Page 47

Lidar na poligonie w USA Лідарна система на полігоні у США

piętrze Pałacu Kultury i Nauki, skąd prowadzono zautomatyzowane pomiary pod kątem stwierdzenia w  powietrzu obecności niebezpiecznych czynników chemicznych i biologicznych. Urządzenie bazuje na laserowo wzbudzanej fluorescencji oraz zjawisku depolaryzacji. Rejestrowane sygnały fluorescencji analizowane są pod kątem kształtu widma, który stanowi rodzaj unikatowego odcisku palca związku chemicznego lub biologicznego i stwarza możliwości jego wykrycia i klasyfikacji. W ramach polsko-amerykańskiego programu Transatlantic Collaborative Biological Resiliency Demonstration (TaCBRD) w 2013 na poligonie technologicznym DGP (Dugway Proving Ground) w USA (UT) przeprowadzone zostały testy systemów zdalnej detekcji zagrożeń biologicznych potwierdzające możliwości urządzeń opracowanych w WAT.

Platforma Habub z georadarem

Habub – mobilna platforma z ultra szeroko pasmowym radarem do wykrywania ukrytych w ziemi niebezpiecznych obiektów. Platforma została przygotowana z myślą o georadarze umożliwiającym wykonywanie pomiarów do głębokości około 1,5 m i wykrywania niedużych metalowych i przede wszystkim niemetalowych obiektów typu miny przeciwpiechotne oraz IED. Urządzenie jest zdalnie sterowane, umożliwia przesyłanie danych drogą radiową i ich interpretację w trybie on- bądź off-line.

System SAPER

SAPER jest mobilnym systemem pozwalającym na rozpoznawanie i identyfikowanie niewybuchów z  wykorzystaniem urządzeń typu smartphone. System opracowany został na bazie aplikacji mobilnej i  serwerowej oraz bezprzewodowych sensorów pozwalających na detekcję anomalii pola magnetycznego. Zbudowane narzędzie pozwala na skanowanie powierzchni ziemi i  obiektów w  poszukiwaniu anomalii pola magnetycznego z wykorzystaniem wbudowanych i zewnętrznych magnetometrów. Detekcja i budowanie sygnatury magnetycznej obiektu umożliwia wytworzenie produktów wykorzystywanych do badania jego podobieństwa z zapisanymi w bazie wiedzy wzorcami uzbrojenia i improwizowanych ładunków wybuchowych. Opracowana w projekcie baza wzorców zawiera grupę kilkudziesięciu rzeczywistych obiektów pozyskanych w warunkach laboratoryjnych. System oferuje również infrastrukturę powiadomienia użytkowników o  przebywaniu w  niebezpiecznej strefie prezentując informację o wykrytych zagrożeniach przesyłanych kanałami SMS oraz Push-Notifications.

Aplikacja SAPER Аплікація SAPER

Вказаний пристрій використовує у своїй роботі принципи лазерної флуоресценції і деполяризації. Записані сигнали флуоресценції аналізуються з точки зору форми спектра, яка є свого роду унікальним відбитком пальця хімічного або біологічного явища і дозволяє його виявити та класифікувати. В рамках польсько-американської програми Transatlantic Collaborative Biological Resiliency Demonstration (TaCBRD) у 2013 році на технологічному полігоні DGP (Dugway Proving Ground) в США (Юта) були проведені випробування систем дистанційного зондування біологічні небезпеки, які підтверджують можливості пристрою, розробленого в ВТА.

Платформа Habub з георадаром

Habub це мобільна платформа радаром ультраширокого спектру для виявлення прихованих у землі небезпечних об’єктів. Платформа була розроблена для виконання за допомогою георадара вимірів на глибину до 1,5 м і виявлення небезпечних металічних, а у першу чергу неметалевих предметів типу протипіхотних мін та IED. Вказана платформа управляється дистанційно, дає можливість передавати по радіо або іншим бездротовим способом інформацію у режимі он-лайн або офф-лайн

Система SAPER

Saper це мобільна система, яка дозволяє розпізнавати та ідентифікувати боєприпаси з використанням пристроїв типу смартфон. Система була розроблена на основі мобільного і серверного додатку та бездротових сенсорних датчиків, які дозволяють виявляти аномалії магнітного поля. Вбудований пристрій дозволяє сканувати поверхню землі і об’єктів для пошуку аномалій магнітного поля, використовуючи вбудовані і зовнішні магнітометри. Виявлення та характер магнітного образу об’єкту дозволяє створити матеріал, який використовується для порівняння його схожості з накопиченими записами у базі даних про зразки зброї і саморобні вибухові пристрої. Опрацьована у проекті база зразків налічує групу з кілька десятків моделей реальних об’єктів, отриманих в лабораторних умовах. Система також пропонує інфраструктуру повідомлення користувачів про те, чи перебувають вони у небезпечній зоні, подаючи інформацію про виявлені загрози через SMS або Push-повідомлення. Контактна інформація Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49 Polska tel.:+48 22 683 9000 fax: +48 22 683 9901 www.wat.edu.pl

45

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

Advertisement