Page 26

Zminiaturyzowany monokular noktowizyjny MU-3M Koliber to najlżejsze urządzenie tej klasy na świecie Мініатюрний монокуляр ноктовізор MU-3M Kaliber («Калібр») – найкращій пристрій цього типу у світі.

PCO S.A.

AT P C O

PCO S.A. jest czołowym polskim producentem urządzeń optoelektronicznych przeznaczonych dla wojska oraz służb mundurowych. Spółka powstała w 1976. Obecni pełni rolę lidera Dywizji Elektronika – jednej z głównych grup skupiających przedsiębiorstwa polskiego przemysłu obronnego. Jakość jej produktów została pozytywnie zweryfikowana m.in. wykorzystaniem w czasie działań bojowych w Iraku i Afganistanie.

PCO S.A. є провідним польським виробником оптоелектронних приладів в інтересах Збройних Сил та інших силових структур. Компанію було засновано в 1976 році. На сьогодні підприємство відіграє провідну роль в сегменті електроніки – одному із головних напрямів, на яких зосереджена польська оборонна промисловість.

Podstawową działalnością spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i  celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska oraz innych służb mundurowych. Poza działalnością produkcyjną, spółka świadczy usługi serwisowe, naprawcze i konserwacyjne. PCO zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. W zakresie prowadzonych prac spółka aktywnie współpracuje z uczelniami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi. PCO pełni rolę lidera i koordynatora różnych inicjatyw i programów. Obecnie spółka jest liderem konsorcjum odpowiedzialnego za realizację programu polskiego Żołnierza Przyszłości. Podstawowym celem programu jest przygotowanie wyposażenia żołnierza zgodnie z wymaganiami współczesnego pola walki. Spółka odpowiedzialna jest za koordynację prac nad projektem oraz integrację poszczególnych części w system. Stosowane przez PCO technologie są wynikiem współczesnych osiągnięć nauki, a wyroby spółki znajdują uznanie, zarówno wśród odbiorców wojskowych, jak i  współpracujących z  nią wytwórców krajowych i zagranicznych. Wysoka jakość oferowanych produktów i usług potwierdzona jest certyfikatami oraz nagrodami uzyskanymi na przestrzeni lat. W trakcie swojego istnienia firma udowodniła, że potrafi wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz dopasowywać je do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeb klientów. Działalność spółki służy zwiększeniu skuteczności działań oraz podniesieniu bezpieczeństwa polskich żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych, jak również budowaniu silnej pozycji krajowego przemysłu obronnego.

24

Основною діяльністю компанії є виробництво і продаж оптоелектронних приладів прицілювання і спостереження за допомоги лазерних технологій, приладів нічного бачення і тепловізійних приладів для збройних сил та інших силових структур. На додачу компанія надає послуги з супроводження, ремонту і технічного обслуговування продукції власного виробництва. PCO S.A. також проводить наукові дослідження і розробки у відповідному сегменті. В науковій царині компанія активно співпрацює з різними національними університетами і дослідницькими центрами. Компанія PCO S.A. виступає учасником, лідером та координатором різноманітних ініціатив та програм. На сьогодні фірма є головним підприємством консорціуму, що є відповідальним за реалізацію польської національної програми «солдата майбутнього». Основна мета програми – підготовка обладнання військовослужбовця відповідно до нових вимог сучасного бою. Компанія виступає координатором та інтегратором різних складових системи в рамках вказаного проекту. Технології, що використовує компанія PCO S.A., є результатом останніх сучасних наукових досліджень і розробок. Продукція компанії користується попитом серед військових замовників. Фірма активно співпрацює з вітчизняними та зарубіжними партнерами. Висока якість продукції і послуг підтверджується низкою сертифікатів і нагород, отриманих протягом багатьох років. За час свого існування компанія наочно продемонструвала власну здатність впроваджувати сучасні технології та адаптувати їх до мінливих умов ринку і потреб клієнтів. Діяльність компанії спрямована на підвищення ефективності операцій і посилення безпеки польських військовослужбовців, що беруть участь у

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

Advertisement