Page 76

opancerzonych, konserwacji i naprawy urządzeń, dostawy ukraińskich silników, przekładni, środków dynamicznej i aktywnej ochrony dla potrzeb polskiego sprzętu opancerzonego. W  związku z  powyższym Zakłady Małyszewa w  odniesieniu do współpracy polskich i ukraińskich przemysłów zbrojeniowych proponują następujące główne obszary możliwej współpracy: • dalszy rozwój ogólnej modernizacji czołgów typu T -72; • wspólne opracowanie nowej linii pojazdów opancerzonych w  różnych kategoriach wagowych w  oparciu o  jednolite platformy. W odniesieniu do pierwszego obszaru współpracy, Zakłady Małyszewa zdają sobie sprawę, że polski przemysł zbrojeniowy osiągnął znaczące wyniki w ramach własnych projektów czołgów typu PT-91 Twardy i PT-72U. Obecnie nowoczesne wymagania dla czołgów tego typu związane są z wprowadzeniem na ich wyposażenie mocniejszych silników (o mocy do 1200 KM). Według specjalistów ukraińskich, paradoksalnie, wymiary T-72 na dzień dzisiejszy nie pozwalają na montaż w nich mocniejszego silnika produkcji polskiej z Huty Stalowa Wola, który jest za duży (w szczególności wzrost mocy silnika pociąga za sobą zwiększenie systemu chłodzenia). Wyjściem z  takiej sytuacji, według ekspertów z  Zakładów Małyszewa jest montaż ukraińskiego silnika typu 6TD-2 o  mocy 1200 KM, który z  powodzeniem zintegrowany został m.in. w  czołgach typu MBT-2000 i AI Khalid. Taki wariant, według specjalistów Zakładów Małyszewa, wydaje się być perspektywicznym w  interesie krajów posiadających ten typ czołgu. Ponadto Zakłady gotowe są stać się integratorem, specjalizując się i  zapewniając dostawę silników, skrzyni biegów, układów chłodzenia, systemów zabezpieczenia pracy i funkcjonowania silników typu 6TD-2. Według Zakładów Małyszewa ww. współpraca polsko-ukraińska mogłaby być kolejnym bodźcem w poszukiwaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań modernizacyjnych popularnych czołgów typu T-72.

74

до підприємства виділимо такі основні перспективні напрями можливої співпраці: • спільний подальший розвиток модернізації танків сімейства Т-72; • спільне створення лінійки нової бронетехніки різних вагових категорій на базі уніфікованих платформ. Стосовно першого напряму, добре відомо, що тут Польща досягла вагомих результатів в рамках власних проектів PT-91 Twardy та PT-72U. На сьогодні сучасні вимоги до машин цього сімейства передбачають встановлення на них більш потужних двигунів (до 1200 к.с.). Через низку об’єктивних причин (зокрема, збільшення потужності двигуна тягне за собою квадратичне збільшення системи його охолодження) габарити танка Т-72 на сьогодні на дають технічного рішення для встановлення на них більш потужного двигуна розробки і виробництва польської компанії Huta Stalowa Wola. Натомість досить перспективним бачиться варіант встановлення на вказані машини українських двигунів типу 6ТД-2 (потужність 1200 к.с.) за принципом, як це реалізовано в проектах Al Khalid та МВТ-2000, куди ці двигуни на сьогодні успішно інтегровано. Такий варіант має досить вагомі перспективи, в тому числі й експортні (в інтересах третіх країн). Завод імені Малишева готовий виступити інтегратором в українській частини можливих робіт, спеціалізуючись і забезпечуючи поставки зазначених двигунів, коробок передач, систем охолодження, систем забезпечення роботи і управління двигунів типу 6ТД-2. Така українсько-польська співпраця могла б стати черговим поштовхом до пошуку і реалізації нових рішень з модернізації популярних танків сімейства Т-72. Також, за оцінками експертів, одним із перспективних напрямів співробітництва Заводу імені Малишева із Польщею є спільна реалізація концепції створення універсальних платформ для

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

Advertisement