Page 1

13 t/m 19 juli DOWNLOAD DEGOUDA APP

Digitaal

60

MOTORCROSSCLUB HOLLAND

Gerben Budding Nieuwe stadsorganist

Toerit A12 blijft! Ondernemers opgelucht

TEDxGouda

jaar


witgoedgouda.nl van € 915,nu voor

€ 749,-

van € 389,nu voor

van € 669,nu voor

€ 339,Pelgrim PF18160WIT Fornuis inductie-elektro 60 cm wit. Twee of drie fasen aansluiting met 5 jaar garantie.

€ 649,-

AEG RTB81521AW Koeler 152 ltr. 85x60 cm. A++

AEG L6FBN94GP Wasautomaat 1400 tpm. 9 kg. A+++-30%. 66 diep, 3 schokbreker

€ 1.249,-

van € 429,nu voor

€ 1.349,-

€ 369,AEG ATB81121AW Diepvrieskast 92 ltr. 85x60 cm. A++

Miele WWG120XLWPS Wasautomaat 9 kg. 1600 tpm. A+++-10%, schuin front, wit.

Miele WC1330WPS Wasautomaat 9 kg.1600 tpm. A+++-40%, schuin front, chrome.

van € 399nu voor

€ 375,-

van € 399nu voor

van € 359nu voor

€ 359,-

€ 335,-

Scancool SFS170-1A++ Diepvrieskast 125x55x57 cm. 132 ltr.

Zanussi ZWF8143NS Wasautomaat 1400 tpm. 8 kg. A+++

E-mail voor dagprijs! info@witgoedgouda.nl

Zanussi ZDC8203P Condensdroger electronisch 8 kg. B

Tel.: 0182 - 522 311 Openingstijden: ma. 12.00 - 17.00 uur Di. t/m zo. 10.30 - 17.00 uur


in deGouda deze week

13 t/m 19 juli 2018

Geslaagde samenwerking GHZ en mboRijnland

Gerben Budding

60 jaar MCC Holland

Toeristen in Gouda

Van de redactie Gerben Budding is de nieuwe stadsorganist van Gouda en hoofdorganist van de Goudse Sint Jan. Hij kwam als beste uit de selectieprocedure. Op 1 juli speelde hij zijn eerste dienst en op 8 juli werd hij, zoals dat heet, in de bediening gesteld als kerkmusicus in Gouda. Motorcrossclub (MCC) Holland viert zijn 60ste verjaardag .Het hele weekend zijn er festiviteiten op de motorcrossclub aan de Stoofkade in Gouda. MCC Holland is voor veel Gouwenaars al jaren het vertrouwde motorgeluid van de zaterdag. Dat startte eind jaren 50 (op zondagen) als afsplitsing van de motortoerclub Gouda. Voorzitter Henk Lever vertelt met enthouasme het verhaal van de club. Toerisme kenden Gouwenaars tot voorkort vooral van grote steden als Amsterdam en Rotterdam en van de goudgele Hollandse stranden. Maar de laatste jaren hangt er in het Goudse verandering in de lucht: de stad hoopt dit

jaar 1 miljoen toeristen te mogen verwelkomen, een recordaantal. Daarom besteed Weekblad deGouda dit zomerseizoen aandacht aan deze trend. Deze week: toeristen in Gouda. Waar komen onze bezoekers eigenlijk vandaan en waarom hebben ze gekozen om naar Gouda te komen? Weekblad deGouda zocht antwoord op deze en meer vragen. Nieuw in deze deGouda Digitaal is de serie TEDxGouda. Op 1 september vindt de tweede editie van TEDxGouda plaats in de Goudse Schouwburg. Het thema is dit keer: Durf te verbinden. TEDx biedt voor mensen met een goed idee een podium om wijd verspreid te worden. Ze hebben geen politiek, religieus of commercieel doel. Wie zijn deze sprekers? De komende weken maken we kennis met alle sprekers. Veel leesplezier!


Gouda.weekoverzicht Goudse ondernemers halen opgelucht adem: toerit A12 blijft

In de plannen om de verkeerssituatie op de A20 tussen Nieuwerkerk aanden IJssel en Gouda te verbeteren, is het alternatief waarbij de toerit vanuit Gouda naar de A12 in de richting van Rotterdam gesloten zou worden, van de baan. Ondernemers uit Gouda en omstreken kunnen opgelucht ademhalen. Het schrappen van deze toerit zou de bereikbaarheid van Gouda onder druk zetten, tot ongenoegen van veel belanghebbenden in en om Gouda. Voorzitter Nico Voogt van ondernemersvereniging Gouda Onderneemt: “Wij zijn blij dat onder andere door onze aandacht en directe actieve lobby de toerit behouden blijft. Het spreekt voor zich dat wij de ontwikkelingen kritisch blijven volgen om Gouda goed bereikbaar te houden, de onzekerheid over de bereikbaarheid is niet goed voor het economisch klimaat. Nu niet en in de toekomst niet.” Verbreding bij Moordrecht De verwachting van RWS en Pantheia (het door

hen ingeschakelde bureau) is dat de filevorming in de richting van de A20 bij Gouda definitief zal afnemen als gevolg van de verbreding van de A20 bij Moordrecht. Daarom zal het knelpunt bij de toerit als gevolg van de snelheidsverschillen bij het weefgedeelte ook verdwijnen. De noodzaak om de toerit te sluiten is dan ook niet meer aanwezig. De andere alternatieven waarbij de toerit behouden blijft worden nu verder onderzocht. Nico Voogt: “De ondernemers volgen dit onderzoek kritisch. Er zijn namelijk door ons als ondernemers meer concrete maatregelen voorgesteld en ook nodig om de doorstroming op lange termijn én op korte termijn - nog voor de verbreding - voor de gehele regio te garanderen.” De beslissing om de toerit open te houden is vandaag genomen in het bestuurlijk overleg tussen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.


Gouda.weekoverzicht Klankbordgroep Weeshuis geeft advies parkeren op Klein Amerika

Een Klankbordgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, historische verenigingen, school, museum en kerk, bracht op 5 juli haar advies uit aan het gemeentebestuur van Gouda over de gevolgen van de herbestemming van het voormalige Weeshuis aan de Spieringstraat.

De Klankbordgroep heeft zich gebogen over de cultuurhistorische waarden van het project, het gebruik van de Jeruzalemkapel, de duurzaamheid, de mogelijke geluidsoverlast, de groene randen van het project en het parkeren van hotelgasten. De Klankbordgroep is niet over één nacht ijs gegaan. De groep vergaderde zesmaal onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, Gerard de Kleijn, voormalig directeur van Museum Gouda. Behoud van groen

De Klankbordgroep maakt zich in haar advies hard voor behoud van het groen in de omgeving van het project, dus spreekt zich uit tegen parkeren voor hotelgasten in het Raoul Wallenbergplantsoen. Ook het exclusief gebruik van het Willem Vroesenplein voor hotelgasten met auto vindt in de ogen van de Klankbordgroep geen genade. In- en uitladen voor de entree van het hotel op het Willem Vroesenplein moet wel mogelijk zijn. Behalve voor kiss-&-ride parkeren voor zowel het hotel als de buurt en tijdelijk parkeren ten behoeve van valet parking voor hotelgasten, is de Klankbordgroep voorstander van het parkeervrij maken en het verfraaien van het Vroesenplein, een van de mooiste stadspleintjes van Gouda. Ook adviseert ze de mogelijk-

heden van meer fietsparkeren hier in mee te nemen. De Klankbordgroep bepleit ook grote aandacht te schenken aan de duurzaamheid van het project. Duurzaamheid en energiebeperking zijn in de ogen van de Klankbordgroep even belangrijk als behoud van de cultuurhistorische waarden. Het gebruik van elektrische deelauto’s voor toekomstige bewoners in de appartementen wordt toegejuicht. Parkeren

Wat betreft parkeren zijn meerdere opties besproken. Alle voorstellen om exclusieve parkeerplekken in de directe omgeving van het hotel vrij te maken voor hotelgasten zijn in de Klankbordgroep gesneuveld. De Klankbordgroep kiest voor een variant, waarbij de hotelgasten op een vaste plek kunnen parkeren op Klein Amerika en in de directe omgeving alleen een kiss-&-ride komt op het Willem Vroesenplein. De elektrische auto’s voor toekomstige bewoners kunnen aan de Koepoort geparkeerd worden. Om het verlies van openbare parkeerplekken op het Willem Vroesenplein en de Koepoort te compenseren, stelt de Klankbordgroep voor om vijftig vergunninghouders uit de buurt de gelegenheid te geven ook op Klein Amerika te parkeren. Citaat voorzitter Gerard de Kleijn: “Ik ben blij dat we er gezamenlijk zijn uitgekomen. Alle deelnemers en de ontwikkelaar hebben zich open naar elkaars argumenten opgesteld en gezocht naar optimalisering van het plan.” Het rapport van de Klankbordgroep is op 5 juli aangeboden aan het gemeentebestuur en is openbaar.


Gouda.weekoverzicht

Startsein voor Brede School Kinderfonds

Het Brede School Kinderfonds is een vangnet

Aanvragen

om materiële ondersteuning te bieden aan

De aanvragen voor het Kinderfonds worden

kinderen uit gezinnen met minimale financiële

behandeld door deskundigen die onder leiding

middelen waardoor deelname aan maatschap-

van staan van een Brede School coördinator.

pelijke, sociale en culturele activiteiten wordt

Het aanvraagformulier kan gedownload worden

gestimuleerd en sociale uitsluiting wordt

via de website van de Brede School en kunnen

voorkomen.

opgestuurd worden naar kinderfonds@bsgouda.nl of gedeponeerd worden

De doelgroep van het Kinderfonds is jeugd tot

in de Brede School brievenbus op scholen.

en met achttien jaar, met name scholieren (PO/

Uiteraard kan men ook telefonisch een aanvraag-

VO) in Gouda die leven in moeilijke financiële

formulier met retourenvelop aanvragen door

omstandigheden. Het Kinderfonds is bedoeld

te bellen naar 0182-527 101. Aanvragers zullen

voor kinderen die buiten de voorliggende voor-

binnen twee weken een bevestiging, en binnen

zieningen vallen en hierdoor niet mee kunnen

een termijn van uiterlijk zes weken uitsluitsel over

doen met maatschappelijke, sociale en culturele

hun aanvraag krijgen. De schoolvakanties zijn

activiteiten. Er kan per kind per jaar een aanvraag

hierbij een uitzondering.

gedaan worden voor maximaal 250 euro voor

Vanaf 27 augustus starten de vrijwilligers met

een product of dienst. Het Kinderfonds is een

het beoordelen van de aanvragen. In de zomer-

bestaand fonds wat gesubsidieerd wordt door de

vakantie is het Brede School kantoor gesloten.

gemeente Gouda. Sinds dit jaar beheert de Brede school dit fonds.


Column

Garro Wiersema

Ik ben er even niet..


DE ALEX KLAASEN REVUE SHOWPONIES


Toeristen in Gouda Toerisme kenden Gouwenaars tot voorkort vooral van grote steden als Amsterdam en Rotterdam en van de goudgele Hollandse stranden. Maar de laatste jaren hangt er in het Goudse verandering in de lucht: de stad hoopt dit jaar 1 miljoen toeristen te mogen verwelkomen, een recordaantal. Daarom besteed Weekblad deGouda dit zomerseizoen aandacht aan deze trend. Deze week: toeristen in Gouda. Waar komen onze bezoekers eigenlijk vandaan en waarom hebben ze gekozen om naar Gouda te komen? Weekblad deGouda zocht antwoord op deze en meer vragen.

Anton en Loes

Waar komt u vandaan? Zwolle Hoe lang blijft u? Een dag Vervoermiddel? De auto en de fiets Waarom hebt u gekozen voor Gouda? We waren hier nog nooit echt geweest. Nu hadden we een overnachting cadeau gekregen dus was er de kans. Gouda heeft veel geschiedenis, dat spreekt ons wel aan. Ons hotel maakt trouwens uitstekende reclame voor de stad. Wat hebt u vandaag gedaan? We hebben het kaartje van ons hotel gepakt en hebben daar met de pen een route op getekend die langs de bezienswaardigheden loopt. Lopen leek ons wat ver dus we zijn we op de fiets langs de grachten gefietst. Hiervoor zijn we naar Museum Gouda geweest en net hebben we de Sint Jan bezocht.

Waar komt u vandaan? Bangkok, Thailand Hoe lang blijft u? Een middag Vervoermiddel? Wandelend Waarom hebt u gekozen voor Gouda? We zijn op bezoek bij mijn dochter, die studeert aan de TU Delft. We houden van kleine steden, onder meer omdat je die in een middag te voet kan bekijken. We hebben het erg naar ons zin in Gouda! Wat hebt u vandaag gedaan? We zijn naar het museum geweest en we hebben een rondje gelopen langs de grachten in de stad. Die zijn erg sfeervol! Verder hebben we het rustig aan gedaan en hebben genoten van een biertje op het terras aan de Markt.

Arthern


Toeristen in Gouda

Jeff Waar komt u vandaan? De Verenigde Staten Hoe lang blijft u? Een middag Vervoermiddel? De trein en wandelend Waarom hebt u gekozen voor Gouda? Ik ben hier met mijn uitwisselingsstudenten uit de V.S. die studeren aan de Hogeschool in Den Haag. Het leek ons leuk om vandaag de oude stad te bezoeken en komen voor de Goudse kaas en stroopwafels. Wat hebt u vandaag gedaan? We zijn hier nog niet zo lang maar hebben al kaas gegeten en zijn net naar het kaasmuseum geweest. Natuurlijk zijn we ook gekomen om de Sint Jan te bekijken. Aan het einde van de middag gaan we weer terug naar Den Haag.

iel Alberto en Gabr

en en zijn student

Waar komt u vandaan? Argentinië Hoe lang blijft u? Een middag Vervoermiddel? De trein en wandelend Waarom hebt u gekozen voor Gouda? Ik was eerder door Nederland aan het reizen en toen was Gouda me opgevallen. Nu ben ik hier voor een middagje, samen met mijn ouders. Ik hou van kleinere steden en vooral de historie en (klassieke) architectuur trekken me hier aan. We verblijven in Amsterdam en maken deze week uitstapjes naar onder meer Rotterdam, Utrecht en Brugge (België). Wat hebt u vandaag gedaan? We zijn eigenlijk net aangekomen met de trein. We hebben de Goudse kaas al wel geprobeerd maar verder nog niets. Sommige mensen reizen met een plan, ik vind het leuker om de stad gewoon in te gaan zonder plan en hem te verkennen.

Waar komt u vandaan? Normandie, Frankrijk Hoe lang blijft u? We zijn gisteren aangekomen en vertrekken eind van de middag weer Vervoermiddel? De camper Waarom hebt u gekozen voor Gouda? We hebben op een Franse website gelezen dat Gouda het waard was om te bezoeken. We doen een campertour langs de Europese kust en Gouda lag op de route. Ook is deze camperplaats (Klein Amerika) erg goedkoop. Wat hebt u vandaag gedaan? We zijn vandaag de stad in geweest en zijn door de hoofdstraat gewandeld (Kleiweg) en hebben wat winkels bekeken. Jammer genoeg zijn we ook druk met het vervangen van de waterpomp van onze camper, vandaar de tas met waterflessen.

ie Maxime and Mar

Tekst en foto’s Peter Riphagen


Talenten Vanuit verbinding wil ik anderen inspireren

V

eranderen is spannend en leuk tegelijk. Met iets nieuws beginnen brengt zoveel verschillende gevoelens en gedachtes met zich mee. Onzekerheid over je eigen kunnen en of het wel de juiste keuze is. Maar ook energie en opluchting als je de eerste stap op de nieuwe weg durft te zetten. Ook al weet je nog niet precies hoe die weg gaat lopen.

Cora TEKST: MARIANNE GOET FOTO: NICOLE JANSEN

Cora


Talenten

‘Talenten van Nu’ is een nieuwe serie in samenwerking met Het Kantoor van Nu waarbij werkzoekenden de gelegenheid krijgen om zichzelf te presenteren op een creatieve en unieke manier. Deze serie zal gepubliceerd worden in deGouda digitaal en deGouda APP.

Ik herken het allemaal. De beslissing om vitaliteits- en lifestylecoach te worden, voelt spannend en als een verademing tegelijk. Maar het is ook zo’n logische stap. Want ik focus me altijd op wat iemand nodig heeft om zichzelf goed en blij te voelen. Waarmee kun je jezelf het beste voeden? Dat gaat niet alleen over gezond eten, maar ook jezelf voeden met beweging, goede gedachtes en mensen om je heen.

Ik kan anderen inspireren om met een heel andere blik naar de situatie te kijken. Out of the box denken, ik doe het zo graag. Altijd in verbinding met de ander. Ik wil begrijpen wat iemand bezig of juist tegen houdt. Bij elke verandering staan er beren op de weg. Ook op mijn weg kom ik ze tegen, groot en wel. Maar de beren van een ander benader ik moeiteloos van verschillende kanten. Om er dan samen achter te komen dat ze helemaal niet zo eng zijn en je zelfs een kant op kunnen sturen die je van te voren niet had kunnen bedenken. En zo kunnen keuzes die eerst zo onmogelijk lijken, je de energie geven die je nodig hebt om je weer goed te voelen.

WWW.HETKANTOORVANNU.NL BEN JIJ OOK WERKZOEKEND EN WIL JE OOK IN BEELD? MAIL DAN NAAR: INFO@HETKANTOORVANNU.NL


Bijzondere Banen Gespecialiseerd, onafhankelijk arbeidsbemiddelings- en adviesbureau voor hoger opgeleide kandidaten met een arbeidsbeperking en voor werkgevers die op zoek zijn naar onze kandidaten. Kandidaten: We begeleiden en trainen (LinkedIN) u persoonlijk en op maat. U krijgt zicht op uw kwaliteiten en op wat u nodig hebt om te kunnen werken. We kijken mee met uw sollicitatiebrieven en zijn een klankbord als u solliciteert op deze arbeidsmarkt. Werkgevers: We vinden de juiste kandidaat voor u, adviseren over een duurzame plaatsing in uw organisatie en ontzorgen wat betreft de regelgeving.

www.Bijzonderebanen.nl Kantoor: Turfsingel 33, 2802 BC Gouda

Margit van Hoeve 06 40725710; margit@bijzonderebanen.nl

Antje Beukelman 06 28268929; antje@bijzonderebanen.nl

agenda bij de hand? DOWNLOAD DEGOUDA APP (DEGOUDA AAN ELKAAR


MCC Holland viert zijn 60ste verjaardag

Een grijzende veteraan wordt door de spreker naar voren geroepen, zo’n veertig mannen wachten geduldig af wat komen gaat. “Deze man heeft het begin nog meegemaakt”, fluistert voorzitter Henk Lever me enthousiast in het oor. De veteraan vertelt over de begintijd waarin de baan smaller was en er toch een motorklasse met zijspan reed. Dat waren andere tijden...! Er wordt in doodse stilte geluisterd, op deze eerste avond van de 60ste verjaardag van de Goudse motorcrossclub MCC Holland. Stilte bij het Spoorbos? Die duurt hier nooit heel erg lang.

Het hele weekend zijn er namelijk festiviteiten op de motorcrossclub. De club heeft zin in de toekomst, laat de voorzitter merken. MCC Holland verkeert dan ook in rustig vaarwater. Het heeft een goede verstandhouding met omwonenden en de gemeente en een mooi ledental van ruim 200 leden. En dan hebben we het nog niet gehad over de nationale kampioenen die zij aflevert, zoals recent nog Jeffrey Herlings. Zo staat de Goudse motorcrossclub ook landelijk in de schijnwerpers en dat doet ze hier goed.


MCC Holland viert zijn 60ste verjaardag MCC Holland is voor veel Gouwenaars al jaren het vertrouwde motorgeluid van de zaterdag. Dat startte eind jaren 50 (op zondagen) als afsplitsing van de motortoerclub Gouda. Het was Joop Kruizinga, de latere eigenaar van motorenwinkel Kruizinga, die samen met Adrie Wijnhof het voortouw nam. Toen de mannen het spoorbos in het oog kregen was de zoektocht naar een vestigingsplaats snel beslecht. Stercrosser Jo Heijboer uit Moerkapelle hielp de twee het circuit bouwrijp te maken en in 1960 was de baan klaar voor de eerste serieuze wedstrijden. De club groeide rap, zo snel dat hij in 1975 de 400 leden bereikte en een ledenstop moest afkondigen. Nog altijd is de baan in het Spoorbos een van slechts vier circuits in de provincie en ontvangen zij leden uit de wijde omgeving. Maar met alleen motorcrossen houdt het hier tegenwoordig niet op.


MCC Holland viert zijn 60ste verjaardag

Het Spoorboscircuit wordt sinds kort namelijk ook gebruikt voor allerlei andere takken van sport. Voor mountainbiken en veldrijden bijvoorbeeld, waarvoor liefhebbers hier op de zondagmorgen terecht kunnen. Er wordt op doordeweekse avonden ook gereden met hondensledes. En zoals dat gaat met levenslustige clubs willen ze ook niet te lang achteruit kijken. MCC Holland heeft zin in de toekomst;

wellicht een elektrische toekomst. De ontwikkelingen gaan snel, vertelt de voorzitter, en misschien dat er over 10 jaar al elektrisch wordt gereden. Hij is opgetogen over die ontwikkeling, want zonder motorgeluid ben je niet langer gebonden aan de afgesproken rijtijden. Dat betekent meer crossen, en daar is het ze hier toch allemaal om te doen.

Tekst en foto’s Peter Riphagen

Tijdens het feestweekend was er een andersom race waarbij rijders het circuit in tegengestelde richting reden. Er was een bromfietsrace (iedere brommer was welkom), en een ‘mama & papa cross’, voor de ouders van pupillen. Ook waren er vriendschappelijke races van diverse motorcrossklassen. Speciaal voor het jubileumweekend mocht ook op zondag worden gereden.


witgoedgouda.nl van € 145,nu voor

€ 99,-

van € 399,nu voor

€ 387,van € 489,nu voor

€ 459,-

AEG Stofzuigers VX41GMT Stofzuiger grijs, 750W, actieradius 7,5 meter

Beko WTV8744XDW Wasautomaat 1400 tpm. 8 kg. Touch design ProSmart A+++-10

Beko RCNA320K20W Koel-vries, combi wit 185.3x59,5 cm. A+ 197/90 ltr. Nofrost

LG F4J7VY2WD Wasautomaat 9 kg. 1400 tpm. DirectDrive tbv. set van € 1.299,nu voor

Setprijs € 999,van € 699,nu voor

van € 239,nu voor

€ 679,LG FH8G1MINI Mini wash 2 kg, tbv twingwash set

€ 299,-

Liebherr CN4813-20 Koelkast usd A++, 243/95 tlr. 201x60 cm.

Numatic HVR-210-11 Stozuiger Henry Onyx, fuchsia, 620W, 12,5 meter snoer.

van € 1.645,nu voor

€ 1.399,-

van € 749,nu voor

€ 629,-

Quooker COMBI+XRVS Quooker COMBI+ 2.2 Flexkraan RVS, 7 liter.

Siemens WM14T550NL Wasautomaat 1400 tpm. 8 kg. A+++30%, IQ drive

E-mail voor dagprijs! info@witgoedgouda.nl

van €499,nu voor

€ 449,Siemens KG33VXW30 Koelkast usd A++, 193/94 ltr. 175x60 cm.

Tel.: 0182 - 522 311 Openingstijden: ma. 12.00 - 17.00 uur Di. t/m zo. 10.30 - 17.00 uur


Gerben Budding Het orgelspel met de paplepel ingegeven

G

erben Budding is de nieuwe stadsorganist van Gouda en hoofdorganist van de Goudse Sint Jan. Hij kwam als beste uit de selectie­ procedure. Op 1 juli speelde hij zijn eerste dienst en op 8 juli werd hij, zoals dat heet, in de bediening gesteld als kerkmusicus in Gouda. Budding: “Onderdeel van de selectieprocedure was een examen voor een gekwalificeerde vakjury. Dat was best spannend. Het is een van de weinige momenten dat je als vakmusicus voorspeelt voor een vakjury. Dat doe je in je studie wel en bij orgelconcoursen, maar daarna komt dat eigenlijk niet meer zoveel voor.” Liefde voor orgels Budding werkte negen jaar als stads- en hoofdorganist in Gorinchem. Het orgel in Gorinchem is volgens hem niet te vergelijken met het orgel in de Sint Jan.

Budding: “Je kunt niet zeggen: ik hou van orgels of ik hou niet van orgels. Ze zijn allemaal verschillend. Het is net als bij mensen, de ene mens vind je wel leuk en de andere helemaal niks. Dat is met orgels ook zo. Het Moreau-orgel in de Sint Jan is gebouwd in de 18e eeuw en heeft een zuidelijke inslag omdat het gebouwd is door iemand uit die regio. Dat wijkt heel veel af van het orgel in Gorinchem dat gebouwd is door Bätz. Hij kwam uit een heel andere streek, had heel andere orgelbouwprincipes en kwam ook nog eens uit een heel andere tijd. Monumentenzorg richt zich nu op het restaureren en herstel van deze oude instrumenten. Een organist kan niet zomaar bepalen dat er een aanpassing moet komen, het orgel moet zoveel mogelijk intact blijven. En dat is goed. Wij zijn passanten en het orgel staat er nog als wij er niet meer zijn.


Het is een bijzondere gewaarwording als je er goed bij nadenkt, dat zoveel mensen voor je op het orgel gespeeld hebben, ernaar geluisterd hebben. De klanken die je hoort, zijn voor een deel klanken van een eeuw terug. Die muren hier hebben het ook allemaal gehoord.” Meer dan alleen orgelspelen Als hoofdorganist speelt hij elke zondag tijdens twee diensten in de Sint Jan, doordeweeks zijn er rouw- en trouwdiensten en hij speelt ook in de andere kerken. Maar dat is niet alles. Budding: “Je bent ook verantwoordelijk voor het klein onderhoud van de orgels. Als je vlak voor een concert merkt dat een toets niet werkt, dan zul je er toch zelf wat aan moeten doen. Het groot onderhoud wordt gedaan door een orgelbouwer. Tijdens je studie krijg je ook het vak orgelbouw. Tijdens mijn opleiding aan het conservatorium heb ik de hoofdvakken orgel, kerkmuziek en koordirectie gedaan. Dat hele pakket maakt dat je in een kerk als de Sint Jan aan de slag kunt gaan. Ik geef overdag les aan orgelleerlingen en vier avonden in de week ben ik bezig met verschillende koren. Om niet teveel onderweg te zijn, verhuizen mijn vrouw, dochtertje en ik naar Gouda. Ik zie er erg naar uit om te beginnen in Gouda.”

Van huis uit meegekregen Het orgelspelen is Gerben Budding met de paplepel ingegeven. Zijn vader speelde thuis. Orgel en klassieke muziek hoorden er helemaal bij. Budding: “Op het harmonium speelde ik dingen na die ik op CD hoorde. Na de dienst ging ik altijd even omhoog om bij de organist te kijken. Ik had het geluk mijn orgelleraar voorstelde om naar de jong talent afdeling van het conservatorium in Utrecht te gaan. Tijdens groep 7 van de basisschool ben ik al naar het conservatorium gegaan om daar orgel- en theorieles te krijgen. Dat ik zo jong als begonnen ben, heeft ervoor gezorgd dat ik veel dingen kort na elkaar of gelijktijdig heb kunnen doen. Een wereld te winnen Als ik zo hier in de kerk zit dan krijg ik er zin in om die orgels op een zo goed mogelijke manier aan de man te brengen. We gaan ervan uit dat het instrument bekend is. Maar vaak hebben mensen een beperkt beeld van het orgel, omdat ze het bijvoorbeeld alleen hebben gehoord op de begrafenis van opa. Toeristen en kinderen die hier in de kerk komen, horen het orgel op een andere manier. Ik denk dat er nog een hele wereld te winnen is voor de orgelcultuur. Dat is mijn uitdaging.”

Tekst en foto’s Corinne Hamoen


Geslaagde samenwerking GHZ en mboRijnland Het was een feestelijk moment in het Groene Hart Ziekenhuis voor studenten van mboRijnland afgelopen woensdag 11 juli jl. Zij deden mee met de pilot Start Up 1-2, een nieuwe manier van leren, en ontvingen hun welverdiende diploma. Klaske Apperloo, directeur mboRijnland We willen studenten arbeidsvaardig maken, toekomst bieden op de arbeidsmarkt. Je moet veel meer kunnen en kennen dan tot nu toe verwacht werd. Met deze pilot Start Up 1-2 bieden we een nieuwe manier van leren. Het Groene Hart Ziekenhuis heeft mee ontwikkeld aan de inhoud van de opleiding. Zo komen de werelden veel meer bij elkaar. We hebben ingezet op het gepersonaliseerde leren volgens de Zweedse onderwijsmethode Kunskapsskolan. De studenten hebben wekelijks intensieve gesprekken met de docent en maken afspraken. Mensen ervaren minder stress omdat ze op hun eigen niveau mogen werken. De kracht van deze opleiding is dat de studenten voelen dat ze ertoe doen. Gedurende de opleiding hebben we een onderzoek gedaan en studenten zijn veel gemotiveerder, zien de toekomst rooskleuriger tegemoet en vinden hun diploma belangrijk. In het nieuwe schooljaar gaan we uitbreiden en dat is goed nieuws. JeroenMulder, leidinggevende binnen de afdeling Gastvrijheid GHZ We hebben twintig studenten geplaatst bij de afdeling Gastvrijheid, onder andere als roomassistents, in de keuken, het restaurant en in schoonmaak. Het schooljaar bestaat uit vier periodes en na elke periode wordt er samen met de studenten gekeken of ze naar een andere leer-werkplek binnen ‘Gastvrijheid’ gaan of nog een periode blijven. Zo doen ze brede ervaring en kennis op. Elke student is gekoppeld aan een werk-

begeleider (medewerker van het GHZ), iemand die het beroep doet dat zij willen gaan leren. De docent van mboRijnland is hier in het ziekenhuis. Alleen de generieke vakken zoals Nederlands en rekenen worden op school gegeven. Zo houden ze toch nog de binding met school. Ze zijn drie dagen per week in het ziekenhuis. Het zijn geen stageplekken maar leer-werkplekken. Samen met het mboRijnland zijn we tot deze nieuwe vorm van onderwijs gekomen. We zijn trots dat het Groene Hart Ziekenhuis is gekozen tot leerbedrijf van het jaar 2018 van mboRijnland. Jessy Waaldijk, docent Mirjam Terlouw, instructeur Samen hebben we de klas onder onze hoede. We begeleiden de studenten, voeren coachgesprekken en hebben contact met begeleiders. Nieuw voor ons is dat de studenten in een bedrijf zitten en dat wij op de leer-werkplek lessen met de studenten doornemen. Het nieuwe aan deze pilot is ook de combinatie met niveau 1 en niveau 2. Een aantal studenten heeft versneld niveau 1 en het eerste deel van niveau 2 gedaan. Wij zijn constant in gesprek met de begeleiders en studenten. Daardoor zijn we veel intensiever met de studenten bezig. In de klas moet je regelmatig zeggen dat ze hun telefoon weg moeten leggen. Als je een 1 op 1 gesprek hebt, dan hoeft dat niet. De intrinsieke motivatie is veel hoger bij deze groep dan bij andere groepen. Ze voelen zich verantwoordelijk, ze worden gemist als ze er niet zijn, ze krijgen waardering. Het is meer dan alleen school. Dat is waar ik ooit docent voor wilde worden, om een kind even een fijn leven te geven. Dat ze horen dat ze het wel kunnen. Dat ze het goed doen. Dat is het belangrijkste.

Tekst Corinne Hamoen


Weekprogramma Filmhuis Gouda Vrijdag 13 t/m donderdag 19 juli AU REVOIR LÀ-HAUT Vrijdag 13 juli 15.30 uur Zaterdag 14 juli 18.30 uur Maandag 16 juli 20.30 uur THE DEATH OF STALIN Vrijdag 13 juli 20.30 uur Dinsdag 17 juli 20.30 uur

THE BOOKSHOP Zaterdag 14 juli Woensdag 18 juli

21.15 uur 20.30 uur

SO HELP ME GOD Zondag 15 juli

20.00 uur

MOZART IN LOVE Donderdag 19 juli

20.30 uur

AU REVOIR LÀ-HAUT

AU REVOIR LÀ-HAUT is een drama verteld als een sprookje voor volwassenen met een bijzonder onderwerp: twee soldaten komen beschadigd uit de Eerste Wereldoorlog en besluiten een illegale handel op te zetten in oorlogsmonumenten. In de nadagen van de Eerste Wereldoorlog maken we aan het oostelijk front kennis met de onhandige bankbediende Albert Maillard en zijn kameraad Édouard Péricoult die kunstenaar is en prachtig kan tekenen. Ze worden op een gevaarlijke verkenningstocht gestuurd door de fanatieke luitenant Pradelle. Terwijl Albert bijna levend begraven raakt, wordt Édouard door een granaat vol in zijn hals en gezicht getroffen en verliest hij daardoor zijn onderkaak. Na de oorlog gaan de twee ex-soldaten samenwerken in een atelier, waar Édouard het ene na het andere virtuoze masker creëert om zijn gezicht mee te bedekken. Om aan geld te komen bekokstoven ze een handeltje in veelgevraagde oorlogsmonumenten, kunstig ontworpen door Édouard, zonder de intentie die ook daadwerkelijk te leveren. Dit bedrog lijkt hun een rijke toekomst te verzekeren, maar wanneer hun verleden hen uiteindelijk en onvermijdelijk inhaalt, blijkt dat het allemaal eigenlijk de hele tijd nooit om de centen ging. AU REVOIR LÀ-HAUT is gebaseerd op de internationale bestseller van Pierre Lemaitre die hier in Nederland is uitgebracht onder de titel Tot ziens daarboven. De film blinkt uit in de prachtige beelden, kleurrijke maskers en het vlotte tempo.


Gewichtsbeheersing van A tot Z: afvallen van Afhankelijk naar Zelfstandig

Er liggen twee stukjes van repen voor me op een schoteltje. Niet te veel, want de repen zijn een volledige maaltijd, legt gewichtsconsulente Sandra van der Horst uit. Ze smaken prima, zoet alsof het vol suiker zit zoals in een reep uit de supermarkt. Maar dat is schijn, want deze repen bevatten enkel de benodigde suikers. Ze zijn onderdeel van een dertig tal maaltijdvervangende voedingen van afslankbedrijf Gewichtsbeheersing van A tot Z.

Gewichtsbeheersing van A tot Z viert in november haar tiende verjaardag en dat is wel

reden voor een feestje. Rene van Huis, eigenaar van het bedrijf, is de onderneming niet alleen begonnen als gewichtsconsulent, maar ook als ervaringsdeskundige. In zijn tijd waarin hij servicemanager was en een voetbalschool had, woog Rene namelijk 140 kg. Als eigenaar van zo’n sportieve instelling vond hij dat dat geen pas hield. Onder begeleiding verloor hij in 3,5 maand tijd 40 kg. Maar hij merkte ook dat lijnen maar een deel van het verhaal is. Het andere belangrijke deel kwam toen hij op eigen houtje weer een gezond eetpatroon moest zien op te pakken.


Gewichtsbeheersing van A tot Z: afvallen van Afhankelijk naar Zelfstandig

Dat doen ze bij Gewichtsbeheersing van A tot Z (Afhankelijk tot Zelfstandig) wel anders. Klop je hier aan voor hulp dan krijg je eerst een vrijblijvende intake. Afhankelijk van het aantal te verliezen kilo’s en enkele persoonlijke factoren, wordt besproken welk programma het beste bij je situatie past. Programma’s verschillen in intensiteit en naarmate er meer moet worden afgevallen, wordt vaak meer gebruik gemaakt van de dieetvoeding. Met behulp van deze speciale (instant) shakes, soep, repen en warme maaltijden zal de cliënt in de opvolgende weken kilo’s gaan verliezen. Maar belangrijker, zo legt Rene uit, is dat zijn of haar gedrag veranderd. “Mensen zeggen vaak; ik ben een emotionele eter. Maar welke reden zit daarachter? Het is belangrijk dat mensen eerlijk zijn tegen zichzelf”, legt hij uit. Eenmaal per week komt de cliënt op gesprek bij zijn gewichtsconsulent, om samen te kijken waar hij tegenaan loopt; de valkuilen, zoals men die moeilijke momenten hier noemt. Er wordt samen gekeken hoe de cliënt hiermee in het vervolg kan omgaan. Zo verandert gedurende het proces niet alleen het gewicht, maar ook het gedrag. En dat is belangrijk want statisch gezien behoudt 4 procent van alle ‘lijners’ zijn gewicht. Er is dus meer nodig dan lijnen alleen. Na de periode van afvallen komt het dus aan op het opnieuw opbouwen van een gezond eetpatroon. Het lichaam moet langzaam omschakelen van het lage aantal calorieën die het tijdens het lijnen kreeg, naar de gebruikelijke dagelijkse inname, legt Rene uit. Zelf deed hij hier na het verliezen van zijn kilo’s zo’n 6 weken over. Voor gewichtsconsulenten Saskia Kalmeijer

(Goverwelle) en Sylvia Wever (Bloemendaal) is hun werk ook een feest. “Omdat het fijn is om mensen te helpen”, zegt Sylvia. Er wordt instemmend geknikt. Rene: “In mijn werk als servicemanager was ik altijd bezig met boze klanten, hier ben ik alleen maar successen aan het vieren.” Sinds twee jaar helpen de consulenten behalve met afvallen ook met figuurcorrigerende behandelingen. Met speciale apparatuur worden

Dankzij de volledige dieetvoeding voelen mensen zich vaak beter dan voorheen de spieren versterkt, de huid verstrakt, cellulitis bestreden en vocht afgedreven. Ook kunnen nu ongewenste vetrandjes blijvend worden aangepakt. Behalve voor de behandelaars is het afvallen voor cliënten trouwens ook heel motiverend, zegt Rene. “Van het gevoel; waar moet ik met al deze kilo’s naartoe, ga je naar het aanpakken. En dankzij de volledige dieetvoeding voelen mensen zich vaak zelfs beter dan voorheen.” Zo worden cliënten van ‘Afhankelijk naar Zelfstandig’ geholpen, bij Gewichtsbeheersing van A tot Z. Gewichtsbeheersing van A tot Z

Distelvlinderstraat 14 2805 KM Gouda info@gewichtsbeheersingvanatotz.nl 06 - 2315 5800


Agenda

van Gouda

Zaterdag 14 juli Zomerworkshop Verhalen van dichtbij in Bodegraven http://goudafm.nl/za-14-7-zomerworkshop-verhalen-vandichtbij-in-bodegraven/

Open Imkerijdagen op 14 en 15 juli http://goudafm.nl/za-14-7-open-imkerijdag-op14-en-15-juli/

Pieter van Dijk speelt Bach in de Sint Jan

Mozaïeken aan de RegentenSofa

http://goudafm.nl/za-14-7-pieter-van-dijk-speelt-bach-inde-sint-jan/

http://goudafm.nl/za-14-7-mozaieken-aan-deregentensofa/

Zondag 15 juli Rouwcafé Boek en Troost http://goudafm.nl/zo-15-7-rouwcafe-boek-en-troost/

Latin Dance Afternoon in Gouda Studio’s http://goudafm.nl/zo-15-7-latin-dance-afternoonin-gouda-studios/

Houtmansplantsoenconcert met Carolina de Holanda, Los Mezcales en Dwayne Verheyden http://goudafm.nl/zo-15-7-houtmansplantsoenconcertcarolina-de-holanda-los-mezcales-en-dwayne-verheyden/

Woensdag 18 juli Gouds Montmartre op de Markt

Rondleiding in parkbos Landgoed Linschoten

http://goudafm.nl/woe-18-7-gouds-montmartre/

Vlindercursus door KNNV en IVN IJssel en Gouwe

http://goudafm.nl/woe-18-7-rondleiding-in-parkboslandgoed-linschoten/

http://goudafm.nl/woe-18-7-vlindercursus-door-knnv-enivn-ijssel-en-gouwe/

Donderdag 19 juli Gouda Kaasmarkt

Familieworkshops in Museum Gouda

http://goudafm.nl/do-19-7-gouda-kaasmarkt/

http://goudafm.nl/do-19-7-familieworkshops-inmuseum-gouda/

Concert Toon IJzerman in de Sint Jan

Gouwe Moment met Wouter den Ouden

http://goudafm.nl/do-19-7-concert-toon-ijzermanin-de-sint-jan/

http://goudafm.nl/do-19-7-gouwe-moment-metwouter-den-ouden/

Vrijdag 20 juli Concert Capella Sine Vinculis in de Sint Jan http://goudafm.nl/vr-20-7-concert-capella-sine-vinculisin-de-sint-jan/

Friday Night Sessions met Van Lonesome in StudioGonz http://goudafm.nl/vr-20-7-friday-night-sessions-metvan-lonesome-in-studiogonz/

Kijk voor het volledige agendabericht op deGouda App Jouw evenement ook in onze agenda? Mail je bericht naar: info@degouda.nl


DEGOUDA GRATIS IN JE BRIEVENBUS We zijn trots om te melden dat het vanaf nu mogelijk is om ons blad gratis als persoonlijke post op je adres te ontvangen. Het wordt een duurzame oplossing, ideaal voor iedereen die zelf wil bepalen welke informatie je wenst te ontvangen in je brievenbus.

www.degouda.nl/persoonlijke-bezorging

!

Lees elke week deGouda digitaal. Meld je aan via www.degouda.nl en krijg deGouda Digitaal elke vrijdag in je mailbox. De eerstvolgende deGouda Papier verschijnt vanaf 21 juli in je brievenbus.

VERSCHIJNINGSDATA PAPIER 19 mei, 23 juni, 21 juli, 25 augustus, 22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december. CONTACT Weekblad deGouda Karnemelksloot 31, 2806 BA Gouda T (0182) 322 456 E info@degouda.nl Redactie E redactie@degouda.nl Directie Garro Wiersema

ADVERTEREN T (0182) 322 456

VERSPREIDING Huis-aan-huis met het folderpakket van Axender, op zaterdag, maandag en dinsdag, in Gouda, Haastrecht, Reeuwijk, Stolwijk en Waddinxveen.

Weekblad deGouda is een zusje van een radiozender en een tv-kanaal. De content wordt gemaakt door de redactie en is deels samengesteld in samenwerking met betalende partners. Als dat laatste het geval is vind je daarover meer informatie onder het symbool bij de artikelen.

BEZORGKLACHTEN E info@degouda.nl

DRUKKERIJ Janssen/Pers Rotatiedruk, Gennep @deGouda


elke woensdag

Elke week de lekkerste aanbiedingen digitaal

deGouda 13 juli 2018  

deGouda 13 juli 2018

deGouda 13 juli 2018  

deGouda 13 juli 2018

Advertisement