Page 24

Ten sam pojazd w czasie późniejszego pokazu dynamicznego na poligonie zakładowym Та сама машина під час демонстрації на полігоні підприємства.

Zadania WWB

Podstawowym zadaniem Wozu Wsparcia Bezpośredniego będzie walka z pojazdami przeciwnika mogącymi zagrażać innym pojazdom, takim jak kołowe transportery opancerzone i  bojowe wozy piechoty, które nie są wyposażone w odpowiednie środki ogniowe pozwalające na radzenie sobie z takim zagrożeniem. WWB cechuje się modułową budową umożliwiającą dostosowanie pojazdu do misji i  warunków w  jakich będzie stosowany. Wysoką mobilność wóz uzyska dzięki zastosowaniu jednostki napędowej o dużej mocy w układzie Power-Pack, w połączeniu ze stosunkowo niewielką masą i gabarytami pojazdu. Kluczowym założeniem stawianym przed Wozem Wsparcia Bezpośredniego jest ochrona załogi. Przewiduje się umieszczenie jej w tzw. bezpiecznej kapsule kadłuba pojazdu oraz jednoczesne zastosowanie bardzo skutecznych, aktywnych i  pasywnych systemów ochrony. Duża siła ognia zostanie osiągnięta dzięki zastosowaniu modułowej, bezzałogowej wieży.

PL-01 Concept

Idea nowego Wozu Wsparcia Bezpośredniego, PL-O1 CONCEPT została zaprezentowana we wrześniu 2013, podczas targów MSPO w Kielcach. Obecnie rozpoczęły się prace nad opracowaniem proto-

новити загрози колісним БТР і БМП, які, в свою чергу, не мають можливості протидії даним загрозам. Особливістю ББМ безпосередньої підтримки є її модульна конструкція, яка дозволяє адаптувати її до завдань і умов обстановки, в яких вона буде використовуватися. Висока мобільність ББМ досягається за рахунок використання потужної енергетичної установки в конфігурації Power-Pack та її відносно невеликої ваги і розмірів. Одною з ключових вимог до ББМ безпосередньої підтримки є захист екіпажу. Для виконання даної вимоги екіпаж передбачається розміщувати в т.з. «капсулі безпеки» корпусу ББМ, а також використовувати високоефективні системи активного і пасивного захисту. Висока вогнева міць досягатиметься за рахунок використання модульної дистанційно керованої башти. Ідея нової ББМ безпосередньої підтримки під назвою «PL-О1 CONCEPT» була представлена під час Міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO, яка пройшла в м. Кельце в 2013 році. На даний час, в рамках консорціуму компаній Польського Оборонного Потенціалу (Polskiego Potencjału Obronnego) на чолі з OBRUM, розпочалася робота з виготовлення дослідного зразка, кошти на яку виділяються з фондів Національного науково-дослідного центру (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). В інтересах забезпечення постачання нових компонентів для проек-

W ostatnich latach największe zlecenia produkcyjne dotyczyły WZT-3, których kilkaset egzemplarzy wyeksportowano do Indii В останні роки найбільшим серійним замовленням було виробництво машин технічного забезпечення WZT-3. Кількасот таких машин експортовано до Індії.

22

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

Advertisement