Page 23

Koncepcyjny pojazd PL-01 Concept, który miał przybliżyć decydentom i szerokiej publiczności ideę nowego Wozu Wsparcia Bezpośredniego, w czasie jego pierwszej prezentacji na MSPO 2013 Концепт машини PL-01 Concept, який мав представити можновладцям та громадськості ідею створення нової бойової машини безпосередньої підтримки, під час презентації на MSPO 2013.

BUMAR-ŁABĘDY S.A.

АТ BUMAR-Ł ABĘDY

I O B R U M S P. Z   O . O .

I ТOВ OBRUM

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, producent ciężkich pojazdów gąsienicowych o przeznaczeniu wojskowym i  cywilnym oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z  o. o., tworzący nowe projekty badawczo-rozwojowe w  zakresie nowoczesnego sprzętu pancernego zacieśniają współpracę.

Підприємство Bumar-Łabędy, виробник важких гусеничних транспортних засобів військового і цивільного призначення і Науково-дослідний Центр механічного обладнання OBRUM Sp. z o.o., продовжують створення нових науково-дослідних проектів в сфері сучасної бронетехніки тим самим посилюючи свою співпрацю.

Czołgowa fabryka oferująca również wozy zabezpieczenia technicznego, mosty towarzyszące na podwoziu gąsienicowym oraz wieże bojowe do KTO Rosomak, posiada w ofercie także pakiety modernizacyjne oraz usługi remontowe odpowiadające indywidualnym zapotrzebowaniom odbiorców. Dotyczy to wszystkich typów pojazdów pancernych własnej produkcji, w  szczególności Wozów Zabezpieczenia Technicznego WZT-2 i WZT-3 oraz różnych typów czołgów (T-55, T-72 i  PT-91). Przedsiębiorstwo ponad to rozwija swoje kompetencje w zakresie produkcji, remontów i modernizacji silników czołgowych do czołgów PT-91 i  wozów zabezpieczenia technicznego WZT-3, w  tym produkcji silników czołgowych typu S12U oraz modernizacji silników typu W46-6 do wersji S-12U, przeglądów i remontów obu typów silników.

Окрім броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ), гусеничних понтонно-мостових машин, а також башт для БТР Rosomak, танковий завод може запропонувати виконання заходів з модернізації та ремонту військової техніки відповідно до індивідуальних потреб клієнтів. Це стосується всіх типів бронетехніки власного виробництва, зокрема БРЕМ WZT-2 i WZT-3, а також різних типів танків (Т-55, Т-72 і PT-91). Компанія крім того, освоює процес виробництва, ремонту і модернізації двигунів для танків PT-91 і БРЕМ WZT-3, виробництва танкових двигунів типу S12U, модернізацію двигунів типу W46-6 до версії S12U, а також перевірку та ремонт обох типів двигунів. Більш ніж 60-річний виробничий та технологічний досвід і систематичне вдосконалення системи забезпечення якості є основою потенціалу компанії, яка на сьогодні здатна в повній мірі задовольнити зростаючі потреби на конкурентному ринку озброєння і військової техніки. Підприємство BUMAR-ŁABĘDY SA, і Науково-дослідний Центр механічного обладнання OBRUM Sp. z o.o., які разом утворюють Глівіцький центр бронебудування мають можливість протягом найближчих років здійснювати виробництво сучасного зразка бронетехніки – бойової броньованої машини (ББМ) безпосередньої підтримки (Wóz Wsparcia Bezpośredniego). Ця гусенична ББМ дозволить значно збільшити бойовий потенціал Сухопутних військ Збройних сил Польщі. Її перевагами, перш за все, є висока мобільність, висока вогнева міць і підвищений рівень захисту екіпажу. Основним завданням ББМ безпосередньої підтримки буде протидія броньованим машинам противника, які можуть ста-

Doświadczenie i przyszłość

Ponad 60-letnie doświadczenie produkcyjne i technologiczne oraz systematycznie doskonalona polityka zachowania jakości tworzą potencjał spółki, która jest dzisiaj w pełni zdolna sprostać rosnącym wymaganiom konkurencyjnego rynku. Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY SA i  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o. o., tworzące razem gliwicki ośrodek pancerny, mają szanse produkować w perspektywie kilku najbliższych lat najnowocześniejszy sprzęt pancerny: Wóz Wsparcia Bezpośredniego (WWB). Ten bojowy, gąsienicowy pojazd opancerzony w  istotny sposób zwiększy potencjał bojowy Wojsk Lądowych polskich Sił Zbrojnych. Jego zaletami będą przede wszystkim wysoka mobilność, duża siła ognia i zwiększony poziom ochrony załogi.

21

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

Advertisement