Page 50

Najlepiej sprzedający się system ożarowskiej spółki – system Fonet. Trafił niemal na wszystkie kontynenty / Zdjęcie: WB Electronics Вируб компанії з Ажарова, який найкраще продається – система Fonet. Зараз він використовується практично на всіх континентах світу. / Фото: WB Electronics

ciażby system łączności i transmisji danych dla pojazdów FONET opracowany w WB Electronics, który stał się najbardziej znanym na świecie polskim wyrobem segmentu obronnego, zyskując uznanie na każdym kontynencie. Jednak, aby system ten mógł w pełni funkcjonować, niezbędne są nowoczesne radiostacje wytwarzane przez kolejną spółkę z Grupy, jaką jest gdyński RADMOR. Kolejnym przykładem systemowego podejścia do zaspokojenia potrzeb klienta w ramach Grupy WB jest system dowodzenia i kierowania ogniem TOPAZ, który z powodzeniem współpracuje z bezzałogowym systemem FlyEye z gliwickiej spółki Flytronic. Efektem takiego komplementarnego podejścia i spójnego wykorzystania potencjału każdej z poszczególnych spółek jest to, że produkty Grupy WB w 80% trafiają na rynki zagraniczne. Grupa WB należy do nielicznych polskich eksporterów sektora obronnego, którego technologie z  powodzeniem są wykorzystywane przez najbardziej wymagającą armię świata, jaką jest armia amerykańska. Uznana pozycja na świecie nie byłaby możliwa bez innowacyjnego podejścia do potrzeb klienta oraz – przede wszystkim – bez posiadania unikalnych na skalę światową technologii. Potencjał ponad 350 konstruktorów oraz 30 mln zł ze środków własnych, jakie są przeznaczane corocznie na badania i rozwój, czynią z Grupy WB największy przemysłowy ośrodek badawczo–rozwojowy w Polsce. Jest to potencjał, który pozwala rozwijać i udoskonalać wyroby, będące w ofercie Grupy WB, a także we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, tworzyć nowe unikalne technologie, które sprostają zarówno wysokim potrzebom Wojska Polskiego, jak i klientów zagranicznych. Do głównych obszarów działania firm Grupy WB należą: - przewodowe i bezprzewodowe systemy łączności taktycznej - bezzałogowe systemy latające (UAV) - modernizacja i automatyzacja uzbrojenia, w szczególności artylerii lufowej - systemy dowodzenia klasy C4ISR dla wojsk lądowych - projektowanie i dostawa wyposażenia pojazdów specjalizowanych, integracja sensorów w  spójny system oparty na transmisji danych.

визнання на всіх континентах. Тим часом, ця система ефективно функціонує в поєднанні із сучасними радіоприймачами виробництва іншої компанії Групи WB – RADMOR, яка розташована в Гдині. Інший приклад системного підходу до задоволення потреб клієнтів групи WB є система командування та управління вогнем TOPAZ, яка успішно працює з безпілотною системою FlyEye від компанії Flytronic (Глівіце). Позитивний ефект від такого взаємодоповнюючого підходу і постійного використання потенціалу кожної з компаній Групи WB полягає в тому, що 80 % створеної продукції йде на експорт. Група є однією з небагатьох польських компаній оборонного сектору, технології якої успішно використовуються в найвимогливіших збройних силах країн світу, зокрема в армії США. Таке визнання групи не було б можливим без інноваційного підходу до потреб клієнта та без унікальних в глобальному масштабі технологій. Потенціал більше ніж 350 конструкторів та 30 млн. злотих з власних коштів, які виділяються щороку на дослідження та розробки, робить промислову Групу WB центром науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Польщі. Цей потенціал дозволяє розвивати й удосконалювати продукцію, яка пропонується Групою WB у співпраці з провідними науково-дослідними центрами в країні та за її межами з метою створення нових унікальних технологій, які відповідають потребам польської армії та закордонних замовників. Основними напрямками фірм групи WB є: - дротові та бездротові системи зв’язку тактичного рівня; - безпілотні авіаційні системи; - модернізація та автоматизація озброєння, зокрема артилерії; - системи управління класу C4ISR для сухопутних військ; - розробка та постачання спеціалізованого обладнання для транспортних засобів, інтеграція датчиків у внутрішні системи передачі даних.

Контактна інформація WB Electronics S.A. ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki Polska tel.: +48 22 731 2500 fax: +48 22 731 2501 www.wb.com.pl

48

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

Advertisement