Page 7

Gouda.politiek 7

Deze weken leggen we de partijen de vraag voor: Wat moet er in de komende twee jaar vooral gebeuren en gaat dat lukken met de nieuwe zakencoalitie aan het roer? Deze week is het woord aan Gemeente Belangen Gouda.

Jan de Koning

TE BELA EN

GB G

G OUD A

N GE N

GEM E

Gemeente Belangen Gouda

‘Geen woorden maar daden’ De Algemene Beschouwing voor de begroting 2017 leek wel een goed nieuws show. Met Gouda gaat het goed en er wordt een beeld geschetst dat op termijn de financiële zorgen over zijn. De inbreng van de fracties die deel uitmaken van het college had dezelfde teneur. Het is nog net niet op de borst slaan van ‘kijk ons eens wat wij allemaal voor elkaar hebben gekregen’ maar fracties doen hun best om te laten blijken dat dit alles alleen maar te danken is aan de brede coalitie van zeven partijen en zes wethouders. Het is opvallend dat de drie recent toegetreden partijen nu ineens ‘gloria’ zingen over het beleid daar waar nog geen half jaar geleden werd geroepen dat de zittende wethouders konden vertrekken. Het kan verkeren, zeker in de politiek. Maar naast deze euforie over de tekst van de programmabegroting hebben wij als fractie bij de algemene beschouwing aandacht gevraagd voor de echte problemen in onze stad. Met mooie woorden worden de problemen niet opgelost.

• Problemen achter de voordeur van de verzorgingstehuizen; • Problemen in de thuiszorg met name bij ouderen; • Onvoldoende veiligheid, sommige mensen durven de straat niet op of de deur open te doen; • Problemen rond de jeugdzorg; • Ellende van werkloosheid en het niet hebben van perspectief op de arbeidsmarkt. En dan te weten dat wij in de zorg geld overhouden en maar aan de reserves toevoegen in plaats van te benutten. Fundamenteel zit er dus iets fout.

voorgestelde 1.3 procent. Helaas stemde de meerderheid van de gemeenteraad tegen dit voorstel van GBG. De meerderheid praat liever over verlaging van lasten maar verhoogt ze in de praktijk, hoe geloofwaardig ben je dan nog?

Wij hebben een pleidooi gehouden om werkgelegenheid en banen naar Gouda en de regio te halen. Dat is niet alleen goed voor de inkomstenkant van de gemeente, maar meer nog voor al die mensen die thans aan de kant staan en een beroep moeten doen op een uitkering. Om de lasten voor onze inwoners te verlagen (niet zeggen maar doen) hebben wij voorgesteld de OZB met 2.5 procent te verlagen in plaats van de door het college

Deze redactionele bijdrage is slechts een gedeelte van een uitgebreid artikel dat u kunt terugvinden op www.gemeentebelangengouda.nl

Als GBG gaan wij de komende maanden de gesprekken aan met iedereen in de stad om helder te krijgen wat er nu echt leeft anders dan de mooie verhalen, toezeggingen en beloftes die wij veel te veel horen achter de deur van het Huis van de Stad.

#raad0182 Praat mee via twitter!

Weekblad deGouda, 24 november 2016  
Weekblad deGouda, 24 november 2016  

Weekblad deGouda, 24 november 2016

Advertisement