school en wat de BHV -ers dan allemaal doen... We hebben veilige bruggen gebouwd en over veilig verkeer gewerkt... Er was een ambulance met een verpleger die ook nog even echt aan de slag moest... In de kleuterklassen hebben we fietsen bekeken en hoe ze zo veilig mogelijk het verkeer in kunnen... We hebben gepraat over hoe je je grens aan mag geven en wat je comfortzone is... En dat je elkaars grens moet respecteren om zelf een goed gevoel te hebben... Kortom, het was een super week!

Als je de straat van onze school in rijdt, dan komt het voorjaar je tegemoet. De bomen staan al schitterend in bloei. Inmiddels zijn de kinderen van groep 8 zijn weer terug van een zeer geslaagd en zonnig kamp in Giethoorn. Degenen die De Klimboom op Facebook volgen weten daar al alles van. De groepen 7 hebben vorige week hun verkeersexamen gedaan. Mocht u ooit twijfelen over een verkeersregel, dan kunt u bij die kinderen terecht! In de tussentijd is, zoals u weet, de onderwijsinspectie bij ons op bezoek geweest. In deze Klimsalabim leest u er meer over. De komende weken hopen we te kunnen blijven genieten van het mooie voorjaarsweer. Daarbij hebben we nog een dagje vrij op maandag 21 april. In die week vieren we op vrijdag 25 april Koningsdag. Op die dag laten we ons weer van onze sportiefste kant zien. Daarna is het alweer meivakantie. Wat gaat het schooljaar toch snel… Met vriendelijke groeten, Rob van Buul

‘Nieuwe’ collega Sinds 1 januari werkt Monique Bots op De Klimboom en draait zij vol enthousiasme onze instroomgroep: de groep met onze jongste kinderen. Haar aanstelling was een tijdelijke, maar door een stukje ruimte in de formatie kunnen we haar behouden voor ons team. Monique zal dus ook komend jaar nog op De Klimboom zijn en daar zijn we erg blij mee!

Koningsspelen Op vrijdag 25 april vinden op de Klimboom de Koningsspelen weer plaats. Om 8.30 uur zullen we de dag openen met een lied en dans op het schoolplein. U bent hierbij van harte welkom. Daarna krijgen de kinderen een koningsontbijt aangeboden. De rest van de ochtend gaat het normale lesprogramma door. In de middag gaat de hele school spelletjes spelen in het thema van ‘oud Hollandse spelen’. Waarna we van een welverdiende meivakantie gaan genieten.

Op donderdag 27 maart bezocht de onderwijsinspectie onze school. Natuurlijk is dat een spannend moment, omdat je als school nu zelf een rapport krijgt. Maar het is ook een leuk moment, omdat je kunt laten zien welke ontwikkelingen je doormaakt met het team en met school. Van 8:30 uur tot 14:00 uur is de inspecteur op De Klimboom geweest. Het is een zeer prettig verlopen bezoek, waarin hij sprak met de directie en de interne begeleiders. Ook heeft hij een aantal groepen bezocht waar hij sprak met kinderen en leerkrachten. Aan het einde van het bezoek hebben we een terugkoppeling gekregen van zijn bevindingen. Die bevindingen verwerkt hij in een rapport, waarvan we inmiddels het concept hebben ontvangen. Het is een rapport waar we trots op mogen zijn. De inspecteur spreekt zijn vertrouwen uit in onze school. Gelukkig hebben we ook verbeterpunten meegekregen waar wij mee aan de slag kunnen. Welke dat zijn en hoe we die gaan aanpakken, hoort u op een later moment dit schooljaar. Het definitieve rapport verschijnt over een tijdje. Dit zullen we inzichtelijk maken voor de geïnteresseerden en het zal ook te downloaden zijn van de site van de onderwijsinspectie. De goede beoordeling tijdens het inspectiebezoek is het gevolg van hard en betrokken werken door het hele team. Het is een groot compliment voor iedereen die daar op de een of andere manier zijn bijdrage aan levert. Dat zijn dus ook al onze leerlingen en alle ouders. Iedereen bedankt!

Iedereen heel erg bedankt voor de fijne en veilige sfeer op onze Klimboom, Als we alles wat we geleerd hebben in de praktijk blijven uitvoeren komt het helemaal goed met de veiligheid van de kinderen van onze fijne school! Namens de commissie, Bonnie, Aukje en Marjolein

Rob van Buul, trotse directeur van De Klimboom

Agenda - april/mei 2014 Maandag 21 april: Vrijdag 25 april: Maandag 28 april t/m vrijdag 9 mei: In de week van 12 mei: Maandag 12 mei: 1

Pasen: vrije dag Koningsspelen Meivakantie Hoofdluiscontrole Overleg leerkracht-klassenouder MR


Passend Onderwijs Al eerder hebben wij u ingelicht over Passend Onderwijs. Met deze verandering in het onderwijs streven we ernaar zoveel mogelijk kinderen thuisnabij naar school te laten gaan. Ook nu al geven scholen zo goed mogelijk onderwijs en proberen zij steeds in te spelen op de behoefte van ieder kind. Ieder kind is immers anders, ieder kind is uniek. Een tijdje geleden is het Samenwerkingsverband Eindhoven en omstreken opgericht. Binnen dit verband werken alle scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) nauw met elkaar samen. De scholen hebben de opdracht om samen te zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod. Dat wil zeggen dat ieder kind een juiste, passende plek geboden wordt. In veruit de meeste gevallen zal dat de basisschool van uw keuze zijn. Mocht de school niet kunnen voldoen aan de specifieke onderwijsbehoefte van een aangemelde leerling, dan kent de school wel een zorgplicht. Samen met de ouders wordt dan gezocht naar een school die wél aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen. Dat kán een andere basisschool zijn, maar ook een school voor SBO of SO. Iedere school heeft inmiddels een schoolondersteuningsprofiel waarin beschreven wordt wat de school aan mogelijkheden kan bieden. Door de profielen van alle SALTOscholen met elkaar te verbinden, weten we van elkaar welke school welke kwaliteiten in huis heeft. Ook heeft iedere school haar ambities in het schoolondersteuningsprofiel opgesomd. Zo weten de scholen ook waar ze de komende tijd zich verder in willen ontwikkelen. Er ontstaat op deze manier steeds meer samenwerking tussen de SALTO -scholen. Collega’s van alle scholen zien wat ze elkaar te bieden hebben. De komende tijd wil SALTO een rol gaan spelen in verdere professionalisering van de schoolteams. Een uitdagende opdracht die veel kansen biedt. Kansen waar uiteindelijk ieder kind van moet kunnen profiteren. Goed onderwijs als maatwerk!

liggen. Met vragen kunt u natuurlijk ook altijd op school terecht. Alle algemene informatie over de wet Passend Onderwijs vindt u op www.passendonderwijs.nl of www.5010.nl. Binnenkort gaat ook de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven en omgeving in de lucht. We zullen u daarover nader informeren.

Techniekochtend Vorige maand hebben alle kleuters een erg bijzondere en leerzame ochtend gehad! Techniekochtend! Alle 130 kleuters hebben een hoop ontdekt en geleerd! Er stonden in totaal 30 proefjes klaar en bij elk proefje was een ouder aanwezig om de kinderen te prikkelen, te laten verwonderen, te begeleiden, en alles naderhand uit te leggen. Het was echt een groot succes! We leerden dat een brandende lucifer alle lucht uit een afgesloten potje nodig heeft om te branden en daardoor een ei in het potje kan ‘trekken’, dat je met gevulde flessen muziek kan maken en dat je rijstkorrel niet zo goed meer kan oppakken als je vingers ijskoud zijn! Er zijn een hoop foto’s gemaakt welke op de website staan.

Vlinders in de school In de hal bij de kleutergroepen staat een bijzondere kooi met rupsen en cocons. Elke dag zie je daar ook gele vlinders die er eerst nog niet waren. Met open mond staan de kleuters dan te kijken naar die wonderlijke beestjes die er zomaar ineens zijn verschenen. In de groepen wordt hard gewerkt over die mooie vlinders. We maken er tekeningen over en zoeken op hoe ze allemaal heten en we zingen over de vlinders. Maar aan het eind van de dag laten we ze allemaal vrij in de natuur, want vlinders moeten lekker kunnen fladderen door de lucht. Kom maar eens kijken in de hal bij de onderbouw, er zijn nog een paar cocons die uit moeten komen. Misschien zie je nog net een vlinder…

Kinderen aan het woord:

De schoolzwemKampioenschappen We moesten twee keer trainen op woensdag. We moesten allerlei verschillende slagen doen zoals borstcrawl, vlinderslag, schoolslag en rugcrawl. Op 2 april mochten we met verschillende teams tegen andere scholen zwemmen. Dit was heel leuk. Meneer Hans en juf Roza waren er ook. En veel ouders om aan te moedigen. Er was ook een mooi spandoek gemaakt voor de Klimboom. Volgend jaar willen we wel weer meedoen! Koray, Iris en Daphne Groep 5B

Een spellingles met een lekker (s)taartje! Groep 5a ontdekte in een spellingsopdracht een o6– nummer. Zou dit een echt bestaand telefoonnummer zijn? Dat wilden we weten… We belden het nummer en, ja hoor, we kregen een bouwbedrijf uit Tilburg aan de lijn. Ze werden regelmatig gebeld door scholen omdat hun nummer in het spellingwerkboek staat. We beloofden een kopie van de spellingopdracht op te sturen en deden er een leuke brief met al onze namen er bij. Na een paar dagen werden we opgebeld met de mededeling dat ze de enveloppe zo leuk vonden dat ze ons graag wilden verrassen met iets lekkers van de bakker. Tot twee keer toe werd er aan een bakker gevraagd een heerlijk taart voor groep 5a af te geven bij de Klimboom. Steeds ging er iets mis en alles wat er kwam….geen taart!

Nu er voor de scholen steeds meer duidelijkheid ontstaat over Passend Onderwijs, kunnen de teams zich ook gaan voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Zo zal steeds duidelijker worden hoe scholen vorm willen geven aan extra hulp en begeleiding van leerlingen die dat nodig hebben. Daarbij zal zeker ook gekeken worden naar wat er op dit moment al allemaal voor goeds gebeurt. In de nieuwe schoolgids 2014-2015 van al onze scholen zal aandacht worden geschonken aan het schoolondersteuningsprofiel. Vaker zal er ook verwezen worden naar de website van de school. Zo kunt u als ouder achterhalen wat de mogelijkheden van de school zijn, maar ook waar de grenzen

Eindelijk, via een andere bakker, kreeg groep 5a toch nog een heerlijke slagroomtaart. Bouwbedrijf Remmers uit Tilburg heel hartelijk bedankt…..het was smullen! Wat kan een spellingles toch lekker zijn!

2


Projectweek Naar aanleiding van het project “Veiligheid” volgen hier enkele verslagjes van groep 4b Er was een brandweer in de klas en het was leuk en interessant. En supertof. Hij was ook heel grappig en superstoer. Geschreven door Mamadualiu Brandweeroefening Vanmorgen ging een heel hard alarm en we schrokken. En toen gingen we in een rij staan, en we gingen naar buiten. Het was een brandweeroefening. We hadden het wel koud. En dan moesten we een straat oversteken en toen moesten we naar het veldje. Geschreven door Mees en Nora Zelfverdediging Wij vonden het leuk om met de zachte buizen te slaan. Het is voor de veiligheid en het zelfvertrouwen. En we vonden het leuk om tegen de mat te slaan. En als je je voeten een beetje uit elkaar zet, dan sta je steviger. Bij de buizen moesten we alleen tegen de benen slaan en tegen de buizen. Geschreven door Timon en Arwen Gymles Groene spelen We deden het voor de veiligheid. Het touw was het leukst. De stokken waren ook leuk. De reuzenschildpad met matten op de rug, was het minst leukst. De gymles was leuk. We hadden elkaar nodig om veilig te kunnen gymmen. Geschreven door Sela en Julia 4B

Projectweek Tijdens de projectweek hebben kinderen uit groep 7A een krant gemaakt. Alle artikelen moesten te maken hebben met veiligheid. Er zaten werkstukken in: politiehonden het leger enzovoort maar er zaten ook artikelen in die vertelde over wat we tijdens de projectweek hebben gedaan: spaghetti brug bouwen gastles Bureau Halt of natuurlijk ook de opening en afsluiting. En er was natuurlijk ook een weerbericht. Er was veel te vertellen want ieder kind moest iets opschrijven. Maar er was een probleem: de artikelen moesten van een bepaalde grootte zijn. De kinderen hadden een aantal korte of te lange artikelen geschreven. Uiteindelijk was het goed gelukt. Er zaten ook foto’s in van kinderen en ieder kind van groep 7A heeft een exemplaar van de krant in zwart-wit in zijn la gekregen. De ouders mochten ook de krant lezen. In de krant zelf zaten ook raadsels en tekeningen in. De krant was erg mooi geworden. Geschreven door Soufiane Majdoubi

Nieuws uit groep 1E Elke week wordt groep 1E een beetje groter. Inmiddels zitten er al 20 kinderen in de groep. We blijven dus veel aandacht besteden aan de kennismaking met elkaar en de afspraken en de regels in de groep. Ook gaan we elke dag naar de speelzaal gymmen en de kinderen genieten daar enorm van.

Verder hebben we ook kikkervisjes op onze prachtige lentetafel staan die we heel goed verzorgen. We wachten heel geduldig op de dag dat de kikkervisjes pootjes zullen krijgen en dat hun staartjes zullen verdwijnen. Als de kikkertjes ‘klaar’ zijn zullen we ze met de hele klas terugzetten in de sloot. De kinderen van groep 1E en juf Monique

Net als de andere kleutergroepen werken we momenteel aan het thema Lente. We zijn het thema begonnen met een gezamenlijke opening in de speelzaal waarbij een paar juffen het verhaaltje ‘Zaaien’ van Jip en Janneke uitspeelden. Alle kinderen kregen vervolgens een blauw druifje of narcis die we in een zelf versierd potje hebben geplant. Na het aanbieden van het Ankerverhaal ‘Lente’ staan nu de ankerpunten bloeien en groeien en het weer centraal. We hebben in de klas gezaaid en volgen elke dag het groeiproces van de tuinkers, de worteltjes en de zonnebloemen. Ook hebben we een heuse bloemenwinkel in de klas waarin met veel enthousiasme wordt gespeeld. De kinderen maken zelf labeltjes en prijskaartjes en de planten en bloemen worden uitstekend verzorgd door de ‘winkelmedewerkers’. De bloemen en planten die worden verkocht krijgen een plekje in het huis. Verder besteden we aandacht aan de jonge dieren die in de lente geboren worden. Dit doen we door middel van het (voor)lezen van prentenboeken en informatieve boeken, liedjes en versjes. We hebben de vlinderkast in de klas gehad waarin we het proces van eitje tot vlinder konden volgen en juffrouw Froukje heeft het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg in het Engels verteld. We weten nu dus dat een rups een catarpillar is en een vlinder een butterfly. Knap hè?

3

Projectweek We hadden een projectweek over veiligheid. In het begin maakte we een woordspin met woorden waar jij aan moest denken bij veiligheid bijvoorbeeld een slot, deur, stoplicht en verkeersborden. 6a Pieter en Santiago


Kamp Giethoorn KAMP WAS SUPER!!!!!!!!!!! Dag 1 We vertrokken met de bus naar giethoorn, we hadden een kleine pauze. De busreis duurde 3 uur, vanaf de spar in giethoorn gingen we lopend naar de punterbootjes. Eerst waren we verkeerd gelopen maar uiteindelijk kwam het allemaal goed. Het duurde en uur om te punteren naar samen een, zo heette ons huis.

Dag 3 We gingen het drakenspel doen dat is een spel waarbij er ballonnen aan je bootje zitten en iemand zat voorop de boot met een stok met een scherpe punt eraan. Je moest de ballonnen van andere bootjes kapot prikken. Daarna deden we een zeilwedstrijd er hadden twee groepjes gewonnen. Maar het was erg lastig. Daarna gingen we frietjes eten en het was heel lekker. Die avond was er een bonte avond en dat was heeeeeel leuk. Dag 4 We gingen schoonmaken en weer met de punterbootjes terug naar de bus. Maar daarna had de juf de prijsuitrijking gedaan en groepje 4 had gewonnen met 129 punten de tweede had 128 punten en de derde ook 128 punten. Het was super leuk!!!!!!!!

Toen gingen we de kamers verdelen en inrichten. Daarna had je vrije tijd en daarna gingen we pannenkoeken eten die waren erg lekker Die avond deden we een heel leuk spel het smokkelspel,Je moest met een punterbootje naar bikiniebeach daar een vraag beantwoorden en als je hem goed had kreeg je munten wie de meeste munten had had gewonnen Dag 2 De volgende dag gingen we eerst ontbijten en toen gingen we een rondje achterom doen dat duurde 3uur dat was voor de meeste iets te lang. Die avond deden we een leuk spel het heet: wedden dat! Er waren vier groepen A B C D die omstebeurt een opdracht moest doen. De andere groepen moesten raden of ze het wel haalden of niet daar kon je punten voor inzetten als je het goed had kwamen die punten erbij als je het fout had dan gingen de punten eraf Daarna gingen we naar bikiniebeach, in het donker daar ging Tara een spookverhaal vertellen, het was best eng.

4

Gemaakt door: Max Aarts, Ties van Gameren en Kez Iedema.

Gevraagd Wie heeft er nog (oude) strips thuis liggen waar niets meer meegedaan wordt? Wij kunnen deze goed gebruiken in de klas! (we denken aan Donald Duck enzovoorts). Alvast bedankt, Namens groep 4b (juf Frances en juf Linda)

klimsalabim-april-2014  
klimsalabim-april-2014  
Advertisement