Page 1

juni 2012

Afscheid………….!!! Dit wordt mijn laatste stukje in de klimsalabim. Zoals inmiddels bekend gemaakt is in een brief, neem ik aan het einde van dit schooljaar afscheid om na de zomervakantie te starten met een nieuwe uitdaging. Ik heb de afgelopen zes jaar met veel plezier de kar getrokken op de klimboom! Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat we dag op dag krijgen en hebben gekregen. Samen zorgen we voor een hele fijne en mooie school! Mocht u persoonlijk afscheid van mij willen nemen, dan kan dat de laatste vrijdag van het schooljaar vanaf 12.00 in de speelzaal. Voor wie ik niet meer zie of spreek… Veel succes en plezier de komende jaren en wie weet tot ziens! Een hele fijne zomervakantie toegewenst! Met vriendelijke groet, Esger van Baest

Musical groep 8 Een bericht van René en Esther Over een paar week is het alweer zover: de afscheidsmusical van groep 8! Omdat er het e.e.a. veranderd is in de planning, willen wij u via deze weg hiervan op de hoogte brengen. Dit jaar wordt de musical net als vorig schooljaar opgevoerd in het Lorentz Casimir Lyceum. Noteer het volgende in uw agenda: Maandagavond 25 juni (voor belangstellenden) Dinsdagochtend 26 juni (voor de groepen 4, 5, 6 en 7) Dinsdagavond 26 juni (voor ouders en teamleden) De musical zal ’s avonds om 19.30 beginnen, maar het publiek kan al vanaf 19.00 via de hoofdingang naar binnen om een plekje in de zaal te zoeken. De kinderen van groep 8 krijgen binnenkort per avond 4 toegangskaarten. Deze kunnen zij vrij inzetten voor familie en vrienden. Wij willen nog eens benadrukken dat de dinsdagavond vooral bedoeld is voor ouders. Mochten er op woensdagavond nog andere belangstellenden zijn voor de musical (bijv. oudleerlingen, andere ouders, buurtbewoners en teamleden) die niet in het bezit zijn van een toegangskaart, dan zijn er nog een beperkt aantal kaarten bij de ingang van de zaal te verkrijgen. Op dinsdagochtend 26 juni gaan de groepen 4, 5, 6 en 7 om 8.35 (eerst verzamelen in de klas) naar het Lorentz toe om daar vanaf 9.00 de musical te bekijken. Rond 11.30 is de musical afgelopen, waarna de kinderen van groep 4, 5, 6 en 7 weer terug naar school gaan. Er wordt

dan eerst nog in de klas afgesloten, voordat de kinderen om 12.00 naar huis kunnen. De kinderen van groep 8 fietsen iets later terug; zij moeten zich eerst nog omkleden en afschminken. Daarna zijn zij ’s middags vrij. De helpende ouders zijn die ochtend van harte welkom om de voorstelling bij te wonen. Voor koffie en thee wordt gezorgd!!! De kinderen van de groepen 1 t/m 3 willen wij ook graag de sfeer van de musical mee laten krijgen. Daarom gaat groep 8 de liedjes uit de musical voor hen opvoeren in de speelzaal. WIJ WENSEN GROEP 8 HÉÉL VEEL SUCCES MET DE MUSICAL!!!

Vakanties en vrije dagen 2012-2013 Het vakantierooster wordt centraal door salto vastgesteld en ziet er als volgt uit: Herfstvakantie: Kerstvakantie: Voorjaarsvakantie: Paasvakantie: Meivakantie: (incl. Hemelvaart) Pinksteren: Zomervakantie: Vrije vrijdagen:

Studiedagen:

15-10 t/m 19-10-2012 24-12-2012 t/m 04-01-2013 11-02 t/m 15-02-2013 25-03 t/m 01-04-2013 29-04 t/m 10-05-2013 20-06-2013 01-07 t/m 09-08-2013 07-09-2012 22-03-2013 28-09-2012 21-05-2013 09-11-2012 14-06-2013 07-12-2012 08-11-2012 06-12-2012 02-04-2013 22-05-2013

Schoolbibliotheek Per aankomend schooljaar zal er geen schoolbibliotheek meer zijn. Wij willen de kinderen er wel op attenderen dat ze gratis bij de bibliotheekfilialen boeken kunnen lenen. Ten slotte willen wij alle biebouders bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar en/of de afgelopen jaren.

Gehoord: Bij een heerlijke traktatie van een ijsje wil een jongen het ijsje graag bewaren voor thuis. De leerkracht gaf aan dat dat niet kan, omdat het ijsje dan smelt. Hij had wel een oplossing: ik stop het ijsje gewoon in een zakje!

Jorieke vertrekt! Een bericht van Jorieke van der Westen Sinds maart 2011 ben ik gekoppeld als “O&Oer” (medewerker Opvoeden en Opgroeien) aan uw school. Wegens interne herstructureringen zal ik de Klimboom gaan verlaten. Mijn collega Ineke de Jong zal vanaf komend schooljaar uw vaste aanspreekpunt worden voor alle opvoedingsvragen. In het nieuwe schooljaar zal u meer van haar gaan horen! Ik blijf wel werkzaam in Stratum, op SPIL Floralaan en bij basisschool de Wilakkers. Ik vind het erg jammer dat ik uw school ga verlaten. De afgelopen anderhalf jaar heb ik veel van u leren kennen tijdens de informatieavond, tijdens de thema-avond ‘weerbaarheid’, tijdens mijn presentiemomenten of tijdens huisbezoeken. Ik heb me erg fijn gevoeld op de Klimboom, en wil iedereen bedanken voor de fijne contacten! Tot ziens!

Ouders: heeft u uw nietschoolgaande kind (eren) al ingeschreven?

Agenda - juni t/m september 2012 Maandag 25 juni (vanaf 19.30): (20.00—21.30)u: Dinsdag 26 juni (vanaf 19.30): Vrijdag 29 juni (12.00u): Maandag 2 juli t/m vrijdag 10 augustus: Maandag 13 augustus: Week van maandag 13 augustus: Week van maandag 3 september: Vrijdag 7 september: Zaterdag 15 september (10.00—11.30u):

1

Afscheidsmusical gr. 8 voor iedereen Medezeggenschapsraad Afscheidsmusical gr. 8 voor familie Aanvang zomervakantie ZOMERVAKANTIE Eerste schooldag Hoofdluiscontrôle Kennismakingsavonden Vrije dag Peuterspeelochtend


Donderdag 7 juni was het zo ver…. Het praktisch verkeersexamen 2012. Groep 7A en 7B moesten een route fietsen van wel 3 kilometer. Eerst gingen we met z’n allen(op de fiets natuurlijk) naar De Talisman. Daar was de start en de finish. Gelukkig was het weer ons goed gezind…Geen regen (dat is in het verleden wel anders geweest) De eerste die de spits mocht afbijten was Bram. Alle kinderen moedigden Bram aan en zo ging dat ook met de andere kinderen die op het punt stonden om te gaan fietsen. Na ongeveer 45 minuten waren alle kinderen klaar met fietsen. Dit jaar was het wel een moeilijke route, want op twee plaatsen was de gemeente met de weg bezig. Maar ondanks dit, kwam maandag 11 juni het verlossende mailtje: IEDEREEN WAS GESLAAGD!!!! Dit geldt óók voor het theoretisch verkeersexamen. Zo ziet u… onze Klimboomkinderen kunt u met een gerust hart deel laten nemen aan het verkeer.

Lezen, ook in de vakantie! Bericht van de leesbevorderingcommissie Heerlijk, zo'n lange zomervakantie! Maar onderzoek wijst uit dat de lange zomervakantie de leesprestaties van kinderen op de basisschool niet ten goede komt. De zomervakantie blijkt een belangrijke rol te spelen bij het groter worden van verschillen in leesprestaties tussen kinderen. Deze vakantiedip komt helaas het vaakst voor bij kinderen met een zwakkere leesontwikkeling. Dit is voor leerkrachten een bekend fenomeen. Echter, ouders zijn zich vaak niet bewust van dit verschijnsel. Om het succes van de leesontwikkeling van het afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen dat deze terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis nog regelmatig te lezen. Hoe zorg je er nu voor dat de leerontwikkeling van je kind tijdens de vakantie gewoon spelenderwijs doorgaat? * Stop vooral zelf niet met lezen! Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet.

* Op vakantie? Neem leuke 'woord' spelletjes mee. Of pak gewoon pen en papier en speel Galgje. * Het meest voor de hand liggende, neem boeken mee! Bij de bibliotheek kunnen tijdens de vakantie extra boeken geleend worden. Maar struin ook eens een van de vele rommelmarkten/ braderieën af of ga eens naar de kringloop. Hier zijn genoeg leuke boeken en oude jaargangen van kindertijdschriften te vinden. * Lezen is overal! Een menukaart, foldertjes van vakantieactiviteiten, vakantieboeken, puzzelboeken, strips. Er zijn twee pakketjes Zomerlezen: • Zomerlezen groep 3 Een schaap in de tent • Zomerlezen groep 4 Zwarte zaterdag De prijs van elk pakketje bedraagt slechts € 14,95. U bestelt gemakkelijk direct online bij Zwijsen.nl. Let op: het aantal pakketten is beperkt, dus op=op! Uiteindelijk maakt het niet uit wat een kind leest, als het maar leest en hier plezier in heeft!

Spilcentrum St. Norbertuslaan Een bericht van het Breed Spilzorgteam Uw kind gaat naar een SPILcentrum. Het doel van het SPILcentrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en indien gewenst ondersteuning te bieden aan u als ouder(s)/ verzorger(s) bij de opvoeding van uw kind. Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Dat betekent dat er overleg is tussen de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van uw kind. In het SPILcentrum werken het peuterspeelzaalwerk, de jeugd- en gezinswerker, de kinderopvang, het basisonderwijs, de jeugdgezondheidszorg en de huisarts nauw met elkaar samen. Is het wenselijk dat de ontwikkeling van uw kind besproken wordt in het breed SPILzorgteam dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en de uitkomst wordt met u besproken. Wij wensen u en uw kind een plezierige en leerzame tijd toe op het SPILcentrum.

Help!! Gevonden voorwerpen zoeken baasjes In het halletje bij de hoofdingang staan twee groene wasmanden waarin van de hele school de gevonden voorwerpen worden verzameld. Deze wasmanden puilen uit van alle gevonden rugzakken, gymtassen, broodtrommels, jassen, (gym)schoenen, sokken en nog veel meer. Als uw kind iets kwijt is kunt u in deze wasmanden kijken of het daarin ligt. De manden worden voor de grote vakantie geleegd en dan zullen alle voorwerpen die niet zijn opgehaald naar een goede bestemming worden gebracht. Om te voorkomen dat iets zoekraakt kunt u de broodtrommels, tassen en dergelijke van uw kind voorzien van de naam van uw kind. Voor het ophalen van de kinderen op school kunt u gerust even door de hoofdingang naar binnen lopen en kijken of er van uw kind iets in de manden ligt. Alvast bedankt!

Vanuit het Overblijfteam de Boomhut Wij zijn alweer bezig met de laatste weken van het schooljaar. Wat gaat het jaar toch snel voorbij, zo ook bij het overblijven. Het viel ons op dat er dit jaar toch wel veel kinderen naar huis gegaan zijn of met anderen kinderen mee zijn gegaan en dit werd niet op tijd aan ons doorgegeven. Dat is jammer, want die dag wordt wel in rekening gebracht. We hebben nieuw speelgoed aangeschaft voor de zandbak, hoepels, paardentuigjes en klossen. De kinderen vinden het geweldig. Iedereen is enthousiast aan het spelen. Om het nieuwe jaar weer goed van start te gaan hebben we wat puntjes: *Verandering van vaste dagen graag voor het nieuwe schooljaar opgeven per mail: overblijven@bs-klimboom.nl *Alle kinderen moeten voor het nieuwe schooljaar in bezit zijn van twee betaalde overblijfkaarten anders kunnen ze niet meer overblijven. Dus graag voor het nieuwe schooljaar dit in orde maken. Zodat we allemaal goed kunnen beginnen. Meer weten over: • educatief partnerschap ↓↓↓ • Typeopleiding SUCCES! ↓↓↓

Website:

GESLAAGD!!!

Of…. www.bsklim-

Voor iedereen:

Een prettige, ontspannen en zonnige zomervakantie!!!

2

20120620 Klimsalabim juni  
20120620 Klimsalabim juni  
Advertisement