Page 27

Spółka posiada następujące certyfikaty gwarantujące jakość wyrobów i usług: Certyfikat Systemu Zarządzania w  zakresie Wewnętrznego Systemu Kontroli, Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009.

Oferta:

Oferta spółki obejmuje: • wyposażenie indywidualne żołnierza: - monokulary, gogle i lornetki noktowizyjne; - celowniki strzeleckie; • wyposażenie wozów bojowych: - peryskopy do wozów bojowych. - systemy kierowania ogniem; - systemy wykrywania opromieniowania laserowego - systemy detekcyjno-gaśnicze; - systemy zobrazowania terenu; - zintegrowane moduły optoelektroniczne; - głowice obserwacyjne do wież bezzałogowych. • Oferta w ramach konsorcjum: - Żołnierz Przyszłości - Indywidualny System Walki Żołnierza Przyszłości (jako lider); - Giewont - Kompleksowy System Poligonu Laserowego (jako lider); - SWPL – System Wyświetlania Parametrów Lotu.

Współpraca z ukraińskim przemysłem obronnym

W 2013 PCO S.A. rozpoczęło rozmowy z  ukraińską spółką Aviakon, zajmującą się m.in. remontami i modernizacją oraz sprawdzaniem stanu technicznego różnego typu śmigłowców. Ukoronowaniem współpracy było podpisanie w dniu 22 stycznia 2014 pomiędzy oboma podmiotami umowy na dostarczenie ukraińskim siłom zbrojnym gogli noktowizyjnych PNL-3 oraz hełmów lotniczych. Zawarcie umowy jest wynikiem rozmów prowadzonych podczas Polsko-Ukraińskich Forów Przemysłów Obronnych. Zakupione wyposażenie ma być przeznaczone dla załóg śmigłowców użytkowanych przez ukraińską armię. PCO ma nadzieję na poszerzenie w najbliższej przyszłości grona odbiorców swoich produktów na rynku ukraińskim, w szczególności w zakresie wyposażenia żołnierza przyszłości, optoelektronicznych modernizacji śmigłowców oraz modernizacji wozów bojowych.

Udział w Ukraińsko-Polskich Forach Współpracy Przemysłów Obronnych

Reprezentanci naszej spółki wzięli udział w kolejnych edycjach Ukraińsko-Polskich Forów Współpracy Przemysłów Obronnych. W 2013 miały miejsce 2 edycje forum – w maju w Warszawie i w li-

військових місіях, а також посилення позицій національної оборонної промисловості на внутрішньому та зовнішньому ринках. Компанія має такі сертифікати, що гарантують якість продукції та послуг: Сертифікат Системи Оцінки Якості в рамках Системи Внутрішнього Контролю, Сертифікати Оцінки Якості стандартів ISO 9001:2008 і AQAP 2110:2009.

Пропозиції

Пропозиції компанії включають: • індивідуальне обладнання солдата: - монокуляри, прилади нічного бачення, біноклі; - приціли; • обладнання для бойових машин: - приціли для бронетанкової техніки; - системи управління вогнем; - лазерні системи виявлення і попередження про опромінення; - системи виявлення і пожежогасіння ; - системи візуалізації місцевості; - інтегровані оптоелектронні модулі; - прилади спостереження до безекіпажних башт. Пропозиції в рамках консорціуму: - Солдат Майбутнього – Індивідуальна Бойова Система Солдата Майбутнього (головний підрядник); - Giewont – Комплексна система лазерного полігону (головний підрядник); - SWPL – Система індикації параметрів польоту.

Співробітництво з оборонно-промисловим комплексом України Співпраця з заводом «Авіакон»

У 2013 році компанія PCO S.A. розпочала переговори з українською компанією «Авіакон», зокрема, стосовно перспектив ремонту та модернізації, а також перевірки технічного стану вертольотів різних типів. Вінцем співробітництва між двома компаніями стало підписання 22 січня 2014 року контракту на поставку в інтересах ЗС України окулярів нічного бачення PNL-3 і льотних шоломів. Укладання такого договору стало результатом обговорень, що тривали в ході польсько-українських форумів оборонної промисловості. Поставлене обладнання буде використовуватись екіпажами вертольотів Збройних сил України. PCO S.A. сподівається розширити найближчим часом номенклатуру власної продукції на українському ринку. Йдеться, зокрема, про обладнання для солдата майбутнього, оптико-електронну апаратуру в рамках модернізації вертольотів і бойових машин.

Участь в українсько-польських Форумах оборонно-промислової співпраці

Представники компанії взяли участь в роботі ряду українсько-польських оборонно-промислових форумів. У 2013 відбулися 2 такі заходи - в травні й у листопаді, у Варшаві та в Києві, відповідно. Організаторами форумів виступили Польське Промислове лобі, Євроатлантична Асоціація, посольства України та Республіки Польща і український Державний концерн «Укроборонпром». Форуми були організовані під патронатом міністрів оборони Польщі та України. Такого роду форуми є зручним майданчиком для вивчення продукції, що оборонні компанії пропонують іноземним партнерам, а також для окреслення перспектив і можливостей для подальшої співпраці, встановлення ділових контактів, тощо. Під час першого Форуму, що проходив у Варшаві, іноземним партнерам було представлено асортимент продукції компанії PCO S.A.. Zminiaturyzowane lotnicze gogle noktowizyjne PNL-3M. Zostaną w nie wyposażeni ukraińscy piloci / Zdjęcia: PCO Мініатюрні авіаційні окуляри ноктовізор PNL-3M. Ними будуть оснащені українські льотчики / Фото: РСО

25

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

Advertisement