Page 1


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 1 | Приземје | Стан 1

ОРИЕНТАЦИЈА: ИСТОК

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Дегажман Бања Спална соба Спална соба Тераса ВКУПНА КВАДРАТУРА: 58 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 2 | Приземје | Стан 1

ОРИЕНТАЦИЈА: ИСТОК

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Дегажман Бања Спална соба Спална соба Тераса ВКУПНА КВАДРАТУРА: 58 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 1 | Кат 1-9 | Стан 2,9,16,23,30,37,44,51,58 ОРИЕНТАЦИЈА: ЗАПАД

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Дегажман Бања Спална соба Тераса ВКУПНА КВАДРАТУРА: 38 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 1 | Кат 1-9 | Стан 3,10,17,24,31,38,45,52,59,66 ОРИЕНТАЦИЈА: ЗАПАД

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Дегажман Бања Спална соба Тераса ВКУПНА КВАДРАТУРА: 44

m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 1 | Кат 1-9 | Стан 4,11,18,25,32,39,46,53,60,67 ОРИЕНТАЦИЈА: СЕВЕРОЗАПАД

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Дегажман Бања Спална соба Спална соба Тераса Тераса ВКУПНА КВАДРАТУРА: 64 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 1 | Кат 1-9 | Стан 5,12,19,26,33,40,47,54,61,68 ОРИЕНТАЦИЈА: ЗАПАД

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Бања Спална соба Тераса

ВКУПНА КВАДРАТУРА: 36 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 1 | Кат 1-9 | Стан 6,13,20,27,34,41,48,55,62,69 ОРИЕНТАЦИЈА: СЕВЕРОИСТОК

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Бања Спална соба Спална соба Тераса Тераса ВКУПНА КВАДРАТУРА: 60 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 1 | Кат 1-9 | Стан 7,14,21,28,35,42,49,56,63,70 ОРИЕНТАЦИЈА: ИСТОК

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Бања Тераса

ВКУПНА КВАДРАТУРА: 27 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 1 | Кат 1-9 | Стан 8,15,22,29,36,43,50,57,64,71 ОРИЕНТАЦИЈА: СЕВЕРОИСТОК

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Бања Спална соба Спална соба Тераса Тераса ВКУПНА КВАДРАТУРА: 60 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 2 | Кат 1-9 | Стан 2,9,16,23,30,37,44,51,58 ОРИЕНТАЦИЈА: ЗАПАД

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Дегажман Бања Спална соба Тераса ВКУПНА КВАДРАТУРА: 38 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 2 | Кат 1-9 | Стан 3,10,17,24,31,38,45,52,59,66 ОРИЕНТАЦИЈА: ЗАПАД

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Дегажман Бања Спална соба Тераса

ВКУПНА КВАДРАТУРА: 44 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 2 | Кат 1-9 | Стан 4,11,18,25,32,39,46,53,60,67 ОРИЕНТАЦИЈА: ЈУГОЗАПАД

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Дегажман Бања Спална соба Спална соба Тераса Тераса ВКУПНА КВАДРАТУРА: 64 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 2 | Кат 1-9 | Стан 5,12,19,26,33,40,47,54,61,68 ОРИЕНТАЦИЈА: ЈУГ

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Бања Спална соба Тераса

ВКУПНА КВАДРАТУРА: 36 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 2 | Кат 1-9 | Стан 6,13,20,27,34,41,48,55,62,69 ОРИЕНТАЦИЈА: ЈУГОИСТОК

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Остава Купатило Бања Дегажман Спална соба Спална соба Тераса Тераса ВКУПНА КВАДРАТУРА: 64 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 2 | Кат 1-9 | Стан 7,14,21,28,35,42,49,56,63,70 ОРИЕНТАЦИЈА: ИСТОК

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Бања Спална соба Тераса

ВКУПНА КВАДРАТУРА: 40 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 2 | Кат 1-9 | Стан 8,15,22,29,36,43,50,57,64,71 ОРИЕНТАЦИЈА: ИСТОК

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Дегажман Бања Спална соба Спална соба Тераса ВКУПНА КВАДРАТУРА: 58 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 2 | Кат 1-9 | Стан 13,20,27,34,41 ОРИЕНТАЦИЈА: ЈУГОИСТОК

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Остава Купатило Бања Дегажман Спална соба Спална соба Тераса ВКУПНА КВАДРАТУРА: 74 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 2 | Кат 1-9 | Стан 14,21,28,5,42 ОРИЕНТАЦИЈА: ИСТОК

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Бања Тераса

ВКУПНА КВАДРАТУРА: 29 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 2 | Кат 1-9 | Стан 48,55,62,69 ОРИЕНТАЦИЈА: ЈУГОИСТОК

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Бања Спална соба Спална соба Тераса ТерасаТераса

ВКУПНА КВАДРАТУРА: 64 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 2 | Кат 1-9 | Стан 49,56,63,70 ОРИЕНТАЦИЈА: ИСТОК

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Бања Спална соба Тераса

ВКУПНА КВАДРАТУРА: 40

m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 1 | ПОТКРОВЈЕ Стан 65 ОРИЕНТАЦИЈА: ЗАПАД

Предпостор Дневна соба и трпезарија Кујна Дегажман Бања Спална соба Тераса

ВКУПНА КВАДРАТУРА: 37 m2


Ул. Пандил Шишков бр. 2 Влез 2 | ПОТКРОВЈЕ Стан 65 ОРИЕНТАЦИЈА: ИСТОК

Предпростор Дневна соба и трпезарија Кујна Дегажман Бања Спална соба Тераса ВКУПНА КВАДРАТУРА: 37 m2


Ofis Kom katalog  
Ofis Kom katalog  
Advertisement