Page 1

Effektivare IT

I N TR A N Ä TE T - J o b b e t O n l i n e Kärnan i JobbetOnline utgörs av ett flera års egenutvecklat ramverk som innehåller skydd mot moderna former av hacking såsom databasinjektioner, XSS och CSRF.

INTRANÄT EXTRANÄT

JobbetOnline skapar effektivitet i verksamheten, vilket sker genom självbetjäning och förenkling av flera administrativa processer och flöden.

JobbetOnline gör det enklare för

användarna att kommunicera, lagra och dela kunskaper och erfarenheter. En annan typ av effektivitet är förstås att kunna erbjuda medarbetaren en stor kontaktyta och möjligheten att kunna påverka och därmed känna sig mer delaktig. Det sker genom att intranätet är interaktivt och bjuder in till en dialog.

Intracom AB JobbetOnline ger medarbetarna möjlighet att snabbt och enkel

INTRANÄT

upprätta en fungerande kommunikation och lösa uppkomna

Intracom AB

frågor snabbt och enkelt i en dokumenterad kontakt i JobbetOnline. För mer detaljerad information vänligen kontakta Intracom AB.

BOX 286 723 40 VÄSTERÅS Tel. 070- 546 64 00 E-Post sales@intracom.se www.intracom.se

I N TR A N Ä T


IT-lösningan som arbetar för dina affärer. DEN MODERNA OCH SÄKRA INTRANÄT LÖSNINGEN - JOBBETONLINE Med vårt färdiga JobbetOnline lösning får du alla de vanligaste funktioner ditt företag behöver för att snabbt kunna lägga grunden till ett eget intranät.

ANPASSADE LÖSNINGAR Vi har själv utvecklat jobbetOnline och kan på de sättet snabbt anpassa jobbetOnline och passa er

I N TA N Ä T L Ö S N I N G F Ö R D I N A A F F Ä R S B E H O V

INTRANÄT FUNKTIONER

Lösningen för effektiv och informationsrik kommunikation inom organisationen är ett bra och fungerande intranät.

• NYHETSBLOGG. • POST-IT NOTISER. • KALENDRAR. • OPINIONSUNDERSÖKNINGAR. • ADRESSBOK MEDARBETARE. • SKICKA SMS. • DISKUSSIONSTRÅDAR. • JOURNALSYSTEM. • INFORMATIONSSIDOR. • AVDELNINGS GRUPPER.

JobbetOnline är det senaste och användarvänligaste lösningen på marknaden.

Våra erfarna sälj konsulter har god kompetens och verksamhetsförståelse när det gäller att förbättra administrativa processer, informationsflöden och inte minst intern kommunikation genom ett intranät.

Vi har sedan starten levererat intranät webblösningar för ökad effektivitet och lönsamhet till företag och organisationer i Sverige.

Vårt mål är att alltid erbjuda dig som kund bästa möjliga webblösning – en god kombination av gränssnitt, teknik och innehållsflöde är kännetecken för JobbetOnline.

DET MODERNA INTRANÄTET IDAG

I T - A D M I N I S TR A TI O N

Intranät är idag en stor angelägenhet för de flesta organisationer och kan innebära skillnaden mellan vinst eller förlust inte bara ekonomiskt utan också effektivitetsmässigt.

Systemadministrationen är lika enkel och pedagogisk som användare vänligheten för alla övriga användare. På 2 Klick kan du nå alla nödvändiga funktioner enkelt och snabbt.

Det finns stora värdeökningar att vinna med ett rätt använt intranät. Inte bara internt utan att ens varumärke har stärkts och byggts upp utåt sett med gemensamma tydliga mål internt.

JobbetOnline gör det möjligt för varje avdelning att ha specifik information samt egna nyheter för avdelningen tillsammans med hela organisationens nyheter.

Det finns oftast möjlighet att koppla alla anställdas arbete till intranätet vilket gör att alla är delaktiga och får exakt samma information vid samma tillfälle, vilket tar bort intrycket av stuprörs organisationer

På så sätt behöver inte användaren besöka mer än en sida på intranätet för att få den senaste och uppdaterade informationen inom organisationen.

V I H A R L Å N G E R F A R E N H E T F R Å N O MF A T T A N D E I N T R A N Ä T. PÅ VILKET SÄTT KAN VI HJÄLPA DIG?

verksamhet om ni har något speciellt önskemål, om någon särskild funktion.

DET SÄKRA INTRANÄTET Kärnan i JobbetOnline utgörs av ett flera års egenutvecklat ramverk som innehåller skydd mot moderna

former

av

hacking

såsom

databasinjektioner, XSS och CSRF.

ENKELT OCH PEDAGOGISKT Stor vikt har lagts på att det skall vara enkelt och snabbt att nå all information. På endast 2 musklick når du all information på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Jobbetonline  

Jobbetonline