Ruta: Studije slučaja

Page 1

Dejan Dragosavac Ruta Studije slučajeva

O

vaj katalog nastao je povodom izložbe grafičkog dizajnera Dejana Dragosavca Rute pod nazivom Studije slučajeva, prezentirane u galeriji MKC Split (Dom mladih) u rujnu 2015. Studije slučajeva objedinjuje tri prethodne izložbe koje su bile case studies pojedinih segmenata njegovog opusa, a koji su predstavljani kao zasebni izložbeni moduli: — Plakati za mamu, Galerija Prozori, Zagreb, 2009. — Kontejner − dizajn suvremene umjetničke prakse, Galerija HDD, Zagreb, 2009. — Galerija VN 2003.-2012., Galerija VN, Zagreb, 2013. Na ovoj izložbi dodan im je novi modul Magazini i časopisi, te prezentacija akcija inicijative Pravo na grad. Kontekst Rutinog djelovanja nadopunjen je i zasebnom popratnom izložbom Nezavisni prostori / prostori nezavisnih – prostori u kojima se održavaju aktivnosti inicijativa i udruga kojima je Dragosavac dizajner. Publikaciju otvara tekst dizajnera Željka Serdarevića, dok je svaki pojedini modul analiziran tekstom kritičara dizajna i arhitekture Maroja Mrduljaša:

2 — Rutina stamina 14 — Magazini i časopisi, Arkzin (Dejan Kršić), Godine Nove, Nomad (Tonći Kožul), Libra Libera (Katarina Peović Vuković), Gordogan (Branko Matan), Frakcija (Ivana Ivković), Up&Underground (Žarko Paić)

46 — Vizualni kompendij nezavisne kulturne scene, A3 plakati za događanja u klubu net.kulture Mama, Zagreb, 2003.-2015. 60 — Kontejner za Kontejner, grafički materijali za udrugu Kontejner | biro suvremene umjetničke prakse od 2002.

72 — Galerija VN 2003.-2012., deplijani za zagrebačku Galeriju VN