Page 1

DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH

cena:

3,50

PLN

1(151)2014

luty-marzec

(w tym 5% VAT)

BÓG chlebem NADZIEI


ćWIõTY

W RANACH SWOICH UKRYJ MNIE!

Format: 110 x 180 mm, s. 64, oprawa miökka

Format: 105 x 145 mm, s. 20, oprawa miökka

27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na placu św. Piotra w Rzymie odbędą się główne uroczystości kanonizacyjne papieża Jana Pawła II. Niniejsza książeczka została przygotowana na tę okoliczność. Przypomina życie papieża Jana Pawła II oraz ukazuje przebieg procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego. Zawiera również modlitwy do ojca świętego Jana Pawła II i jego ważniejsze modlitwy do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, a także Matki Bożej, której był wielkim czcicielem.

Modlitwy do ran Jezusa Chrystusa mają szczególną moc, ponieważ świadczą o tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. W broszurce znajdziemy modlitwy do ran Chrystusa, m.in. św. Gertrudy, św. Bernarda. Modlitwy te to bardzo skuteczna metoda wypraszania wielu łask dla siebie i innych. Są nieodzowną pomocą w walce ze złem, nawracaniu grzeszników i przychodzeniu z ulgą duszom w czyśćcu cierpiącym. Szczególnie polecamy na czas zbliżającego się Wielkiego Postu.

ZADZWOĘ I ZAMÓW!

12 290 52 98 ZAMÓW

Wydawnictwo DEHON ul. Saska 2, 30-715 Kraków ZAMÓW

KANONIZACJA 27 IV 2014

listownie:

przez Internet:

ssprzedaz@wydawnictwo.net.pl www.wydawnictwo.net.pl

żego na uroczyW tym więtego.

tę okoII oraz kanoniświętedo Boga órej był

zä*

zä*

*

Do ceny ksiñĔek doliczamy koszt wysyäki.

W ranach swoich ukryj mnie!

ZAPRASZAMY

DO KSIõGARNI INTERNETOWEJ:

Modlitwy do ran Pana Jezusa

www.wydawnictwo.net.pl


na dobry początek

temat z okładki

4

Bóg wypełni pustkę ks. Radosław Warenda SCJ

Franciszek

6

uBoga Prawda

żyć jak święci

8

Ze stygmatami, z uśmiechem ks. Adam Pastorczyk SCJ

rozmowa „Wstań”

10

Pachnący chleb nadziei kl. Michał Tomaka SCJ

14

Nieustępliwość z wrażliwością rozmowa z s. Blanką Szymańską OSB

w zdrowym ciele…

16

Czy pulchny to zdrowy? lek. med. Katarzyna Dąbek

18

Gorzki owoc otyłości lek. med. Monika Cieplińska-Gostek

… zdrowy duch

20

Wychować wewnętrzne dziecko Aneta Pisarczyk

22

Jeść i pić z opamiętaniem ks. Krzysztof Paluch SCJ

Duchowy Patronat Misyjny

24

Misjonarze do adopcji ks. Piotr Chmielecki SCJ

Nagła choroba zaskakuje nie tylko bólem i utraconą ruchliwością, ale również rzadszymi spotkaniami z przyjaciółmi i ograniczonym kontaktem ze światem. Co robić, gdy nagle mamy więcej czasu niż wcześniej, dużo więcej… Przecież wszystkich dodatkowych godzin nie pochłoną medyczne badania i oczekiwanie na nie. Zresztą to właśnie choroba i „podarowany” czas odzierają nas ze złudzeń, pokazując, że zbyt mocno żyliśmy codziennym zabieganiem. Zbyt tanio sprzedaliśmy osobiste pasje i to, co kształtuje naszego ducha. Czy zatem choroba musi być przekleństwem złamanych życiowych planów? Absolutnie nie! Może być rzeczywiście czasem darowanym na zmianę, ożywienie duchowe, autentyczne odkrycie, o co w tym życiu chodzi. Najnowszy numer „Wstań” jest właśnie do tego zachętą, aby w rozpoczynającym się w marcu Wielkim Poście znaleźć czas na mądre dbanie o siebie. I o ciało, bo to ono przecież ma być (ba!) świątynią Ducha Świętego. I o ducha, żywą wiarę, która da się poznać w miłości. Polecam gorąco reportaż kl. Michała Tomaki SCJ, który odwiedził krakowskich braci albertynów wlewających konkretną nadzieję w życie tych, którzy nie mają gdzie mieszkać, i codziennie napełniających ich żołądki. Warto zajrzeć do działu „W zdrowym ciele…” i uświadomić sobie, jakie konsekwencje niesie ze sobą niezdrowe odżywianie się. Lista cielesnych zagrożeń zmobilizuje najbardziej opornych. Zachęcam do podjęcia duchowej adopcji sercańskich misjonarzy, którzy coraz częściej proszą o modlitewne wsparcie niż o środki finansowe. ks. Radosław Warenda SCJ z-ca redaktora naczelnego Wydawca: Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie), 32-422 Stadniki 81, tel.: 12 271 15 24, fax: 12 271 15 45, e-mail: redakcja@wstan.net. Rok XXVI. Redakcja: ks. Robert Ptak SCJ (red. nacz.), ks. Radosław Warenda SCJ (z-ca red. nacz.), ks. Bartłomiej Król SCJ, kl. Daniel Lalik SCJ, kl. Michał Tomaka SCJ. Współpracownicy: lek. med. Monika Cieplińska-Gostek, lek. med. Katarzyna Dąbek, Katarzyna Dominik, Agnieszka Jędrzejowska, ks. Adam Pastorczyk SCJ, Aneta Pisarczyk, ks. Andrzej Sudoł SCJ. Korekta: Joanna Matusiak. Fotografie na okładkach: shutterstock.com. Skład i łamanie: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Beata Bąk. Druk: Drukarnia COLONEL S.A., Kraków. Nakład: 5200 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów i skracania nadsyłanych materiałów. Fotografie bez podpisów są tylko przykładowymi ilustracjami i nie przedstawiają osób, o których mowa w artykule. Publikacja za zezwoleniem władzy kościelnej.


temat z okładki ks. Radosław Warenda SCJ Kraków

Bóg wypełni pustkę 4

Tajemniczy jest Bóg. I choć dał nam szansę poznać się w Osobie Jezusa, to i tak wiele spraw nadal pozostaje niejasnych, nieodkrytych. Nie ma się zatem co dziwić, że tajemniczość dotyczy również i nas. Przecież mamy tak wiele z Nim wspólnego: pragnienia wykraczające poza naszą śmierć, miłość, którą życie nie kończy, i wiarę nie z tej ziemi. Pewnym jest jednak fakt: Bóg potrafi wypełnić każdą pustkę w nas. Czym? Soczyste pastwiska Niektórzy współcześni Jezusowi kompletnie nie byli w stanie pojąć ani Jego misji, ani tożsamości. Oskarżenia szły dość głęboko: a to samozwańczy nauczyciel, a to bluźnierczo mianujący się Synem Bożym, aż po oskarżenia, że choć niezaprzeczalną moc wypędzania złych duchów ma, to pewnie to mocą Belzebuba czyni… Dramat sytuacji potęguje jeszcze fakt, że fizyczna bliskość faryzeuszów i Jezusa wcale nie jest równoznaczna ani z wiarą, ani z uzdrowieniem, ani z żadną żywą, otwartą relacją z Nim… Nieraz chętnie wypchnęlibyśmy owych niezdolnych do (roz)poznania Boga poza nawias historii. Łukasz w 11. rozdziale swojej relacji ewangelicznej, przytaczając Jezusowe słowa, zdradza tajemnicę Bożej obecności. I choć nie

wprost, to wnioski można wyciągnąć bardzo klarowne. „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: «Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem». Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni” (Łk 11,24-26). Doskonały fragment, który może stać się lekarstwem na nasze bolączki nieustannie powracających tych samych grzechów, słabości. Bo czy zastanawiamy się, czym wypełnić pustkę po odrzuconym złu, fatalnym nawyku, któremu poświęcaliśmy pewien czas w ciągu dnia, czy też toksycznej relacji z jakąś osobą? Kto zamieszka w moim sercu w miejsce drobnych zdrad? Bóg jest bowiem gotów wypełnić to miejsce. Czym? Swoją obecnością. Problem jedynie w tym, że z wyjściem na pastwiska soczystej zieleni nieco się ociągamy. To prawda: Bóg nie zając nie ucieknie. Ucieka jedynie czas, czas łaski. Chodzi o miłość Podobno ks. Józef Tischner tuż przed swoją śmiercią poprzedzoną cierpieniem osobom, które były blisko niego, pewnego razu napisał, że cierpienie nie uszlachetnia. Jak to? Nie uszlachetnia? Przecież tyle razy i z ambony, i z łamów religijnych gazet słyszeliśmy, że uszlachetnia. Choć pewnie samemu trudno nam było powiedzieć, jak to się dzieje albo czy jest i jedno, i drugie. Ksiądz Tischner jednak szybko dopisał: tym, co uszlachetnia, jest miłość. Miłość, która dziś musi się obronić przed chęcią samozadowolenia i pokusą patrzenia na człowieka przez pryzmat zysku. Nie tylko finansowego, ale również owego świętego spokoju, który zazwyczaj nieprzewidziana choroba potrafi podstępnie ukraść. Miłość jednak jest najgłębszym celem naszego bycia tutaj, codziennego zwlekania się z łóżka, pracy, nerwowego oczekiwania w kolejce do lekarza, luty-marzec


temat z okładki

Zapomniany smak chleba My zaś w międzyczasie oczekiwania na wieczność „uczyniliśmy Boga kłamcą” (por. 1 J 1,10) a to przez zaprzeczanie istnieniu zła, które popełniamy, a to przez zapomnienie… smaku chleba. Nieliczni go znają, bo zazwyczaj pozostaje niewyczuwalny, zduszony smakiem wszelkich mięsno-warzywnych dodatków na kanapce. Zresztą nie jest już on podstawą. Oczywiście nie o chleb tutaj chodzi, ani o kulinarne upodobania. Chodzi o zdolność do radości, szczęśliwego życia. O ukryte w nas, nie do zduszenia pragnienie szczęścia, zapomnianą zdolność do cieszenia się z rzeczy najprostszych. Życie nie musi być wysublimowane ani nieokraszone chorobą, by uznane zostało przez jego posiadacza za udane, bez toksycznego narzekania. To właśnie miłość pomaga nam i zdystansować się do doświadczanego zła i choroby, i przesunąć uwagę z „mieć” na „być”. Bo czy dużo większym i poważniejszy źródłem cierpienia nie jest chroniczny brak zdolności do cieszenia się z rzeczy najprostszych?

1(151)2014

Czy prostota, satysfakcja życiowa i wiara w drugi odcinek życia zostaną wpisane na listę zabytków UNESCO? Czy też może zdołamy te wartości obronić? Sami na pewno nie. Tę walkę może podjąć jedynie Bóg. Ten sam, który wypełnia w nas pustkę po grzechu. Post w czarnych kolorach Po to właśnie jest post, by nie tyle nie robić czegoś, ile wypełnić serce dobrem. Oczywiście nie z lęku, że coś lub ktoś wróci i będzie gorzej, ale z nadzieją, że Bóg ze swoimi regułami jest w stanie uczynić nas szczęśliwymi. Post to właśnie, oprócz nazwania zła po imieniu i odrzucaniu go, wzbudzenie w sobie głodu dobra, a nawet więcej – konkretne zaspokajanie go. Więc może zamiast myśleć, z czego by tutaj zrezygnować, zdecydować się na zrobienie tego, co miłość moją pomnoży?

5

Fot.: shutterstock.com

zakupów w pobliskim sklepie i wieczornej Mszy św. w parafialnym kościele. Miłość jest najgłębszym sensem, co więcej – jest jedyną sensowną przyczyną pchania do przodu naszej codzienności. Oczywiście miłość chodzi pod rękę z wolnością, więc bezcelowym jest natarczywe nagabywanie do kochania: musisz Boga kochać… Wręcz przeciwnie, absolutnie nie musisz Go kochać. Możesz jednak pozwolić się Jemu pokochać, reszta będzie efektem domina. Podpowiada nam hymn z liturgii godzin: „Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność, wiara się skończy, a nadzieja spełni; miłość zostanie, aby Cię poznawać w Twoim królestwie”. Zatem czy nie warto już dziś rozkochać się w tym, co czeka nas po drugiej stronie życia?


Jak zamówić ? telefonicznie:

12 271 15 24

Ile kosztuje? ROCZNA 29,40 zł PÓŁROCZNA 14,70 zł

mailowo:

redakcja@wstan.net listownie:

Redakcja WSTAŃ, 32-422 Stadniki 81 lub wypełnij przekaz: str. 26

ń a t s w podaruj CHLEB NADZIEI

WSTAŃ luty-marzec 1 (2014)  

Dwumiesięcznik dla chorych

Advertisement