Page 1

czasSER­CA

Rok XXVII marzec-kwiecień 2017 nr 2(147)

cena: 6,00 PLN (w tym 5% VAT)

dwumiesięcznik religijno-społeczny

temat na czasie

RADOŚNIE DZIELIĆ SIĘ EWANGELIĄ

ISSN 1230-7297

9 771230 729078

03


ŚWIĘTA W KLASZTORZE

Fot.: depositphotos.com

To propozycja innego przeżycia Świąt Wielkiej Nocy dla osób samotnych, małżonków i rodzin z dziećmi razem z księżmi sercanami.

ul. Saska 2C | 30-715 Kraków | tel. 12 290 63 01 | www.domusmater.pl | reservations@domusmater.pl

a t y z c s u z e J i wyjaśnia Słowo

Szósta edycja biblijnych rekolekcji metodą lectio divina dla Czytelników „Czasu Serca”.

KLUCZBORK KLASZTOR KSIĘŻY SERCANÓW

2-4 czerwca 2017 r.

Więcej informacji: czasserca.pl/rekolekcje-czasuserca

Zapraszam,

ks. Dariusz Salamon SCJ

Zgłoszenia: e-mail: czasserca@czasserca.pl


czasSER­CA

www.czasSerca.pl dwumiesięcznik religijno-społeczny

SERCA w

ks. Dariusz Salamon SCJ redaktor naczelny „Czasu Serca”

Fot.: depositphotos.com

O

jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny” – tymi słowami prorok Izajasz (52,7) wyraża radość na widok osób, które głoszą zbawienie. Papież Franciszek z kolei pisał o radości Ewangelii wypełniającej serca tych, którzy spotykają się z Jezusem. Jeśli w bieżącym roku duszpasterskim Kościół zachęca nas, by iść i głosić Ewangelię – to pragnie byśmy doświadczyli tej właśnie radości: radości ze spotkania z Jezusem oraz radości z głoszenia Jego orędzia – naszym życiem, naszym świadectwem. Taka też jest tematyka bieżącego numeru „Czasu Serca”: dzielenie się Ewangelią – na nowo, z nowym entuzjazmem, współczesnym językiem, wykorzystując do tego nowoczesne obszary komunikacji – Internet, Facebook, YouTube i inne. Swoimi ewangelizacyjnymi doświadczeniami w rozmowie z Karoliną Krawczyk dzieli się z nami najpierw ks. Krystian Malec, biblista, autor strony internetowej slowodaje.net, gdzie zamieszcza swoje komentarze biblijne, cieszące się dużym powodzeniem. Bardzo popularne wśród młodzieży są filmiki twórcy internetowego kanału Dobra Nowina, Mikołaja Kapusty. Ten młody chłopak pociąga swoim entuzjazmem i prostotą, z jaką głosi Ewangelię swoim rówieśnikom (w wywiadzie Pauliny Smoroń). O ewangelizującej przez Internet rodzinie Białobrzeskich, czyli DrużynieB, przeczytamy w reportażu Przemysława Radzyńskiego. Poza tym zachęcam do zapoznania się ze świadkami Ewangelii w świecie misyjnym: o lekarce trędowatych dr Helenie Pyz pisze Beata Zajączkowska, natomiast ze świecką misjonarką z Filipin, Karoliną Mankiewicz, rozmawia Kinga Rybarczyk. Mam nadzieję, że w tym ewangelizacyjnym „Czasie Serca” znajdziemy nie tylko ciekawe treści, ale przede wszystkim nowe inspiracje, byśmy sami na miarę możliwości byli świadkami Ewangelii wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy, modlimy się, gdzie kochamy swoich najbliższych.

czasie

radośnie dzielić się Ewangelią

Rok XXVII, marzec-kwiecień 2017 nr 2(147), nr rej. 118/91 Adres redakcji: ul. Saska 2, 30-715 Kraków, tel./fax: 12 290 52 93, 290 52 98, wew. 721 (fax wew. 713); e-mail redakcji: czasserca@czasSerca.pl, e-mail działu prenumeraty: prenumerata@czasSerca.pl Redakcja: ks. Dariusz Salamon SCJ (red. nacz.); Stali współpracownicy: ks. Przemysław Bukowski SCJ, ks. Stanisław Gruca SCJ, Karolina Krawczyk, ks. Krzysztof Napora SCJ,Aneta Pisarczyk, ks. Gabriel Pisarek SCJ, Beata Zajączkowska; Asystent kościelny: ks. Stanisław Hałas SCJ; Korekta: Natalia Kulawiak; Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Wydawnictwo DEHON, Olga Bardan; Prenumerata: Agnieszka Niemiec; Druk: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c., Kraków; Nakład: 3400 egz.; Wydawca: Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON. Za zezwoleniem władzy kościelnej. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, zmiany tytułów, nie zwraca artykułów niezamówionych. Fotografie bez podpisów są tylko przykładowymi ilustracjami i nie przedstawiają osób, o których mowa w artykule. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Pismo utrzymuje się z prenumeraty i ofiar czytelników. Można je przesyłać na konto: Wydawnictwo Księży Sercanów, ul. Saska 2, 30-715 Kraków; nr r-ku PLN: 86 1240 3002 1111 0000 2885 7316; nr r-ku EUR: 42 1240 4650 1978 0010 3624 6150

CZAS  SERCA 2 (147) 2017  

3


Fot.: Archiwum dr H. Pyz

SERCA

czasie w

D

oktor Helena Pyz wymyka się wszelkim schematom. Zachwyca jej żelazna konsekwencja, pełna ufności wiara w Boga i człowieka oraz przekonanie, że wszystko w życiu czemuś służy. Powtarza, że od człowieka zależy jedynie to, by Panu Bogu pozwolił rosnąć w sobie.

s. 10

TEMAT NA CZASIE

CZAS DUCHOWOŚCI

  6 Ludzie szukają nadziei z ks. Krystianem Malcem rozmawia Karolina Krawczyk

14 Zapiski o. Dehona

CZAS KOŚCIOŁA

15 Przyjdź i zamilknij przy Bożym Sercu ks. Stanisław Gruca SCJ

10 Matka tysięcy trędowatych Beata Zajączkowska 12 Franciszek Radość ewangelizowania

Sieć czasopism ks. Gabriel Pisarek SCJ

16 Poświęcenie wyrazem kultu Serca Jezusowego ks. Józef Gaweł SCJ CZAS APOSTOLSTWA

Fot.: facebook.com/druzynabpl

18 Szkoła wiary i świadectwa Albert Sfera 20 Pomidorowa obowiązkowo z ryżem z Karoliną Mankiewicz rozmawia Kinga Rybarczyk

C

elem DrużynyB jest pokazywanie pozytywnego małżeństwa i rodzicielstwa. „Chcemy dzielić się dobrem i do dobra inspirować innych. Chcemy dawać nadzieję, że można tworzyć fajny związek, mając dzieci” – przekonuje Natalia.

s. 30


SERCA

A

w

czasie

ktywnie uczestniczą w liturgii, przystępują do sakramentów, czytają Pismo Święte, organizują rekolekcje, założyli zespół muzyczny, prowadzą kursy ewangelizacyjne, jeżdżą na łyżwach w koszulkach z napisem „Jezus Kocha Cię” i generalnie wzbudzają lekkie zdziwienie. Nie wszyscy są przyzwyczajeni do takiej formy przeżywania i demonstrowania wiary – zwłaszcza w mieście tej wielkości co Bełchatów.

s. 18

22 Uporczywe wybudzanie nadziei ks. Przemysław Bukowski SCJ CZAS ŚWIADECTWA

26 Czy zapowiedzi proroków się spełniły? s. Celina Natalia Tendaj SłNSPJ 28 Sylwetki Jezus zawsze online z s. Anną Marią Pudełko rozmawia Ewelina Słomka CZAS RODZINY

30 Dzielą się swoim szczęściem Przemysław Radzyński 32 Pomoc w trudnych sprawach Świadkowie wiary Aneta Pisarczyk

Fot.: Archiwum SNE Bełchatów

CZAS ZAMYŚLENIA

34 Komórki macierzyste ks. Krzysztof Paluch SCJ CZAS MŁODYCH

36 Ewangelizacja bez kiczu z Mikołajem Kapustą rozmawia Paulina Smoroń CZAS WZRASTANIA

38 Lectio divina Z-martwych-powstali?! ks. Krzysztof Napora SCJ 40 Nie możemy milczeć ks. Dariusz Salamon SCJ CZAS CZYTELNIKA

42 Krzyżówka nr 83

Fot.: youtube.com/dobranowina

E

wangelia ma swoją naturalną atrakcyjność. Widzę to, prowadząc spotkania z kandydatami do bierzmowania. Kiedy mówię im, że Bóg w Starym Testamencie wprost nazwał Izraela prostytutką, od razu zdobywam ich uwagę. To nie znaczy, że specjalnie wybieram skandaliczne tematy. Głoszę słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym.

s. 36 CZAS  SERCA 2 (147) 2017  

5


czasie TEMAT NA Fot.: depositphotos.com

Publikując teksty, widzę (...) jak ogromne jest wśród ludzi poszukiwanie nadziei. Często w komentarzach (...) dziękują za to, co napisałem, bo uznali, że to Słowo było idealnie dopasowane do sytuacji, w której aktualnie się znajdują. Dziękują (...) za to, że Słowo dało im nadzieję. To jedna z ważniejszych motywacji do dalszego publikowania.

6   CZAS  SERCA 2 (147) 2017


czasie TEMAT NA

ludzie

szukają nadziei „Jeżeli ja sam nie będę spotykał się z Bogiem na modlitwie, to całe to pisanie będzie tylko jakąś ideologią. Uważam, że byłoby to kompletnie bez sensu. Zawsze przed tworzeniem wpisu jest moja osobista modlitwa” – mówi ks. Krystian Malec – biblista diecezji zamojsko-lubaczowskiej, twórca i jeden z prowadzących stronę slowodaje.net. O Bożych upokorzeniach, fascynacji słowem Bożym i pokusie popularności rozmawia z Karoliną Krawczyk.

Nie minął rok od powstania strony slowodaje.net, a Księdza internetowa publika na Facebooku to już ponad 15 tysięcy osób! Zanim zaczęliśmy nagrywać, powiedział Ksiądz, że dopiero uczy się „bycia w Internecie”. Bo to prawda. Internet to specyficzne środowisko, które rządzi się swoimi prawami. I właśnie się ich uczę. Ale nie to jest najważniejsze. Istotny jest powód stworzenia naszej strony. Odkąd przeczytałem w seminarium książki CZAS  SERCA 2 (147) 2017  

7


CZAS SERCA marzec-kwiecień 2017  

Dwumiesięcznik religijno-społeczny

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you