Page 1

mei 2011

Activiteiten

Taal is overal

De klimboom gaat goed

Nog ongeveer 5 schoolweken tot de zomervakantie! Wat gaat het weer hard! We zijn op school druk doende om het schooljaar goed af te ronden. Daarnaast zijn de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar inmiddels ook weer opgestart. Een drukke dynamische periode, maar vooral ook een periode die het gevoel geeft dat de school “bruist”. Deze periode wordt namelijk verder aangekleed met tal van activiteiten die ons normale programma nog meer kleur geven! Te denken valt daarbij aan het praktisch verkeersexamen groep 7, schoolreis, Engelse middag , afscheid groep 8.. Zoals u inmiddels van ons gewend bent, gebruiken we de klimsalabim om u op de hoogte te brengen, maar is ook de website van de school een belangrijke informatiebron. Ik wens u allen een goede periode toe en voor nu veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Esger van Baest, directeur

In het kader van onze leesbevordering willen we alle ouders en/of verzorgers van de groepen 1 t/m 3, uitnodigen voor de bijeenkomst die op maandag 20 juni plaatsvindt. Het thema van deze avond is: “TAAL IS OVERAL!!!” Onderstaande deskundigen van het SSOE (onderwijs voor kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen) verzorgen deze presentatie: Lea Baker is logopedist en ambulant begeleider in het basisonderwijs, leerkracht Engels in het voortgezet speciaal onderwijs en heeft specifieke interesse en ervaring in meertaligheid, vroegsignalering, bevordering van leesplezier, taalstimulering voor ouders. Daarnaast is Lea ervaringsdeskundig op het gebied van tweetaligheid. Lilian Lohues is leerkracht en ambulant begeleider, voornamelijk in het basisonderwijs met interesse en ervaring in meertaligheid, vroegsignalering en taalstimulering voor ouders. “Taal is overal! Taalstimulering voor alle ouders” Aan de hand van heel veel verhelderend beeldmateriaal wordt uitleg gegeven over taalstimulering thuis. Ook worden materialen getoond waarmee ouders thuis meteen “aan de slag” kunnen. Datum van de bijeenkomst: maandag 20 juni 2011 Tijd: van 20.00-22.00, inloop met koffie/thee om 19.45 Plaats: speelzaal ‘de Klimboom’

Zo goed, dat de instroom van kinderen bewaakt moet worden. Uiteindelijk willen we er voor zorgen dat de groepen niet te groot worden. Dit betekent dat er geen nieuwe kinderen, geboren in 2007, ingeschreven worden. Bestaande inschrijvingen worden nog geplaatst.

Schoolbibliotheek Elke woensdagochtend kunnen de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 een schoolbibliotheekboek lenen wat mee naar huis genomen wordt. Om er voor te zorgen dat er genoeg leuke, actuele boeken zijn om uit te kiezen, worden de boeken van groep 3 t/m 5 voor de zomervakantie teruggebracht naar de centrale bibliotheek, zodat er volgend schooljaar met nieuwe boeken gestart kan worden. Vanaf deze week (25 mei) worden de boeken van groep 3 t/m 5 ingezameld, zodat ze op tijd naar de centrale bibliotheek gebracht kunnen worden. De boeken van de groepen 1/2 zijn afgelopen jaar ververst, dus zij krijgen de komende week nog wel de kans om de schoolbibliotheekboeken om te ruilen. Een paar weken voor de zomervakantie worden deze boeken ingeleverd, maar daarover krijgt u tegen die tijd informatie.

Evaluatie groep 5 Zoals u waarschijnlijk weet is dit schooljaar een nieuwe groep 5 samengesteld van twee voormalige groepen 4. Om dit proces te volgen en bij te sturen waar nodig, is er op een aantal momenten evaluatiebijeenkomsten georganiseerd met de leerkrachten en ouders die het betreft. Dinsdag 24 mei is er weer zo’n moment geweest om te evalueren. Gezamenlijke conclusie is dat het goed is geweest om de twee groepen samen te voegen en dat de groep goed op de rit staat! Belangrijke succesfactoren daartoe zijn de inzet van de leerkrachten Esther en Sanne geweest, de samenwerkende houding van de kinderen en de positief kritische houding van de ouders. Allen ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Het biedt veel vertrouwen voor de toekomst!

Bezoek ook eens onze website voor nog meer informatie en leuke foto’s www.bs-klimboom.nl

Agenda - mei / juni 2011 Donderdag 26 mei: Maandag 30 mei (19.30 tot 20.45uur): Woensdag 1 juni: Donderdag 2 t/m maandag 13 juni: Maandag 14 juni (20.00 tot 21.30uur): Vrijdag 17 juni: Donderdag 23 juni: Vrijdag 24 juni: Week van 27 juni: Maandag 27 juni (19.30 tot 20.45uur): Dinsdag 28 juni (13.30 tot 15.00uur):

1

Praktisch verkeersexamen gr. 7 Schoolraad Studiedag. De kinderen zijn dan vrij. He-Pi-vakantie Medezeggenschapsraad Vrije dag Kinderen krijgen hun rapport mee Schoolreis Hoofdluiscontrôle Schoolraad Stoeltjespassen. De kinderen ma ken kennis met de nieuwe leerkracht / groep.


Vrij in 2011-2012 Herfstvak.: 24 t/m 28.10.2011 Kerstvak.: 26 .12.2010 t/m 06.01.12 Voorjaarsvak.: 20 t/m 24.02.2012 Pasen: 09.04.2012 Meivak.: 30.04 t/m 18.05.2012 Pinksteren: 28.05.2012 Zomervak.: 02.07 t/m 10.08.2012 Vrije vrijdagen: 16.09.2011 07.10.2011 18.11.2011 09.12.2011 27.01.2012 16.03.2012 06.04.2012 Studiedag:

10.04.2012

Opvoedingsondersteuning (O&O): samen spelen, samen vechten Een bijdrage van Jorieke van der Westen Samenspelen met broertjes of zusjes en vriendjes is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ze oefenen op die manier bijvoorbeeld rekening te houden met elkaar en op hun beurt te wachten. Samen spelen geeft kinderen ook plezier, dikwijls is het leuker dan alleen. Waarover maken kinderen ruzie? Kinderen kunnen over de kleinste dingen ruzie maken. Bijvoorbeeld dat ze met hetzelfde speelgoed willen spelen. Bij oudere kinderen zie je vaak ruzies over computergebruik. Ruzies kunnen ook komen omdat een kind niet mee mag spelen met de rest. Er zijn allerlei redenen waarom kinderen ruzie maken. Dit vinden ouders vaak vervelend. Maar wat leren kinderen van ruzie maken? Moet u zich als ouder wel of niet bemoeien met ruzie tussen broertjes en zusjes? Hoe help ik mijn kind ruzie op te lossen? Op welk moment moet ik ingrijpen? Hoe zorg ik dat ze niet elk uur ruzie hebben? Ik wil geen politieagent spelen, hoe voorkom ik dat? Is er een verschil in de manier van ruzie maken tussen jonge en oudere kinderen? Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings)vragen terecht. Hoe ben ik te bereiken? U kunt me altijd aanspreken als u me op school ziet. Ik ben 1x in de twee weken op dinsdagochtend tussen 8.20 uur en 9.15 uur op school aanwezig. Spreek me

gerust aan, als u me ziet lopen! De exacte data hangen bij de AB-ruimte in de centrale hal. U kunt me altijd bellen om een afspraak te maken. Ik ben te bereiken op telefoonnummer: 040-219 37 21 of 06-158 666 13 U kunt aan de leerkracht vragen of ik contact met u opneem. Ik bel u dan op om een afspraak te maken.

Groep 3: dit leer ik lezen in ... mei! In mei wordt op de meeste scholen steeds meer aandacht besteed aan expressief lezen. Dat houdt in dat je kind leert om de juiste intonatie te gebruiken bij het hardop lezen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar het is echt iets wat je kind moet leren. Hij moet weten wat de verschillende leestekens betekenen, zoals uitroeptekens en vraagtekens, wat verschillende signaalwoorden betekenen in verschillende zinnen (die en dat) en of er woorden in de zin bij elkaar horen . Laat je kind zelf voorlezen Een leuke manier om dit te oefenen is het voorlezen aan jongere broertjes en zusjes. Kies samen een boek dat niet te moeilijk is en gun je kind de tijd om zich voor te bereiden op de tekst die hij wil gaan voorlezen. Boeken kiezen Let bij het kiezen van boeken op het AVI -niveau, maar houd er niet al te strikt aan vast. Als je kind een boek heeft gevonden, dat boven zijn eigenlijke niveau ligt, maar dat hij wel leuk vindt, neem het dan toch mee. Je kunt proberen om het samen te lezen als je kind er zelf niet uitkomt. Dit is alleen maar goed voor de leesontwikkeling! Moeite met lezen Het kan ook zijn dat je kind lezen lastig vindt en het plezier in lezen hierdoor snel kwijtraakt. Ga dan niet te overhaast thuis met hem oefenen. Het belangrijkste is dat lezen geen negatieve associaties oproept doordat het moeilijk en verplicht is. Op school laat de leerkracht je kind al meer oefenen als hij moeite heeft met lezen. Thuis is het vooral belangrijk dat je lezen leuk houdt. Dyslexie Wanneer in groep 4 blijkt dat je kind echt extreem veel moeite heeft met lezen, kan dyslexie hiervan de oorzaak zijn. Deze diagnose kan op zijn vroegst in groep 4 gesteld worden.

2

Vanuit het overblijven Graag willen wij u op het volgende attenderen. Wij, het overblijfteam, moet in geval van nood u kunnen bereiken. Daarom dienen wij te beschikken over de juiste telefoonnummers. Graag willen wij u verzoeken om nogmaals uw privĂŠ- en/of mobiele telefoonnummer aan ons door te geven, met vermelding van de naam en klas van uw kind. Dit kunt u doen via e-mail naar Cecielle Alewijns (overblijven@bs-klimboom.nl) of via het overblijfformulier dat te verkrijgen is bij de overblijfkrachten.

Kinderen aan het woord: Uitstapje groep 7B. Een verslag van Sophie & Joosje Als afsluiting van de entreetoets gingen we ’s ochtends naar de ontdekfabriek van het zonnewiel. Toen we daar aankwamen, waren er nog een paar andere klassen van andere scholen. Er stond een kist met jongleerborden met stokken. We gingen naar binnen, en toen gingen we een film kijken over de uitvinders van het zonnewiel. In de film gaat uitvinder Sybrand samen met Aisha, de dochter van een waarzegster uit het circus, op zoek naar de beste energiebron voor zijn elektrische auto. Na die film, gingen we naar een andere ruimte, daar stonden een paar snijmachines. De mensen die daar werkten, legde ons uit wat we moesten doen. We moesten een balanserende tijger maken. Je had dan een stuk piepschuim. Dan moest je naar de piepschuimmachine. Daar moest je een tijger pakken die op een hout plankje was geschroefd. Moest je papier knippen en op de tijger plakken. Toen we klaar waren met die tijger, gingen we eten. We kregen allemaal een pakje drinken, een appel, en peperkoek. We gingen weer naar school. Om 13.15 was het feest van Frances & Annemieke. We gingen samen met groep 7A van Martin naar het bos om levend stratego te spelen. Toen we weer terug op school waren, hadden Frances&Annemieke een leuke verrassing voor ons. Dit was het uitstapje van groep 7B.

20110525 Klimsalabim mei  
Advertisement