Page 1

NONE

H ET G LOBE J OURNAAL K INDERBOEKENWEEK 2010 De Kinderboekenweek van 2010 vond plaats van 6 t/m 15 oktober. Het thema dit jaar: “De grote tekententoonstelling”. Op De Globe hebben we de KBW gezamenlijk geopend. De leerkrachten en stagiaires voerden een toneelstuk op. Zij speelden het verhaal: “Olifant maakt een meesterwerk” na. In die week bracht schrijfster en illustratrice Vivian den Hollander een bezoek aan onze school. De kinderen van groep 4 t/m groep 6 hebben geno-

ten van haar bezoek. In de bovenbouw vond de voorleeswedstrijd plaats. Lynn Pohle is de uiteindelijke winnares. Zij zal het op gaan nemen tegen de andere basisschoolleerlingen uit Nijkerk en Hoevelaken. Nancy Jongenotter heeft met de kinderen een echt boek gemaakt. De kinderen kregen gerichte opdrachten wat ze konden tekenen. Naast de tekening hebben ze zelf het onderschrift van de tekening bedacht. Het verhaal gaat over Wamwamwoezel. In dit landje

wonen twee verschillende volken: de Wamwamwoezelaars en de Frommelknotsen. In het Griezelmoeras woont een eng monster: het vervelende Grimgramgroenmonster. Hoe dit verhaal afloopt kunt u zelf lezen. Het boek “Wamwamwoezel" is namelijk verkrijgbaar bij Boekhandel 't Laakmannetje in Hoevelaken voor een bedrag van € 7,50. Een echte aanrader voor iedereen! Namens deze weg wil het team van De Globe Nancy hartelijk bedanken voor haar inzet en enthousiasme.

N IEUWS UIT DE GROEPEN Op 7 oktober jl. vond de jaarvergadering van de ouderraad plaats. Tevens stond de evaluatie van de werkwijze in de nieuwe combinatiegroepen op de agenda. Helaas was de opkomst tijdens de avond gering. Als eerste werden de actieplannen voor het huidige schooljaar toegelicht. Welke zijn: pr/marketing, Engels—doorgaande lijn, ICT, zorgplan en het pedagogisch klimaat. Alle leerlingen van groep 6/7/8 hebben met José gesprek-

ken gehad. Hierin konden zij aangeven hoe ze het ervaren in de nieuwe groepssamenstelling. Vanuit de ouders kwam naar voren dat zij dit ook waardevol achten voor de kinderen in de andere groepen, waarop Marja aanbood om de kinderen van groep 1/2/3 te interviewen en hierover verslag uit te brengen in de nieuwsbrief. U kunt hier de volgende keer de resultaten verwachten. José zal ook de kinderen van groep 4/5 benaderen voor een ge-

sprek. Het pedagogisch klimaat wordt als eerste punt opgepakt. In de bovenbouw hebben de leerlingen van groep 8 gedragsregels opgesteld. Zij hebben dit samen met meester Ludo gedaan. Daarna hebben zij in tweetallen de omgangsregels gepresenteerd aan de andere kinderen van de groep. Uiteraard hadden de kinderen aanvullingen en vragen over de regels. Deze hebben we meegenomen in de uiteindelijke versie.

NOVEMBER

2010

M AANDSLUITING 

Op woensdag 24 november wordt de maandsluiting verzorgd door groep 6/7/8. Vanaf 11:30 uur.

A FSPRAAK

VAN

DE MAAND

Zoek eerst zelf een oplossing voor je probleem, lukt dat niet ga dan naar de juf/meester heen. I N DIT NUMMER : K INDERBOEKENWEEK 2010

1

N IEUWS UIT DE GROEPEN

1/ 2

K ERSTVIERING

2

S TUDIEDAG

2

A CTIE SCHOEN-

2

MAATJES

K ALENDER

3

A LLERLEI

3


H ET G LOBE J OURNAAL

P AGINA 2

Vervolg - nieuws uit de groepen. Alle kinderen en leerkrachten hebben het ondertekend. De groepsvertegenwoordigers hebben een exemplaar in hun map en op het bord in de klas hangt ook een exemplaar. De kinderen leren op deze manier om zelf actief een aandeel te hebben voor de sfeer in de groep. In januari 2011 komt er een vervolg op de aandachtspunten welke hierboven beschre-

S TUDIEDAG A.s. woensdag 3 november zijn alle leerlingen vrij. Er is op De Globe een studiedag. Op de agenda staat o.a. het nieuwe schoolplan wat zal lopen van 2011 t/m 2015 en het pedagogisch klimaat. We hopen dat het een leerzame dag voor iedereen zal worden. Let op: alle leerlingen zijn de hele dag vrij. Groep 3 t/m 5 heeft ook geen zwemmen.

ven zijn. Deze avond zal per bouw worden georganiseerd. Het gaat dan over het pedagogisch klimaat en het organisatorisch werken in de klas. We willen dan met elkaar in gesprek over hoe er op school aan een prettig leef/ leerklimaat wordt gewerkt en over respect hebben voor elkaar, zowel thuis als op school.

Kerstviering Dit jaar zal de kerstviering op een andere manier gevierd worden. In overleg met de OR is een nieuwe datum geprikt namelijk woensdag 22 december. Doordat de kinderen op woensdag de viering al gehad hebben, moeten zij donderdag gewoon de hele dag naar school. Op vrijdag moeten de kinderen alleen „s ochtends naar school. Ze zijn dan om 12:00 uur vrij. Over

2010

de exacte invulling van deze dag ontvangt u t.z.t. informatie van de kerstcommissie.

L UIZENCONTROLE Na alle vakanties vindt er meteen op maandag een luizencontrole plaats. Een aantal moeders controleren de leerlingen op hoofdluis. Wanneer dit geconstateerd wordt, dan melden zij dit bij de leerkracht. De leerkracht zal u vervolgens hierover informeren. Wilt u er rekening mee houden dat uw kind(eren) op die dag geen extreme harde gel, ingewikkelde vlechtwerken of anderszins moeilijk uitpluisbare kapsels hebben. Alvast bedankt! De luizenmoeders

A CTIE SCHOENMAATJES De actie schoenmaatjes is een actie van stichting Edukans. Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen en speelgoed voor kinderen in landen waar kinderen minder hebben. Vervolgens wordt deze als verrassingspakket verstuurd. Dit jaar gaan de schoenendo-

zen naar kinderen in Moldavië, Albanië, Irak, Oeganda, Kenia en Malawi. De kinderen zijn al begonnen met het versieren van de schoenendozen. Alle kinderen kregen een schoenendoos van schoenwinkel Ziengs. Er zijn al een aantal hele mooie dozen klaar. Groep 4/5 heeft als versier-

thema de onderwaterwereld. De gevulde dozen kunnen op 19 november worden ingeleverd bij de leerkracht. Op 9 november wordt er door een medewerker van Edukans voor alle kinderen een presentatie gehouden. U heeft een brief ontvangen waarin dit project verder wordt

toegelicht. In de commissie zitten Marja Steendam, Diana van Gorp en Daniëlle van Omme. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.edukans.nl—actie schoenmaatjes.


AGENDA: November 1 november 3 november 5 november 8 november 9 november 9 november 24 november

B ASISSCHOOL D E G LOBE J.J.A. Goeverneurlaan 3 3871 EJ Hoevelaken 033-2534600

December 3 december 6 december 20 december 22 december 23 december 24 december vrij!

www.basisschooldeglobe.nl

H E T T E A M VA N D E G LOBE

Oud papier Studiedag—alle leerlingen zijn vrij! Nationaal Schoolontbijt 10—minuten gesprekken 10—minuten gesprekken zwemmen groep 6/7/8 Maandsluiting groep 6/7/8

Sinterklaasfeest— alle leerlingen zijn ‘s middags vrij! Oud papier Kopij Globetrotter Kerstviering nieuwe stijl Reguliere lesdag—Leerlingen hele dag naar school Start kerstvakantie—alle leerlingen zijn om 12:00 uur

NB. Kerstvakantie 24-12-10 om 12:00 uur tot 07-01-2011.

Overzicht van de Tostiweken: Week

44

01-11 t/m 05-11

Week

49

06-12 t/m 10-12

Nationaal Schoolontbijt Ontbijten is broodnodig. Een ontbijt helpt het lichaam op gang en voorkomt bij leerlingen concentratieproblemen op school. Ook is een goed ontbijt belangrijk bij het nastreven van een gezond gewicht. Het Nationaal Schoolontbijt laat kinderen, hun ouders en hun leerkrachten het belang zien van het ontbijt als de beste start van de dag. Zowel het Voedingscentrum als het Convenant Gezond Gewicht juichen het initiatief toe. De Globe doet ook mee! Op vrijdag 5 november mogen alle leerlingen in pyjama naar school komen om gezamenlijk van een ontbijt te genieten. Voor degene die er het slaperigst uitziet valt er zelfs nog een prijs te winnen. Mochten de kinderen iets lekkers/gezonds voor op brood van thuis willen meenemen, dan vinden wij dat geen enkel probleem.

10—minuten gesprekOp 8 en 9 november staan de 10mintengesprekken gepland. Op maandag zullen er alleen „s middags gesprekken plaatsvinden. Op dinsdag zijn er zowel „s middags als „s avonds gesprekken mogelijk. Wilt u wanneer u dat nog niet gedaan heeft het rapport van uw kind inleveren bij de leerkracht? In januari zullen de kinderen een nieuw rapport krijgen. Uiteraard krijgen zij dan het oude rapport ook weer mee naar huis.

Klassenmoeders Groep 1/2/3

Jolanda Carter

Groep 4/5

Anneke Stam

Groep 6/7/8 Maureen van Goethem, Anita de Rijk en Anita Zwanenburg.

Globejournaal november 2010  

nieuwsbrief, november

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you