Issuu on Google+

Aan bewoners Heratemaheerd en Cuijpersweg

Datum Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Onderwerp

: : : : :

4 februari 2013 444112 U. Nauta (050) 3164464 Kapwerkzaamheden in uw omgeving

Geachte heer, mevrouw, Deze week starten de grond- en kapwerkzaamheden voor de aanpassingen rondom het viaduct bij de Groningerweg en Beijum-Noord. Hiermee is tevens de laatste fase van de werkzaamheden voor de aanpak van de Oostelijke Ringweg in gang gezet. Deze voorbereidende werkzaamheden duren tot medio april 2013. Voor het verkeer is er in deze fase geen hinder, behalve in het weekend van 16 februari dan is de afrit vanaf de Oostelijke Ringweg naar de Eemshaven afgesloten. Uw woonomgeving zal echter de komende weken een geheel nieuw aanzicht krijgen vanwege struiken en bomen die gekapt worden in de nabijheid van uw woning. In de periode vanaf 4 maart tot 15 maart zullen een gedeelte van de bomen en struiken langs de op- en afritten in de buurt van de Cuijpersweg en Amkemaheerd worden gekapt. De vergunningaanvraag hiervoor heeft in oktober 2012 ter inzage gelegen en recentelijk zijn de definitieve vergunningen verleend. Wellicht bent u hier dus al van op de hoogte, maar desalniettemin hecht ik er waarde aan om u via deze brief op de hoogte te stellen. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u altijd mailen of bellen via info@ringgroningen.nl of via het projectsecretariaat van de Provincie Groningen, tel. 050 – 316 44 64. Hierbij geef ik u tevens algemene achtergrondinformatie over de aanpak van de laatste fase van de werkzaamheden aan de Oostelijke Ringweg. Achtergrondinformatie Vanaf deze zomer zijn er voor de periode van één jaar grootschalige omleidingen voorzien. Eind 2014 is het deelproject Beijum-Noord/Groningerweg dan klaar. Om dit deelproject te kunnen realiseren is gedurende de periode van één jaar de Groningerweg ter hoogte van de huidige verkeerslichten - op de Oostelijke Ringweg op het kruispunt/viaduct ter hoogte van Hornbach afgesloten. Om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Het Witte Lam en het overige verkeer in deze periode te kunnen garanderen, is een voorstel gemaakt voor een tijdelijke verkeerssituatie. De belangrijkste punten voor de tijdelijke situatie bestaan uit twee tijdelijke verkeerslichten op de Eemshavenweg (N46), één ter hoogte van het bedrijventerrein Het Witte Lam en één iets verder richting Eemshaven. Het doorgaande verkeer (vanuit richting Winsum en richting Oostelijke Ringweg) wordt dan deels via het bedrijventerrein Het Witte Lam omgeleid. Later dit jaar volgt er meer inhoudelijke informatie over de omleidingen.


Nieuwe situatie De verkeerslichten bij de Groningerweg verdwijnen. De aansluiting wordt omgebouwd tot een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten naar de Oostelijke ringweg. De Groningerweg gaat straks onder de Oostelijke ringweg door. Ook is er een op- en afrit aan het ontwerp toegevoegd voor het verkeer komende vanaf de Eemshaven (N46) richting de Groningerweg. Meer (visuele) informatie treft u aan op www.ringgroningen.nl bij het project Oostelijke Ringweg of volg ons op Twitter (@ringgroningen).

Met vriendelijke groet, B. Bouma

Projectleider Aanpak Ring Oost/Noord Provincie Groningen, afdeling Wegenbouw


Brief ring Groningen Cuypersweg 4 februari 2013