Page 1

Avatara-Floor

Talent bewijzen

1


Avatara-Floor de vl oer van de 21 e e euw

Avatara-Floor is de ultrasterke designvloer die op intelligente wijze de oorspronkelijkheid van de natuur verenigt met innovatieve technologie. Zijn unieke toplaag straalt de emotie uit van echt hout en is bovendien extreem belastbaar.

Avatara-Floor moet u zien, voelen en beleven: de tastbare warmte en diepte van het oppervlak, het zachte, aangename loopgevoel en het briljante natuurdesign maken Avatara-Floor zo uniek. Met deze uitstekende eigenschappen luidt Avatara-Floor een nieuwe vloerengeneratie in – de generatie van de 21e eeuw.

Avatara-Floor past bij mensen die de tijdgeest ontdekken, die even veel waarde hechten aan traditionele als aan nieuwe technologieĂŤn en die met veel gevoel voor design zichtbaar uitdrukking willen geven aan hun individualiteit.

2


see

more

Gestoken scherp design ontmoet briljante uitstraling - nog n o o i t w a s n a t u u r z o z i c h t b a a r.


feel more Ve r f i j n d e s t r u c t u r e n a a n r a k e n , weldadige warmte ervaren – oorspronkelijkheid voelen.

4


live more Zelfbewust tegen het leven van alledag goed beschermd tegen krassen, slijtage en vocht .

5


Talent bewijzen Mensen met talent kunnen sommige dingen met ongelooflijk gemak doen. Ze hebben de wilskracht, het doorzettingsvermogen en de doelgerichtheid om hun talent te ontplooien. Deze getalenteerde mensen zijn zich van hun kunnen bewust. Ze zijn veeleisend, creatief en steeds op zoek naar de uitdaging. De vastberadenheid waarmee zij het eigen talent ontplooien, vindt steeds weer nieuwe, boeiende, innovatieve en buitengewone wegen.

Avatara-Floor is de unieke vloer voor unieke talenten. Dit komt tot

Wit-grijs-zwarte designs

uitdrukking in drie assortimentslijnen: de SOLID EDITION is de puristische rechtdoorzee-lijn voor ‘creatieve

natuurlijkheid uit van de ‘fantasievolle ontdekker’, terwijl de elegantie

S O L I D E ditio n Creatieve strategen

en het charisma van de ‘virtuoze veroveraar’ zich weerspiegelt in de

Pagina 8-17

strategen’. De ACTIVE EDITION straalt de experimenteerdrang en

extravagante SHINY EDITION.

6


Beigebruine designs

Hoogglansdesigns

A C T I V E E ditio n Fantasievolle ontdekkers

S H I N Y E ditio n Vir tuoze veroveraars

Pagina 18-27

Pagina 28-37

Kwaliteit & accessoires

pagina 38

Producten & eigenschappen

pagina 44

7


S olid E ditio n C r e a t i e v e s t r a t e g e n


9


S olid E ditio n | C r e a t i e v e s t r a t e g e n

Levenskunst is het talent om het wezenlijke te zien

Talent is niet alleen aangeboren, maar ook het resultaat van allerlei beslissingen waardoor getalenteerde mensen het wezenlijke ‘uitfilteren’ en met overleg arrangeren – systematisch en zonder franje. De SOLID EDITION staat voor formele, duidelijk gestructureerde vloeren met een subtiel understatement waarop creativiteit en ideeënrijkdom tot bloei kunnen komen. Zij zijn de spiegel van creatieve strategen wier stijl nu juist zo indrukwekkend wordt door de kunst, gericht dingen weg te laten. Zij zijn authentiek en zonder franje, maar steken vol verrassingen. 10


solid E dition TAXUS grijsbeige

11


solid E dition EIKEN olijfgrijs

12


S olid E ditio n | C r e a t i e v e s t r a t e g e n

De vrijheid van de fantasie is geen vlucht uit de werkelijkheid, maar vermetelheid en uitvindersgeest

Visionaire mensen hebben behoefte aan doelgerichtheid en werkelijkheidszin om niet in hun eigen dromen te verdwalen. Hun ‘stijgvlucht’ vindt een anker in een gestructureerde omgeving die weer naar de werkelijkheid terugleidt. Deze mensen houden van de gereduceerde wereld in het rustige wit, grijs en zwart van de SOLID EDITION – puristische vormen en georganiseerde lijnen. Vanuit deze helderheid zijn zij in staat al het nieuwe, maar haalbare uit de ongebreidelde stroom van ideeën te filteren. 13


*Houtreproductie. Vrijblijvende kleurafbeelding.

S olid E ditio n | C r e a t i e v e s t r a t e g e n

14

EIKEN witgrijs*

EIKEN porseleingrijs*

TAXUS grijswit*

Landhuisdeel | geborsteld | mat | design 1359

Landhuisdeel | synchroon | diepglanzend | design 1356

Scheepsvloer 2-strooks | zacht geschuurd | extra mat | design 1351


S olid E ditio n | C r e a t i e v e s t r a t e g e n

EIKEN oudwit*

TAXUS grijsbeige*

EIKEN zilvergrijs*

Scheepsvloer 3-strooks | poriĂŤnstructuur | mat | design 1352

Scheepsvloer 2-strooks | zacht geschuurd | extra mat | design 1350

Landhuisdeel | geborsteld | mat | design 1358

15


*Houtreproductie. Vrijblijvende kleurafbeelding.

S olid E ditio n | C r e a t i e v e s t r a t e g e n

16

EIKEN blauwgrijs*

Design kleur grafiet grijs

EIKEN olijfgrijs*

Landhuisdeel | synchroon | diepglanzend | design 1353

Uni kleur | zacht geborsteld | mat | design 1422

Landhuisdeel | geborsteld | mat | design 1355


S olid E ditio n | C r e a t i e v e s t r a t e g e n

EIKEN grijs*

Design kleur aubergine

EIKEN zwartgrijs*

Landhuisdeel | geborsteld | mat | design 1354

Uni kleur | zacht geborsteld | mat | design 1423

Landhuisdeel | synchroon | diepglanzend | design 1357

17


active E ditio n F a n t a s i e v o l l e o n t d e k k e r s


19


A ctive E dition EIKEN echtbruin

20


active E ditio n | F a n t a s i e v o l l e o n t d e k k e r s

Elke dag is een reis – en de reis op zich is als een thuis

Alles wat we over de wereld weten, hebben we te danken aan de nieuwsgierigheid en de ontdekkingsdrang van mensen die er onvermoeibaar naar streven, de grenzen van het mogelijke te verleggen. Fantasievolle ontdekkers volgen intuïtief en moedig hun wens om het onbekende te verkennen, nieuwe dingen te wagen – de woestijn te doorkruisen, op het diepste punt te duiken of de hoogste berg te beklimmen. De warme, natuurlijke kleuren van de ACTIVE EDITION weerspiegelen deze actieve, spontane en energiegeladen mensen die hun levensvreugde ook in hun eigen thuis uitleven en onderstrepen.

21


active E ditio n | F a n t a s i e v o l l e o n t d e k k e r s

Waar liefde heerst, kan talent gedijen

De kunst van het leven is ook de kunst van het liefhebben. Wie zo onbekommerd positief met zichzelf en anderen kan omgaan, verspreidt een heel bijzondere levendigheid die de fantasie, de drang tot experimenteren en tot avonturieren vleugels verleent. Fantasievolle ontdekkers staan open voor uitdagingen, voor intensieve, vaak exotische of buitengewone belevenissen. De beigebruin tot roodachtig stralende kleuren van de ACTIVE EDITION passen perfect bij deze hartstochtelijke liefde voor het leven.


active E dition PEREN rookbruin

23


*Houtreproductie. Vrijblijvende kleurafbeelding.

active E ditio n | F a n t a s i e v o l l e o n t d e k k e r s

24

Design kleur satijnwit

AHORN parelbeige*

Design kleur perkamentbeige

Uni kleur | zacht geborsteld | mat | design 1420

Landhuisdeel | poriĂŤnstructuur | mat | design 1360

Uni kleur | zacht geborsteld | mat | design 1421


active E ditio n | F a n t a s i e v o l l e o n t d e k k e r s

AHORN zandbeige*

BEUKEN rozebeige*

PEREN lichtbruin*

Scheepsvloer 2-strooks | zacht geschuurd | extra mat | design 1361

Scheepsvloer 3-strooks | zacht geborsteld | mat | design 1364

Scheepsvloer 2-strooks | zacht geborsteld | mat | design 1362

25


*Houtreproductie. Vrijblijvende kleurafbeelding.

active E ditio n | F a n t a s i e v o l l e o n t d e k k e r s

26

EIKEN siërrabruin*

EIKEN echtbruin*

EIKEN grijsbruin*

Scheepsvloer 3-strooks | poriënstructuur | mat | design 1368

Landhuisdeel | geborsteld | mat | design 1366

Landhuisdeel | synchroon | diepglanzend | design 1367


PEREN rookbruin*

TAXUS spintbtuin*

Scheepsvloer 2-strooks | zacht geschuurd | extra mat | design 1363

Scheepsvloer 3-strooks | poriĂŤnstructuur | mat | design 1365

27


28


S hi n y E ditio n V i r t u o z e v e r o v e r a a r s


shi n y E ditio n | Virtuoze veroveraars

The sky is the limit

De charismatische kosmopoliet houdt van glamoureuze glans, maar beschouwt die niet als doel op zich. Ze is veel meer dan schone schijn. Ze geeft uitdrukking aan de controle over het eigen leven en de eigen talenten en aan het vermogen om alles te bereiken waar het hart en het verstand naar streven. De virtuoze veroveraar is een doener die midden in het leven staat. De expressieve, glanzende vloeren van de SHINY EDITION weerspiegelen het wereldbeeld van deze vastberaden en rijk gefacetteerde mens die geen hoogtelimiet kent.


S hiny E dition Walnoot donkerbruin

31


shiny E dition TAXUS honingbeige

32


shi n y E ditio n | Virtuoze veroveraars

Kw a l i t e i t w o r d t e e r s t g e d a c h t en dan geschapen

Kwaliteit is onomkoopbaar. Ze ontstaat in het hoofd van mensen die problemen zien als uitdaging, als aansporing tot het vinden van innovatieve oplossingen en die nooit bereid zijn te berusten. Dynamisch, charmant en zelfverzekerd – zo gaan virtuoze veroveraars door het leven. Hun talent bestaat daarin, altijd het beste van het op ÊÊn na beste te kunnen onderscheiden. Hun claim is de perfectie, het superlatief. Hun bevestiging is het succes. Met hun intensieve, glanzende designs vormen de vloeren van de SHINY EDITION het perfecte toneel voor deze expressieve en veeleisende mensen. 33


*Hout-/steenreproductie Vrijblijvende kleurafbeelding.

shi n y E ditio n | Virtuoze veroveraars

34

GRANIET grijs*

Graniet zandbeige*

Design kleur satijnwit

Steen | glad | hoogglans | design 1375

Steen | glad | hoogglans | design 1374

Uni kleur | glad | hoogglans | design 1420


shi n y E ditio n | Virtuoze veroveraars

Design kleur perkamentbeige

AHORN lichtbruin*

TAXUS honingbeige*

Uni kleur | glad | hoogglans | design 1421

Landhuisdeel | glad | hoogglans | design 1369

Scheepsvloer 3-strooks | glad | hoogglans | design 1371

35


*Hout-/steenreproductie Vrijblijvende kleurafbeelding.

shi n y E ditio n | Virtuoze veroveraars

36

EIKEN beigebruin*

WALNOOT donkerbruin*

AHORN roodbruin*

Scheepsvloer 2-strooks | glad | hoogglans | design 1372

Landhuisdeel | glad | hoogglans | design 1373

Landhuisdeel | glad | hoogglans | design 1370


Design kleur grafiet grijs

Design kleur aubergine

Uni kleur | glad | hoogglans | design 1422

Steen | glad | hoogglans | design 1423

37


Kwaliteit & accessoires


OPPERVLAKTESTRUCTUREN De toplaag is niet alleen het gezicht van de vloer, maar ook zijn huid. Het moet warmte en natuurlijkheid uitstralen. Avatara-Floor verspreidt deze emotionaliteit omdat elk van de zes varianten een buitengewoon wisselspel oproept van glans en structuurbeeld. Van extra mat en zacht geborsteld tot hoogglanzend – het zijn de diepte van de structuur en het briljante design die Avatara-Floor zo uniek maken.

synchroon

glad

poriĂŤn-

geborsteld

zacht geborsteld

zacht geschuurd

diepglanzend

hoogglans

structuur mat

mat

mat

extra mat

39


T ech n ische ei g e n schappe n High Definition Design-technologie

Synchroon De perfecte uitstraling van echt hout: de voelbare oppervlaktestructuur is helemaal in overeenstemming met het zichtbare designbeeld.

Het kwaliteitsgeheim van Avatara-Floor ligt besloten in het innovatieve, gepatenteerde productieproces dat de heel bijzondere eigenschappen op het gebied van optiek, haptiek en belastbaarheid ook beleefbaar maakt. Polymeerlaag Kleurdruk

Hoogglans De buitengewoon diepe glans straalt extravagantie uit – en blijft robuust en gemakkelijk in het onderhoud.

Gietlaag Primer Micronivellering HDF-dragerplaat Contactgeluidsisolatie AkusTec

Het ondergrondaspect Er zijn meerdere coatings op de ondergrond voor nodig om de kleurglans van het design 1:1 op de toplaag te weerspiegelen. De micronivellering, de primerlaag en de gietlaag scheppen de basis voor het gestoken scherpe drukbeeld. Het drukaspect Het digitale hogeresolutiebeeld wordt in speciale drukstations absoluut exact op het oppervlak van de gietlaag gedrukt – rasterpunt voor rasterpunt, miljoenvoudig. De extreme beeldscherpte brengt alle facetten van de natuur naar voren. Het toplaagaspect De oppervlaktebehandeling is een van de meest grandioze eigenschappen van Avatara-Floor. De polymeerlaklaag kan zowel extreme glansgraden creëren als bijzonder matte structuren afbeelden. De uitermate belastbare, hoge lakopbouw maakt markante structuurdiepten mogelijk voor het voelbare verschil.

R10

AntiSlip Met zijn extra matte design van de antislipklasse 10 (DIN 51130) is Avatara-Floor met zijn stevige grip nog veiliger.

WaterProTec Avatara-Floor baseert op hoogverdichte HDF-dragerplaten met een zeer hoge zwelbeschermingsfactor.


Voeg (U-voeg en V-voeg) Veel Avatara-Floor-designs van ter HĂźrne zijn voorzien van een voeg die het karakteristieke formaat van het decorbeeld accentueert. De driehoekige V-voeg aan de langszijde van de lamel onderstreept het karakteristieke lengte-effect van de landhuisdeel en de rondom verlopende voeg accentueert de smalle vorm van de korte plank. De rechthoekige U-voeg perfectioneert het omlopende ‘tegelbeeld’ van steendecors. De U-voeg is aan twee zijden van de lamel (kopse en langszijde) aangebracht en bovendien in het midden van de lamel. Zo ontstaat een rondom verlopende voeg met twee steenafbeeldingen per lamel.

CLICKitEASY De gepatenteerde verbinding CLICKitEASY met het geniale deurslotprincipe doet haar naam alle eer aan: door lichte druk klikken de kopse kanten van de lamellen in elkaar, de veer vergrendelt de lamel even zeker als een deurslot. Wie CLICKitEASY gebruikt, heeft echte voordelen: • uitermate comfortabele en eenvoudige montage • extreem snelle en schone montage • montage zonder hamer of slagblok • geen materiaalbeschadigingen • krachtsluitende verbindingen aan kopse en langszijden

AkusTec De AkusTec-isolatie ‘Silence’ bestaat uit een 1,5 mm dikke, flexibele polyolefinelaag die vast met de onderzijde van de lamel verbonden is. Een overzicht van de AkusTec ‘Silence’-eigenschappen: • hoge geluidsisolatie (-34 % loopgeluid) volgens IHDfabrieksnorm 431 • vereffening van minimale vloeroneffenheden met geluidsisolerende werking: het zachte materiaal past zich flexibel aan de ondergrond aan en voorkomt zo het ontstaan van holle ruimten • met de geringe montagehoogte van de AkusTec-laag blijft de totale montagehoogte laag en dus renovatievriendelijk • het materiaal is milieuvriendelijk en bevat geen emitterende of belastende stoffen Garantie Avatara-Floor is ontwikkeld voor een zeer lang vloerleven. Daarop verleent ter HĂźrne 25 jaar garantie.

Certificaten Avatara-Floor van ter HĂźrne wordt regelmatig gekeurd en gecertificeerd door onafhankelijke instituten. De functionele en de gezondheidseigenschappen scheppen een zeer hoge kwaliteitsstandaard. Hst.-Nr. SO-8451507

,'

Milieu Avatara-Floor is uitermate emissiearm en garandeert een gezond woonklimaat. Deze zekerheid wordt gewaarborgd door de strenge keuringscatalogus van het gerenommeerde eco-instituut.


ACCESSOI RES Plinten

Een perfecte vloeroptiek eindigt niet gewoon maar op de plaats waar de wand begint. Met de in kleur en design afgestemde plintlijsten verandert de overgang naar de wand in een sterk vormgevingselement.

60 mm

Achter de moderne vormentaal van de lijsten verbergt zich de intelligente cliptechniek. Deze vereenvoudigt de montage enorm en leidt kabels onzichtbaar langs de wand. En – het allerbeste: de bevestigingsclips, schroeven en pluggen voor de Avatara-Floor-plinten worden al in de verpakking meegeleverd.

20 mm

Plint SKL 60

42


S O L I D E ditio n

Creatieve strategen

Producten Productbenaming

44

Uitvoering

Eiken witgrijs*

Landhuisdeel

Eiken porseleingrijs*

Landhuisdeel

Taxus grijswit*

2-strooks

Eiken oudwit*

3-strooks

Taxus grijsbeige*

2-strooks

Eiken zilvergrijs*

Landhuisdeel

Eiken blauwgrijs*

Landhuisdeel

Design kleur grafiet grijs

Uni kleur

Eiken olijfgrijs*

Landhuisdeel

Eiken grijs*

Landhuisdeel

Design kleur aubergine

Uni kleur

Eiken zwartgrijs*

Landhuisdeel


S O L I D E ditio n

Toplaag

Glansgraad

Dikte (mm)

Lengte (mm)

Breedte (mm)

geborsteld

mat

12

1280

192

synchroon

diepglanzend

12

1280

192

zacht geschuurd

extra mat

10

1280

192

poriënstructuur

mat

10

1280

zacht geschuurd

extra mat

10

geborsteld

mat

synchroon

R10

V-vormig

Gebruiksklasse

Garantie

Artikelnr.

Design

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170010

1359

ja

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170007

1356

ja

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170002

1351

192

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170003

1352

1280

192

ja

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170001

1350

12

1280

192

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170009

1358

diepglanzend

12

1280

192

ja

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170004

1353

zacht geborsteld

mat

12

1190

295

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170037

1422

geborsteld

mat

12

1280

123

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170006

1355

geborsteld

mat

12

1280

192

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170005

1354

zacht geborsteld

mat

12

1190

295

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170038

1423

synchroon

diepglanzend

12

1280

192

ja

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170008

1357

langszijde

V-vormig rondom

V-vormig langszijde

V-vormig rondom

U-vormig

rondom en in het midden

V-vormig rondom

V-vormig langszijde

U-vormig

rondom en in het midden

V-vormig rondom

*Houtreproductie. Vrijblijvende kleurafbeelding.

& eigenschappen

45


A C T I V E E ditio n

Fantasievolle ontdekkers

Producten Productbenaming

46

Uitvoering

Design kleur satijnwit

Uni kleur

Ahorn parelbeige*

Landhuisdeel

Design kleur perkamentbeige

Uni kleur

Ahorn zandbeige*

2-strooks

Beuken rozebeige*

3-strooks

Peren lichtbruin*

2-strooks

Eiken siĂŤrrabruin*

3-strooks

Eiken echtbruin*

Landhuisdeel

Eiken grijsbruin*

Landhuisdeel

Peren rookbruin*

2-strooks

Taxus spintbruin*

3-strooks


A C T I V E E ditio n

Toplaag

Glansgraad

Dikte (mm)

Lengte (mm)

Breedte (mm)

zacht geborsteld

mat

12

1190

295

poriënstructuur

mat

12

1280

123

zacht geborsteld

mat

12

1190

295

zacht geschuurd

extra mat

10

1280

zacht geborsteld

mat

10

zacht geborsteld

mat

poriënstructuur

R10

U-vormig

Gebruiksklasse

Garantie

Artikelnr.

Design

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170035

1420

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170011

1360

rondom en in het midden

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170036

1421

192

ja

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170012

1361

1280

192

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170015

1364

10

1280

192

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170013

1362

mat

10

1280

192

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170019

1368

geborsteld

mat

12

1280

123

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170017

1366

synchroon

diepglanzend

12

1280

192

ja

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170018

1367

zacht geschuurd

extra mat

10

1280

192

ja

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170014

1363

poriënstructuur

mat

10

1280

192

ja

ja

ja

AC4 32

25 jaar

1101170016

1365

rondom en in het midden

V-vormig rondom

U-vormig

V-vormig rondom

V-vormig rondom

*Houtreproductie. Vrijblijvende kleurafbeelding.

& eigenschappen

47


S H I N Y E ditio n

Vir tuoze veroveraars

Producten Productbenaming

Uitvoering

Graniet grijs*

Steen

Graniet zandbeige*

Steen

Design kleur satijnwit

Uni kleur

Design kleur Uni kleur perkamentbeige

48

Ahorn lichtbruin*

Landhuisdeel

Taxus honingbeige*

3-strooks

Eiken beigebruin*

2-strooks

Walnoot donkerbruin*

Landhuisdeel

Ahorn roodbruin*

Landhuisdeel

Design kleur grafiet grijs

Uni kleur

Design kleur aubergine

Uni kleur


S H I N Y E ditio n

Toplaag

Glansgraad

Dikte (mm)

Lengte (mm)

Breedte (mm)

glad

hoogglans

12

1190

295

glad

hoogglans

12

1190

295

glad

hoogglans

12

1190

295

glad

hoogglans

12

1190

295

glad

hoogglans

12

1280

192

glad

hoogglans

12

1280

192

glad

hoogglans

12

1280

192

glad

hoogglans

12

1280

192

glad

hoogglans

12

1280

192

glad

hoogglans

12

1190

295

glad

hoogglans

12

1190

295

R10

U-vormig

Gebruiksklasse

Garantie

Artikelnr.

Design

ja

ja

ja

ja

NK 22

25 jaar

1101170026

1375

ja

ja

ja

ja

NK 22

25 jaar

1101170025

1374

ja

ja

ja

ja

NK 22

25 jaar

1101170031

1420

ja

ja

ja

ja

NK 22

25 jaar

1101170032

1421

ja

ja

ja

ja

NK 22

25 jaar

1101170020

1369

ja

ja

ja

ja

NK 22

25 jaar

1101170022

1371

ja

ja

ja

ja

NK 22

25 jaar

1101170023

1372

ja

ja

ja

ja

NK 22

25 jaar

1101170024

1373

ja

ja

ja

ja

NK 22

25 jaar

1101170021

1370

ja

ja

ja

ja

NK 22

25 jaar

1101170033

1422

ja

ja

ja

ja

NK 22

25 jaar

1101170034

1423

rondom en in het midden

U-vormig

rondom en in het midden

U-vormig

rondom en in het midden

U-vormig

rondom en in het midden

V-vormig rondom

V-vormig rondom

V-vormig rondom

U-vormig

rondom en in het midden

U-vormig

rondom en in het midden

*Hout-/steenreproductie Vrijblijvende kleurafbeelding.

& eigenschappen

49


Va n w e n s naar werkelijkheid

Een wens is onze voorstelling van de werkelijkheid. Neem de tijd en ontwikkel in alle rust uw eigen woondromen. Een parketvloer kunt u het best ‘live’ bekijken in de showroom van uw ter Hürne-specialist ter plekke. Laat u daar inspireren en intensief adviseren.

U vindt uw specialist onder:

www.terhuerne.de/handelaren-zoekfunctie

50


Va n d a a g b e k i j k e n h o e h e t e r m o r g e n u i t z i e t . De eerste stap naar uw droomvloer kunt u heel comfortabel nemen vanuit uw stoel. In onze vloerenstudio kunt u alle vloeren met één muisklik bekijken. Daarbij kunt u kiezen uit vertrekken in alle soorten en maten en naar hartenlust variëren en combineren. De ter Hürne-vloerenstudio vindt u onder:

www.terhuerne.de/vloerstudio (engelstalig)

In de vloerenstudio kunt u zelfs voor uw eigen huis de vloer van uw dromen virtueel zichtbaar maken. Stuur ons een foto van uw woonruimte en u bent al weer een stapje dichter bij de werkelijkheid.

51


ter Hürne is de specialist voor hoogwaardige en individuele interieurvormgeving. Voor mensen die hun eigen persoonlijkheid tot uitdrukking willen brengen.

www.terhuerne.de Wall and ceiling design

La mi nat e f l o o r s

Solid wood planks

Developing personality

En g i n e e re d p a rq u e t f l o o r s

Showing character

E n j oy t h e moods

ter Hürne GmbH & Co. KG Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn · Germany Phone +49 2862 701-175 · Fax +49 2862 701-121 export@terhuerne.de · www.terhuerne.de

01.2011 | 96226 | NL | Wijzigingen voorbehouden – Afgedrukt op milieuvriendelijk papier.

De fi ni ng sty l e

De Graaf Amsterdam | Brochure AVATARA Floor  

Vloeren van de 21e eeuw.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you