Page 1

Weekblad nr. 40 • degouda.nl

Derde editie Whisky is Goud(s) pagina 37 ACTIEDAG EN

PASFOTO’S

van 10.00-17.00 uur

Lijsten + inlijsten

6 t/m 8 oktober

donderdag 6 oktober koopavond

Het adres voor een probleemloos dak

06 - 16 56 84 63 | Stolwijk www.bkdakbedekkingen.nl

SHOWROOM James Wattstraat 5 (Gouwestroom) Gouda

3 wettelijke norm + 3 ‘leuke’

passe-partouts Lange Groenendaal

33

Open vanaf 08.30 uur


Goudse_restaurant week_poster_A3_(cPDF).pdf

1

12-09-16

20:44

RESTAURANT WEEK

31 oktober t/m 6 november C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

S ’ U N E M E DE MOOIST

, 5 2 € R VOO KIJK VOOR ALLE DEELNEMENDE RESTAURANTS OP

WWW.GOUDSERESTAURANTWEEK.NL DE GOUDSE RESTAURANTWEEK WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

GRAFISCH ONTWERP


inhoud

Wilt u als ZZP-er aan de slag of bent u reeds werkzaam als ZZP-er? Wij helpen u graag (verder) op weg.

weeknummer 40

06

Politiek

11

Wonen in Gouda

16

Vacatures

26

Kunstenaars in Gouda

28

Fietstocht naar Amsterdam

32

Boerin op sokken

34

Win een kaasmeisjeskalender

37

Oud Gouda

Al voor € 799,- excl. BTW per jaar nemen wij uw financiële rompslomp uit handen. Dit is inclusief het voeren van de administratie, het doen van periodieke aangiften BTW, het opstellen van de jaarcijfers en doen van aangifte Inkomstenbelasting. Daarnaast krijgt u bij ons de aandacht die u verdient.

Geïnteresseerd? Wij staan u graag te woord! Westhaven 37, 2801 PL te Gouda www.stoppelenburg-fd.nl info@stoppelenburg-fd.nl

Goed leren zingen?

20

Achter de schermen bij Gouda Media Groep

GOUDSEPOPSCHOOL.NL

Te koop/te huur

Bedrijf units

Column

v.a. 19 m2 WWW.DESTELLING.info

Beatrijs Lubbers

Er ontbreekt nog iets in het rijtje: de gemeentelijke natuurprijs Natuurlijk zijn we trots op alle prijzen die Gouda de laatste jaren gekregen heeft: beste schouwburg, beste bibliotheek, beste binnenstad, beste warenmarkt. Maar er ontbreekt een prijs in dit rijtje: De gemeentelijke natuurprijs. Gouda heeft deze prijs een aantal jaren geleden gekregen, omdat ze voorloper was in het ecologische beheer van het groen. Gouda stopte veel eerder met gif en het wegbranden van onkruid dan andere gemeenten. De zorg die aan het groen is besteed, heeft zijn vruchten afgeworpen. In de bermen groeien maar liefst 200 verschillende soorten planten. In de gemeenten in de omgeving maar 100! En van het geld dat de gemeente met de prijs gekregen heeft, is destijds het

infocentrum Heempad gebouwd. Nog steeds komen daar veel groepen voor rondleidingen en vragen om informatie. Een prachtig stukje Gouda; de Bloemendaalseweg en omgeving. Zo mooi landelijk en dat zo dicht bij de stad. De man

In de bermen groeien maar liefst 200 verschillende soorten planten die zoveel gedaan heeft voor het behoeden van het ecologische evenwicht is André van Kleinwee, de stadsecoloog. Hij heeft er nu ook een boek over geschreven. De gemeentelijke natuurprijs is inmid-

dels door het Rijk afgeschaft. Maar laten we deze natuurprijs voortaan wel in het rijtje noemen van prijzen waar we trots op zijn. En laten we vooral het beleid voortzetten dat tot die prijs geleid heeft: zorg voor de natuur. Niet spectaculair, maar behoedzaam: stapje voor stapje, zoals André altijd voorgedaan heeft. Om te beginnen nu natuurlijk met het Singelpark: een groene long rondom de binnenstad. Wat een geweldig idee. En weer nemen de bewoners het voortouw, deskundigen brengen vrijwillig hun kennis in, een café biedt zich aan als ontmoetingsplek. Gouda, een stad met bewoners om trots op te zijn. Ik ruik weer een nieuwe prijs in aantocht.

Vermeulen B.V LoodgietersInstallatie- en Dakbedekkingsbedrijf

Gas, water en riolering Gas- en centrale verwarming (medisch) sanitair Lood- en zinkwerk Dakbedekking Onderhoud gasapparatuur Johan den Haenstraat 9 - Gouda Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393


Samen spelen, leren & ontdekken op een peutergroep van Quadrant

kom 8 oktober naar het

Oogstfeest!

bij Natuurwinkel Gouda

Vanuit een veilige omgeving kunnen peuters van 2 tot 4 jaar hun wereld een stukje uitbreiden, nieuwe uitdagingen vinden en contact leggen met andere kinderen. Zo zorgen we voor een zo goed mogelijke aansluiting en wordt de stap naar het basisonderwijs minder groot.

Elstar Appels

Oranje pompoen

Nederland Per kilo

Nederland Per kilo

100

250

Bastiaansen Herfstkaas 100 gram 1.39 kiloprijs 11.90

1

19

en kijk n m o k n e eve pro n! eve bel

pr va ofit nd e e e er oo aa gstf xtra nb ied eest in ge n!

samen voor het kind Natuurwinkel Gouda Lange Groenendaal 99 2801 LS Gouda 0182 - 513 260 www.natuurwinkel.nl

Uw kind aanmelden? Bel: 0182 689 896 of kijk op: www.quadrantkindercentra.nl /natuurwinkelgouda

STAATSLOTERIJTREKKING 10 OKTOBER

VOL = VOL

ALTIJD PRIJS!

100 X KANS MET EEN BOULEVARD Speel mee met 100 staatsloten voor slechts

â‚Ź17.

50

Primera Herman Kok Markt 68a 2801 JM Gouda T 0182 52 84 70

Openingstijden Ma t/m wo: 08.30 - 18.00 Do-vr: 08.30 - 19.00 08.30 - 18.00 Za: Zo: gesloten

Aanbiedingen zijn geldig van 3 t/m 16 oktober 2016


Gouda.actueel 5

De Ark en kinderdagcentrum Gemiva samen in Driestargebouw Clematislaan 2 wordt de locatie waar ZMLKschool De Ark en kinderdagcentrum Bloemendaal van Gemiva-SVG Groep gezamenlijk worden gehuisvest. Hiermee wordt een oplossing gevonden voor een langlopende herhuisvestingsvraag voor De Ark en een langgekoesterde wens een locatie samen met het kinderdagcentrum mogelijk te maken. Het gebouw is nu nog eigendom van het Driestar College, dat op termijn gaat verhuizen naar een nieuwbouwlocatie aan het Ronsseplein. Naar verwachting zal het pand aan de Clematislaan in augustus 2018 in gebruik worden genomen.

De Ark is al jaren op zoek naar een locatie om samen met kinderdagcentrum Bloemendaal van Gemiva-SVG Groep nieuwbouw te realiseren. Eerdere plannen om beide voorzieningen samen met een islamitisch centrum te vestigen in de voormalige PWA-kazerne zijn afgeblazen.

Na de zomervakantie van 2017 begint de verbouwing Daarna heeft een meerderheid in de gemeenteraad het college verzocht zich maximaal in te spannen om een locatie te vinden waar gezamenlijke huisvesting van De Ark en het kinderdagcentrum mogelijk zou zijn. Met

Clematislaan 2 is deze locatie gevonden. Het gebouw wordt geheel gestript en daarna volledig gerenoveerd. Op dit moment is in het gebouw aan de Clematislaan één van de locaties van het Driestar College gevestigd. Deze school heeft voor deze vestiging nieuwbouw in voorbereiding bij de hoofdlocatie aan het Ronsseplein. Het is de bedoeling dat het schoolgebouw aan de

Clematislaan na de zomervakantie van 2017 vrij komt, waarna De Ark en het kinderdagcentrum met de verbouwing kunnen beginnen. Voor beide bouwprojecten is extra geld nodig, bovenop het budget waarover de gemeenteraad eerder al heeft besloten. Het college wil dit extra geld beschikbaar stellen. De raad beslist hierover bij de begrotingsbehandeling.

‘Containeroverslaghaven past beter bij Goudse Poort dan op Sluiseiland’ Wijkteam Korte Akkeren vindt de vestiging van een containeroverslaghaven langs de Gouwe bij de Goudse Poort een veel logischer optie, dan de vestiging ervan op het Sluiseiland. De komst van een containerhaven op die plek, die de bestemming recreatiegebied heeft, is een ‘heel slecht idee voor de leefbaarheid van de wijk’, schrijft het Bep Rijsbergen, voorzitter van Wijkteam Korte Akkeren, in een brief aan de gemeenteraadsleden van Gouda.

‘Zowel de lokale politiek als het bedrijfsleven moet tot bezinning komen en de twee alternatieven beter tegen elkaar afwegen. De leefbaarheid van de wijk verdient

een beter plan.’ Op verzoek van het Goudse bedrijfsleven heeft de provincie Zuid-Holland onlangs opdracht gegeven een verkennend onderzoek uit te voeren naar een containeroverslaghaven op het Sluiseiland. Het Wijkteam Korte Akkeren ziet de uitkomst van dit onderzoek met zorg tegemoet. Het vraagt zich af of de provincie zich wel voldoende bewust is van de impact van een containerhaven op het Sluiseiland op de omgeving. Een containeroverslaghaven bij de Goudse Poort zou volgens het wijkteam een goed alternatief zijn. Het ligt op de route van bedrijventerrein Kromme Gouwe

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

naar de A20 ter hoogte van de afslag naar Go-stores en zorgt dus niet voor verkeersoverlast op de Koningin Wilhelminaweg of een ander woongebied. De locatie ligt net ten zuiden van de Coenecoopbrug, in een

verbreding van de Gouwe, restant van een afgesneden rivierbocht. ‘De ontsluiting voor verkeer naar alle bedrijventerreinen in MiddenHolland en richting Rotterdam is optimaal.’

foto wijkteam Korte Akkeren

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)


Gouda.politiek 6

Hoe kijken de partijen naar de crisis in de gemeenteraad? Die vraag legden we de afgelopen tijd voor aan de fracties. ChristenUnie koos ervoor geen terugblik te geven, maar met een ander onderwerp te komen. In de komende weken leggen we de partijen de vraag voor: wat moet er in de komende twee jaar vooral gebeuren en gaat dat lukken met de nieuwe zakencoalitie aan het roer?

Huibert van Rossum CDA

Actieprogramma zakencoalitie zet in op lastenverlichting en sport Gouda wordt weer bestuurd door een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. Burgemeester Milo Schoenmakers, die veel taken op zijn schouders kreeg de afgelopen tijd, kan de werkzaamheden weer verdelen met de nieuw aangetreden wethouders. CDA Gouda neemt deel aan de nieuwe zakencoalitie. Zeven partijen die deze nieuwe coalitie vormen maakten samen een actieprogramma. Met de ondertekening van dit programma is een brede basis gelegd om de periode tot 2018 te overbruggen. In die zin dus een zakelijke afspraak ter overbrugging. Vandaar ook de naam zakencoalitie.

TE BELA EN

GB G

G OUD A

N GE N

GEM E

Na alles wat er gebeurd is, lag de keuze voor: of we lopen totaal vast, of kijken we vooruit en zoeken we mee naar een werkbare oplossing, waarbij we kunnen bijdragen aan een verandering van beleid en bestuursstijl.

De uitkomst van de gevoerde gesprekken is dat zeven partijen met elkaar een zakencoalitie vormen. Zij dragen zes (deeltijd) wethouders voor. Deze werkbare oplossing met deelname van D66, PvdA, GoPo, CU, CDA, GroenLinks en SGP zorgt voor een zeer brede coalitie en betekent een forse verandering. Deze zakencoalitie was niemands eerste keus, maar het bleek simpelweg de enige werkbare oplossing. Tijdens de onderhandelingen hebben we met elkaar zakelijke afspraken gemaakt. Voor het CDA Gouda was een duidelijke vernieuwing in het bestuur een voorwaarde voor verandering. De verbreding met drie nieuwe partijen, te weten CU, CDA en SGP, betekent een belangrijke stap in de goede richting. Verder zijn in het actieprogramma belangrijke afspraken gemaakt voor het CDA Gouda.

Jan Willem van Gelder is de nieuwe CDA wethouder. Hij is gespecialiseerd in verandermanagement. Een daarbij passende, sterk inhoudelijke portefeuille maakt dat ook echt gewerkt kan worden aan een nieuwe bestuursstijl. Een aanpak waarin de Gouwenaar centraal staat. Daarnaast krijgt sport een flinke impuls en wordt er geĂŻnvesteerd in lastenverlichting. Goed ook voor de portemonnee van gezinnen en mensen met een middeninkomen. Dat zijn belangrijke punten voor de resterende achttien maanden tot aan de volgende verkiezingen. Wij zullen ons er voor de volle honderd procent voor inzetten om dit te realiseren. Werk aan de winkel!

#raad0182 Praat mee via twitter!


VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

DESSERT

Carpaccio gerookte eendenborst Carpaccio van gerookte eendenborst met appel rozijnen compote

Piccata Gouds Twee gebakken kalfsschnizels met een krokant jasje van Goudse kaas

Rijstepudding met zacht rood fruit Gekarameliseerde rijstepudding met een rode vruchtencoulis

Salade Nicoise Salade van aardappels, rode ui en haricots verts met gegrilde tonijn en sojasaus

Lasagne van kip Lasagne van malse kip met verse groenten en tomatensaus

Gouds Kaasplateau * Palet van Goudse kaassoorten met vijgenbrood en appelstroop

Gevulde Biefstuk Biefstuk gevuld met blauwaderkaas en paddenstoelen geserveerd met rode portsaus

(* meerprijs voor dit gerecht: € 2,-)

Najaarssalade Frisse salade van gemarineerde paddenstoelen, parmaham, verse vijgen en tomatendressing Mini Courgettes Gevulde courgettes met geitenkaas en verse appel Gevulde Portobello Portobello gevuld met feta, zongedroogde tomaat, olijven, cashewnoten en doperwtenpuree

Gepocheerd Scholrolletje Opgerolde scholfilet gevuld met gerookte zalm, wortel, prei en hollandaisesaus

Appeltaart uit het Groene Hart Warme appeltaart met verse slagroom en kaneelijs Coupe Walnoten Walnotenijs met heerlijke warme bosvruchten en slagroom

Vega Curry Milde curry met tofu, baboescheuten, paprika en noten met wilde rijst Wildgoulash In rode wijnsaus gestoofd wild met wortel en knolselderij geserveerd met wilde rijst en rode kool

Voorgerechten Rundercarpaccio; met balsamico, pijnboompitten en oude Goudse Vitello tonato; kalfs-rosbief met tonijnmayonaise Italiaanse hamrolletjes; verrassend gevuld Trio van vis Gebakken mosselen; in knoflookboter gebakken Knoflookchampignons met boerenbrood Soepen Soep van de chef; iedere keer lekker vers Goudse kaassoep; verrassend lekker Tomatensoep; vegetarisch en rijk gevuld Hoofdgerechten VLEES Varkenshaas van de grill Wiener schnitzel Spareribs, ketjap, honing, pittig of trio Kogelbiefstuk van de grill Lamsrack Gevulde kipfilet Kipsaté * Tournedos van de grill * Rib roast; 400 gram vlees Naar keuze: kruidenboter, champignonsaus, pepersaus, pindasaus of hollandaisesaus * I.c.m. het menu rekenen wij 4,- extra voor dit gerecht.

Prijs € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50

€ 6,50 € 6,50 € 6,50

€17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 21,50 € 21,50 €

1,50

Hoofdgerechten VIS Zalmfilet Forel Reuzengamba’s Gouds vispannetje; royale vangst in wittewijn-roomsaus Saté van Zeeduivel; bereid op Oosterse wijze

€ 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50 €17,50

Naar keuze: kruidenboter, champignonsaus, pepersaus, pindasaus, hollandaisesaus, wittewijn-dillesaus of stroganoffsaus

€ 1,50

Hoofdgerechten VEGETARISCH Goudse ovenschotel; verrassend rijk gevuld Gevulde courgette; met oesterzwammen en tomatensaus Desserts Coupe Bambino; kinderijsje Coupe Cherry; vanille-ijs met warme kersen Panna Cotta Goudse Tom Pouche; met stroopwafelijs Huisgemaakte chocoladeverrassing Dame Blanche Coupe limonchello Grand dessert Gewoon Gouds; voor 2 personen Gewoon Gouds kaasplateau; voor 2 personen Maaltijdsalades met boerenbrood en boter Rundercarpaccio; met balsamico, pijnboompitten en oude Goudse Warme geitenkaas; met spek en honing (kan ook vegetarisch) Vissalade; een royale vangst op een groen bedje. Griekse salade; met feta, komkommer, tomaat, olijven en uitgebakken spekjes Kindermenu’s Pannenkoekje; met stroop of suiker Kroket; runder-, kaas- of garnalenkroket. Kaassoufflé; met friet, appelmoes en een gezonde salade Kipnuggets; met friet, appelmoes en een gezonde salade Frikandel; met friet, appelmoes en een gezonde salade

€ 17,50 € 17,50

€ 3,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 10,00 € 10,00

€ 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50

€ 4,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00


Gouda.terugblik 8

Een twee maanden jonge kitten is maandagavond door de brandweer uit de boom bevrijd. De kitten, die niet meer naar beneden durfde komen, heeft ongeveer tien uur in de boom gezeten. De kitten sprong van blijdschap in de armen van de brandweerman en werd overgedragen aan de eigenaar van de kat (foto Raymond Aarsman)

De sectie Nederlands van het Coornhert Gymnasium organiseerde woensdagmiddag voor de tweede klas een middag ‘speeddaten met schrijvers’. Deze leerlingen maakten kennis met een aanstormende golf nieuwe fantasy auteurs. Dat gebeurde in het kader van de Nationale Kinderboekenweek die op 5 oktober is gestart.

Burgemeester Milo Schoenmaker en Godfried Barnasconi, voorzitter raad van bestuur Groene Hart Ziekenhuis, onthulden maandag de Zonnebloemauto. Deze auto is te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of een scootmobiel.

De Drukkerswerkplaats presenteerde zaterdag 1 oktober de nieuwe bibliofiele uitgave ‘Lied van de wormen’ van dichter Hans Dekkers en kunstenaar Ina van Zyl. De uitgave werd officieel overhandigd aan Piet Gerbrandy (winnaar van de Jan Campertprijs).

Gouda Goed voor elkaar heeft de kinderboerderij al veel bedrijven mogen verwelkomen die de kinderboerderij steunen met geld, materiaal of arbeid. Op dit bord zijn nog plaatsen vrij, laat de kinderboerderij weten. Door de forse verlaging van de subsidie de afgelopen jaren is sponsoring van bedrijven welkom. Mail voor meer informatie naar karin@ kinderboerderijgouda.nl.

Opnieuw sponsor kinderboerderij

Natuurlijk moest het op 4 oktober gebeuren. Op dierendag zette Peter de Klerck, eigenaar van Diertotaal Utopia opnieuw zijn handtekening onder het sponsorcontract van kinderboerderij De Goudse Hofsteden. Ook komend jaar zal hij de kinderboerderij weer steunen. Peter de Klerck is eigenaar van vier dierenwinkels in Gouda, Waddinxveen en Zoetermeer onder de naam Diertotaal Utopia. Al jarenlang is hij een tevreden sponsor van de kinderboerderij. Zo levert Diertotaal Utopia de voeding voor de konijnen en cavia’s. Het

gaat om veel meer dan sponsoring alleen, legt de eigenaar van de dierenwinkelketen uit: “Wij werken ook samen bij het organiseren van activiteiten, zoals de konijnen- en caviadag dit voorjaar.” Inmiddels

Trouwe collectant

Annemarie Hoogendoorn werd vorige week in de bloemetjes gezet omdat zij dertig jaar collectant is voor de Nierstichting. In 1986

startte ze dit vrijwilligerswerk. Aanleiding was de geboorte van haar dochtertje die een klein probleem met haar nieren had. Vorige week liep ze haar dertigste jaarlijkse collecte.


Erna Staal nieuwe directeur de Bibliotheek Gouda

Gouda.actueel 9

Zakencoalitie presenteert actieprogramma De fractievoorzitters van de nieuwe zakencoalitie van D66, PvdA, Gouda Positief, ChristenUnie, CDA, GroenLinks ( met steun van SGP) hebben woensdagavond hun actieprogramma aangeboden aan de Goudse gemeenteraad. Ook werden deze avond de wethouders geïnstalleerd.

Het actieprogramma verwoordt vijftien onderwerpen waar de coalitie de komende periode extra aandacht aan gaat besteden, in aanvulling op het bestaande coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’ Het actieprogramma spreekt onder meer over de koopzondagen. Men wil het huidige beleid handhaven, wel gaat men inventariseren wat de gevolgen zijn van het intrekken van de Zondagswet en hoe die kunnen worden opgevangen. De zakencoalitie zal in deze bestuursperiode geen experimenten met gereguleerde wietteelt toestaan. De Spoorzone, het gebied vanaf het Huis van de Stad tot aan het Hamstergat, krijgt een ruimere bestemming, zodat niet alleen kantoren, maar ook maatschappelijke of religieuze instellingen zich daar kunnen vestigen. Verder streeft de coalitie naar een kanteling in het sportbeleid. Het accent komt meer dan voorheen te liggen op het stimuleren van sport als verbindende kracht in de samenleving. Nieuw zijn de wethouders JanWillem van Gelder (CDA). Hij krijgt 0,9 fte en gaat zich onder meer bezighouden met burgerparticipatie en burgerinitiatieven, communicatiebeleid en sport. ChristenUnie wethouder Corine Dijkstra (0,8 fte) krijgt Wmo, inclusief beschermd wonen en maatschappelijke opvang, jeugd en welzijn en vernieuwing van het sociaal domein in haar pakket. Hilde Niezen (GroenLinks) keert terug en krijgt weer stedelijk beheer, verkeer en duurzaamheid (0,8 fte). Daphne Bergman (D66) gaat zich bezighouden met binnenstad, onderwijs, toerisme (095 fte). Rogier Tetteroo (PvdA) keert met 1 fte weer terug op ruimtelijke ordening, wonen en sociale zaken. En Jan de Laat (Gouda Positief, 0,95 fte) blijft op financiën.

Goudse Schouwburg wint ANWB Theaterprijs De Goudse Schouwburg heeft gisteren de ANWB Theaterprijs voor het ‘Meest gastvrije theater van Nederland’ gewonnen. Bij deze verkiezing kiezen ANWB-leden welk theater het meest gastvrij is.

Voor de verkiezing waren 253 theaters genomineerd. Leden spraken hun waardering uit

voor de bereikbaarheid, het prijsniveau, horeca, de sfeer en uitstraling, het zitcomfort, het zicht op het podium en het aanbod van voorstellingen. In totaal werden ruim 23.000 stemmen uitgebracht. Niet alleen kwam De Goudse Schouwburg als winnaar uit de bus in de categorie Middelgrote gemeente, ook de overall prijs

van Meest Gastvrije Theater van Nederland ging naar Gouda. Een trotse Nel Oskam (schouwburgdirecteur) vertelt: “Dit is een prijs voor al onze medewerkers. Gastvrijheid is mensenwerk. Het is dan ook voor iedereen een fantastische pluim om deze publieksprijs te mogen ontvangen.”

HOOGTSTE INKOOP OUD GOUD EN ZILVER

P!!! LETtrO a hoge

Ex jben inruilprid goud u tegen o _QVSMT QVWVbM

Stemmen op paspoort Gouwenaar Willem Post

Streekarchief Midden-Holland doet mee met de landelijke verkiezing ‘Door de Nederlandse archieven’. Hierin strijden bijna vijftig archieven om de titel ‘Stuk van het Jaar 2016’. Het streekarchief heeft het paspoort van Gouwenaar Willem Post uit 1828 ingestuurd. In de maand oktober presenteren de deelnemers hun archiefstuk op www.stukvanhetjaar.nl. Het genomineerde archiefstuk moet een goed beeld geven van hoe mensen door de eeuwen heen grenzen maken, veranderen, verleggen, bewaken of oversteken. Tot en met 27 oktober kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete archiefstuk. Bij de afsluiting van de Maand van de Geschiedenis wordt de winnaar bekendgemaakt. Wie meer te weten wil komen over deinzending van streekarchief Midden-Holland, kan kijken op www.samh.nl/stuk-van-het-jaar.

eigen collectie in opdracht

Uit eigen fabrikaat, voor elk budget v0WWOste dagkoers vEerlijk, discreet en veilig eili eilig v)TRIIZMMn vertrouwd adres vZonder afspraak vVrijblijvende taxatie v,Qrect contant geld v=_M`XMZ\QVOW]LbISMV

Erna Staal (52) is benoemd als nieuwe directeur van de Bibliotheek Gouda. Staal was de afgelopen jaren zakelijk directeur van Museum Beelden aan Zee in Den Haag. Daarvoor was zij uitgever bij Uitgeverij AtlasContact. Staal zal op 1 december starten als nieuwe directeur. Erna Staal: “Ik kan niet wachten om te kunnen gaan werken bij de beste bibliotheek van Nederland. Een plek waar kennismaken en kennisdelen centraal staan. Ik sta te popelen om samen met de partners van de bibliotheek, zowel in de Chocoladefabriek als in de stad, aan de slag te gaan. Samen met al het personeel van de Bibliotheek Gouda wil ik het succes bestendigen en uitbouwen. Zo zorgen we dat de Bibliotheek Gouda de leidende culturele instelling blijft die het nu is. Een bibliotheek met een voorbeeldfunctie, die andere bibliotheken door het hele land heen weet te inspireren.”

cursus

van eenvoudig tot exclusief of luxe… Uk koopt rechtstreeks uit eerste hand - Laa Laagste prijs, hoge kwaliteit garantie -G Gratis graveren - LLevenslang garantie op materiaal -G Gratis briljant (0,03 ct wesselton VS)

Damar juwelier • Korte orte Groenendaal rroenendaal 9 • 2801 JP Gouda • Tel: +31 (0) 182 517 235

workshop

openingstijden woensdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 zaterdag: 10.00 17.00

Dit weekend tijdens Open Atelier Gouda op zaterdag en zondag geopend.

Edelsmid FB • Lange Groenendaal 112 • 2801 LV Gouda • www.edelsmidfb.nl • Tel. 06-19195884


Zaterdag 8 oktober.

Aanbiedingen zijn geldig tot en met 31 december 2016.

Najaarshow verwarmuuir.ng

Wij bestaan dit jaar:

van 10.00 tot 14.00

Al deze ketelfabrikanten staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Itho Spider thermostaat spIDer Connect bestaat uit de slimme klimaat thermostaat, Gateway en bijbehorende Apps. Geschikt voor OpenTherm® geregelde CV-ketels en WarmtePompen.

TrendLine is uitgerust met de slimste software van dit moment, Intelligence Plus. De software ontdekt zelf de patronen in uw warmwatergebruik en zorgt zo voor de optimale balans tussen comfort en energiebesparing. Energiebesparing: € 199,per jaar (bij een gasverbruik van 2000 m3). Laagste elektriciteitsverbruik.

Eén slimme draadloze thermostaat voor ventilatie, verwarming, tapwater, verlichting en andere elektrische apparaten: Bediening op afstand – altijd en overal, ook buiten de deur met app op smartphone, tablet of PC. Altijd inzicht in en controle over verbruik en comfort. Toont historie van electra en gas verbruik. Eenvoudige en snelle installatie. Communiceert draadloos met Itho Daalderop ventilatiesystemen.

Trendline II

Energieleverancier onafhankelijk. Geen abonnement of vast contract nodig. Klokfunctie: Op de thermostaat is een dagklok in te stellen, zodat hij als complete klokthermostaat kan worden gebruikt.

Kombi Kompact HReco Door het toepassen van een nieuw warmtelabyrint worden ongekende prestaties gerealiseerd. Met een rendement op warmwater van maar liefst 101,4% verlegt Intergas de grenzen opnieuw. Het resultaat: een uitzonderlijk zuinige werking jaar na jaar.

15 jaar garantie.

Woonhuis ventilator CVE ECO RFT. Verbruikt tot 83% minder energie dan vergelijkbare producten. Lagere installatiekosten bij toepassing van draadloze bediening. Bediening mogelijk vanuit de keuken en de badkamer met RF-regelaar. Ook verkrijgbaar in een handig alles-in-één ventilatiepakket, waarbij alle bestaande MV-boxen één op één zijn te vervangen. Fluisterstil.

EcoTEC plus hr-ketel met vSmart WiFi thermostaat. Energiezuinige hr-ketel. Hoog comfort voor douche en bad. Twee keer op rij “Als beste getest” door de consumentenbond. Zuinige A-label pomp. Beschikbaar in alle CW klassen.

Gegarandeerd rendement!

Zeker Groen verandert de energiewereld in samenwerking met Bol BV.

Bespaar ruim € 60,- per jaar met goede ventilatie!

Sluit nu vóórdat het stookseizoen weer begint een service en onderhoudscontract af: Het hele jaar verzekerd van warmte en warm water. Vóór 10.00 uur gebeld, dezelfde dag geholpen (op werkdagen). Bij storingen dag en nacht bereikbaar. Langere levensduur van uw ketel. Elk jaar vakkundig onderhoud aan uw cv ketel. U heeft al een onderhoudscontract voor € 75,- per jaar.

In de maanden oktober t/m december betaald u géén eenmalige administratie/voorrijkosten t.w.v. € 20,–

Zonnepanelen en een nieuwe CV-ketel netto vanaf 8 euro per maand!

24 uurs servicedienst. Prijzen zijn inclusief B.T.W. Vraag naar de voorwaarden. De goedkoopste in de regio. Nijverheidsstraat 20t Gouda t tel 0182 - 541041 t e-mail: info@bolverwarming.nl t www.bolverwarming.nl


Gouda.wonen 11

Bol B.V. bestaat veertig jaar Bol B.V., een Gouds bedrijf in de installatietechniek, viert zijn veertigjarig bestaan. Het bedrijf is in 1976 opgericht door de heren W. Bol en J.P.J Boegheim.

In deze periode was het kantoor nog aan huis aan de Stolpenburg en was de kantine de keukentafel. In de veertig jaar daarna is er veel veranderd. Bol B.V. maakte een flinke groei door en verhuisde naar een groot pand aan de Nijverheidsstraat 20. Zaterdag 8 oktober wordt het veertigjarig bestaan uitgebreid gevierd met een najaar show met veel feestelijke aanbiedingen. Belangstellenden zijn welkom tussen 10.00 en 14.00 uur aan de Nijverheidsstraat in Gouda. In die beginjaren lag de voorraad aan materiaal in verschillende pakhuizen door de stad. Dit

Baderie van Wijk zoekt een:

Leerling badkameren sanitair verkoper m/v

Baderie van Wijk biedt alles op het gebied van sanitair, maar ook op het gebied van tegels, zonneboilers, cv ketels en radiatoren. Met een ruim assortiment aan baden, douches, wastafels, badmeubels, toiletten, kranen en accessoires is Baderie de plek voor alle sanitair aankopen. Wegens uitbreiding van ons verkoopteam zijn wij op zoek naar een leergierige verkoper. Functieomschrijving: Je weet door je kennis, enthousiasme en persoonlijke aandacht in korte tijd het vertrouwen van de klant te winnen om zodoende een verkoop te realiseren. Op de winkelvloer adviseer en verkoop je actief sanitair, tegels en accessoires. Je bent een gedreven verkoper en snapt als geen ander de balans tussen sales, hospitality en advies. Je werkt nauw samen met collega’s op de winkelvloer en met collega’s van de buitendienst.

was niet erg efficiĂŤnt. Daarom besloot men een pand te huren aan de Gouderaksedijk. Bol B.V. werkte in die jaren over het algemeen voor de particuliere markt en voor woningcorporaties. De kleine woningcorporaties werden steeds groter en Bol B.V. groeide mee. In 2003 droegen de oprichters W. Bol en J.P.J. Boegheim het stokje over aan J.J.A van Treijen en A.T. Everling, die vanaf het begin werkzaam waren bij Bol B.V. De groei in het bedrijf zette door en men besloot naar een groter pand aan de Nijverheidsstraat 20 te verhuizen. De particuliere sector groeide gestaag en vanaf 2010 ging het bedrijf zich ook meer richten op de grotere beheermaatschappijen die vele bedrijfspanden in hun bezit hebben. De werkzaamheden breidden daarmee uit naar

Functie-eisen: 3"-+/+#(!'-%&(-(/#,(/+%))* 3"-'#(#'&(#*&)'+#"-#(! commercie, retail of horeca 3&.#,-+-!)(+0(,(/(%&(-( bent proactief en commercieel ingesteld. 3+/+#(!'-,(#-#+() 0+%(#(+-#& is een voordeel, maar geen noodzaak. 3"(#,"#(2#"-%((#,/( badkamerinstallaties en productkennis sanitair & tegels is een prĂŠ, maar training in de praktijk behoort tot de mogelijkheden. 3"-#$/))+%.+)''+#5&0+%+/+#(! 3(-+-# ()*&),,#(!,!+#"- 3(-!0()''-()'*.-+- werken 3+%()*2-+!2)(!%))*/)((( feestdagen vind je geen probleem 3(-0))("-#!#(+!#)). Wij bieden: 3 (-&.+(  ..+*+0% 3(*,,(,&+#,'-((-+%%&#$% provisieregeling 3)0+%, +0+#$-'0)+%( collegialiteit hoog in het vaandel staan 3),.(#++#,/))+0+( zoals bijvoorbeeldeen pensioenregeling, personeelskorting en bedrijfsuitjes. Ben je geĂŻnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie en CV met foto van jezelf (+ #( ) +#!).(&-/+0#(/(#$%. #$%/))+'+#( )+'-#)*+#!).(& Indien je in aanmerking komt voor een gesprek ontvang je van ons een uitnodiging.

onderhoud en vervanging van grote luchtbehandelingskasten, cascade systemen, luchtverwamers en airco’s. Verder voert men keuringen uit van brandslanghaspels, brandblussers en noodverlichting. Onlangs is het

complete wagenpark vervangen voor acht nieuwe Peugeot Partners en is Bol B.V. in een nieuw jasje gestoken. De huisstijl werd aangepast. Bol B.V. verleent zijn service niet alleen in Gouda, maar rijdt momenteel door het hele land.


WITGOEDOUTLET GOUDA

voordeel

WEKEN

Samsung addwash 8 kg wasmachine eco bubbel ww80k5400ww 2 jaar fabrieksgarantie

Deze week van €649,- voor

€549,-

Nieuw en gebruikt witgoed Alles met GARANTIE! Monteur aan huis € 20,- div. gebruikte FIETSEN

Ma. Di. - za.

12.00 - 17.00 uur 09.30 - 17.00 uur

Paradijs 20 Houtmansgracht - Gouda T. 0182 - 522 311

www.witgoedoutletgouda.nl

keuze acties met Hansgrohe, Sealskin, Sphinx Tegels en Easy Drain!

sanidrome.nl/voordeelweken Nieuwe Gouwe Oostzijde 11a 2801 SB Gouda (0182) 512 032

S N E ZO I E S DÉ

Met op lopende korting en tot w el 60%

G N I M I U R OP ! S A R G T S N KU

VO OR ....

BAAL NIET VAN GRAS, MAAR GENIET JAARROND!

eus veel k Heel oorten! s le uit ve

ht an ec Niet v cheiden! s der te on

MAAK UW TUIN VOOR ALTIJD MOOI! DE GROOTSTE LEVERANCIER VOOR:    

       

! NA

   

    

® k, ook rster Supe eeltuinen! p s voor

OPLOPEND TOT WEL

60%

KORTING ! Sla je slag

DELFT / /./

(#) // / /./!"'#, &-(+,$* +$%$ (,('

///.//.//.//.//./

WWW.KUNSTGRASGIGANT.NL


Viku Carpet cleaning www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39 Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING MEUBILAIR REINIGING Voor de komende veiling gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend (op afspraak) voor inname en gratis taxaties: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis?

• Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten, ook Perzische kleden en berbers • Direct beloopbaar (droogreiniging) • Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling • Meubilair eenvoudig verplaatsbaar • Behandeling meubilairreiniging (dry foam) zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen • Kostenbesparend en levensduur verlengend

Bel of mail voor informatie of een afspraak info@onderdeboompjes.nl

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte of demonstratie kijk dan op www.viku.nl of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

www.onderdeboompjes.nl

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice


18 OKTOBER VERKOOPEVENT VAN 19:00 - 20:30 UUR, DE KLEISCHUUR STADSWONINGEN TYPE MODICA

Inpandige garage

Voor en achter een buiten

Horeca om de hoek

KADEWONINGEN TYPE IRIS Boodschappen op loopafstand

Uitzicht op het water

Spelen op het plein

WONEN IN KONINGSHOF VANAF € 299.500,Boer Makelaardij Midden-Holland

0182 - 53 84 00

WWW.KONINGSHOFGOUDA.NL


Gouda.wonen 15

Drukke Open Huizen Route Het was druk afgelopen zaterdag tijdens de ERA Open Huizen Route. Er deden duidelijk minder woningen mee aan deze dag, Dat komt omdat er nu veel minder huizen te koop staan en woningen ook veel sneller worden verkocht dan de laatste jaren.

Bij de woningen die meededen was het, op een enkele woning na, een komen en gaan van bezoekers. Bij De Koning makelaars in Gouda vertelt Hanneke Mimpen: “De eerste zaterdag van oktober staat traditiegetrouw in het teken van de landelijke ERA Open Huizen Route. Opvallend is dat de interesse groot is voor woningen in Gouda van mensen van buiten Gouda. Dit zal alles te maken hebben met het feit dat de prijzen van woningen in Gouda nog maar heel beperkt gestegen zijn sinds de crisis voorbij is. Zeker in de grote steden als Rotterdam en Den Haag, maar ook in diverse plaatsen om Gouda heen, zijn de prijzen al veel eerder gaan stijgen. Dat is goed nieuws voor de eigenaren van woningen in Gouda.� De volgende Open Huizen Route is op zaterdag 10 december. Wie meer wil weten over deze open dag of een woning wil verkopen, kan binnenlopen bij De Koning makelaars op Keerkring 7 in Gouda, telefoon 0182 – 590900.

Het is weer snoeitijd! Bel 06-51711855 voor een afspraak

zich Wil je weten waar dit pand r bevindt in Gouda? Ga dan naa .nl uda ego w.d ww Âť Uitslag 29 september: Nieuwe Gouwe O-Z

Stadswinkel ‘Wonen in Gouda’ De pilot stads/woonwinkel ‘Wonen in Gouda’ aan de Kop van de Kleiweg gaat na een kleine week van proefdraaien op 8 oktober van start. In dit pand is (digitale) informatie aanwezig over diverse bouwprojecten in de stad. De Woonwinkel regelt zelf geen huur- of verkoop maar zet geĂŻnteresseerde kandidaten op het juiste spoor. Daarnaast is hier een outlet store gevestigd die gericht is op moderne woonaccessoires en styling.

Het initiatief is een samenwerking van de S.O.G. (Samenwerkende Ondernemers Gouda) en de gemeente in samenwerking met makelaars van Gouda en woningcorporaties Woonpartners en MozaĂŻek Wonen. De woonwinkel start in de voormalige Esprit winkel (Kleiweg 96) in combinatie met een luxe woon outlet store van een aantal binnenstadsondernemers.Volgens de initiatiefnemers leert de ervaring dat het op dit moment niet eenvoudig is om een koop- of huurwoning te vergelijken en te vinden, omdat veel informatie versnipperd is. Dat is het geval op het internet, maar er was ook geen fysieke plek waar makelaars en woningcorporaties hun gezamenlijk aanbod bij elkaar konden brengen. Men start met wonen, maar het aanbod zal snel worden uitgebreid naar winkelaanbod en aanbod van andere beschikbare panden in de stad.

Hoveniersbedrijf Aad van Zanten )FUHFIFMFTFJ[PFOHFOJFUFOWBOFFONPPJFUVJOENWKBBSSPOEPOEFSIPVE POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJFtBEWJFT 7PPSQBSUJDVMJFSFOCFESJKGTPOEFSIPVE UW TUIN VERZORGD DE WINTER IN? MAAK NU EEN AFSPRAAK!

8JKCFEFOLFOEFUVJOEJFCJKVQBTU8JKWFS[PSHFOFFOQBTTFOEUVJOQMBO [PSHFOWPPSFFO WPMMFEJHFBBOMFHFOHFWFOVXUVJOFFOPQLOBQPGPOEFSIPVETCFVSU,PSUPN XJKCJFEFO BMMFTWPPSVXUVJO)FUHFOJFUFOMBUFOXJKBBOVPWFS/FFNDPOUBDUPQWPPSFFOBGTQSBBL

Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kwaliteit? Wij gaan ervoor! AT(SBWFOIPGt$#/JFVXFSCSVH5t. UVJOFOFOCFTUSBUJOH!MJWFOMtXXXBBEWBO[BOUFOIPWFOJFSTCFESJKGOM


Gouda.vacatures 16 Ter versterking van onze werkplaatsen op verschillende vestigingen zijn wij op zoek naar collega’s voor de functie van:

BEDRIJFSWAGENMONTEUR

Wegens uitbreiding in de praktijk, hebben wij plaats voor nieuwe patiënten!

De functie Je stelt diagnoses en repareert zelfstandig bedrijfswagens en verdere toebehoren. Wij vragen ambitieuze sleutelaars, met een diploma voor 1e of 2e (bedrijfswagen) monteur of een diploma MTS autotechniek. APK keurmeesters voor zowel lichte als zware bedrijfswagens zijn ook van harte welkom. Wij bieden Een uitdagende functie in een prettige

Tandartspraktijk Kalmeijer

werkomgeving. Zowel interne als externe opleidingen behoren tot de mogelijkheden. Interesse? Je schriftelijke sollicitatie kun je richten aan Renée Goppel, Blom-DSW Nieuweweg 2, 2675 BC te Honselersdijk. Je kunt ons ook per e-mail bereiken: r.goppel@blomdsw.nl. Voor nadere informatie over ons bedrijf kun je de website bezoeken: www.blomdsw.nl.

Voor onze vestiging in Delft zijn wij tevens op zoek naar een (leerling) lasser/constructie-bankwerker!

Aderpolderweg 11, 2807 KL Gouda tel.nr. 0182-521941 www.tandartskalmeijer.nl

Blom-DSW bouwt aan een duurzame organisatie. HONSELERSDIJK • KATWIJK • GOUDA • ZOETERWOUDE • ZOETERMEER • DELFT

Opzoek naar een vaste baan in de bouw? Wij zijn op zoek naar voormannen, timmerlieden 1 en 2, metselaars en allrounders voor een vaste baan onder de CAO bouw.

Interesse? Zie voor voor meer informatie www.eprbouw.nl of bel 088-8383100 of stuur een mail naar admin@eprbouw.nl

Marconistraat 70 A

088-8383100 | 06-23036567

2809 PE Gouda

verkoop@eprbouw.nl

www.eprbouw.nl


ZOEKT Zelfstandige Monteurs üBen je in het bezit van een diploma MBO niveau 3 Elektrotechniek? üHeb je ervaring in de Elektrotechniek? üBen je enthousiast en beschik je over een zelfstandige en klantgerichte werkhouding? Kijk dan snel op onze website voor de volledige vacature! Kattegat 8d • 3446 CL Woerden • 0348 – 741 4925 • info@ero-electro.nl • www.ero-electro.nl

Dagelijks rugpijn

en al van alles geprobeerd? Het Rughuis is dé specialist in Nederland op het gebied van ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten

Het Rughuis heeft ons prima geholpen! Lees meer dan 240 ervaringen op onze website.

“Het Rughuis is een heel professionele organisatie met professionele hulpverleners die met veel persoonlijke aandacht en inzet werken aan de klachten en vooral ook de oorzaken van de klachten.” Ben Janssen “Het Rughuis heeft mijn leven weer een stuk leuker gemaakt en daar ben ik mijn behandelaren - Cynthia‚ Esther en Özlem heel erg dankbaar voor, zonder hen had ik het niet gered.” Astrid Hoogendoorn

Vestiging Rijnmond Cypresbaan 29, Capelle aan den IJssel

* * * * *

Individuele behandeling op maat Geen wachttijden Cliëntwaardering 8,9 Interdisciplinaire behandeling Volledig vergoed (excl. eigen risico)

www.hetrughuis.nl Tel. 088 000 16 00

Info-avond

Iedere dinsd ag & donderdag o m 19.00 uur Schrijf u in vi a: www.hetrug huis.nl

Of maak van daag nog een persoonlijke afspraak: 088 000 16 0 0


najaarsakties bij den Bleker schermen - planken - palen

v.a.

v.a.

€ 5,95

€ 119,80

v.a.

€ 6,95 p.m. tegels

blokhut De Aar afmeting: 290x230 cm

1,80 st VITO-STONE TEGEL Roma 40 x 30 x 6 cm

NATUREL Brunello Softcomfort lijn

974,-

1,80 st

1,80 st

VITO-STONE TEGEL Grigio 40 x 30 x 6 cm

VITO-STONE TEGEL Bolzano 40 x 30 x 6 cm

0x5

30 x 6

van 1.275,-

voor

ook in wildverband

cm

19,95m

NATUREL Nero Softcomfort lijn

2

veranda’s v.a.

937,-

NATUREL Grigio Softcomfort lijn

NATUREL Giallo Softcomfort lijn

overkappingen / carports

gen n u g ro te sh o w ro o m ko rt in GROTE BINNEN SHOWTUIN MET O.A. 25 TUINSETS, 4 TUINKAMERS EN VERANDA’S

den Bleker Hout BV Bernhardlaan 54-56, 2421 CE Nieuwkoop 0172 - 57 48 10

GROTE BESTRATINGS SHOWTUIN

den Bleker Tuinmaterialen (voorheen V.d. Poll) Zuidzijde 66, 2411 RT Bodegraven 0172 - 61 24 53

www.dbhout.nl Hout en tuinmaterialen voor bedrijf en particulieren Sinds 1924


Gouda.Tree of Wisdom 19

Gouds initiatief leert kinderen nadenken over waarden de glimlach van mijn moeder en die stelde me gerust.” Die geruststellende glimlach draagt ze nog steeds om zich heen. En deelt ze zelf weer verder uit.

s of Wisdo

os oph er

Tr

ee

m

Terugkeren naar de wortels. Dat is volgens Miriam Piña het recept voor een goed leven in een multiculturele samenleving, zoals ook Gouda die is. Hoe dat werkt, legde ze op de basisschool in Antwerpen uit aan de hand van bloemen. Ieder kind vond er één op zijn tafel. Sommigen hadden een prachtige bloem, anderen een minder mooie; ééntje die een beetje was geknakt, of een met een dubieuze kleur. Maar toen ze alle bloemen samenvoegden in een bos, bleken ze samen een prachtig boeket te vormen. Al die bloemen, mooi of niet, hadden hetzelfde nodig om te kunnen

groeien en bloeien: water, licht, warmte, aarde. “Ik wil dat mensen weer gaan stilstaan bij wat ze echt waardevol vinden. Om gelukkig te kunnen zijn, moeten we terugkeren naar onze wortels. Wie dat doet zal volgens Miriam ontdekken dat mensen meer gemeen hebben dan ze op het eerste gezicht denken. Hierover gaat ze het gesprek aan met kinderen in Antwerpen en straks ook in Gouda. De basisschool is hiervoor de beste plek, vindt Miriam Piña. “Kinderen kunnen zo goed nadenken en zijn zo wijs. We zouden meer naar de kinderen moeten luisteren.” Vooral naar wat kinderen vanuit hun multiculturele achtergrond aan wijsheid meebrengen.

y ver In e

Mensen kunnen nog zo van elkaar verschillen, uiteindelijk vinden ze dezelfde dingen belangrijk: liefde aandacht, respect. Als we teruggrijpen op onze –onderliggende- universele waarden, vinden we elkaar. Dat onder meer is wat de Goudse kunstenares en lerares Miriam Piña wil bereiken met haar project ‘Trees of Wisdom’. Het project, een echt Gouds initiatief, draait sinds een aantal weken op een multiculti school in Antwerpen en gaat 24 oktober van start op basisschool De Bijenkorf in Gouda. Het project leert kinderen filosoferen over wie zij zijn en wat zij waardevol vinden.

ch hil ild, there is a small p

Waardevolle glimlach

Oproep ‘Wat is voor u waardevol?’

Wat is voor Miriam Piña zelf waardevol? We zitten aan een lange tafel in haar lichte open keuken; ondertussen past ze op haar kleindochtertje. Ze straalt als ze over haar praat. Die band zal waardevol voor haar zijn. Maar ze wijst ook op een kunstwerk van haar hand dat goed zichtbaar aan de wand hangt. Ze maakte het toen ze, zonder familie, vanuit de Antillen naar Nederland was gekomen om aan de kunstacademie te gaan studeren. Ze voelde zich alleen. “In een soort visioen zag ik toen

Miriam Piña hecht veel waarde aan het kunstwerk van de glimlach van haar moeder. We zijn benieuwd wat bijzondere waarde heeft voor de lezers. Een muziekstuk, een voorwerp, een mooie uitspraak, alles is mogelijk. Laat het ons en andere lezers weten! Mail naar info@degouda.nl. Vermeld daarbij naam en adres en voeg een foto bij.


Achter de schermen bij Gouda Media Groep Radio, televisie, weekblad, websites, social media, Gouda Media Groep heeft het allemaal in huis. Het is bijzonder dat een kleine stad als Gouda een onafhankelijke media groep heeft die de inwoners via meerdere kanalen van informatie voorziet, vindt directeur Garro Wiersema. Zowel lezers, als ondernemers weten hun weg te vinden naar de mediakanalen van GMG.

KANAAL 63

KANAAL 63

Garro: “ We zijn een Goudse bedrijf dat verbinding maakt tussen inwoners onderling en tussen inwoners en ondernemers. Dat doen we tegenwoordig via alle vormen van digitale en analoge media. De krant is inmiddels een magazine geworden waarin je behalve nieuws vooral ook aansprekende rubrieken en reportages vindt.” De omvorming van krant naar magazine wordt sterk gewaardeerd door lezers en ondernemers, weet Garro. Weekblad deGouda is een magazine geworden dat, anders dan een krant die een dagwaarde heeft, een week blijft liggen op de keukentafel. Het weekblad valt aan het eind van de week in de brievenbus. Radio en televisie komen op andere momenten en manieren in huis. Vandaag nemen we een kijken achter de schermen van GMG, waarbij we vooral inzoomen op radio en televisie.

Patrrick Loderus

Patrick Loderus hoor je op de donderdagavond

A

ls je vaker op donderdagavond GoudaFM aan hebt staan zal je ongetwijfeld de stem van Patrick Loderus herkennen. Zijn sarcastische grapjes tussen de muziek door zijn ook niet te missen. Samen met Stefan Kruyt en Maarten Gish laat hij de beste, nieuwste en lekkerste dance nummers horen van het moment.

“Het eerste uur van de avond beginnen we eigenlijk altijd met wat gepraat. Rond het tweede uur komen de agendapunten en het nieuws aan bod. Meestal roept een van ons ook nog een stelling de wereld in, waarop de luisteraars dan weer kunnen reageren via twitter”, vertelt Loderus terwijl hij ondertussen de verschillende monitoren in de gaten houdt. Jongeren opleiden In het ‘dagelijks leven’ is de 35-jarige presentator instructeur op de heftruck in Pijnacker. Hier leert hij de ‘jonkies’ hoe het besturen van zo’n heftruck in zijn werk gaat. “Of ik nu radio presenteer of op de heftruck zit, iemand begeleiden of opleiden blijf ik leuk vinden. Super fijn dat ik in mijn werk en in mijn hobby dat element heb zitten.” Verder wil Loderus vooral een platform zijn voor jong talent en vertelt hij dat iedereen die geïnteresseerd is altijd welkom is in de studio. “Ik vind het mooi om te zien dat jonge onervaren mensen hier over de vloer komen, puur om te leren en beter te worden in het vak. Jongeren een opstapje bieden om misschien later verder te groeien in het vak, ja, dat is eigenlijk het mooiste om te doen.”


Gouda.FM 21

De maandagavond van Koen en Siets

M

aandagavond is de avond van Koen en Siets. Deze 21-jarige jongens hebben in ruim drie jaar meer dan 160 afleveringen gemaakt. Met items als ‘de Trending Topics’, de top 10 van de Goudse 40, een uitgebreid weerbericht en twitterrubriek #Gouda zorgen ze gegarandeerd voor een gezellige, muzikale maandagavond.

‘’Het programma is gemaakt voor en door Gouwenaars. We proberen elke week weer een gezellig, informatief en gevarieerd programma neer te zetten. Muziek staat centraal en we draaien voor ieder wat wils. Je kunt om 20.10 uur een oude plaat van Phil Collins horen, en gelijk er achteraan de nieuwste Justin Bieber. Ook op gebied van nieuws kan alles voorbij komen. Van wereldwijd nieuws naar een kort regionaal berichtje, het kan allemaal.’’ Koen en Siets zijn op dezelfde manier begonnen met het maken van radioprogramma’s. Beiden waren geïnteresseerd in nieuws en uiteindelijk besloten ze samen een mail naar de lokale radio omroep te sturen. In de jaren dat ze samen een show hebben, is alles volgens de jongens een stuk digitaler geworden. Onder meer de interactie via social media is echt een ding geworden.

Koen Wijbrands

Siets maakt in het weekend ook nog een ander programma, namelijk de Goudse 40. Dit is een hitlijst die Siets zelf samenstelt, door te kijken naar Spotify, Shazam en sinds kort Itunes. Puur kijken wat de Gouwenaar leuk vind is volgens Siets onmogelijk. v‘’Via de media die ik gebruik bij het samenstellen van de lijst, kun je niet zien wie wat leuk vindt. Zelf vind ik het vooral interessant om te zien hoe je een hit kunt scoren. Airplay op de landelijke radio is dan toch wel de beste manier.’’

Siets Roskam


Gouda.TV 22

KANAAL 63

Renate Visser presenteert De Week van Gouda

H

et programma ‘De week van Gouda’ geeft op vrijdagavond om kwart over zeven een terugblik op het plaatselijke nieuws van de afgelopen week. Een van de presentatrices is Renate Visser. Al ruim drie jaar is zij vrijwilligster bij GoudaTV en presenteert zij het nieuws voor De Week van Gouda op GoudaTV.

De 32-jarige Renate vindt het een hele eer om bij GoudaTV te mogen werken. Het feit dat ze zelf uit Gouda komt, maakt het presenteren van lokaal nieuws extra interessant voor haar. “Het is leuk om over het echte Goudse nieuws te horen en te vertellen. Er gebeurt namelijk altijd wel iets in de stad. En dat ik dan de mensen mag informeren over deze gebeurtenissen, ja dat is heel leuk om te doen. ” Groei Ondertussen is Visser uitgegroeid tot één van de vaste gezichten van GoudaTV. Pas het laatste jaar vindt zij dat ze zelf echt beter is geworden: “Ik merk aan mezelf dat ik het laatste jaar ben gegroeid. Als jij mij nu vergelijkt met hoe ik twee jaar geleden voor de camera stond, wat een verandering zeg! Het nieuws lezen gaat vlotter en je ziet aan mijn gezicht dat ik er plezier aan beleef. Dat laatste vindt de kijker trouwens erg belangrijk. Als ik er een dag iets minder mooi opgemaakt uit zie, of ik lach niet even vaak als anders, nou dan krijg ik dat zeker te horen van de kijkers!” Gelukkig belooft Visser nog lang niet weg te gaan bij de GoudaTV.

KANAAL 63


KANAAL 63

Gouda.TV 23

KANAAL 63

Robine Schmitz

‘Gouda Spreekt is een grappig programma om te maken’

R

obine Schmitz is een van de trouwe vrijwilligers die Gouda Spreekt presenteren. Naast haar studie aan de universiteit van Rotterdam loopt ze wekelijks de binnenstad van Gouda af om naar de mening van Gouwenaars te vragen.

“Gouda Spreekt is een leuk en grappig programma om te maken. We stellen wekelijks verschillende mensen dezelfde vraag en krijgen hun meningen en reacties te horen.” Vragen die gesteld worden zijn altijd gerelateerd aan een van de actuele onderwerpen in het nieuws. Het resultaat geeft een overzicht van de verschillende meningen die er onder de Gouwenaars leven. Die variëren nog weleens. Omdat we zonder vast script werken, heeft iedereen een eigen inbreng in het programma”, aldus Schmitz. Al twee jaar wordt Gouda Spreekt elke donderdag op GoudaTV uitgezonden. De kijker kan het komende seizoen veranderingen verwachten. “Het team heeft zat ideeën voor het programma. De plannen zijn er, dus het zou mooi zijn als we ze verwezenlijken.” Blijf vooral kijken om de veranderingen van Gouda Spreekt mee te krijgen. “En zorg dat je op donderdagmiddagen in de stad loopt zodat ik je kan interviewen.”


Achter de schermen bij Gouda Media Groep

g worden elke da Op de redactie t bedach mooie verhalen

vers van Enkele mooie co da weekblad deGou

GoudaFM DJ’s Siets en Koen

en geschreven! de pagina Opmaak van Gouda in weekblad de

De werkwijze van GMG

doet nog Reporter Youp check. even de sound

Presentatrices Jessica en Renate vlak voor de uitzending

Editor Alexander zorgt elke keer weer voor mooie producties


vrijdag 25 en zaterdag 26 november

Popkoorweekend in Gouda g Wilt u dit jaar no it? tgeb een nieuw kuns het voor

verbruikt, dan kan Is uw eigen risico prothese nog dit jaar een u gunstig zijn om se wordt voor 75% the pro De . ten aan te laten me sisverzekering. vergoed uit de ba praak !

Maak snel nog

een afs

Altijd al eens willen zingen in een gelegenheids-popkoor en optreden met live band? Dan is dit je kans!

Alweer voor het 7e jaar organiseren Lambert Mutsaers en Frans Meijer een popkoorweekend in Gouda. Het draait in dit weekend om het plezier van het samen zingen. Zangervaring is niet nodig, we werken zonder bladmuziek. Natuurlijk hebben we een mooie mix van leuke en aansprekende popsongs. Iedereen kan meedoen! De start is op vrijdagavond. Op zaterdagochtend gaan we verder met het instuderen van songs. ‘s Middags komt de band erbij. En op zaterdagavond sluiten we af met een spetterend optreden voor eigen publiek. DEELNAME

â‚Ź 95,- per persoon (incl. lunch op zaterdag)

LOCATIE

Cultuurhuis Garenspinnerij Turfsingel 34 Gouda

Meer weten of aanmelden?

www.popkoorweekend.nl 06-29546994 | mail@popkoorweekend.nl

0 4 e s d u o G Met Siets Roskam

uur Elke zaterdag van 11.00-14.00

GoudaFM.nl


Gouda.kunstenaar 26

Kunstenaars in Gouda Gouda is rijk aan kunstenaars. Wie zijn ze, wat maken ze en waarom juist dat? Weekblad deGouda gaat elke maand bij een kunstenaar langs. We laten de kunstwerken zien en praten over zijn of haar passie. Vandaag zijn we te gast bij beeldend kunstenaar Henrique van Putten, zij maakt fabelachtige diersculpturen van textiel

H

enrique van Putten (39) vormt samen met haar man en twee kleine kinderen een gelukkig gezin. Wonend in Korte Akkeren en met haar atelier gevestigd aan de Turfsingel, is ze al ruime tijd een echte Gouwenaar. Toch heeft de beeldend kunstenaar niet altijd in Gouda gewoond. Terwijl ze opgroeide in de bosrijke omgeving van Nijkerkerveen is haar voorliefde voor dieren ontstaan. “Ik ben gefascineerd door het boerderij- en buitenleven. Altijd al heb ik de beesten om mij heen bijzonder gevonden, dieren horen namelijk net zo goed bij het leven als mensen.” Henrique probeert met haar fabelbeesten een verhaal te vertellen. Met de gebreken die haar creaties vaak hebben, wil ze de gebreken van de mens weergeven. Niets of niemand is namelijk perfect en er zit ook iets moois in de lelijkheid daarvan. Haar stijl is zij naar eigen zeggen gaan ontwikkelen op de kunstacademie in Kampen. In 1999 is zij afgestudeerd als beeldhouwer en gespecialiseerd in het maken van driedimensionale dieren van textiel. Ergens verlangt Henrique soms wel terug naar haar studententijd: “Het was zo fijn om lekker te experimenteren en nog uit te vinden wat ik precies kon en wilde. Onbezonnen te werk gaan, dat kan ik nog wel eens missen.” Henrique van Putten is op het moment bezig met een project in de Ruimte van Rolf in Gouda (Lage Gouwe 148). Hier neemt zij haar werk van de afgelopen 12 jaar onder de loep en bestudeert ze haar ontwikkeling(en) van het afgelopen decennium. In het weekend van 29 en 30 oktober is de expositie te bewonderen voor publiek.


Huilend haasje Het haasje is gemaakt van een kledingstuk van een overleden persoon en kan in opdracht door haar gemaakt worden. Hierdoor krijg je een uniek aandenken aan deze persoon. Henrique raakte voor dit project geïnspireerd door het overlijden van haar oma. Het kunstwerk dient als ‘troostobject’. Textiel, wol 15 x 10 x 20 cm.

Counting crow Dit is één van haar laatste werken. Het werk is geïnspireerd door wat er gaande is in de wereld. Veel mensen zitten op het moment ‘gevangen’ in een nare situatie, letterlijk of figuurlijk. Op het kunstwerk is te zien dat de kraai vast zit, terwijl vogels meestal vrij zijn om te vliegen. Textiel, wol, kralen, hout 64 x 58 x 60 cm.

Dol Een hondje is meestal lief, echter is in deze creatie vooral de gemene kant van het beestje naar voren gebracht. Het werk is gemaakt voor de Zomer Expo 2016 met als thema ‘woest’. Meer dan tachtig uur werk zit in dit grote kunstwerk. Textiel, wol, touw 95 x 55 x 50 cm


OUD GOUDA

In deze rubriek brengen we elke maand een stukje van de geschiedenis van Gouda in beeld, waarmee we de historie van de stad levend proberen te maken. Het kan gaan om een huis zijn, maar ook om een standbeeld, een plaquette of een straat. Wat zien we als we er nu langslopen? Wat gebeurde er vroeger? Wie heeft het ontworpen? Wie hebben er gewoond, gewerkt, gespeeld? De Historische Vereniging Die Goude zocht het voor ons uit.

Een klein monument

ie op de fiets over de Kleiwegbrug en de Korte Vest de stad inrijdt, kijkt meestal voorbij aan een gebouwtje dat de moeite waard is. Helaas staat het tussen twee lelijke elektriciteitshuisjes, zodat pas als je ervoor staat, opvalt hoe bijzonder het is. Het gebouwtje is vierkant en vanaf de Korte Vest zie je drie kanten met alleen een raam. De deur zit aan de kant van het water. Het is een brugwachtershuisje. Het staat er sinds 1871 toen over de singel een draaibrug werd aangelegd. Op oude foto’s is te zien dat het brugwachtershuisje oorspronkelijk was versierd met een opvallende dakbekroning. Deze is in de loop van de tijd verdwenen. Later werd onderkend dat het een bijzonder gebouw betreft. Het brugwachtershuisje werd in 1998 aangewezen als gemeentelijk monument. Het is misschien wel het kleinste monumentale gebouw van Gouda. Bij het aanwijzingsbesluit wordt vermeld dat er in het midden van het dak een vierkant element is gemetseld. Dat is kennelijk de voet van de verdwenen dakbekroning. Nadat in 1963 de draaibrug was vastgelopen en in 1964 vervangen door de huidige brug, bleef het

Kleiwegbrug en Brugwachtershuisje in 1876 (collectie SAMH)

Brugwachtershuisje tussen twee elektriciteitshuisjes (foto’s Nico J. Boerboom)

Deel van een kaart uit 1874 (collectie SAMH)

Brugwachtershuisje vanaf Korte Vest

Brugwachtershuisje vanaf Blekerssingel

brugwachtershuisje in gebruik. In de jaren zeventig werd een verbouwing doorgevoerd. De deur werd verplaatst van de straatzijde naar de kant aan het water. Dat gebeurde met het oog op het drukke autoverkeer langs het huisje dat onmiddellijk aan de rijbaan staat. Sindsdien is er weinig aan het huisje veranderd. In een interview vertelt Frans IJsselstijn die in de jaren zeventig brugwachter was, dat er tegenwoordig een toilet in is. In zijn tijd moest hij nog gebruik maken van de voorzieningen van de Veemarkt, verderop langs de singel. De brugwachters hadden behalve met de brug ook met het publiek van doen. In de tijd van de draaibrug moesten zij schoolkinderen tegenhouden die tijdens het openen nog over de brug probeerden te rennen. Ook probeerden kinderen hun voet te zetten op de draaiende brug. In de Goudsche Courant van 1931 lezen we dat een jongen daarbij geblesseerd is doordat zijn voet bekneld raakte. Soms hadden brugwachters het te stellen met ongeduldige volwassenen. Zo klaagde de handelsreiziger Brehm in een brief van 1939 aan de directeur Gemeentewerken dat de brug ’s ochtends weer te laat open was gegaan zodat hij opnieuw niet zijn trein kon halen. De brugwachter had op zijn verzoek om haast te maken geantwoord: “dan moet je maar eerder uit je nest komen”.


Als eerste in Nederland de Hyundai IONIQ rijden? Speciaal Hyundai IONIQ introductieweekend Waddinxveen Donderdag 6 oktober 19:00 - 21:00 uur Vrijdag 7 oktober 9:00 - 18:00 uur Zaterdag 8 oktober 10:00 - 17:00 uur Zoetermeer Donderdag 6 oktober 9:00 - 18:00 uur Vrijdag 7 oktober 9:00 - 21:00 uur Zaterdag 8 oktober 10:00 - 17:00 uur U bent van harte uitgenodigd.

HYBRID

ELECTRIC

PLUG-IN HYBRID

Nu in onze showroom; de IONIQ! Maak kennis met ’s werelds eerste auto die keuze biedt uit drie verschillende elektrische aandrijflijnen: IONIQ Hybrid, IONIQ Plug-in Hybrid en IONIQ Electric. Kom langs voor een proefrit en ervaar zelf zijn comfort, veiligheid en exclusiviteit. Van der Linden Groep Zoetermeer: Zalkerbos 1, tel. 079 - 321 9302 Waddinxveen: Coenecoop 141, tel. 0182 - 632 100 Ontdek meer op lindengroep.hyundai.nl

HET BEGIN VAN DE AVOND IS NIET HET EINDE VAN JE DAG

DE NIEUWE SEAT ATECA

TECHNOLOGY TO ENJOY

IEDERE DAG ALS NOOIT TEVOREN. NU IN DE SHOWROOM. VANAF € 25.900 EN € 218 BIJTELLING* Als de avond valt, staat de nieuwe SEAT Ateca voor een totaal nieuwe beleving van je dagelijkse routine. De Welcome Lights bijvoorbeeld, die je iedere rit weer stijlvol begroeten. De Full LED, die de auto een uitstraling geeft die gezien mag worden. En met Media System Navi vind je moeiteloos de weg naar dat nieuwe restaurant in de stad. Zo beleef je een avond als altijd, maar dan als nooit tevoren.

WELCOME LIGHTS

FULL LED

MEDIA SYSTEM NAVI

SEAT.NL

Gemiddeld brandstofverbruik SEAT Ateca: 4,3 - 5,4 l/100km (1:23,26 - 1:18,52). Gemiddelde CO2-emissie: 113 - 135 g/km. Er is al een SEAT Ateca vanaf € 25.900 incl. BTW/BPM, excl. advieskosten rijklaar maken, recyclingbijdrage en legeskosten. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’ en zolang de voorraad strekt. SEAT-importeur Pon’s Automobielhandel B.V., Leusden. Getoonde afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Vraag naar meer informatie in onze showroom. *Genoemd bijtellingsbedrag betreft de netto bijtelling per maand, gebaseerd op het inkomstenbelastingtarief van 40,4%.

Van der Linden Groep Zoetermeer Zalkerbos 1 F 079 - 321 93 02 Waddinxveen Coenecoop 140 F 0182 - 63 21 00

info@vanderlinden-groep.nl www.vanderlinden-groep.nl


Carewash is 7 dagen per week open

Tielweg 1, Gouda www.carewash.nl

Kouwe Hoek 1, Waddinxveen

Herdacht worden zoals u bent

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 19.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur. Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Verkoop van accu’s voor:

Geen mens is hetzelfde. Dat beseffen wij als geen ander. Daarom gaan wij uiterst secuur om met al uw wensen. Zo geven we de gewenste kleur aan uw uitvaart en wordt u herdacht zoals u bent.

tPersonenwagens tVrachtwagens tCaravans tBoten tMotorfietsen tElektrischFfietsen Neem voor meer informatie gerust contact op via telefoon of e-mail.

Voor informatie 0800 - 288 22 55 Melding van overlijden 0800 - 345 67 89 24 uur per dag bereikbaar

onderdeel van

CVU Uitvaartzorg: Gouda e.o.

onderdeel van

WWW.CVU.NL

Gouderaksedijk 30, 2808 NG Gouda | T (0182) 58 03 77 | F (0182) 516811 info@accucentrale.nl | www. accucentrale.nl


Gouda.ondernemen 31

Ideeën opdoen voor de trouwdag De derde Goudse editie van Trouwbeurs ‘t Groene Hart vindt zaterdag 8 oktober plaats in party- en zalencentrum Le Patapouf aan de Kolkmanstraat 1-3. Hier kunnen aanstaande bruidsparen zich tussen 11.00 en 16.00 uur uitvoerig laten informeren door circa dertig specialisten over alles wat met de huwelijksdag te maken heeft.

De entree, parking en huwelijksglossy en de kans op een diner voor twee, zijn gratis. Deze regionale beurs is de plek waar aanstaande bruidsparen veel leveranciers uit het Groene Hart treffen die hun beste producten en diensten voor de mooiste trouwdag presenteren. Het aanbod op deze Goudse trouwbeurs is zo groot en divers dat paren hier alles in één keer voor hun trouwdag zouden kunnen regelen. Van bruidsboeket tot bruidstaart, van feestlocatie tot fotoreportage, van trouwringen tot trouwvervoer. Meer info over deze beurs is te vinden op www.trouwbeurs-groenehart.nl.

Fit en mooi in de donkere dagen te krijgen door naar buiten te gaan of bij het raam te zitten. Daarnaast is het handig om extra vitamine D te slikken en net wat slimmer te bewegen. Neem bijvoorbeeld altijd de trap en maak vaker een flinke wandeling. “Helemaal slim is om wekelijks een korte maar intensieve training te doen waarbij je heel diep gaat en je lichaam een enorme impuls geeft om fitter te worden”, zegt John Ouwendijk. “Omkleden is niet nodig. Bij Fit20 train je

e t en oo de donkere da en n l oet veel sla en v ta ne sl kken en sl be e en aldus o n u end k van t 0. Veel slapen is belangrijk. Niet voor niets kent de natuur een winterslaap. Tijdens de slaap gaat het lichaam ‘in de garage’ en wordt alles gerepareerd en worden indringers opgeruimd.

Overdag moet men zorgen genoeg daglicht

twintig minuten per week, met een personal trainer die je helpt om een stuk intensiever te trainen dan je zelf zou kunnen. Omdat de Fit20 studio gekoeld is, ga je niet transpireren en is omkleden niet nodig: je traint gewoon in je dagelijkse kleren.” Wie dit wil proberen, kan een gratis kennismakingsafspraak maken. Kijk voor meer informatie op www.fit20.nl of mail gouda@fit20.nl Fit20 is gevestigd aan Zuidelijk Halfrond 1.

Nieuw adres voor afslankadvies Esther Stoutenbeek opent op 15 oktober de deuren van een eigen praktijk: De Gezonde Lijn Gouda. Die dag kan iedereen tussen 14.00 en 16.00 uur een kijkje komen nemen in de praktijk aan de Wethouder Venteweg 50. De nadruk ligt op gezond afvallen zonder dure afslankmiddelen en het beantwoorden van voedings-

vraagstukken. De begeleiding wordt in veel gevallen gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

“In de praktijk begeleid ik mensen met overgewicht naar een gezond gewicht”, zegt Esther Stoutenbeek. “Een goed afslankadvies staat niet in een boekje, het

is tenslotte altijd een persoonlijk verhaal.” Esther maakt om te beginnen een analyse van de huidige voedingsgewoontes. Ze legt de nadruk op gezond eten, voldoende beweging en werkt coachend richting gewenst eetgedrag. Esther is BGN-erkend gewichtsconsulent en werkt niet met afslankmiddelen of maaltijdvervangers. “Je moet het

in de regel ook niet van dat soort producten hebben. Die leiden misschien even tot gewichtsverlies, maar zorgen vaak ook voor het jojo-effect als mensen stoppen of weer normaal gaan eten.” Stapsgewijs de leefstijl aanpassen is het devies, daar hebben lichaam en geest het meeste baat bij.

Gezond afvallen? Kom een kijkje nemen tijdens het open huis op 15 oktober a.s. tussen 14.00-16.00 uur.

Groene Hart Ziekenhuis 5e verdieping (route 66) Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

Mobiel: 06 – 12 62 70 30 Tel.: 0182 – 50 55 18

Erkend leverancier van uw zorgverzekeraar Wethouder Venteweg 50

2805 JP Gouda

T. 06-13639395

www.degezondelijngouda.nl

Vertrouwd en dichtbij

www.ellahaarwerk.nl


Gouda.kort verhaal 32

Boerin op sokken Ze wiebelt met haar tenen, wrikt met haar voeten. Het kraakt en schuurt, minutenlang. Maar het lukt! Golda, de kaasboerin laat haar klompen achter zich en gaat op in het mooie Gouda.

De wijnboer af! Met een knal wordt een fiets tegen Golda’s heup geplaatst. De eigenaar van het vehikel begroet haar vriendin hartelijk en gehaast gaan de jongedames de stad in. Het sleuteltje bungelt verloren in het slot. ‘Zal ik?’, denkt Golda. Voor ze uitgedacht is, zitten haar billen al stevig in het zadel. De fiets maakt de bocht naar rechts en verdwijnt langs juffrouw Saartje, richting vrijheid. “Ik breng je straks terug naar je baasje hoor”, belooft Golda haar metgezel, terwijl ze flink op de pedalen trapt. Ze weet meteen, dat ze Stolwijk aan zal doen. Verrukt kijkt ze om zich heen. Links en rechts het polderland, weidse blikken. De verenpracht van zwanen verwaaid langs de sloot. Rietkragen, koeien, nazomerse wolkenluchten. Ze vervolgt haar weg naar de vrouw die haar beter kent dan wie dan ook. Uit haar handen is zij geboren. Ineke straalt als ze Golda ziet. Ze pakt haar stevig beet om haar daarna weer van zich af te duwen, zonder los te laten. Onder een goede bak koffie praten ze de jaren weer aan elkaar. Dan stapt de wijnboer binnen. Ineke’s wijnboer. Wat een pronkstuk! Alhoewel Golda nooit drinkt, durft ze een wijntje van hem niet te weigeren. Blijkbaar is het genoegen wederzijds, want na een tijdje staat hij erop, met Golda mee terug te fietsen. “Kun je me gelijk de Hoogeboezem achter Haastrecht eens laten zien”, flirt hij er lustig op los. Een jong stel is daar langs de oevers aan het frisbeeën. “To frisbee or not tot frisbee”, juicht Golda enthousiast. Ze draait een kwartslag op haar zadel, om te kijken hoe haar kwinkslag aankomt. Voordat ze hier antwoord op krijgt, plonst ze met fiets en al de Vlist in. Horen, zien, handelen en zwijgen. Een echte gentleman, die wijnboer. Caroline Wammes Beeldend kunstenaar Ineke van Dijk.


Gouda.ondernemen 33

Eerste Rotary Café Rotary Club Gouda-Bloemendaal heeft woensdag 28 september het eerste Rotary Café georganiseerd in de Lichtfabriek. Met dit Rotary Café kunnen de leden van de club samen met niet-leden maandelijks van gedachten wisselen over nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van cultuur, economie en ethiek.

Het thema van deze avond was: ‘Disrupting Traditional Markets’, met in het achterhoofd de opkomst van Uber, Airbnb en Booking.com heeft Rick Schmitz de oprichter van Firm24, een nieuw platform gecreëerd. Rick Schmitz nam de aanwezigen mee in de wereld van de start-ups en nieuwe vormen van vooral juridische, notariële en accountancy dienstverlening. Mensen die de volgende Rotary Café avond op 26 oktober willen bijwonen, kunnen contact opnemen met rcgoudabloemendaal@gmail.com.

Gouda Kaarsen bij Boekhandel Smit Boekhandel Smit aan de Korte Tiendeweg 19 heeft de winkel verbouwd om ruimte te creëeren voor een uniek assortiment kaarsen (shop in shop).

Het gaat om een groot deel van het assortiment dat tot afgelopen voorjaar te koop was bij Kaarserij de Gouda Kaars (voorheen ’t Keldertje) aan de Wijdstraat. De Kaarserij is gestopt met de verkoop van kaarsen voor allerlei gelegenheden. Deze kaarsen stonden bekend om hun uitstekende brandkwaliteit. Naast de overbekende Gouda Kaarsen bestaat het assortiment uit design - en sfeerkaarsen, kaarsen voor allerlei gelegenheden zoals: geboortekaarsen, doopkaarsen, huwelijkskaarsen, adventskaarsen, paaskaarsen en kerkkaarsen. Ook biedt Boekhandel Smit de mogelijkheid om kaarsen van een opdruk te voorzien.


Win een kaasmeisjeskalender In het kader van het festival SensationKaas op 7 en 8 oktober is een kaasmeisjeskalender uitgekomen. Wie kans wil maken op deze bijzondere kalender met de Goudse kaasmeisjes, moet de puzzel oplossen en het antwoord, samen met naam en adres, sturen naar info@degouda. nl. Meedoen kan tot en met woensdag 12 oktober.

K N G

J

I

M

I

O U

K N

A A

D M S

E

G N

O

J

R

A V K N Y M A R K

T

N

U G

S

A A

I

E

A W A

D

L

E

I

Z

E

E

E

Eva feesten Gouda Jaimie

jong jong belegen kaas kaaskalender

E

E

E

K

I

A A M R K

K K

I

K

I

G

T

A

E

N

S

O

E

K O

L

K

T U

S

A N

B

E

N

N

B

E

I

D

S

A

E

T

E

N

K M K

G

N A A

S

T H

E

A T

E

R

A N

D A N

S

E

N O U D

L

A

A O

E M E

E

K

E

R

Amy boer dansen eten

I

A

K A A

R A M P

S

J S

S M E

I

S

J

E

F M A N O N N H

E

I

D

A N

kaasmeisjes Kiki kruidenkaas Maaike

E

I

E

Maaike Manon Marieke markt

Nadieh Nikki Nina oud

parmezaan Tessa theater winkel

ONT-TANDPROTHETICI ADVISEREN

Kunstgebit verdient zorg van de tandprotheticus Steeds meer mensen dragen een kunstgebit. Momenteel hebben al drie miljoen mensen een gebitsprothese en door de toenemende vergrijzing zal dit aantal de komende jaren nog verder stijgen. Wie aan een gebitsprothese toe is, komt vanzelf terecht bij de tandprotheticus. Landelijk zijn er meer dan 300, verenigd in de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Het beroep van tandprotheticus is nog betrekkelijk nieuw. Enkele decennia geleden bestonden er nog geen tandprothetici. Wie een kunstgebit nodig had, ging naar de tandarts. Daar werd uit gips een kaakafdruk gemaakt. De tandarts stuurde deze afdruk weer door naar een tandtechnicus die er uiteindelijk een kunstgebit van maakte. Door de technische vernieuwingen in de tandtechniek werden er aan zowel het aanmeten als aan de productie van protheses steeds meer eisen gesteld. Vanuit deze ontwikkeling is dertig jaar geleden de zelfstandige beroepsgroep van tandprothetici ontstaan, verenigd in de ONT. Paramedisch specialist Een tandprotheticus is een - veelal zelfstandig gevestigd - paramedisch specialist in het aanmeten en produceren van gebitsprothesen. De tandprotheticus regelt alles van A tot Z, zonder dat daar bijvoorbeeld een verwijzing van een tandarts voor nodig is. Hij is niet alleen degene die u behandelt maar is ook de persoon die de technische uitvoering van uw prothese verzorgt. Sinds 1987 geniet het beroep een wettelijke bescherming. Om de naam ‘tandprotheticus’ te mogen voeren is een afgeronde opleiding aan de Hogeschool van Utrecht nodig. Daarnaast moet de specialist jaarlijks bijscholingscursussen volgen om de actuele kennis op peil te houden. Ook besteden tandprothetici veel aandacht aan kwaliteitszorg. Implantaten In het algemeen spraakgebruik wordt een gebitsprothese vaak aangeduid als ‘kunstgebit’. Maar er zijn vele soorten gebitsprothesen, zoals bijvoorbeeld plaatjes en prothesen op implantaten. Vooral de laatste categorie wint sterk aan populariteit, dankzij de grote technische verbeteringen die de laatste jaren zijn gerealiseerd. Was vroeger het aanbrengen van een implantaat nog een gecompliceerde aangelegenheid, tegenwoordig is het relatief eenvoudig. Ook het draagcomfort is sterk geoptimaliseerd. De implantaat behandeling geschiedt altijd in nauwe samenwerking met de implantoloog. Maar ook de ‘gewone’ kunstgebitten zijn de laatste jaren steeds verder geperfectioneerd. Door toepassing van duurzame materialen kan een gebit moeiteloos vijf tot acht jaar meegaan. Het is wel van belang om regelmatig - om de twee jaar - bij de tandprotheticus op controle te gaan. Heeft u vragen over gebitsprotheses? Neem dan contact op met de tandprotheticus bij u in de buurt of kijk op de internetsite van de ONT: www.kunstgebit.nl

ONT tandprotheticus bij u in de regio:

Voor meer informatie, bel of kom langs bij: Tandprothetische praktijk Westhof Nieuwehaven 298, Gouda Telefoon 0182 - 67 24 99 www.tppwesthof.nl lid O.N.T. vergoeding door alle verzekeraars

Kies voor zekerheid! Een kunstgebit of gebitsprothese hoeft vandaag-de-dag geen probleem meer te zijn. Dankzij de modernste technieken is het mogelijk prothesen te maken die in velerlei opzicht niet van echt te onderscheiden zijn. Zowel wat betreft pasvorm, draagcomfort, duurzaamheid en het aanzicht. Het aanmeten van een kunstgebit is maatwerk. De ONT-tandprotheticus staat garant voor optimale zorg en kwaliteit. En dat is belangrijk, want met een goed aangemeten kunstgebit en kunstgebit op implantaten kunt u jarenlang onbezorgd lachen, eten en drinken. En de kosten zijn veelal gedekt via de zorgverzekeraar. Kies daarom voor zekerheid en ga naar de ONT-specialist bij u in de buurt als u aan een nieuw kunstgebit toe bent. Niet voor niets zeggen wij: uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus!


Gouda.sport 35

JODAN BOYS

SV GOUDA

GC&FC OLYMPIA

SV DONK

V.V. ONA

Trainer: Dennis van den IJsel Klasse: Zaterdag Hoofdklasse B

Trainer: Jerry de Groot Klasse: Zaterdag 4e klasse C

Trainer: Tom Rietberg Klasse: Zondag 1e klasse B

Trainer: Edwin Erwich Klasse: Zondag 2e klasse C

Trainer: Theo van Eck Klasse: Zondag 3e klasse C

Speelronde 6, terugblik:

Speelronde 6, terugblik:

Speelronde 6, terugblik:

Speelronde 6, terugblik:

Speelronde 6, terugblik:

“Ik kijk met een teleurgesteld gevoel terug op zaterdag. We verliezen met 1-4 thuis van Spijkenisse, de favoriet voor de titel. We hebben niet goed gespeeld en waren niet op ons niveau. Na de rust zijn we beter gaan voetballen, maar helaas vielen we al snel terug. Aanstaande zaterdag spelen we uit bij Argon. We gaan er vol vertrouwen op af en gaan niet van ons spel afwijken. We moeten iets rechtzetten.”

“Ik kijk met een tevreden gevoel terug op afgelopen zaterdag. We winnen met 1-5 uit bij Moerkapelle. We kwamen al snel op een 0-2 voorsprong in de eerste helft, maar in de tweede helft werden we meegetrokken in hun spel. We zijn snel al weer ons eigen spel gaan spelen, ik ben erg trots op het elftal. Aanstaande zaterdag spelen we thuis tegen SPV’81, een tegenstander die we niet moeten onderschatten. Ik verwacht een getergde tegenstan-

“We hebben goed gespeeld afgelopen zondag uit bij Zwervers. We hebben een goed resultaat behaald, ondanks dat we moeite hadden met het snelle speelveld hebben we wel verdiend gewonnen. Aanstaande zondag spelen we thuis tegen Portugaal, een lastige tegenstander van ongeveer gelijk niveau. Aan ons om de 3 punten in huis te houden en een goede reeks neer te zetten.”

“Ik kijk met een teleurgesteld gevoel terug op zondag. Het was een verdiende 4-0 nederlaag uit bij Foreholte. We waren niet in goeie doen, alles zat tegen. We hebben wel de gehele wedstrijd hard gewerkt en niet verslapt, toch heeft het ons niet geholpen. Aankomend weekend spelen we thuis tegen Groeneweg. We zullen gewoon hard blijven werken. Ik verwacht een mooie derby, we hebben het thuisvoordeel, dus ik heb er alle

“Ik kijk met gemengde gevoelens terug op afgelopen zondag. We winnen met 2-1 van PVC op een kletsnat veld, wat het voetballen erg lastig maakte. Het was een fysiek sterke tegenstander. In de tweede helft hebben we het goed opgepakt en beter gevoetbald. Aankomende zondag spelen we uit bij Stolwijk. Ik verwacht een lastige wedstrijd met veel fysiek. Dit moeten we voetballend zien op te lossen. We zitten nu in

der, we moeten scherp zijn. ”

Zondag 9 oktober:

vertrouwen in.”

een goede flow, die lijn willen we doortrekken.”

RETHINK

Zaterdag 8 oktober:

Zaterdag 8 oktober:

Zondag 9 oktober:

SV Gouda - SPV ‘81: 14.30 uur

SV Donk - Groeneweg: 14.00 uur.

Zondag 9 oktober: Stolwijk - ONA: 14.00 uur.

VANAF

Argon - Jodan Boys: 14.30 uur.

Olympia - Poortugaal: 14.00 uur.

FORD FIESTA S T - L I N E

16.345 I

N

C

L

U

S

ALS

NIET STAN

DAARD

IN JOUW STRAATJE

D E F O R D F I E S TA S T- L I N E I S VO O R I E D E R E E N D I E N É T D AT B E E TJ E E X T R A W I L . S P O R T I E V E L O O K S MET EEN STOER DESIGN: DE ST-LINE IS DE ULTIEME COMBINATIE VAN STIJL EN VERMOGEN. COMPACT,

WENDBA AR EN LEVENDIG. VO ORZIEN VAN EEN KRACHTIGE MOTOR, DIE NO G UITERST ZUINIG IS O OK . Prijzen in euro’s, incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderings bijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl/ verkoopvoorwaarden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 23,26; liter/100 km: 4,3; CO2 g/km: 99.

VAN BUNNINGEN VAN BUNNINGEN vanbunningen.nl

Alphen a/d Rijn: (0172) 429191 Alphen a/d Rijn (0172) 42 9191 Bodegraven: (0172) 631717 H. Kamerlingh Onnesweg 26 Gouda: (0182) 303131 Bodegraven (0172) 63 1717 Leiden: (071) 5793800 Europaweg 1c

I

E

F

2.650,-INRUIL PREMIE

Gouda (0182) 30 3131 Edisonstraat 2 Leiderdorp (071) 579 3800 Weversbaan 11


KT UIT! SPEKERSPTDA ECORATIE A

&K T S F R E H

MET NIEUWE

FDELING !

Deze week de PRIMEUR...

10% KORTING

OP ALLE (NIEUWE-) DECORATIE

SPEK VOORDEELTUINCENTRUM; AL 2 JAAR EEN BEGRIP IN DE REGIO!

HEIDE HELE BAK

GRATIS KOFFIE MET OLIEBOL! (DO,VR,ZAT)

OOK UW KERSTPAKKET, NAAR KEUZE SAMENGESTELD! KIJK OP DE SITE OF IN DE VERSWINKEL!

€ 4.95

CONFERENCE HANDPEREN 2 KG

SPEK PAKT IN!

G SPRIN RATIS GK TRAM USSEN & POLIN E

€ 0.99

PHALAENOPSIS 2-TAKKEN PER PLANT

BLOEMBOLLEN NAAR KEUZE 100 ST

VIOLEN WANDHANGER

MANDARIJNEN NIEUWE OOGST 2 KG

ZWARTE OUDE KAAS 1 KG

BILDTSTAR 20 KG

€ 3.95

€ 1.95

€ 4.95

€ 5.95

€ 6.95

€ 7.95

Meer aanbiedingen? www.spekvoordeel.nl Bredeweg 114 - 116 Zevenhuizen (Naast A12) T 0180 - 63 15 11 Geldig van 6 t/m 11 oktober 2016


Whisky is Goud(s) In Wijnhandel van Welie zijn naast de diverse soorten wijnen, ook ruim 400 exemplaren aan whisky’s te vinden. Van klein naar groot en van duur naar goedkoop. Dat de whisky industrie alleen maar populairder wordt, is wel duidelijk. Voor de derde keer vindt daarom op zaterdagvond 5 november het Goudse Whiskyfestival Whisky is Goud(s) plaats in Het Oude Stadhuys.

Toen Job van Welie bijna vier jaar geleden begon met zijn zaak, verkocht hij voornamelijk wijn. Nadat hij whiskyfanaat en inmiddels ‘rechterhand’ Martin Stavleu ontmoette, besloot hij zich meer te gaan richten op de whisky’s. Zoveel jaar later staan ze bekend in Gouda als the place to be als het gaat om goede whisky’s en mooie wijnen. Samen zijn ze uitgegroeid tot het gezicht achter het succes van Whisky is Goud(s). “De meeste mensen zijn tegenwoordig zo druk en gehaast bezig met van alles. Daarom vinden wij het leuk om ze een gezellige avond te bezorgen”, vertelt van

Welie trots. “En hoe kunnen we dat nou beter combineren dan met heerlijke whisky en gezellige mensen.” Het arrangement De hele avond zal tot in de puntjes verzorgd zijn. Een vrolijke doedelzakspeler verwelkomt de gasten bij de ingang. In elke zaal staan voldoende mensen die je van alles kunnen vertellen over de aanwezige whisky’s, en de echte ‘kenners’ kunnen hun ogen uitkijken bij enkele bijzondere whisky’s. Stavleu vertelt: “Het Whiskyhuis, die inmiddels al enige tijd gesloten is, heeft ons een aantal flessen aangeboden. Het bijzondere aan deze flessen is, dat dit de laatste flessen zijn in hun soort. Erg kostbaar dus!” Voor de gasten die helemaal willen uitpakken is er in samenwerking met Restaurant Viejee’s een menu samengesteld voor 25 euro per persoon.

Verschillende tickets Er zijn dit jaar drie soorten tickets verkrijgbaar: het VIP ticket, het Entree ticket en het Side ticket. Voor de gasten met een VIP ticket – kaarten zijn inmiddels uitverkocht – begint de avond om 19.30 uur. Voor hun is de Burgemeesterskamer omgetoverd tot de VIProom. Voor de rest van het publiek begint de avond om 20.00 uur. Met een Entree ticket (29,50 euro)heeft men toegang tot het Whiskyfestival en de loungebar. Nieuw dit jaar is het Side ticket (12,50). De Burgerhal is omgetoverd tot loungebar en liefhebbers van wijn, speciaal bier en gin-tonics kijken hier hun ogen uit. Na 22.30 uur is het whiskyfestival voorbij, maar wordt het (dans) feest doorgezet met heerlijke muziek uit de jaren tachtig! Tickets zijn verkrijgbaar via de website: www.hetgoudsewhiskyfestival.nl


Gouda.agenda 38 Sportactiviteiten in herfstvakantie

Theater voor voetballiefhebbers De Grote zaal van De Goudse Schouwburg verandert op woensdag 19 oktober in een kolkende arena want FC de Rebellen komen langs.

De temperaturen gaan langzaam dalen en de blaadjes vallen van de bomen. Het is herfst. Dat betekent voor de kinderen dat het binnenkort herfstvakantie is.

6ANTOTENMETOKTOBERORGANISEERT3PORTs'OUDAACTIVITEITEN VOORKINDERENVANDRIETOTENMETTWAALFJAAR7ATSTAATEROPDEPLAN NING%ENSPORTINSTUIF KLEUTERINSTUIF VERRASSENDETHEMAMIDDAGEN EENVROLIJK'OUDS'YMFEEST!LLEACTIVITEITENVINDENPLAATSIN $E-AMMOETOFHET'ROENHOVENBAD/PZATERDAGOKTOBERKUN NENKINDERENTOTTWAALFJAARMEEDOENMETDE+IDS#HALLENGE 3AMENZULLENZIJSPONSORZWEMMENOMGELDOPTEHALENVOOR 3PIERENVOOR3PIEREN+IJKVOORDEELNAMEENMEERINFORMATIEOP WWWGOUDAZWEMTVOORSPIERENNL+IJKVOORHETCOMPLETEOVERZICHT VANALLEHERFSTACTIVITEITENOPWWWSPORTPUNTGOUDANL

$EZEOUD VOETBALLERS*OHNDE 7OLF 'LENN(ELDEREN-ARCEL -EEUWIS STAANBEKENDALS REBELLERENDINDETIJDDATZIJ ALSPROFVOETBALLERACTIEFWAREN !NEKDOTESUITDEKLEEDKAMER PERSOONLIJKEVERHALEN HILARISCHE ERVARINGENMETCOACHES ALLES KOMTVOORBIJ(ETPUBLIEK WORDTACTIEFBETROKKENBIJ DEVOORSTELLING METNAME TIJDENSDE2EBELS1UIZ+OERT 7ESTERMANPROBEERTDEAVOND INGOEDEBANENTELEIDEN MAAR ERISOOKVEELRUIMTEVOOR IMPROVISATIEENVERRASSINGEN .ADEVOORSTELLINGVINDTDE @DERDEHELFTPLAATSINHET 4HEATERCAFĂ?ENISHETMOGELIJK TEGAAN$EAVONDBEGINTOM OMMETALLEREBELLENOPDEFOTO UUR

Koperblazen bij Kunstpuntgouda Trompet, bugel, hoorn. Voor kinderen, jongeren en volwassenen die willen ontdekken welk van deze blaasinstrumenten het best bij hen past, starten er weer lessen.

Concert Breton Piano trio Het Breton Piano trio geeft op zondagmiddag 9 oktober een concert in de benedenzaal van de St. Theodorusstichting aan de Westhaven 33 in Gouda.

%RZIJNBEGINNERSLESSEN MAAROOK HERONTDEKKERSENGEVORDERDEN WORDENINGEROOSTERD$ELESDAGEN ZIJNDINSDAGENWOENSDAG7IE DATLEUKVINDT KANMEESPELENIN EENBANDJE ORKESTOFENSEMBLE "ELANGSTELLENDENKUNNENZICH VRIJBLIJVENDAANMELDENVOOREEN PROEmESBIJ+UNSTPUNTGOUDA 6OORMEERINFORMATIEKANMEN BELLEN OFKIJKENOP WWWKUNSTPUNTGOUDANL

(ETSPEELTONDERMEER WERKENVAN"RAHMS EN4URINA(ETCONCERT BEGINTOMUUREN DETOEGANGISGRATIS

U kunt vrijblijvend een afspraak maken. Bodegraven Mondzorg is benieuwd wat ze voor u kunnen betekenen.

Opera Nabucco

vrijdag 21 oktober | www.goudseschouwburg.nl

Vrije Nesse 24 2411 GP BODEGRAVEN Tel. (0172) 611 799

Vrijblijvend advies MondhygiĂŤne behandelingen Volledige gebitsprotheses Reparaties / opvullen Klikgebit


Agenda

van Gouda

Vrijdag 7 oktober

Meditatiecursus

Shekina-viering door Chris Snoep in kerkgebouw “De Veste� in Gouda vanaf 20.00 uur.

Giny ten Brummelhuis start met meditatielessen in kleine groepjes (maximaal zes mensen) bij haar thuis. Deelnemers leren een vredige geest te ontwikkelen door adem-, concentratie- en visualisatiemeditatie; inzichtmeditatie (vipassena).

“Mediteren kan helpen bij het vinden en behouden van rust en vrede in jezelf, leven vanuit vreugde en omgaan met alledaagse problemenâ€?, aldus Giny ten Brummelhuis. Ze heeft haar roots in de westerse samenleving en wordt geĂŻnspireerd door het Tibetaans boeddhisme. Er starten twee cursussen: dinsdag 11 oktober om 9.30 uur en om 20.00 uur. De lessen zijn om de twee weken en geschikt voor beginners en gevorderden. Locatie: Walmolenerf 36 in Gouda. Info: Giny ten Brummelhuis 0182-510935 of www.ginytenbrummelhuis.nl/meditatie

So What! opent als cafĂŠ met livemuziek. Deur open om 21.00 uur. Gratis toegang. Koffiemiddag voor 60+ op kinderboerderij De Goudse Hofsteden tussen 15.00 en 17.00 uur Rondleiding depot Streekarchief Midden-Holland. Rondleiding start om 11.00 uur. Aanmelden noodzakelijk. Kosten 5 euro p.p.

Zaterdag 8 oktober Derde editie Goudse Trouwbeurs bij Le Patapouf tussen 11.00 en 16.00 uur. Gratis entree. OfficiĂŤle opening Regenboogzebrapad aan de Fluwelensingel om 10.00 uur.

Vriendjesdag scouting groep Jan van Hoof Gouda Wereldberoemd circusgezelschap eert Jeroen Bosch in De Goudse Schouwburg. Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Zondag 9 oktober

Atletiekvereniging Gouda organiseert GRTC Excelsior (1e Nationale Veldrit van Gouda) Sunday jamsessions in Gouda Studio’s van 15.00 tot 18.00 uur. Herfstexcursie Goudse Heemtuin om 14.00 uur bij het gebouwtje.

Maandag 10 oktober Voorleesactie met kinderlocoburgemeester in Gouda

Dinsdag 11 oktober Start expositie ‘Kwetsbaar en sterk’ in het Weeshuis Gouda.

Woensdag 12 oktober Cabaret avond bij Open Cirkel vanaf 19.30 uur in ‘De Morgenster’. Gratis toegang. Inloop Fibromyalgie patiĂŤnten van 10.00 tot 12.00 uur in het Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Kijk voor het uitgebreide agendabericht op www.goudafm.nl Wilt u elke vrijdag de agenda en het nieuws in uw mailbox ontvangen? Ga dan naar goudafm.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Column

“Ik kwam met pijn en ging weg zonder� Op zoek naar herstel? Lichamelijk, emotioneel of psychisch? Wij zijn er voor u.

Hondvriendelijk

Hoe werken we?

* ontvangst en intake * gesprek en/of gebed * inspiratiebron: Schepper van hemel en aarde Open donderdagavond van 19:00-20:30 uur (behalve tijdens schoolvakanties). Adres: Dreef 200 www.healingroomsgouda.nl

Ruim assortiment in gelegenheids- & designkaarsen

Le Patapouf Kolkmanstraat 1-3 8 oktober 2016 van 11.00 uur tot 16.00 uur Met ca. 30 specialisten voor je mooiste dag. Gratis entree, parking,

WWW WWW..TROUWBEURS TROUWBEURS--GROENEHART. GROENEHART.NL NL glossy, kans op 2 diners

GRATIS TOEGANG

,PSUF5JFOEFXFHĹ°+4(PVEBĹ°Ĺ°XXXCPFLIBOEFMTNJUOM

GROOTSTE trouwbeurs in de GOUDSE regio!

Onthulling kunstwerk Raoul Wallenberg Plantsoen om 16.00 uur.

Open dag GOUDasfalt aan de Gouderaksedijk 32/34. Op het terrein is het gratis parkeren.

Healing Rooms Gouda

De

Bijbeltaxateurs bij bijbeltentoonstelling in Sint Janskerk van 11.00 tot ca. 15.00 uur. Kosten 5 euro.

In de vorige column schreven we over ‘katvriendelijk’ werken. Inmiddels hebben we de eerste spreekuren voor (bange) katten, konijnen en knaagdieren op de dinsdagavonden gehouden. Het bevalt de katten, eigenaren en ons goed! Katten die snel gestrest zijn lieten zich nu makkelijker benaderen. Wij proberen ook hondvriendelijk te werken. Om honden te laten wennen aan een bezoek aan de kliniek kiezen wij voor beloning. Vanaf jonge leeftijd oefenen we met het zelf op de weegschaal of op de hoog-laagtafel in de spreekkamer te stappen. Onze assistente Hanny heeft al veel bange honden met veel geduld en meerdere bezoeken (en lekkere worst!) over angst voor de dierenartsenkliniek heen geholpen. U bent ook welkom bij haar voor een kosteloos juniorconsult voor honden van vijf, zes maanden oud. Wanneer een hond onder narcose

wordt gebracht, blijft de eigenaar hier gewoonlijk bij aanwezig tot het dier slaapt. In opname en op de operatietafel liggen honden op zachte kussens en warme dekens en zij mogen in de regel snel na het wakker worden naar huis. Het is niet altijd te voorkomen dat een hond bang is bij ons. Samen met de eigenaar zoeken we naar oplossingen zoals gelijk doorlopen naar de spreekkamer, een visite, de eigenaar bij het uit narcose komen aanwezig te laten zijn. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden. Voorkomen van angst is het allerbelangrijkste. U bent welkom om regelmatig uw hond een koekje of aai te laten halen in de kliniek. Het team van Dierenkliniek de Paltrok


NL TA . VI AV ES

Bekijk ons aanbod Wij makelen zoals makelen bedoeld is

Staringstraat 23, Gouda Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Van Bergen IJzendoornpark 18, Gouda Vraagprijs € 625.000,- k.k.

Heesterlaan 19, Gouda Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Warmoezierskade 31, Gouda Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Ronsseweg 169, Gouda Vraagprijs € 109.500,- k.k.

Ravelstraat 15, Gouda Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Mondlanestraat 16, Gouda Vraagprijs € 314.000,- k.k.

Zwenkgras 14, Gouda Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Rossinistraat 132, Gouda Vraagprijs € 219.500,- k.k.

Open huis a.s. zaterdag 15:00 - 16:30 uur

Parkstraat 11, Gouda Vraagprijs € 215.000,- k.k.

Anna van Hensbeeksingel 83, GOUDA Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Raam 193, Gouda Vraagprijs € 119.500,- k.k.

Ga naar viavesta.nl of bel 0182 51 12 83

Weekblad degouda, 6 oktober 2016  

Weekblad degouda, 6 oktober 2016

Advertisement