__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PROGRAMMAJAARBOEK

DE KIKKER 2017 / 2018 ANNO 1935

1


Word jij een echte Kikker? Wanneer? Iedere vrijdag van 16.45 – 17.30 uur Waar? Aquarena in Emmen

Sterrenplan Heb jij je zwemdiploma op zak? Dan kan je goed en veilig zwemmen. Maar weet je ook al wat je allemaal nog meer kan doen in het zwembad? Duiken, spelen, overgooien, samenwerken, schieten, racen, trucjes doen en sprongen maken. Je leert het allemaal met het Sterrenplan. Tijdens het Sterrenplan leer je van ervaren trainers de verschillende zwemsporten kennen en verzamel je allemaal

sterren, word jij een echte Kikker?!

Doe je mee met je zwemdiploma A! Meld je aan voor 4 gratis proeflessen!

www.dekikker.org

www.facebook.com/dekikkeremmen

info@dekikker.org

aangesloten bij:

2


VOORWOORD September 2017 Met plezier samen presteren In 4 woorden de kern van de vereniging en onze sporten samengevat, waarbij plezier voorop staat. Plezier in het zwemmen en waterpoloÍn, maar vooral plezier met elkaar. Plezier in het water, maar hopelijk ook daar omheen. Het seizoen staat weer vol met mooie wedstrijden, evenementen en toernooien! Het samen staat voor de sport die we samen beoefenen. Of je nu in een team speelt bij waterpolo of individueel afstanden zwemt, we doen het samen. Elkaar aanmoedigen, het beste in elkaar naar boven halen en elkaar opbeuren op het moment dat het wat moeilijker gaat. Bij beide sporten doen we meer samen dan alleen. Het samen zit ook in het werk wat om de trainingen en activiteiten heen gebeurd. De inzet van al die vrijwilligers die door het jaar heen bezig zijn om het mogelijk te maken de sport uit te oefenen en daar zoveel plezier in te beleven. Geweldig om te zien dat die tomeloze inzet en passie voor de sport en de vereniging er toe heeft geleid dat we alweer ons 83ste seizoen in gaan! Presteren is een heel breed begrip. Iedereen presteert op zijn/haar eigen niveau en dat presteren zit in verschillende dingen: in het water met wedstrijden, nieuwe records zwemmen, maar presteren zit ook in het doen we nieuwe dingen, het toch weer of nog wedstrijden kunnen spelen, een eigen PR zwemmen, nieuwe afstanden zwemmen etc. Oftewel: laten we met z’n allen zorgen dat iedereen heel veel plezier beleefd aan het nieuwe seizoen en dat we het beste in elkaar naar boven halen! Om te zorgen dat u geen moment hoeft te missen, hebben wij een jaarboek opgesteld met de activiteiten van dit zwem- en poloseizoen. Hierin vindt u wanneer welke wedstrijden en activiteiten plaatsvinden. Daarnaast algemene informatie over de vereniging en contactpersonen. Houdt u de site ook vooral in de gaten voor eventuele wijzigingen en up-to-date informatie. We zien elkaar langs de badrand!

Mike Roozeboom Bestuursvoorzitter

Mike Roozeboom 3


4


DIT LEES JE IN DIT PROGRAMMAJAARBOEK September 2017

INLEIDING

WATERPOLO

6 Verenigingsgegevens 7 Nostalgie 8 Doelstelling seizoen 2017-2018

27 Teamindelingen waterpolo startgemeenschap ESTA 32 Trainingsrooster waterpolo 33 Juryrooster ESTA 2017-2018

ORGANISATIE WEDSTRIJDEN 11 Vrijwilligers 12 Organisatie 14 Lidmaatschap

ZWEMAANBOD 16 Basiszwemmen 16 Waterpolo 17 Westrijdzwemmen 18 Leeftijdsbepalingen KNZB 19 Leeftijdsindeling wedstrijdzwemmen De Kikker

36 Uitnodiging 36 Afmelding 36 Ploegleiders en coaches 36 Voorbereiding op een zwemwedstrijd 36 Zwemspullen en kleding 37 Eten en drinken 37 Snoep, koek en snacks 37 Inzwemmen 37 De Wedstrijd 38 Inzwemmen 39 Teamkleding 40 KNZB Diskwalificatiecodelijst

21 Basisafdeling De Kikker BELANGRIJKE DATA 22 Opleidingsstructuur jeugdopleiding 23 Zwemselecties 42 De Kikker kalender 24 Mastersopleiding 44 Te organiseren wedstrijden

TRAININGEN 25 Trainingsrooster zwemmen

5


VERENIGINGSGEGEVENS BESTUUR

BANKRELATIES

E-mail: bestuur@dekikker.org

ABN AMRO

Voorzitter: Mike Roozeboom

Contributie-/overige betalingen: NL13 ABNA 0572 5249 78

Secretaris: Jurgita Šiukštaite

CORRESPONDENTIEADRES: Z&PC De Kikker

Penningmeester: vacant

Husingecamp 26, 7824 ES te Emmen

Overige Bestuursleden: Tjeerd Dijkhuis Stefan Sterken Ivan Atanasov

INTERNET-ADRES Website: www.dekikker.org

TECHNISCHE COMMISSIE ZWEMAFDELING E-mail: zwemtc@dekikker.org

Voorzitter: Ivan Atanasov Overige TC-leden: Marco Sanders Rutger Anthonio Stefan Sterken Roy Lübbers

Technisch coördinator waterpolo De Kikker: Jan Glazenburg Afgevaardigde namens De Kikker in het ESTAbestuur: Oleg Grooten

LEDENADMINISTRATIE Jurgita Šiukštaite Ledenadministratie@dekikker.org

WEDSTRIJDSECRETARIAAT E-mail: wedstrijdsecretariaat@dekikker.org Wilma Rockers Yvonne Natzijl Leonie Lübbers Margreet Sewuster

SPONSORCOMMISSIE E-mail: sponsoring@dekikker.org Stefan Sterken Bouwe van der Tuuk Gerard Huising

TRAINERS ZWEMAFDELING E-mail: zwemtrainers@dekikker.org Gert-Jan Natzijl (hoofdtrainer) Monique Harthoorn Linda Thole Edith Sterken Sandra Banus Bouwe van der Tuuk Jurgita Šiukštaite Phooi Sze Chen Luma Abed TRAINERS EN COACHES WATERPOLO Bas Lingbeek Ingrid Keurs Sebastian Bouma Angelique Wasser Karolien Nevels Daphne Glazenburg Dirk Kerstens Paul Kerstens Ingrid van der Laan Matthijs van Oord Angelique Nijenhuis Willem Schokker Jan Glazenburg Dylan Veerbeek Ryan Veerbeek Oleg Grooten

VERTROUWENSPERSOON E-mail: vertrouwenspersoon@dekikker.org

Marjanneke Smilde Koops 6


NOSTALGIE Een aantal enthousiaste zwemsporters, die elkaar regelmatig troffen in het voormalige in 1934 geopende natuurbad richtten op 27 mei 1935, onder aanvoering van wethouder Roelof Zegering Hadders de vereniging “de Kikker� op. In 1963 maakte dit bad plaats voor een ultramodern bad met schuifdak en in 1964 werden voor de eerste keer de nationale kampioenschappen zwemmen in Emmen georganiseerd. Onder aanvoering van badmeester Schut, werkzaam in het zwembad sinds 1934, werd de Kikker een toonaangevende vereniging in Nederland op wedstrijdzwemgebied, vooral op de rug- en schoolslag

In 1984 verhuisde de Kikker naar weer een nieuw zwembad, Aquarena. 2018 wordt het jaar waarbij er volop gewerkt zal worden aan een nieuw zwembad in Emmen.

7


DOELSTELLING SEIZOEN 2017-2018 inds de statutaire oprichting in 1935 is De Kikker uitgegroeid tot een vereniging die zich ten doel stelt haar leden de gelegenheid te bieden om kennis te maken met, en op een serieuze manier deel te nemen aan verschillende onderdelen van de zwemsport, te weten:

  

Basiszwemmen Wedstrijdzwemmen Waterpolo

De Kikker is continu bezig om de vereniging verder te professionaliseren. Afgelopen jaar hebben we een nieuwe website gekregen, hebben we weer een nieuwsbrief “vanaf de duikplank gezien” en hebben we nieuwe sponsoren weten te verbinden aan de vereniging. Belangrijk is ook dat we aansluiting proberen te vinden bij de topclubs van Nederland. Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het verder uit“sportiviteit en bouwen van een uitstekende plezier samen naam binnen de zwemwereld qua prestaties, sfeer en organisatie. gaan met de Daar mogen we met elkaar trots op zijn. We hopen dat onze zwem- sportieve ambities mers, begeleiders, trainers, offien prestaties” cials en coaches met elkaar een gezellig en sportief seizoen mogen beleven. Wij streven er naar een harmonieuze vereniging te zijn, waarbij sportiviteit en plezier samen gaan met de sportieve ambities en prestaties. Vanaf komend seizoen gaan we starten met een startgemeenschap waarin we samen gaan werken met Z&PC de Spatters uit Beilen en Z&PC Najade uit Smilde. De TC en het bestuur hebben gekozen voor deze samenwerking om de kennis en saamhorigheid te vergroten en om onze huidige en toekomstige zwemmers op een hoger niveau te kunnen laten zwemmen. Er zal dan ook vanaf komend seizoen gezwommen worden in de landelijke B-competitie. Tevens zal er voor de zwemmers die niet in de Bcompetitie uitkomen deelgenomen worden in de D-competitie.

Alle drie de verenigingen behouden hun eigen identiteit en kunnen eventueel ook op persoonlijke titel aan wedstrijden deelnemen. Dit was een belangrijke voorwaarde voor ons. Wanneer we als startgemeenschap wedstrijden zwemmen, dan doen we dat onder de naam SG KSN. Echter daarbij wel in eigen clubtenue. Afgesproken is dat er in ieder geval vanuit de startgemeenschap gezwommen zal worden op de diverse N(JJ)K’s, regiofinales en buitenlandse wedstrijden/toernooien. We gaan zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken tijdens wedstrijden.

8


Individueel:

“uitgangspunt is het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen“

anaf 2016 zijn we begonnen met het opbouwen van een nieuwe volwaardige zwemafdeling bij De Kikker. Hierbij is het uitgangspunt het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen (MOZ) van de KNZB. Onze trainers zijn opgeleid door de KNZB met deze visie als leidraad. Je vindt het volledige MOZ met alle details op de site van de KNZB.

Wij bieden als zwemvereniging ondersteuning voor de zwemmer om zijn eigen Maximaal Individueel Resultaat (MIR) te bereiken. (de individuele TOP voor iedere zwemmer) Dit is voor iedereen verschillend afhankelijk van talent, inzet en motivatie. Een zwemmer is pas na volgroeiing en jarenlange training (gemiddeld 10.000 uur!) in staat het MIR te realiseren. Een lange weg te gaan dus. Het MOZ is hierbij voor onze vereniging leidraad voor alle zwemmers, ongeacht het uiteindelijk niveau wat bereikt wordt. Onze vereniging is met maximaal 16 uur badwater per week in combinatie met maximaal 2x per week een landtraining in staat om de eerste 3 fases uit het MOZ aan te bieden (Fundament, TrainTechniek en Traintrainen) Indien de zwemmer zich zodanig ontwikkelt dat hij of zij meer trainingsmogelijkheden nodig heeft, zal De Kikker altijd de samenwerking zoeken met andere door de KNZB erkende verenigingen of andere plekken waar verdere ontwikkeling mogelijk is en de zwemmer ondersteunen bij deze overdracht en zijn of haar verdere individuele ontwikkeling.

Vereniging: ls vereniging streven we, naast het individuele resultaat(MIR), naar Team- en Groepsvorming binnen de zwemafdeling in positieve sfeer en omstandigheden. Daarom hebben we als doelstelling om ook dit seizoen weer iedereen in te gelegenheid te stellen om aan alle kampioenschappen deel te nemen, van hoog tot laag en jong tot ouder. We hanteren de visie en hebben inmiddels de ervaring dat werken met en vanuit een groep leidt tot betere individuele resultaten bij onze zwemmers. Daarom organiseren we jaarlijks o.a. een trainingsweek voor de selectiezwemmers. We nemen deel aan de verenigingscompetitie van de KNZB. We hebben een zwemselectie die landelijk gezien veel kwaliteit bezit, van jong tot oud. Doel is om kampioen te worden in de huidige klasse en zo snel mogelijk uit te komen op het landelijke niveau. Om dit te bereiken zijn we een startgemeenschap aangegaan met De Spatters en Najade.

9


vrijwilliger bij

De Kikker!

Waarom?

Met deze avond wil het bestuur start geven aan een jaarlijks terugkerende avond ter ere van haar vrijwilligers

Vrijwilligersavond De Kikker | Paal 35 zwembad De Aquarena maandag 2 oktober 2017 vanaf 19.00 uur Voor wie?

De avond:

Alle vrijwilligers + partner

Onder het genot van een hapje en een drankje en de gezellige sfeer, wil het bestuur alle vrijwilligers bedanken. Deze avond wordt ook de Ome Gerrittrofee uitgereikt.

Waar? Paal 35

Consumpties:

Wij bieden u twee consumpties aan en enkele versnaperingen, overige consumpties komen voor eigen rekening

www.dekikker.org

www.facebook.com/dekikkeremmen

Kom je ook?

Geef je dan voor 30 september op via info@dekikker.org en laat even weten of je ook je partner meeneemt!

info@dekikker.org

aangesloten bij: 10


en flink aantal vaste vrijwilligers zet zich in voor onze zwemmers en waterpoloërs. Denk hierbij aan de trainers en coaches, ploegleiders, klokkers, het wedstrijdsecretariaat en de technische commissies.

VRIJWILLIGERS

Hieronder een overzicht van taken waar wij vrijwilligers voor kan gebruiken. De primaire focus van onze vrijwilligers richt zich op de sporters, de trainingen en wedstrijden. Deze basis draait solide. Maar er zijn nog genoeg andere dingen te doen voor de vereniging waar de huidige vrijwilligers geen tijd meer voor hebben.         

tijdwaarnemers/klokkers hulp bij thuiswedstrijden lid communicatiecommissie wedstrijdfotograaf leden voor activiteitencommissie (assistent-)trainer/coach trainer die landtraining kan geven ploegleider lid technische commissie

Interesse in één van bovengenoemde taken? Stuur dan een mail naar info@dekikker.org

11


ORGANISATIE

  

   

e hel e organisatie van De Kikker bestaat uit vrijwilligers. Mede daardoor kunnen we een relatief lage contributie hanteren. We verwachten dan ook van alle ouders van de sporters en de oudere wedstrijdzwemmers en waterpoloërs dat zij hun steentje bijdragen. Zonder hen is het niet mogelijk om de vereniging draaiende te houden en de activiteiten uit te voeren zoals in dit plan benoemd. We willen u graag betrekken in alle taken benodigd om het wedstrijdzwemmen en waterpolo te kunnen aanbieden. Algemeen De vereniging is statutair opgericht op 27 mei 1935. De Kikker is een vereniging die zich ten doel stelt haar leden de gelegenheid te bieden om kennis te maken met en op een serieuze manier deel te nemen aan verschillende onderdelen van de zwemsport, te weten: 

basis

wedstrijdzwemmen;

waterpolo;

De zwemtechnische commissie coördineert de onderdelen voor het wedstrijdszwemmen en basis. Technische commissie De Kikker heeft een technische commissie (TC) voor de coördinatie van het wedstrijdzwemmen. Deze TC van De Kikker heeft de volgende taken:

Onderhouden contacten met de KNZB (waaronder de Regio Noord), en zwemverenigingen uit de regio; Bepalen van het beleid voor het wedstrijden minioren zwemmen; Opstellen van het jaarplan wedstrijdzwemmen; Opstellen van de wedstrijdkalender, vervoersschema, trainingsroosters en de trainings/seizoensplanningen; Verzorgen interne trainerscursus; Samenstellen van het wedstrijdteam; Organiseren van (thuis)wedstrijden, opstellen van het organisatieschema; Coördineren officialaangelegenheden; Maken van de opstellingen voor de wedstrijden.

Voor het seizoen 2017-2018 bestaat de technische commissie van De Kikker uit de volgende functies en personen:  

Ivan Atanasov (voorzitter zwemTC, coördinator en contactpersoon wedstrijdzwemmen); Marco Sanders (contactpersoon voor ouders van de selectie, organisatie van evenementen); Rutger Anthonio (contactpersoon voor ouders van de selectie, controleur/bewaker van beleid zwemafdeling); Stefan Sterken (contactpersoon voor ouders van de recreanten en minioren, coördinator wedstrijdorganisatie en sponsoring). Roy Lübbers (contactpersoon voor ouders van de recreanten en minioren, coordinator ICT zaken)

Overige taken et name voor het organiseren van de wedstrijden hebben we hulp van ouders nodig. Zonder deze hulp kunnen we de wedstrijden niet organiseren. Hieronder is uitgelegd wat er nodig is om een wedstrijd te kunnen organiseren. We rekenen er op dat iedereen zijn/haar steentje wil bijdragen, zodat alle benodigde inzet voor de vereniging eerlijk wordt verdeeld. Komend zwemseizoen gaan we weer de nodige wedstrijden organiseren. Hiermee kunnen we geld verdienen voor de vereniging en zetten we onze zwemvereniging, zowel binnen de zwemwereld als binnen de gemeente Emmen, op de kaart. 12


ORGANISATIE

Organisatie wedstrijden e zwemwedstrijden worden georganiseerd door de zwemverenigingen zelf, meestal door de vereniging die ‘thuis’ zwemt. Om de wedstrijden goed te laten verlopen zijn er vrijwilligers nodig, meestal ouders van zwemmers, die een taak vervullen. Op pagina 44 treft u de wedstrijden aan die wij organiseren. Zet het alvast in uw agenda! Officials fficials bij het wedstrijdzwemmen zijn vrijwilligers die een korte training hebben gevolgd, waarin de regels van de sport uitgelegd worden. Tijdens die training wordt verteld hoe zwemslagen uitgevoerd moeten worden, er wordt aandacht besteed aan het klokken (tijdwaarnemer wordt de official ook wel genoemd). Tijdens een wedstrijd zorgen deze mensen dat de juiste tijden per zwemmer geklokt en genoteerd worden en er wordt gekeken of ze zich aan de regels houden. Als u een keer met uw kind naar een wedstrijd gaat, herkent u de officials aan hun witte outfit. Ze staan bij de start en bij het keerpunt. Zoals bij iedere sport zijn er officials die net even wat meer trainingen gevolgd hebben. Dat is bijvoorbeeld een jurysecretaris (doet de administratie / zorgt voor uitslagverwerking), een starter, een kamprechter (beoordeeld o.a. de volgorde van aankomst en de uitvoering van de slagen) en tot slot de scheidsrechter die de alle voorgenoemde functies heeft en tijdens de wedstrijd de leiding over de wedstrijd heeft. Bij één wedstrijd zijn 20 officials nodig en dat is aardig wat. Per wedstrijd moet De Kikker een vooraf bepaald aantal officials "leveren" (regelen dat er mensen beschikbaar zijn). De meeste officials fungeren één keer per maand of alleen als hun kind zwemt maar door een gebrek aan officials komt het wel voor dat sommige mensen drie of meer keren per maand aan het bad staan, en dat wordt echt te veel. Vandaar deze oproep aan alle ouders om er samen voor te zorgen dat we de "last" wat gelijkmatiger kunnen verdelen onder alle ouders.

De KNZB kent de volgende officialbevoegdheden: 4a 4 3

2 1 J K

aankomend tijdwaarnemer tijdwaarnemer / keerpuntcommissaris tijdwaarnemer / keerpuntcommissaris met minimaal 2 jaar ervaring starter scheidsrechter jurysecretaris kamprechter

Officials van De Kikker:                 

Albert Vijfschaft Alexander Cremer Dennis Gerdes Ferry Turkstra Harm Pruim Henk Timmer Hennie Ruwen Jan Carolus Jan Kobes Jan Roelof Witting Jan Wolters Joke Boelens Renate Banus (officialcoördinator) Sandra Banus Stefan Sterken Wilma Rockers Yvonne Natzijl

Binnen De Kikker is Renate Banus onze officalcoördinator. Zij regelt de indeling van officials tijdens wedstrijden en onderhoud het contact met het wedstrijd-secretariaat en de contactpersoon voor alle officials in Drenthe. De contactpersoon voor alle officials in Drenthe is Joke Boelens. Zij coördineert de indelingen. 13


LIDMAATSCHAP Nieuwe leden betalen bij hun aanmelding de volgende kosten (naast de contributie):  Administratiekosten (eenmalig) a € 10,00  Bondscontributie (leden per 1 november geregistreerd betalen 50% voor dat jaar)

Verenigingscontributie 2017  

De verrekening van de contributie vindt maandelijks vooraf plaats (rond de 28e van de voorgaande maand) en wordt via automatische SEPA incasso geïncasseerd. De verenigingscontributie wordt in 11 termijnen geïnd (niet in december).

De contributievaststelling¹ per maand (11 keer per jaar):  Geboren in 2008 of later € 18,50  Geboren in 2005 tot en met 2007 € 21,50  Geboren in 2002 tot en met 2004 € 24,50  Geboren in 2000 tot en met 2001 € 26,50  Geboren in 1999 of eerder € 28,00  Trimzwemmen/triathlon € 24,50  Kwakerleden € 2,00 (€ 22,- per jaar) Korting² lidmaatschap (2 verenigingen) € -/- 10,00

Bondscontributie 2017 De bondscontributie voor 2017 wordt begin/medio januari 2017 geïnd bij bestaande leden.

Bondscontributie bedragen bij De Kikker:   

Geboren in 2004 of eerder met startvergunning € 65,00 Geboren in 2005 of later met een startvergunning € 30,00 Overige bondsleden € 30,00

Beëindigen lidmaatschap Opzegging kan bij ons ledenbeheer via de e-mail: ledenadministratie@dekikker.org of schriftelijk bij: Jurgita Siukstaite, Husingecamp 26, 7824 ES te Emmen. De opzegtermijn bedraagt 1 maand, volgende op de maand waarin de opzegging op een correcte wijze heeft plaatsgevonden. Ter voorbeeld: als u opzegt op 15 maart dan bent u over de maand maart en april volledig contributie verschuldigd. ¹ Contributie t.a.v. 2017 is gewijzigd n.a.v. de algemene ledenvergadering op 13 april 2017. ² Een lid dat bij 2 moederverenigingen (zwemmen en/of waterpolo) reguliere contributie betaalt, kan €10,00 korting per maand ontvangen op de reguliere contributie bij De Kikker. Na overleggen van bewijs van inschrijving + betalingsbewijzen van de contributie bij een andere moedervereniging.

14


15


ZWEMAANBOD KNZB Sterrenplan Het KNZB Sterrenplan bij De Kikker is speciaal bedoeld voor kinderen tussen de vijf en acht jaar. De kinderen maken kennis met de vereniging en alle takken van onze zwemsport. Hierbij neemt het zwemmen een grote plaats in, maar ook maken de kinderen kennis met waterpolo – een soort handbal, maar dan in het water.

Recreanten Binnen onze vereniging bieden wij voor kinderen die hun zwemdiploma A, B of C hebben gehaald de mogelijkheid om de geleerde zwemvaardigheden te verbeteren. Plezier in het zwemmen staat bij de recreanten voorop.

Blijf zwemmen Blijf zwemmen is bedoeld voor wie net het diploma A of B heeft gehaald, maar nog moet wachten op diploma B of C. Zwemvaardigheden worden onderhouden én verbeterd.

Waterpolo Startgemeenschap ESTA is een samenwerking tussen De Kikker Emmen, ZPC Stadskanaal en Zepta Ter Apel en heeft als doelstelling waterpolo als sport in de breedte te laten groeien.

Trimzwemmen Deze groep bestaat uit bijvoorbeeld oud zwemmers, ouders, etc. die de techniek en conditie willen onderhouden/ verbeteren. Trimzwemmers nemen geen deel aan wedstrijden. Trimzwemmen is het broertje van masters, met als enig verschil dat men niet meedoet aan wedstrijden.

Borstcrawlcursus De borstcrawl is één van de populairste slagen, die veel volwassenen onvoldoende beheersen. Wil jij je conditie en borstcrawl techniek verbeteren? Doe dan mee aan de borstcrawlcursus! De cursus begint op donderdag 28 september 2017 en duurt 12 weken.

16


Minioren instroom + Minioren Minioren instroom bestaat uit zwemmers die kennismaken met het wedstrijdzwemmen en net vanuit het Sterrenplan bij de zwemafdeling zijn gekomen. Basis technieken worden verbeterd. Vanuit hier is de doorstroom naar Minioren. De Minioren hebben de juiste technieken al aangeleerd en hebben ambitie om door te stromen naar de selectie afdeling. Zij werken aan het verder verbeteren van de zwemtechnieken.

Junioren/jeugd/senioren instroom + junioren/jeugd/senioren Junioren/jeugd/senioren instroom bestaat uit zwemmers van 12 jaar of ouder die kennismaken met het wedstrijdzwemmen. Ook deze groep zal werken aan de basis technieken . Vanuit hier is de doorstroom naar de Junioren/jeugd/senioren groep mogelijk. Deze groep heeft de juiste technieken al aangeleerd en hebben ambitie om door te stromen naar de selectie afdeling. Zij werken aan het verder verbeteren van de zwemtechnieken

Minioren talentengroep en junioren/jeugd/senioren talentengroep Zwemmers die de slagen willen perfectioneren en doelen stellen en leren pieken op het juiste moment. Het doel is deelname aan regionale kampioenschappen. Discipline en doorzetting zijn belangrijk.

Ambitieteam Zowel binnen de minioren als bij de junioren/jeugd/senioren hebben we een ambitieteam. Het doel is deelname aan landelijke kampioenschappen. Wordt je geselecteerd voor het ambitieteam dan betekend dit intensief trainen en is er geen sprake van vrijblijvendheid. Het is ook goed te weten dat je vanuit het minioren ambitieteam zodra je geen minior meer bent eerst weer door gaat naar de junioren/jeugd/senioren talentengroep.

Masters Deze groep bestaat uit bijvoorbeeld oud zwemmers, ouders, etc. die de techniek en conditie willen onderhouden/verbeteren. Masters is het broertje van trimzwemmen, met als enig verschil dat men meedoet aan wedstrijden. Voor Masters is er ook ruimte voor een talentengroep of een ambitieteam.

17


LEEFTIJDSBEPALINGEN KNZB Om jonge zwemmers en zwemsters te beschermen tegen overbelasting en om de indelingen tijdens wedstrijden voor iedereen duidelijk te maken heeft de KNZB een aantal reglementen geformuleerd aangaande leeftijdsbepalingen en leeftijdsbeperkingen. Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen. Leeftijdsgroep meisjes

Leeftijdsgroep jongens

Vanaf 01-09-2017 t/m 31-08-2018 geldt geboren in: 2012 vanaf 6e verjaardag

Minioren 1

Minioren 1

Minioren 1

Minioren 1

2011

Minioren 2

Minioren 2

2010

Leeftijdsbeperkingen KNZB-reglement Startgerechtigd vanaf 6e verjaardag Max. 50 meter per nummer Max. 3 nummers per dag, inclusief estafettes Alleen samen starten met minioren 2 en minioren 3 Max. 500 meter per dag Vlinderslag max. 100 meter Wisselslag max. 200 meter Max. 4 nummers per dag, inclusief estafettes

Minioren 3

Minioren 3

2009

Alleen samen starten met minioren 3 en minioren 4 Max. 500 meter per dag Vlinderslag max. 100 meter Wisselslag max. 200 meter

Max. 4 nummers per dag, inclusief estafettes Minioren 4

Minioren 4

2008

Alleen samen starten met minioren 4 en minioren 5 Max. 1000 meter per dag Vlinderslag max. 100 meter Wisselslag max. 200 meter Max. 4 nummers per dag, inclusief estafettes Alleen samen starten met jongens minioren 5 en 6 en meisjes minioren 5 en

Minioren 5

Minioren 5

2007

junioren 1 Max. 1000 meter per dag

Vlinderslag max. 100 meter Wisselslag max. 200 meter Max. 4 nummers per dag, inclusief estafettes Alleen samen starten met jongens Junioren 1

Minioren 6

2006

minioren 6 en junioren 1 en meisjes junioren 1 en 2 Gemengd uitkomen van meisjes junioren en jongens minioren op persoonlijke nummers is niet

Junioren 2 Junioren 3 Jeugd 1 Jeugd 2 Senioren/D1 Senioren/D2 Senioren/D open Senioren/D open Senioren/D open

Junioren 1 Junioren 2 Junioren 3 Junioren 4 Jeugd 1 Jeugd 2 Senioren/H1

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Senioren/H2

1998

Senioren/H open

1997

toegestaan

18


Leeftijdsindeling wedstrijdzwemmen De Kikker Minioren 3 Minioren 4 Minioren 4 Minioren 4 Minioren 4

Lotte Esmee Darius Lynn Femke

Lübbers, L.M.E. Tuuk, van der E.L.G. Westra, D Oving, L.E. Griemink, F

V V M V V

14-02-2009 17-09-2008 06-05-2008 02-06-2008 18-05-2008

Minioren 5 Minioren 5 Minioren 5 Minioren 5 Minioren 5 Minioren 5

Annaëlle Elisa Thijn Sven Anna Laura Maud

Hofstra, A.F. Hofstra, E.A. Lübbers, T.F.B. Keizer, S. Prieshof, A.L. Mulder, M.M.

V V M M V V

17-08-2007 17-08-2007 04-02-2007 12-09-2007 01-01-2007 04-08-2007

Minioren 5 Minioren 5

Nienke Jasmijn

Lammerts, N Sterken, J.E.

V V

25-10-2007 01-11-2007

Minioren 5 Minioren 6

Jordey Josef

Thole, J. Jawad, J.

M 12-03-2007 M 10-04-2006

19


Junioren 1 Junioren 1

Sanne Almyra

Santen, van S. Santing, A.R.

V V

11-07-2006 13-09-2006

Junioren 1 Junioren 1 Junioren 1 Junioren 1 Junioren 1 Junioren 1 Junioren 2 Junioren 2

Kyana Jaron Sophie Lieke Vincent Aaron Iris Saule

Santing, K. Atanasov, J.B. Jansen, S.E. Rossel, L.J. Banus, V. Jong, de A.W. Ten Have, I Westra, S.

V M V V M M V V

13-09-2006 27-08-2005 21-04-2006 03-02-2006 21-04-2005 14-04-2005 03-12-2005 08-04-2005

Junioren 2 Junioren 3 Junioren 3 Junioren 3 Junioren 3 Junioren 4 Junioren 4

Loes Larissa Hanna Myrthe Rowan Daniël Stefan

Mulder, L.M. Redjosentono, L. Oving, H.C. Natzijl, M. Turkstra, R. Bots, D.T. Banus, S.

V V V V M M M

22-09-2005 11-12-2004 12-11-2004 06-01-2004 24-11-2003 11-09-2002 28-05-2002

Junioren 4 Jeugd 1

Tycho Lotte-Lynn

Atanasov, T.D. Sterken, L.E.

M 18-03-2002 V 20-12-2003

Jeugd 1 Jeugd 1 Jeugd 2 Jeugd 2 Jeugd 2 Jeugd 2 Jeugd 2 Senioren/D1

Leonie David Joske Britt Nienke Dyonne Darren Madelon

Rockers, L. Anthonio, D.A.R. Sanders, J.S. Gerdes, B.A.M. Hein, N. Muller, D Chen, Y.X.D. Ploeg, van der M.

V M V V V V M V

18-09-2003 16-01-2001 25-09-2002 25-08-2002 16-07-2002 01-10-2002 07-04-2000 14-01-2001

Senioren/D2 Senioren/D3 Senioren/H1 Senioren/D open Senioren/H2 Senioren/H2 Senioren/D open Senioren/D open

Noa Daphne Bob Suzanne Ingmar Bryan Marle Saranda

Sanders, N.C. Rockers, D. Groot, de B.O. Hospers, S.J. Hartman, S.I. Chen, Y.T.B. Sewüster, M.C.M. Hofstra, S.

V V M V M M V V

13-09-2000 01-09-2000 21-04-1999 26-12-1998 12-12-1998 13-11-1998 07-05-1998 30-03-1997

20


BASISAFDELING DE KIKKER BLIJF ZWEMMEN Leeftijd van 4 t/m ongeveer 7 jaar

Kenmerken: Zwemdiploma A of B net gehaald maar nog wachten op zwemlessen voor diploma B of C Plezier beleven aan zwemmen Zwemvaardigheden onderhouden en verbeteren 1 keer per week

KNZB Sterrenplan Leeftijd van 5 t/m ongeveer 11 jaar

Kenmerken: Zwemdiploma net gehaald maar nog niet uitgezwommen Plezier beleven aan zwemmen en spelletjes doen in het water Kennismaking met verschillende zwemsporten Deelname aan niveauwedstrijden (swimkick en waterpolowedstrijd) 1 a 2 trainingen per week

RECREANTEN Leeftijd van 8 t/m ongeveer 19 jaar

Kenmerken: Verbeteren/perfectioneren technieken zwemslagen, starts en keerpunten Plezier beleven aan zwemmen Ontwikkelen wedstrijdvaardigheden Algemeen niveau (breedtesport) 2 trainingen per week

TRIMZWEMMEN Leeftijd van 20 t/m ongeveer 80 jaar

Kenmerken: Verbeteren/perfectioneren technieken zwemslagen, starts en keerpunten Plezier beleven aan zwemmen Ontwikkelen wedstrijdvaardigheden Algemeen niveau (breedtesport) 2 trainingen per week

KNZB Borstcrawlcursus Kenmerken: Optimale en individuele begeleiding Perfectioneren zwemtechniek Intensief en niet vrijblijvend 1 keer per week 12 weken lang 21


OPLEIDINGSSTRUCTUUR JEUGDOPLEIDING Vanuit basisafdeling instroom in jeugdopleiding afdeling wedstrijdzwemmen.

MINIORENINSTROOM Leeftijd van 7 t/m ongeveer 10 jaar

Kenmerken: Verbeteren technieken zwemslagen, starts en keerpunten Plezier beleven aan zwemmen en leren trainen Kennismaking aspecten wedstrijdzwemmen en zwemafdeling Deelname aan niveauwedstrijden (basiscompetitie, swimkick minioren) Algemeen niveau (breedtesport) 2 trainingen per week

MINIOREN Leeftijd van 8 t/m ongeveer 11 jaar

Kenmerken: Verbeteren/perfectioneren technieken zwemslagen, starts en keerpunten Plezier beleven aan zwemmen en leren trainen Ontwikkelen wedstrijdvaardigheden, kennismaking mentale onderdelen Deelname aan niveauwedstrijden (Basiscompetitie, Swimkick Minioren/Minioren Junioren, 25/50 meter) Algemeen niveau (breedtesport) 2 a 3 trainingen per week

JUNIOREN/JEUGD/SENIOREN INSTROOM “plezier beleven aan zwemmen staat centraal” Leeftijd vanaf 12 jaar of eerder door hoofdtrainer besloten

Kenmerken: Zwemmen als breedtesport Deelname aan diverse uitnodiging- en competitiewedstrijden mogelijk evenals deelname aan clubactiviteiten Niet intensief en min of meer vrijblijvend Maximaal 2 trainingen per week

JUNIOREN/JEUGD/SENIOREN “plezier beleven aan zwemmen staat centraal” Leeftijd vanaf 12 jaar of eerder door hoofdtrainer besloten

Kenmerken: Zwemmen als breedtesport Deelname aan diverse uitnodiging- en competitiewedstrijden mogelijk evenals deelname aan clubactiviteiten Niet intensief en min of meer vrijblijvend Maximaal 3 trainingen per week

22


ZWEMSELECTIES

Vanuit jeugdopleiding doorstroom naar één van de zwemselecties. Binnen de zwemselecties is ook doorstroom mogelijk

MINIORENTALENTENGROEP Leeftijd van 10 t/m ongeveer 12 jaar of eerder door hoofdtrainer besloten.

Kenmerken: Het verder verbeteren en perfectioneren van de zaken geleerd als bij de minioren Aanleren van intensiever trainen en opbouwen van discipline 3 trainingen per week

JUNIOREN/JEUGD/SENIOREN TALENTENGROEP “prestatiegerichte sportbeoefening met als doel deelname regionale kampioenschappen” Leeftijd vanaf 12 jaar of eerder door hoofdtrainer besloten

Kenmerken: Zwemmen als wedstrijdsport Verbeteren en perfectioneren zwemtechniek richting individuele stijl Doelen stellen en leren pieken op juiste moment Deelname aan competitiewedstrijden, regiokampioenschappen en overige uitnodigingswedstrijden en clubactiviteiten Intensief en niet vrijblijvend 4 trainingen per week

MINIOREN AMBITIETEAM “prestatiegerichte sportbeoefening met als doel deelname landelijke kampioenschappen” vanaf 10 jaar of eerder besloten door hoofdtrainer.

Kenmerken: Optimale en individuele begeleiding Presteren op jaargangfinales Perfectioneren zwemtechnieken richting individuele stijl Doelen stellen en pieken op juiste moment Deelname aan Nationale- en regionale kampioenschappen, competitiewedstrijden en overige uitnodigingswedstrijden en clubactiviteiten Intensief en niet vrijblijvend Ochtendtraining 4 trainingen per week Vanaf hier stroom je vanaf 12 jaar eerst weer door naar de junioren/jeugd/senioren talentengroep

NK NJK - AMBITIETEAM “prestatiegerichte sportbeoefening met als doel deelname landelijke kampioenschappen” vanaf 12 jaar

Kenmerken: Optimale en individuele begeleiding Presteren op Nationale Kampioenschappen Perfectioneren zwemtechnieken richting individuele stijl Specialiseren in wedstrijdslag- en afstand Doelen stellen en pieken op juiste moment Deelname aan Nationale- en regionale kampioenschappen, competitiewedstrijden en overige uitnodigingswedstrijden en clubactiviteiten Intensief en niet vrijblijvend Ochtendtraining 5-6 trainingen per week

23


MASTERSOPLEIDING

Vanuit basisopleiding of jeugdopleiding instroom in mastersopleiding afdeling wedstrijdzwemmen

MASTERS INSTROOM “plezier beleven aan zwemmen staat centraal” Leeftijd vanaf 20 jaar

Kenmerken: Zwemmen als breedtesport Deelname aan diverse uitnodiging- en competitiewedstrijden mogelijk evenals deelname aan clubactiviteiten Niet intensief en min of meer vrijblijvend Maximaal 2 trainingen per week

MASTERS “plezier beleven aan zwemmen staat centraal” Leeftijd vanaf 20 jaar

Kenmerken: Zwemmen als breedtesport Deelname aan diverse uitnodiging- en competitiewedstrijden mogelijk evenals deelname aan clubactiviteiten Niet intensief en min of meer vrijblijvend Maximaal 3 trainingen per week

MASTERS TALENTENGROEP “prestatiegerichte sportbeoefening” Leeftijd vanaf 20 jaar

Kenmerken: Zwemmen als wedstrijdsport Verbeteren en perfectioneren zwemtechniek richting individuele stijl Doelen stellen en leren pieken op juiste moment Deelname aan competitiewedstrijden, regiokampioenschappen en overige uitnodigingswedstrijden en clubactiviteiten Intensief en niet vrijblijvend 4 trainingen per week

NK MASTERS - AMBITIETEAM vanaf 20 jaar besloten door hoofdtrainer.

Kenmerken: Optimale en individuele begeleiding Presteren op Nationale Kampioenschappen Perfectioneren zwemtechnieken richting individuele stijl Specialiseren in wedstrijdslag- en afstand Doelen stellen en pieken op juiste moment Deelname aan Nationale- en regionale kampioenschappen, competitiewedstrijden en overige uitnodigingswedstrijden en clubactiviteiten Intensief en niet vrijblijvend Ochtendtraining 5-6 trainingen per week

24


TRAININGSROOSTER ZWEMMEN Hieronder zie je een overzicht van de verschillende trainingstijden op de verschillen dagen. DAG Maandag

BEGIN 05:30 05:30 05:30 17:30

EIND 07:00 07:00 07:30 19:00

GROEPEN Junioren/Jeugd/Senioren talentengroep Miniorenambitieteam Junioren/Jeugd/Senioren ambitieteam Recreanten

17:30

19:00

Minioreninstroom en Junioren/Jeugd/Senioren instroom

17.30

19.00

Minioren en Junioren/Jeugd/Senioren

17:30

19:00

Miniorentalentengroep

Dinsdag

05:30 05:30

07:00 07:00

Junioren/Jeugd/Senioren talentengroep Minioren- en Junioren/Jeugd/Senioren ambitieteam

Woensdag

05:30 05:30 05:30

07:00 07:00 07:00

Miniorentalentgroep en selecties Junioren/Jeugd/Senioren talentengroep Miniorenambitieteam

05:30

07:30

Junioren/Jeugd/Senioren ambitieteam

05:30 21:30

07:00 22:15

Trimzwemmen (in overleg met hoofdtrainer) Trimzwemmen

Donderdag

05:30 05:30 17:30 19:00

07:00 07:00 18:15 20:00

Junioren/Jeugd/Senioren talentengroep Minioren- en Junioren/Jeugd/Senioren ambitieteam Techniektraning op uitnodiging KNZB Borstcrawlcursus

Vrijdag

05:30 05:30 05:30 16.00 16.45 17:30

07:00 07:00 07:30 16.45 17.30 19:00

Junioren/Jeugd/Senioren talentengroep Miniorenambitieteam Junioren/Jeugd/Senioren ambitieteam Blijf zwemmen KNZB Sterrenplan Recreanten

17:30

19:00

Minioreninstroom en Junioren/Jeugd/Senioren instroom

17.30

19.00

Minioren en Junioren/Jeugd/Senioren

17:30

19:00

Miniorentalentengroep

07:30

09:00

Minioren en Junioren/Jeugd/Senioren

07:30 07:30 07:30 07:30

09:00 09:00 09:00 09:00

Miniorentalentengroep Junioren/Jeugd/Senioren talentengroep Minioren- en Junioren/Jeugd/Senioren ambitieteam Trimzwemmen (in overleg met hoofdtrainer)

Zaterdag

In de vakanties is het bad niet gehuurd op de zaterdagen en op de avonden. Er is dan geen training. 25


TRAININGSROOSTER ZWEMMEN 

Recreanten; In bezit van zwemdiploma en willen graag techniek verbeteren en conditie onderhouden, plezier staat voorop en doorstroom naar wedstrijdafdeling is mogelijk. (training: 2 x per week op de maandag en vrijdag). Let op na de herfstvakantie wordt dit op de maandag- en donderdagavond

Minioren instroom en Junioren/Jeugd/Senioren instroom; dit zijn de zwemmers die kennismaken met het wedstrijdzwemmen en net bij de zwemafdeling zijn gekomen, basis technieken worden verbeterd. Vanuit hier is de doorstroom naar minioren of junioren/jeugd/senioren. (training: 2 x 1,5 uur per week op de maandag en vrijdag). Let op na de herfstvakantie wordt dit op de maandagavond, donderdagavond en zaterdagochtend

Minioren en Junioren/Jeugd/Senioren; deze zwemmers hebben de juiste technieken aangeleerd en hebben ambitie om door te stromen naar de selectie afdeling. Het verder verbeteren van de zwem technieken. (training: 3 x 1,5 uur per week op de maandag, vrijdag en zaterdag).

Miniorentalentengroep; Als zwemmer heb je het minioren traject doorlopen en heb je goede vaardigheden van de diverse technieken, je neemt deel aan diverse wedstrijden. (training: 3 x 1,5 uur per week op de maandag of vrijdag en zaterdag en in overleg met hoofdtrainer op een ochtend).

Miniorenambitieteam; Als zwemmer heb je het minioren traject doorlopen en heb je goede vaardigheden van de diverse technieken, je neemt deel aan diverse wedstrijden ook op Nederlandse kampioenschappen (training: 4 x 1,5 uur per week op de ochtenden in overleg met hoofdtrainer)

Junioren/Jeugd/Senioren talentengroep; Zwemmers die de slagen willen perfectioneren en op hun niveau mee willen doen in competitiewedstrijden, regiokampioenschappen. Discipline en doorzetting zijn belangrijk. (training: 4 x 1,5 uur per week op de ochtenden)

NK NJK ambitieteam; Zwemmers die de slagen willen perfectioneren en op hun niveau mee willen doen aan Nationale- en regionale kampioenschappen en competitiewedstrijden. Discipline en doorzetting zijn belangrijk. (training: 3 x 1,5 uur en 3 x 2 uur per week op de ochtenden)

Masters; Deze groep bestaat uit bijvoorbeeld oud zwemmers, ouders, etc. die de techniek en conditie willen onderhouden/verbeteren. Masterzwemmer nemen deel aan wedstrijden. (training: 3 x per week op de woensdagochtend, woensdagavond en zaterdagochtend). In verband met het ontbreken van Masters binnen onze vereniging zijn hier geen traningstijden voor ingepland. (Vanaf jan 2018 worden trainigstijden voor Masters gepland icm trimzwemmen) Hieronder de wijzigingen in de traningstijden die ingaan na de herfstvakantie DAG Maandag

BEGIN 17:30 17:30

EIND 19:00 19:00

GROEPEN Recreanten Minioren instroom en Junioren/Jeugd/Senioren instroom

Donderdag

17:30 17:30

19:00 19:00

Recreanten Minioren instroom en Junioren/Jeugd/Senioren instroom

19:00 19:00

Extra trainingsmoment: Miniorentalentengroep en Junioren/Jeugd/Seniorentalentengroep Minioren- en Junioren/Jeugd/Senioren ambitieteam

8:30

Extra trainingsmoment: Minioren instroom en Junioren/Jeugd/Senioren instroom

Vrijdag

Zaterdag

17:30 17:30

07:30

26


Teamindelingen waterpolo startgemeenschap ESTA

27


28


29


30


31


TRAININGSROOSTER WATERPOLO

32


JURYROOSTER ESTA 2017-2018

33


34


35


WEDSTRIJDEN Het nieuwe wedstrijdseizoen gaat weer beginnen. Hier leggen we eerst nog eens voor je uit hoe een zwemwedstrijd ook al weer gaat, ook zijn er wat regels opgesteld om het weer net zo gezellig te maken als vorig seizoen en optimaal te kunnen presteren. Daarnaast geldt dat niet elke wedstrijd hetzelfde is, in dit hoofdstuk worden de verschillende types zwemwedstrijden uitgelicht die we in clubverband zwemmen. Algemene informatie Uitnodiging De uitnodigingen voor de wedstrijden worden door het wedstrijdsecretariaat gemaild. In deze uitnodiging kun je lezen waar we zwemmen, hoe laat je aanwezig moet zijn en welke afstanden je moet zwemmen. Afmelden Op de wedstrijduitnodigingen staat aangegeven bij wie je je kan afmelden als je een keer niet mee kan doen. Het kan altijd een keer gebeuren dat je verhinderd bent, maar probeer dit te vermijden. De wedstrijden van de KNZB Nationale Zwemcompetitie en de Regio Noord Competitie kunnen niet worden afgezegd, dit zijn voor De Kikker de belangrijkste wedstrijden. Deze wedstrijden zwemmen we als SG KSN. Alleen met een compleet KSN wedstrijdteam kunnen we de doelstellingen halen die voor deze competities zijn vastgesteld. Als je een keer niet kan, laat het dan zo vroeg mogelijk weten aan de coördinator wedstrijdzwemmen (zwemtc@dekikker.org). Het liefst al voordat de wedstrijduitnodiging op de website is gepubliceerd, dan kan de afmelding direct in de uitnodiging worden verwerkt (scheelt veel tijd!). Op de website van De Kikker vind je altijd de actuele wedstrijdkalender. Probeer ook als je ziek bent je zo snel mogelijk af te melden, dan kunnen we nog een andere zwemmer op jouw plaats inzetten. Tot uiterlijk 7 dagen voor de wedstrijd kunnen we je afmelden bij de organiserende vereniging zonder dat we een boete hoeven te betalen. Deze boetes staan vermeld op de site van de KNZB en kunnen oplopen tot zelfs €9,30 per start. Per zwemmer zullen de boetes worden doorbelast. Wij gaan er natuurlijk vanuit dat dit nooit nodig zal zijn. Ploegleiders en coaches Het wedstrijdteam wordt tijdens wedstrijden begeleid door een aantal coaches. De trainers wijzen de begeleiding aan. Hierbij kan ook een beroep worden gedaan op ouders om als ploegouder te fungeren. Voorbereiding op een zwemwedstrijd Heel belangrijk is het om op tijd aanwezig te zijn bij een wedstrijd. De regels voor ons worden steeds strenger. Bij het begin van het inzwemmen moeten we de laatste wijzigingen doorgeven. Als je te laat bent en we hebben niets van je gehoord zullen we je afmelden om te voorkomen dat je een boete van de KNZB krijgt. Als je gebeld hebt dat je wat later komt, laten we je natuurlijk op het programma staan. Zwemspullen en kleding

Voor een wedstrijd heb je in ieder geval de volgende zaken nodig: 

zwembroek of badpak

zwembrilletje

Handdoeken

Badslippers

Badmuts

Kikker shirt

een grote tas waar je al je kleding en spullen in kan doen 36


Eten en drinken

Eet in ieder geval thuis voor de wedstrijd. Warm eten minstens 3 uur voor de wedstrijd, licht verteerbaar voedsel mag wat later. Niet te laat, want eten kan tijdens het zwemmen erg in de weg zitten. Wat licht verteerbaar voedsel kan geen kwaad. Voorbeelden van producten die je kunt eten tijdens de wedstrijd zijn: eierkoek, krentenbol, sultana en banaan. Neem in ieder geval drinken mee. Je verliest veel vocht als je sport, dus drink voldoende tijdens de wedstrijd maar drink geen koolzuurhoudende dranken als cola of sinas. Snoep, koek & snacks Tijdens een wedstrijd ontstaat bij het wachten nog al eens de neiging flink wat te snoepen en/of te snacken. Na de wedstrijd is dat prima maar niet tijdens de wedstrijd. Deze producten bevatten vaak veel vet, zout en suikers. Het kost je lichaam veel energie om deze stoffen te verbranden. Je gaat dan langzamer zwemmen, niet sneller. Wacht tot alle zwemmers klaar zijn met zwemmen en neem dan je snoep en koek. Inzwemmen Na binnenkomst in het zwembad kleed je je om. Neem daarna je tas en spullen mee naar de badruimte en meld je bij de ploegleider. Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter. Zet je tas bij de bank waar de ploeg zit. Nu kun je gaan inzwemmen (op de volgende pagina meer informatie). De wedstrijd Bij een thuiswedstrijd kan je zelf alvast gaan omkleden en verzamelen we in het zwembad. Hoe laat je je moet melden staat op de uitnodiging van de wedstrijd. Voordat de wedstrijd echt begint, wordt er eerst ingezwommen. Hier wordt meestal een half uur voor gereserveerd. Het is bedoeld om je spieren en lichaam in de juist conditie te brengen voor de wedstrijd. Aan het inzwemmen zijn regels verbonden. Na het inzwemmen begint de wedstrijd, je weet al een beetje hoe dat gaat. Als je het niet meer zo goed weet, dan kan je het natuurlijk nog eens vragen aan de coaches of de oudere zwemmers. Tijdens de wedstrijd blijf je bij de ploeg rustig wachten totdat je moet zwemmen, moedig je teamgenoten aan en klets gezellig met elkaar. We doen als één team mee aan de wedstrijden, dus ga niet met een klein groepje apart zitten. Probeer zelf in de gaten te houden wanneer je moet zwemmen. Loop voordat je moet zwemmen nog even langs één van de coaches of je trainer die ook aanwezig is voor nog wat aanwijzingen. Nadat je klaar bent met je race, dan kun je aan de klokker je tijd vragen. Daarna loop je altijd eerst naar één van de coaches om je race te bespreken. Zij hebben je gecoacht tijdens je race en kunnen je vertellen wat goed ging en wat minder goed ging, zodat je de volgende keer nog beter kan zwemmen. De wedstrijduitslag wordt, zodra deze beschikbaar is, doorgestuurd vanuit het wedstrijdsecretariaat. Hieronder staan nog wat tips en trucs voor de wedstrijden, doe je voordeel er mee! - Neem om hygiënische reden badslippers mee en zorg ook voor een extra handdoek (na het inzwemmen en na elke race moet je je weer afdrogen); - Probeer kort voor de wedstrijd niet te zwaar te eten, je maag is dan nog hard aan het werk om je eten te verteren en die energie kun je niet meer voor het zwemmen gebruiken (laatste 'zware' maaltijd tenminste drie uur voor de wedstrijd). Eet tijdens de wedstrijden iets licht verteerbaars, zoals een boterham, koek, fruit (banaan) en druivensuiker. Het is niet verstandig om chips en snoep te eten tijdens de wedstrijden, bewaar dat voor na de wedstrijd! - Je verbruikt veel vocht tijdens de wedstrijd, dus neem voldoende drinken mee. Bijvoorbeeld sportdrank, vruchtensap of water met siroop, geen koolzuurhoudende dranken.

37


Inzwemmen

Inzwemmen is een serieuze zaak, alleen bedoeld om je spieren en lichaam in de juiste conditie te brengen voor de wedstrijd. De reden van deze ‘strengheid’ is dat er weleens (ernstige) ongelukken zijn gebeurd tijdens het inzwemmen veroorzaakt door spelen, duiken en dwars door de banen heen zwemmen. Houd je dus aan de regels. Je doet het voor je eigen veiligheid en die van je medezwemmers. Voor het inzwemmen gelden de volgende regels: - Bij alle zwemwedstrijden mag bij het inzwemmen voor de wedstrijd niet gedoken worden, behalve in de buitenste twee banen (In een 5-banenbad baan 1 en 5. In een 8-banenbad baan 1 en 8); - In deze buitenste twee banen mag alleen gedoken worden aan de startzijde en mag slechts in één richting worden gezwommen. Halverwege het inzwemmen worden de buitenste banen vrijgegeven voor het sprinten. Gewoon zwemmen mag vanaf dat moment in deze banen niet meer plaatsvinden; - Bij de ‘niet-sprintbanen’ mag je alleen te water gaan met een sprong (dus niet duiken, geen ‘bommetjes’ enzovoorts); - Tijdens het inzwemmen is het absoluut verboden om te spelen of te hangen in het water; - Je mag alleen het water verlaten aan de start- en/of keerpuntzijde van de baan waarin je op dat moment zwemt.

Seizoen 2016-2017 38


TEAMKLEDING

Teamkleding zwemafdeling A/B € 15,- / € 20,-

A = 128 t/m 164 B = S t/m 4XL A/B € 25,- / € 30,-

A/B € 30,- / € 35,-

A/B € 13,- / € 15,-

Daarnaast ontvangen alle leden bij

A/B € 50,- / € 55,-

korting op de bestelling

Als De Kikker willen we graag representatief overkomen en herkenbaar zijn. Dat betekent dat iedereen tijdens de wedstrijd verplicht het clubtenue draagt. Elk lid van de selectie kan de clubkleding bestellen bij Bartels Sport.

39


KNZB Diskwalificatiecodelijst Bepalingen over zwemslagen gaan voor op de algemene bepalingen d.w.z. zaken die volgens de omschrijvingen bij de slagen ‘geoorloofd zijn’ kunnen niet leiden tot diskwalificatie op basis van verwijzing naar de algemene “A” codes. Bij twijfel –> “voordeel zwemmer”. Bij onduidelijkheid gaat het reglement voor op deze diskwalificatiecodelijst. SWIMKICK: alleen diskwalificeren bij ernstige overtreding als langdurig de verkeerde slag zwemmen of veel te vroeg starten. In andere gevallen kan de organisatie de infokaarten verstrekken waarop de gemaakte fout wordt toege-

Algemeen: AA Gestart voor het startsignaal (en wel gezwommen). AB Gestart voor het startsignaal en de start is afgefloten (uitsluiten voor dat progr.nr.). AC Na een officiële waarschuwing zich niet gehouden aan de startdiscipline (uitsluiten voor dat progr.nr.). AD Gestart nadat het vertrek heeft plaatsgehad. AE De aangegeven zwemslag niet uitgevoerd. AF De aangegeven afstand niet uitgezwommen. AH Gezwommen in een andere baan dan waarin is gestart. AI Gelopen over en/of afgezet van de bodem. AJ Te water gegaan tijdens het zwemmen van een nummer, waarop men niet is ingeschreven. AK Na het beëindigen van de race niet onmiddellijk het water verlaten. AL Tijdens het water verlaten een deelnemer gehinderd die de race nog niet heeft beëindigd. AM Gebruik gemaakt van hulpmiddelen (het meelopen met de deelnemer -in het zwembad- wordt gelijkgesteld met gebruik van hulpmiddelen) of tape gebruikt op het lichaam. AN Leeftijdsbepalingen overschreden. AO Niet gerechtigd gestart. AP Schuldig gemaakt aan ongepast gedrag . Bij ernstige vorm (wangedrag) uitsluiten van (verdere) deelneming aan en/of aanwezigheid bij de wedstrijd (uitgebreid in het proces-verbaal vermelden en rapport inzenden) AQ Niet goedgekeurde zwemkleding gebruikt of meer dan 1 zwempak gedragen. Schoolslag: SA Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken, voordat bij het wijdste gedeelte van de 2 e armslag de handen naar binnen beginnen te draaien. SB Een deel van het hoofd heeft gedurende de gehele race niet tijdens iedere volledige of onvolledige cyclus het wateroppervlak daadwerkelijk doorbroken. SC De bewegingen van de armen niet te allen tijde gelijktijdig en/of in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. SD De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig en/of in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. SE De handen niet tezamen van de borst naar voren gebracht. SF Tijdens de race de ellebogen niet onder het wateroppervlak gehouden. SG Na de 1e armslag na start en/of keerpunt de handen voorbij de heuplijn gebracht. SH Bij de achterwaartse beweging van de beenslag de voeten niet naar buiten bewogen. SI Stond tijdens de race. SJ Na start en/of keerpunt een verkeerde arm- en/of beenslag gemaakt. SK Het keer- en/of eindpunt niet gelijktijdig met twee handen aangetikt. SL Het keer- en/of eindpunt met één hand aangetikt. SM Bij het keer- en/of eindpunt niet aangetikt met de handen (wel afgezet). SN Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt. SO Tijdens de race op de rug gedraaid. SP Eén of meerdere vlinderbeenslagen gemaakt na de eerste schoolslagbeenslag. SQ Bij de laatste slag voor keer- of eindpunt een beenslag gemaakt, die niet vooraf is gegaan door een armslag. SR Meer dan één vlinderbeenslag na start en/of keerpunt gemaakt. SS Met handen over elkaar keer- of eindpunt aangetikt. ST Bij het loslaten van de wand na het keerpunt de borstligging niet aangenomen. SU Niet gezwommen in de cyclus van eerst armslag dan beenslag of een onvolledige cyclus (behalve bij de laatste slag voor keer- of eindpunt). Rugslag: RA Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken. RB Stond tijdens de race. RC Rugligging verlaten tijdens de race zonder het keerpunt in te zetten. RD Rugligging verlaten en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt zonder het keerpunt in te zetten. RE Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. RF Bij het loslaten van de wand na het keerpunt de rugligging niet aangenomen. RH Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. RI Tijdens de start de tenen over de overloopgoot of over de bovenkant van de aantikplaat geklemd. RJ Lichaam geheel onder water gedurende de race of bij de finish (geldt niet voor keerpunt en eerste 15 m na start en keerpunt) RK Keer- of eindpunt niet in eigen baan aangeraakt. RL De tenen van beide voeten niet in contact met de wand of met de aantikplaat indien er bij de start een rugslag voetsteun is gebruikt.

40


Vlinderslag: VA Na start en/of keerpunt meer dan één armdoortrekbeweging onder water gemaakt. VB Beide armen niet tezamen naar voren en/of gelijktijdig achterwaarts gebracht. VC Armen niet over het water naar voren gebracht. VD Schoolslagbenen gezwommen of andere stuwende beweging in het horizontale vlak. VE De bewegingen van de benen niet op gelijke wijze uitgevoerd. VF Stond tijdens de race. VG Bij de laatste armslag voor keer- en/of eindpunt de armen niet over het water naar voren gebracht. VH Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. VI Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. VJ Niet aangetikt met de handen bij het keer- en/of eindpunt (wel afgezet). VK Keerpunt of eindpunt in het geheel niet aangeraakt. VL Tijdens de race op de rug gedraaid. VM Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken. VN Lichaam geheel onder water gedurende de race (geldt niet voor keerpunt en eerste 15 m na start en keerpunt) VO

De armen niet gedurende de gehele race over het water naar voren gebracht (meerdere beenslagen achter elkaar zonder armslag). Met handen over elkaar keerpunt of eindpunt aangetikt. Bij het loslaten van de wand na het keerpunt de borstligging niet aangenomen.

VP VQ Vrije slag: VRA Het keer- en/of eindpunt niet aangeraakt met enig lichaamsdeel. VRB Na start en/of keerpunt niet bij of voor de 15 m met het hoofd het wateroppervlak doorbroken. VRC Lichaam geheel onder water gedurende de race (geldt niet voor keerpunt en eerste 15m na start en keerpunt).

VRD Tijdens de race gelopen over de bodem. Estafettes: Code vermelden bij de naam van de zwemmer die de fout heeft gemaakt. **): tussentijden noteren tot en met de laatste zwemmer voor de fout is begaan. EA Te vroeg overgenomen. ** EB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde (rug-, school-, vlinder- en vrije slag). ** EC De estafette niet gezwommen met de opgegeven deelnemers. ** ED De estafette niet gezwommen conform de opgegeven startvolgorde. ** EE Bij de estafette wisselslag de vrije slag gezwommen als school-, vlinder-, of rugslag. ** EF Een ander ploeglid dan de zwemmer die de afstand moet zwemmen, te water gegaan voordat alle ploegen de wedstrijd hebWisselslag persoonlijk: WA De vrije slag gezwommen als school-, vlinder- of rugslag. WB De wisselslag niet gezwommen in de juiste volgorde. Toelichting: Bij diskwalificatie in de wisselslag (estafette of persoonlijk) moet bij een fout op de hiertoe behorende zwemslagen de bij die slagen Openwaterzwemmen OA Niet gedurende de race, van (voor-) start tot en met finish, de cap op het hoofd gedragen. OB Na waarschuwing(en) toch voor de startlijn blijven liggen. OC Bij het ingehaald worden de inhalende deelnemer gehinderd. OD Onvoldoende afstand gehouden tot de andere deelnemer(s). OE Buiten het aangegeven parcours gezwommen. OF Gebruik gemaakt van “gangmaking” door begeleidingsboot. OG Lichamelijk contact gemaakt met de begeleidingsboot. OH Aanwijzingen van de kamprechter(s) te water of op de kant niet opgevolgd. OI Trekken aan, duwen tegen of anderszins manipuleren van boeien en/of obstakels langs de baan gedurende de race bij keerOJ Boei(en) verkeerd en/of niet gerond. OK Niet (tijdig) aanwezig bij briefing of inchecken. Toelichting Wangedrag Bij wangedrag (AP) dient door de scheidsrechter altijd rapport te worden opgemaakt, bij voorkeur digitaal.

41


DE KIKKER kalender 2017-2018 Zwemmen

42


43


TE ORGANISEREN WEDSTRIJDEN Dit zwemseizoen organiseren wij als vereniging de volgende wedstrijden: 

25/50 meter wedstrijd deel 1 op 9 september

Junioren-Jeugd-Senioren circuit deel 1 op 14 oktober

De regionale A kampioenschappen op 11, 12, 18 en 19 november

Miniorenlimietwedstrijd op 6 januari 2018

B competitie deel 3 op 3 februari 2018

Miniorenlimietwedstrijd op 21 april 2018

Alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie kunnen deze data alvast in de agenda noteren.

44


45


GRATIS ADVIES GESPREK Maak direct een afspraak en wij helpen u graag Marktplein 150b 7811 BA Emmen T. 0591-820320

Langestraat 504 7891 GH Klazienaveen T. 0591-745236 46


47


AANGEBODEN DOOR

DE KIKKER

48

Profile for Z&PC De Kikker

Programmajaarboek 2017-2018  

Programmajaarboek 2017-2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded