Page 7

Gouda.actueel 7

Uniek concept Kindcentrum Westergouwe Kindcentrum Westergouwe, dat op 22 augustus opengaat, heeft een voor Gouda uniek concept. Het is een initiatief van drie school besturen van katholiek (de Groeiling), protestant-christelijk (de Vier Windstreken) en openbaar onderwijs (Stichting Klasse). Gezamenlijk starten zij deze nieuwe basisschool, in plaats van drie afzonderlijke scholen. Bij dit project is verder kinderopvangorganisatie Quadrant Kindercentra betrokken.

Op 22 augustus starten in het tijdelijke gebouw in Westergouwe tussen de elf en twintig kinderen aan hun nieuwe schooljaar. De school is niet christelijk, niet katholiek, niet openbaar, maar van alle drie wat. Er is volgens directeur Miriam de Man bewust voor gekozen om niet drie aparte scholen neer te zetten, maar te streven naar één locatie. “Hoe we precies vorm gaan geven aan de levensbeschouwingen, moeten we nog bekijken. Dat doen we ook

samen met de ouders. Van alle drie zal iets terug te vinden zijn. In alle scholen besteden we tegenwoordig aandacht aan levensbeschouwing en wereldgodsdiensten. Dat is op zich niet nieuw. We zullen veel met thema’s werken en bewust het gesprek aangaan met elkaar.” Het Kindcentrum Westergouwe biedt één doorgaande leerlijn en één pedagogisch klimaat. Medewerkers van de peutergroep, de buitenschoolse opvang en de basisschool werken als één team samen. “De pedagogisch medewerker die ’s morgens in de

peutergroep draait, kan ’s middags meedraaien op school en later

weer binnen de bso.” Niet alleen de medewerkers zijn flexibel, ook de leerlingen. Ze zitten niet meer de hele dag in één lokaal, met één leerkracht voor de klas. Ze draaien mee in stamgroepen met een vaste leerkracht, maar daarbuiten krijgen ze lesstof aangeboden aangepast aan hun talenten. Voorlopig is Kindcentrum Westergouwe gevestigd in een tijdelijke voorziening die zes jaar blijft staan en kan uitgroeien naar twaalf lokalen.

Lachgas voor kinderen op Spoedeisende Hulp GHZ Kinderen die een vervelende behandeling op de Spoedeisende Hulp van het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) moeten ondergaan of angstig zijn voor hun behandeling, kunnen sinds kort lachgas toegediend krijgen. Lachgas voorkomt volgens het GHZ onnodige pijn en angst tijdens medische ingrepen. Kinderen zijn vaak angstig als ze op de Spoedeisende Hulp komen, waardoor een behandeling een nare ervaring kan zijn en lastiger uit te voeren is. Een belangrijke manier om een kind op de Spoedeisende Hulp verdoving en pijnstilling te geven was een infuus. Sommige

patiënten stribbelden hierbij zo tegen dat kinderen met een grote wond of botbreuk soms opgenomen moesten worden voor een behandeling onder narcose op de operatiekamer. Lachgas ontspant, maar het kind kan nog wel reageren en dus aangeven wat het voelt of signaleert. Zo gaat de behandeling vaak sneller. Lachgas is volgens het GHZ een onschuldig middel dat wordt toegediend met een mondkapje. Er hoeft dus geen naald ingebracht te worden. Het werkt binnen enkele minuten en is, na verwijdering van het kapje, in een paar seconden uitgewerkt.

Aafke van Leeuwen in jury jeugdlintje Wereldkampioene Jiu Jitsu fighting Aafke van Leeuwen (23) is toegetreden tot de jury die bepaalt wie een kinder- en jeugdlintje ontvangt. Zo’n lintje is bedoeld voor kinderen of jongeren die een bijzondere prestatie leveren aan de maatschappij. Gezien de bijzondere sportprestaties van Aafke van Leeuwen is haar gevraagd zitting te nemen in

de jury. Daarop heeft ze positief gereageerd. De samenstelling van de jury is nu als volgt: zangeres Hind Laroussi, beelden kunstenaar Willem Hesseling (voorzitter), Olympisch kampioene Danielle de Bruijn en Dorien Ketel namens Gouda Bruist.

Weekblad deGouda, weeknummer 23 - 2016  

Weekblad deGouda, weeknummer 23 - 2016

Weekblad deGouda, weeknummer 23 - 2016  

Weekblad deGouda, weeknummer 23 - 2016

Advertisement