Page 1

www.deepoverground.com

POM PON SEMINAR CHEERLEADING TRENING – SEMINAR

PHOTO

Deep Overgeound


POM PON SEMINAR U organizaciji Plesno navijačko akrobatskog kluba „Iskrice“ 21. veljače 2010. godine održan je prvi ovogodišnji stručni seminar pom pon-a. Voditeljica je bila dipl. sportski pedagog Špela Masten Režek iz Ljubljane sa svojim demonstratorima. Tema seminara bila je „Osnove pom pon-a – okreti, skokovi i bazne vježbe za postizanje bolje plesne tehnike“ i u cijelosti je prilagođena različitom stupnju stručne osposobljenosti i kondicijske pripremljenosti polaznika. Stručni skup je organiziram temeljem odluke Izvršnog odbora HNAPS-a o osposobljavanju i usavršavanju voditelja trenera i demonstratora u 2010. godini. Cilj te odluke je permanentnim usavršavanjem podići razinu osposobljenosti već školovanih voditelja i osposobiti nove trenere i demonstratore cheerleadinga i pom pon-a. Seminar je okupio voditelje klubova, trenere i demonstratore iz cijele Hrvatske, a na njemu su učestvovale i članice Iskrica što je za njihov napredak od velike važnosti. S obzirom na veličinu dvorane Društvenog doma u Lipovljanima broj polaznika seminara bio je ograničen na 45, iako je interes bio puno veći. Za sve trenere i voditelje koji nisu imali priliku učestvovati na ovom seminaru, HNAPS će u novom terminu ponoviti stručni skup na nekom drugom mjestu. Raduje interes djelatnika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske za stručno osposobljavanje za trenere cheerleadinga i pom pon-a. To je vjerojatno posljedica sve veće popularnosti ovog sporta kod mladih generacija, ali i hvale vrijedne inicijative Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koja je cheerleading uvrstila u program „Kup natjecanja školskih sportskih društava“ Republike Hrvatske. Seminar je prošao u vrlo pozitivnom radnom ozračju, a na zahtjev voditelja klubova produženo je njegovo trajanje za jedan sat. Nakon završetka radnog djela za voditelje i sve učesnike pripremljen je domjenak na kojem je izvršena analiza provedenog. Zaključak i preporuka je da se više pažnje u radu mora posvetiti gimnastičkoj pripremi natjecatelja u svim klubovima koji za to imaju potrebne uvjete, te da se planski poveća broj treninga u svim kategorijama.


CHEERLEADING TRENING – SEMINAR Nastavljajući plansku izobrazbu, dana 12. i 13. ožujka 2010. godine organiziran je dvodnevni cheeleading trening-seminar za kadetsku i juniorsku skupinu kluba. Trening-seminar je održan pod vodstvom gospodina Marka Sabola iz Postojne u Sloveniji. Voditelj je vrlo priznati i cijenjen sportski pedagog, koreograf i sudac cheerleading-a sa licencom svjetske cheerleading organizacije (UFC). Cilj organiziranja i provođenja ovog stručnog skupa bio je usavršiti već usvojene cheer elemente i tehnike te naučiti i uvježbati nove. Intenzivan dvodnevni rad na seminaru bio je kondiciono i stručno-tehnički zahtjevan što je dobrano iscrpilo članove i trenere kluba, ali u konačnici bilo je to vrlo korisno i uspješno iskustvo. Voditelj trening seminara, u provedenoj analizi nakon završetka visoko je ocijenio dosad dostignuti nivo stručno tehničke osposobljenosti za izvođenje cheer elemenata. Izrazio je čuđenje gimnastičkim mogućnostima djela članova kluba, posebno s obzirom na nedostatak potrebnih sprava za gimnastički rad i napredak. Također je izrazio veliko zadovoljstvo odnosom polaznika prema radu te brzom i uspješnom usvajanju novih znanja. Preporučio je dodatni samostalni rad članova kluba na kondicionoj izdržljivosti po uputama klubskih trenera. Vodstvo Cheerleading kluba Iskrice kao organizator zahvaljuje se na razumijevanju i pomoći u pripremi i provedbi pom pon i cheer seminara: -

gospodinu Mariu Ribaru načelniku Općine Lipovljani, gospodinu Romanu Ovadu vlasniku Spektar projekta, gospodinu Kristianu Kiki Šamarincu, našem snimatelju, gospođi Špeli Masten Ražek koja je našla vremena i odazvala se pozivu, - gospođi Dragici Žanić, - svim članicama Iskrica koje su pomogle u pripremi seminara.


CHEERLEADING TRENING – SEMINAR


www.deepoverground.com

PHOTO

Deep Overgeound

Iskrice  

POM PON SEMINAR CHEERLEADING TRENING – SEMINAR