Page 1

februari 2012

Alaaf, alaaf, alaaf!

Top 3

Carnaval komt er aan! Altijd weer een mooi feest op de klimboom. Ik ben benieuwd hoe mooi de kinderen dit jaar weer zijn uitgedost! De kinderen, juffen en meesters hebben wel een feestje verdiend. Er is afgelopen periode door iedereen namelijk heel hard gewerkt. Er is weer een hele batterij aan toetsen afgenomen, rapporten geschreven en besproken. Kortom er is weer een berg werk verzet door zowel kinderen als personeel. Ik hoop dat iedereen daar met een voldaan gevoel op terug kan kijken en met een goed gevoel de vakantie in kan? Even lekker genieten van een weekje thuis, in de sneeuw of in de polonaise... Fijne vakantie enne alaaf! Esger van Baest, directeur

Opvallend is dat, ondanks het aanspreken van automobilisten door het personeel van de klimboom , veel automobilisten wild blijven parkeren, stil staan midden op straat om kinderen uit te laten stappen, etc. Om een goede doorstroming te bevorderen en de verkeersveiligheid te waarborgen, verzoeken we u nogmaals om niet voor de school stil te staan met uw auto of te parkeren op de stoep, maar door te rijden naar een leeg parkeervak en daar te parkeren, of uw auto op een rustiger plaats stil te zetten. Ik weet dat ik in herhaling val. Het is en blijft echter toch een hardnekkig probleem. Om niet alleen maar als “politieagent” op te hoeven treden, is het volgende idee ontstaan: We gaan werken met een top 3 lijst in deze klimsalabim! In die top 3 staan de kentekens van de auto’s die zich het meest schuldig maken aan verkeersonveilig gedrag in de buurt van de school. Overigens gaan we kentekens pas vermelden op het moment dat ze 5 keer betrapt zijn op gevaarlijk gedrag. Aan het eind van het schooljaar krijgt de top 3 een passende prijs! We zullen steekproefsgewijs buiten komen observeren! We hopen op deze ludieke wijze een verkeersveilige situatie te krijgen en te houden bij onze school. Esger van Baest, directeur

Ouderbijdrage Om de leuke activiteiten voor de kinderen, zoals Sint, Kerst, carnaval, schoolreis enz., enz. te kunnen bekostigen vragen we aan de ouders een (vrijwillige) ouderbijdrage van € 40. Ondanks alle inspanningen die we verricht hebben om de gelden te innen, hebben we van veel ouders nog niets mogen ontvangen. Dat brengt ons in de problemen bij de organisatie van eerdergenoemde activiteiten. Uiteindelijk willen we alle kinderen laten deelnemen en daar geen uitzonderingen op maken. Wij weten dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Desondanks het volgende verzoek: Mocht u uw bijdrage nog niet gegeven hebben, vragen wij u vriendelijk een storting te doen op 2111926 tnv salto ouderbijdrage de klimboom. Bij voorbaat hartelijk bedankt!

Ouderviering Aan het begin van het schooljaar hebben we een ouderviering in de schoolplanning opgenomen. Deze zou plaatsvinden op vrijdag 23 maart 2012. We wilden dit groots aanpakken, maar na nader onderzoek is gebleken dat dit voor de school, vooral financieel, niet te dragen is. Tot onze grote spijt moeten we u daarom mededelen dat deze viering daarom niet doorgaat.

Vanuit het overblijven. Even kennismaken: mijn naam is Chantal Bozuwa. Ik blijf 4 dagen in de week samen met uw kinderen over. Op het moment ben ik de vaste kracht in groep

3b. Tevens ben ik degene die uw mail zal beantwoorden. Dit is altijd in overleg met Cecielle en blijft tussen u, Cecielle en mij. Binnenkort zal Cecielle Alewijns een tijd afwezig zijn en ga ik al haar taken overnemen. Hiervoor heb ik verschillende cursussen voor het overblijven en ook de coordinatorentraining gevolgd. Het zou kunnen voorkomen dat ik niet altijd in dezelfde groep ben i.v.m. andere zaken. Ik zal in de periode van afwezigheid van Cecielle zoveel mogelijk proberen om uw eventuele vragen te beantwoorden. Hierbij heb ik een nauw contact met Cecielle en kan ik altijd met haar overleggen.

(VOOR) LEZEN De leesbevorderingscommissie: Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind; het prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taalen spraakontwikkeling en helpt uw kind bij sociaal en emotionele vaardigheden. Wanneer een kind wordt voorgelezen, maakt het bovendien op een aangename manier kennis met de wereld van boeken; een wereld waarvan het thuis en op school veel profijt en plezier kan hebben. Om het voorlezen (en ook het zelf lezen!) op de Klimboom onder de aandacht te houden is er een leescommissie samengesteld van ouders en leerkrachten. Wij zullen gedurende het schooljaar een aantal activiteiten op leesgebied organiseren, al dan niet in combinatie met landelijk leesactiviteiten. De Nationale voorleesdagen 2012 Van 18 januari tot en met 28 januari jl. zijn de Nationale Voorleesdagen (lees verder op pagina 2)

Agenda - februari / maart 2012 Vrijdag 17 februari: Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari: Maandag 27 februari (19.30 tot 21.00u): Week van 5 maart: Maandag 5 maart (20.00 tot 21.30u): Zaterdag 10 maart (10.00 tot 11.30u): Maandag 12 t/m dinsdag 20 maart: Vrijdag 16 maart: Maandag 19 maart (19.30 tot 21.00u): 1

Carnaval op school Voorjaarsvakantie Schoolraadvergadering Hoofdluiscontrôle Medezeggenschapsraadvergadering Peuterspeelochtend Projectweek VRIJE DAG Schoolraadvergadering


(vervolg van pagina 1) geweest. Ook de Klimboom heeft hier natuurlijk aan meegedaan en het was een groot succes. In de onderbouw hebben ouders geholpen bij het voorlezen van de nieuwe boeken. En dat is toch bijzonder, dat een papa of mama komt voorlezen in de klas! Ouders nogmaals hartelijk dank. Voor de hogere groepen zijn er een aantal mooie nieuwe boeken aangeschaft waaruit de leerkrachten voorlezen. Want ook de oudere kinderen vinden voorlezen nog steeds erg leuk. Leerlingen uit de hoogste groepen worden ingezet om voor te lezen uit prentenboeken aan de onderbouw. Hierbij krijgen ze hulp van een aantal ouders uit onze commissie; zo leren de leerlingen vertrouwen te krijgen bij het voorlezen en het op de juiste manier overbrengen van een verhaal. De leeskampioen Voor de kinderen van de groepen 3 staat leren lezen centraal. Om dit te stimuleren organiseert Bibliotheek Eindhoven jaarlijks het project IK BEN LEESKAMPIOEN. De kinderen lezen gedurende enkele maanden boekjes. Voor ieder boekje kunnen ze bij de juf een stickertje verdienen. Ze worden tijdens het lezen extra in het zonnetje gezet. Om deze geweldige prestatie aan het einde te vieren, vindt er een feestelijke afsluiting plaats en ontvangen de kinderen als beloning een echt leesdiploma. Op woensdag 15 februari a.s. gaan de kinderen van groep 3a/3b naar de bibliotheek aan de Roostenlaan om te starten met het project IK BEN LEESKAMPIOEN.

Een bericht van Denise Koek Graag vragen wij uw medewerking voor een kleinschalig onderzoek rondom het thema ‘opvallend gedrag bij kinderen’ in de leeftijd van 2 tot en met 7 jaar. Dit onderzoek is in samenwerking met Universiteit Twente en onderdeel van een groot onderzoek, uitgevoerd door de Bascule, academisch centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Amsterdam. Momenteel wordt daar onderzoek gedaan naar behandelingen die zich richten op jonge kinderen met gedragsproblemen en hun ouders. Om beter onderzoek te kunnen doen naar opvallend gedrag bij kinderen zouden wij graag om uw medewerking vragen. Voor dit onderzoek willen wij u vragen om een korte online vragenlijst over uw kind in

te vullen die maximaal 15 minuten van uw tijd in beslag neemt. De vragenlijst zal bestaan uit een aantal algemene vragen en vragen over het gedrag van uw kind. De vragenlijsten zullen anoniem verwerkt worden zodat de ingevulde gegevens niet te herleiden zijn naar u en uw kind. Mocht u meerdere kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 7 jaar hebben, dan willen wij u vragen om tijdens het invullen van de vragenlijst u te focussen op slechts één van. Als dank voor uw medewerking kunt u bij het invullen van de vragenlijst uw emailadres achter laten zodat u op de hoogte gesteld kan worden van de uitkomsten van dit onderzoek. Daarnaast zouden wij u na 6 maanden graag opnieuw willen benaderen om de vragenlijst nogmaals in de vullen voor zogenaamde ‘follow-up’ gegevens. Met onderstaande link kunt u bij de vragenlijst voor dit onderzoek komen: http://www.surveymonkey.com/s/ opvallendgedrag_d4 Bij voorbaat danken wij u alvast voor uw medewerking. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken op: d.koek@debascule.com

Kinderen aan het woord:

Cito groep 8 Een verslagje van Kim en Ilhem uit 8b Op 7, 8 en 9 februari was er cito in groep 8. Het was hard werken, maar de taken waren niet al te moeilijk. Er waren veel opgaven. We kregen na elke taak 5 min. pauze. We mochten kauwgom tijdens de cito, dan konden we ons beter concentreren. We stonden met de tafels ver uit elkaar en het was superstil. De taken waren: Taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie.

Koken Een bericht van Stijn en Hilbert 8b We gingen elke dag na de CITO voorbereidingen doen voor het koken met groep 8. We hadden 3 dagen de tijd om een gerecht te bedenken en om alle spulletjes bij elkaar te halen. We kregen 5 euro en daarmee moesten we alles kopen. Er werd in de ochtend en middag heel hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Er werden allemaal lekkere dingen gemaakt zoals donuts, chocolami, mini pizza’s, kruimeltaart en crème brulee. Toen moesten we alles opruimen, daarna konden we alles opeten. Het eten was wel super lekker. Veel kinderen hadden de dag erna buikpijn, omdat ze teveel gegeten hadden.

Politie Joyce en Jan en met hulp van Martijn H uit groep 5B hadden hun spreekbeurt gedaan over de politie op het digibord. De politie kwam in de klas. Hij heet Ton en hij is wijkagent. Hij had al zijn wapens bij zich. En hij tracteerde op pennen, hartjes, lichtjes en armbanden. Hij wil de spreekbeurt van Joyce en Jan op het politieburo laten zien.

Hongersnood Een berichtje van Amine, Kaj en Rik W De spreekbeurt van Amine ging over hongersnood. De klas was onder de indruk. We hebben daarna heel veel spullen ingezameld. De mooi versierde doos was helemaal vol met lekkere dingen. Twee weken later hebben wij en mama de doos naar de voedselbank gebracht. De doos moest met 2 mensen gedragen worden. Ze waren er erg blij mee. 2

Eer-gisteren was het Valentijnsdag. En veel kinderen hadden iets gekregen en iets gegeven. In groep 8b hadden ze veel gekregen. Maar niet iedereen. Toen we binnenkwamen waren er al veel dingen. Gedicht: Het liefste van het liefste Wat er maar kan bestaan Heb ik in jou gevonden Ik laat jou nooit meer gaan I loveyou! Van Eefje en Romy uit 8B

Bezoek ook eens onze website! www.bs-klimboom.nl

20120215 Klimsalabim februari  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you