Page 1

NRK nETWERK

2013 | 2

foto’s: Rogier Bos

In dit nummer 3 Over high tech en high touch 4 Maakindustrie trekt Nederland uit de crisis 5 Familiebedrijf: Wicro Plastics

Een goed product vraagt om een goed verhaal ‘Hoe goed kent de markt uw bedrijf en andersom?’ Dat was de centrale vraag tijdens het evenement ‘Partners in Kunststof & Rubber’ op 18 april in Eindhoven. Na het inspirerende college van hoogleraar Industriële Marketing Paul Matthyssens

12 Gezond en veilig werken veel meer dan techniek alleen

en de succesverhalen van drie collega-bedrijven keerden de aanwezigen met een

15 Maatwerk of niet bij overgangsrecht Activiteitenbesluit

Onze marktgerichte industrie vraagt om een aanpak waarin industriële marketing

16 Beschermbuizen van aardappelzetmeel

NEDERLANDSE RUBBEREN KUNSTSTOFINDUSTRIE

duidelijke boodschap huiswaarts. Bij een goed product hoort een goed verhaal. een essentiële rol speelt. De rubber- en kunststofindustrie is sterk gericht op innovatie en bruist van de energie. Dat is duidelijk geworden tijdens de twee eerdere edities van Partners in Kunststof & Rubber. Door verdergaande samenwerking in de waardeketen verandert de rol van bedrijven in de sector. Steeds meer bedrijven nemen de rol van ‘full service provider’ op zich en leveren een dienst of een oplossing in plaats van een onderdeel. Dit vraagt echter om een andere benadering van de markt.

Brug markt en innovatie Met behulp van marketing leren bedrijven de markt kennen én kan aan (potentiële) klanten verteld worden waarom het bedrijf bestaat. Maar hoe vertel je het verhaal van je bedrijf en je positie in de markt? Het collectief vermarkten van het duurzame imago van kunststof en kunststofproducten is namelijk één van de grote uitdagingen voor een toekomstbestendige industrie. Bij het realiseren van deze uitdaging is het van cruciaal belang de handen ineen te slaan. Samenwerking

1 NRK Netwerk

juni

2013


Jan Schrama: “Van een klant een ambassadeur maken is een succesvolle marketingstrategie om aan de neerwaartse prijsdruk te ontsnappen.”

ducent van maatwerk producten en constructies van composiet. “We zoeken naar de wens van de klant en vertalen die naar een oplossing, vaak al voordat de klant het zelf doorheeft”, aldus Schrama. “Een aantal belangrijke klanten zorgt met terugkerend werk voor een stabiel werkaanbod binnen ons bedrijf. Daarnaast proberen wij ieder jaar 50% nieuwe klanten te vinden. Door meer geld en energie in de website te steken, zijn wij beter vindbaar geworden voor nieuwe klanten.” Ook door middel van free publicity en de organisatie van bedrijfsbezoeken probeert Poly Products de brede kennis van vezelversterkte kunststoffen te etaleren. De oprichting van de aparte BV Composite Consult sluit daar op aan.

horizontale en verticale samenwerking met andere partijen in de keten kunnen wij ons verder ontwikkelen.”

Hordijk Holding: eigen gezicht Ab Hordijk is directeur van Hordijk Holding. Dit familiebedrijf, opgericht in 1922, vaart sinds 1975 een duidelijke koers. “Wij hebben al in een heel vroeg stadium nagedacht over onze markt en onderzocht waar de toekomst van ons bedrijf ligt. Dat heeft erin geresulteerd dat wij ons toegelegd hebben op de productie van kunststof verpakkingen voor voedingsmiddelen in series van twee tot

Kennis vermarkten met klanten en leveranciers wordt al steeds alledaagser en vormt een goede stap richting een marktgerichte industrie. De presentaties van Poly Products, Hordijk Holding en Wavin vertelden de succesverhalen van drie bedrijven die er in geslaagd zijn de brug tussen de markt en innovatie al verder te verstevigen.

Poly Products: online vindbaar Jan Schrama, directeur van Poly Products, is ondernemer in hart en nieren. Sinds 1969 is hij met Poly Products actief als ontwikkelaar en pro-

Schrama: “Met Composite Consult proberen wij onze kennis en kunde nog beter te vermarkten en aansluiting te zoeken bij de huidige marktvraag. Wij zien het als een marketinginstrument om nieuwe klanten te benaderen en te benadrukken dat wij, los van een product, kennis en kunde voor klanten willen ontwikkelen. Hierdoor kunnen we ook voor collegabedrijven werken en verzorgen wij bijvoorbeeld de inspectie en het onderhoud van grote composiet producten, zoals wildwaterbanen. Poly Products is een relatief klein bedrijf, maar dankzij

Ab Hordijk: “Wij volgen de maatschappelijke trends op de voet en passen daar ook onze verpakkingen op aan.”

colofon NRK Netwerk is een uitgave van de NRK. Verschijning: 4 maal per jaar Jaargang 21, nummer 2 Redactie: Erik de Ruijter, Yolanda Boeters en DeJong&Verder NRK Postbus 420 2260 AK Leidschendam Telefoon (070) 444 0660 Fax (070) 444 0661 E-mail info@nrk.nl Internet www.nrk.nl

Opmaak en druk: De Swart, Den Haag

2  NRK Netwerk  juni 2013

NRK, koepelorganisatie voor de rubber- en kunststofindustrie Doelstellingen NRK: • Beïnvloeden van de wettelijke context en bewaken van een gelijk Europees speelveld.  •  Bevorderen van maatschappelijk verantwoord (duurzaam) ondernemen van de leden. • Bieden van een platform voor kennisoverdracht en netwerken. • Verbeteren van het imago van producten en bedrijven. De NRK heeft binnen deze doelstellingen vier beleidsvelden vastgesteld waar ze actief op is: 1. Business (incl. innovatie en technologie) 2. Arbo, milieu, stoffen en energie 3. Onderwijs 4. Imago In haar activiteiten schept de NRK voorwaarden voor een gezonde, winstgevende en duurzame bedrijfstak. Bedrijven moeten producten van kunststof, rubber en r­ecyclaat kunnen maken en verhandelen in een gelijk speelveld. De NRK vertegenwoordigt ca. 470 bedrijven in Nederland, die zijn gebundeld in twintig brancheverenigingen.


vijftig miljoen stuks. Daarbij onderzoeken wij de markt grondig, proberen wij trends te vertalen naar producten en ontwikkelen wij verpakkingen met een ‘eigen’ gezicht”, vertelt Hordijk.

Anticiperen op tendensen Hordijk adviseert bedrijven altijd op zoek te gaan naar een marktsegment waar collega producenten elkaar nog niet verdringen. “Kijk vervolgens goed naar de ontwikkeling en de markt van je afnemers en speel daar op in. Durf met nieuwe technologie voorop te lopen en maak niet teveel fouten met verkeerde machines. Wij anticiperen met investeringen in ons productieproces op de huidige tendensen. Denk daarbij aan de verdergaande automatisering van de productie, de internationalisatie en de verlaging van de CO2-emissie. Wij beschikken over een breed assortiment producten en matrijzen en hebben alles uit voorraad en just-intime leverbaar. Komend jaar investeren wij in apparatuur waardoor R-Pet ge­garandeerd voedselveilig wordt. Alleen op deze manier kunnen wij optreden als partner voor levensmiddelenfabrikanten”, besluit Hordijk.

Wavin: opschuiven in de keten Henk ten Hove, CEO bij Wavin, vertelde het succesverhaal van Wavin. De toenemende prijsdruk op de standaard producten en de kortere levensduur van

Henk ten Hove: “Dankzij onze nieuwe concepten zitten wij eerder aan tafel bij architecten en civil engineers en komen opdrachten gemakkelijker onze kant op.”

innovaties heeft ervoor gezorgd dat de marktleider in kunststofleidingsystemen op zoek is gegaan naar oplossingen die toegevoegde waarde bieden. “Wij hebben onderzocht hoe wij in één onderneming het economisch verantwoord opschuiven in de waardeketen kunnen combineren met cost leadership in standaard producten en het bieden van toegevoegde waarde oplossingen.”

concepten ontwikkelen in plaats van alleen componenten verkopen. Gebruikmakend van onze sterke marktpositie en gebaseerd op innovatie en de duurzaamheidsagenda, heeft dit geresulteerd in een concept voor complete afwatersystemen en een concept voor verwarmings- en koelsystemen in plafonds van bijvoorbeeld ziekenhuizen”, aldus Ten Hove. Wavin is erin geslaagd deze concepten met succes in te voeren. “Ondanks de toegenomen concurrentie in de sector realiseren wij hogere winstmarges. Een sterke marktpositie heeft het mogelijk gemaakt op te schuiven in de waardeketen. Het vraagt echter wel om een gedifferentieerde aanpak aan de voorkant van het bedrijf, in combinatie met synergie aan de achterkant om winstgevendheid te waarborgen. Dat is alleen mogelijk als de verandering top-down gedreven succesvol wordt ingevoerd.”

Partners in Kunststof & Rubber is een jaarlijks terugkerend evenement voor de rubber- en kunststofsector. De organisatie is in handen van NRK, PlasticsEurope Nederland en DPI Value Centre. De volgende editie vindt plaats op 17 april 2014.

Gedifferentieerde aanpak

☞ Meer info en presentaties:

“Door projectmanagement aan de voorkant van Wavin te profileren, kunnen wij

www.partnersinkunststofenrubber.nl

Over high tech en high touch De Belgische hoogleraar Paul Matthyssens trakteerde de aanwezigen tijdens Partners in Kunststof & Rubber op een masterclass industriële marketing. In drie kwartier legde hij op zeer inspirerende wijze uit waarom industriële marketing voor de rubber- en kunststofindustrie van groot belang is. Drie aanbevelingen kwamen in de presentatie van Paul Matthyssens duidelijk naar voren. “Breng meer focus aan in je activiteiten, vertel je verhaal met flair en bouw netwerken”, aldus Matthyssens. “Hoe meer een bedrijf focust op een bepaalde sector of markt, hoe meer toegevoegde waarde zij voor de klant kan creëren. Daarnaast pleit ik ervoor dat bedrijven niet alleen communiceren over producten maar ook over competenties, realisaties en effecten. Breng de trots van de sector

over want het draait namelijk niet alleen om high tech maar ook om high touch. Tenslotte heb ik duidelijk gemaakt dat bedrijven het niet alleen kunnen doen. Bouw netwerken en werk met verticale

ketens om een coherent en consistent verhaal naar de sector uit te dragen.”

☞ Videoboodschap Paul Matthyssens: w ww.partnersinkunststofenrubber.nl

Paul Matthyssens: “Breng meer focus aan in je activiteiten, vertel je verhaal met flair en bouw netwerken.”

3  NRK Netwerk  juni 2013


reportage

Maakindustrie trekt Nederland uit de crisis Een week na het afronden van het Sociaal Akkoord verzorgde Bernard Wientjes, voorzitter VNONCW, een lezing tijdens Partners in Kunststof & Rubber. Als oud-ondernemer in de kunststofindustrie draagt hij de sector een warm hart toe en is hij ervan overtuigd dat de maakindustrie Nederland uit de crisis trekt. Ook heeft hij de aandachtig luisterende aanwezigen een inkijkje gegeven in de onderhandelingen die geleid hebben tot het Sociaal Akkoord.

“Wat mij betreft ligt de tijd van pessimisme achter ons, wij doen het namelijk met z’n allen best goed in Nederland. Nederland heeft een sterke positie in de wereld en dat geeft vertrouwen in de toekomst”, zo opende Wientjes zijn betoog. “De rubber- en kunststofindus­ trie is een hele sterke industrie. Met producten die geschikt zijn voor de wereldmarkt, vormt de export de motor van de Nederlandse maakindustrie. De export trekt ons land er in economisch zware tijden doorheen en moet Nederland uit de crisis halen. Daarop zijn ook de afspraken van de regering en het Sociaal Akkoord gebaseerd.”

Gemeenschappelijke visie Nederland is in principe net zo sterk als Duitsland. “Het feit dat de Nederlandse economie in een dip zit en de Duitse economie groeit, wordt veroorzaakt door de binnenlandse markt en het gebrek aan consumentenvertrouwen”, vervolgt Wientjes. “Herstel van dit vertrouwen is een van de prioriteiten van dit kabinet en daarom is het veelomvattende Sociaal Akkoord zo belangrijk. Het is de gemeenschappelijke visie van het kabinet, de vakbonden en de werkgevers die tot uitdrukking brengt hoe het verder moet met zaken als de arbeidsmarkt, het ontslagrecht, de pensioenen, de flexcontracten

en de WW. Dat is essentieel voor de economie en de overheidsfinanciën en moet zorgen voor stabiliteit in het land.”

Rechtvaardiger systeem Het akkoord is gebouwd op de gedachte van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de arbeidsmarkt. Wientjes: “Vakbonden, werkgevers en de overheid moeten ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt goed functioneert. Dat wil zeggen dat mensen die werkloos worden zo snel mogelijk weer een baan krijgen en dat mensen met een handicap een reële kans krijgen om aan het werk te komen.” Dat het ontslagrecht wordt vereenvoudigd, is voor ondernemers een belangrijke stap voorwaarts. “Er komt een rechtvaardiger systeem met minder juridische procedures. De hoogte van de ontslagvergoeding komt in de wet te staan en wordt afhankelijk van het aantal gewerkte jaren.”

Quotering

Bernard Wientjes: “De wereld is snel aan het veranderen en innoveren is belangrijk om ontwikkelingen te kunnen volgen. Als onderdeel van de Topsector Chemie is dat besef bij bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie al lang aanwezig.”

4  NRK Netwerk  juni 2013

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er 35 werkpleinen in Nederland komen van waaruit vakbonden, gemeenten en werkgevers ervoor gaan zorgen dat mensen aan het werk komen. Werkgevers gaan zich inzetten om de instroom in de Wajong en de WSW te beperken. “Maar de voorgenomen verplichte quotering wordt pas ingevoerd als blijkt dat de vrijwillige inspanningen van bedrijven niet slagen. Dat wordt eind 2016 of begin 2017 getoetst. De WW krijgt in de wet een maximale duur van 2 jaar en zal in de CAO’s worden aangevuld. Deze maatregel gaat, net als het ontslagrecht, pas in op 1 januari 2016. Ook is afgesproken dat het kabinet het bezuinigingspakket voor 2014 van tafel haalt. In augustus bekijkt men opnieuw hoe de omstandigheden zijn en welke maatregelen genomen moeten worden met het oog op 2014”, besluit Wientjes.


familiebedrijf

Professionaliteit kracht van Wicro Plastics In 1951 schaft Willem Croughs, oom en naamgenoot van de huidige directeur, zijn eerste spuitgietmachine aan. Verstand van de techniek heeft hij niet, maar in de varkensstal achter het ouderlijk huis start hij succesvol met de productie van puntenslijpers voor Vroom & Dreesmann. AIs in 1990 de neven Willem en Fred Croughs het bedrijf overnemen, vindt een grote transmissie plaats en komt de ontwikkeling van Wicro Plastics in een stroomversnelling.

“In de beginjaren loopt het bedrijf zo goed dat mijn oom in 1957 ook mijn vader in het bedrijf vraagt. Ze bouwen naam op in de meubelbranche met de productie van meubeldopjes; Auping en Gispen zijn twee belangrijke klanten. Mijn vader neemt in 1985 de aandelen van zijn broer over en in 1990 kom ik op zijn verzoek in de zaak”, aldus Willem Croughs. “Samen met mijn broer Fred neem ik de aandelen over en beginnen we met de transmissie van Wicro Plastics. Van sec spuitgieten ontwikkelt het bedrijf zich tot een volwaardige system supplier met alle spuitgiet-, laken assemblageactiviteiten onder één dak. Deze omslag heeft tien jaar geduurd en is niet zonder slag of stoot verlopen. In onze ogen was het echter noodzakelijk om de continuïteit te garanderen en toegevoegde waarde voor onze klanten te creëren.”

Fred en Willem Croughs, Wicro Plastics

Op dit moment werken 150 mensen bij Wicro Plastics, verdeeld over de vestigingen in Kessel en Weert. Het bedrijf levert aan een groot aantal bedrijfstakken, waaronder de automotive, de meubel- en bouwindustrie. Op basis van professionaliteit, efficiency, flexibiliteit en deskundigheid heeft het bedrijf zich stormachtig ontwikkeld en is de laatste jaren een enorme groei gerealiseerd. Croughs: “Ik verwacht dat deze groei zich voorlopig nog voortzet. En hoewel ik het leuk vind als Wicro Plastics in de familie blijft, gaat continuïteit en het waarborgen hiervan voor de lange termijn, boven alles.”

waarborg je continuïteit, blijf je concurrerend en kun je toegevoegde waarde leveren. Onze toegevoegde waarde zit met name in onze mate van professionaliteit als productiebedrijf. Dat doen wij heel erg goed”, aldus Croughs. “Groei is ook noodzakelijk om partij te blijven voor grote uitbesteders. Bedrijven in de automotive zoeken naar toeleveranciers met een bepaalde omvang. Dankzij uitbreiding van onze productie- en kantoorfaciliteiten in 2002, 2008 en 2012 hebben wij die omvang en is het makkelijker om het werk binnen te halen. Daarbij proberen wij het werk wel te spreiden en zijn wij actief in vrijwel alle branches om zo afhankelijkheid van bepaalde klanten te voorkomen.”

Doelstellingen

Succesfactoren

“Innoveren is in mijn ogen essentieel om je bestaansrecht te behouden en de financiering van innovatie vereist een bepaalde bedrijfsomvang. Winst op korte termijn is voor ons geen doelstelling. Door naar de lange termijn te kijken,

Veel productiebedrijven in Nederland zijn familiebedrijven en die dreigen professionaliteit nog wel eens uit het oog te verliezen. “Dat is juist ons sterke punt, in combinatie met betrouwbaarheid en toewijding”, vult Croughs aan. “Daarnaast

Opvolging

hebben wij al in een heel vroeg stadium contacten opgebouwd in China voor de productie van kwalitatief hoogwaardige matrijzen. Ik zag dat 15 jaar geleden als noodzaak en ook als kans. Wij laten nu gemiddeld 200 matrijzen per jaar in China produceren. Dankzij onze jarenlange contacten met een aantal zeer betrouwbare leveranciers hebben wij daar hele goede ervaringen mee.”

Maatschappelijke betrokkenheid Croughs is van mening dat bedrijven altijd maatschappelijk betrokken moeten zijn om medewerkers voor het bedrijf te interesseren en aan het bedrijf te binden. “Ook op het gebied van duurzaamheid proberen wij voorop te lopen. Onze klanten zijn daar permanent mee bezig en als toeleverancier denken wij daar actief in mee. Wij werken met gesloten systemen en produceren nauwelijks of geen afval. Voor een productiebedrijf vind ik dat echter een gegeven en geen doelstelling op zich.”

5  NRK Netwerk  juni 2013


nieuws uit de nrk

Activiteiten uit NRK 07-06 Masterclass Ondernemingsdossier 13-09 Masterclass Ondernemingsdossier 25-09 Kunststoffenbeurs 2013 27-09 NRK-Golfdag Kijk voor meer activiteiten en bijeenkomsten op www.nrk.nl en www.innovatienetwerk-rki.nl.

Golfdag 2013 ‘Give it a swing or give it a try!’

Investeringen aftrekbaar via EIA NRK-bedrijven die deelnemen aan Meerjarenafspraak Energie-Efficiency (MJA3) en investeren in energiezuinige systemen en duurzame technieken, kunnen gebruikmaken van de Energie Investering Aftrek (EIA). Dankzij deze regeling kunnen bedrijven niet alleen op energiekosten besparen, maar hoeft ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting betaald te worden. Investeringskosten zijn namelijk grotendeels aftrekbaar. Het is de bedoeling dat deelnemende NRKbedrijven de maatregelen uit de Energie Efficiëntie Plannen voor 2013-2016 ook aanmelden voor de EIA.

Adviseur helpt

Vrijdag 27 september organiseert NRK voor de 20ste keer de NRK-golfdag. Deze feestelijke editie vindt plaats op de oudste golfbaan van Nederland bij de Rosendaelsche Golfclub in Arnhem. Noteer de datum nu al in uw agenda. Meer informatie over deelname en aanmelden op www.nrk.nl.

Wat vindt u van NRK Netwerk? Wat vindt u van NRK Netwerk, ons papieren magazine dat u 4x per jaar ontvangt? De redactie was benieuwd naar de mening van lezers om meer inzicht te krijgen in welke onderwerpen en welk type informatie interesse is. Bovenaan staan onderwerpen als wet- en regelgeving, innovatie en milieu. U wilt graag meer lezen over bedrijven, mensen en hun ervaringen en sluit zich aan bij de suggestie verder te lezen op de website voor verdieping van informatie. Een aantal respondenten zegt tevens dat het blad vaker mag uitkomen. NRK Netwerk wordt door velen als een signalerend nieuwsorgaan ervaren, blijkt uit het veel gekozen antwoord dat het blad actueel informeert over de rubber- en kunststofindustrie. Het brengt een mix van artikelen, is leesbaar en geeft bruikbare informatie voor het werk. De redactie dankt de deelnemers voor hun input!

6  NRK Netwerk  juni 2013

De meeste maatregelen kunnen gemeld worden onder de generieke codes, bij nieuwbouw of bij bestaande processen; de EIA ondersteunt niet alle maatregelen. De energiebesparing dient te liggen tussen 0,6 en 1,5 m3 per jaar/geïnvesteerde euro. Het verdient aanbeveling

om voorafgaand aan de investering en de melding contact op te nemen met een adviseur van de EIA. Deze adviseur helpt bedrijven om mogelijke (administratieve) hobbels tijdens de procedure weg te nemen. Duurzame energiemaatregelen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning uit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

☞ www.agentschapnl.nl/eia en www.agentschapnl.nl/sde Voorstel indienen Jaarlijks kunnen bedrijven nieuwe investeringsmiddelen voordragen voor opname op de lijst EIA. Het betreft met name innovatieve verbeterde bedrijfsmiddelen voor dezelfde functie. Een voorstel voor opname moet uiterlijk 31 augustus 2013 ingediend zijn, maar hoe eerder hoe beter!

Jolanda Neeft, neeft@nrk.nl

SPE Award voor Frank Driessen De SPE Benelux Student Award 2012 is toegekend aan Frank Driessen, student aan de Universiteit van Gent. Zijn onderzoek ‘Functional polyurethanes via a thiolactone approach’ heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een nieuwe procedure voor de synthese van gefunctionaliseerde polyurethanen op basis van thiolacton-chemie. Deze strategie levert een eenvoudig

uit te voeren en ongecompliceerde synthese op van (multi-)functionele polyurethanen zonder additieven. Voor het onderzoek van Frank Driessen bestaat inmiddels veel belangstelling van industriële polyurethaan producerende bedrijven.

☞ Frank Driessen: frank.driessen@ugent.be

Piet de Groot (SPE Benelux), Frank Driessen en Han Goossens (TU Eindhoven)


Winnaars NRK prijs Veilig en Gezond werken

Gratis trainingen veilig en gezond werken Tot en met juni organiseert de NRK samen met Arboplaats vijf verschillende gratis trainingen voor personeel van lidbedrijven gericht op meer en verbeterde veiligheid en een gezond werkklimaat. Ook zijn nog enkele incompany trainingen mogelijk. De trainingen worden zo dicht mogelijk bij de deelnemende bedrijven gehouden. Daarom werken we samen met enkele partners: Polymer Science Park in Zwolle, DPI VC in Eindhoven of Syntens in Nieuwegein.

☞ Info en aanmelden: http://bit.ly/YSJNPF De winnaars in hun opvallende werkjas: (v.l.n.r.) juryvoorzitter Piet van Staalduinen (Syntens), Gerrit Jan Olthoff en Lex van den Elst (Sphere), Joan Hanegraaf (voorzitter NRK), Pieter de Vries en Jan Blok (Apollo Vredestein), Erik de Ruijter (NRK)

Sphere en Apollo Vredestein hebben dit jaar tijdens de ALV van de NRK de prijs voor Veilig en Gezond werken in ontvangst genomen. Beide preventiemedewerkers hebben naast een fraai beeldje ook een werkjas met het logo ‘Prijs Veilig en Gezond werken’ gekregen. De jury hanteerde bij de beoordeling twee categorieën: grote en MKBbedrijven. De uitgevoerde activiteiten of interventies en de effectiviteit daarvan stonden centraal in de beoordeling. Bedrijven konden scoren op drie dimensies: organisatie, individu en techniek. Sphere en Apollo Vredestein zijn gekozen op basis van hun systema­ tische en gedegen aanpak gericht op veilig en gezond werken in het bedrijf.

Ambitieus arbobeleid De jury is van mening dat Sphere Nederland als MKB-productiebedrijf een

gedreven en ambitieus arbobeleid uitdraagt. Het heeft goed invulling gegeven aan het formuleren van arbobeleid en het investeren in arbovoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Sphere heeft de medewerkers gemotiveerd om zelf alert te zijn op de eigen veiligheid en gezondheid.

Lange termijn effecten Apollo Vredestein heeft gewonnen in de categorie groot bedrijf. Volgens de jury implementeert het bedrijf duurzaam ondernemen op een breed spectrum vanuit een duidelijke markt- en MVO-strategie. Het arbobeleid is duidelijk ook gericht op de lange termijn effecten en impact op het individu. De eigen bedrijfsschool, een jaarlijkse training voor alle medewerkers en het werkrotatie programma voor werk­ variatie en tegen overbelasting is van grote waarde.

TL-verlichting vervangen Van het totale stroomverbruik in Nederlandse gebouwen is 25% afkomstig van TL-verlichting. De ABN AMRO biedt de mogelijkheid om zonder extra investering de verlichting om te bouwen. In het Greenfox project wordt TL-verlichting vervangen door energiezuinige T5-verlichting. NRK-leden kunnen ervoor kiezen om de renovatie te betalen, maar kunnen ook een deel van de toekomstige energiebesparing afstaan en dus niet investeren. ABN AMRO financiert. Greenfox werkt samen met sociale werkplaatsen. Een mooi voorbeeld van people, planet en profit.

Uw nieuws en foto’s zijn welkom! Heeft u nieuws te melden? NRK ontvangt graag uw nieuws voor de website of NRK Netwerk. Met deze platforms bieden wij extra bereik in de rubber- en kunststofsector. Ook goed beeldmateriaal (rechtenvrij) is van harte welkom van uw producten en de

toepassingen. Die zijn uitstekend bruikbaar ter illustratie bij tal van artikelen on- en offline waarvan niet direct beeld voorhanden is. Wij plaatsen uw beeld met bronvermelding.

Yolanda Boeters, boeters@nrk.nl

☞ Flyer: http://bit.ly/17oTpEH 7  NRK Netwerk  juni 2013


nieuws uit de nrk

Afscheid NWBP/C’s Tjitske Visser

Styreen opnieuw geclassificeerd

Dinsdag 14 mei namen de besturen van de NWBP en de NWBC met een workshop schermen afscheid van Tjitske Visser als bestuurslid. Ze was 13 jaar bestuurder, 11 jaar voorzitter en 9 jaar woordvoerder van de CAO-onderhandelingsdelegatie. Ook is Tjitske van 2008 tot 2012 bestuurslid geweest van de NRK, met als portefeuille Arbeidsverhoudingen en Onderwijs. Zij beschikte over veel kwaliteiten; een kleine inventarisatie levert meer dan 25 goede eigenschappen waarvan sociaal, empatisch, creatief en beheerst er uit springen. Tjitske werkte tot juli 2012 als HRM manager bij Dyka en is toen van haar vervroegd pensioen gaan genieten om (naast haar vele nevenfuncties) veel tijd te kunnen besteden aan de invulling van haar taak als oma.

De laatste tijd staat styreen volop in de belangstelling. Producenten van sty­ reenhoudende producten, zoals polystyreen, EPS en composiet, maken zich zorgen over mogelijke restricties van het gebruik van styreen. Hierbij een samenvatting van de feiten en een overzicht van de gevolgen van de mogelijk zwaardere classificatie van styreen.

Nieuwe tender IPC geopend Het ministerie van Economische Zaken stelt 7 miljoen euro beschikbaar voor de Innovatie Prestatie Contracten (IPC)regeling om samenwerking en innovatie in het MKB te versterken. Er binnen voeren 10 tot 20 MKB-bedrijven (collectieve) innovatieprojecten uit. De NRK zet weer in op de opzet van een IPC. De subsidie voor de deelnemer bedraagt 40%, tot een maximum van 25.000 euro. Interesse? Er worden veel aanvragen verwacht, dus zorg dat uw plannen tijdig gereed zijn! Aanvragen kunnen uiterlijk 20 juni 2013 ingediend worden.

Op 10 oktober 2011 is in Denemarken een REACH bijlage XV gelanceerd met de geharmoniseerde indeling en etikettering voor styreen. De Denen hebben toen voorgesteld om styreen te classificeren als toxisch voor de reproductiviteit 1b en STOT RE 1 voor neuro-toxiciteit. In december 2012 heeft het Committee for Risk Assessment (RAC) geadviseerd om styreen twee additionele classificaties te geven. Categorie 1 voor specifieke doelorgaan toxiciteit bij herhaalde blootstelling (STOT RE 1). Hiervoor geldt de aanbevolen gevarenaanduiding H372: ‘gehoorschade organen veroorzaakt bij langdurige of herhaalde blootstelling via inademing’. Daarnaast is categorie 2 benoemd voor voortplantingstoxiciteit met gevarenaanduiding H361d: ‘wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden’. Hiermee heeft het RAC het strengere Deense voorstel niet gevolgd.

Wijziging van wetgeving Het Europees Chemisch Agentschap

(ECHA) zal het RAC-advies doorsturen naar de Directoraten-Generaal van de Europese Commissie, betrokken bij het opstellen van de wijziging van wetgeving (ATP). Naar verwachting wordt de ATP in juni 2013 voorgelegd aan vertegenwoordigers van de lidstaten. Het advies moet nog wel goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Europese Commissie. Pas na publi­ catie in het publicatieblad van Q4/2013, is het daadwerkelijk een wet.

Gevolgen classificatie Styreen is dus niet geclassificeerd als 1B of 1A. Naar verwachting zal styreen niet leiden tot de REACH-Art 57F (REACH kandidatenlijst) classificatie vanwege STOT RE1. De wetgeving rondom voedselcontactmaterialen valt onder verantwoordelijkheid van European Food Safety Authority (EFSA) en is niet de verantwoordelijkheid van de ECHA. Wanneer de EFSA een stof moet beoordelen, houdt zij rekening met de meest recente informatie over die stof. Styreen staat op de positieve lijst van goedgekeurde producten voor contact met voedingsmiddelen. Het is daarom niet te verwachten dat styreen, als gevolg van het nieuwe CLP-voorstel, uit die lijst verwijderd wordt. De industrie en ook de NRK houden de ontwikkelingen goed in de gaten.

Jolanda Neeft, neeft@nrk.nl

Martin van Dord, vandord@nrk.nl

Short links In dit nummer van NRK Netwerk ziet u regelmatig een vermelding naar een bit.ly webadres onder berichten staan. Dit is een zogenaamde ‘short link’ om te voorkomen dat hele lange webadressen ingetypt moeten worden. Zet de link in uw browser en u komt direct bij de juiste informatie terecht.

8  NRK Netwerk  juni 2013

Polystyreen korrels en lepels gemaakt van polystyreen (foto:Haval)


Energiebesparing op de werkvloer

NRK en DPI werken samen om bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie te ondersteunen met innovatie. Dit artikel komt voort uit deze samenwerking.

Het aanpakken van energiebesparend gedrag op de werkvloer levert naar schatting een besparing op van 5 tot 20% op het energieverbruik. Naast een bijdrage aan een gezonder milieu, resulteert het ook in een kostenbesparing. Een simpele maatregel is bijvoorbeeld het licht en de verwarming uitdoen bij het verlaten van de werkplek. Of ovens niet 24 uur per dag aan laten staan, als ze maar 8 uur per dag in gebruik zijn. Dit zijn slechts 2 maatregelen die veel energie besparen, maar die wel een gedragsverandering van het personeel op de werkvloer vragen.

Topsector Chemie start valorisatienetwerk

Omdat gedrag zich niet zo makkelijk laat veranderen, zijn NRK, VAPRO, Rescon en AgentschapNL een project gestart om energiezuinig gedrag bij het personeel te bevorderen. Het doel van dit project is het stimuleren van energiebesparend gedrag op de werkvloer door te werken aan bewustwording en operators meer inzicht te geven in het energieverbruik van processen. Ook het vergroten van de denk- en

slagkracht van de organisatie door het coachen van verbeterprocessen en het communiceren van de resultaten van geleerde lessen maakt onderdeel uit van het project.

Masterclass De aanpak van het project is gebaseerd op een masterclass. Hierin worden 1 of 2 stafmedewerkers uit het bedrijf voorbereid om gedragsprojecten binnen hun eigen organisatie te implementeren. Aan de hand van het werkboek ‘Energie besparen doe je zo!’ en de ondersteunende projectaanpak van energiemonitoring op de werkvloer gaan de medewerkers aan de slag. De masterclass bestaat in totaal uit 3 bijeenkomsten van 4 uur waarin theorie en praktijk afgewisseld worden. Daarnaast is er 8 uur opgenomen voor coaching op locatie en zijn er mogelijkheden om aanvullende modules te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van energiemonitoring.

Energieverbruik terugdringen? Jolanda Neeft, neeft@nrk.nl

ActiefDak™ nieuwe standaard voor dak met PV-panelen Vekudak heeft onlangs de ActiefDak™ montagevoorschriften voor Photovoltage panelen gepresenteerd. Aanleiding is de sterk groeiende plaatsing van Photovoltage panelen, kortweg PV-panelen. Gebruik van het ActiefDak voor het vangen van zonneenergie stelt speciale eisen aan de PVC dakbaan, het isolatiepakket en de constructie van het dak. Ook locatie en

oriëntatie van het dak zijn belangrijk, omdat beide in hoge mate de windbelasting op de PV-panelen en dak(baan) bepalen. In de montagevoorschriften beschrijft Vekudak aan welke eisen het ActiefDak moet voldoen voor het duurzaam installeren van PV-panelen.

Montagevoorschriften: Yolanda Boeters, boeters@nrk.nl

Top Chemie (delta) is het valorisatienetwerk dat ondernemers ondersteunt en helpt met innovatie. Ondernemers kunnen er met hun vragen terecht via het MKB-loket. Een team van experts vanuit de vier Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector Chemie en het ‘MKB chemie team’ van Syntens, bemannen het loket.

Innovatie stimuleren Het valorisatienetwerk stimuleert ondernemers bij innovatie van processen, slimme materialen, biobased economy en nieuwe chemische innovaties. Het team van het valorisatienetwerk bestaat uit experts op het gebied van polymeren (kunststoffen), processen, nieuwe chemische innovaties en biobased materialen. Ook deskundigen op het terrein van financiële regelingen en marketing hebben zitting in het team. Het valorisatienetwerk helpt ondernemers met innovatie en brengt hen in contact met mogelijke partners. Het netwerk is goed bekend met de markt en kan elke ondernemer in de sector adequaat helpen.

www.topchemie.nl/www.syntens.nl

Subsidie MKB Innovatiestimulering Topsectoren Tot 1 juli 2013 kunnen MKB-ondernemers subsidieaanvragen indienen voor innovatieve activiteiten binnen de Topsectoren Chemie en Energie en voor het gezamenlijke thema biobased economy. Dit loopt via de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling) van het ministerie van EZ. Er is 3,2 miljoen euro beschikbaar voor projecten die aansluiten op de ambities van de Topsector. Het beschikbare budget wordt toegekend op basis van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Montagevoorschriften van PV-panelen op platte pvc-daken

www.agentschapnl.nl

9 NRK Netwerk

juni

2013


nrk’s beleidvelden De NRK is - als koepelorganisatie voor de rubber- en kunststofindustrie actief op de beleidsvelden: 1. Business (incl. innovatie & technologie) 2. Arbo, milieu, stoffen en energie 3. Onderwijs 4. Imago Nieuwe ontwikkelingen en nuttige feiten leest u in NRK Netwerk; het laatste nieuws vindt u op www.nrk.nl.

Business incl. Innovatie & technologie www.nrk.nl/themas

mische groei, de gestegen grondstof- en energieprijzen en versterkte Europese concurrentie. De branchevereniging becijferde dat het productievolume kromp met 1,8% tot 4,2 miljoen ton, maar de omzet met -0,4% relatief stabiel bleef op het recordniveau van vorig jaar van 13,2 miljard euro.

Tussen ratio en gevoel De Nederlandse industrie heeft te maken met een grote beweeglijkheid van zowel inkoopprijzen als productieomvang. Om als bedrijf sterk te zijn in deze tijden, is snel en accuraat cijfermatig inzicht onontbeerlijk. De crisis van 2008 heeft geleerd dat de bedrijven die dit inzicht hebben met een management dat er tijdig op reageert, financieel gezonder zijn. Daarbij komt dat cijfermatig inzicht in afnemers en het delen van cijfers met personeel en kredietverlener in de toekomst belangrijker worden. Dit concludeert ING Economisch Bureau in de publicatie ‘Tussen ratio en gevoel’, dat in april is gepresenteerd tijdens de Week van de Ondernemer.

Manual Aerospace Sector Vorig jaar hebben NRK-leden deelgenomen aan de workshop ‘Kansen in de Aerospace markt’, die NRK samen met Midpoint Brabant en DPI organiseerde, begeleid door Berenschot. De tijdens de bijeenkomst gedeelde kennis is gebundeld in een manual die ingaat op de karakteristieken van de aerospace markt. De handleiding geeft belangrijke informatie die kan helpen deze markt te betreden of uit te bouwen. Informatie uit de roadmap die in 2011 is opgesteld door Fokker, TUDelft, AgentschapNL en Berenschot vormde de basis. De handleiding kan worden aangevraagd bij NRK.

http://bit.ly/10XjtOw

Masterclass thermische buitengevelisolatie met EPS Eind maart spraken zo’n 120 gebruikers, fabrikanten, architecten en projectontwikkelaars uit 20 landen elkaar in Wenen

Yolanda Boeters, boeters@nrk.nl

Kunststof verpakkingen Duitsland De verkoop van kunststoffen verpakkingen en folies in Duitsland bleef in 2012 op hetzelfde niveau als in 2011. Dit jaar is herstel mogelijk, aldus de Duitse branchevereniging kunststofverpakkingen IK. Resultaten van trendonderzoek onder de 300 leden zijn voor het tweede kwartaal namelijk positief. Redenen voor de aanhoudende situatie zijn naast de financiële crisis en de magere binnenlandse econo-

10 NRK Netwerk

juni

2013

(foto: Stramit)

over de ontwikkelingen van thermische buitengevelisolatie met EPS (ETICS External Thermal Insulation Composite Systems). De conferentie was georganiseerd door EUMEPS, waarin voor Nederland de Vereniging EPS fabrikanten Stybenex is vertegenwoordigd. Buitengevelisolatie met EPS is één van de snelst groeiende gevelbouwconstructies (85% van 2 mld m2 per jaar) en draagt daardoor fors bij aan het verbeteren van energie efficiency in nieuwe en te renoveren gebouwen. Het tweedaagse programma was daarom overvol met technisch inhoudelijke presentaties.

Persbericht: http://bit.ly/14i0m64

Dijk van kunstvezel milieuvriendelijker Welke dijk of dam levert de minste CO2uitstoot op? Een van beton of van natuursteen? Of een van kunstvezel, gevuld met zand? Dat het de laatste is, is nu uit te rekenen met een speciale carbon footprint calculator. Het meetinstrument werd ontwikkeld door TenCate voor toepassing in ontwaterings- en golfbrekerprojecten. Dit rekeninstrument voor bepaling van de CO2-voetafdruk biedt watermanagers achtergrondinformatie over diverse aspecten van duurzaamheid.

Artikel op website P+: http://bit.ly/100wAmC


Handelsbelemmeringen Europa – VS onderzocht Vorig jaar werkte NRK mee aan een onderzoek van Ecorys naar de handelsbelemmeringen bij verschillende sectoren tussen de EU en de VS. Eind 2012 is het definitieve rapport gepubliceerd. Het geeft een goed overzicht van de huidige belemmeringen en de voordelen die het weghalen ervan zou opleveren. Op sectoraal niveau is de input van bedrijven gebruikt om bestaande en potentiële handelsbelemmeringen te rangschikken naar grootte en impact. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen en een prioriteitenlijstje. Voor Nederland is het waardevolle input zodra de onderhandelingen tussen EU en VS over een vrijhandelsakkoord van start gaan.

ontwikkeling van economische bedrijvigheid koppelt aan reductie van het afvalprobleem. Momenteel wordt er hard gewerkt de kwaliteit van de ingangsstromen te verbeteren en dus ook aan de eindproducten. Na speelgoedauto’s gaat de fabriek zich toeleggen op de productie van een fietskrat voor gebruik op de Nederlandse markt. Op deze manier brengen de initiatiefnemers het kunststofafvalprobleem in Kenia onder onze aandacht.

Chemie op één plek online

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 maakten VNO-NCW en MKB-Nederland de brochure ‘Een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen 2014’. Het bedrijfsleven is van groot belang voor de gemeente en omgekeerd. Naast de hervormingen die ons land nu doorvoert, vraagt herstel van de economie bovenal (nieuw) ondernemerschap en groei. Alleen ondernemerschap kan oplossingen bedenken, innovaties losmaken en zo bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en een leefbare samenleving. De brochure bevat tien programmapunten voor een sterke lokale groeiagenda. Brochure downloaden: http://bit.ly/10IirM2

Arbo, milieu, stoffen en energie www.nrk.nl/themas

360.000 ton PVC gerecycled in 2012 VinylPlus, het programma voor duurzame ontwikkeling van de Europese PVC-industrie, heeft vorig jaar 362.076 ton PVC gerecycled. Dit is een record en daarmee is het goed op weg naar de uitdaging van 800.000 ton per jaar in

www.pvcinfo.nl

Imago

Rapport aanvragen: Yolanda Boeters, boeters@nrk.nl

Sterk bedrijfsleven voor sterke gemeente

2020. Gerecycled PVC bestaat uit consumentenafval, bepaalde soorten postindustrieel PVC en een aantal gereguleerde afvalstromen in de EU. Tijdens het Vinyl Sustainability Forum 2013 in Istanbul zijn de resultaten over 2012 bekendgemaakt. Momenteel vindt onderzoek plaats naar innovatieve technologieën voor de recycling van moeilijk verwerkbaar PVC-afval. Ook wordt er hard gewerkt aan het probleem van ‘uitgefaseerde additieven’, als onderdeel van de aanwezigheid van gereguleerde chemicaliën in gerecycled PVC.

www.nrk.nl/themas

MVO-manager 2013 De verkiezing ‘MVO-manager van het jaar 2013’ is onlangs van start gegaan. Deelname is voorbehouden aan functionarissen die eindverantwoordelijk zijn voor MVO of duurzaamheid in de volle breedte en daarover rapporteren aan de directie. Denk aan MVO-managers, managers sustainability of duurzaamheid of CSR-managers. Ook kandidaten die MVO combineren met andere vakgebieden komen in aanmerking. De verkiezing wordt voor de tweede keer georganiseerd door Royal Haskoning DHV, VNO-NCW en Interface. Zij maken de winnaar bekend tijdens het Nationaal Sustainability Congres op 21 november in Rotterdam.

YouTube: http://bit.ly/10DF8MN

De belangrijkste websites over chemie bij elkaar. Dat is het doel van ChemieIsOveral.nl, de website van de chemische sector voor het brede publiek. De site is opgedeeld in school en studie, werk en carrière, onderzoek en innovatie, en industrie. Kinderen vinden er materiaal voor spreekbeurten, jongeren komen te weten welke mogelijkheden er zijn om chemie te studeren, professionals kunnen snel de belangrijkste vacatures vinden en journalisten krijgen informatie over de chemiebedrijven in Nederland. De website is een initiatief van de Regiegroep Chemie die er Nederlanders een juist beeld over chemie mee wil geven. Het project verenigt onderwijs, onderzoek en ondernemers.

www.ChemieIsOveral.nl

Aanmelden tot 1 juli: www.mvomanagervanhetjaar.nl

Gerecyclede speelgoedauto’s in Kenia De PVT is een van de sponsoren van het Relive initiatief van Emma van Bruggen. Deze creatieve studente aan de TU Delft heeft vanaf november 2011 een aantal maanden in Kenia gewerkt en daar op een alternatieve manier een oplossing bedacht voor het probleem van kunststofafval. Want dat domineert het straatbeeld in Kenia. Samen met de locale ondernemer Wilson heeft Emma een mini fabriekje opgezet. Via recycling en spuitgieten maken de medewerkers bruikbare producten van kunststofafval. Een prachtig initiatief dat de

11 NRK Netwerk

juni

2013


Gezond en veilig werken veel meer dan techniek alleen Onlangs voerde Arboplaats bij 48 NRK-bedrijven een onderzoek uit naar wat gezond en veilig werken van medewerkers beïnvloedt. Daarvoor ontwikkelde zij een nieuw model, dat bedrijven meer inzicht geeft. “Naast technische aspecten, zoals bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen, zijn ook organisatorische en individuele factoren opgenomen in ons Techniek, Organisatie en Individu model”, aldus Huib Arts van Arboplaats.

De organisatorische aspecten zijn in drie hoofdgroepen ingedeeld. Arts: “Wij kijken naar de aansturing (leiderschap) en naar de bedrijfsvoering met factoren als werkdruk en sanctiebeleid. Team­klimaat is het derde organisatorische aspect. Hoe is de sfeer in de groep en hoe gaat het bedrijf bijvoorbeeld om met fouten? Bij de individuele aspecten maken we onderscheid in twee hoofdgroepen. De beïnvloedbare factoren, zoals bijvoorbeeld bevlogenheid en de niet-beïnvloedbare, zoals veranderbeleid. Daarnaast is er ook aandacht voor kennis en vaardigheden over veilig en gezond werken.”

tiek. “In deze systematiek staan niet de risico’s centraal, maar de oplossingen of beheersmaatregelen. Dankzij deze insteek krijgt het bedrijf direct zicht op de aanwezigheid van beheersmaatregelen, zoals bijvoorbeeld tilhulpmiddelen. In de RI&E wordt ook vastgelegd of de medewerkers de beschikbare hulpmiddelen daadwerkelijk gebruiken. Dat is nieuw in deze aanpak.”

Stijl leidinggeven grote invloed

Alle verzamelde gegevens heeft Arbo­ plaats vervolgens geanalyseerd met behulp van statistiche programma’s. “Dat gaf ons inzicht in de specifieke factoren Vragenlijst naar 2.500 medewerkers die het meeste bijdragen aan veilig en Arboplaats ontwikkelde een vragenlijst gezond werken in een bedrijf”, vervolgt om alle facetten te kunnen inventariseArts. “Wij hebben de input ook op ren. “Wij hebben de vragenlijst uitgezet branche­niveau geanalyseerd. Hieruit bij zo’n 2.500 productiemedewerkers”, blijkt dat met name de stijl van leidinggevervolgt Arts. “Daarnaast zijn gesprekken ven van grote invloed is op het veilig en gevoerd met verschillende medewerkers gezond werken. Coachend en zakelijk leiop sleutelposities in de organisatie, zoals derschap heeft een positieve invloed. Het directie, leidinggevenden en OR-leden. stimuleert en motiveert medewerkers en Ook is steekproefsgewijs met medewer- afspraken worden over en weer gemaakt kers gesproken.” Parallel aan het onder- en nagekomen. Ook de mate waarin zoek onder medewerkers heeft het medewerkers waardering en goede combedrijf een risico-inventarisatie en -evalua- municatie ervaren, de be­vlogenheid van tie (RI&E) uitgevoerd volgens een door medewerkers en de betrokkenheid bij het Arboplaats ontwikkelde nieuwe systemabedrijf hebben een gunstige invloed.”

Bedrijven waar medewerkers meer dan gemiddeld ervaren dat hun inzet gewaardeerd wordt (++), hebben een lager ziekteverzuim.

12  NRK Netwerk  juni 2013

Het Techniek, Organisatie en Individu model van Arboplaats geeft tezamen met de ontwikkelde vragenlijst inzicht in de manier waarop bedrijven veilig en gezond werken en het reduceren van het ziekteverzuim op een positieve manier kunnen beïnvloeden.

Huib Arts

Schematische weergave van het Techniek, Organisatie en Individu model.

Reduceren ziekteverzuim Daarnaast heeft Arboplaats onderzocht of deze dataset ook op brancheniveau inzicht geeft in factoren die het ziekteverzuim beïnvloeden. “We hebben de resultaten van bedrijven met een hoog en een laag verzuim met elkaar vergeleken. En wat blijkt: wat veilig en gezond werken positief beïnvloedt, blijkt ook van toepassing op het ziekteverzuim. Coachend en zakelijk leiderschap, bevlogenheid van medewerkers, goede onderlinge communicatie en een grote betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf, zijn van positieve invloed op het ziekteverzuim. Op basis van dit onderzoek kunnen wij bedrijven gericht adviseren over een effectieve aanpak om een hoog ziekteverzuim te reduceren”, besluit Arts.

Huib Arts, huib.arts@arboplaats.nl Informatie over trainingen op pag. 7


industrieberichten

Promat verder als MouldCAM Promat (Promorfo) gaat deel uitmaken van MouldCAM uit Brisbane. Deze wereldwijde producent heeft vestigingen in Brisbane (AU), Bristol (USA) en Southampton (UK). Promat in Heerenveen wordt de vierde vestiging van waaruit een groot deel van de Europese markt bediend wordt. MouldCAM fabriceert pluggen en directe mallen voor gelimiteerde en grotere aantallen. Daarnaast is het gespecialiseerd in modulair opgebouwde mallen voor zeer grote onderdelen, zoals rompen en rotorbladen van 30 tot 60 meter lang. Dit sluit naadloos aan op de activiteiten van Promat dat pluggen en mallen maakt voor composietbouw.

toepassing van EasyLid levert afnemers een besparing van grondstoffen op. Dankzij het wegvallen van de aparte deksels nemen ook de logistieke kosten af en de efficiency van het productieproces toe. Tegelijkertijd wordt de emissie van CO2 aanzienlijk gereduceerd.

Fardem Packaging voldoet dankzij de certificering nu al aan alle eisen opgelegd door de ‘General Foodlaw’, waardoor traceability geborgd is.

Van der Windt onderdeel van Paardekooper

Paardekooper Group neemt alle aandelen van de Van der Windt Group over. Met de overname realiseert de comBegin april is Nedcam verbinatie een jaaromzet van huisd van Apeldoorn naar circa € 250 miljoen in de verDuiven. Het bedrijf is gespe- schillende markten, waaroncialiseerd in de realisatie van der retail, foodservice, modellen, prototypes en industrie, horti- en agriculcomplete producten op basis tuur. “Wij zijn enorm blij met van digtiale 2D en 3D ontdeze transactie en hebben werpen. het volste vertrouwen in een succesvolle en plezierige ☞ Impact 60B, 6921 RZ in samenwerking binnen dit Duiven, tel. (0316) 20 00 30 gerenommeerde familiebe drijf. Onze klanten kunnen rekenen op een ongewijzigde voortzetting van onze leveringen en diensten. Daarbij blijft onze business missie ‘packa­ ging solutions and services’ Van der Windt Verpakking Fardem Packaging heeft onveranderd van kracht”, gaat als exclusief partner van eind maart het BRC-IOP cer- aldus Managing Director Naber Plastics topsealfolies tificaat gehaald. De leveran- Peter van Leeuwen van Van leveren voor het innovatieve cier van zwaardere der Windt in het persbericht. EasyLid Systeem. Bij dit verpakkingen voor de polybekroonde concept fungeert meren-, zout-, meststoffen de topsealfolie tegelijkertijd en diervoederindustrie loopt als deksel. Bij het tamperhiermee vooruit op toeneevident verpakken van voemende kwaliteitseisen dingsmiddelen, zoals filet binnen de industrie. Volgens Onderzoek wijst uit dat de industrie meer omzet geneaméricain, nootjes, olijven en het bedrijf is het een koekjes, is een topseal door kwestie van tijd dat ook aan reert door gerichte inzet van hygiëne- en veiligheidsvoor- deze verpakkingen strengere social media. Bedrijven stellen zich meer open, het schriften noodzakelijk. De eisen worden gesteld. geeft ze autoriteit en versterkt de klantrelaties. Ze zetten zich beter op de kaart en verhogen zo hun naamsbekendheid. Waar nu nog anoniem geproduceerd wordt op afgelegen industrieter­ reinen in hallen zonder ramen, zorgen Twitter, LinkedIn, YouTube en Facebook voor een sociaal gezicht. Dit concludeert ABN AMRO in ‘Social Media voor de Industrie’, een interactief naslagwerk dat gepubliceerd is ter gelegenheid van de IndustrialSocial­

Van der Windt levert EasyLid Systeem

Nedcam verhuist naar Duiven

BRC-IOP certificaat voor Fardem Packaging

Media Award. Ook de rol van social media in het inkoopproces wordt steeds groter.

☞ www.abnamro.nl/ industrie

Topp lector Kunststoftechnologie Dr. Margie Topp is per 1 mei benoemd als lector Kunststoftechnologie van het kenniscentrum Technologie van Hogeschool Windesheim. In die functie zal zij leiding geven aan de kenniskring van het lectoraat. Topp is tevens verantwoordelijk voor het onderzoek dat vanuit het lectoraat wordt gedaan.

RWS informeert over vezelversterkt kunststof

Meer omzet door social media

Rijkswaterstaat wil de markt informeren over bouwen in vezelversterkte kunststoffen en ontwikkelde daartoe een online kennisplatform, uitgevoerd als een e-zine. NRK-lid FiberCore Europe droeg bij aan de totstandkoming ervan. De site is meer dan alleen een technisch document en gaat ook in op ontwerpmogelijkheden en lopende ontwikkelingen. Tevens is er informatie te vinden over wat van belang is voor eigenaren en beheerders, zoals inkoop- en projectvoordelen.

☞ http://bit.ly/YH0P12

13  NRK Netwerk  juni 2013


reportage

Inspecties arbeidsveiligheid uitgevoerd bij tientallen bedrijven De Inspectie SZW inspecteert vanaf 1 mei circa drie maanden enkele tientallen bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie. Als uw bedrijf wordt geïnspecteerd krijgt u meestal onaangekondigd bezoek. In dit artikel tips en adviezen die u helpen bij een goede voorbereiding.

De Inspectie SZW zal ongeveer 300 bedrijven uit de aardolie-, chemie, farmacie en rubber- en kunststofindustrie inspecteren. Naar verwachting krijgen tientallen bedrijven in onze sector bezoek. Bij een inspectie wordt altijd naar uw RI&E en plan van aanpak gevraagd. De NRK tool MIJN RI&E is daarvoor uitstekend bruikbaar. Ook voorlichting en het beleid van de directie zijn belangrijk. Bij de rondgang door uw bedrijf let de inspecteur op de veiligheid van arbeidsplaatsen rondom machines en intern transport en op machineveiligheid. Dit betekent dat op de werkplek veilig en gezond gewerkt kan worden en zich geen risico’s voordoen. Wanneer tekortkomingen worden geconstateerd treedt de inspecteur handhavend op. Tevens zal hij naar de actuele RI&E met bijbehorend plan van aanpak vragen en nagaan of alle gevaren en risico’s geïnventariseerd, beoordeeld en geëvalueerd zijn. Hieraan wordt in MIJN RI&E ook aandacht besteed.

Strengere straffen van kracht Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW van kracht. Deze wordt begeleid door een campagne met de titel ‘Strengere straffen bij overtredingen’. Een titel die niets te raden overlaat. NRK informeerde u hierover reeds uitgebreid per brief eind april.

In deze brief vele feiten, cijfers en links voor een goede voorbereiding. Een volgens de Inspectie SZW redelijke checklist voor arbeidsomstandigheden is de ‘checklist machineveiligheid’ van de Arbocatalogus Zoetwarenindustrie.

Checklist: http://bit.ly/YVrMAo

Onderwerpen van inspectie De Inspectie SZW heeft de inspecties van 2008 tot en met 2010 geanalyseerd. Gezien de resultaten geeft zij nadrukkelijk aandacht aan machineveiligheid en aan intern transport en opslag. Er wordt geïnspecteerd op: · RI&E en plan van aanpak · Ontwerpveiligheid · Voorlichting, onderricht, training,

deskundigheid · Gebruiksaanwijzingen/instructiekaarten in begrijpelijke vorm · Keuring en onderhoud · Persoonlijke bescherming en Veiligheids- en gezondheidssignalering · Toezicht op de veiligheden van arbeidsplaatsen en -middelen · Toezicht op gedrag

Evaluatie wijst uit: MJA3-deelname versnelt energie-efficiency Op 24 april is de eindrapportage van de Evaluatie Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie 2008-2020 (MJA3) aangeboden aan de Tweede Kamer. 98 NRKleden doen mee met MJA3. Wij vatten de belangrijkste punten uit het door Ecorys opgestelde rapport samen. 1. De MJA3-sectoren hebben tussen 2005 en 2011 een energie-efficiencyverbetering van 2,1% per jaar gerealiseerd. De ruim 900 deelnemende bedrijven liggen goed op schema. In 2020 moet de gemiddelde verbetering ten opzichte van 2005 30% zijn. 2. Het potentieel voor efficiencyverbetering verschilt per sector. Bij het vaststellen van de doelen voor ener-

14  NRK Netwerk  juni 2013

3.

4.

5.

6.

giebesparing moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden in individuele met sectoren en de relatieve score ten opzichte van vergelijkbare sectoren in het buitenland. In Nederland realiseren MJA3sectoren een hogere energie-efficiencyverbetering dan niet-MJA3 sectoren. Convenantdeelnemers schatten in dat 50% van de verbetering door MJA3 komt. Dat komt overeen met de resultaten van convenanten in andere EU-landen. MJA3 voldoet aan de internationaal geconstateerde succesfactoren van convenanten. Voorzetting van MJA3 draagt bij aan een extra besparing van 0,5%

per jaar in de periode 2013-2016. Ook hier is de bijdrage van MJA3 ongeveer 50%. 7. MJA3 is wat betreft administratieve lasten kosteneffectiever dan MJA2. De uitvoering verloopt dus steeds efficiënter. 8. Ketenmaatregelen zouden zonder MJA3 veel minder waarschijnlijk zijn. Tevens straalt MJA3 positief uit op niet-deelnemers. 9. Er zijn veel meer bedrijven die toetreden dan die uittreden. Men ziet dus toegevoegde waarde in MJA3. 10. De meerderheid van MJA3bedrijven wil ook na 2020 doorgaan met het convenant.

Rapport: http://bit.ly/12At5lk


Maatwerk of niet bij overgangsrecht Activiteitenbesluit Vanaf 1 januari 2013 is voor veel bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie het Activiteitenbesluit van kracht. Vele hebben geen (milieu)vergunning meer nodig, een melding volstaat. Voor wie vóór invoering al beschikte over een milieuvergunning geldt het overgangsrecht. Wat betekent de overgang van Wm-, Wabo-, Wvo- of Watervergunning naar het Activiteitenbesluit?

Voor veel bedrijven volstaat een melding en is geen (milieu)vergunning meer nodig, soms nog wel een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Artikel 6.1 en 6.2 van het Activiteitenbesluit houden bij de overgang van vergunning naar Activiteitenbesluit rekening met twee situaties.

Maatwerk of niet? 1. Maatwerk Het bevoegd gezag mag maatwerk verrichten en dat kan door het bedrijf zelf worden aangevraagd. De voorschriften uit de vergunning blijven nog drie jaar van kracht. Het maakt niet uit of het voorschrift uit de vergunning strenger of soepeler is dan het Activiteitenbesluit. 2. Geen maatwerk Het bevoegd gezag mag geen maatwerk verrichten wanneer voorschriften uit de vergunning iets reguleren, waarvoor in het Activiteitenbesluit geen maatwerk mogelijk is, of indien een strenger voorschrift geldt. Dit

blijft zes maanden geldig als maatwerkvoorschrift, daarna zijn de bepalingen van het Activiteitenbesluit onverkort van toepassing. Is er geen maatwerk mogelijk, dan moeten veel

NRK-bedrijven dus per 1 juni 2013 aan de strengere voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen.

Jolanda Neeft, neeft@nrk.nl

Voorbeeld praktijksituatie Een NRK-bedrijf ligt aan de rand van een bedrijventerrein, in de nabijheid van woningen. In 2010 is de laatste revisievergunning Wet milieubeheer verleend. Hierin zijn bij de woningen geluidgrenswaarden opgenomen van 55 dB(A) in de dagperiode. In het Activiteitenbesluit is echter een grenswaarde van 50 dB(A) opgenomen, die per 1 januari 2013 van kracht is geworden. Door het aanvragen van een nieuw maatwerkvoorschrift blijven bestaande rechten behouden tot 1 januari 2016. Zonder nieuwe maatwerkvoorschriften moet het bedrijf

wellicht per 1 januari 2016 dure geluidreducerende maatregelen treffen.

Samenwerking Ondernemingsdossier met Inspectie SZW Begin april sloten Inspectie SZW en NRK een samenwerkingsovereenkomst voor het Ondernemingsdossier.

Erik de Ruijter (NRK), Rob Lievestro (bestuurslid NRK/Recticel Nederland) en Jan van den Bos (Inspecteur Generaal SZW) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Inspectie SZW is daarmee de eerste landelijke inspectie die het Ondernemings­ dossier bij reguliere inspecties gaat gebruiken. De NRK is er zeer verheugd over, want het voorziet in belangrijke overheidsinbreng in het dossier. NRKleden zullen er van profiteren en beleidsmatig nog beter duurzaam kunnen ondernemen.

Minder regeldruk Ondernemers die gebruik maken van het Ondernemingsdossier kunnen bij reguliere inspecties met een document aantonen dat zij voldoen aan de

voor hen geldende wetten en regels. Hierdoor neemt de regeldruk voor de ondernemer af en is het voor de Inspectie SZW mogelijk gericht daar te controleren waar de risico’s het grootst zijn. Bij de afspraken die NRK begin april met Inspectie SZW maakte is een belangrijk speerpunt in deze eerste fase de controle op het gebruik van gevaarlijke stoffen. Later worden hier nieuwe onderwerpen aan toegevoegd en wordt het Ondernemingsdossier verder uitgebouwd.

15  NRK Netwerk  juni 2013


nrk-bestuurders aan het woord

beleef polymeer…

De kracht van Industriële Marketing

door beschermbuizen van aardappelzetmeel

Op 18 april vond in Eindhoven het evenement Partners in Kunststof & Rubber plaats. ‘De kracht van Industriële Marketing’ was die middag het thema. En om met de woorden van dagvoorzitter Marcel Schuttelaar te spreken: “Al haal je er maar twee interessante punten uit, dan is een middag als deze al geslaagd.” Eén boodschap uit het college van hoogleraar Industriële Marketing Paul Matthyssens heb ik in ieder geval goed in mijn oren geknoopt. Die komt in grote lijnen op het volgende neer. Het is niet van belang wat de kostprijs van het product is, maar wat het voor de klant opbrengt. Dat betekent dat je de prijs niet moet bepalen aan de hand van de kostprijs van het product. Je moet de prijs bepalen waarin de opbrengst voor de klant op een redelijke manier verwerkt is.

Heijmans gaat aardappelzetmeel gebruiken voor tijdelijke beschermbuizen op bouwplaatsen. Het bouwbedrijf legt op veel projecten tijdelijke nutsvoorzieningen aan in een sleuf onder de grond. Die blijven aan het einde van de bouw liggen. “Dat is niet alleen kapitaalvernietiging, maar ook milieuvervuilend”, aldus Jasper Sluis van Heijmans Materieel Beheer. Voor zijn idee een mantelbuis van aardappelzetmeel te maken, zocht

Kennis benutten Als technisch geïnteresseerde mensen zijn wij vaak veel meer gericht op wat iets kan, dan dat wij ons met marketing richten op wat iets opbrengt. Onlangs is uit onderzoek van ABN AMRO gebleken, dat er bij industriële ondernemingen en bouwbedrijven veel kennis aanwezig is. Maar dat deze bedrijven zich vooral concentreren op producten en techniek. Bij bedrijven in onze branche is overwegend minder aandacht voor marketing, dan voor het meer ontsluiten van de kennis omtrent het product. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven kansen laten liggen, doordat de kennis niet wordt benut.

Vele wegen naar succes Uit de drie succesverhalen tijdens het evenement op 18 april van Ab Hordijk van Hordijk Verpakkingen, Henk ten Hove van Wavin en ondergetekende van Poly Products blijkt wel dat er vele marketingwegen leiden naar bedrijfssucces. Bij Wavin gaat het bijvoorbeeld om complete leidingconcepten in plaats van buizen en fittingen. Hordijk kijkt vooral naar niches in de voedingsmiddelen- en verpakkingsmarkt en de veranderingen in de huishoudens. En bij Poly Products gaat de aandacht juist uit naar het beter vermarkten van kennis en kunde over composieten. Kortom, er was veel te leren in deze turbulente tijden. Jan Schrama

De biobuis vermindert grondvervuiling op de bouwplaats. (foto: Heijmans)

hij de samenwerking met NRK-lid Wavin en Rodenburg Biopolymers. Sluis: “Het aardappelzetmeel is afkomstig uit vocht dat achterblijft op messen van patat- en chipsfabrieken. Rodenburg verwerkt dit tot korrels die geschikt zijn voor een extrusiemachine. Wavin maakt daar biologisch afbreekbare kunststof mantelbuizen van die de kabels en leidingen beschermen. Aan het einde van een project trekken wij deze tijdelijke nutsvoorzieningen uit de biobuizen. Die blijven achter in de grond en vergaan na verloop van tijd.” Op dit moment loopt een proefproject. Een 80 meter lange buis is ingegraven op een project in Kaatsheuvel om de buis van aardappelzetmeel te testen op houdbaarheid.

NRK-bestuurders (met vermelding van portefeuille) (foto’s: Rogier Bos)

Jac. Gofers

Joan Hanegraaf Wijnand

innovatie &

voorzitter,

Hollander

arbo, milieu en internationa-

biobased

Oostenrijk

technologie

business

imago

energie

polymeren

bestuurslid

16 NRK Netwerk

juni

2013

Rob Lievestro Bernard Merkx Jan Noordegraaf Kees van lisering

Jan Schrama

Jur Zandbergen Roel Zeevat

vice-voorzitter REACH/stoffen arbeidsverh./ onderwijs

NRK Netwerk 2013 - 2  
NRK Netwerk 2013 - 2  
Advertisement