Page 1

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเพื่อผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลายู

‫ ممبينا فمبريتا مودا دان ميديا بهاس ماليو‬،‫اخبار سيري فالتيهن‬

2013 ‫ أوڬوست‬/ 1434 ‫ شوال‬: 9 ‫بيالڠن‬

‫سوارا كدامين‬

‫ميديا سالتن دفطاني‬

‫وان أحمد وان كچيق‬

มีอะไรในฉบับ

เสียงที่ไม่หลั่งเลือด

แหล่งท่องเที่ยวใหม่

‫فوروم‬

‫سيناران‬

ปู่กับหลานเจอทหาร

สัมภาษณ์พเิ ศษ แวหะมะ แวกือจิก ผูอ้ ำ� นวย การสถานี วิ ท ยุ มี เ ดี ย สลาตั น (Media Selatan) เจ้ า ของรายการโลกวั น นี้ กั บ บทบาทในการสร้างพื้นที่กลาง ฟังเสียงเพื่อ สันติภาพที่ฟาฏอนีย์

“ตะโละสะมิแล” แหล่งท่องเทีย่ วใหม่ใน ปัตตานี บ้านพักริมทะเลสร้างรายได้ให้ ชุมชน ดึงคนกลับมาอยูบ่ า้ น บรรยากาศ ผ่อนคลาย เห็นทัง้ พระอาทิตย์ขนึ้ และตก

เมื่อถึงคราว “อาบูนาวัส” อยากหนีออก จากวัง จึงอาจหาญขึ้นนั่งขย่มบัลลังก์ อีก ครั้ ง ที่ พ ระราชาถู ก หลอก(จนได้ )  การ์ตูนล้อเลียน ตอน “ปู่กับหลานเจอ ทหาร”

< หน้า 2-3

< หน้า 4

< Forum Sinaran อ่านฉบับออนไลน์ ได้ที่ www.deepsouthwatch.org


‫‪2‬‬

‫شوال ‪ / 1434‬أوڬوست ‪2013‬‬

‫سوارا كدامين ميديا سالتن فطاني‬ ‫اوله‪ :‬حسن بن احمد تؤدوڠ‬

‫ڬمرب دري ‪https://www.facebook.com/astora.jabat :‬‬

‫ تيدق ب ـراف باڽق رواڠــن راديــو دامل‬ ‫كاواسن اين‪ ،‬يڠ براين ممبوك رواڠ كفد فارا‬ ‫فندڠر‪ ،‬انتوق مڠموككن فركارا يڠ سبرن‪،‬‬ ‫سچارا مندامل دان بيبس‪ ،‬تنتڠ اوسها انتوق‬ ‫منچيفتاكن سواسان فردامني دفطاين‪.‬‬ ‫ "دنياهاري اين" يڠد سياركن ماللوي‬ ‫راديو ميديا سالتن‪ ،‬مليمفويت كسلوروهن‬ ‫كاواسن فطاين‪ ،‬جاال‪ ،‬ناراتيوات دان برباف‬ ‫دأيرة دري سڠڬورا‪ ،‬برموال دري جم ‪١٠~٨‬‬ ‫مامل‪ ،‬ستيف مامل إثنني سمفي جمعة‪.‬‬ ‫ رواڠن سفرت اين دأڠڬف ساتو كسالهن‬ ‫منوروت أوندڠ‪ ٢‬نڬارا‪ ،‬تتايف كيني كأدأنڽ‬ ‫سوده بروبه‪ ،‬افكه أسببڽ‪ ،‬أنچيك وان أحمد‬ ‫وان كچئ اد جوافنڽ‪.‬‬ ‫رانچاڠن دنيا هاري اين‪.‬‬ ‫ وان أحمد بركات‪ ،‬ستيف رواڠن يڠد‬ ‫سياركن ماللوي ستيشني اين‪ ،‬سمواڽ اداله‬ ‫انتوق مشاركة‪ ،‬تأكچوايل إيسو فرونديڠن‬ ‫دامي‪ ،‬يڠد سدياكن رنچاڠن خاص‪ ،‬يڠد كنل‬ ‫دڠن نام "دنيا هاري اين" ماللوي رانچاڠن‬ ‫اين فندڠر جوڬ دافت مڠمبيل بهاڬني دافت‬ ‫مڽواراكن فركارا يڠ برن‪ ،‬كيت هاڽ سباڬي‬ ‫فنچيفتا رواڠ تڠه سفرت اين سهاج‪ ،‬انتوق‬ ‫بربينچڠ تنتڠ فردامني‪.‬‬ ‫ دنيا هــاري ايــن‪ ،‬مول دسياركن فد ‪١‬‬

‫ماش ‪٢٠١٣‬م‪ .‬ستله فرسفاكنت عموم انتوق‬ ‫مموالكن فروسيس دامــي أنتارا دليڬايس‬ ‫باريسن ريبولويس ناشيونال (‪ )BRN‬دڠن‬ ‫واكيل كراجأن تهاي دتنداتاڠني ‪ ٢٨‬فيبواري‬ ‫‪. ٢٠١٣‬‬ ‫ أسباب يڠ مڠاداكن رواڠن اين اداله‪،‬‬ ‫كران دامل فرسيس دامي اين هاڽ مليبتكن‬ ‫كراجأن تهاي دڠن ‪ .BRN‬سهاج‪ ،‬سدڠكن‬ ‫مريك يڠ سهاروسڽ مننتو نصيب يڠ سبرن‬ ‫اياله رعيت‪.‬‬ ‫ اوله ايت يڠ ساي مڠاداكن رواڠن اين‬ ‫اداله انتوق رعيت سچارا عامڽ‪ ،‬مريك جوڬ‬ ‫دافت مڠڬوناكن رواڠن اين انتوق برسوارا‪،‬‬ ‫دان ممربي فنداڠن ترهادف فروسيس دامي‪،‬‬ ‫اين له يڠ مڽببكن كامي مڠاداكن رانچاڠن‬ ‫دنيا هــاري ايــن‪ ،‬دان رانچاڠن اين جوڬ‬ ‫دسمبوت دڠن بأيك اوله مشاركة‪.‬‬ ‫ فد فرموألن رواڠن اين‪ ،‬ساي مڠنداليكن‬ ‫رواڠن سئورڠ ديري سهاج‪ ،‬كمدين دبنتو‬ ‫اوله أنچيك أستورا جابت‪ ،‬بكس وارتاوان دان‬ ‫فنوليس بيبس يڠ برفڠاملن مليسيا‪ ،‬بليو جوڬ‬ ‫اد هبوڠن يڠ إيرت دڠن مشاركة مليسيا‪،‬‬ ‫كادڠ كال كامي جوڬ اد منجمفوت تتامو دري‬ ‫لوار كسيني‪.‬‬ ‫ فد فريڠكت فرموألن رواڠن اين‪ ،‬رسيڠ‬ ‫جوڬ اد كسيالفن‪ ،‬كران اين ادالــه سوات‬

‫فركارا يڠبارو باڬي مشاركة فطاين‪ ،‬تتايف كيت‬ ‫براوسها سدايا اوفايا دافت مڠنداليكن رواڠن‬ ‫اين دڠن بأيك‪ ،‬سمبيل منمبهكن علمو دان‬ ‫كممفوان‪ .‬كسموا اوسها اين دالكوكن دڠن‬ ‫حرست كامي سموڬ مشاركة اكن مندافت‬ ‫منفعة سبأٌيك موڠكني‪.‬‬ ‫ كامي برأوسها سفاي مريك يڠ مڽرتأي‬ ‫رانچاڠن اين ماللوي تليفون ماسوق كدامل‬ ‫رواڠــن ادكفلباڬينڽ‪ ،‬ترماسوق فڬاواي‬ ‫كراجأن‪ ،‬رعيت عوام دان جوڬ باڬي مريك‬ ‫يڠ برتنتڠن دڠن فمرينته‪ .‬كران ساي فرچاي‬ ‫بهوا‪ ،‬جك سموا فيهق منجادي فمڬڠ ساهم‬ ‫دامل ميجا فرونديڠن‪ .‬فيهق كراجأن دان فيهق‬ ‫فجواڠ فرلو مندڠر سوارا دان كلوهن رعيت‪.‬‬ ‫كالو دمكني‪ ،‬أخريڽ كدامني يڠ حقيقي جوڬ‬ ‫اكن وجود دبومي اين‪.‬‬ ‫واوانــچــارا أستاذ حسن طيب ~ ليفتنان‬ ‫جندرال فارادون فتنابوت‪.‬‬ ‫ فيهق ستيشني تله مڽياركن راكامن سوارا‬ ‫واوانچارا دڠن أستاذ حسن طيب‪ ،‬واكيل‬ ‫‪ BRN‬دامل فربينچاڠن دامي‪ .‬سبلوم اين استاذ‬ ‫حسن جوڬ تله ممبوات فڠإشتهاران ماللوي‬ ‫يوتوب‪ .‬تيندقكن اين فول منيمبولكن باڽق‬ ‫سوألن دكالڠن مشاركة‪ ،‬تتايف تأ اد جوافنڽ‪.‬‬ ‫ اوله ايت كامي دافت مڽياركن واوانچارا‬ ‫استاذ حسن طيب يڠدافت مرنڠكن فركارا يڠ‬ ‫دراڬو‪ ٢‬كن اوله مشاركة‪ ،‬تراوتامڽ مشاركة‬ ‫متفاتن‪.‬‬ ‫ ستله ايــت فــول‪ ،‬ميديا سالتن جوڬ‬ ‫مواوانچارأي ليف‪.‬جني‪ .‬فارادون فتنابوت‪،‬‬ ‫ستيا اوسها أڬــوڠ مجليس كسالمنت نڬارا‬ ‫انتوق مڠاداكن كسإمباڠن باڬي كدوا‪ ٢‬فيهق‪.‬‬ ‫ ‬ ‫كنافكه براين ممبوات رانچاڠن سفرت اين؟‬ ‫ فد فندافت ساي‪ ،‬فرانن راديو بوكن هاڽ‬ ‫سقدر مڽيباركن أڬام اتو فركارا علمية سهاج‪،‬‬ ‫تتايف إيسو سامس جوڬ أمت فنتيڠ‪ .‬كامي‬ ‫بوليه مأمينكن فرانن دسيني‪ .‬سكارڠ فلواڠ‬ ‫سوده تربوك دڠن بڬيتو لواس ستله فرجنجني‬ ‫دامي دتنداتاڠني‪ .‬كالو دولو رانچاڠن سامچم‬ ‫اين تيدق دبرنكن سام سكايل اول فمرينته‪.‬‬ ‫ فركارا يڠ فاليڠ فنتيڠ اياله سفاي مشاركة‬ ‫عوام دافت مڠتهوي دان مامهمي فروسيس‬


‫شوال ‪ / 1434‬أوڬوست ‪2013‬‬

‫فردامني‪ ،‬افكه فرونديڠن دامي دان افكه‬ ‫كفوتوسن أنتارا كــدوا فيهق ايــت‪ .‬ماللوي‬ ‫رانچاڠن اين‪ ،‬مشاركت عوام دافت مڽواراكن‬ ‫كسوكاران دان فنداڠن رست ممربي فڠنشوران‬ ‫سفاي فروسيس دامي ايت لبيه سمفورنا‪.‬‬ ‫ ساي جوڬ ت ـراس تاكوت‪ ،‬ك ـران ماس‬ ‫دهولو تيدق فرنه مليهت فمرينته تهاي‬ ‫مميليه جالن دامي سباڬي فڽلسني مسأله‪،‬‬ ‫كران هاڽ مڠڬوناكن ككراسن سامت‪ ،٢‬جك‬ ‫كيت تيدق الكوكن‪ ،‬سياف يڠ اكن بوات؟‬ ‫ولوفون فركارا اين أمت ممبهياكن كامي‪ ،‬ايت‬ ‫تررسه كفد قدرة توهن‪.‬‬ ‫ دسمفيڠ ايت‪ ،‬كامي جوڬ فري~فكا‬ ‫دڠن كسإمباڠن أنتارا كدوا فيهق سفاي تيدق‬ ‫دفندڠ نيڬاتيف اوله فيهق ألين‪.‬‬ ‫ستله واوانچارا ترسبوت دسياركن‪ ،‬باڬيامنكه لڠسوڠ كفد مشاركة انتوق منجادي فمڬڠ‬ ‫رياقيس دري مشاركة؟‬ ‫ساهم دامل حال يڠ أمت فنتيڠ اين‪.‬‬ ‫ فد موالڽ فيهق ‪ BRN‬مڠڠڬف كامي سجاوه مان كدوا فيهق مامهمي ساي‪،‬‬ ‫برسيمفايت دڠن كراجأن‪ ،‬دان كراجأن فول تررسهله كفد توهن‪.‬‬ ‫مڠڠڬف كامي سباريسن دڠن ‪ .BRN‬فنديق‬ ‫كات كامي دچوريڬأي اوله كدوا فيهق‪.‬‬ ‫باڬيامن فنداڠن دان سمبوتن دري فندڠر؟‬ ‫ ساي جوڬ فرنه دفڠڬيل اولــه فيهق ساي إيڠني مڽاتكن بهوا رانچاڠن اين‬ ‫بركواس دان دتاڽ كناف مڠاداكن رانچاڠن مروفكن ساتو فمبهاروان دامل دنيا فڽيباران‬ ‫اين‪ .‬دامل جوافن ساي‪ ،‬ساي ممبنديڠكن راديو‪ ،‬كران تيدق فرنه اد رانچاڠن سفرت‬ ‫رعيت متفاتن سفرت چاوان يڠ دفنوهي أير‪ .‬اين يڠ مندافت سمبوتن بأيك دري مشاركة‬ ‫جك أير ايت تيدق دبواڠ‪ ،‬باڬيامن بندا‪ ٢‬بارو متفاتن‪ .‬اين فول منمبهكن سامڠت كامي‪.‬‬ ‫بوليه دماسوقكن‪.‬‬ ‫ فد فريڠكت فرموألن فرچاكفن فندڠر‬ ‫ ميثالڽ مشاركة متفاتن دفطاين رامي يڠ ممنليفون ماسوق جوڬ ساڠت كارس‪ ،‬دان‬ ‫يڠ ماسيه مڠإيڠيني كمرديكأن‪ .‬جادي ساي رامي يڠ هاڽ إيڠني كمرديكأن سهاج‪ .‬جادي‬ ‫چوب مڠاداكن رانچاڠن اين سباڬي واده ساي جوڬ منصيحتي مريك سفاي فنداي‪٢‬‬ ‫انتوق مڠوبه چارا برفيكري يڠ سديا اد‪ ،‬سفاي دامل فرچاكفن مريك‪ .‬كبالكڠن اين مريك‬ ‫مريك دافت مڠموككن فنداڠن‪ ،‬فيكريان اورڠ جوڬ ممهامي دان كيني سامكني رامي يڠ‬ ‫متفاتن ماسيه باڬيكن چاوان يڠد فنوهي أير‪ .‬مڠڬوناكن بهاس يڠ سوفن سنتون‪ .‬دان فركارا‬ ‫ اتو بوليه جوڬ دعباراتكن باڬي أير دامل يڠ لبيه فنتيڠ اياله فڠونشوران درفد مريك‬ ‫كوبڠ‪ .‬جك أيرڽ تيدق دڬنتيكن‪ ،‬أخريڽ أير يڠ أمت برمنفعة باڬي فروسيس دامي اين‪.‬‬ ‫ايت اكن بوسوق‪ ،‬دان بڬيتو جوڬ دڠن مريك جوڬ مڠهارفكن ستيشني راديو‬ ‫فيكره مأنيس‪ .‬جك كيت تيدق ممفو مڠوبه يڠ ألين جوڬ إيكوت ممبوك رواڠن سفرت‬ ‫فيكريانڽ مك أمت بهاي سكايل باڬي كيت‪ .‬اين انتوق برسام‪ ٢‬منچيفتا سواسان فردامني‬ ‫ كفد فيهق يب‪ .‬أر‪.‬عــن‪ .‬ساي مڠاتكن يڠ اكن برمنفعة دامل مڽلسيكن كونفليك اين‪،‬‬ ‫بهوا جك فرونديڠن دامي اين هاڽ مليبتكن كران فردامني يڠ حقيقي تيدق اكن الهري‪،‬‬ ‫‪ .BRN‬دڠن كراجأن تهاي سهاج تنفا دكتهوي سالڬي ستيف فيهق تيدق ممڬڠ ساهم‬ ‫اوله مشاركة‪ ،‬يب‪ .‬أر‪ .‬عني‪ .‬جوڬ مالكوكن برسام دامل فروسيس دامي اين‪.‬‬ ‫فنينداسن رعيت فطاين‪ ،‬تيدق ممبوك رواڠ ادكه مريك يڠ منليفون كفد رانچاڠن فرنه‬

‫‪3‬‬

‫دتيمفا بهاي؟‬ ‫ تيدق اد‪ ،‬كـران فيهق ستيشني تيدق‬ ‫مڽياركن إيدينتيتي مريك‪ ،‬ترماسوق نام دان‬ ‫منرب‪.‬‬ ‫ ساي إيڠني مڽرو كفد مريك يڠ تيدق‬ ‫برستجوي دڠن فروسيس دامي اين‪ ،‬چوب كن‬ ‫منليفون كدامل رواڠن اين‪ ،‬كران ميدياسالتن‬ ‫تيدق مڠڬاريسكن كونسيف ترتنتو‪ ،‬تتايف‬ ‫تررسه كفد رعيت سباڬي فننتو‪.‬‬ ‫ ادجوڬ سوألن يڠ دفافركن دامل رواڠن‬ ‫يڠد باحسكن أنتارا مريك سنديري‪.‬‬ ‫ فركارا اينله يڠ مندوروڠ مشاركة ممربي‬ ‫فرهاتني ترهادف رواڠــن دنيا هــاري اين‪،‬‬ ‫بربيذا دڠن رانچاڠن ألين‪ ،‬كران دامل رانچاڠن‬ ‫ألين فڠنچارا برچاكف ســؤرڠ اتو ممربي‬ ‫رواڠ كفد اورڠ أسيڠ تيدق اد كنامڠنا دڠن‬ ‫مشاركة فطاين‪ ،‬تتايف اللوان تيدق دبريكن‬ ‫كفد اورڠ فطاين‪ .‬‬

‫كڽتأن‪ :‬دافت دإيكويت راديو ميديا سالتن‬ ‫دڬلومبڠ بريكوت اين‬ ‫‪‬دڬلومبڠ فطاين ‪MHz 91.50‬‬ ‫‪‬دڬلومبڠ جاال ‪MHz 96.25‬‬ ‫‪‬دڬلومبڠ ناراتيوات ‪MHz 101‬‬ ‫اتو ماللوي المن ويبسأيت‬ ‫‪www.rdselatan.com‬‬


‫‪4‬‬

‫شوال ‪ / 1434‬أوڬوست ‪2013‬‬

‫“تلوق سمبيلن”‬

‫تمفت فلنچوڠن يڠتربارو‬ ‫اوله‪ :‬مديحة وان يوسف‬

‫ فوان ساروما كاسيڠ توان فوڽ رومه‬ ‫بڠكالو دمتفي فنتي تلوق سمبيلن‪ ،‬مقيم‬ ‫ليمفو دأيره يأريڠ ويالية فطاين‪ ،‬بركات‪ ،‬سوده‬ ‫ساتو تاهون لبيه كورڠ بڠكالو اين دبوك سيوا‬ ‫باڬي تتامو يڠ إيڠني برمامل دسيني‪ ،‬يڠرب سديا‬ ‫انتوق فلنچوڠن مسلم‪.‬‬ ‫ فوان ساروما بركات‪ ،‬أصلڽ دديريكن رومه‬ ‫انتوق أديق لاليك ساي‪ ،‬كتيك فولڠ ككمفوڠ‬ ‫دهاري چويت‪ ،‬تتايف اوله كران بنتوقڽ بڬيتو‬ ‫مناوان هايت‪ ،‬سهيڠڬ اد يڠ مينتأ انتوق مڽيوا‬ ‫دان ممبليڽ‪ ،‬اللو منچتوسكن سبواه فيكريان‬ ‫انتوق بوات منجادي بڠكالو دتفي فنتي اين‪.‬‬ ‫ فوان ساروما بركات الڬي‪ ،‬ستله ايت‬ ‫دباڠون فول دڠن ‪ ٥‬بواه بڠكالو بواتن دري‬ ‫كايو يڠ مرڠكومي رومه برس ‪ ١‬يڠ مموات ‪٠٢‬‬ ‫اورڠ‪ ،‬سسواي انتوق بوات كڬياتن اتو متفت‬ ‫مشوارات‪ ،‬دان ‪ ٤‬بواه يڠ كچيل‪ ،‬سسواي‬ ‫انتوق ريحة سكلوراڬ‪.‬‬ ‫ “فدأولڽ اي بلوم دكنايل‪ ،‬فلڠڬڠ يڠداتڠ‬ ‫كسيني هاڽ ماللوي خبار مولوت كمولوت‪،‬‬ ‫كباڽقكنڽ تتامو دري ‪ ٣‬ويالية”‬ ‫ ڬورو دان كانق‪ ٢‬تاديكا اداله ڬولوڠن‬ ‫مــول‪ ٢‬يڠ مڠڬونا متفت دسيني انتوق‬

‫ممبوات برباڬي كڬياتن‪ ،‬سفرت برمأين‬ ‫اولهراڬ‪ ،‬مڠكورسوس سمبيل ريحلة دلوار‬ ‫كاواسن‪ ،‬كمدين بارو دكنايل اوله مشاركة‪،‬‬ ‫كيني سوده فون منجادي ساله ساتو متفت‬ ‫فلنچوڠ يڠرت بارو دفطاين‪.‬‬ ‫ فــوان ساروما مڠاتكن الڬــي‪ ،‬سكارڠ‬ ‫ادفلڠڬڠ يڠ مننتي‪ ٢‬مڠڬون متفت بڬيتو‬ ‫باڽق‪ ،‬همفري ستيف هــاري‪ ،‬مڽببكن كرج‬ ‫يڠ ألين فون تــوروت مندافت فأيدة‪ ،‬يڠ‬ ‫منجانكن فندافنت إيكونومي مشاركة متفنت‬ ‫منجادي بأيك سفرت ممربي سيوامڽيوا ألة‬ ‫دافور‪ ،‬فراهو بوت دان ألين‪. ٢‬‬ ‫ “يڠ أمت ممبڠڬكن هايت اين اداله‬ ‫دافت منمبه إيكونومي سنديري سرتوسڽ‬ ‫كفد جريان تتڠڬ‪ ،‬كران دافت منولوڠ باڬي‬ ‫مريك يڠ كوسوڠ كرج دان يڠ بكرج دلوار‪،‬‬ ‫دافت كمبايل بكرج دكمفوڠ سنديري برسام‬ ‫كلوارڬ”‬ ‫ “تراس سوك هايت بيال مليهت فندودوق‬ ‫كمفوڠ ادكرج دان ادتتامو دري لوار داتڠ‬ ‫مڠونجوڠي ككمفوڠ كيت‪ ،‬يــڠ دافــت‬ ‫منمبهكن ســارا هيدوف دان منيڠكتكن‬ ‫إيكونومي كمفوڠ”‬

‫ “سبلوم اين‪ ،‬سؤرڠ جريان تتڠڬ يڠ فرڬي‬ ‫منجادي كويل منوريه ڬته دويالية چومفون‪،‬‬ ‫تتايف ستله ممبوك بڠكالو ايــن‪ ،‬دي فون‬ ‫كمبايل ممبوك كداي جواده يڠرب همفريان‬ ‫دڠن كاواسن بڠكالو اين”‬ ‫ فوان ساروما مڠاتكن الڬي بهوا‪ ،‬كمدين‬

‫اد اورڠ يڠداتڠ منجوال بــارڠ‪ ٢‬سهيڠڬ‬ ‫منجادي فارس ستيف فتڠ‪ ،‬كران ادفلنچوڠ يڠ‬ ‫داتڠ ستيف هاري‪.‬‬ ‫ فوان ساروما بركات‪ ،‬باڬي فلڠڬڠ يڠداتڠ‬ ‫دري لوار كاواسن‪ ،‬دافت جوڬ مڠهوبوڠي‬ ‫انتوق برفسن مكانن ماللوي تليفون ترلبيه‬ ‫دهولو‪.‬‬ ‫ فوان ساروما بركات الڬي‪ ،‬كيني جومله‬ ‫بڠكالو سامكني برمتبه باڽق يڠدديريكن اوله‬ ‫فندودوق دسيني‪ ،‬اين اداله سوات فركارا يڠ‬ ‫بأيك‪ ،‬ماسيڠ‪ ٢‬منجان إيكونومي كمفوڠ تنفا‬ ‫فرسليسيهن أنتاراساتو سام ألين‪.‬‬ ‫ بڠكالو اين ترلتقڽ سكيرت ‪ ١٠‬كيلوميرت‬ ‫دري بندر فوسة دأيره يأريڠ‪ ،‬سجاجر دڠن‬ ‫جالن راي ليمفور‪ ،‬باڬي مريك يڠ إيڠني‬ ‫داتڠ كسيني‪ ،‬بوليه مڠهوبوڠي كامي ترلبيه‬ ‫دهولو‪ ،‬سفاي موده كيت باڬي تاهو‪.‬‬ ‫ “دسيني ترسديادڠن بڠكالو يڠ سوچي‬ ‫برسيه‪ ،‬اكن دسمبوت دڠن فنوه كرياڠن‪.‬‬ ‫سألين ايت دسيني جوڬ دافت ممندڠ چواچا‬ ‫ماتهاري تربيت دان جاتوه‪ ،‬دقت فاڬي دان‬ ‫فتڠ” تڬس فوان ساروما‪ .‬‬


‫ู‪Forum Sinaran พื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อผลิตสื่อภาษามลาย‬‬

‫فوروم سيناران‬ ‫فسانن دري أحمد لطيف (‪)٤‬‬

‫بكس فنوليس مجلة “أذان” كفد جنراسي مودا فطاني‬ ‫داليه بهاس كحروف جاوي اوله‪ :‬عبد هللا وان احمد‬ ‫ دنڬارا مان فون سسبواه ميديا مسسا‬ ‫لبيه باڽق برايدار (دباچ) دكالڠن قوم ترفالجر‬ ‫ددائره فركوتأن (‪ )urban‬مريك فوڽا سومبور‬ ‫فندافت تتف‪ ،‬سامكني دفنديسأن اكن سامكني‬ ‫مڠچيل جومله فمباچڽ‪ ،‬دامل كونتيكس‬ ‫مشاركة فطاين‪ ،‬افكه دڠن سامكني سديكيت‬ ‫جومله فڠڬونأن بهاس ماليو دكالڠن ترفالجر‬ ‫دفركوتأن مموڠكينكه ميديا مسسا ماليو‬ ‫دافت برتاهن هيدوف؟‬

‫كناف؟ سبواه سورت خبار اتو مجلة بريتا‬ ‫تيدق هــاڽ ممرلوكن سجومله فرسونيل‬ ‫يڠ ترامفيل دان مودول يڠبرس‪ ،‬تتايف جوڬ‬ ‫برحاجة كفد اداڽ فمباچ يڠ مامدأي‪.‬‬ ‫ براڠكت دري فڠاملن مرنبيتكن مجلة‬ ‫‘اذان’ دڠن سريكواليس هاڽ ‪ 2,000‬نسخه‬ ‫يڠرتفقسا منجاج دري سكوله كسكوله‪،‬‬ ‫كالو دفقساكن جوڬ مرنوسكن ايدياليسمي‬ ‫ترسبوت ســام هــاڽ دڠــن ممبونه ديــري‪،‬‬ ‫جوسرتو ايت ساي مميليه انتوق منجادي‬ ‫ڬورو‪ ،‬سكاليفون هاڽ سمفت مڠاجر برباف‬ ‫تاهون ساج‪.‬‬ ‫ سباڬيامن فـــارا فالتيهن دسكوله‬ ‫كوارتاوانن سمفادن سالتن‪ ،‬ساي مڠوايل كريا‬ ‫جوناليس دڠن مڠيكويت كورسوس كوارتاوانن‬ ‫يڠ دسلڠڬاراكن هارين ماس كيني‪ ،‬يوك‬ ‫ياكرتا‪ ،‬ايندونيسيا فرتڠهن تاهون‪،1997‬‬ ‫فروڬريم كورسوس برلڠسوڠ سالم تيڬ بولن‪،‬‬ ‫هاڽ فد هاري ميڠڬو‪ ،‬سليس كورسوس تيك‬ ‫بولن‪ ،‬فارا فرست لڠسوڠ دترجونكن كالفڠن‬ ‫سالم تيڬ بولن الڬي‪ ،‬هاروس منچاري باهن‬ ‫سنديري سمباري بالجر منوليس بريتا‪،‬‬ ‫توليسن يڠ ممنوهي رشط اليق سيار اكن‬ ‫دموات دامل هارين ماس كيني‪.‬‬

‫فڠمربأن جوناليستيك‬ ‫ سألين كران ممفرجواڠكن ايدياليسمي‬ ‫(‪ )idealisme‬دان مندافتكن كفواسن باطني‪،‬‬ ‫سوليت دڬمربكن اف سسوڠڬوهڽ يڠد‬ ‫ايدمكن سسئورڠ سبلوم منچاري بيدڠ‬ ‫كوارتاوانن‪ ،‬اد يڠ مميليه فروفييس اين‬ ‫كران ترفقسا‪ ،‬ستله تيدق اد متفت انتوق‬ ‫بكرج اتو بالجر دبيدڠ ألين‪ ،‬اد يڠ مڠاتكن‬ ‫ماسوق كدنيا جوناليستيك كران فڠڬيلن‬ ‫باكت‪ ،‬اتو موڠكني كران سجق دبڠكو سكوله‬ ‫الڬي هوبيڽ منوليس ملولو‪ ،‬ستيدقڽ راجني‬ ‫منوليس سورت چينتا‪.‬‬ ‫ ســاي ترفڠڬيل انتوق منكوين بيدڠ‬ ‫كوارتاوانن ك ـران دوروڠــن ايدياليسمي‪،‬‬ ‫برچيتا‪ ٢‬ماهو مرنبيتكن سورت خبار اتو‬ ‫سكورڠڽ سبواه مجلة بريتا ميڠڬوان (سامچم سجق أول الڬي فارا فرست كورسوس‬ ‫‪ Newsweek‬اتو ‪ )Asiaweek‬دفطاين‪ ،‬تنتوڽ سوده دتامنكن راس برتڠڬوڠجواب ترهادف‬ ‫ايدياليسمي يڠ تيدق برفيجق دبومي ڽات‪ ،‬اف يڠ دتوليس‪ ،‬هــاروس ممهامي كورد‬

‫ايتيك(‪ )kode etika‬كوارتاوانن اسالم دان‬ ‫جوجور ترهادف ديري سنديري‪ ،‬منوليس بريتا‬ ‫تيدق بوليه مڠندلكن خيالن‪ ،‬تتايف هاروس‬ ‫برفيجق فد كبرنان (‪ )realiti‬سباڬي وارتاوان‬ ‫مسلم تيدق چوكوف ممبكلكن تيوري باكو‬ ‫‪ ،5W1H‬تتايف هاروس دمتبه دڠن ‪( I3‬اسالم‪،‬‬ ‫اميان‪،‬احسان) ‪ .)Security( S1 +‬سسوات‬ ‫باهن بريتا سكاليفون سوده ممنوهي رشط‬ ‫‪ ،5W1H‬كالوكسن فمربيتأنڽ برچڠڬه دڠن‬ ‫فرينسيف ‪ I3‬دان بوليه منداتڠكن فرفچهن‬ ‫اومة (‪ ،)S1‬مك بريتا ترسبوت هاڽ اليق‬ ‫دموات دامل توڠ سمفه‪.‬‬ ‫ سباڬي ســورت خبار بــرأســاس اسالم‬ ‫يڠد ديريكن توكوه‪ ٢‬ديسفلني مشومي‬ ‫(‪ ،Masyumi‬مجليس شـــورا مسلمني‬ ‫ايندونيسيا) دان محمدية‪ ،‬ماس كيني ساڠت‬ ‫براين دامل مڽواراكن اسفريايس اومة اسالم دامل‬ ‫تيمفوه فنديديقكن سالم ‪ 3‬بولن ايت‪ ،‬هاڽ‬ ‫دوا اورڠ يڠ فد اخري فڠكاديران داڠكت‬ ‫منجادي اڠڬوت ديوان ريدقيس‪ .‬ترماسوق‬ ‫ساي دفرچياكن ممبيدڠي فنديديقكن دان‬ ‫كبودايأن‪ ،‬تراخري منجاڬ ديسك (‪ )desk‬دامل‬ ‫نڬارا (‪.)1981 – 1977‬‬ ‫ برتولق دري فڠكاديران يڠكرس دان‬ ‫ديسفلني يڠ كتت ايت ممبوات ساي تيدق‬ ‫تراللو سوليت انتوق مڽسوايكن ديري دڠن‬ ‫رنتق دان چــارا كرج كتيك برڬابوڠ دڠن‬ ‫مجلة بريتا ميڠڬوان ‪Jakarta ،Tempo‬‬ ‫(‪ )1990 – 1994‬دان مجلة بريتا ميڠڬوان‬ ‫‪ )1994 – 2003( Jakarta ،Gatra‬سباڬي‬ ‫كوريسفوندين (‪ )koresponden‬دمليسيا‪،‬‬ ‫دمكني جوڬ كتيك انتوق منجادي ايديتور‬ ‫دمجلة بريتا فريستيوا يڠ دتربيتكن رشيكة‬ ‫ديان‪ ،‬دكوتابارو‪ ،‬كلننت أول تاهون‪. 1990‬‬


‫‪2‬‬

‫فوروم سيناران‬

‫ابو نواس ‪:‬‬

‫مندودوقكي تمفت راج‬

‫ كچرديقكن عقل دان فيكريان ابو نواس‪،‬‬ ‫سوده ترسيرب دسلوروه فنجورو كراجأن يڠد‬ ‫فيمفني اوله راج هارون الرشيد‪ ،‬بهكن راج‬ ‫سنديري مڠاكوي كهيبنت ابو نواس هيڠڬ‬ ‫مڠاجقڽ تيڠڬل دسان‪.‬‬ ‫ راج هـــارون تله ممربيكن كبيبسن‬ ‫كفد ابو نواس انتوق كلوار ماسوق استنا‬ ‫تنفا كفايهن الڬي‪ ،‬دڠن حاضريڽ ابو نواس‬ ‫داستنا‪ ،‬مك راج دافت ستيف ساعة ممينتأ‬ ‫فرتيمباڠن‪ ،‬فندافت كفد ابو نــواس دامل‬ ‫ستيف كفوتوسنڽ‪ ،‬سباڬي فنصيحة كرجأن‪.‬‬ ‫ نامون‪ ،‬منفقڽ كايل اين ابو نواس موألي‬ ‫بوسن تيڠڬل داستنا‪ ،‬اي تيدق تربياس دڠن‬ ‫هيدوف يڠميواه‪ ،‬مسكيفون سموا يڠد ايڠني‬ ‫ساللو سديا‪ ،‬نامون ابو نواس مميليه ايڠني‬ ‫تيڠڬل دلوار استنا‪ ،‬اي ريندو سكايل انتوق‬ ‫منانم ساوه دان مراوات بناتڠ ترنقكنڽ‪.‬‬ ‫ دري سينيله بــرمــول مونچولڽ دامل‬ ‫فيكريان ابو نواس انتوق كلوار دري استنا‪،‬‬ ‫دفوترله اوتقڽ انتوق منچاري االسن اڬر اي‬ ‫دافت كلوار‪.‬‬ ‫ ستله ساممل دفيكريان‪ ،‬ابو نواس منموكن‬ ‫چارا يڠ جيتو انتوق كلوار دري ليڠكوڠن‬ ‫استنا‪ .‬فد كأيسوقكن هاريڽ‪ ،‬اي سڠاج باڠون‬ ‫فاڬي‪ ٢‬سكايل‪ ،‬كمدين فرڬي كــرواڠ اوتام‬ ‫استنا‪ ،‬ساعت ايت تردافت بـراف فڠوال‬ ‫راج هارون سنديري ماسيه ترباريڠ دمتفت‬ ‫تيدورڽ‪.‬‬ ‫ فد ساعت ابو نواس مندكايت سيڠڬاسان‬ ‫(كوريس راج) دان مندودوقكيڽ‪ ،‬ابو نواس‬ ‫جوڬ مڠڠكت كايك دان مڽيلڠكن ساله ساتو‬ ‫كاكيڽ‪ ،‬سؤله‪ ٢‬ديله راج‪.‬‬ ‫ مليهت كجادين ايــت‪ ،‬ب ـراف فڠوال‬ ‫كراجأن ترفقسا منڠكف ابو نواس‪ ،‬مريك‬

‫منييل بهوا سياف فون تيدق برحق دودوق د‬ ‫سيڠڬاسان راج‪ ،‬كچوايل راج هارون سنديري‪،‬‬ ‫بارڠ سياف يڠ منمفتي راج‪ ،‬ترماسوق دامل‬ ‫كجاهنت يڠبرس دان حكومن مايت يڠدبريكن‪.‬‬ ‫ فارا فڠوال منڠكف ابو نواس‪ ،‬كمدين‬ ‫مڠهرييت تــورون دري متفت راج ايت‪،‬‬ ‫دان مموكولڽ‪ ،‬مندڠر ترياقكن ابونواس‬ ‫يڠ كساكينت‪ ،‬راج منجادي ترباڠون دان‬ ‫مڠهمفرييڽ‪.‬‬ ‫ “واهي فڠوال‪ ،‬اف يڠكالني الكوكن؟”‬ ‫تاڽ راج‬ ‫ “امفون بڬيندا‪ ،‬ابــونــواس تله لنچڠ‬ ‫دودوق دسيڠڬاسان فادوكا‪ ،‬كامي ترفقسا‬ ‫مڠهرييت دان مموكوليڽ” جواب ساله سؤرڠ‬ ‫فڠوال‪.‬‬ ‫ سساعت ستله ايت‪ ،‬ابو نواس تيبا‪ ٢‬ساج‬ ‫مناڠيس‪ ،‬اي سڠاج بوات مناڠيس‪ ،‬سهيڠڬ‬ ‫باڽق اورڠ مامليڠ فرهاتني اوله فندودوق‬ ‫استناڽ‪.‬‬ ‫ “برنكه يڠد كاتكن فڠوال ايت واهي‬ ‫ابونواس؟” كات راج هارون‬ ‫ “برنفادوكا” جواب ابونواس‬ ‫ راج ساڠت تركجوت دڠن فنوتوران‬ ‫ابونواس ايت‪ ،‬جك سسواي دڠن فراتوران‬ ‫يڠ اد‪ ،‬ابو نواس اكن دنأيك حكومن مايت‪،‬‬ ‫نامون‪ ،‬راج هارون تأسمفي هايت ملقسناكنڽ‪،‬‬ ‫مڠيڠت بڬيتو باڽق جاس يڠد بريكن ابو‬ ‫نواس كفد كراجأن‪.‬‬ ‫ “ســوده له تأ اوســه مناڠيس‪ ،‬جاڠن‬ ‫خواتري‪ ،‬اكو تيدق اكن مڠحكوم مو‪ ،‬چفت‬ ‫هافوس اير مات مو” اوچف سڠراج‬ ‫ “واهــي بڬيندا‪ ،‬بوكن فوكولن مريك‬ ‫يڠ ممبواتكو مناڠيس‪ ،‬اكو مناڠيس كران‬ ‫كاسيهن ترهادف فادوكا”‬

‫ كات ابو نواس يڠ ممبوات راج ترچڠڬڠ‬ ‫اوله اوچفن ايت‪.‬‬ ‫ “اڠكو مڠاسيهانيكن؟” تاڽ راج هارون‬ ‫ “مڠاف اڠكو هاروس مڠاسيهي كو؟”‬ ‫كات راج الڬي‬ ‫ “واهي راج‪ ،‬اكوچوم دودوق دتحتا مو‬ ‫سكايل‪ ،‬تايف مريك تله مموكوليكو دڠن بڬيتو‬ ‫كرس‪ ،‬افالڬي فادوكا‪ ،‬فادوكا تله مندودوقيك‬ ‫تحتا سالم دوافوله تاهون‪ ،‬فوكولن سفرت‬ ‫اف يڠ اكن فادوكا ترميا؟ اكو مناڠيس كران‬ ‫مميكريكن نصيب فادوكا يڠ مالڠ” جواب ابو‬ ‫نواس‪.‬‬ ‫ جوابن ايت ممبوات راج تأدافت بوات‬ ‫اف‪ ،٢‬اي تأمڽڠكا ابو نواس منجوال هرڬ‬ ‫ديريڽ ددفن باڽق فڠوال‪ ،‬اوله كران ايت راج‬ ‫هارون مڠحكوم ابو نواس انتوق دكلواركن‬ ‫دري استنا‪.‬‬ ‫ “بأيكله جك دمكني‪ ،‬موألي دتيق اين‬ ‫كامو هاروس كلوار دري استنا كو” كات راج‬ ‫سديكيت ڬرم‪.‬‬ ‫ “ترميا كاسيه فادوكا‪ ،‬ميمڠ ايتله يڠ ساي‬ ‫كهند قيك” بالس ابو نواس سمبيل مڽاالمي‬ ‫راج هارون دان تروس كلوار دري استنا‪ .‬‬


‫فوروم سيناران‬

‫چئي ديڠ‬ ‫هنرت‬ ‫چوچو‬ ‫كسكوله‬

‫‪ไปไหน‬‬ ‫‪ครับ‬‬

‫‪อ๋อ‬‬ ‫‪เชิญๆ ครับ‬‬

‫توء‪ ..‬كناف تاهان‬ ‫براهي تاڽ هق توال‬

‫باس‬ ‫دي‬ ‫‪...‬‬

‫متمت‬

‫‪3‬‬


‫‪4‬‬

‫اخبار سيري فالتيهن‪،‬‬ ‫ممبينا فمبريتا مودا دان ميديا بهاس ماليو‬ ‫ربيع األول ‪ / 1434‬جنواري ‪2013‬‬

‫منوجو‬

‫ิ‪หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัต‬‬ ‫ู‪เพื่อผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลาย‬‬

‫كأسيان (‪)ASEAN‬‬

‫فالجر‬ ‫مليهت أسيان ماللوي‬ ‫فومبيڠ' دان ماهل‪،‬‬ ‫'فندقفاكين يڠ چنتيق‬ ‫ساڠت دڠن‬ ‫جاڠن بربڠڬا‬ ‫محمدصفري دوله‬ ‫فومبيڠ)ر أ‬ ‫فطاىن‬ ‫فناريق‪،‬‬ ‫(فندوق‬ ‫فومبينج‬ ‫سكوله مؤسسة معهد الثقافة االسالمية‬ ‫اكفن‪.‬‬ ‫اكين‬ ‫اايهل‬ ‫ننيت‬ ‫كيت‬ ‫خري‬ ‫�‬ ‫ت‬ ‫فاكين‬ ‫ان‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ ‬ ‫سوكن فنتاس دفندق فومبيڠ دامل كأدأن تيتيسن اير هوجن‬ ‫دمتفتن ميكيتواه‪،‬‬ ‫دڠننومنيكندر أ�‬ ‫جاڠنوبرلوڠبڠڬا‬ ‫سومبوڠفرايكو‬ ‫اين منجادي لبيه هبوا‪ ،‬فسسيت اد مريك يڠ براد د�سباليق حال‬ ‫برالڬقاركن دان‬ ‫�الكودانفهيق يڠ مناو‬ ‫ولــوفــون فــرڬــابــوڠــن وارڬ نــڬــارا ادلين �‬ ‫أ‬ ‫أ��ســيــان (‪� )ASEAN Community‬ودارا فوزان اوما �الكو مفبڠكڠ‪� ،‬وا�ان ب�يك‪.‬‬ ‫اين‪� ،‬بب ايت ڬابوڠن نڬارا أ��سيان اين‬ ‫ندا‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫فافن‬ ‫دان‬ ‫جناذة‬ ‫يتا‬ ‫هيبتاايهل كر‬ ‫دڠنخريبڬيتوكيت‬ ‫لڠسوڠن تر أ�‬ ‫تهل د تڠڬوهكن الڬي ‪ 1‬اتهون‪ ،‬فد أ�ولڽ فردبنت كرايتان بركندر أ�‬ ‫"اوهل ايــت كيت يقني هبــوا‪ ،‬دڠن اداهل �وات كبوروقكن ابڬي كيت"‬ ‫مفوق�سيان اين‪ ،‬ف‬ ‫(ملبوت)سسيت‬ ‫ارڬ أ�نڬارا أ�‬ ‫متفت كتيب�أن‬ ‫داناكنڽامن‪ ،‬ايــت اداهل �سهباڬني فنداڠن دري‬ ‫دڠنفالجر‬ ‫نوقاتو�ن‬ ‫�وروقكن ر‬ ‫جاڠن دتڠه‪٢‬‬ ‫دتنتوكن فد بولن جنواري ‪ 2015‬م‪ .‬د أ�ليه �اكيل‪،‬‬ ‫تيدورو يڠ‬ ‫تراللو رسو‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ممباو� ف�يده كفد كيت مسوا " اكت صيف فالجر فندق فومبيڠ ترهادف أ��سيان‪،‬‬ ‫كبولن ديسسميرب ‪2015‬م‪ .‬تتايف كسداران دان تيتيسن اير هوجن‪.‬‬ ‫أ‬ ‫حلد‪.‬‬ ‫دلياڠ‬ ‫اداهل‬ ‫خري‬ ‫�‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫تيدور‬ ‫ابڬــي فــنــدودوق دمسفادن �التن تيدق �كـر‬ ‫متفت ادلين �ولوڠ �الكو ادلين‪.‬‬ ‫أ��ستاذ عبدهللا يو�ف كتواهباڬني كڬياتن‬ ‫ـوداانرا صيف‬ ‫ستان‪�،‬كوهل فومبيڠ مڠاتكن هبوا كڬياتن‬ ‫سفرت إ��فالجر‬ ‫مڠاتكن‪ ،‬هبوا‬ ‫ككوراڠن‪ ،‬ت ـراواتم دامل �كوهل �وا�ستا كتوا‬ ‫ـوزانميواوماهــا‪� ،‬الكو‬ ‫�ـــودارا ف ـ‬ ‫دان بوڠكوك ك‬ ‫جاڠنمفبڠكڠفول �إيڬو‬ ‫رومه‬ ‫�سوڠڬوهڽران ممفوابڬـ ممـييليك‬ ‫أ‬ ‫مفبوكأن ��سيان ايت اد ‪ 3‬جتوان يڠبرس‪ ٢‬كتوا مفبڠكڠ منجواب‪ ،‬هبـوا جك دتيليق اين برجتوان �وفاي ممربي فالجر دافت‬ ‫ا�الم اتو �كوهل فندق‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ا‪.‬‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫تياڠ‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫قبور‬ ‫اايهل‬ ‫ننيت‬ ‫كيت‬ ‫خري‬ ‫�‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫رومه‬ ‫ان‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ ‬ ‫أ‬ ‫فد ماس يڠ تهل اللو‪ ،‬ابڽق �كوهل‪ ٢‬يڠ ي�يت‪ ،‬د�ڬي �و�سيال يڠ اكن ممبوات دڠن هالويس كيت دافــت ملهيت د�ڬي مالتيه ديري �وفاي براين برفيداتو دهدافن‬ ‫درجة‪،‬ميثالڽ‪ ،‬جك داتڠڽ أ��سيان اكن خاليق رايم‪.‬‬ ‫اورڠ يڠ بو‬ ‫تهل براو�ها مڠادكن برابڬي‪ ٢‬كڬياتن‪ ،‬اونتوق كيت‬ ‫فڠكتكن دان�و�سيال‬ ‫برحصابةمڬهدڠندڠن‬ ‫جاڠندافتتراللو‬ ‫أ‬ ‫��ستاذ عبدهللا يو�ف مڽاتكن الڬي‬ ‫مڠكميفينكن �وفاي مناريق فرهاتني فالجر مسمل‪ ،‬كيت دافــت اتهــو چــارا هيدوف ممبوات �تيف بڠسا‪ ،‬اڬام دافت برڬاولن‬ ‫ننيت‪ ،‬كيت‬ ‫�اكيل‪ ،‬تياد‬ ‫نتيڠ سوده‬ ‫افبيل‬ ‫ممفالجري تنتڠ فر�اتوان وارڬ أ��سيان‪ ،‬مريك‪،‬كريڠانفاليڠ ف‬ ‫ملرحوم‪.‬اوهل ايت هبوا ابڬي جــودول يڠربكن�أن دڠن أ��سيان‬ ‫كيت دافت‬ ‫ان أ�ابتسن‪،‬‬ ‫ڬالرتنفا‬ ‫دافتبيبس‬ ‫دڠن �چارا‬ ‫بڬيتو جوڬ دڠن �كوهل مؤ�سة معهد مڠڬونكن كسمفاتن اين بيار مندافت ف�أيدة حال اين اداهل �وات يڠدچڬه اوهل اجران ايــت‪� ،‬وفاي فالجر دافــت اتهــو تنتڠ‬ ‫اجه ‪.‬يڠ اكچق دان چنتيق‪،‬‬ ‫جاڠن هل تراللو بڠڬا دان برالڬق و‬ ‫أ��سيان ماللوي فرابحنث دان جوڬ مسوڬ‬ ‫الثقافة الا�المية فومبينج (فندوق فومبيڠ)‪ .‬دڠن �سباڽق موڠكني‪� ،‬فرت جك كيت ا�الم‬ ‫چاچيڠ‪.‬نتيجه يڠ اكن‬ ‫ـالم‪ ،‬كيت‬ ‫يككن اڬام‬ ‫دماكنمڠريت تنتڠ‬ ‫فالجرداندافــت‬ ‫منجادي نڬارا‬ ‫بروبهـول‪� ،‬تيف‬ ‫اكننويم فـ‬ ‫ايت ايكو‬ ‫ننيت‪ ،‬واجه ابڬــي‬ ‫تڠكورق‬ ‫كيت ا�ـمايت‬ ‫يڠ براو�ها �وفاي ممربي اديق فالجر دافت ب رفيكريكرتنتڠان كب�أافبيل‬

‫اتهو بركن�أن دڠن اإيسسو أ��سيان‪ ،‬دڠن دافت مڽرو مريك �وفاي مملوقكن ا�الم‪.‬‬ ‫يڠ كدوا اداهل‪ ،‬د�ڬي فوليتيك كران‬ ‫مڠادكن برابڬي كڬياتن د أ�تــس فنتس دامل‬ ‫�اتو فراي�أن �وكن واران اتهونن‪ ،‬اكيل يڠك اكدڠالك دڠن كداتڠن أ��سيان جوڬ اكن‬ ‫ممبواتكن فوليتيك دامل نڬري كيت دافت‬ ‫‪ 43‬فد تڠڬل‪� 4-7‬سيتتميرب ‪2012‬م‪.‬‬ ‫‪Terimakasih‬‬ ‫‪kepada‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ALDI‬‬ ‫‬‫‪Pendeta‬‬ ‫‪Bahasa‬‬ ‫كڬياتن تر�‬ ‫مڠادكن فرتنديڠن بروبه كأره يڠ لبيه ب�أيك‪.‬‬ ‫سبوت تهل‬ ‫‪QOLHA,‬‬ ‫‪MALAYSIA‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫�‬ ‫دان يــڠ كتيڬ فــول اداهل د�ڬي‬ ‫فرابحنث دامل اتجوق "� سيان ممربي ف�يدة اتو‬ ‫تيدق ابڬي انق ماليو مسمل" �ودارا صيف ايكونويم‪ ،‬دي اكن دافت ممولهيكن كأد�نأ‬

‫فريڠاتن ليوات مامل‬

‫دافــت برنياڬا دڠــن �چارا بيبس‪ ،‬اوهل‬ ‫يڠدمكني موڠكني اكــن بوليه منميبولكن‬ ‫فرنياڬ�أن يڠربچڠڬه دڠن ا�الم‪.‬‬ ‫"�ــاتــو الڬ ــي كــيــت چ ــوب لهيت‪،‬‬ ‫كنافكه الڬــو أ��ســيــان تيدق ڬــون هباس‬ ‫ماليو‪� ،‬دڠكن كباڽقكن نڬارا أ��سيان اين‪،‬‬ ‫مڠڬونكن هباس ماليو‪ ،‬ايت مننجوقكن‬

‫برالكو �ستهل أ��سيان دموالكن‪.‬‬ ‫�ـــودارا صيف ادلي ــن دان فــوزان‬ ‫�الكو مفباحنث بردوا مڠاتكن هبوا فرابحنث‬ ‫دامل حال اين ممنهبكن فڠهتوان تنتڠ أ��سيان‪،‬‬ ‫يڠ فاليڠ اواتم دافــت مڠاجركن كيت هبوا‬ ‫ابڬــانــكــه كيت اكــن ممــب ـوات فر�سيافن‬ ‫ترهادف كداتڠن أ��سيان‪.‬‬

‫้‪โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต‬‬

‫‪มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตู้ ปณ.6 ปณฝ.รูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94001‬‬ ‫‪โทรศัพท์ 086-5980581 เว็บไซต์ : www.deepsouthwatch.org/dsj อีเมล์ : dsj@dsjgroup.org‬‬ ‫‪ผู้รับ‬‬

‫‪โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีสว่ นร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย‬‬ ‫‪Southern Thailand Empowerment and Participation (STEP) Project‬‬

‫‪หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติเพื่อผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลายู “Sinaran” โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา‬‬ ‫‪อิสลามและการผลิตสื่อภาษามลายู-ไทย เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด�าเนินการโดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (Deep South‬‬ ‫‪Journalism School : DSJ) ซึ่ ง อยู ่ ภ ายใต้ ศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ ภ าคใต้ (Deep South Watch : DSW) ร่ ว มกั บ ส� า นั ก ข่ า วประชาไท‬‬ ‫)‪แปลภาษา-ออกแบบโดย AWAN BOOK สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project‬‬ ‫!!ี‪* ท่านสามารถแจ้งชื่อ-ที่อยู่ เพื่อขอรับหนังสือพิมพ์ Sinaran ได้ฟร‬‬

Sinaran 9  

سيناران (Sinaran) เป็นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติที่มีเป้าหมายในการผลิตนักข่าวและสื่อภาษามลายูที่ใช้อักขระญาวีโดยโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (Deep S...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you