__MAIN_TEXT__

Page 1

KBS DE GOEDE HERDER

DGH Binnenkruierstraat: Binnenkruierstraat 9 • 1333 EC Almere •  036-5320335

www.kbsdegoedeherder.nl • goedeherder@skofv.nl

OVERBLIJFCONTRACT TUSSEN OUDERS EN DE TSO EN DE INCASSO VOLMACHT. Ondergetekende: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats : Tel.nr.: E-mail:

…………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

Wil zijn/haar kind gebruik laten maken van de TSO voorziening, en is op de hoogte van het TSO regelement, welke aan hem/haar is overhandigd. Per ingang van augustus 2016 Ondergetekende kiest voor een strippenkaart (aankruisen wat van toepassing is) 0 15 strippen € 30,- (als er sporadisch gebruik wordt gemaakt van de TSO) 0 30 strippen € 60,- (bij gebruik van 3 tot 4 keer per week van de TSO) 0 60 strippen € 110,- (KORTING per strip! Bij gebruik van 3 - 4 keer per week van de TSO) Heeft u meerdere kinderen, dan wordt er per kind een strippenkaart uitgeschreven. Ondergetekende verklaart bij deze volmacht te verlenen aan administratiekantoor Comptoir te Almere om het bedrag (van de strippenkaart) van zijn/haar bankrekening te incasseren. Naam Kind:……………………………………… Geboortedatum:………...... Groep:………… Allergie:…………………. Ouders geven hierbij toestemming dat hun kind bij een vriendje/ vriendinnetje mag eten. Ja……… nee……….. De bankrekening staat ten name van:……………………..……….. Het IBAN nummer is:…………………………………………… Bij (naam en plaats Bank):………………………………………………. Ondertekend te (plaats) ………………………….. Datum ………………….. Handtekening: …………………….. Heeft u vragen over de incasso dan kunt u contact opnemen met M. Evers werkend bij Comptoir Administraties & Automatisering Tel: 036-5462040 E-mail: mljevers@comptoir.nl

Profile for De Goede Herder

Overblijfcontract augustus 2016  

Overblijfcontract augustus 2016  

Advertisement