Page 25

Próby poligonowe WZT-3 oraz wyremontowanych czołgów podstawowych PT-91 / Zdjęcia: ZM Bumar-Łabędy Випробування на полігоні машин WZT-3 та відремонтованих танків РТ-91/ Фото: ZM Bumar-Łabędy

typu w ramach konsorcjum firm Polskiego Potencjału Obronnego z OBRUM jako liderem, finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W celu dostarczenia nowych komponentów do projektu, OBRUM współpracuje z  czołowymi producentami w  branży. Aby sprostać wymogom stawianym przez Wojsko, została podpisana m.in. umowa z  BAE Systems umożliwiająca wykorzystanie wzajemnych doświadczeń. Prace nad prototypem potrwają do 2016. PL-01 CONCEPT to także przyszłość nie tylko OBRUM, ale również ZM BUMAR-ŁABĘDY SA, gdzie zostanie ulokowana seryjna produkcja – mówi Jerzy Michałkiewicz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZM BUMAR-ŁABĘDY SA. Systemy wyposażenia PL-01 CONCEPT mogą być konfigurowane w  elastyczny sposób, zgodnie z  oczekiwaniem klienta. Dowolne konfiguracje umożliwią systemy projekcji 3D CAVE wizualizujące koncepcję PL-01 CONCEPT. Systemy wizualizujące to również nowe kompetencje powstałego w  OBRUM Centrum Symulacji Wojskowych. Produkty i rozwiązania CSW są rozwijane przez gliwickich inżynierów w kierunku m.in. produkcji autorskich symulatorów i trenażerów (obsługa pojazdów i urządzeń, podnoszenie umiejętności, aplikacje proceduralne i testy), aplikacji szkoleniowo serwisowych typu Augmented Reality (serwisowe, informacyjne, diagnostyczne), produkcji interaktywnych instrukcji multimedialnych z zakresu obsługi produktu (E-learning, aplikacje na urządzenia mobilne), a nawet działalności naukowej w zakresie grafiki komputerowej i symulacji. To bez wątpienia ogromny skok technologiczny w  projektowaniu wyrobów, metodach szkolenia i obsłudze serwisowej sprzętu pancernego w polskim przemyśle obronnym – powiedziała Aleksander Nawrat, członek Zarządu ds. Rozwoju w OBRUM.

ту, для того щоб ББМ відповідала вимогам, що висуваються Збройними силами, OBRUM співпрацює з провідними компаніями-виробниками в цій галузі. Зокрема була підписана, угода з BAE Systems, яка дозволяє польській стороні використовувати її досвід на даному напрямку. Робота над дослідним зразком триватиме до 2016 року. Як зазначив генеральний директор компанії BUMAR-ŁABĘDY SA Єжи Міхалкевіч (Jerzy Michałkiewicz): «Проект «PL-О1 CONCEPT» – це майбутнє не тільки для компанії OBRUM, а й для BUMAR-ŁABĘDY SA, на якій буде здійснюватись його серійне виробництво». Системи і обладнання проекту «PL-О1 CONCEPT» можуть бути модифіковані відповідно до визначених вимог клієнтів. А за допомогою проекційної системи 3D CAVE вони можуть бути також і візуалізовані. Використання компанією OBRUM системи 3Dпроектування стало можливим завдяки співпраці з Центром Військових Тренажерів (Centrum Symulacji Wojskowych). Продукція та розробки Центру Військових Тренажерів активно освоюються інженерами з Глівіце, зокрема, на таких напрямках, як: виготовлення авторських тренажерів (обслуговування транспортних засобів та обладнання, підвищення кваліфікації, процедурні програми і тести), учбово-тренувальних програм типу «Augmented Reality» (тренувальні, інформаційні, діагностичні), інтерактивних мультимедійних інструкцій з експлуатації продукції (E-learning програми для мобільних пристроїв) і навіть наукова діяльність в галузі комп’ютерної графіки та моделювання. Як зазначив член Ради з питань розвитку компанії OBRUM Олександр Наврат (Aleksander Nawrat): «Це, безумовно, великий крок вперед в питанні проектування виробів, використання методів навчання та обслуговування і ремонту бронетехніки в польській оборонній промисловості». Контактна інформація Zakłady Mechaniczne BUMAR – ŁABĘDY SA ul. Mechaników 9 44–109 Gliwice Polska tel. +48 32 734 51 11 fax. +48 32 734 65 11 www.bumar.gliwice.pl

23

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

Advertisement