Page 211

Financiers Pieter Siebinga, directeur Nationaal Restauratiefonds Rianne Koster, Triodosbank

10 10

Bouwbedrijven *Winfred de Nijs, directeur bouwbedrijf de Nijs *Martin de Waal, hoofdopzichter De Hallenbouwbedrijf de Nijs

7-9-10-11 7-9

Initiatiefgroep van huurders en gebruikers *Erica Schoen, directeur bibliotheek *Arjen van den Hof, directeur Vondel hotels Peter van Vogelpoel, Sweetwater Pictures Marc Nelissen, directeur Studio’s De Hallen Alex Rutten, directeur Filmhallen

5-7-10-11-12 10-11-12 5-7 5-7-10 12

TROM *André van Stigt, architect en bouwdirecteur De Hallen *Jet van den Heuvel, adviseur bestuur TROM Lex de Boer, bestuurslid TROM *Haas Kuijper, bestuurslid TROM *Roel Geuzinge, bestuurslid TROM *Casper Schouten, voorzitter Raad van Toezicht TROM *Jan Doets, lid Raad van Toezicht TROM *Carel de Reus, lid Raad van Toezicht TROM *Johan Valster, directeur De Hallen TROM

4 t/m11 5-7-11 7-11 7-10-11 10-11 6-7-8-9-10-11 8-10 6-8-9 7

Andere ervaringsdeskundigen Jaap Draaisma, directeur Urban Resort

9

* **

geïnterviewde personen uitvoerige schriftelijke reactie ontvangen

Colofon Samenstelling en redactie: Adviezen: Eindredactie: Fotoredactie en namenregister: Vormgeving omslag en binnenwerk: Druk: ISBN/EAN:

Eisse Kalk André van Stigt en geinterviewden Annemarie Wijn Carmen Flagiello Kanika Frings Pumbo.nl 978-90-811002-6-7

209

Profile for De Hallen Amsterdam

Nieuw leven in De Hallen  

De Hallen Amsterdam 20 jaar plannen voor hergebruik Eisse Kalk

Nieuw leven in De Hallen  

De Hallen Amsterdam 20 jaar plannen voor hergebruik Eisse Kalk

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded