Page 1

KATALOG


IVAN RAMŠAK PREDSEDNIK ZVEZE DRUŠTEV GOJITELJEV PTIC SLOVENIJE Spoštovane gojiteljice, gojitelji, dragi obiskovalci ! Mimo je leto od zadnje državne razstave v Novi Gorici, tokrat se na 25 državni razstavi po nekaj letih srečujemo tu v Zagorju. Vesel sem, da je 25 državno razstavo prevzelo društvo Zasavje, ki je v vseh teh letih ogromno prispevalo delovanju naše Zveze. Vesel sem da je število društev, gojiteljev in ptic , ki tekmuje ostalo na ravni preteklih let. Ne želim se ponavljati, a vendar časi za naš hobi niso rožnati. Staramo se mladih ni ravno veliko, zmeraj manj prostega časa in ne nazadnje ekonomske razmere niso v prid našemu hobiju, zato je še kako pomembno kakšni odnosi bodo v naši Zvezi, če bomo želeli naš hobi ohranit. Imejmo pred očmi, da je letos 40 letnica naše Zveze, v kakšnih razmerah so jo naši predhodniki ustanovili. Verjetno so bile takrat razmere še bistveno težje, pa so našli pot in ustanovili našo Zvezo, zato je naša dolžnost da s tem nadaljujemo in negujemo Zvezo po najboljših močeh. Prav je, da se ljudje z istim hobijem, srečujemo primerjamo vzgojene primerke in izmenjamo izkušnje. Ne nazadnje nam mora biti želja srečati prijatelje, za kar je državna razstava idealna. Posebna zahvala gre društvu Zasavje za organizacijo te razstave in ponujeno gostoljubje , prav tako zahvala vsem, ki tekmujete z svojimi pticami in vsem, ki so obiskali to razstavo, kajti le vsi skupaj smo uspeli to razstavo narediti takšno kot je. Organizatorja naslednje državne razstave, kljub pozivom in razpisu uradno še nimamo. Čas je za razmislek po društvih, verjetno ni prav, da že dolgo časa ostaja skrb organizacije na ramenih par društev. Zveza je skupnost 24 društev in vsi smo enako odgovorni, da državne razstave bodo. Naj izrabim to priložnost in vas pozovem, pridite s svojimi svetovno razstavo v Španijo.

pticami na

Vsem želim vesele, srečne, zadovoljne in uspešne prihajajoče praznike. Predsednik ZDGPSLO Ramšak Ivan


Generalna pokrovitelja razstave


Rezultati Sodnik: Černigoj Valter

B 11 Malinoa Kletka 161A 162B 163C 164D

Gojitelj Furlan Željko

Skupaj točk: + 0 =

Točke Me. 103 106 100 87 396 1

Sodnik: Černigoj Valter

401A 402B 403C 404D

Skupaj točk: + 4 = 409A 410B 411C 412D

Gojitelj Puklič Marjan Furlan Željko Puklič Marjan Puklič Marjan Furlan Željko Jenko David Puklič Marjan Jenko David Paldauf Slavko Paldauf Slavko

Točke 99 96 78 69 66 0 0 0 0 0

Me. 1 2 3 NI NO NI NO NO

Sodnik: Paldauf Slavko

B 31 Malinoa par Kletka 245A 246B

Gojitelj Černigoj Valter Skupaj točk: + 0 =

241A 242B

Černigoj Valter Skupaj točk: + 0 =

Točke Me. 119 Š 81 0 1 100 99 0

2

Sodnik: Lebar Izidor

D 21 Dominantno beli Kletka 367 368 365 363 366 364 362

Gojitelj Vidmar Miran Vidmar Miran Trafela Ivan Trafela Ivan Ujčič Boris Trafela Ivan Trafela Ivan

Točke 92 91 90 88 88 88 87

Me. 1 2 3

Sodnik: Lebar Izidor

D 31 Recesivno beli Kletka 405A 406B 407C 408D

Gojitelj Lisec Anton

Skupaj točk: + 5 =

Kenda Drago

Skupaj točk: + 5 =

B 21 Malinoa Kletka 202 205 203 201 206 207 204 208 210 209

Lisec Anton

Točke Me. 89 89 89 90 362 1

90 90 88 88 360

2

88 88 89 89 359

Sodnik: Lebar Izidor

D 41 Recesivno beli Kletka 443 446 447 441 448 449 445 442 444

Gojitelj Lisec Anton Vidmar Miran Vidmar Miran Melak Marjan Kenda Drago Urdih Silvo Ujčič Boris Lisec Anton Cilenšek Iztok

Točke 92 91 90 89 89 88 88 87 87

Me. 1 2 3

D 51 Rumeni intenzivni Kletka 493A 494B 495C 496D

Gojitelj Nemec Marko

Skupaj točk: + 5 = 481A 482B 483C 484D

Lisec Anton

Skupaj točk: + 5 = 489A 490B 491C 492D

Cilenšek Iztok

Skupaj točk: + 5 = 485A 486B 487C 488D

Cilenšek Iztok

Skupaj točk: + 5 =

Točke Me. 89 90 90 89 363 1 89 89 88 89 360

2

89 88 89 88 359 89 88 88 89 359

D 61 Rumeni intenzivni Kletka 535 530 529 531 528

Gojitelj Žibernik Zvonimir Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Kolander Jože

Točke 92 91 90 89 89

Me. 1 2 3


527 526 532 525 537 522 521 536 538 523 534 533 524

Kolander Jože Lisec Jernej Cilenšek Iztok Lisec Anton Babič Damir Petrič Jošt Petrič Jošt Žibernik Zvonimir Marinšek Viki Zupanc Niko Žigon Aleš Žigon Aleš Deželak Alojz

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88

D 121 Rumeni neintenzivni - bela krila Kletka 762 761

Gojitelj Nemec Marko Žibernik Zvonimir Arnuš Zvonimir

Točke Me. 89 89 88

D 91 Rumeni neintenzivni Kletka 649A 650B 651C 652D

Gojitelj Lisec Anton

Skupaj točk: + 5 = 645A 646B 647C 648D

Deželak Alojz

Skupaj točk: + 5 = 641A 642B 643C 644D

Petrič Jošt

Skupaj točk: + 6 = 653A 654B 655C 656D

Kolander Jože

Skupaj točk: + 3 =

Točke Me. 90 90 89 90 364 1 90 89 89 89 362

Gojitelj Žibernik Zvonimir Rolih Jože Kolander Jože Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Rolih Jože Babič Damir Gošte Jože Sajovec Janez Strmčnik Boris Žigon Aleš Žigon Aleš Lisec Anton Deželak Alojz

2

88 88 88 88 358

Točke 91 90 89 89 89 87

Me. 1 2

DIS

D 151 Rumeni mozaik samica Kletka 881A 882B 883C 884D

Gojitelj Urdih Tilen

Skupaj točk: + 4 =

Točke Me. 88 88 90 90 360 1

D 161 Rumeni mozaik samica Kletka 921 923 922 Kletka 1002 1001

Gojitelj Arnuš Zvonimir Urdih Silvo Kovic Valter

Točke Me. 90 1 88 88

Gojitelj Nemec Marko Lisec Anton

Točke Me. 90 1 89

D 201 Rumeni pastel intenzivni - bela krila Kletka 1081

Gojitelj Nemec Marko

Točke Me. 90 1

D 211 Rumeni pastel neintenzivni Kletka 1121A 1122B 1123C 1124D

86 86 89 86 350 Točke 92 91 90 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 0

Gojitelj Kovic Valter Arnuš Zvonimir Vetrih Roman Dungov Vanja Arnuš Zvonimir Petrič Jani

D 181 Rumeni pastel intenzivni

Gojitelj Ahlin Miha

Skupaj točk: + 0 =

D 101 Rumeni neintenzivni Kletka 694 692 685 688 686 689 687 693 695 696 681 682 691 690 684 683

Točke Me. 90 1 88

D 141 Rumeni mozaik samec Kletka 844 842 841 845 843 846

D 81 Rumeni intenzivni - bela krila Kletka 603 602 601

Gojitelj Žibernik Zvonimir Arnuš Zvonimir

Me. 1 2 3

Točke Me. 0 87 88 88 263 DIS

D 221 Rumeni pastel neintenzivni Kletka 1161 1165 1168 1166 1163 1164 1167 1162

Gojitelj Lisec Anton Cilenšek Iztok Ahlin Miha Ujčič Boris Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Ahlin Miha Lisec Anton

Točke Me. 91 1 90 2 89 89 88 88 88 88

D 291 Rdeči intenzivni Kletka

NP

Gojitelj

Točke Me.


1441A 1442B 1443C 1444D

Ciuha Zvonko

Skupaj točk: + 4 = 1445A 1446B 1447C 1448D

Vidmar Roman

Skupaj točk: + 6 = 1449A 1450B 1451C 1452D

Marinšek Viki

Skupaj točk: + 0 = 1453A 1454B 1455C 1456D

Drev Martin

Skupaj točk: + 5 =

91 91 91 89 366

1

89 89 89 89 362

2

D 341 Rdeči neintenzivni

90 0 89 90 269

Gojitelj Ciuha Zvonko Ciuha Zvonko Ciuha Zvonko Rolih Jože Kocijančič Roberto Fakin Milan Ciuha Zvonko Kačič Dušan Vidmar Roman Marinšek Viki Kačič Dušan Babič Damir Kocijančič Roberto Vidmar Roman Jambrek Drago Jambrek Drago Jambrek Drago Rolih Jože

87 87 87 88 354 Točke 92 91 90 89 89 89 89 88 88 88 88 88 87 87 86 86 85 0

Gojitelj Kocijančič Roberto Arnuš Zvonimir Arnuš Zvonimir

Me. 1 2 3

Gojitelj Ciuha Zvonko

Skupaj točk: + 5 = 1605A 1606B 1607C 1608D

Rolih Jože

Skupaj točk: + 4 =

Me. 1 2 3

Gojitelj Kocijančič Roberto Arnuš Zvonimir Arnuš Zvonimir

Točke Me. 91 1 90 2 87

Gojitelj Marinšek Viki Marinšek Viki Marinšek Viki

Točke Me. 88 88 86

D 401 Rdeči mozaik samica Kletka 1881 1883 1882

Gojitelj Moro Paola Makuc Aleš Moro Paola

Točke Me. 90 1 89 87

D 421 Rdeči pastel intenzivni Gojitelj Kačič Dušan Kocijančič Roberto Kačič Dušan

Točke Me. 91 1 90 2 89

D 441 Rdeči pastel intenzivni bela krila DIS DIS NI

Točke Me. 92 1 88 0 dis Točke Me. 91 91 90 91 368 1 91 91 89 90 365

Kletka 1803 1802 1801

Kletka 1961 1963 1962

D 331 Rdeči neintenzivni Kletka 1601A 1602B 1603C 1604D

Točke 93 Š 91 90 89 89 89 89 89 88 87 87

D 381 Rdeči mozaik samec

D 321 Rdeči intenzivni - bela krila Kletka 1563 1561 1562

Gojitelj Rolih Jože Babič Damir Marinšek Viki Marinšek Viki Vidmar Roman Kocijančič Roberto Rolih Jože Fakin Milan Kocijančič Roberto Vidmar Roman Jambrek Drago

D 361 Rdeči neintenzivni - bela krila Kletka 1723 1721 1722

D 301 Rdeči intenzivni Kletka 1490 1491 1489 1497 1495 1499 1492 1488 1493 1501 1487 1500 1496 1494 1486 1484 1485 1498

Kletka 1647 1650 1651 1652 1643 1645 1648 1649 1646 1644 1642

2

Kletka 2041

Gojitelj Kocijančič Roberto

Točke Me. 90 1

D 461 Rdeči pastel neintenzivni Kletka 2121

Gojitelj Kačič Dušan

Točke Me. 87

D 481 Rdeči pastel neintenzivni bela krila Kletka 2201

Gojitelj Kocijančič Roberto

Točke Me. 91 1

D 521 Rdeči pastel mozaik samica Kletka 2361

Gojitelj Moro Paola

Točke Me. 90 1

D 601 Lutino intenziven, neintenziven, pastel Kletka 2683 2682 2681

Gojitelj Vidmar Miran Trafela Ivan Lisec Anton

Točke Me. 91 1 89 88

D 761 Črni rumeni intenzivni, neintenzivni in pastel Kletka

Gojitelj

Točke Me.

Zveza društev gojiteljev ptic Slovenije Dne: 01. 12. 2016

Dis- diskvalificiran, NP- nepravilno prijavljen, Š- šampion


3327 3328 3337 3340 3333 3329 3331 3335 3326 3332 3325 3330 3341 3338 3334 3336 3322 3339 3321 3324 3323 3342

Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Žigon Aleš Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Deželak Alojz Cilenšek Iztok Žigon Aleš Žigon Aleš Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Beliš Franc Žigon Aleš Beliš Franc Strmčnik Boris Vranc Maruša Žigon Aleš

92 91 90 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 87 87 87 0

1 2 3

Gojitelj Nastran Andrej Nastran Andrej Nastran Andrej Nastran Andrej Nastran Andrej

4485A 4486B 4487C 4488D

Gojitelj Mazzariol Luigino

4489A 4490B 4491C 4492D

Gojitelj Moro Paola

NI

Točke Me. 91 1 90 2 89 89 88

Točke Me. 88

Točke Me. 88

D 1021 Ahat beli Kletka 4363 4364 4362 4365 4361

Gojitelj Vidrih Zdravko Vidrih Zdravko Vidrih Zdravko Terpin Zdravko Kordež Maks

Točke 92 91 90 89 88

Me. 1 2 3

D 1041 Ahat rumeni intenzivni, neintenzivni in pastel Kletka 4448 4447 4446 4445 4442 4444 4443 4441

Gojitelj Žigon Aleš Žigon Aleš Arnuš Zvonimir Zupanc Niko Kordež Maks Zupanc Niko Kordež Maks Kordež Maks

Točke 92 91 90 89 87 87 86 85

Humar Franko

Kogoj Matjaž

Skupaj točk: + 3 =

D 1001 Rjavi rdeči mozaik in mozaik pastel samica Kletka 4281

Gojitelj Fornazarič Zlatko

Skupaj točk: + 4 =

D 841 Črni rdeči mozaik in mozaik pastel samec Kletka 3641

Kletka 4481A 4482B 4483C 4484D

Skupaj točk: + 5 =

D 781 Črni rdeči intenzivni, neintenzivni in pastel Kletka 3401 3403 3402 3405 3404

D 1051 Ahat rdeči intenzivni, neintenzivni in pastel

Me. 1 2 3

NP

Točke Me. 90 89 89 90 363 1 90 90 88 89 361

2

87 89 89 90 358

D 1061 Ahat rdeči intenzivni, neintenzivni in pastel Kletka 4525 4526 4522 4521 4523 4527 4528 4530 4524 4529

Gojitelj Humar Franko Kogoj Matjaž Fakin Milan Fakin Milan Fornazarič Zlatko Kogoj Matjaž Kogoj Matjaž Kogoj Matjaž Humar Franko Kogoj Matjaž

Točke 92 91 90 89 89 89 88 88 88 0

Me. 1 2 3

NI

D 1081 Ahat rumeni mozaik in mozaik pastel samec Kletka 4603 4601 4602

Gojitelj Terpin Zdravko Arnuš Zvonimir Arnuš Zvonimir

Točke 92 89 87

Me. 1 NP NP

D 1101 Ahat lipokrom rumeni mozaik in mozaik pastel samice Kletka 4681

Gojitelj Terpin Zdravko

Točke Me. 92 1

D 1121 Ahat lipokrom rdeči mozaik in mozaik pastel samec Kletka 4767 4766 4762 4761 4763 4765 4764

Gojitelj Mazzariol Luigino Arnuš Zvonimir Vidrih Zdravko Homer Bogdan Vidrih Zdravko Arnuš Zvonimir Vidrih Zdravko

Točke Me. 90 1 88 NI 88 88 88 88 87

D 1181 Izabela rumeni intenzivni, neintenzivni in pastel Kletka 5002 5001

Gojitelj Makuc Aleš Makuc Aleš

Točke Me. 90 1 89


D 1201 Izabela rdeči intenzivni, neintenzivni in pastel Kletka 5081 5082

Gojitelj Fornazarič Zlatko Fornazarič Zlatko

Točke Me. 90 1 89

D 1581 Ahat pastel beli Kletka 6601

Gojitelj Trafela Ivan

Točke Me. 88

D 1601 Ahat pastel rumeni intenzivni, neintenzivni in pastel Kletka 6681

Gojitelj Trafela Ivan

Točke Me. 87

D 1861 Črni sivokrili beli Kletka 7721

Gojitelj Cilenšek Dejan

Točke Me. 93 Š 1

D 1881 Črni sivokrili rumeni intenzivni, neintenzivni in pastel Kletka 7801

Gojitelj Vranc Maruša

Točke Me. 89

D 2021 Črni opal rumeni intenzivni, neintenzivni in pastel Kletka 8361 8362

Gojitelj Vranc Maruša Beliš Franc

Točke Me. 90 1 88

D 2081 Črni opal rumeni mozaik in mozaik pastel samica Kletka 8601

Gojitelj Dungov Vanja

Točke Me. 88

D 2201 RJAVI OPAL LIPOKROM RUMENI MOZAIK IN MOZAIK PASTEL SAMEC Kletka 9081

Gojitelj Arnuš Zvonimir

Točke Me. 0 NP

D 2271 AHAT OPAL LIPOKROM BELI Kletka 9361A 9362B 9363C 9364D

Gojitelj Obal Milan

Skupaj točk: + 4 =

Točke Me. 88 90 88 90 360 1

D 2281 AHAT OPAL LIPOKROM BELI Kletka 9401 9402

Gojitelj Kocijančič Roberto Obal Milan

Točke Me. 91 1 88

D 2301 AHAT OPAL LIPOKROM RUMENI INTENZIVNI, NEINTENZIVNI IN PASTEL Kletka 9482 9483 9481

Gojitelj Melak Marjan Vranc Maruša Melak Marjan

Točke Me. 90 1 88 88

D 2341 AHAT OPAL LIPOKROM RUMENI MOZAIK IN MOZAIK PASTEL SAMEC Kletka 9644 9642 9643 9641

Gojitelj Zupanc Niko Beliš Franc Vranc Maruša Beliš Franc

Točke Me. 91 1 90 2 89 87

D 2361 AHAT OPAL LIPOKROM RUMENI MOZAIK IN MOZAIK PASTEL SAMICA Kletka 9722 9723 9721 9724

Gojitelj Trafela Ivan Obal Milan Melak Marjan Obal Milan

Točke Me. 89 88 88 86

D 2671 SATINE LIPOKROM RUMENI INTENZIVNI, NEINTENZIVNI IN PASTEL Kletka 10961A 10962B 10963C 10964D

Gojitelj Koražija Viktor

Skupaj točk: + 4 =

Točke Me. 89 88 87 88 356

D 2681 SATINE LIPOKROM RUMENI INTENZIVNI, NEINTENZIVNI IN PASTEL Kletka 11002 11001

Gojitelj Nemec Marko Koražija Viktor

Točke Me. 91 1 89

D 2721 SATINE LIPOKROM RUMENI MOZAIK IN MOZAIK PASTEL SAMEC Kletka 11161

Gojitelj Arnuš Zvonimir

Točke Me. 88

D 2761 SATINE LIPOKROM RDEČI MOZAIK IN MOZAIK PASTEL SAMEC Kletka 11321

Gojitelj Makuc Aleš

Točke Me. 86

D 2781 SATINE LIPOKROM RDEČI MOZAIK IN MOZAIK PASTEL SAMICA Kletka 11401 11402

Gojitelj Fakin Milan Makuc Aleš

Točke Me. 89 87

D 3001 AHAT TOPAZ LIPOKROM BELI Kletka 12283 12282 12281

Gojitelj Terpin Zdravko Terpin Zdravko Ahlin Miha

Točke Me. 91 1 90 2 89

D 3021 AHAT TOPAZ LIPOKROM RUMENI INTENZIVNI, NEINTENZIVNI IN PASTEL Kletka 12361 12362

Gojitelj Terpin Zdravko Terpin Zdravko

Točke Me. 90 1 88


D 3041 AHAT TOPAZ LIPOKROM RDEČI INTENZIVNI, NEINTENZIVNI IN PASTEL Kletka 12441

Gojitelj Humar Franko

Točke Me. 88

D 3061 AHAT TOPAZ LIPOKROM RUMENI MOZAIK IN MOZAIK PASTEL SAMEC Kletka 12522 12521

Gojitelj Terpin Zdravko Beliš Franc

Točke Me. 90 1 87

D 3081 AHAT TOPAZ LIPOKROM RUMENI MOZAIK IN MOZAIK PASTEL SAMICA Kletka 12602 12601

Gojitelj Terpin Zdravko Beliš Franc

Točke Me. 90 1 88

D 3121 AHAT TOPAZ LIPOKROM RDEČI MOZAIK IN MOZAIK PASTEL SAMICA Kletka 12761

Gojitelj Mazzariol Luigino

Točke Me. 88

D 3721 RJAVI ONIKS LIPOKROM RDEČI MOZAIK IN MOZAIK PASTEL Kletka 15161

Gojitelj Moro Paola

Točke Me. 90 1

D 3851 ČRNI KOBALT LIPOKROM RUMENI INTENZIVNI, NEINTENZIVNI IN PASTEL Kletka 15681A 15682B 15683C 15684D

Gojitelj Koražija Viktor

Skupaj točk: + 4 =

Točke Me. 88 90 89 89 360 1

D 3861 ČRNI KOBALT LIPOKROM RUMENI INTENZIVNI, NEINTENZIVNI IN PASTEL Kletka 15722 15723 15724 15721

Gojitelj Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Koražija Viktor

Točke Me. 92 1 90 2 89 89

D 3961 RJAVI KOBALT LIPOKROM RUMENI INTENZIVNI, NEINTENZIVNI IN PASTEL Kletka 16121

Gojitelj Cilenšek Iztok

Točke Me. 0 NI

D 4121 AHAT KOBALT LIPOKROM RDEČI MOZAIK IN MOZAIK PASTEL Kletka 16761 16762

Gojitelj Mazzariol Luigino Mazzariol Luigino

Točke Me. 0 NP 0 NP

E 261 PADOVANSKI KODRASTI ČOPASTI LISASTI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Kletka 19001 19002

Gojitelj Mašalin Viktor Mašalin Viktor

Točke Me. 90 1 88

E 361 PADOVANSKI KODRASTI BREZ ČOPE LISASTI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Kletka 19401

Gojitelj Mašalin Viktor

Točke Me. 90 1

E 411 SEVERNI KODRASTI LIPOKROM 100% Kletka 19605A 19606B 19607C 19608D

Gojitelj Kenda Drago

Skupaj točk: + 5 = 19601A 19602B 19603C 19604D

Zadravec Alojz

Skupaj točk: + 4 =

Točke Me. 89 89 90 90 363 NP 87 88 89 89 357

NP

E 421 SEVERNI KODRASTI LIPOKROM 100% Kletka 19642 19644 19649 19643 19645 19641 19648 19646 19652 19651 19650 19647

Gojitelj Mašalin Viktor Mašalin Viktor Zadravec Alojz Mašalin Viktor Mašalin Viktor Mašalin Viktor Zadravec Alojz Zadravec Alojz Gjergek Karel Horvat Drago Horvat Drago Zadravec Alojz

Točke 92 91 90 90 89 89 88 87 87 86 85 84

Me. 1 2 3 NP NP NP

NP

E 461 SEVERNI KODRASTI LISASTI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Kletka 19803 19801 19802

Gojitelj Gjergek Karel Kenda Drago Gjergek Karel

Točke Me. 92 Š 1 90 2 87

E 481 SEVERNI KODRASTI LISASTI (VEČ KOT 50% MELANINSKI) Kletka 19881

Gojitelj Gjergek Karel

Točke Me. 92 1

E 601 FIORINO ČOPASTI VSEH VARIANT BELI Kletka 20361

Gojitelj Terpin Zdravko

Točke Me. 91 1


E 661 FIORINO BREZ ČOPE LISASTI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Kletka 20603 20601 20602 20604

Gojitelj Horvat Drago Mašalin Viktor Mašalin Viktor Horvat Drago

Točke Me. 91 1 90 2 89 88

E 681 FIORINO BREZ ČOPE LISASTI (VEČ KOT 50% MELANINSKI) Kletka 20681

Gojitelj Mašalin Viktor

Točke Me. 88

E 701 FIORINO BREZ ČOPE VSEH VARIANT BELI Kletka 20761

Gojitelj Terpin Zdravko

Točke Me. 90 1

E 1411 SCOTCH FANCY LIPOKROM 100% Kletka 23601A 23602B 23603C 23604D

Gojitelj Kenda Drago

Skupaj točk: + 4 =

Točke Me. 89 91 89 90 363 1

E 1421 SCOTCH FANCY LIPOKROM 100% Kletka 23642 23641

Gojitelj Kenda Drago Mašalin Viktor

Točke Me. 91 1 88 NP

E 1481 SCOTCH FANCY LISASTI (VEČ KOT 50% MELANINSKI) Kletka 23881

Gojitelj Mašalin Viktor

Točke Me. 90 1

E 1521 JAPONSKI HOSO LIPOKROM 100% Kletka 24041

Gojitelj Kenda Drago

Točke Me. 90 1

E 1561 JAPONSKI HOSO LISASTI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Kletka 24202 24203 24201

Gojitelj Kenda Drago Napotnik Jurij Napotnik Jurij

Točke Me. 90 1 88 87

E 1581 JAPONSKI HOSO LISASTI (VEČ KOT 50% MELANINSKI) Kletka 24281 24282

Gojitelj Napotnik Jurij Kenda Drago

Točke Me. 90 1 88

E 1741 BORDER MELANIN INTENZIVNI 100% Kletka 25001

Gojitelj Žibernik Zvonimir

Točke Me. 90 1

E 1782 BORDER LISASTI NEINTENZIVEN (+50% MELANIN) Kletka 25401

Gojitelj Žibernik Zvonimir

Točke Me. 88

E 1821 FIVE LIPOKROMSKI INTENZIVNI 100% Kletka 25564 25563 25566 25562 25565 25561

Gojitelj Bavec Mei Žibernik Zvonimir Gjergek Karel Vesenjak Bojan Kenda Drago Vesenjak Bojan

Točke Me. 90 1 90 NP 88 88 88 87

E 1822 FIVE LIPOKROMSKI NEINTENZIVNI 100% Kletka 25641 25645 25644 25647 25646 25643

Gojitelj Vesenjak Bojan Bavec Mei Napotnik Jurij Napotnik Jurij Kenda Drago Napotnik Jurij

Točke Me. 90 1 88 88 87 NP 87 87

E 1861 FIVE LISASTI INTENZVNI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Kletka 25882 25881

Gojitelj Gjergek Karel Horvat Drago

Točke Me. 89 NP 86

E 1862 FIVE LISASTI NEINTENZIVNI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Kletka 25961 25962

Gojitelj Vesenjak Bojan Bavec Mei

Točke Me. 91 1 87

E 1881 FIVE LISASTI INTENZVNI (VEČ KOT 50% MELANINSKI) Kletka 26042 26043 26047 26046 26044 26041 26045

Gojitelj Vesenjak Bojan Vesenjak Bojan Gjergek Karel Kenda Drago Vesenjak Bojan Vesenjak Bojan Napotnik Jurij

Točke 92 91 90 89 87 87 86

Me. 1 2 3 NP

E 1882 FIVE LISASTI NEINTENZIVNI (VEČ KOT 50% MELANINSKI) Kletka 26121 26122

Gojitelj Napotnik Jurij Gjergek Karel

Točke Me. 90 1 87

E 1901 FIVE VSEH VARIANT BELI Kletka 26202 26203 26201

Gojitelj Vesenjak Bojan Žibernik Zvonimir Vesenjak Bojan

Točke 92 Š 91 90

Me. 1 2 3


E 2381 ŠPANSKI MINIJATURNI LISASTI INTENZVNI (VEČ KOT 50% MELANINSKI)

E 2062 JORKŠIR LISASTI NEINTENZIVNI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Kletka 27401 27402

Gojitelj Napotnik Aleksander Mašalin Viktor

Točke Me. 90 1 88

E 2321 ŠPANSKI MINIJATURNI LIPOKROMSKI INTENZIVNI 100% Kletka 28525 28522 28523 28524 28521

Gojitelj Rozman Rafko Martun Roman Martun Roman Rozman Rafko Disić Ivica

Točke 90 90 89 88 87

Me. 1 NP NP

E 2322 ŠPANSKI MINIJATURNI LIPOKROMSKI NEINTENZIVNI 100% Kletka 28601 28602

Gojitelj Rant Janez Rant Janez

Točke Me. 90 1 88

E 2341 ŠPANSKI MINIJATURNI MELANIN INTENZIVNI 100% Kletka 28683 28682 28681

Gojitelj Rozman Rafko Vidmar Miran Merkelj Tjaša

Točke 91 90 87

Me. 1 2 NP

E 2351 ŠPANSKI MINIJATURNI LISASTI INTENZVNI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Kletka 28801A 28802B 28803C 28804D

Gojitelj Rant Janez

Skupaj točk: + 3 =

Točke Me. 91 88 89 89 360 NP

E 2361 ŠPANSKI MINIJATURNI LISASTI INTENZVNI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Kletka 28844 28846 28843 28847 28845 28841 28842

Gojitelj Merkelj Tjaša Rant Janez Napotnik Jurij Rant Janez Merkelj Tjaša Disić Ivica Disić Ivica

Točke Me. 90 1 88 88 87 NP 87 87 86

E 2362 ŠPANSKI MINIJATURNI LISASTI NEINTENZIVNI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Kletka 28923 28922 28921

Gojitelj Batagelj Erik Merkelj Tjaša Merkelj Tjaša

Točke Me. 90 1 92 NP 89

Kletka 29002 29001

Gojitelj Mašalin Viktor Mašalin Viktor

Točke Me. 90 1 88

E 2382 ŠPANSKI MINIJATURNI LISASTI NEINTENZIVNI (VEČ KOT 50% MELANINSKI) Kletka 29081

Gojitelj Disić Ivica

Točke Me. 90 1

E 2401 ŠPANSKI MINIJATURNI VSEH VARIANT BELI Kletka 29161 29162 29163

Gojitelj Kodrin Albin Disić Ivica Disić Ivica

Točke Me. 90 1 88 85

E 2842 GLOSTER CORONA LISASTI NEINTENZIVNI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Kletka 31164 31165 31163 31162 31166 31161

Gojitelj Lesjak Franc Lesjak Franc Perič Matjaž Perič Matjaž Lesjak Franc Kodrin Albin

Točke 92 91 90 90 88 88

Me. 1 2 3 NP NP

E 2851 GLOSTER CORONA LISASTI INTENZVNI (VEČ KOT 50% MELANINSKI) Kletka 31201A 31202B 31203C 31204D

Gojitelj Jambrek Drago

Skupaj točk: + 4 =

Točke Me. 90 88 89 89 360 NP

E 2862 GLOSTER CORONA LISASTI NEINTENZIVNI (VEČ KOT 50% MELANINSKI) Kletka 31322 31328 31323 31327 31326 31325 31321 31324

Gojitelj Vesenjak Bojan Lesjak Franc Vesenjak Bojan Lesjak Franc Lesjak Franc Vesenjak Bojan Simeunovič Boško Vesenjak Bojan

Točke 92 91 90 89 89 89 89 88

Me. 1 2 3

E 2902 GLOSTER CONSORT LIPOKROMSKI NEINTENZIVNI 100% Kletka 31561

Gojitelj Kastelic Marjan

Točke Me. 90 1


E 2942 GLOSTER CONSORT LISASTI NEINTENZIVNI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Kletka 31884 31882 31883 31886 31885 31881

Gojitelj Perič Matjaž Vesenjak Bojan Perič Matjaž Lesjak Franc Lesjak Franc Kodrin Albin

Točke 92 91 90 89 88 86

Me. 1 2 3 NP

E 2962 GLOSTER CONSORT LISASTI NEINTENZIVNI (VEČ KOT 50% MELANINSKI) Kletka 32046 32041 32045 32044 32042 32048 32051 32050 32043 32047 32049

Gojitelj Vesenjak Bojan Simeunovič Boško Vesenjak Bojan Simeunovič Boško Simeunovič Boško Kastelic Marjan Lesjak Franc Lesjak Franc Simeunovič Boško Vesenjak Bojan Lesjak Franc

Točke 92 91 90 89 89 89 89 88 88 88 87

Me. 1 2 3 NP

Gojitelj Koražija Viktor Gojitelj Gošte Jože

Skupaj točk: + 4 = 32165A 32166B 32167C 32168D

Gošte Jože

Točke Me. 88 NP

Skupaj točk: + 4 = 32169A 32170B 32171C 32172D

Cilenšek Iztok

Skupaj točk: + 5 =

Točke Me. 89 90 90 91 364 1 91 89 89 90 363 89 89 89 88 360

Gojitelj Lisec Jernej Petrič Jošt Gošte Jože Jambrek Drago Gošte Jože Gjergek Karel Lisec Anton Ujčič Boris

Točke 92 Š 91 90 89 89 89 89 88

Gojitelj Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan Deželak Alojz

Točke Me. 90 1 89 88

E 3041 NEMŠKA ČOPA LIPOKROM IN MELANIN BELI Kletka 32366 32363 32362 32361 32365 32364

Gojitelj Gjergek Karel Cilenšek Dejan Cilenšek Iztok Cilenšek Iztok Ujčič Boris Ujčič Boris

Točke 92 91 90 89 89 89

Me. 1 2 3

Gojitelj Kogoj Matjaž Makuc Aleš Kogoj Matjaž

Točke 92 91 90

Me. 1 2 3

E 3201 PORTUGALSKI HERLEKIN BREZ ČOPE BELI Kletka 33001

Gojitelj Kogoj Matjaž

Točke Me. 0 DIS

E 3261 LIZARD SREBRNI Kletka 33243 33244 33242 33241

Gojitelj Mašalin Viktor Mašalin Viktor Napotnik Lovro Napotnik Lovro

Točke Me. 91 1 90 2 89 89

F1 11 Zebrica sivi

2

Kletka 33281A 33282B 33283C 33284D

Gojitelj Markuš Stanislav

Skupaj točk: + 6 = 3

E 3001 NEMŠKA ČOPA LIPOKROM Kletka 32213 32206 32208 32203 32210 32216 32212 32215

88 88 88 88 86 86

E 3021 NEMŠKA ČOPA MELANIN Kletka 32282 32283 32281

Kletka 32922 32921 32923

E 2991 NEMŠKA ČOPA LIPOKROM Kletka 32161A 32162B 32163C 32164D

Lisec Anton Arnuš Zvonimir Sajovec Janez Jambrek Drago Melak Marjan Gošte Jože

E 3181 PORTUGALSKI HERLEKIN BREZ ČOPE

E 2981 GLOSTER CONSORT VSEH VARIANT BELI Kletka 32121

32211 32214 32207 32204 32205 32209

Me. 1 2 3

33285A 33286B 33287C 33288D

Cilenšek Dejan

Skupaj točk: + 3 =

Točke Me. 89 89 89 89 362 1 90 88 87 87 355

F1 21 Zebrica sivi Kletka 33321

Gojitelj Cilenšek Dejan

Točke Me. 88

F1 21 Zebrica pastelni Kletka 33321

Gojitelj Cilenšek Dejan

Točke Me. 88


F1 21 Zebrica sivi Kletka 33323

Gojitelj Cilenšek Dejan

Točke Me. 87

F1 21 Zebrica pastelni Kletka 33323 33322

Gojitelj Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan

Točke Me. 87 86

F1 21 Zebrica sivi Kletka 33322

Gojitelj Cilenšek Dejan

Točke Me. 86

F1 41 Zebrica rjavi Kletka 33483 33482 33481

Gojitelj Batagelj Erik Batagelj Erik Batagelj Erik

Točke Me. 90 1 86 0 NI

F1 61 Zebrica sivi svetlohrbti Kletka 33562 33561

Gojitelj Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan

Točke Me. 88 88

F1 91 Zebrica sivi marmozet Kletka 33681A 33682B 33683C 33684D

Gojitelj Cilenšek Dejan

Skupaj točk: + 4 = 33693A 33694B 33695C 33696D

Cilenšek Dejan

Skupaj točk: + 5 = 33685A 33686B 33687C 33688D

Cilenšek Dejan

Skupaj točk: + 4 = 33689A 33690B 33691C 33692D

Cilenšek Dejan

Skupaj točk: + 5 =

Točke Me. 88 89 90 90 361 1 89 89 88 89 360

2

88 87 89 89 357 87 87 88 87 354

F1 101 Zebrica sivi marmozet Kletka 33721 33722 33723

Gojitelj Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan

Točke Me. 91 1 90 2 88

F1 131 Zebrica črnoprsi Kletka 33841A 33842B 33843C 33844D

Gojitelj Cilenšek Dejan

Skupaj točk: + 4 =

Točke Me. 88 89 89 90 360 1

F1 141 Zebrica črnoprsi Kletka

Gojitelj

Točke Me.

33883 33881 33882

Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan

92 91 90

1 2 3

F1 171 Zebrica črnolični Kletka 34001A 34002B 34003C 34004D

Gojitelj Cilenšek Dejan

Skupaj točk: + 3 =

Točke Me. 88 88 91 88 358

F1 181 Zebrica črnolični Kletka 34041

Gojitelj Cilenšek Dejan

Točke Me. 90 1

F1 261 Zebrica feo(izabela) sivi, rjavi, svetlohrbti, marmozet Kletka 34201

Gojitelj Osterman Jože

Točke Me. 92 1

F1 281 Zebrica feo (izabela) - ostale kombinacije Kletka 34281 34282 34283 34284

Gojitelj Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan

Točke Me. 91 1 90 2 89 88

F1 341 Zebrica beli, sedlasti Kletka 34522 34526 34524 34523 34521 34525

Gojitelj Kotnik Milan Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan Kotnik Milan Kotnik Milan Cilenšek Dejan

Točke 92 91 90 89 88 88

Me. 1 2 3

F1 481 Zebrica OSTALE KOMBINACIJE MUTACIJ, KI NISO BILE NAŠTETE Kletka 35084 35083 35081 35082

Gojitelj Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan Markuš Stanislav Markuš Irena

Točke 91 90 90 89

Me. 1 2 NP NP

F1 491 JAPONSKI GALEBČEK ČRNORJAVI Kletka 35125A 35126B 35127C 35128D

Gojitelj Šmid Marjan

Skupaj točk: + 4 = 35121A 35122B 35123C 35124D

Kolander Jože

Skupaj točk: + 5 =

Točke Me. 90 91 91 89 365 1 90 89 89 89 362

2


F1 501 JAPONSKI GALEBČEK ČRNORJAVI Kletka 35161 35164 35162 35163

Gojitelj Kolander Jože Škulj Milan Kolander Jože Šmid Marjan

Točke 92 91 90 89

Me. 1 2 3

F1 521 JAPONSKI GALEBČEK MOKARJAVI Kletka 35241 35243 35242

Gojitelj Pavlič Anže Šuštaršič Dušan Pavlič Anže

Točke Me. 91 1 90 2 87

F1 541 JAPONSKI GALEBČEK RDEČERJAVI Kletka 35321

Gojitelj Šuštaršič Dušan

Točke Me. 91 1

36843 36844 36841 36847

Merkelj Borut Merkelj Borut Lah Alojzij Zver Janez

Kletka 36922 36921 36923 36924

Gojitelj Šmid Marjan Lah Alojzij Zver Janez Zver Janez Gojitelj Hižman Milan Zver Janez Hižman Milan Hižman Milan Hižman Milan

Kletka 35641

Kletka 37162 37161

F1 681 JAPONSKI GALEBČEK PERLA RJAVI IN SIVI Kletka 35882 35881 35883

Gojitelj Pavlič Anže Pavlič Anže Pavlič Anže Gojitelj Pajk Boštjan

Skupaj točk: + 4 =

Kletka 37241 37242

Točke Me. 89 88 89 90 360 1

Kletka 37321 37322

F1 781 RIŽEVEC BELI Kletka 36281

Gojitelj Imperl Rudi

Točke Me. 88

F1 821 RIŽEVEC OPAL Kletka 36442 36444 36441 36443

Gojitelj Zorko Boris Zorko Boris Zorko Boris Zorko Boris

Točke Me. 88 88 86 85

F1 901 GOULD NORMAL ČRNOGLAVI Kletka 36763 36761 36762

Gojitelj Škulj Milan Markuš Irena Lah Alojzij

Točke Me. 90 1 89 88

F1 921 GOULD NORMAL RDEČEGLAVI Kletka 36845 36842 36846

Gojitelj Škulj Milan Šuštaršič Dušan Zver Janez

Točke 93 Š 91 90

Me. 1 2 3

Me. 1 NI NI

Gojitelj Šmid Marjan Obal Milan

Točke Me. 91 1 90 2 89 88 87

Točke Me. 92 1 90 2

F1 1021 GOULD LILA PRSA ČRNOGLAVI

Točke Me. 91 1 90 2 89

F1 751 RIŽEVEC SIVI Kletka 36161A 36162B 36163C 36164D

Točke 91 88 0 0

F1 981 GOULD BELOPRSI RDEČEGLAVI Kletka 37081 37085 37083 37084 37082

F1 1001 GOULD BELOPRSI ORANŽNOGLAVI

Točke Me. 89

NI

F1 941 GOULD NORMAL ORANŽNOGLAVI

F1 621 JAPONSKI GALEBČEK PASTEL (VSI) Gojitelj Šuštaršič Dušan

89 88 87 0

Gojitelj Šuštaršič Dušan Šuštaršič Dušan

Točke Me. 92 1 90 2

F1 1041 LILA PRSA RDEČEGLAVI IN ORANŽNOGLAVI Gojitelj Šmid Marjan Zver Janez

Točke Me. 90 1 89

F1 1061 PASTEL ČRNOGLAVI Kletka 37401

Gojitelj Šuštaršič Dušan

Točke Me. 90 1

F1 1081 PASTEL RDEČEGLAVI IN ORANŽNOGLAVI Kletka 37481 37483 37484 37482 37485 37486

Gojitelj Šuštaršič Dušan Zver Janez Zver Janez Zver Janez Zver Janez Zver Janez

Točke 91 90 89 89 88 87

Me. 1 DIS DIS

F1 1101 GOULD PASTEL BELOPRSI ČRNOGLAVI Kletka 37561 37562

Gojitelj Šuštaršič Dušan Zver Janez

Točke Me. 91 1 90 2

F1 1141 GOULD MODRI NORMAL ČRNOGLAVI Kletka 37721

Gojitelj Šuštaršič Dušan

Točke Me. 92 1


F1 1161 MODRI NORMAL RDEČEGLAVI IN ORANŽNOGLAVI Kletka 37801 37802

Gojitelj Lah Alojzij Merkelj Borut

Točke Me. 89 87 NP

F1 1181 GOULD MODRI BELOPRSI ČRNOGLAVI Kletka 37881

Gojitelj Lah Alojzij

Točke Me. 88

F1 1241 GOULD MODRI PASTEL RDEČEGLAVI IN ORANŽNOGLAVI Kletka 38121

Gojitelj Šuštaršič Dušan

Točke Me. 90 1

F1 1341 GOULD OSTALE KOMBINACIJE MUTACIJ, KI NISO BILE NAŠTETE Kletka 38524 38521 38522 38523

Gojitelj Hižman Milan Hižman Milan Hižman Milan Hižman Milan

Točke Me. 88 87 86 86

F1 1501 ŠPIC AMADINA HECKI (RDEČEKLJUNI) NORMAL Kletka 39161 39162

Gojitelj Lah Alojzij Lah Alojzij

Točke Me. 90 1 89

F1 1661 DIJAMANTNI ŠČINKAVEC RJAVI Kletka 39801

Gojitelj Šmid Marjan

Točke Me. 88

F1 1721 DIJAMANTNI ŠČINKAVEC OSTALE KOMBINACIJE MUTACIJ, KI NISO BILE NAŠTETE Kletka 40041

Gojitelj Škulj Milan

Točke Me. 90 1

F1 1841 ZERES AMADINA - NEOCHMIA (ALDEMOSYNE) MODESTA NORMAL Kletka 40521

Gojitelj Lah Alojzij

Točke Me. 0 NI

F1 2081 SREBRNOKLJUNČEK LONCHURA CANTANS NORMAL Kletka 41481

Gojitelj Imperl Rudi

Točke Me. 91 1

F1 2091 SREBRNOKLJUNČEK LONCHURA CANTANS RJAVI Kletka 41521A 41522B 41523C 41524D

Gojitelj Markuš Irena

Skupaj točk: + 4 =

Točke Me. 90 89 90 91 364 1

F1 2101 SREBRNOKLJUNČEK LONCHURA CANTANS RJAVI Kletka 41566 41564 41565 41563 41562 41561

Gojitelj Škulj Milan Merkelj Borut Merkelj Borut Markuš Irena Markuš Irena Markuš Irena

Točke 91 91 90 90 89 89

Me. 1 NP NP NP NP NP

F2 61 VENEZUELSKI ČIŽEK NORMAL SAMEC Kletka 43562 43561 43563

Gojitelj Nastran Andrej Nastran Andrej Nastran Andrej

Točke 92 91 90

Me. 1 2 3

F2 81 MAGELAN NORMAL SAMEC Kletka 43721

Gojitelj Žnidaršič Matjaž

Točke Me. 91 1

F2 82 MAGELAN NORMAL SAMICA Kletka 43801

Gojitelj Žnidaršič Matjaž

Točke Me. 91 1

F2 232 MEHIŠKI KALIN NORMAL SAMICA Kletka 44481A 44482B 44483C 44484D

Gojitelj Petrič Jani

Skupaj točk: + 5 =

Točke Me. 89 89 89 90 362 DIS

F2 241 MEHIŠKI KALIN NORMAL SAMEC Kletka 44441 44442 44443

Gojitelj Ramšak Ivan Obal Milan Petrič Jani

Točke Me. 91 1 89 0 DIS

F2 242 MEHIŠKI KALIN NORMAL SAMICA Kletka 44523 44521 44522

Gojitelj Obal Milan Ramšak Ivan Ramšak Ivan

Točke Me. 90 1 88 88

F2 421 MUTACIJE MEHIŠKI KALIN (F2 23 DO F2 24) Kletka 45722 45721 45723

Gojitelj Makuc Aleš Makuc Aleš Rant Janez

Točke Me. 91 1 90 2 88

F2 651 DRUŽINE : ESTRILDACOCCOPYGIA Kletka 46601

Gojitelj Šuštaršič Dušan

Točke Me. 94 Š 1

F2 651 DRUŽINE : LAGONOSTICTA NIGRITA Kletka

Gojitelj

Točke Me.


46601

Šuštaršič Dušan

94 Š 1

F2 721 DRUŽINE : AMADINA Kletka 46922 46921 46923 46924

Gojitelj Lah Alojzij Lah Alojzij Lah Alojzij Škulj Milan

Točke 92 91 90 88

Me. 1 2 3

Gojitelj Pavlič Anže

Skupaj točk: + 6 =

Točke Me. 89 89 89 89 362 1

F2 901 DRUŽINA : POEPHILA TAENIOPYGIA Kletka 47642 47641

Gojitelj Pavlič Anže Pavlič Anže

Gojitelj Jakopin Ludvik

Skupaj točk: + 5 =

Točke Me. 90 1 88

Točke Me. 90 Š 90 Š 91 Š 91 Š 367 1

G1 21 CARDUELIS CARDUELIS (LIŠČEK): VSE PODVRSTE RAZEN (C.CANICEPS IN C.PAROPANISI (F2) Kletka 48604 48603 48601 48602

Gojitelj Ciuha Zvonko Ciuha Zvonko Gabrovšek Marko Ciuha Zvonko

Točke 91 90 89 0

Me. 1 2 NI

G1 61 CARDUELIS CHLORIS (ZELENEC) SAMCI Kletka 49002 49001

Gojitelj Gabrovšek Marko Gabrovšek Marko

Točke Me. 91 1 90 2

G1 81 CARDUELIS FLAMMEA CABARET (MALI BREZOVČEK) Kletka 49162 49161

Gojitelj Ramšak Ivan Ramšak Ivan

Točke Me. 90 1 89

G1 121 CARDUELIS FLAMMEA HORNEMANNI (ARKTIČNI BREZOVČEK) Kletka 49481 49482

Gojitelj Jakopin Ludvik Jakopin Ludvik

Gojitelj Pucer Viljem

Točke Me. 91 1 90 2

Točke Me. 89

G1 142 CARDUELIS SPINUS (ČIŽEK) SAMICE Gojitelj Pucer Viljem

Točke Me. 90 1

G1 233 LOXIA LEUCOPTERA (BELOPERUTI KRIVOKLJUN) Kletka 50561A 50562B 50563C 50564D

Gojitelj Jakopin Ludvik

Skupaj točk: + 4 =

G1 11 CARDUELIS CARDUELIS (LIŠČEK): VSE PODVRSTE RAZEN (C.CANICEPS IN C.PAROPANISI (F2) Kletka 48561A 48562B 48563C 48564D

Kletka 49641

Kletka 49721

F2 891 DRUŽINA : POEPHILA TAENIOPYGIA Kletka 47601A 47602B 47603C 47604D

G1 141 CARDUELIS SPINUS (ČIŽEK) SAMCI

Točke Me. 89 90 91 89 363 1

G1 241 LOXIA CURVIROSTRA (MALI KRIVOKLJUN) Kletka 50443 50441 50442

Gojitelj Gabrovšek Marko Gabrovšek Marko Gabrovšek Marko

Točke 92 Š 91 90

Me. 1 2 3

G1 281 PYRRHULA PYRRHULA (KALIN) SAMCI VSE PODVRSTE RAZEN P. MURINA, P.P. CINERACEA, P. GRISEIVENTRIS, P. ROSACEA (F2) Kletka 50922 50921

Gojitelj Pucer Viljem Gabrovšek Marko

Točke Me. 91 1 90 2

G1 282 PYRRHULA PYRRHULA (KALIN) SAMICE ENAKO KOT PREJ Kletka 51001

Gojitelj Pucer Viljem

Točke Me. 0 NI

G2 41 CARDUELIS CARDUELIS (LIŠČEK) AHAT Kletka 52603 52601 52604 52602

Gojitelj Ciuha Zvonko Kordež Maks Gabrovšek Marko Kordež Maks

Točke 92 Š 88 88 87

Me. 1 NP NP

G2 121 CARDUELIS CHLORIS (ZELENEC) AHAT SAMCI Kletka 53641

Gojitelj Gabrovšek Marko

Točke Me. 86 NP

G2 164 CARDUELIS CHLORIS (ZELENEC) LUTINO Kletka 54201 54202

Gojitelj Jakopin Ludvik Jakopin Ludvik

Točke Me. 90 1 89

G2 301 CARDUELIS FLAMMEA (BREZOVČEK) PASTEL RJAVI (PREJ IZABELA) Kletka

Gojitelj

Točke Me.


55482 55481

Jakopin Ludvik Jakopin Ludvik

91 90

NP NP

H 11 KANARČEK NORMAL X PTICE IZ DRUŽINE CARDUELIS EVROPSKI IN OBRATNO Kletka 58725A 58726B 58727C 58728D

Gojitelj Urdih Silvo

Skupaj točk: + 5 = 58721A 58722B 58723C 58724D

Gošte Jože

Skupaj točk: + 3 =

Točke Me. 91 89 90 90 365 1 89 86 87 87 352

NP

H 21 KANARČEK NORMAL X PTICE IZ DRUŽINE CARDUELIS EVROPSKI IN OBRATNO Kletka 58776 58780 58762 58765 58768 58779 58781 58770 58771 58775 58774 58773 58769 58764 58763 58772 58761 58766 58767 58777 58778

Gojitelj Kvaternik Branko Bizjak Radovan Vetrih Matija Drev Martin Gošte Jože Bizjak Radovan Mazzariol Luigino Kolander Jože Kolander Jože Kvaternik Branko Arnuš Zvonimir Arnuš Zvonimir Kolander Jože Kordež Maks Vetrih Matija Arnuš Zvonimir Vetrih Matija Drev Martin Drev Martin Jenko David Jenko David

Točke 92 91 90 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 0 0

Me. 1 2 3 NP

Gojitelj Terpin Zdravko Terpin Zdravko Vetrih Matija

Gojitelj Urdih Silvo

Skupaj točk: + 4 =

Gojitelj Rozman Rafko Rozman Rafko Urdih Silvo Urdih Silvo Urdih Silvo Urdih Silvo

Točke 91 90 89 89 0 0

Me. 1 2 NP NP NP NP

H 81 KANARČEK NORMAL X OSTALI EGZOTI IN OBRATNO Kletka 59001 59003 59002

Gojitelj Homer Bogdan Žnidaršič Matjaž Homer Bogdan

Točke Me. 91 1 90 2 89

H 111 EGZOT X EGZOT OSTALIH DRUŽIN IN OBRATNO Kletka 59121A 59122B 59123C 59124D

Gojitelj Markuš Irena

Skupaj točk: + 6 = 59125A 59126B 59127C 59128D

Imperl Rudi

Točke Me. 89 89 89 89 362 1 89 89 88 89 360

2

H 121 EGZOT X EGZOT OSTALIH DRUŽIN IN OBRATNO

NP NP

Kletka 59161 59163 59165 59162 59164

NI NI

H 141 EVROPSKI KRIVOKLJUNI ALI KALINI X OSTALI FAVNA EVROPE

NP

Točke Me. 91 1 90 2 89

H 51 KANARČEK NORMAL X PTICE IZ DRUŽINE SERINUS EGZOTIČNI IN OBRATNO Kletka 58881A 58882B 58883C 58884D

Kletka 58922 58921 58923 58926 58924 58925

Skupaj točk: + 5 =

H 41 KANARČEK NORMAL X FAVNA EVROPE OSTALI IN OBRATNO Kletka 58843 58842 58841

H 61 KANARČEK NORMAL X PTICE IZ DRUŽINE SERINUS EGZOTIČNI IN OBRATNO

Točke Me. 89 88 90 90 361 1

Kletka 59241 59242

Gojitelj Markuš Irena Imperl Rudi Imperl Rudi Markuš Irena Imperl Rudi

Gojitelj Pucer Viljem Pucer Viljem

Točke 92 91 90 89 88

Me. 1 2 3

Točke Me. 92 Š 1 91 2

H 161 KRIŽANCI MED OSTALIMI VRSTAMI FAVNE EVROPE, KI NISO NAVEDENE PREJ Kletka 59321

Gojitelj Pucer Viljem

Točke Me. 90 1

H 201 OSTALI EGZOTI X FAVNA EVROPE IN OBRATNO Kletka 59481 59482

Gojitelj Žnidaršič Matjaž Terpin Zdravko

Točke Me. 90 1 89

H 221 VSI LISASTI KRIŽANCI Kletka

Gojitelj

Točke Me.


59561

Vetrih Matija

90

1

H 241 KANARČEK MUTACIJA X PTICE IZ DRUŽINE CARDUELIS EVROPSKI IN OBRATNO Kletka 59641

Gojitelj Urdih Silvo

Točke Me. 90 1

H 261 KANARČEK MUTACIJA X FAVNA EVROPE OSTALI IN OBRATNO Kletka 59721 59722

Gojitelj Vidmar Miran Vidmar Miran

Točke Me. 91 1 90 2

H 301 KANARČEK MUTACIJA X OSTALI EGZOTI IN OBRATNO Kletka 59884 59883 59881 59882

Gojitelj Makuc Aleš Žnidaršič Matjaž Ramšak Ivan Žnidaršič Matjaž

Točke 91 90 90 89

Me. 1 2 NP

H 321 EGZOT MUTACIJE X PTICE IZ DRUŽINE ESTRILDIDAE EGZOTIČNI IN OBRATNO Kletka 59961

Gojitelj Batagelj Erik

Točke Me. 90 1

H 381 MUTACIJA FAVNA EVROPE X OSTALI FAVNA EVROPE IN OBRATNO Kletka 60201

Gojitelj Perič Matjaž

Točke Me. 91 1

I1 21 SVETLO ZELENI NORMAL Kletka 60522 60521 60523

Gojitelj Kumprej Martin Zupanc Niko Hrast Simon

Točke Me. 93 Š 1 90 2 89

I1 41 TEMNO ZELENI NORMAL Kletka 60602 60601 60603

Gojitelj Kovač Vinko Kumprej Martin Aupič Jurij

Točke Me. 91 1 90 2 89

I1 61 OLIVNO ZELENI NORMAL Kletka 60681

Gojitelj Aupič Jurij

Točke Me. 87 NP

I1 81 SIVO ZELENI Kletka 60761 60762

Gojitelj Kumprej Martin Cilenšek Dejan

Točke Me. 91 1 89

I1 91 SVETLO MODRI NORMAL Kletka 60801A 60802B 60803C 60804D

Gojitelj Kumprej Martin

Skupaj točk: + 3 =

Točke Me. 90 90 91 88 362 1

I1 101 SVETLO MODRI NORMAL Kletka

Gojitelj

Točke Me.

60843 60844 60841 60842 60845

Simončič Matjaž Hrast Simon Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan Aupič Jurij

92 91 90 88 88

1 2 3

I1 121 KOBALT NORMAL Kletka 60921

Gojitelj Aupič Jurij

Točke Me. 88

I1 161 VIOLET NORMAL Kletka 61081 61082

Gojitelj Kumprej Martin Aupič Jurij

Točke Me. 89 86

I1 181 SIVI NORMAL Kletka 61161

Gojitelj Aupič Jurij

Točke Me. 89

I1 221 TEMNO ZELENI OPALIN Kletka 61322 61321

Gojitelj Simončič Matjaž Horvat Zlata

Točke Me. 91 1 90 2

I1 241 OLIVNO ZELENI OPALIN Kletka 61402 61401

Gojitelj Simončič Matjaž Horvat Zlata

Točke Me. 91 NP 89 NP

I1 271 SVETLO MODRI OPALIN Kletka 61521A 61522B 61523C 61524D

Gojitelj Cilenšek Dejan

Skupaj točk: + 4 =

Točke Me. 87 88 88 86 353

I1 281 SVETLO MODRI OPALIN Kletka 61562 61563 61561

Gojitelj Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan

Točke Me. 90 1 90 NP 87

I1 341 VIOLET OPALIN Kletka 61801

Gojitelj Cilenšek Dejan

Točke Me. 89

I1 361 SIVI OPALIN Kletka 61881

Gojitelj Bertalanič Jurij

Točke Me. 90 1

I1 381 CIMET SVETLO ZELENI Kletka 61961

Gojitelj Bertalanič Jurij

Točke Me. 86

I1 441 CIMET SIVO ZELENI Kletka 62201

Gojitelj Dungov Vanja

Točke Me. 89

I1 541 CIMET SIVI Kletka 62601

Gojitelj Hrast Simon

Točke Me. 0 NI

I1 861 PERLA ENOJNI FAKTOR ZELENI Kletka

Gojitelj

Točke Me.


63887 63883 63888 63886 63882 63881 63885 63884

Hrast Simon Kovač Vinko Aupič Jurij Horvat Zlata Cilenšek Dejan Cilenšek Dejan Horvat Zlata Horvat Zlata

91 90 89 89 89 88 87 86

1 2 NP

Gojitelj Simončič Matjaž Simončič Matjaž

Gojitelj Cilenšek Dejan Aupič Jurij Cilenšek Dejan

Točke Me. 91 1 90 2

Točke 90 86 0

Me. 1 NP NI

I1 941 DOMINANTNO LISASTI ZELENI (AVSTRALSKI IN KONTINENTALNI) Kletka 64201 64203 64202

Gojitelj Simončič Matjaž Bertalanič Jurij Bertalanič Jurij

Točke Me. 92 1 91 2 89

I1 961 DOMINANTNO LISASTI MODRI (AVSTRALSKI IN KONTINETALNI VKLJUČNO Z RUMENOGLAVIMI) Kletka 64281 64282

Gojitelj Simončič Matjaž Bertalanič Jurij

Točke Me. 91 1 90 2

I2 41 TEMNO ZELENI NORMAL Kletka 65241

Gojitelj Pavlič Ažbe

Točke Me. 86

I2 61 OLIVNO ZELENI NORMAL Kletka 65323 65322 65321

Gojitelj Kovic Valter Bavec Mei Bavec Mei

Točke Me. 90 1 89 89 NP

I2 81 SVETLO MODRI(TUDI RUMENOGLAVI) NORMAL Kletka 65401

Gojitelj Kovic Valter

88 89 89 89 360

1

I2 121 VIOLET (TUDI RUMENOGLAVI) NORMAL

I1 901 PERLA DVOJNI FAKTOR RUMENI (ZELENA SERIJA) Kletka 64041 64043 64042

Pavlič Ažbe

Skupaj točk: + 5 =

I1 881 PERLA ENOJNI FATOR MODRI (VKLJUČNO Z RUMENOGLAVIMI) Kletka 63961 63962

65521A 65522B 65523C 65524D

Točke Me. 90 1

Kletka 65562 65563 65561

Gojitelj Pavlič Ažbe Pavlič Ažbe Pavlič Ažbe

Točke Me. 90 1 89 87

I2 201 CIMET NORMAL ZELENI Kletka 65881

Gojitelj Remic Miha

Točke Me. 86 NP

I2 221 CIMET NORMAL MODRI Kletka 65961

Gojitelj Remic Miha

Točke Me. 89 NP

I2 241 OPALIN ZELENI Kletka 66041 66042

Gojitelj Klemenc Miran Kovic Valter

Točke Me. 90 1 88

I2 261 OPALIN MODRI (TUDI RUMENOGLAVI) Kletka 66121 66122

Gojitelj Pavlič Ažbe Pavlič Ažbe

Točke Me. 90 1 86

I2 341 MODRI SVETLOKRILI NORMAL IN OPALIN (TUDI RUMENOGLAVI) Kletka 66441

Gojitelj Kranjec Jože

Točke Me. 89

I2 361 ZELENI SIVOKRILI NORMAL IN OPALIN Kletka 66521

Gojitelj Remic Miha

Točke Me. 93 Š 1

I2 381 MODRI SIVOKRILI NORMAL IN OPALIN (TUDI RUMENOGLAVI) Kletka 66603 66601 66604 66602 66605

Gojitelj Remic Miha Kotnik Milan Dungov Vanja Kotnik Milan Dungov Vanja

Točke Me. 91 1 90 2 89 86 82

I2 101 KOBALT (TUDI RUMENOGLAVI) NORMAL

I2 421 PERLA MODRI ENOJNI FAKTOR (TUDI RUMENOGLAVI)

Kletka 65481

Kletka 66769 66764 66770 66761 66767 66762 66765 66768 66763

Gojitelj Kozlar Leon

Točke Me. 90 1

I2 111 VIOLET (TUDI RUMENOGLAVI) NORMAL Kletka

Gojitelj

Točke Me.

Gojitelj Dungov Vanja Pavlič Ažbe Dungov Vanja Pavlič Ažbe Kranjec Jože Pavlič Ažbe Pavlič Ažbe Dungov Vanja Pavlič Ažbe

Točke 92 91 90 89 89 89 89 88 88

Me. 1 2 3


66766

Kranjec Jože

88

68121

I2 441 PERLA ZELENI DVOJNI FAKTOR Kletka 66841 66842

Gojitelj Pavlič Ažbe Pavlič Ažbe

Točke Me. 92 1 90 2

I2 481 ZELENI DOMINANTNO LISASTI Kletka 67001

Gojitelj Bavec Mei

Točke Me. 0 NO

I2 561 LESWING NORMAL IN OPALIN (VKLJUČNO RUMENOGLAVI) Kletka 67321

Gojitelj Remic Miha

Točke Me. 90 1

I2 581 CLEARBODY NORMAL IN OPALIN (VKLJUČNO RUMENOGLAVI) Kletka 67406 67412 67413 67410 67411 67407 67401 67402 67403 67404 67405 67408 67409

Gojitelj Pavlič Ažbe Dungov Vanja Dungov Vanja Pavlič Ažbe Dungov Vanja Pavlič Ažbe Klemenc Miran Klemenc Miran Klemenc Miran Klemenc Miran Klemenc Miran Pavlič Ažbe Pavlič Ažbe

Točke 92 91 90 89 89 89 89 89 89 89 89 88 87

Me. 1 2 3

I2 621 LUTINO Kletka 67561 67562

Gojitelj Klemenc Miran Kozlar Leon

Točke Me. 90 1 89 NP

I2 631 ALBINO (VKLJUČNO RUMENOGLAVI) Kletka 67601A 67602B 67603C 67604D

Gojitelj Pavlič Ažbe

Skupaj točk: + 5 =

Gojitelj Dungov Vanja Dungov Vanja

Točke Me. 89 90 89 89 362 1

Točke Me. 91 1 90 2

J 21 AGAPORNIS ROSEICOLLIS ZELENI Kletka 67803 67802 67801

Gojitelj Kolar Danilo Škof Danilo Škof Danilo

Točke Me. 90 1 89 87

J 101 AGAPORNIS ROSEICOLLIS AVORIO MODRI Kletka 68122

Gojitelj Kolar Danilo

88

J 121 AGAPORNIS ROSEICOLLIS AVORIO KOBALT Kletka 68201

Gojitelj Kolar Danilo

Točke Me. 92 1

J 161 AGAPORNIS ROSEICOLLIS AVORIO BELOGLAVI KOBALT IN VIOLET Kletka 68363 68361 68362

Gojitelj Trafela Ivan Trafela Ivan Trafela Ivan

Točke Me. 90 1 88 87

J 171 ROSEICOLLIS OLIVNO ZELENI IN OLIVNO ZELENI ORANŽNOGLAVI Kletka 68401A 68402B 68403C 68404D

Gojitelj Čebulj Robi

Skupaj točk: + 4 =

Točke Me. 89 90 89 88 360 1

J 201 ROSEICOLLIS AVORIO MAUVE IN AVORIO MAUVE BELOGLAVI Kletka 68521

Gojitelj Trafela Ivan

Točke Me. 88

J 221 ROSEICOLLIS OPALIN ZELENIZELENI ORANŽNOGLAVI-T. ZELENIT.ZELENI ORANŽNOGLAVI Kletka 68601 68602 68603

Gojitelj Čebulj Robi Čebulj Robi Škof Danilo

Točke Me. 91 1 90 2 88

J 461 ROSEICOLLIS LUTINO IN LUTINO ORANŽNOGLAVI

I2 661 VSE OSTALE MUTACIJE IN KOMBINACIJE MUTACIJ Kletka 67722 67721

Černenšek Tadej

Točke Me. 89

Kletka 69561

Gojitelj Čebulj Robi

Točke Me. 89

J 481 ROSEICOLLIS OPALIN LUTINO IN OPALIN LUTINO ORANŽNOGLAVI Kletka 69641

Gojitelj Klemenc Miran

Točke Me. 93 Š 1

J 741 ROSEICOLLIS OSTALE MUTACIJE IN KOBINACIJE AVORIO (VKLJUČNO BELOGLAVI) Kletka 70681 70682

Gojitelj Trafela Ivan Trafela Ivan

Točke Me. 91 1 90 2

J 801 FIŠER INO (LUTINO) Kletka 70921 70922

Gojitelj Zorko Boštjan Zorko Boštjan

Točke Me. 91 1 90 2

J 821 FIŠER OSTALE MUTACIJE ZELENE SERIJE Kletka 71001

Gojitelj Berden Simon

Točke Me. 90 1


J 851 FIŠER KOBALT, KOBALT VIOLET IN MAUVE

K 441 NYMPHICUS HOLLANDICUS PERLA IN PERLA BELOOBRAZNI

Kletka 71121A 71122B 71123C 71124D

Kletka 74841 74842

Gojitelj Petelinkar Franc

Skupaj točk: + 4 =

Točke Me. 89 88 89 90 360 1

J 861 FIŠER KOBALT, KOBALT VIOLET IN MAUVE Kletka 71161 71164 71162 71163

Gojitelj Černenšek Tadej Petelinkar Franc Černenšek Tadej Černenšek Tadej

Točke Me. 91 1 90 2 89 88

J 881 FIŠER OSTALE MUTACIJE MODRE SERIJE Kletka 71243 71241 71244 71242

Gojitelj Berden Simon Berden Simon Petelinkar Franc Berden Simon

Točke Me. 90 1 89 89 88

J 901 PERSONATA NORMAL Kletka 71322 71324 71323 71321

Gojitelj Guček Matjaž Guček Matjaž Guček Matjaž Guček Matjaž

Točke Me. 90 1 89 89 88

J 981 PERSONATA MODRI Kletka 71642 71641

Gojitelj Guček Matjaž Guček Matjaž

Točke Me. 89 88

J 1001 PERSONATA KOBALT, KOBALT VIOLET IN MAUVE Kletka 71721 71722

Gojitelj Zorko Boštjan Zorko Boštjan

Točke Me. 90 1 89

K 361 NYMPHICUS HOLLANDICUS NORMAL Kletka 74521

Gojitelj Štuhec Bojan

Točke Me. 90 1

K 401 NYMPHICUS HOLLANDICUS CIMET IN CIMET BELOOBRAZNI Kletka 74681 74683 74682

Gojitelj Zagoričnik Danilo Petelinkar Franc Zagoričnik Danilo

Točke Me. 92 1 90 2 89

K 421 NYMPHICUS HOLLANDICUS CIMET PERLA IN CIMET PERLA BELOOBRAZNI Kletka 74761 74762 74763

Gojitelj Zagoričnik Danilo Zagoričnik Danilo Štuhec Bojan

Točke Me. 93 1 92 2 89

Gojitelj Vrhovnik Miran Vrhovnik Miran

Točke Me. 88 87

K 461 NYMPHICUS HOLLANDICUS INO IN INO BELOOBRAZNI Kletka 74921

Gojitelj Lipaj Jože

Točke Me. 84

K 521 NYMPHICUS HOLLANDICUS OSTALE MUTACIJE IN KOMBINACIJE Kletka 75161

Gojitelj Petelinkar Franc

Točke Me. 88

K 541 PSEPHOTUS H. HAEMATONOTUS NORMAL Kletka 75242 75241

Gojitelj Pajk Branko Pajk Branko

Točke Me. 91 1 89

K 601 PSEPHOTUS H. HAEMATONOTUS ZELENI OPALIN Kletka 75481

Gojitelj Pajk Branko

Točke Me. 86

K 641 PSEPHOTUS H. HAEMATONOTUS OSTALE MUTACIJE ZELENE SERIJE Kletka 75642 75641

Gojitelj Kozlar Leon Kozlar Leon

Točke Me. 88 88

K 661 PSEPHOTUS H. HAEMATONOTUS MODRI Kletka 75721 75722

Gojitelj Zajamšek Jan Zajamšek Jan

Točke Me. 94 Š 1 0 NP

K 1081 POLYTELIS SWAINSONII MORMAL Kletka 77401

Gojitelj Petrič Jožko

Točke Me. 91 DIS

K 1121 PLATYCERCUS EXIMIUS NORMAL Kletka 77561

Gojitelj Štuhec Bojan

Točke Me. 89

K 1201 PLATYCERCUS EXIMIUS INO IN INO-OPALIN Kletka 77881

Gojitelj Petrič Jožko

Točke Me. 91 DIS

K 1261 PLATYCERCUS ELEGANS NORMAL Kletka 78121 78123 78122

Gojitelj Štuhec Bojan Petrič Jožko Štuhec Bojan

Točke Me. 90 1 91 DIS 89


K 1281 PLATYCERCUS ELEGANS MODRI Kletka 78201

Gojitelj Petrič Jožko

Točke Me. 87 DIS

K 1401 EUNYMPHICUS SPP-ALISTERUS SPP-PROSOPEIA SPP NORMAL Kletka 78681

Gojitelj Petrič Jožko

Točke Me. 88 DIS

K 1421 APROSMICTUS SPP NORMAL Kletka 78761

Gojitelj Petrič Jožko

Točke Me. 93 DIS

81962 81961 81964 81963

Hižman Milan Hižman Milan Hižman Milan Hižman Milan

91 90 90 89

3

M 581 CYANOLISEUS SPP, ENICOGNATHUS SPP NORMAL Kletka 82281 82282 82283

Gojitelj Smolnikar Klemen Štuhec Bojan Štuhec Bojan

Točke 93 91 90

Me. 1 2 3

M 601 MYOPSITTA SPP NORMAL

L 21 PSITTACULA KRAMERI KRAMERI NORMAL

Kletka 82362 82361

Kletka 78921

N 201 POICEPHALUS SENEGALENSIS NORMAL

Gojitelj Lipaj Jože

Točke Me. 87

L 71 PSITTACULA KRAMERI MANILLENSIS MODRI Kletka 79121A 79122B 79123C 79124D

Gojitelj Repar Milan

Skupaj točk: + 3 =

Točke Me. 88 90 91 91 363 1

L 121 PSITTACULA KRAMERI MANILLENSIS INO Kletka 79321

Gojitelj Vrhovnik Miran

Točke Me. 89

L 161 PSITTACULA KRAMERI MANILLENSIS OSTALE MUTACIJE MODRE SERIJE Kletka 79481

Gojitelj Ramšak Ivan

Točke Me. 92 1

L 171 PSITTACULA CYANOCEPHALA, ROSEATA, HYMALAYANA SPP NORMAL Kletka 79521A 79522B 79523C 79524D

Gojitelj Pajk Alojz

Skupaj točk: + 4 =

Točke Me. 90 90 90 88 362 1

L 261 PSITTACULA EUPATRIA NORMAL Kletka 79881 79882

Gojitelj Smolnikar Klemen Ramšak Ivan

Točke Me. 93 Š 1 90 2

M 21 FORPUS COELESTIS NORMAL Kletka 80041

Gojitelj Kovic Valter

Točke Me. 90 1

M 501 ARATINGA AURICAPILLUSSOLSTITIALIS-JANDAYA NORMAL Kletka 81966 81965

Gojitelj Štuhec Bojan Štuhec Bojan

Točke Me. 94 Š 1 92 2

Kletka 83321

Gojitelj Štuhec Bojan Štuhec Bojan

Gojitelj Čebulj Robi

Točke Me. 91 1 90 2

Točke Me. 90 1

O 21 GEOPELIA CUNEATA (DIJAMANTNI GOLOBČEK) NARAVNE BARVE Kletka 84603 84602 84601

Gojitelj Bavec Mei Markuš Stanislav Markuš Stanislav

Točke 92 91 90

Me. 1 2 3

O 81 COLUMBINA (MINUTA, CRUZIANA, TALPACOTI, PASSERINA, BUKLEYI, PICUI, CYANOPIS)– METRIOPELIA (CECILIAE, MELANOPTERA, MORENOI, AYMARA)– SCARDAFELLA (INCA, S Kletka 84841

Gojitelj Lah Alojzij

Točke Me. 90 1

O 111 STREPTOPELIA RISORIA DOMESTICA KLASIČNE BARVE Kletka 84961A 84962B 84963C 84964D

Gojitelj Lah Alojzij

Skupaj točk: + 5 =

Točke Me. 88 88 88 89 358

O 121 STREPTOPELIA RISORIA DOMESTICA KLASIČNE BARVE Kletka 85001

Gojitelj Lah Alojzij

Točke Me. 90 1

O 141 STREPTOPELIA RISORIA DOM. MUTACIJE (FEO,BELOVRATNA,SIVOVRATNA) Kletka 85082 85081 85083

Gojitelj Lah Alojzij Lah Alojzij Lah Alojzij

Točke 92 91 90

Me. 1 2 3


O 161 STREPTOPELIA RISORIA DOM. MUTACIJE (PASTEL,IZABELA,SIVI,AVORIO) Kletka 85163 85162 85161

Gojitelj Lah Alojzij Lah Alojzij Lah Alojzij

Točke 92 91 90

Me. 1 2 3

O 181 STREPTOPELIA RISORIA DOM. MUTACIJE (PASTEL,IZABELA,SIVI,AVORIO) Kletka 85242 85241

Gojitelj Lah Alojzij Lah Alojzij

Točke Me. 88 88

O 191 OSTALI STREPTOPELIA (17 VRST) KLASIČNE BARVE Kletka 85281A 85282B 85283C 85284D

Gojitelj Lah Alojzij

Skupaj točk: + 5 =

Točke Me. 89 89 90 90 363 1

O 201 OSTALI STREPTOPELIA (17 VRST) KLASIČNE BARVE Kletka 85321

Gojitelj Lah Alojzij

Točke Me. 90 1

O 221 GALLICOLUMBA-GEOTRYGONLEPTOTILA KLASIČNE BARVE Kletka 85401

Gojitelj Lah Alojzij

Točke Me. 90 1

O 241 PHAPS-CHALCOPHAPS– OCYPHAPS-HENICOPHAPSPETROPHASA-MACROPYGIAREINWARDTOENA–TURACOENA KLASIČNIH BARV Kletka 85481

Gojitelj Lah Alojzij

Točke Me. 93 Š 1

O 321 MUTACIJE VRST V GRUPAH OD O 5 DO O 10 IN O 19 DO O 30 Kletka 85801

Gojitelj Lah Alojzij

Točke Me. 88


Ostali pokrovitelji razstave


ŠAMPIONI - Šampion skupine B B 31 Malinoa par Gojitelj Černigoj Valter

Društvo 034

Kletka 245

Obroček 0

Točke 119

Obroček 0

Točke 93

Obroček 0

Točke 93

- Šampion skupine D - Lipokrom D 341 Rdeči neintenzivni Gojitelj Rolih Jože

Društvo 020

Kletka 1647

- Šampion skupine D - melanin D 1861 Črni sivokrili beli Gojitelj Cilenšek Dejan

Društvo 007

Kletka 7721

- Šampion skupine E - kodrasti E 461 SEVERNI KODRASTI LISASTI (VEČ KOT 50% LIPOKROMSKI) Gojitelj Gjergek Karel

Društvo 029

Kletka 19803

Obroček 0

Točke 92

Obroček 0

Točke 92

- Šampion skupine E - oblika in drža E 1901 FIVE VSEH VARIANT BELI Gojitelj Vesenjak Bojan

Društvo 002

Kletka 26202

- Šampion skupine E - čopasti in črtasti E 3001 NEMŠKA ČOPA LIPOKROM Gojitelj Lisec Jernej

Društvo 007

Kletka 32213

Obroček 0

Točke 92

Obroček 0

Točke 93

- Šampion skupine F1 F1 921 GOULD NORMAL RDEČEGLAVI Gojitelj Škulj Milan

Društvo 023

Kletka 36845

- Šampion skupine F2 F2 651 DRUŽINE : LAGONOSTICTA - NIGRITA Gojitelj Šuštaršič Dušan Šuštaršič Dušan

Društvo 026 026

Kletka 46601 46601

Obroček 0 0

Točke 94 94


- Šampion skupine G1 G1 241 LOXIA CURVIROSTRA (MALI KRIVOKLJUN) Gojitelj Gabrovšek Marko

Društvo 010

Kletka 50443

Obroček 0

Točke 92

- Šampion skupine G2 G2 41 CARDUELIS CARDUELIS (LIŠČEK) AHAT Gojitelj Ciuha Zvonko

Društvo 001

Kletka 52603

Obroček 0

Točke 92

- Šampion skupine H H 141 EVROPSKI KRIVOKLJUNI ALI KALINI X OSTALI FAVNA EVROPE Gojitelj Pucer Viljem

Društvo 011

Kletka 59241

Obroček 0

Točke 92

Kletka 60522

Obroček 0

Točke 93

- Šampion skupine I1 I1 21 SVETLO ZELENI NORMAL Gojitelj Kumprej Martin

Društvo 006

- Šampion skupine I2 I2 361 ZELENI SIVOKRILI NORMAL IN OPALIN Gojitelj Remic Miha

Društvo 023

Kletka 66521

Obroček 0

Točke 93

- Šampion skupine J J 481 ROSEICOLLIS OPALIN LUTINO IN OPALIN LUTINO ORANŽNOGLAVI Gojitelj Klemenc Miran

Društvo 015

Kletka 69641

Obroček 0

Točke 93

- Šampion skupine K K 661 PSEPHOTUS H. HAEMATONOTUS MODRI Gojitelj Zajamšek Jan

Društvo 015

Kletka 75721

Obroček 0

Točke 94

Obroček 0

Točke 93

- Šampion skupine L L 261 PSITTACULA EUPATRIA NORMAL Gojitelj Smolnikar Klemen

Društvo 015

Kletka 79881

Zveza društev gojiteljev ptic Slovenije Dne: 01. 12. 2016


- Šampion skupine M in N M 501 ARATINGA AURICAPILLUS-SOLSTITIALIS-JANDAYA NORMAL Gojitelj Štuhec Bojan

Društvo 029

Kletka 81966

Obroček 0

Točke 94

- Šampion skupine O O 241 PHAPS-CHALCOPHAPS–OCYPHAPS-HENICOPHAPS-PETROPHASA-REINWARD Gojitelj Lah Alojzij

Društvo 001

Kletka 85481

Obroček 0

Točke 93

Dodatne nagrade Najboljša kolekcija: G1 11 Carduelis Carduelis ) lišček Jakopin Ludvik

Društvo: 038

Kletka: 48561 do 48564

Točke: 367

Pokal Olge Dolenc za najboljšo kolekcijo v skupini I1 Kumprej Martin

Društvo: 006

Kletka: 60801

Pokal Marka Prašnikarja za najboljšega gojitelja Cilenšek Dejan

Društvo: 007

-

21 osvojenih medalj

Točke: 362


Število medalj po društvih Št. Društva 021007001023011015002029006026010013020034046038039003036045Vseh skupaj:

Društvo DVVP Nova Gorica Društvo gojiteljev ptic Zasavja DVVP Grilček- Ljubljana DVVP Lišček - Kranj Obalno društvo za vzgojo ptic DVVP Koroška DVVP Maribor DVVP Murska Sobota DVVP Šaleške doline Velenje DVVP Grosuplje DVVP Kočevje DVVP Beltinci DVVP Ilirska Bistrica DVVP Ajdovščina Pegam Komenda DGMPŽ Velike Lašče DGMŽ Ptuj DVVP Celje DGMPŽ Ivančna Gorica DVVP Nanos

1. mesto 47 33 21 23 19 22 11 9 8 9 4 6 3 5 1 4 2 2 3 2 234

2. mesto 17 20 7 7 8 6 3 5 3 3 5 3 3 1 4 1 2 1 0 0 99

3. mesto 5 11 4 2 3 2 5 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 39

Skupaj 69 64 32 32 30 30 19 16 12 12 11 10 6 6 6 5 4 3 3 2 372


Število medalj po gojiteljih RNA

Gojitelj

Društvo

3 40 32 40 39 1 19 12 32 23 15 123 001 020 8 25 40 67 73 084 31 23 9 69 16 41 007 3 4 7 64 011 91 50 29 2 011 15 128 25 18 43 52 8 5 30 97 16 8 55 23 40 010 31 028 20 143 23 2 79

Cilenšek Dejan Lah Alojzij Šuštaršič Dušan Terpin Zdravko Vesenjak Bojan Cilenšek Iztok Mašalin Viktor Ciuha Zvonko Pavlič Ažbe Štuhec Bojan Vidmar Miran Dungov Vanja Gabrovšek Marko Kocijančič Roberto Lisec Anton Simončič Matjaž Jakopin Ludvik Kenda Drago Makuc Aleš Nastran Andrej Pavlič Anže Pucer Viljem Škulj Milan Žibernik Zvonimir Žnidaršič Matjaž Arnuš Zvonimir Čebulj Robi Gjergek Karel Imperl Rudi Kolander Jože Kovic Valter Kumprej Martin Nemec Marko Perič Matjaž Ramšak Ivan Rozman Rafko Šmid Marjan Trafela Ivan Batagelj Erik Bertalanič Jurij Gošte Jože Klemenc Miran Kogoj Matjaž Lesjak Franc Markuš Irena Markuš Stanislav Moro Paola Obal Milan Petelinkar Franc Remic Miha Rolih Jože Urdih Silvo Vidrih Zdravko Zagoričnik Danilo Zorko Boštjan Zver Janez Bavec Mei Berden Simon Černigoj Valter Fornazarič Zlatko

007- Društvo gojiteljev ptic Zasavje 001- DVVP Grilček- Ljubljana 026- DVVP Grosuplje 021- DVVP Nova Gorica 002- DVVP Maribor 007- Društvo gojiteljev ptic Zasavja 011- Obalno društvo za vzgojo ptic 001- DVVP Grilček- Ljubljana 007- Društvo gojiteljev ptic Zasavja 007- Društvo gojiteljev ptic Zasavja 021- DVVP Nova Gorica 021- DVVP Nova Gorica 010- DVVP Kočevje 011- Obalno društvo za vzgojo ptic 007- Društvo gojiteljev ptic Zasavja 001- DVVP Grilček- Ljubljana 038- DGMPŽ Velike Lašče 023- DVVP Lišček - Kranj 021- DVVP Nova Gorica 021- DVVP Nova Gorica 007- Društvo gojiteljev ptic Zasavja 011- Obalno društvo za vzgojo ptic 023- DVVP Lišček - Kranj 021- DVVP Nova Gorica 021- DVVP Nova Gorica 011- Obalno društvo za vzgojo ptic 015- DVVP Koroška 029- DVVP Murska Sobota 006- DVVP Šaleške doline Velenje 007- Društvo gojiteljev ptic Zasavja 021- DVVP Nova Gorica 006- DVVP Šaleške doline Velenje 021- DVVP Nova Gorica 011- Obalno društvo za vzgojo ptic 015- DVVP Koroška 023- DVVP Lišček - Kranj 023- DVVP Lišček - Kranj 007- Društvo gojiteljev ptic Zasavja 021- DVVP Nova Gorica 029- DVVP Murska Sobota 007- Društvo gojiteljev ptic Zasavja 015- DVVP Koroška 021- DVVP Nova Gorica 039- DGMŽ Ptuj 015- DVVP Koroška 015- DVVP Koroška 021- DVVP Nova Gorica 013- DVVP Beltinci 046- Pegam Komenda 023- DVVP Lišček - Kranj 020- DVVP Ilirska Bistrica 034- DVVP Ajdovščina 010- DVVP Kočevje 003- DVVP Celje 002- DVVP Maribor 046- Pegam Komenda 021- DVVP Nova Gorica 013- DVVP Beltinci 034- DVVP Ajdovščina 021- DVVP Nova Gorica

I. Mesto

II. Mesto

III. Mesto

Vsota

11 10 8 9 6 2 6 5 6 4 3 2 2 5 4 5 4 4 3 2 4 4 4 4 3 1 3 3 1 1 4 3 4 2 3 3 4 2 3 1 1 3 1 1 3 1 3 2 1 3 1 3 1 2 2 0 2 2 1 2

7 3 3 2 2 4 3 2 2 3 4 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0

3 3 0 0 3 4 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

21 16 11 11 11 10 9 8 8 8 8 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2


22 67 108 12 38 11 14 023 071 45 048 14 31 058 22 76 21 6 17 60 002 9 13 7 19 17 016 21 35 3 24 41 28 023 126 020 36 1 036 036 051 22 5 27 40 13 40 2 28 1 010 015 014 31 6 027 10 016 136 021 18 41 46

Furlan Željko Hižman Milan Hrast Simon Humar Franko Kolar Danilo Kotnik Milan Kovač Vinko Napotnik Jurij Puklič Marjan Smolnikar Klemen Vetrih Matija Zupanc Niko Žigon Aleš Babič Damir Beliš Franc Bizjak Radovan Černenšek Tadej Deželak Alojz Disić Ivica Fakin Milan Guček Matjaž Homer Bogdan Horvat Drago Horvat Zlata Kačič Dušan Kastelic Marjan Kodrin Albin Koražija Viktor Kozlar Leon Kvaternik Branko Lisec Jernej Marinšek Viki Mazzariol Luigino Melak Marjan Merkelj Tjaša Napotnik Aleksander Osterman Jože Pajk Branko Pajk Alojz Pajk Boštjan Petrič Jošt Rant Janez Repar Milan Simeunovič Boško Urdih Tilen Vidmar Roman Vranc Maruša Zadravec Alojz Zajamšek Jan Ahlin Miha Aupič Jurij Drev Martin Jambrek Drago Jenko David Kordež Maks Kranjec Jože Lipaj Jože Martun Roman Merkelj Borut Napotnik Lovro Paldauf Slavko Petrič Jani Petrič Jožko

020- DVVP Ilirska Bistrica 002- DVVP Maribor 021- DVVP Nova Gorica 021- DVVP Nova Gorica 045- DVVP Nanos 015- DVVP Koroška 013- DVVP Beltinci 006- DVVP Šaleške doline Velenje 002- DVVP Maribor 015- DVVP Koroška 015- DVVP Koroška 023- DVVP Lišček - Kranj 011- Obalno društvo za vzgojo ptic 023- DVVP Lišček - Kranj 015- DVVP Koroška 021- DVVP Nova Gorica 039- DGMŽ Ptuj 007- Društvo gojiteljev ptic Zasavja 002- DVVP Maribor 021- DVVP Nova Gorica 007- Društvo gojiteljev ptic Zasavja 015- DVVP Koroška 029- DVVP Murska Sobota 013- DVVP Beltinci 015- DVVP Koroška 026- DVVP Grosuplje 006- DVVP Šaleške doline Velenje 001- DVVP Grilček- Ljubljana 013- DVVP Beltinci 020- DVVP Ilirska Bistrica 007- Društvo gojiteljev ptic Zasavja 023- DVVP Lišček - Kranj 021- DVVP Nova Gorica 015- DVVP Koroška 021- DVVP Nova Gorica 006- DVVP Šaleške doline Velenje 023- DVVP Lišček - Kranj 036- DGMPŽ Ivančna Gorica 036- DGMPŽ Ivančna Gorica 036- DGMPŽ Ivančna Gorica 015- DVVP Koroška 023- DVVP Lišček - Kranj 010- DVVP Kočevje 001- DVVP Grilček- Ljubljana 034- DVVP Ajdovščina 010- DVVP Kočevje 015- DVVP Koroška 013- DVVP Beltinci 015- DVVP Koroška 026- DVVP Grosuplje 046- Pegam Komenda 015- DVVP Koroška 006- DVVP Šaleške doline Velenje 020- DVVP Ilirska Bistrica 015- DVVP Koroška 026- DVVP Grosuplje 029- DVVP Murska Sobota 003- DVVP Celje 021- DVVP Nova Gorica 006- DVVP Šaleške doline Velenje 029- DVVP Murska Sobota 038- DGMPŽ Velike Lašče 038- DGMPŽ Velike Lašče

1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


49 Sajovec Janez 019 Strmčnik Boris 002 Škof Danilo 4 Ujčič Boris 35 Vetrih Roman 021 Vrhovnik Miran 29 Zorko Boris Vseh skupaj:

003- DVVP Celje 006- DVVP Šaleške doline Velenje 010- DVVP Kočevje 020- DVVP Ilirska Bistrica 015- DVVP Koroška 015- DVVP Koroška 002- DVVP Maribor

0 0 0 0 0 0 0 234

0 0 0 0 0 0 0 99

0 0 0 0 0 0 0 39

0 0 0 0 0 0 0 372


Seznam sodelujočih po abecednem redu Gojitelj Ahlin Miha Arnuš Zvonimir Aupič Jurij Babič Damir Batagelj Erik Bavec Mei Beliš Franc Berden Simon Bertalanič Jurij Bizjak Radovan Cilenšek Dejan Cilenšek Iztok Ciuha Zvonko Čebulj Robi Černenšek Tadej Černigoj Valter Deželak Alojz Disić Ivica Drev Martin Dungov Vanja Fakin Milan Fornazarič Zlatko Furlan Željko Gabrovšek Marko Gjergek Karel Gošte Jože Guček Matjaž Hižman Milan Homer Bogdan Horvat Drago Horvat Zlata Hrast Simon Humar Franko Imperl Rudi Jakopin Ludvik Jambrek Drago Jenko David Kačič Dušan Kastelic Marjan Kenda Drago Klemenc Miran Kocijančič Roberto Kodrin Albin Kogoj Matjaž Kolander Jože Kolar Danilo Koražija Viktor Kordež Maks Kotnik Milan Kovač Vinko Kovic Valter Kozlar Leon Kranjec Jože Kumprej Martin Kvaternik Branko Lah Alojzij Lesjak Franc Lipaj Jože Lisec Anton Lisec Jernej Makuc Aleš Marinšek Viki Markuš Irena Markuš Stanislav Martun Roman Mašalin Viktor Mazzariol Luigino Melak Marjan

Naslov Taborska c. 21 zg. Škofije 68 Moste 106 Spodnja senica 27 Klanec 1/C Cesta prekmurskih brigad 60 Gubčeva 6 Filovci 144a Tišinska 6 Damber 31 C. 9. avgusta 8d C. 9. avgusta 8d Vrti 4 Dobrova Zelenbreg 6b Draženci 34A Dutovlje 118c Vreskovo 87 Kamniška Graba 171 Stanetova 24 Miren 171 Gradnikove brigade 41 Gradnikove brigade 41 ul. Ante Bonit. Kolodvorska cesta 11 Polana 43/a Hrastnik 13 Na selah 14 Ptujska cesta 311 Sv. Danijel 101A Damjanici 62/b Dolinska cesta 15 Livek 33 Šempas 37 Koroška 13B Zavoda 14 Dolenja vas 174 Tominje 26 Preški vrh 39 Rožna dolina 15 Krnica 2D Sejmišče 6 Plintovec 9i Šercerjeva cesta 7 Miren 171 Sallaumines 5A Laze 70 Brodarska 8 ob Suhi 3 Kot 11 Černelavci, Liškova 59 Griči 4 (Vrtojba) Trnje 12 Brinje I/39 Ter 64B Gregorčičeva 1/a Golo brdo 148 Tržec 50/C Martjanci 37 Loke 56 Loke 56 Volčja Draga 17 Podbrezje 36 Podgorje 65/B Podgorje 65/B Začret 46 Škocjan 35/a Via dei Carabinieri 17 Šmartno 148

Posta 1290 Grosuplje 6281 Škofije 1218 Komenda 1215 Medvode 5250 Solkan 5290 Šempeter pri Gorici 2380 Slovenj Gradec 9222 Bogojina 9000 Murska Sobota 5000 Nova Gorica 1410 Zagorje ob Savi 1410 Zagorje ob Savi 1356 Dobrova 2390 Ravne na Koroškem 2288 Hajdina 6221 Dutovlje 1420 Trbovlje 2351 Kamnica 3320 Velenje 5291 Miren 5000 Nova Gorica 5000 Nova Gorica 6210 Sežana 1330 Kočevje 9201 Puconci 1222 Trojane 1420 Trbovlje 2000 Maribor 2371 Trbonje 9261 Cankova 9233 Odranci 5222 Kobarid 5261 Šempas 3320 Velenje 1317 Sodražica 3312 Prebold 6250 Ilirska Bistrica 2390 Ravne na Koroškem 1290 Grosuplje 4247 Zgornje Gorje 2382 Mislinja 2201 Zgornja Kungota 3320 Velenje 5291 Miren 1420 Trbovlje 1370 Logatec 1270 Litija 2390 Ravne na Koroškem 2391 Prevalje 9000 Murska Sobota 5290 Šempeter pri Gorici 9232 Črešnovci 1290 Grosuplje 3333 Ljubno ob Savinji 6250 Ilirska Bistrica 1215 Medvode 2284 Videm pri Ptuju 9221 Martjanci 1420 Trbovlje 1412 Kisovec 5293 Volčja Draga 4202 Naklo 2381 Podgorje pri Slov.Gradcu 2381 Podgorje pri Slov.Gradcu 3202, Ljubečna 6000 Koper 31043 Fontanelle - IT 2383 Šmartno pri Slov. Gradcu

RNA2 1 41 10 58 128 143 22 23 25 76 3 1 12 7 21 2 6 17 15 123 60 79 22 1 3 18 2 67 9 13 7 108 12 4 40 14 31 19 17 67 43 20 16 52 7 38 21 6 11 14 64 35 27 11 3 40 8 10 8 24 73 41 5 30 16 19 28 23

Drustvo 26 11 46 23 21 21 15 13 29 21 7 7 1 15 39 34 7 2 15 21 21 21 20 10 29 7 7 2 15 29 13 21 21 6 38 6 20 15 26 23 15 11 6 21 7 45 1 15 15 13 21 13 26 6 20 1 39 29 7 7 21 23 15 15 3 11 21 15

Naziv DVVP Grosuplje Obalno društvo za vzgojo ptic Pegam Komenda DVVP Lišček - Kranj DVVP Nova Gorica DVVP Nova Gorica DVVP Koroška DVVP Beltinci DVVP Murska Sobota DVVP Nova Gorica Društvo gojiteljev ptic Zasavja Društvo gojiteljev ptic Zasavja DVVP Grilček- Ljubljana DVVP Koroška DGMŽ Ptuj DVVP Ajdovščina Društvo gojiteljev ptic Zasavja DVVP Maribor DVVP Koroška DVVP Nova Gorica DVVP Nova Gorica DVVP Nova Gorica DVVP Ilirska Bistrica DVVP Kočevje DVVP Murska Sobota Društvo gojiteljev ptic Zasavja Društvo gojiteljev ptic Zasavja DVVP Maribor DVVP Koroška DVVP Murska Sobota DVVP Beltinci DVVP Nova Gorica DVVP Nova Gorica DVVP Šaleške doline Velenje DGMPŽ Velike Lašče DVVP Šaleške doline Velenje DVVP Ilirska Bistrica DVVP Koroška DVVP Grosuplje DVVP Lišček - Kranj DVVP Koroška Obalno društvo za vzgojo ptic DVVP Šaleške doline Velenje DVVP Nova Gorica Društvo gojiteljev ptic Zasavja DVVP Nanos DVVP Grilček- Ljubljana DVVP Koroška DVVP Koroška DVVP Beltinci DVVP Nova Gorica DVVP Beltinci DVVP Grosuplje DVVP Šaleške doline Velenje DVVP Ilirska Bistrica DVVP Grilček- Ljubljana DGMŽ Ptuj DVVP Murska Sobota Društvo gojiteljev ptic Zasavja Društvo gojiteljev ptic Zasavja DVVP Nova Gorica DVVP Lišček - Kranj DVVP Koroška DVVP Koroška DVVP Celje Obalno društvo za vzgojo ptic DVVP Nova Gorica DVVP Koroška


Merkelj Borut Merkelj Tjaša Moro Paola Napotnik Aleksander Napotnik Jurij Napotnik Lovro Nastran Andrej Nemec Marko Obal Milan Osterman Jože Pajk Alojz Pajk Boštjan Pajk Branko Paldauf Slavko Pavlič Anže Pavlič Ažbe Perič Matjaž Petelinkar Franc Petrič Jani Petrič Jošt Petrič Jožko Pucer Viljem Puklič Marjan Ramšak Ivan Rant Janez Remic Miha Repar Milan Rolih Jože Rozman Rafko Sajovec Janez Simeunovič Boško Simončič Matjaž Smolnikar Klemen Strmčnik Boris Škof Danilo Škulj Milan Šmid Marjan Štuhec Bojan Šuštaršič Dušan Terpin Zdravko Trafela Ivan Ujčič Boris Urdih Silvo Urdih Tilen Vesenjak Bojan Vetrih Matija Vetrih Roman Vidmar Miran Vidmar Roman Vidrih Zdravko Vranc Maruša Vrhovnik Miran Zadravec Alojz Zagoričnik Danilo Zajamšek Jan Zorko Boris Zorko Boštjan Zupanc Niko Zver Janez Žibernik Zvonimir Žigon Aleš Žnidaršič Matjaž

Kopriva 57 Kopriva 57 Statuti 8 Šmartno ob Paki 40 Šmartno ob Paki 84 Šmartno ob Paki 84 Pot na Črno 5 Bilje 34/E Tomšičeva 28 Olševek 35 Vir pri Stični 101 Vir pri Stični 20b Vir pri Stični Martjanci 37 Farčnikova kolonija 46 Farčnikova kolonija 46 Oljčna ulica 4 Zbilje 3/a Medvedjak 2 Čečovje 32 Medevedjek 2 Tomažičeva 13 Kidričeva 7c Mala Mislinja 6 Puštal 46B Gorenjska cesta 3 Remihova 6 Dolga vas Zarečje 27A Delavska 14 Partizanska 11 Stebljevek Zikova ulica 5 Završe 2c Plešivec 45c Novi Lazi 35 Sp. Senica 25 Hrušica 112 Lendavske gorice 557 Resa 1 Cankarjeva 74 Škalce 9a Maistrova 13 Kostanjevica na Krasu 102 Ulica Zapučke 16 Dupleška cesta Pameča 205/A Gozdarska cesta 72 Trg 11 Mestni Log 1/4 Črni potok 9 Tomaška Vas 6 Sveti Danijel 21 Partizanska 16 Šolska ulica 25 Selovec 26/a Vinska pot 45 Vinska pot 45 Vogljanska 32 Cesta treh Talcev 7 cesta na Čuklje 296 Vatovčeva 7 Ledine 171

6221 Dutovlje 6221 Dutovlje 30032 Concordia Sagittaria (VE) 3327 Šmartno ob Paki 3327 Šmartno ob Paki 3327 Šmartno ob Paki 1217 Vodice nad Ljubljano 5292 Renče 9000 Murska Sobota 4205 Preddvor 1295 Ivančna Gorica 1295 Ivančna Gorica 1295 Ivančna Gorica 9231 Beltinci 1410 Zagorje ob Savi 1410 Zagorje ob Savi 6311 Jagodje 1215 Medvode 1315 Velike Lašče 2390 Ravne na Koroškem 1315 Velike Lašče 6280 Ankaran 2000 Maribor 2382 Mislinja 4220 Škofja Loka 4202 Naklo 1330 Kočevje 6250 Ilirska Bistrica 4000 Kranj 3310 Žalec 1219 Laze v Tuhinju 1240 Kamnik 2382 Mislinja 3325 Šoštanj 1338 Kočevska Reka 1215 Medvode 4276 Hrušica 9220 Lendava 8351 Straža 5000 Nova Gorica 3210 Slovenske Konjice 6250 Ilirska Bistrica 5296 Kostanjevica na Krasu 5290 Šempeter pri Gorici 2000 Maribor 2380 Slovenj Gradec 2382 Mislinja 5292 Renče 1330 Kočevje 1330 Kočevje 2382 Mislinja 2373 Šentjanž pri Dravogradu 9231 Beltinci 3311 Šempeter v Savinjski Dol. 2373 Šentjanž pri Dravogradu 2342 Ruše 2342 Ruše 4208 Šenčur 1240 Kamnik 5290 Šempeter pri Gorici 6000 Koper 5000 Nova Gorica

136 126 97 20 23 21 84 91 16 36 36 36 1 18 31 32 50 8 41 51 46 23 71 29 22 55 5 23 2 49 27 25 45 19 2 9 11 23 32 40 15 4 40 40 39 48 35 15 13 10 40 21 2 31 28 29 28 14 20 69 31 16

21 21 21 6 6 6 23 21 13 23 36 36 36 29 7 7 11 46 38 15 38 11 2 15 23 23 10 20 23 3 1 1 15 6 10 23 23 29 26 21 7 20 34 34 2 15 15 21 10 10 15 15 13 3 15 2 2 23 46 21 11 21

DVVP Nova Gorica DVVP Nova Gorica DVVP Nova Gorica DVVP Šaleške doline Velenje DVVP Šaleške doline Velenje DVVP Šaleške doline Velenje DVVP Lišček - Kranj DVVP Nova Gorica DVVP Beltinci DVVP Lišček - Kranj DGMPŽ Ivančna Gorica DGMPŽ Ivančna Gorica DGMPŽ Ivančna Gorica DVVP Murska Sobota Društvo gojiteljev ptic Zasavja Društvo gojiteljev ptic Zasavja Obalno društvo za vzgojo ptic Pegam Komenda DGMPŽ Velike Lašče DVVP Koroška DGMPŽ Velike Lašče Obalno društvo za vzgojo ptic DVVP Maribor DVVP Koroška DVVP Lišček - Kranj DVVP Lišček - Kranj DVVP Kočevje DVVP Ilirska Bistrica DVVP Lišček - Kranj DVVP Celje DVVP Grilček- Ljubljana DVVP Grilček- Ljubljana DVVP Koroška DVVP Šaleške doline Velenje DVVP Kočevje DVVP Lišček - Kranj DVVP Lišček - Kranj DVVP Murska Sobota DVVP Grosuplje DVVP Nova Gorica Društvo gojiteljev ptic Zasavja DVVP Ilirska Bistrica DVVP Ajdovščina DVVP Ajdovščina DVVP Maribor DVVP Koroška DVVP Koroška DVVP Nova Gorica DVVP Kočevje DVVP Kočevje DVVP Koroška DVVP Koroška DVVP Beltinci DVVP Celje DVVP Koroška DVVP Maribor DVVP Maribor DVVP Lišček - Kranj Pegam Komenda DVVP Nova Gorica Obalno društvo za vzgojo ptic DVVP Nova Gorica

Katalog  

Katalog 25. državnega prvenstva

Katalog  

Katalog 25. državnega prvenstva

Advertisement