Page 10

Системи підводного озброєння

temów okrętowych oraz technologii do organizowania wirtualnych sieci wymiany informacji.

Systemy broni podwodnej

Systemy broni podwodnej, jak również systemy kierowania nimi zaimplementowano z sukcesem na pokładach okrętów MW RP. Wśród nich wymienić należy stację hydrolokacyjną SHL-101/T, i  Wzbudnikowy Trał Akustyczno-Magnetyczny Promienica. SHL101/T jest przeznaczona do wykrywania, lokalizacji oraz klasyfikacji min dennych i kotwicznych, jak również obiektów minopodobnych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków hydroakustycznych Bałtyku Południowego. Natomiast Promienica jest przeznaczony do zwalczania min morskich nie kontaktowych z zapalnikami reagującymi na pola magnetyczne i  akustyczne generowane przez okręty. Kolejnymi elementami systemu broni podwodnej są zdalnie odpalane ładunki wybuchowe Toczek typu A  i  B przenoszone przez pojazd podwodny Ukwiał przeznaczone są do niszczenia min morskich, natomiast ładunek typu C służy do przecinania lin (łańcuchów) min kotwicznych. Zdobyte doświadczenia zaowocowały opracowaniem koncepcji systemu dowodzenia i  kierowania uzbrojeniem dla Kormorana II, uwzględniającym współpracę z  systemami bezzałogowymi oraz sprawdzonymi już sensorami i efektorami. W operacjach przeciwminowych prowadzonych w warunkach płytkiego Bałtyku Południowego konieczne jest użycie okrętów przeciwminowych o minimalnych polach fizycznych, wspieranych platformami bezzałogowymi, wyposażonymi w systemy detekcji, klasyfikacji, identyfikacji i niszczenia min.

Ochrona sił morskich i morskiej infrastruktury krytycznej

OBR CTM S.A. opracował unikalny na skalę światową, pierwszy system do obserwacji sytuacji nawodnej i podwodnej w rejonach morskiej infrastruktury krytycznej – Kryl Mk3. Ten zintegrowany, wielosensorowy system przeznaczony jest do monitoringu granic morskich i  lądowych, a  także krytycznej infrastruktury morskiej. W celu wzmocnienia systemów ochrony portów i infrastruktury krytycznej podjęto dalsze prace badawczo-rozwojowe. Spośród nich na uwagę zasługują projekty rozwojowe NCBiR, w wyniku których opracowano aktywne bariery akustyczne ABA, sonar DDS oraz przenośne bariery magnetyczne, przeznaczone do antyterrorystycznej i antydywersyjnej ochrony portów, platform wiertniczych, kotwicowisk oraz innych obiektów ważnych dla gospodarki. Nowym elementem barier są efektory pirotechniczne, mające zmusić intruza do wypłynięcia na powierzchnię.

8

Системи підводного озброєння, а також системи їх управління, успішно реалізуються на кораблях МС РП. Серед них гідролокаційна станція SHL-101/T та магнітно-акустичний трал Promienica. Якщо SHL-101/T призначена для виявлення місць розташування та класифікації глибинних та якірних мін, а також міноподібних об’єктів в гідроакустичних умовах Південної Балтики, то Promienica – для виявлення морських мін з неконтактними детонаторами, реагуючими на магнітні поля та звук, що створюються кораблями. Також OBR CTM S.A. має в своєму арсеналі системи віддаленого підриву Toczek А, В і С. Якщо Toczek типу А і В транспортуються на морське дно дистанційно-керованим підводним апаратом Ukwiał і призначені для знищення донних морських мін, то Toczek тип С спускається на дно плавцями та призначені для знищення якірних морських мін. Багаторічний досвід, накопичений OBR CTM S.A. дозволив, завдяки поєднанню безпілотних систем та різноманітних датчиків та виконавчих механізмів, створити систему управління озброєнням та обладнанням для перспективного польського есмінця Kormoran II. Мінні операції, що проводяться в умовах мілководдя південної Балтики, мають здійснюватися за мінімальної участі фахівців, за рахунок використання безпілотних систем, оснащених засобами виявлення, ідентифікації, класифікації та знищення.

Забезпечення безпеки військово-морських сил та охорони військово-морської інфраструктури

OBR CTM S.A. розроблена унікальна і перша в світі система спостереження за надводною та підводною обстановкою у морській критичній інфраструктурі - Kryl Mk3. Ця інтегрована, мультисенсорна система призначена для моніторингу морських та сухопутних кордонів, а також військово-морської інфраструктури. Слід зазначити, що з метою зміцнення захисту портів і інфраструктури, проводяться подальші науково-дослідні роботи. Серед них, заслуговують на увагу проекти Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща, з розробки активного акустичні бар’єру ABA та портативного магнітного бар’єру DDS. Їх головне призначення полягає у захисті від тероризму та диверсійної діяльності в портах, а також забезпеченні безпеки нафтових платформ, причалів та інших важливих для економіки об’єктів. Новим елементом, що використовується в бар’єрах є піротехнічний виконавчий механізм, призначенням якого є змусити підводного порушника піднятись на поверхню.

Profile for Defense Express

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

DEFENSE EXPRESS №9 за 2014 год  

Совместный номер журнала «DEFENSE EXPRESS Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины» и польского специализированного издания «Raport WTO»...

Advertisement