Nieuw leven in De Hallen

Page 211

Financiers Pieter Siebinga, directeur Nationaal Restauratiefonds Rianne Koster, Triodosbank

10 10

Bouwbedrijven *Winfred de Nijs, directeur bouwbedrijf de Nijs *Martin de Waal, hoofdopzichter De Hallenbouwbedrijf de Nijs

7-9-10-11 7-9

Initiatiefgroep van huurders en gebruikers *Erica Schoen, directeur bibliotheek *Arjen van den Hof, directeur Vondel hotels Peter van Vogelpoel, Sweetwater Pictures Marc Nelissen, directeur Studio’s De Hallen Alex Rutten, directeur Filmhallen

5-7-10-11-12 10-11-12 5-7 5-7-10 12

TROM *André van Stigt, architect en bouwdirecteur De Hallen *Jet van den Heuvel, adviseur bestuur TROM Lex de Boer, bestuurslid TROM *Haas Kuijper, bestuurslid TROM *Roel Geuzinge, bestuurslid TROM *Casper Schouten, voorzitter Raad van Toezicht TROM *Jan Doets, lid Raad van Toezicht TROM *Carel de Reus, lid Raad van Toezicht TROM *Johan Valster, directeur De Hallen TROM

4 t/m11 5-7-11 7-11 7-10-11 10-11 6-7-8-9-10-11 8-10 6-8-9 7

Andere ervaringsdeskundigen Jaap Draaisma, directeur Urban Resort

9

* **

geïnterviewde personen uitvoerige schriftelijke reactie ontvangen

Colofon Samenstelling en redactie: Adviezen: Eindredactie: Fotoredactie en namenregister: Vormgeving omslag en binnenwerk: Druk: ISBN/EAN:

Eisse Kalk André van Stigt en geinterviewden Annemarie Wijn Carmen Flagiello Kanika Frings Pumbo.nl 978-90-811002-6-7

209


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.