Page 1

Nieuw in Stadshagen

Kom naar de Open Dag op zaterdag 5 oktober Activiteiten Open Dag De Open Dag van BubbelsBewegen op zaterdag 5 oktober staat in het teken van bewegen. Voor jong en oud is er van alles te doen en te beleven. Een greep uit het programma: - Demonstraties met de Aquabubble op het water - Watergaming met een water-wii - Demonstraties aquasporten - Demonstraties Bal en Body (oefeningen op een grote oefenbal) - Hydrotherapie - Kinderfysio - Grote bellenblazen - Zelf iets bakken in de keuken - Een speciale kinderzanger - Schminken - Knutselactiviteiten

En natuurlijk krijgt u de gelegenheid om het nieuwe pand in zijn geheel te komen bewonderen! U bent van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur bij BubbelsBewegen aan de Sportlaan 2 in Zwolle. Bent u verhinderd op onze Open Dag? Jammer, maar u bent uiteraard ook op een ander moment bij ons van harte welkom! Laat u geheel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden die BubbelsBewegen voor u en uw gezin te bieden heeft.

Houd voor het volledige programma ook de website www.bubbelsbewegen.nl in de gaten! Akwaak Zwemscholen, Topfit Fysiotherapie en Allio kinderopvang bundelen hun krachten in het multifunctionele centrum: BubbelsBewegen in de Zwolse wijk Stadshagen. Een gebouw met zwembad en allerlei aanverwante diensten op het gebied van sporten, bewegen, gezondheid en kinderopvang. Ervaar de mogelijkheden tijdens de Open Dag op zaterdag 5 oktober 2013, van 11.00 – 16.00 uur. BubbelsBewegen is een initiatief van Akwaak Zwemscholen, Topfit Fysiotherapie en Allio kinderopvang. Door samenwerking de klant nóg beter van dienst zijn, staat centraal. In deze speciale openingskrant stellen deze drie organisaties zich aan u voor. U kunt komen ervaren wat deze organisaties voor u kunnen betekenen tijdens de Open Dag op zaterdag 5 oktober. De deuren van BubbelsBewegen gaan open voor iedereen die een kijkje wil komen nemen in dit mooie gebouw met zwembad. U kunt overal rondkijken en er zijn allerlei activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen. Zwembad met beweegbare bodem Het zwembad in BubbelsBewegen is 20 meter lang en 8 meter breed. Het heeft Profile Tyrecenter is een uitgave van

met op dit moment 21 leslocaties in 19 plaatsen. Akwaak Zwemscholen geeft al vijf jaar zwemles in Zwolle, volgens een unieke formule. Het uitgangspunt is altijd: zwemles is leuk! Maar Akwaak biedt meer dan alleen zwemles: baby-peuterzwemmen, aquajogging, zwangerschapsgym en fifty fit, bijvoorbeeld. Meer over Akwaak Zwemscholen leest u op pagina 3 van deze krant.

water uitstekend in het revalidatie traject. Meer over Topfit Fysiotherapie leest u op pagina 5 van deze krant.

Allio kinderopvang Allio kinderopvang heeft ruim 120 vestieen beweegbare bodem van 10 bij 8 megingen in de provincies Drenthe, Gelderter. Hierdoor kun je variëren in de diepte land en Overijssel. De nieuwe vestiging in van het zwembad. Dit biedt vele voordeBubbelsBewegen biedt zowel dagopvang len bij het geven van zwemles, maar het als buitenschoolse opvang, Het thema ‘Bezwembad is door de beweegbare bodem Topfit Fysiotherapie wegen’ komt volledig centraal te staan op en een temperatuur van 31 graden ook erg Topfit Fysiotherapie opent in BubbelsBe- het kinderdagverblijf en de buitenschoolse geschikt voor bijvoorbeeld Hydrotherapie, wegen haar zesde vestiging. Door de aan- opvang. BubbelsBewegen biedt hier alle Hydrogym en tal van -al dan niet medi- wezigheid van een zwembad kan Topfit mogelijkheden toe. Door de unieke samensche- aquasporten. En natuurlijk is er ook Fysiotherapie in BubbelsBewegen naast werking met Akwaak Zwemscholen is er de vrijzwemmen. BubbelsBewegen geeft hier de gebruikelijke vormen van fysiotherapie mogelijkheid om gedurende de zwemlespeinvulling aan door het Bubbels Banen- ook Hydrotherapie aanbieden. Hydrothe- riode buitenschoolse opvang af te nemen. zwemmen, Fridayfun en Familyfun; doel- rapie is geschikt voor iedereen die moeite Zodra het zwemdiploma behaald is, keren groepgericht vrijzwemmen voor iedereen! heeft met ‘bewegen op het droge’, zoals de kinderen terug naar hun reguliere BSO. mensen met reuma, artrose, fibromyalgie, De combinatie van opvang en zwemlessen Akwaak Zwemscholen Parkinson of een spierziekte. Ook wanneer brengt hierdoor voor de ouder veel gemak Akwaak Zwemscholen is de grootste par- iemand een knie- of heupoperatie heeft met zich mee. Meer over Allio kinderopticuliere zwemlesaanbieder van Nederland ondergaan, past fysiotherapie in warm vang vindt u op pagina 7 van deze krant. De Intake | Wilt u voor uw bedrijf ook GRATIS een eigen krant? Mail: info@deintake.nl | Of bel 040-8436783


rijzwem - apenkooi men in B

ubbels Bewegen

quBovenstaande periodiek. Bubbels Bewegen wil steeds aansluiten bij de asporten en beactiviteiten wegingstherwisselen apieZwolle is he gebehoefte t oo n vrij te zw van de inwoners van enk Stadshagen. U kunt ons hierbij helpen! mogelijk om in emmen, het zwembad ubbels Bewegen is uiteraard onder professioneel toez icht. Het gebaseerd op activ iteiten per doelgroe Strippenkaart p.

2 Rooster voor het vrijzwemmen

Om de toegang zo eenvoudig mogelijk te maken, hanteren wij een strippenkaart. Met deze

n Zw olle kan gebrisuier strippenkaart toegang alle genoemde activiteiten, u hoeft er per huishouden dus km aken vantot het zwembad! De em be r 20 13 aan aangte maar één Voor iedere persoonvo vanaf 3 jaar lgende ebschaffen. oden: activwordt iteitenper entree één keer

afgestempeld.

n Informatie en voorwaarden

pp Stri

ewegen men in Bubbels B

ls Beweg

07:00-08:30

Bubbels Banenzwemmen

11:15-13:30

Bubbels Banenzwemmen

07:00-08:30

Bubbels Banenzwemmen

11:15-13:30

Bubbels Banenzwemmen

Wo

07:00-08:30

Bubbels Banenzwemmen

Do

07:00-08:30

Vr

07:00-08:30

Di

Kijk voor meer informatie, tarieven en voorwaarden op www.bubbelsbewegen/zwembad.

met oa. mmen ming els

Activiteit

Ma

emmen

n

Tijd

t aar enk

en Vrijzwem

*

Strippenkaart

Bubbels Banenzwemmen Bubbels Banenzwemmen

en t zwembad 11:15-13:30 Bubbels Banenzwemmen mt m e k mogelijk om in he t oo he w is ie ap z er j sth He i ng t. gi ook mog ich r we ez be to el en v n ne n te t r professiomme 19:30-22:00 Bubbels Fridayfun elijkNa les, aquaspor om teora astinzw r hare d onde roep. e r doelg oeife it iteitenzwpe hem ij te zwemmen, ui e etiv vr t n o n t z ge i w we e ac v n n Be e v op e tesnsio els d m i e bb e er r wissellen m Bu baels tova n d wegen oissge Za 16:00-18:30 Bubbels Familyfun epe te base znic rio Act em hdi t. ek tenrspva s Ba Hme.en j Bu elbb s BewBe tBubibb erndZw egen w ne wem Roil steeds aans Bubbel anenzw mmen oeol lgvr le rdoeijz en lu nelbi ep.Stadshagen. U kunt Zo 13:30-16:00 Bubbels Familyfun s Bj de nzwe enende activiteiten ons hierbij helpen ite vomlg bij ne d! Deem ubtbzwem aba n ! B B he e n n va ite d s t en w ite j i z Activ k:3m0 ak en lui bel olle kanTgebr0ui nen -08 en: * tijden en activiteiten onder voorbehoud van wijzigingen mm Bub ans ere inwoner van Zw r 2013 aa :0 ebod aud s Ba Ied we l 7 0 ng b s z e a vo 0 3 ! d en : n d ! b be D n emvog 3 e em * Op DONDERDAG ook Bubbels Banenzwemmen e lpeig b m pt el se 1 n f ijk u o na te vaen, hanter lgewo m 5 B Ba em ndrd e to ezeen en wMija een1st 1:1rip :30 acak van 12.00 uur - 16.00 uur en 20.15 - 21.45 uur ga els t en iv nzw b ij hng t alle geno it 8 e e pe b e m it nk 0 n e aa u niten, u rt. Met Bdeze ls Ba m de activite 0et d em 7:0 n zwe hoeft er0pe en. Voor ierde s :30 ou urs r 5hu t. Mrenpe bbe me 13ish nen d Rooster voor het u oo de a n n a B va du B na em s i en f 1 a 3 m : e ja m s ar w D k we l vrijzwemmen w 1 0 nz or d z ne e dt Ba n 1 3 per entre-e08éé : n e hou -eBu r bbels bb p nen u ke er a p Strippenkaart 0 B e s i B i 0 n : s l 7 u 0 str er hu één k f e Tijd 0 3 bb 08: day i u e p Ac r n tiv 0 B Fu e ite o F ily r it 0 e deenntr s W un 0 tar - Bubbels Fam 07: Ma bel ilyf 8:3 07:00-08:30 er 0-0 Bub Fam o 0 n Bu . : t p, ta bb s els D u l 7 0 Banenzwemmen d f die rieven en voorwaa 0 oa. be ily 3:3 bard iday Fren 11:15-13:30 mels opFuwnwmweten 5-1 Bub en Fam - zBu ebb r 1 : g .b s ub V l 1 be 0 n w lsbeweg1en/zw22em Bubbels Banenzwe :0 be igi - discozwemm n/ mmen bad. Bub wijz Di 07:00-08:30 30ege ing an 0 am v w 19: 3 r-g te : wa e Bu d 8 bb els u b 1 Ba ne s o nz we mmen el 00 eh 11:15-13:30 16: - aquabubbels orb :00 ubb Bubbels Banenzwe -16 r vo 0 e w.b oi a 3 d ko : de en m j Z men bi n - ap n :00 13 o luite07 no eds aaWns -08:30 eite Bewegen wil ste Bubbels Banenzwe vitels Zo diek. Buctbb ! i en rio lp pe he n m j m bi ele en a Do nt ons hier 07:00-08:30 tiviteiten wiss Strippenkaart n enshagen. U ku Stad Bovenstaande ac Bubbels Banenzwe wemmen n Zwolle en ijz va ijde vr rs t t ne he wo or m in vo m * r de en te n Vr Roos 07:00-08:30 behoefte va Bubbels Banenzwe deze et M rt. mmen aa nk pe Activiteit ip 11 du-1 wij een str d s 3:30 den:15 maken, hanteren Bubbels BaneTij ou te mmen Strippenkaart ish jk eli hu l steeds a r og pe m er g nz t di we ef m:30 Bubbels Banenzwe men iteiten, u ho ang zo eenvou tiv ansluitOm eg ac 19 -08 er to de :30 ke :00 de n 07 -2 em éé 2:0 no e 0 ge tre Ma en en bij de rt is er toegang tot alle mmen erbij help Bubbels Fridayfu f 3 jaar wordt per Bubbels Banenzwe n en! strippenkaa Za ere persoon vana ied 11:15-13:30 16 or :00 Vo n. -1 8:3 ffe 0 ha mmen sc Bubbels Familyfu Bubbels Banenzwe maar één aan te n -08:30 :00 07 Zo . Di 13 ld :30 -16:00 mmen afgestempe Bubbels Familyfu -13:30 Bubbels Banenzwe n d. :15 11 ba em trippenka n/zw mmen bubb bbelsbe*we rden tijdge en en activiteiten elsbew Bubbels Banenzwe a egen atie en voorwaa rieven en voorwaarden op www.bu onder voorbehoud Wo .nl 07:00-08:30 per huish rt. MetIndfo ezrm va ta e n mmen ie, wi we at jzi nz rm gin ne fo ge Ba in r n els ee bb ouden dKijk voor m Bu :30 -08 .nl

egen

elsbew

bubb

us

r entree é

én keer

Rooster vo

Ma

ewegen/

zwemba

d.

Tijd 07:00-08 11:15-13

:30

or het vr

ijzwemm

Activiteit

en

Do

07:00

Vr

07:00-08:30 11:15-13:30

Strippen

Bubbels

Banenzw :30 emmen Di B u bbels Ba 07:00-08 nenzwem :30 men Bubbels 11:15-13 Banenzw :30 emmen Wo Bubbels 07:00-08 Banenzw :30 emmen Do Bubbels 07:00-08 Banenzw :30 emmen Vr Bubbels 07:00-08 Banenzw :30 emmen Bubbels 11:15-13 Banenzw :30 emmen Bubbels 19:30-22 Banenzw :00 emmen Za Bubbels 16:00-18 Fridayfu :30 n Zo Bubbels 13:30-16 Familyfu :00 n Bubbels * tijden e Familyfu n activite n iten onde r voorbeh oud van wijziging en

Za

19:30-22:00 16:00-18:30

Zo

13:30-16:00

kaart

bub

bels

DE VOORDELEN VAN UW EIGENBEDRIJFSKRANT is betaalbaar door steun van adverteerders heeft een hoge attentiewaarde kent meerdere en lange leesmomenten verhoogt uw naamsbekendheid is geloofwaardig biedt mogelijkheden om uw imago bij te sturen is selectief te verspreiden

Heeft u ook interesse in uw eigen bedrijfskrant? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met: De Intake [T] 040 - 843 67 83

n Bubbels Fridayfu un lyf mi Bubbels Fa

www.deintake.nl

bew

egen

.nl

bubbelsbewege

n.

Bubbels Familyfun en

oud van wijziging

iten onder voorbeh

* tijden en activite

Deze voor BUBBELSBEWEGEN gratis EIGEN BEDRIJFSKRANT hebben wij kunnen realiseren door de steun van de adverteerders

• • • • • • •

mmen Bubbels Banenzwe mmen we Bubbels Banenz


Akwaak Zwemscholen:

3

‘Zwemles nog leuker’ in het nieuwe bad van BubbelsBewegen Voor Akwaak Zwemscholen is het dit jaar vijf jaar geleden dat ze hun activiteiten in Zwolle startten. Het jubileum valt mooi samen met de opening van BubbelsBewegen, een langgekoesterde droom van Piet Roskam en Jelle Rozema. “Ik heb zwemmen altijd al leuk gevonden’, begint de 37-jarige Piet Roskam (foto). “In mijn jeugdjaren zat ik in Zwolle bij zwemclub ZZ&PC. Mijn passie voor zwemmen is ook na mijn jeugd altijd gebleven. Mijn vrouw Marije is zwemlerares van beroep en gaf destijds les in een groot gemeentelijk zwembad in Almere. Zij wilde graag op een meer persoonlijke en klantgerichte manier zwemles geven. In 2006 is toen in Lelystad ‘Zwemschool Akwaak’ gestart. Op de eerste dag is er aan veertig kinderen les gegeven. In 2008 heb ik samen met Jelle Rozema het concept verder uitgedacht en is de Akwaak-formule in zijn huidige vorm ontstaan. Daarmee werd Akwaak Zwemscholen een feit.” Lokale betrokkenheid. De formule van Akwaak kenmerkt zich vooral ook omdat het de mogelijkheid biedt tot franchising. Piet: “Het belangrijkste kenmerk van franchising is dat je lokaal ondernemerschap en lokale betrokkenheid combineert met een inhoudelijk sterke formule die door een centrale organisatie ook sterk wordt gehouden. In onze branche bestaat er zover ik weet geen andere franchiseformule voor een zwemschool, dus daarin zijn we uniek.” Zwemles is leuk Een belangrijk onderdeel van de formule van Akwaak is het leuk maken van zwemles. Piet: “Wij maken het leren zwemmen weer echt leuk en laten de kinderen én hun ouders de vooruitgang echt beleven. Dit doen we op verschillende manieren: we hebben een eigen lesmethodiek met bijbehorend beloningssysteem. Kinderen motiveer je immers vooral door ze te belonen voor hetgeen ze bereikt hebben. Daarnaast krijgen ze bij ons uitsluitend les in kleine groepjes en vinden we het belangrijk om ook de ouders goed betrokken te laten zijn bij de vorderingen van hun kinderen. Als de kinderen het naar hun zin hebben op de zwemles, dan hebben de ouders dat ook. Ook hebben we onze eigen promotieartikelen en besteden we veel aandacht aan het sterker maken van onze zweminstructeurs.”

Voorbijgevlogen Hoe kijkt Piet terug op de afgelopen vijf jaar? “De tijd is echt voorbijgevlogen, er is ontzettend veel gebeurd. Akwaak is in vijf jaar tijd enorm gegroeid, bijna twintig vestigingen over heel Nederland. In Zwolle geven we les aan zo’n 400 tot 500 kinderen. Dat doen we nog steeds met heel veel plezier. Ik heb het idee dat we ons hier goed gevestigd hebben en een goede naam hebben opgebouwd. We kunnen ons hier goed onderscheiden en beschikken over heel goede instructeurs.” Goede samenwerkingspartner Het ondernemerschap bleef kriebelen bij Piet en Jelle. Al in 2008 stapten Piet en Jelle naar de gemeente Zwolle met hun plan om een zwembad in eigen beheer te gaan bouwen. “Akwaak maakt eigenlijk vooral gebruik van bestaand zwemwater. Maar in Zwolle zagen we een kans om zelf water te gaan ontwikkelen. Stadshagen was hier de perfecte locatie voor. Waarom? Stadshagen is een echte zogenaamde Vinexwijk met veel jonge gezinnen. Geografisch ligt het een beetje gescheiden van de rest van Zwolle en het is daarom een apart gebied. Er werd hier al veel ontwikkeld en we moesten vechten om een plekje. We vonden een goede samenwerkingspartner in Nijhuis Bouw. Een solide, degelijke bouwer, een echt familiebedrijf. Zij waren enthousiast over ons plan en waren juist op zoek naar nieuwe concepten. Op 5 oktober 2009 ging de gemeenteraad van de gemeente Zwolle akkoord met ons plan om een multifunctionele accommodatie met doelgroepenbad te bouwen in de wijk Stadshagen. Het is dan wel heel bijzonder dat we precies vier jaar later, op 5 oktober 2013, de officiële opening van Bubbels Bewegen vieren.”

goed aanvullen en echt meerwaarde kunnen bieden. Zo maakt Topfit gebruik van het zwembad voor bijvoorbeeld Hydrotherapie. En kan iemand die fysiotherapie krijgt, zijn of haar kind onderbrengen bij Allio. Kinderen bij Allio kunnen gedurende de kinderopvangtijd zwemles krijgen en dat allemaal onder één dak! Met alle andere gebruikers van het gebouw kan ik met trots zeggen dat we met BubbelsBewegen een unieke formule hebben op het gebied van bewegen, gezondheid en kinderopvang!” Laagdrempelig Zwemles is één, maar BubbelsBewegen biedt veel meer dan dat. Voor elke doelgroep is er een eigen programma. Zo biedt AkwaakSportief onder meer zwangerschapsgym, aquajogging, aquarobics, trimzwemmen, fifty fit en obesitasgym. En wat dacht je van Water-wii, discozwemmen en kinderfeestjes? Het kan allemaal. “Uiteraard kun je hier ook gewoon banenzwemmen op de daarvoor bepaalde tijdstippen. Dit alles doen we op een zeer laagdrempelige manier. Iedereen van jong tot oud, van dik tot dun en met of zonder beperking, is bij ons welkom.”

Unieke formule Topfit Fysiotherapie en Allio kinderopvang zijn voor Akwaak de perfecte partners om samen BubbelsBewegen in te vullen. Piet: “Topfit en Allio zijn partijen die sterk in de markt staan. Bovendien zochten we naar partijen die elkaar

www.akwaak.nl

Trots Op het moment van dit interview zitten we kort voor de oplevering en ingebruikname. Piet leeft positief gespannen naar dit moment en de officiële opening op 5 oktober, toe. “Ik ben natuurlijk hartstikke trots dat we dit met z’n allen hier in Stadshagen bereikt hebben! Ik heb er alle vertrouwen in dat dit concept goed gaat werken. Maar dat betekent niet dat ik me na de opening ga terugtrekken. Ik laat dit voorlopig niet los, ook na de opening blijf ik actief hier in Zwolle om ons concept helemaal tot in de puntjes waar te maken!”


4

ICE Management & Consultancy

U ontspant, wij werken voor u!

Vertalingen, ondernemingsplannen en advies www.ice-management.nl - info@ice-management.nl


Topfit Fysiotherapie: hydrotherapie mogelijk in BubbelsBewegen Topfit Fysiotherapie opent in BubbelsBewegen haar zesde vestiging. In Lelystad is Topfit Fysiotherapie al meer dan 20 jaar een begrip en de afgelopen twee jaren is ook in Dronten een vestiging geopend. Op alle locaties kunnen patiënten deelnemen aan een innovatieve vorm van fysiotherapie, namelijk fysiotherapie in warm water: Hydrotherapie. Moeite met ‘bewegen op het droge’ Harry Gosselink, mede-eigenaar van Topfit Fysiotherapie: “Hydrotherapie is geschikt voor iedereen die moeite heeft met ‘bewegen op het droge’, zoals mensen met reuma, artrose, fibromyalgie, Parkinson of een spierziekte. Ook wanneer iemand een knie- of heupoperatie heeft ondergaan, past fysiotherapie in warm water uitstekend in het revalidatie traject. Hydrotherapie valt daarom binnen de dekking van de (aanvullende) zorgverzekering. Het is gewoon een behandeling fysiotherapie, alleen dan in warm water van ongeveer 33°Celsius. Door de opwaartse druk van het water wordt de patiënt ondersteund bij het bewegen. Mensen kunnen zo heel laagdrempelig starten met bewegen, lichamelijk sterker worden en in het dagelijkse leven de draad weer oppakken óf hun mogelijkheden zo optimaal mogelijk benutten.” Samenwerking over de grenzen van fysiotherapie De vraag waarom Topfit Fysiotherapie juist in BubbelsBewegen een vestiging wilde openen hoeft bijna niet meer gesteld te worden. Gosselink licht echter nog meer redenen toe dan alleen de aanwezigheid van een zwembad-met-warm-water in het pand. “Wij werken in Lelystad en Dronten ook al intensief samen met andere zorgverleners, het ziekenhuis en commerciële partijen. Wij geloven in de kracht van ‘kwetsbaar opstellen’ en samenwerken. Over onze eigen grenzen van de fysiotherapie heen kijken en zoeken naar mogelijkheden om door samen te werken onze patiënten – onze klanten! – nóg beter van dienst te zijn. Zo bieden wij op de eerste verdieping in BubbelsBewegen onderdak aan een osteopaat, remedial teacher, podotherapeut en kinderfysiotherapie. Met hen werken we nauw samen. Ook organiseren we in onze oefenruimte andere activiteiten zoals Mindfulness, Feng Shui en yoga. Een ander voorbeeld is samenwerking met de twee andere belangrijke partners in het pand, Allio kinderopvang en Akwaak zwemschool. Kinderen die bij Allio in de

kinderopvang zitten, kunnen gedurende de opvang een behandeling kinderfysiotherapie ondergaan, zodat de ouders niet apart nog eens naar de fysiotherapeut hoeven te rijden. Of ouders kunnen zelf behandeld worden, terwijl een zoon of dochter aan zwemles van Akwaak deelneemt. Het gaat zelfs zover dat kennis delen ertoe kan leiden dat tijdens de zwemlessen al in een heel vroeg stadium motorische stoornissen bij kinderen worden gesignaleerd, die dan nog eenvoudig in een paar behandelingen te verhelpen zijn.” Zelfmanagement Gosselink is een bevlogen man als hij praat over zijn vak. “Zelfmanagement staat bij ons centraal. Ervoor zorgen dat de patiënt van zijn of haar klachten af komt en daarna voldoende bagage heeft om het terugkeren van die klachten te voorkomen. Een mooi voorbeeld is de doorstroom vanuit Hydrotherapie naar Hydrogym. Als patiënten zo goed hersteld zijn dat zij uitbehandeld zijn bij Hydrotherapie, kunnen zij toch blijven bewegen-in-warm-water en doorstromen naar Hydrogym. Zij kunnen lid worden voor telkens een periode van 3 maanden, waarbij de therapie iets minder intensief is en plaatsvindt in kleine groepjes. Begeleiding vindt plaats door dezelfde fysiotherapeuten. Deelname aan Hydrogym kan voorkomen dat hij of zij dan terugvalt naar het oude niveau of dat de klachten terugkeren. Zo proberen we iedereen in beweging te houden!” Hydrogym ≠ aqua joggen Bij het noemen van de term aqua joggen, fronst Gosselink zijn wenkbrauwen. “Aquajoggen of – gym wordt vaak gegeven door sport- of zweminstructeurs. Niets mis mee, alleen de specialistische kennis van spieren, pezen, gewrichten ontbreekt. De fysiotherapeut is wel in staat om als ‘specialist van het houding- en bewegingsapparaat’ de mogelijke oorzaak van klachten die deelnemers hebben in te schatten. Niet voor niets is fysiotherapie een beschermd vak en kent

een master opleiding.“ Gosselink: ”Goede begeleiding is essentieel wanneer iemand lichamelijk minder belastbaar is of klachten heeft. Bij Hydrogym krijgen de deelnemers oefeningen in het water die de spieren sterker maken en zit er een opbouw in het programma, zodat zij in het dagelijkse leven werkelijk weer ‘naar vermogen’ kunnen functioneren.

Wat ook heel belangrijk is volgens Gosselink, is dat de fysiotherapeut zelf ook in het water is tijdens Hydrotherapie en Hydrogym. Daarmee kan de fysiotherapeut de deelnemer intensief ondersteunen en begeleiden.” Bewegen Wat opvalt tijdens het gesprek is dat Gosselink vaak het woord ‘bewegen’ noemt. “Door de master opleiding in de fysiotherapie, wordt er veel wetenschappelijk onderzoek verricht, wat de basis is van onze behandelingen. We werken ‘evidence based’ . Uit die onderzoeken blijkt dat in beweging

komen én blijven essentieel is om lichamelijke klachten te voorkomen. Ons motto is dan ook: fysiotherapie houdt mensen in beweging!” Een mooie afsluiting van het gesprek!

Wilt u meer weten over Topfit Fysiotherapie? Kijk op www.topfit-fysiotherapie.nl. Om u aan te melden voor Hydrotherapie of Hydrogym kunt u mailen naar info@topfit-lelystad.nl


6

Lotec Zwembadtechniek feliciteert Bubbels met de opening van het nieuwe zwembad

Lotec Zwembadtechniek Eindhoven-Apeldoorn-Heverlee(B)

www.lotec.nl

Osteopathie: iets voor jou?

E

en goed leven is een leven waarin je kunt bewegen in alle velden waarin je dat graag wilt. Soms gaat dit niet zoals je wenst en loop je tegen (fysieke) klachten aan. Osteopathie kan hier misschien bij helpen; het grijpt direct aan op fysieke structuren, je wordt (aan)geraakt. Kijk en ervaar wat osteopathie voor jou kan betekenen. We bieden een dimensie die je niet snel elders vindt!

Wat doet een osteopaat?

Osteopathie: en je op iets zoekvoor naarjou? een osteopaat in Zwolle?

B

Soms lukt dit niet. Een osteopaat kan dan Osteopathie: iets voor jou? steopathie is een manuele comhelpen dit evenwicht te herstellen, bijvoorInnRchi Osteopathie voert praktijk in Zwolle, plementaire behandelmethode, en goed leven is een leven waarin je kunt bewegen in beeld bij chronischedieklachten zoalshet rugpijn, Veenendaal en Wageningen en biedt flexibele tot doel heeft zelfherstelalle velden waarin je dat graag wilt.en Soms gaatleven dit niet goed is een leven waarin je kunt bewegen in hoofdpijn, spijsverteringsklachten, menstruaafspraakmogelijkheden. We kunnen onsOsteovoorlend vermogen van het lichaam aan zoals je wenst en loop je tegen (fysieke) klachten aan. alle velden waarin je dat graag wilt. SomsRSI, gaatteoprispingen. dit niet Uitgangspunt spreken. is datinhetjelitieklachten, nIet lekker stellen datmisschien je misschien eerst pathie kan hier bij helpen; heteen grijptkeer directwilt aan probeop zoals je wenst en loop je tegen (fysieke) klachten aan. Osteochaam, mits zelfklachten in staat is kan om verfysieke je wordt (aan)geraakt. en ervaar wat vel zitten. Maar ook bijgezond, andere ren structuren, of een osteopaat iets voor Kijk je kan betekenen. pathie kan We hier bieden misschien bij helpen;storingen het grijpt aan op in direct het systeem te verhelpen. Soms lukt dit niet. osteopathiebieden voor jouwe kande betekenen. een enorme verbetering ontstaan, wat wij Daarom eerste afspraak aan Een osteopaat danwat helpen dit evenwicht te herstelstructuren, je wordt (aan)geraakt. Kijk en kan ervaar een dimensie die jefysieke snel elders vindt! doen isbijvoorbeeld uniek! voor e 50,-. Opniet onze website kun je chronische klachten zoals rugpijn, osteopathie voor jou kanlen, betekenen. Webijbieden meer lezen over de behandelmethomenstruatieklachten, een dimensie die jehoofdpijn, niet snelspijsverteringsklachten, elders vindt! RSI, osteopaat oprispingen. gebruikt nIet lekker in je vel zitten. Maar ook bij en zijn handen als instruWat een klachten osteopaat? de endoet de soort waarmee andere klachten kan een enorme verbetering ontstaan, ment. Behandelingen zijn overwegend je bij ons terecht kunt. En aarzel steopathie is een manuele comwat wij doen is uniek! . zacht vanosteopaat? aard. De osteopaat richt zich op het je nog? Neem dan vrijblijvend Wat doet een plementaire behandelmethode, complexe geheel van onder contact op om overleggen! die tot doel heefttehet zelfherstel- We en osteopaat gebruikt zijn meer handenbewegingsapals instrument. steopathie is inwendige een manuelezijn comparaat,Behandelingen organen en hun ophangontmoeten graag! lend vermogenjevan het lichaam aan overwegend zacht van aard. De plementaire behandelmethode, te spreken. Uitgangspunt is dat het liosteopaat richtsysteem zich op het complexe geheel van onder systemen, het tussen schedelbotten chaam, mitseen gezond, zelf in staat is om ver- die tot doel inwendige heeftbewegingsapparaat, het en zelfherstelen meer heiligbeen de verschillende Wat doet osteopaat? storingen in het systeem te verhelpen. Soms lukt dit niet.lend vermogenorganen hun ophangsystemen, van hetenlichaam aan vloeistofsystemen. Een osteopaat kan dan helpen dit evenwicht te herstelhet systeemis tussen schedelbotten te spreken. Uitgangspunt dat het listeopathie is een manuele len, bijvoorbeeld bij chronische klachten zoals rugpijn, en heiligbeen en de verschillenchaam, mits gezond, zelf in staat is om veren osteopatisch consult complementaire behandelmethode, die tot hoofdpijn, spijsverteringsklachten, menstruatieklachten, de vloeistofsystemen. storingen in het te verhelpen. lukt diteen niet.uur en RSI, oprispingen. nIetzelfherstellend lekker in je vel zitten. Maar ooksysteem bij duurtSoms ongeveer doel heeft het vermogen van Een osteopaat kan is dan dit EUR evenwicht te herstelandere klachten kan verbetering ontstaan, en osteopatisch consult duurt on90,-. De kosten worhet lichaam aaneen te enorme spreken. Uitgangspunt dathelpenkost len, bijvoorbeeld bij chronische zoals wat wij doen is uniek! . geveer een uurrugpijn, en kost EUR 90,-. denklachten vaak (gedeeltelijk) vergoed het lichaam, mits gezond, zelf in staat is om De menstruatieklachten, kosten worden vaak (gedeeltelijk) hoofdpijn, spijsverteringsklachten, door je ziektekostenverzekering. verstoringen in het systeem te als verhelpen. en osteopaat gebruikt zijn handen instrument. doorMaar je ziektekostenverzekering. RSI, oprispingen. nIet lekker in je vergoed vel zitten. ook bij Behandelingen zijn overwegend zacht van aard. De andere klachten kan een enorme verbetering ontstaan, osteopaat richt zich op het complexe geheel van onder wat wij doen is uniek! . Osteopathie: iets voor jou? meer bewegingsapparaat, inwendige

E

O

E

E

O

E

O

O

E

DUIKEN LEREN? JE EIGEN TIJD INDELEN? DIT KAN NU ONLINE BIJ Fonteinkruid 99 • 8043 NH Zwolle • T. 038 - 420 20 10

www.connectlogopedie.nl

OPENINGSTIJDEN: Gefeliciteerd met de opening Di t/m vr: 13 - 18 uur OPENINGSTIJDEN: Di t/m vr: 13 - 18 uur Do: vanvr:13Do t/m 1321- 19uur uur Za: vanvr: 1010- 17 Za t/m - 17uur uur VERMEERSTRAAT 61, 8021 VB ZWOLLE, T 038-4550135 INFO@TUIMELAARZWOLLE.NL - WWW.TUIMELAARZWOLLE.NL

E

E

Voor meer informatie en een afspraak, neem contact op met

E

en heiligbeen en de verschillenvergoed door je ziektekostenverzekering. een dimensie die je niet snel elders vindt! de vloeistofsystemen.

OokOsteopathie: behandeling invoor de jou? avonduren mogelijk! en osteopatischiets consult Watduurt doeton-een osteopaat? InnRchi O Ronald Vr Praktijkad 6708 EH t 06 549 w

E E

geveer een uur en kost EUR 90,-. goedworden leven isvaak een leven waarin je kunt bewegen in De en kosten (gedeeltelijk) steopathie is een manuele comalle velden je dat graag wilt. Soms gaat dit niet vergoed door jewaarin ziektekostenverzekering. plementaire behandelmethode,

O

Wageningen Veenendaal zoals je wenst en loop je tegen (fysieke) klachten aan.Zwolle Osteobewegingsapparaat, inwendige Lawickse Allee 90duurt on-meer PMImisschien Rembrandt pathie kan hier bij helpen; het grijpt directBubbels aan op Bewegen en osteopatisch consult organen en hun ophangsystemen, 6707 Wageningen Kerkewijk 92(aan)geraakt. Kijk en ervaar Sportlaan 2A geveer AL een uur en kost EUR 90,-. fysieke structuren, je wordt wat het systeem tussen schedelbotten De kosten worden vaak (gedeeltelijk) 3904 JG voor Veenendaal osteopathie jou kan betekenen. We8044 biedenPG Zwolle

EE

InnRchi Osteopathie Ronald Vreeling Praktijkadres Floralaan 77 6708 EH Wageningen t 06 54994302 w

organen en hun ophangsystemen, osteopaat gebruikt zijn handen als instrument. het systeem tussen schedelbotten Ronalden 0654994302 E info@innrchi.nl enVreeling goed leven is- Teen leven waarin je-kunt bewegen in en heiligbeen en de verschillen- Behandelingen zijn overwegend zacht van aard. De alle velden waarin je dat graag wilt. Soms gaat dit niet de vloeistofsystemen. osteopaat richt zich op het complexe geheel van onder

Accountants- en Administratiekantoor VFM feliciteert Bubbels Bewegen met de opening van de multifunctionele accommodatie!! De Binderij 3 • 1321 EE Almere Tel: 036-5497026 • Fax: 036-5213584 • www.adminvfm.nl


Allio Kinderopvang: Opvang en zwemles combineren: veel gemak voor ouders! Allio kinderopvang heeft ruim 120 vestigingen in Drenthe, Gelderland en Overijssel. Ons motto: Wat aandacht krijgt groeit. Allio biedt inzicht in de aandacht die uw kind van ons vraagt en ontvangt: op uw mobiel, op uw tablet, thuis en onderweg, oog in oog als de situatie er om vraagt. Zo mist u zo weinig mogelijk van de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast luisteren we, voor zover mogelijk, naar uw flexibiliteitswensen. Met de komst van BubbelsBewegen is de wijk Stadshagen een dagopvang en buitenschoolse opvang rijker. De unieke samenwerking in de multifunctionele accommodatie Bubbels biedt veel mogelijkheden in de groeiende wijk Stadshagen. Marjan van de Brake, vestigingsmanager bij Allio kinderopvang, kijkt al geruime tijd uit naar de opening van het pand. “Zowel het KDV als de BSO kent een nieuw concept, wat voor kinderen een unieke ervaring brengt. Daarbij vind ik het waardevol om samen met het team van enthousiaste professionals een veilig, maar uitdagend klimaat te creëren waarin

het kind zichzelf kan zijn,” aldus Marjan van de Brake. Deze nieuwe vestiging biedt alle ruimte voor een veilig en uitdagende omgeving. Thema Bewegen Het thema Bewegen komt volledig centraal te staan op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Op de dagopvang – geschikt voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is er voldoende uitdaging en ruimte om zichzelf te ontwikkelen. De gezamenlijke keuken is het middelpunt van de opvang waar de kinderen gezamenlijk gebruik van kunnen maken.

Samenwerking Door de unieke samenwerking met Akwaak Zwemscholen is er de mogelijkheid om gedurende de zwemlesperiode buitenschoolse opvang af te nemen. Zodra het zwemdiploma behaald is, keren de kinderen terug naar hun reguliere buitenschoolse opvang. De combinatie van opvang en zwemlessen brengt hierdoor veel gemak met zich mee. Optimale bereikbaarheid De ideale ligging zorgt voor een optimale bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer. De locatie van de multifunctionele accommodatie is gelegen nabij het huidige sport/voetbalcomplex

aan de huidige rondweg ‘Breecamp-Oost’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken!

NIEUW: de mogelijkheid om dagopvang af te nemen tot 14.30 uur, rekening houdend met het continurooster op de basisschool.

Voor het aanvragen van een vrijblijvende rondleiding kunt u terecht op www.sportlaanzwolle.allio.nl. Voor plaatsingsinformatie kunt u bellen met de afdeling Klantenservice via 038-4222766.

Colofon Deze krant is gemaakt ter gelegenheid van de opening en open dag van BubbelsBewegen, Zwolle. Coördinatie: Zuid NL Communicatie Redactionele bijdragen: Zuid NL Communicatie, Akwaak Zwemscholen, Topfit Fysiotherapie, Allio Kinderopvang Concept, lay-out en drukwerk: De Intake Zwolle, september 2013


8

Is mede mogelijk gemaakt door:

Bubbels Bewegen Zwolle  
Advertisement