Page 1

CC oglas:Layout 2

11/19/10

8:15 AM

Page 1

CONTACT

Kontaktna le~a Contact Air z idealnim ravnote탑jem med vla탑nostjo in oskrbo s kisikom


CC oglas:Layout 2

11/19/10

8:15 AM

Page 2

air spheric

MeseËna slikonskohidrogelna kontaktna leËa Contact Air postavlja nova merila: uravnoteæene lastnosti osnovnega materiala (Modulus 0,42 in Dk/t 76) zagotavljajo odliËno prenaπanje.Visoka vsebnost vode in majhen modulus bistveno poskrbita za dobro vlaæenje kontaktnih leË.

Nova kontaktna leča z idealnim ravnoteæejem med vlaænostjo in oskrbo s kisikom.


CC oglas:Layout 2

11/19/10

8:15 AM

Page 3

All-in-One advance Blagovna znamka ZEISS Vam nudi ustrezna negovalna sredstva za ËiπËenje kontaknih leË. All-in-one Advance z vgrajenim odstranjevalcem beljakovin je idealen za celostno nego vaπih leË. Primerno za vse vrste mehkih leË.

Optika Rugel - Kontaktna leča Contact Air  

Blagovna znamka ZEISS Vam nudi ustrezna negovalna sredstva za čiščenje kontaknih leč. All-in-one Advance z vgrajenim odstranjevalcem beljako...

Advertisement