Page 56

Matei Visniec si actrita Isabel Stoffel, in Espacio Niram, Madrid

MATEI VISNIEC: Născut în nordul României, în Bucovina, la RădăuŃi, pe 29 ianuarie 1956. Mama, Minodora, este educatoare, tata, Ioan, este funcŃionar. Foarte repede descoperă în literatură un spaŃiu de libertate. Citeşte cu aviditate Kafka, Dostoievski, Camus, Poe, Lautréamont… Ii plac foarte mult suprarealiştii, dadaiştii, povestirile fantastice, teatrul absurdului şi al grotescului, poezia onirică şi chiar teatrul realist anglo-saxon, pe scurt, îi place totul cu excepŃia realismului socialist. Studiază la Bucureşti filozofia şi devine foarte activ în sînul generaŃiei 80, fiind membru fondator al Cenaclului de luni. Crede în rezistenŃa culturală şi în capacitatea literaturii de a demola totalitarismul. Crede mai cu seamă că teatrul şi poezia pot denunŃa manipularea omului prin "marile idei", precum şi spălarea creierelor prin discursurile ideologice. Inainte de 1987 se afirmă în România prin poezia sa epurată, lucidă, scrisă cu acid. Incepînd din 1977 scrie piese de teatru care circulă masiv în mediul literar, dar care sunt interzise pe scenele profesioniste. Proza sa rămîne însă una de sertar, precum romanul "Cafeneaua Pas Parol" scris în 1982/1983 şi publicat abia după căderea lui Ceauşescu. In septembrie 1987 părăseşte România, ajunge în FranŃa unde cere azil politic, începe să scrie în limba franceză şi lucrează pentru Radio France Internationale. Devine cetăŃean francez în 1993. Piesele sale scrise în franceză sunt editate de Actes Sud - Papiers, L'Harmattan, Lansman, Crater, Espace d'un Instant. Numele său a figurat pe afişe teatrale în peste 30 de Ńări.

56

NIram Art Nº. 17-18  

In the current issue: Matei Visniec, Lorenzo Mijares (Theatre), Graffitii art in Madrid and Berlin, photography, El Greco, Portuguese artist...

NIram Art Nº. 17-18  

In the current issue: Matei Visniec, Lorenzo Mijares (Theatre), Graffitii art in Madrid and Berlin, photography, El Greco, Portuguese artist...