Page 1

Aan bewoners Van Tijenstraat en Bakemastraat.

Datum Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Onderwerp

: : : : :

6 februari 2013 444607 U. Nauta (050) 3164464 Werkzaamheden aan Heerdenpad (fietspad)

Geachte heer, mevrouw, In de week van 18 februari 2013 (voorjaarsvakantie) vinden er bij Beijum-Zuid heiwerkzaamheden plaats voor de bouw van het nieuwe viaduct. Hiervoor vinden er vanaf 8 februari voorbereidende grondwerkzaamheden plaats bij de zogenaamde landhoofden die gelegen zijn aan beide kanten van de ringweg. Zij vormen de steunplaatsen voor het toekomstige viaduct. Omdat de landhoofden vlak naast het huidige fietsviaduct (Heerdenpad) liggen, komt hier vanwege veiligheid een tijdelijke fietsbrug met leuningen.

Deze tijdelijke fietsbrug wordt vanaf maandagmiddag 11 februari geplaatst. Dan geldt er tijdelijk voor de fietsers een omleidingsroute via de tunnel bij de Beijumerweg. De werkzaamheden zullen helaas wat geluidsoverlast veroorzaken omdat er asfalt verwijderd gaat worden. Deze week wordt er bij het fietspad een vooraankondiging geplaatst, zodat de fietsers weten dat ze maandag een andere route moeten fietsen en wel via de tunnel bij de Beijumerweg. Er is voor gekozen om de sloopwerkzaamheden overdag te laten plaatsvinden. Een gedeelte van de werkzaamheden vindt ’s avonds en ’s nachts plaats. Er wordt geprobeerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden duren tot dinsdagochtend 12 februari.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd mailen of bellen via info@ringgroningen.nl of via het projectsecretariaat van de Oostelijke Ringweg van de Provincie Groningen, tel. 050 – 316 44 64. Nadere informatie op www.ringgroningen.nl bij het project Oostelijke Ringweg of volg ons op Twitter (@ringgroningen). Met vriendelijke groet, B. Bouma

Projectleider Aanpak Ring Oost/Noord Provincie Groningen, afdeling Wegenbouw


Brief bewoners Van Tijenstraat en Bakemastraat 4 februari 2013  

Brief bewoners Van Tijenstraat en Bakemastraat 4 februari 2013

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you