__MAIN_TEXT__

Page 1

KBS DE GOEDE HERDER DGH Binnenkruierstraat: Binnenkruierstraat 9 • 1333 EC Almere •  036-5320335

www.kbsdegoedeherder.nl • goedeherder@skofv.nl

Overblijfregels Tussenschoolse opvang (TSO) De regels bij de TSO zijn hetzelfde als de regels van de school. Het is belangrijk dat de TSO goed verloopt en de kinderen rustig een broodje kunnen eten en daarna een ontspanningsmoment hebben. Om hiervoor te zorgen zijn er een aantal afspraken waar alle betrokkenen zich aan moeten houden.  Voor het eten krijgt ieder kind de kans om naar het toilet te gaan. Dit om de rust tijdens het eten te waarborgen  Tijdens het eten zijn we rustig en blijven we aan tafel zitten (rustig praten met elkaar mag uiteraard wel)  In het kader van gezond eten, eten we minimaal de helft van onze lunch op (altijd eerst een boterham)  Snoep en ‘ongezonde’ koeken en etenswaren zijn niet toegestaan (wel toegestaan: ontbijtkoek, sultana, liga, evergreen, fruit of een yoghurtje)  Energiedrankjes en priklimonade zijn niet toegestaan (wel toegestaan: melk, chocomelk, siroop, fristi of vruchtendranken)  Mobieltjes zijn tijdens de overblijf niet toegestaan. Tijdens de overblijf blijven de mobieltjes bij de groepsleerkracht.  Gadgets, zoals mobieltjes, I-pods en MP3-spelers mogen niet worden meegenomen. Eventuel schade, ontstaan tijdens het overblijven, kan dus niet op school of de TSO verhaald worden  Na het eten wordt (als het weer het toelaat) buiten gespeeld. De groepen 1 t/ m4 spelen op het schoolplein, de groepen 5 t/m 8 gaan naar een speelveldje dichtbij de school.  Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld (spelletjes, tekenen, kleuren, enz.)  Helaas komt het voor dat een kind onacceptabel gedrag vertoond. Wij zullen er dan alles aan doen om dit een positieve draai te geven (gesprek met kind, leerkracht, ouders). Echter, mocht een kind tijdens de overblijf veelvuldig voor overlast blijven zorgen, zullen wij daar verdere actie op ondernemen. We gaan met u hierover in gesprek, maar mocht dit geen of onvoldoende effect hebben op uw kind dan kunnen we uw kind uitsluiten. Mocht u vragen hebben over bovenstaande of over het overblijven in het algemeen, kunt u te allen tijden bij de overblijfcoördinator Sabrina terecht. Met vragen over de inschrijvingen/betalingen enz., neemt u contact op met Comptoir. Coördinator: Sabrina Hijne Tel: 036 5320355 ( van 11.30uur - 13.30 uur) E mail: overblijf@kbsdegoedeherder.nl Comptoir Administraties & Automatisering M. Evers Tel: 036- 5462040 E mail: mljevers@comptoir.nl

Profile for De Goede Herder

Overblijfregels aug 2016  

Overblijfregels aug 2016  

Advertisement