Page 1

Hittestress voorkomen


Wat is hittestress? Door onbalans in de capaciteit van de koe om met de warmte om te gaan, krijgen ze stress. Resultaat: 1. 2. 3. 4. 5.

Minder melk Pensverzuring Gezondheidsproblemen Vruchtbaarheidsproblemen Extra kosten korte en lange termijn


Wat is hittestress? Temperatuur >21º C

Temperatuur > 32º C

Lastiger om warmte kwijt te raken

Melkproductie 15 – 20% lager

Lagere ruwvoeropname Minder melkproductie Lager eiwitgehalte Verzuring (lag vet) Verlies BCS Minder weerstand Celgetal verhoogd Vruchtbaarheid verlaagd Achtergrond


Wat zijn hittestress effecten? •

• • • • •

Meer zweten

• • •

Lagere conception rate Embryonale sterfte Cystes

Verlaagde voeropname Verhoogd CO2 output Kwijlen Hijgen Meer zweten

• • •

• • • •

Lagere melkproductie Lagere gehalten Mastitis Verhoogd celgetal

Verminderde penswerking Acidose Ketose

Klauwproblemen


Wat is hittestress? Hittestress kan financiële problemen geven tot € 375 1)  Minder melk

15-20%

 Verlaging voeropname 5-30%  Vruchtbaarheid

tussenkalftijd stijgt 59 dagen

 Extra sterfte

1.7%

1) St. Pierre at al 2003 Achtergrond


THI indiceert mate van hittestress

THI is een berekening met temperatuur en luchtvochtigheid

Andere factoren die van invloed zijn op de mate van stress: • Productie niveau (=impact hitte productie) • Wind (helpt warmte afgifte) • Straling (in zon meer stress dan in schaduw) • Kleur van de koe

Achtergrond


THI indiceert de mate van hittestress Wit: THI ≤ 67 Geen stress Geel: 68 ≤ THI ≤ 71 Beginnende stress Oranje: 72 ≤ THI ≤ 79 Behoorlijke stress Rood: 80 ≤ THI ≤ 89 Ernstige stress Paars: THI > 89 Geen stress: Koe dood

Achtergrond


Wanneer begint hittestress? THI (obv daggemiddelde)

THI (obv dagelijks minimum)

65-68

1) Zimbelman et al. 2009

Achtergrond

Productieverlies ia afhankelijk van dagelijks minimum THI (koeien kunnen ‘s nachts afkoelen) 1)


>80% preventie = praktische zaken

Praktische oplossingen:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aanpassing aan gebouwen Ventilatie Sprinkler installatie Schaduw creĂŤren Modder voorkomen Voer & Water management


Verlagen hittestress – praktisch 1. Dak isoleren 2. Hoge stal

Praktische oplossingen

volume

warmt langzamer op


Verlagen hittestress – praktisch 3. Inlaat 4. Uitlaat

Praktische oplossingen


Verlagen hittestress – praktisch 5. Ventilators (m/s ipv m3/h op koe niveau)  In stal  In melkstal  40.000 m3/h  1 ventilater per 20-25 koeien  250 cm hoogte  Hoek van 30º


Verlagen hittestress – praktisch 6. Sprinkler installatie  Op het dak  In stal (denk om luchtvochtigheid!)  In melkstal  Grote druppels ivm luchtvochtigheid +1.0 liter by 30 min sproeien +1.5 liter by 60 min sproeien

Praktische oplossingen


Verlagen hittestress – praktisch 7. Schaduw

Schaduw = essentieel om productie en reproductieverlies te beperken! Kan belasting 30-50% reduceren en resulteert in: 1. 2. 3.

Lagere lichaamstemperatuur Minder zweten 10% verhoging in productie 1)

1) Collier et al (2006)

Praktische oplossingen


Verlagen hittestress – praktisch 8. Water Fris (laag ds gehalte‌) minimaal eens per week schoonmaken Koud

Praktische oplossingen


Behoefte koe

15-20 graden ďƒ +20 liter

20-30 graden ďƒ +40 liter

Droge koe 20-100 liter / dag

Praktische oplossingen


Verlagen hittestress – praktisch 8. Water Makkelijk beschikbaar (dichtbij) Onbeperkt >15 l per minuut 7 cm bak per koe Max 20 koeien per drinkpunt


Verlagen hittestress – praktisch 9. Modder voorkomen  Modder is kweekvijver voor bacteriën  Warm en nat = ideale omstandigheden bacteriën  Makkelijke infecties bij wondjes, spenen of kling  Significant meer infecties in uier, baarmoeder en klauwen  Infectie = pijn = koorts = lagere voeropname etc etc

Praktische oplossingen


Verlagen hittestress – praktisch 10. Voer management  Verhoog aantal voerbeurten  Uitkuil management  Schone bulksilo’s

Praktische oplossingen


Verlagen hittestress – praktisch 10. Voer management  Schone voergang  ‘s Nachts weiden  Voer in schaduw houden  Gebruik broeiremmers  Voer in koele periodes (60-70 % tussen 20.00 en 8.00 h)

Praktische oplossingen


< 20% preventie = voedings technisch

Voedings oplossingen:

1. 2. 3. 4. 5.

Warmte productie verminderen Verminder verlies door zweet en kwijl Minimalizeer risico op verzuring Denk om vochtbalans ( K/Na verhouding) Verhoog concentratie van het rantsoen


Verminderen hittestress - Voedings technisch 1) Aanpassing van rantsoen kan warmte productie reduceren  Fermentatie (Ruwe Celstof) geeft hogere warmte productie  Verlaag aandeel ruwe celstof rijke voeders  Verlies van bicarbonaat (buffer) door: • Zweten / hijgen • Kwijlen •

Vaste ratio HCO3: CO2 = 20:1 Meer CO2 excretie => HCO3 in urine => minder beschikbaar voor buffering

 Hogere concentratie in rantsoen  Verhoog zetmeel / vet = verlaag ruwe celstof Voedings oplossingen


Verminderen hittestressâ&#x20AC;&#x201C; Omnigen bij droge koeien

Voedings oplossingen


Verminderen hittestressâ&#x20AC;&#x201C; Omnigen bij melkkoeien

Voedings oplossingen


Verminderen hittestress– Voedings technisch² Aanpassing van rantsoen kan warmte productie reduceren  Oplossing: De Heus Coolpack • • • •

8 x Bestermine Buffer: 4 verschillende buffers 8 x Extra energie: Bergafat 1 x Broeiremmer: 25-50 gram / koe / dag in mengsel => 088348 Broeiremmer (Omnigen bij droge koeien en melkkoeien)

Eén coolpack staat garant voor 100 koeien voor 1 week.

Voedings oplossingen


Conclusie    

Veel mogelijkheden om stress te voorkomen Meeste mogelijkheden zijn praktisch Oplossingen zijn beschikbaar (Coolpack) Goede hittestress maatregelen leiden tot:  Betere productie  Minder problemen  Betere vruchtbaarheid


Thank you for your attention

Hittestress voorkomen  

Hittestress voorkomen is op tijd maatregelen nemen! Een koe kan al bij temperaturen boven 21 graden (in combinatie met luchtvochtigheid) l...

Hittestress voorkomen  

Hittestress voorkomen is op tijd maatregelen nemen! Een koe kan al bij temperaturen boven 21 graden (in combinatie met luchtvochtigheid) l...

Advertisement