Page 1

Carl ZeisCC:Layout 1

11/19/10

8:24 AM

Page 1

CONTACT air spheric

MeseËna slikonskohidrogelna kontaktna leËa Contact Air postavlja nova merila: uravnoteæene lastnosti osnovnega materiala (Modulus 0,42 in Dk/t 76) zagotavljajo odliËno prenaπanje.Visoka vsebnost vode in majhen modulus bistveno poskrbita za dobro vlaæenje kontaktnih leË.

Nova kontaktna leča z idealnim ravnoteæejem med vlaænostjo in oskrbo s kisikom.

Kontaktna le~a Contact Air z idealnim ravnotežjem med vlažnostjo in oskrbo s kisikom


Carl ZeisCC:Layout 1

11/19/10

8:24 AM

Page 2

All-in-One advance Blagovna znamka ZEISS Vam nudi ustrezna negovalna sredstva za ËiπËenje kontaknih leË. All-in-one Advance z vgrajenim odstranjevalcem beljakovin je idealen za celostno nego vaπih leË. Primerno za vse vrste mehkih leË.

Optika Rugel - Mesecna slikonskohidrogelna kontaktna leca  

Mesečna slikonskohidrogelna kontaktna leča Contact Air postavlja nova merila: uravnotešene lastnosti osnovnega materiala (Modulus 0,42 in Dk...

Advertisement