Page 1

INTERACTIEF & EDUCATIEF THEATER OVER MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

2018

VO / M B

O

2019


“Het interactieve theater is voor ons een hele goede manier om verbinding te maken met deze ‘moeilijk’ bereikbare doelgroep.” Lotte Zijderveld, Adviseur Marketing en Communicatie, Rabobank Salland

“Mijn favoriete leerlingen zitten niet stil. Die reageren snel op een voorstelling maar zijn moeilijk te veroveren. Hun hart ligt schijnbaar op de tong, maar soms houden ze hun ervaringen angstvallig geheim. De taal van theater raakt ze, ze willen daardoor contact met ons maken, in gesprek.” Teun Jonas, oud-acteur PlayBack

“Een ouder gaf aan hoe waardevol het was om weer even te voelen hoe belangrijk het is om echt naar je kind te luisteren in plaats van meteen oplossingen aan te dragen.”

Clemenda Som, Preventie medewerker jeugd

Jongeren maken een grote ontwikkelingssprong. Ze ontwikkelen een eigen identiteit, los van hun ouders, samen met leeftijdsgenoten. Hoe verhoud je je als jongere tot groepsdruk, social media, alcohol, pesten, geld en imago en culturele verschillen? PlayBack is expert in het communiceren met jongeren en maakt deze onderwerpen op een toegankelijke manier bespreekbaar. Met ons interactief en educatief theater willen we jongeren een onvergetelijke ervaring bieden waarin ruimte is om samen te lachen en te huilen. De magie van theater werkt. Degelijk onderzoek werkt. Na de voorstellingen durven jongeren te praten over ongemakkelijke onderwerpen en krijgen ze meer inzicht in zichzelf en de wereld om hen heen. Hiermee ondersteunen we jongeren in hun groei naar volwassenheid. Onze voorstellingen ontwikkelen we op basis van de laatste inzichten, actualiteiten en met de kennis en ervaring van bevlogen professionals. In de afgelopen 12 jaar hebben we een groot netwerk van samenwerkings­ partners opgebouwd. Allemaal mensen die de toegevoegde waarde van onze werkwijze onderschrijven. Samen met hen zetten we ons in om jongeren overal te bereiken. Op middelbare scholen, sportclubs, het mbo, jeugdinstellingen en jeugdinrichtingen. Seizoen 2018-2019 start met de lancering van onze nieuwe jongerenvoor­ stelling Count Me In over culturele diversiteit en vooroordelen. We dagen jongeren met deze voorstelling uit minder te oordelen over de cultuur van de ander en dat wat op het eerste gezicht anders lijkt, te willen ontmoeten. Al jaren deelt PlayBack haar expertise in het communiceren met jongeren over gedrag en spannende onderwerpen als seks, pesten, drugs en social media met ouders en professionals. Dit doen we in de vorm van ouder­ avonden en trainingen. Dit jaar gaan we hierin een stap verder. We voegen de ouder – kind avond De Grote Sprong toe. En ook ons werk voor professionals is flink uitgebreid. Onderwerpen als faalangst, motiveren en depressie komen aan bod. Kijk hiervoor op de laatste pagina’s van deze brochure. We kijken er naar uit om ook jullie met ons werk te ontmoeten! Kim Zonneveld (Artistiek Directeur) en Merel van Ekdom (Algemeen Directeur)

2 PROGRAMMA 2018 / 2019


THEMA

JONGERENVOORSTELLING

OUDERAVOND

TRAINING (PROFESSIONALS)

PESTEN & SOCIAL MEDIA

LIKE

LIKE ME / LOG IN

LIKE US ALL / SHAMING

CULTURELE DIVERSITEIT

COUNT ME IN

GELD EN IMAGO

RIJK / NU

CREDITS

ALCOHOL EN DRUGS

HOT SPOT

ONDER INVLOED

COMMUNICATIE

IN GESPREK / DE GROTE SPRONG

JONGEREN / OUDERS / COLLEGA’S

Hoe ga je met jongeren in gesprek over onderwerpen die onbespreekbaar lijken en hoe zet je jongeren aan tot denken over wie ze zijn en wat ze doen? Naast het algemene aanbod over communiceren met jongeren gaan we in gesprek over: PESTEN EN SOCIAL MEDIA

Pesten heeft een grote impact op de ontwikkeling van kinderen. Pesten op school komt vaak voor: Eén op de negen gepeste kinderen in een schoolklas van 27 leerlingen is normaal. 1 Zowel leerling, ouder als docent heeft baat bij een veilige sfeer op school. Daarom is het van belang dat we het gesprek blijven voeren over de invloed van ­pesten, en op de hoogte zijn van de digitale leefwereld van jongeren. Hoe laat je leerlingen zien wat (online) pesten teweegbrengt? En hoe praat je met hen over sexting, vloggen of gamen?

GELD

Volgens veel jongeren maakt geld gelukkig. Geld hebben is essentieel; geen of weinig geld is taboe. Maar hoe ga je er het best mee om? En wat doe je als je weinig geld te besteden hebt? Niet alle kinderen kunnen sparen of het verlangen naar een nieuwe telefoon uitstellen. Daarom is financiële educatie belangrijk. PlayBack gaat met jongeren in gesprek over geld. 1 Gezondheidsmonitor 2016

ALCOHOL & DRUGS

In Nederland mag je volgens de wet alcohol drinken als je achttien jaar bent. Toch zijn jongeren gemiddeld dertien jaar als ze beginnen met drinken. Experimenteren hoort erbij als je jong bent, maar jongeren drinken soms meer dan ze willen of goed voor ze is. Te veel drinken kan leiden tot gevaarlijke situaties en hersenschade. Hoe maak je ‘samen drinken’ minder vanzelfsprekend? En hoe blijf je met jongeren in gesprek over drank en drugs sinds de NIX18-wet?

CULTURELE DIVERSITEIT

Welke invloed heeft jouw cultuur op je identiteit? Hoe leef je samen met meerdere culturen als je je anders voelt dan hen? Voor welke waarden uit jouw cultuur vecht je en welke kan je aanpassen aan de grote groep? Vooral als overtuigingen botsen, kan het heel ingewikkeld zijn om met jongeren te praten over actuele kwesties en over hun rol in de samenleving. PlayBack gaat met jongeren in gesprek over culturele diversiteit. PROGRAMMA 2018 / 2019

3


PlayBack geeft jongeren inzicht in gedrag en groeps­ dynamiek. Met ons team van professionele theater­ makers onderzoeken we het gedrag van jongeren en maken het inzichtelijk en bespreekbaar via kwalitatief hoogstaand theater. Met ons aanbod voor jongeren bieden we hen de kans om zich te uiten en naar elkaar te luisteren. Zo krijgen ze meer inzicht in en bewust­ zijn over maatschappelijke thema’s die raken aan hun leefwereld.

GELD

RIJK

Rijk vertelt het verhaal van vijf jongeren uit verschillende gezinssituaties. De één heeft geld om wekelijks een nieuwe outfit te kopen, de ander moet sparen voor sport­schoenen. Wat doe je als je telefoon stuk is en je bent blut? Schaam jij je als je niet het ‘goede’ merk draagt? De jongeren­ voorstelling Rijk, over geld en imago, laat zien hoe financiële verschillen de positie in een groep bepalen. En hoe (wel of geen) geld hebben je imago positief of negatief kan beïnvloeden. VO

PESTEN EN SOCIAL MEDIA

LIKE

De rauwe voorstelling Like laat goed zien hoe het kan gaan bij vriendschappen. Groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van social media. Leerlingen worden tijdens de voorstelling geconfronteerd met de emotionele gevolgen van pesten. En het werkt. Muisstille aula’s. Ontroerende dialogen. Herkenbare situaties. Gelach. Gepraat. Gehuil. Pijn. Stilte. VO

“In onze klas is er echt iets veranderd na Like. Het populairste meisje heeft niet meer zo’n grote bek en mensen durven haar tegen te spreken.” Mieke (15 jaar)

PROGRAMMA 2018 / 2019

5


CULTURELE DIVERSITEIT

COUNT ME IN

“We waren allemaal (een primeur) muisstil! We hebben nagedacht over hoe wij situaties zouden oplossen. Het pesten zal ons nu sneller opvallen en dan kunnen we op de goede manier te hulp schieten. Hier hebben we echt wat aan gehad!” Sterre, Marianne en Hanne (2e klas)

6 PROGRAMMA 2018 / 2019

Een ruzie tussen vier jongeren op een middelbare school mondt uit in een discriminerende scheld- en vechtpartij. Rashida (15) wordt daarna vermist. De andere jongeren proberen ieder op hun eigen manier te achterhalen waar ze is. Om achter Rashida’s schuilplaats te komen, moeten de drie eerlijk zijn tegen elkaar over wat ze weten van en denken over Rashida. Verwijten en vooroordelen zorgen ervoor dat de drie elkaar steeds minder vertrouwen. Rashida blijft hierdoor onvindbaar. Als ze elkaar gaandeweg beter leren kennen, zorgt hun gezamenlijke doel, Rashida levend terug zien, voor verbroedering. Count Me In wordt mede mogelijk gemaakt door vfonds (2018 jaar van verzet) en Stichting Kinderpostzegels. VO


GELD

NU

Een vijfde van de mbo-leerlingen leent of heeft schulden. De overgang naar financiële onafhankelijkheid (18+) blijkt voor hen vaak snel te gaan, met weinig tijd voor vallen en opstaan. PlayBack doorbreekt het taboe rondom schuld en armoede, zodat mbo’ers makkelijker met elkaar praten en om hulp durven te vragen. De voorstelling NU zet jongeren actief aan het denken over geld, schulden, groepsdruk, status en rijkdom. Nu sluit aan bij Burgerschap (economi­sche dimensie). VO / MBO

“Jullie voorstelling was zo ontzettend gaaf, jullie hebben me aan het huilen gemaakt en dat gebeurt niet vaak.” Sandra (3e klas)

ALCOHOL & DRUGS

HOT SPOT

Hot Spot is een rauw en realistisch verhaal over drank­ gebruik, blowen, vriendschap en feesten. Tijdens het interactieve deel na de voorstelling gaan leerlingen met elkaar in gesprek. Over eerlijkheid, zelfvertrouwen en zorgen voor elkaar. Want wanneer zeg je ‘nee’ als de rest ‘ja’ zegt? Hot Spot laat zien dat iedereen het op zijn eigen manier leuk kan hebben. Ook zonder alcohol en drugs. VO / MBO PROGRAMMA 2018 / 2019

7


De weg naar volwassenheid is er voor jongeren eentje van vallen en opstaan. Je afzetten tegen docenten, los willen komen van ouders en tegelijkertijd verlangen naar regels en een vertrouwde omgeving. Hoe voer je een gesprek met eigenzinnige pubers? Hoe motiveer je hen positie in te nemen? En hoe zet je ze aan tot zelfreflectie in een wereld die vaak snel en vluchtig is? PlayBack helpt ouders in de communicatie met pubers. 8


ALCOHOL & DRUGS

COMMUNICATIE

ONDER INVLOED DE GROTE SPRONG

Jongeren drinken minder én later als ouders duidelijke regels stellen.1 Hoe kun je je puber helpen bij het aangeven van zijn grenzen als het gaat om een biertje of mixdrankje? En hoe zet je pubers kritisch aan het denken over wat normaal is en wat niet? Het acteursteam houdt ouders op een luchtige wijze een spiegel voor aan de hand van herkenbare en soms humoris­ tische scènes aan de keukentafel. VO

Voor zowel kinderen als ouders verandert er veel als ze naar de middelbare school gaan. Ineens fietst je kind kilometers alleen naar school. Eigen boterhammen mee naar school is niet cool. Iedereen heeft de nieuwste telefoon en je net zo kleden als de rest hoort erbij. Je kind is niet meer de oudste, maar de jongste en op zoek naar houvast, nieuwe vrienden en identiteit. Waar blijf jij als ouder als de wereld van je kind 180 graden draait? De Grote Sprong is een spoedcursus in het omgaan met de veranderingen en ontwikkelingen die ouders en kinderen tegenkomen als de middelbare school om de hoek komt kijken. PO (GROEP 7,8) VO (1)

PESTEN EN SOCIAL MEDIA

Sexting, vloggen, gamen en chatten: tijdens Log In nemen ouders een kijkje in het digitale leven van jongeren. Het dagelijks posten en de continue online interactie hebben invloed op het zelfbeeld van jongeren. Bij het leren omgaan met digitale media spelen ouders een grotere rol dan vaak gedacht, blijkt uit recent onderzoek.3 Hoe houd je pubers op social media in de gaten? Welke afspraken zijn reëel over computer- en telefoongebruik? Log In geeft ouders inzicht in hoe ze internet­ gebruik en social media een plek kunnen geven in de dagelijkse opvoeding. VO

LIKE ME

Hoe praten ouders met hun kind over pesten? Wanneer grijp je als ouder in en wanneer niet? En welke vragen aan je kind nodigen uit tot een open gesprek? Like Me is indringend, informatief en geeft ouders inzicht in de belevingswereld van hun puber en de strijd om erbij te horen. Ouders ervaren hoe hun kind kan opkomen voor zichzelf én voor anderen. Zowel op internet als in het echt. VO

GELD

PESTEN EN SOCIAL MEDIA

LOG IN

COMMUNICATIE

IN GESPREK

Praten met pubers kan pittig zijn. Hoe blijf je in contact met je puberende zoon of dochter als je kind liegt, onbeleefd is, zich slecht kan beheersen of alleen met zichzelf bezig is? Je wilt graag dat je kind zélf bedenkt wat goed voor hem of haar is. Maar hoe kun je hier als ouder bij helpen? En waarom zijn deze ‘gedragsnormen’ zo belangrijk? In Gesprek biedt ouders aanknopingspunten voor het actief aan het denken zetten van hun kind, in plaats van dat hij zijn schouders ophaalt. VO / MBO

CREDITS

Kinderen die van hun ouders hebben geleerd met geld om te gaan, kunnen later makkelijker rondkomen en hebben veel minder betalingsachterstanden.2 Credits draait om bewustwording in de omgang met geld. Want hoeveel geld hebben jonge­ ren eigenlijk echt nodig? En wat geef je jouw kind mee voordat hij op achttienjarige leeftijd zijn eigen geld moet beheren? VO / MBO 1 Onderzoek Universiteit Utrecht, Ina Koning, 2011. 2 Onderzoek ‘Financiële opvoeding & het financiële gedrag als volwassene’, Nibud 2016. 3 Onderzoek: Vanzelf Mediawijs? Marije Prins en Sophie Geelen, Mediawijzer.net.

PROGRAMMA 2018 / 2019

9


Spanningen op de werkvloer, hoge werkdruk, agressie op het schoolplein, lastige gesprekken met jongeren, ouders en collega’s. Elke (onderwijs)professional komt vergelijkbare dilemma’s tegen. In onze interactieve trainingen tonen we de (onderwijs) praktijk via theaterscènes. Met rollenspellen diepen we dilemma’s verder uit en zoeken we met elkaar hoe we jongeren nog beter kunnen begeleiden. De acteurs bieden inzicht in gedrag, laten zien hoe je grip kunt krijgen op emoties van jezelf en die van de ander en geven je handvatten om opbouwend te communiceren.


IN GESPREK MET DE JONGERE VAN NU OVER ZIJN GEDRAG

LIKE US ALL

Een training over grip krijgen op gedrag van jongeren. Jongeren kunnen soms ingewikkeld gedrag vertonen. Zwaarmoedigheid, agressie, brutaliteit, ongeïnteresseerdheid en emotioneel gedrag van leerlingen worden onder de loep genomen. Je leert dit gedrag te doorgronden en te neutraliseren, en oefent met het voeren van moeilijke gesprekken met pubers. Deze praktische training verstevigt de verbinding tussen leerling en docent. VO / MBO

Een training over pesten en social media. Social media spelen een grote rol in de relatie tussen jongeren. Welke regels, afspraken en gesprekken met jongeren zijn er nodig om een veilig leef- en leerklimaat te waarborgen? En welke rol speel je als docent hierin? Hoe corrigeer je pestgedrag van leerlingen? Verschillende invalshoeken op het thema pesten en de rol van social media komen in deze training aan bod. Je oefent met klassengesprekken en indi­viduele leerling- en oudergesprekken. VO

IN GESPREK MET DE JONGERE VAN NU OVER ZIJN ONTWIKKELING

IN GESPREK MET DE OUDER VAN NU

Een training over de diversiteit van jongerenmotivatie. De ene jongere heeft behoefte aan uitdaging, de ander aan veiligheid en weer een ander aan autonomie. Want hoe kun je verschillende jongeren het best laten groeien? Deze training geeft inzicht in de complexiteit die komt kijken bij jongeren en motivatie. Je krijgt theoretische, praktische en persoonlijke handvatten voor het voeren van ontwikkelgesprekken met jongeren. VO / MBO

Een training over ouderbetrokkenheid. De relatie tussen de docent en de ouder kenmerkt zich vaak door verantwoording af te leggen naar elkaar. De kritiek van de één naar de ander kan een constructief gesprek over en met een leerling in de weg zitten. Ook kunnen emoties van de ouder een obstakel zijn. Deze zijn vaak lastig leesbaar en te doorgronden, waardoor de ouder zich onbegrepen kan voelen. In deze training leer je hoe je ouders op een constructieve manier bij de schooltijd van je leerling betrekt. VO

“Een leerzame avond waarin ik heb genoten van de spelers. Het zou zo maar één van onze zoons kunnen zijn! Ik herkende die reacties echt vanuit thuis. Op een humoristische manier werd ik aan het denken gezet. Gave avond.” Monique, ouder uit Barneveld

SHAMING

Een training over social media en privacy. Met deze training krijg je inzicht in en een antwoord op de volgende vraagstukken: Hoe beïnvloeden social media de groeps­dynamiek onder jongeren? Hoe ga je als school om met het feit dat elke jongere een camera op zak heeft en deze als wapen en sociaal instrument gebruikt? Wanneer en waarom verliezen jongeren oog voor de ander op social media? Welke waarde wil de school geven aan het begrip privacy? Met de acteurs oefen je hoe je een goed gesprek met jongeren over hun gedrag op social media voert. VO / MBO

IN GESPREK MET COLLEGA’S

Een training over krachten bundelen. Samenwerken als team kan soms complex zijn. Hoe bundel je als team je krachten om jongeren optimaal te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling? Hoe geef je elkaar opbouwende feedback? Hoe breng je slecht nieuws? Hoe ga je om met het verdelen van werk? En hoe geef je duidelijk je eigen grenzen aan? In deze training krijg je inzicht in communicatie en gedrag tussen collega’s. Met oefeningen leert je team elkaar beter te begrijpen en goed samen te werken. VO / MBO PROGRAMMA 2018 / 2019

11


OVER PLAYBACK PlayBack is expert in het communiceren met jongeren. Al 12 jaar bereiken we succesvol grote groepen jongeren met interactieve en educatieve jongerenvoorstellingen. Theater is een aantrekkelijke vorm om jongeren cognitief en emotioneel te bereiken. Met herkenbare situaties op het toneel geven wij inzicht in gedrag en groepsdynamiek. De voorstellingen schetsen heldere dilemma’s en keuzemogelijkheden, die een directe aanleiding zijn voor gesprek en reflectie. De interactie met de jongeren vergroot betrokkenheid, weerbaarheid en wederzijds begrip. De jongeren kunnen daardoor

8,7

VOORSTELLINGEN PER JAAR

92% VAN DE OUDERS GEEFT AAN HANDVATTEN TE HEBBEN GEKREGEN VOOR EEN OPEN GESPREK MET HUN KIND

INTERESSE?

Een voorstelling ontwikkelen we niet zomaar. Daar gaat uitgebreid onderzoek aan vooraf. Onderzoek over het thema en over het ­ge­drag van jongeren binnen dit thema. Dit doen we niet alleen. Al jarenlang werken we samen met inhoudelijke en financiële partners. En natuurlijk testen we onze voorstellingen ook bij jongeren.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.tgplayback.nl. Wil je meer weten over de voor­stellingen of wil je boeken? Neem contact op met onze accountmanagers Yvonne Vlijm of Marieke Boel. T: 020 4862005 E-MAIL: info@tgplayback.nl

1.500

DOCENTEN EN ANDERE PROFESSIONALS

ANBI STATUS

BEOORDELING

JONGEREN EN OUDERS

40.000 JONGEREN PER JAAR

14.000 OUDERS PER JAAR

MEER WETEN OVER COMMUNICEREN MET PUBERS?

PlayBack verzamelt alle interessante jongerenonderzoeken, tips en verhalen. Volg ons op Facebook of LinkedIn, en meld je aan voor onze nieuwsbrief! facebook.com/tgplayback linkedin.com/company/theatergroep-playback twitter.com/tgplayback youtube.com/theatergroepplayback

TE BOEK

EN MET

VORMGEVING: DEF., AMSTERDAM

800

oefenen met ander gedrag. Ook delen wij onze kennis met iedereen die met jongeren te maken heeft tijdens ouderavonden en trainingen voor professionals.

Theatergroep Playback Seizoensbrochure 2018-2019  
Theatergroep Playback Seizoensbrochure 2018-2019  
Advertisement