Page 1

TEXEL

2 - 5 JULI 2010 Jochem Douwes - Fons Kleywegt - Gert van Hoogdalem


Groepsopdracht Ecomare

Inleiding We gingen vier dagen lang naar Texel om onze kennis in de praktijk te brengen die we het afgelopen jaar hebben opgedaan. We gingen met gemengde gevoelens want het beloofde een druk programma te worden. Vrijdag naar Ecomare en ‘s avonds een lezing, zaterdag een onderzoek naar het voorzieningenniveau in Den Burg en De Koog en ‘s middags naar De Slufter en ‘s avonds nabespreken. Zondag een karteringsopdracht en het Maritiem Museum. Maandag naar de vuurtoren en een fietsexcursie in elkaar zetten. Het viel allemaal wel mee met de werkdruk. Vrijdag voetbal gekeken. Alhoewel mijn verantwoordelijkheidsgevoel naar boven kwan heb ik samen met Margot en Laurence boodschappen gedaan nadat Nederland met 1-0 achter kwam tegen Brazilië. Zaterdag naar Sommeltjespop geweest in De Waal. Dit was voor mij het hoogtepunt van het schooljaar. Ook al was Matthijs zoek geraakt en zijn we ‘s nacht nog een keer terug gereden om hem te zoeken. De alcohol was onze doping.

3 vitrines met opdrachten: Vitrine 1 Kelder aquarium met de Jan van Gent er boven: Vragen, Wat voor kleuren hebben de platvissen en Waarom? Hoe groot kan een Hondshaai worden? Vitrine 2 Kelder kwallen aquarium Vragen Zijn kwallen familie van de zeeanemoon en geef wat kenmerken? Welk soort levende kwallen vindt je in het aquarium? Vitrine 3 Techniek en Natuur vragen, Wat zijn de negatieve effecten op de natuur door menselijk ingrijpen op de Waddenzee? Waarom zetten we Windmolens in zee?

Gert heeft van alle activiteiten een reflectieverslag gemaakt, Fons en Jochem van de vuurtoren, De Slufter, lezing van Harry de Graaf, Maritiem Museum en het bezoek aan Ecomare. De reflectieverslagen staan tussen de groepsopdrachten in. De kaarten van de karteringsopdracht zijn achter het versag gevoegd. We hebben het leuk en leerzaam gevonden en de balans tussen werk en ontspanning was prima, bedankt! Fons

Jochem, Gert en Fons.

Gert

Voltijd en deeltijd aardrijkskunde HRO 2009/2010

Jochem


Reflectieverslag Gert

Reflectieverslag Gert

Bezoek Ecomare

Lezing Harry de Graaf

Fase 1 Bezoek aan Ecomare. Begonnen is er met een lezing over de wadden zee en over Texel. Hierna hebben we een GPS tocht door het nabij gelegen duingebied afgelegd waarna er nog tijd was om een bezoek aan ecomare afteleggen waarbij een opdracht over vitrines gemaakt moest worden! Fase 2 Alle activiteiten vonden plaats in en rondom ecomare, met de lezing was het duidelijk dat de “docent” een biologie achtergrond had en ging de lezing dus veelal over natuur. Toch kwamen ook zeer nuttige dingen aan bod zoals de verschillende bos types in Texel en het landschap van Texel. De Gps tocht was een tocht die niet gemaakt is voor leraren maar vooral voor leerlingen, ik kon me tijdens deze toch goed voorstellen dat leerlingen dit leuk vinden om te doen. Een ander puntje is dat de groepjes echt afstand moeten houden anders werkt het niet. Bezoek aan ecomare zelf viel misschien wat tegen door de verbouwing, maar toch zijn er in het informatiecentrum veel plaatsen te vinden die de moeite waard zijn om te bezoeken met leerlingen. Fase 3 Tijdens de activiteiten was het belangrijk vooral te kijken naar het belang van het onderwerp en hoe dit toegepast kon worden in een toekomstige excursie met leerlingen. Continu was het zaak om te kijken hoe kan ik dit toepassen in mijn eigen lessen. Dit zijn zaken waarbij ik heb geleerd welke mogelijkheden er zijn met een gps tocht . Een mogelijkheid die zeker kan worden gebruikt voor leerlingen in de toekomst helemaal omdat leerlingen dit zelfstandig of in groepen kunnen uitvoeren.

Fase 1 Lezing van Harry over de geschiedenis van Texel, de inwoners van Texel en de toeristen die zich op Texel bevinden. Een bijzondere kijk op de leefwereld van de inwoners van een eiland. Fase 2 Lezing vond zich plaats in informele setting bij het Kamphuis. Interessante inzichten kregen we te horen over hoe het eiland afhankelijk is van texel, hoe de beeldvorming van texel is en wat er op het eiland eigenlijk gebeurt in de winter. De concentratie van de toeristische gebieden is bijvoorbeeld zo gekozen dat zowel de natuur blijf op Texel maar ook dat de toeristen kunnen kiezen waar ze heen willen gaan. Met de vele toeristen is er veel seizoenswerkloosheid en veel jongeren die zomers op dit eiland komen werken, hiervoor zijn er nu enkele activiteiten ontplooid waarbij ingezet wordt om het niveau van de horeca medewerkers te verbeteren met zogenoemde Hostmanship cursus. ook de geschiedenis van Texel wordt uitvoerig behandeld, De rol van Georgiërs in de tweede wereld oorlog, het komen van een vaste waterleiding, het inpolderen van de eierpolder en de rol van het texelse water op onze heerschappij over de zeeën. Allemaal punten die belangrijk zijn om te weten wanneer je een heel weekend bezig bent met het eiland. Fase 3 Belangrijk aan deze lezing is dat het eigenlijk een start is om het eiland op te gaan. Je wordt voorzien van zoveel informatie die terug te vinden is op het eiland dat het de komende dagen leuk is om het eiland te bezoeken omdat er punten van herkenning liggen in het eiland. Deze lezing was gericht op oudere mensen, leraren bijvoorbeeld, maar ook voor leerlingen is het leuk om eerst te weten wat er allemaal gebeurt op een eiland, voordat ze zich verdiepen in een eiland.


Type to enter text

Groepsopdracht: Voorzieningen in Den Burg en De Koog We hebben onderzoek gedaan naar de voorzieningen in Den Burg en in De Koog. De onderzoeksvraag is: Wat is de rol van het toerisme op het voorzienigenniveau in Den Burg en De koog? We hebben een inventarisatie gemaakt die in onderstaande tabellen is weergegeven. Uit de tabel is een aantal opvallende punten af te lezen. We vergelijken in de tabel de voorzieningen in Den Burg en de voorzieningen in De Koog en zien een aantal opvallende verschillen: 1 In Den Burg is een groot aantal kledingwinkels te vinden; 2 Veel benzinestations en banken; 3 Minder restaurants maar kwalitatief wel beter; 4 Sportverenigingen aanwezig in De Koog afwezig; 5 Meer supermarkten, gelet op het inwonertal is het ongeveer gelijk; 6 Minder snackbars aanwezig en 7 Minder hotels aanwezig. Conclusie De Koog heeft meer voorzieningen op het gebied van de horeca. Dit is deels te verklaren door het feit dat De Koog gericht is op de toeristen die naar het strand gaan en daar de lang blijven. Terugkomend van het strand willen ze wat eten en drinken. Dit moet niet te duur zijn en ook niet lang duren. Je ziet dat de restaurants gericht zijn op snel eten, pizza’s, steaks en natuurlijk de snackbars. Er zijn meer hotels en campings aanwezig wat aangeeft dat er veel mensen dicht bij het strand kunnen slapen en makkelijk toegang hebben tot het strand. De toeristen hebben in De Koog invloed op het voorzieningenniveau wat betreft logeren en eten. In Den Burg hebben de toeristen invloed op de voorzieingen. Toeristen komen naar Den Burg om kwalitatief goed uit eten te gaan en pm rustig vrijetijdskleding te kopen. De vrijetijdskleding is vaak gericht op de wat oudere mensen met geld. Toeristen kunnen in Den Burg op een groot aantal plaatsen tanken.

VOORZIENINGEN (AANTAL)

DE KOOG

DEN BURG

BOEKHANDELS

1

6

WINKELS HUISH.APP.

*

4

JUWELIERS

*

6

WINKELS VOOR KLEDING

10

35

CAFE’S

6

10

RIJWIELZAKEN

2

2

SUPERMARKTEN

4

11

WARENHUIZEN

*

9

WONINGINRICHTING

1

7

SOUVENIERSWINKEL

5

7

SCHOONHEIDSSALONS

1

2

SNACKBARS

7

3

DISCO’S

1

3

RESTAURANTS

20

8

HOTELS

6

2

CAMPINGS

7

*

BANKEN

2

4

KERKEN

*

4

BENZINESTATIONS

1

5

HUISARTSEN

*

3

SPORTVERENIGINGEN

*

5

BIOSCOOP

*

1

KUNST

*

2

* Niet aanwezig of niet waargenomen


Reflectieverslag Jochem

Reflectieverslag Jochem

Lezing Harry de Graaf

Bezoek natuurgebied De Slufter

Harry de Graaf gaf een lezing over Texel. Hij heeft bij de Texelse Courant gewerkt en heeft veel ‘inside information’. We zaten in de buitenlucht te luisteren. Het gesprek werd deels gestuurd door Harry de Graaf en deels door ons door vragen te stellen. Harry de Graaf heeft veel kennis van het eiland Texel en vertelde veel feiten en eigenaardigheden van het eiland. Ik heb geleerd dat Texel een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de VOC. Dat had te maken met het aanwezige ijzerhoudende drinkwater. Dit komt door de aanwezigheid van de keileemopduiking. Doordat het water ijzerhoudend was, heeft Holland haar Gouden Eeuw beleefd. Dat vind ik een mooi voorbeeld dat een klein verschil grote gevolgen. Op Texel wordt toerisme en natuur gescheiden gehouden. De term concentratiegebieden werd uitgelegd en daarbij kwam ook het seizoenswerk en de seizoenswerkeloosheid ter sprake. Daarnaast is het me duidelijk geworden dat de inwoners van Texel weinig van Den Helder moeten hebben. Zoals Harry het zei: ‘Op Texel waait het en in Den Helder tocht het’. Ze koesteren het beeld van Texel wat zo zorgvuldig wordt uitgedragen, namelijk rust en ruimte. Het eiland Texel gaat na zo’n lezing meer leven en je krijgt gevoel bij het eiland. Dit is een goede manier om een start te maken met een gebied. Bij een lezing of een les in de buitenlucht moet je ervoor zorgen dat iedereen je kan horen en zien. Daarnaast zijn de hulpmiddelen beperkt en daar moet je rekening mee houden. Inhoudelijk zou ik het verhaal van de waterputten zeker gebruiken. Een punt van aandacht is het opstellen van de toehoorders in de buitenlucht. Ik zou dat in een kring gedaan hebben.

Het natuurgebied De Slufter is een bekend en heelmooi natuurgebied. Als je op Texel bent moet je daar naartoe. Wij gingen daar ook naar toe onder leiding van een gids. We hebben planten en het brakke water geproefd, garnalen, kleine platvisjes en kwallen gevangen. De ontstaansgeschiedenis van De Slufter kwam aanbod. We zijn door het gebied gelopen waarbij de gids met behulp van planten en kenmerken van het landschap onderwerpen uitlegde. Dit vind ik een prettige manier om educatie te krijgen. Ik heb Lamsoor geproefd en weet waar de naam Engels gras vandaan komt. De werking van Zeerus is mij ook uitgelegd en bijgebleven doordat je het kan zien en aanraken. Door De Slufter te proeven en te voelen en te zien onder begeleiding van een gids heb ik veel kennis opgedaan van het gebied.


Reflectieverslag Gert

Reflectieverslag Jochem

Bezoek De Slufter

Bezoek Ecomare

Fase 1 Excursie door het natuurgebied Slufter. Zien ontstaan de slufter en het spotten van de elementen die een natuurgebied als de slufter oplevert. Fase 2 Een wandeling door de slufter levert veel vragen op, vragen waarbij een gids erg handig is. De Gids maakte mij ook attent op zaken waar ik anders voorbij aan was gegaan. Met leuke “proefjes” liet hij ons zien hoe de slufter is ontstaan en wat dit allemaal heeft opgeleverd. Zo liet hij ons zien waarom er niet op een duin aan het strand mag worden geklommen maar wel op een duin in de slufter. Hij vertelde over wat voor effect zeewind heeft op begroeiing en het ontstaan van secundaire duinen en primaire duinen. Fase 3 Deze opdracht geeft aan hoe belangrijk het is niet om alleen te vertellen over onderwerpen maar ook hoe zeer het van belang is dat er veldwerk wordt verricht, het lopen door het gebied verduidelijkt een hoop en ondersteunt de theorie. Het werkt motiverend wanneer er gevist moet worden, gelikt moet worden of iets gegeten moet worden. Allemaal zaken waarin geleerd wordt over het gebied en waar leerlingen gemotiveerd worden.

Vrijdagmiddag hebben we Ecomare bezocht. Dat is een educatiecentrum gericht op het zeeleven en het zeegebied. We kregen eerst een lezing van een bioloog en daarna gingen we Ecomare in om een drietal vitrines te selecteren en vragen te verzinnen voor lesmateriaal. We hebben ook een korte route gevolgd met een GPS voorzien van een stem die beschrijvingen gaf van de omgeving. Doordat we graag om 15.30 voetbal wilde kijken ging het allemaal een beetje snel. Het verhaal van de keileembult werd ook hier verteld wat herkaanbare stof is. De GPS-tocht vond ik niet zo interessant omdat het een beetje naar de bekende weg verwees. Ecomare vond ik leuk om te bezoeken. Vooral het aquarium en de kwallen. Er was veel te zien maar we namen de tijd er niet voor. Voor zo’n activiteit moet je ruim de tijd nemen om de hoeveelheid informatie op te nemen.


Groepsopdracht Kartering

Reflectieverslag Fons

We hebben een veldwerkopdracht uitgevoerd in het zuidelijk deel van Texel. We hadden gebied 1 ten westen van Den Burg. We hebben een viertal kaarten gemaakt die bij dit verslag zijn toegevoegd.

Bezoek Ecomare

Bevindingen Er zijn vier bodemsoorten in het gebied: - sterk lemig fijnzand op leem; - sterk lemig fijnzand; - zwak lemig fijnzand; - klei op fijnzand. In het zuiden van het gebied bevindt zich de uitloper van de Hoge Berg. Dit is goed te zien in het landschap door de glooiingen en het aflopende karakter. Den Burg is hier gevestigd vanwege de natuurlijke hogere ligging t.o.v. de zee. Tegen deze bult aan is in het Weichselien dekzand vanuit het Noordzeebekken aangewaait en afgezet. Dit is het middengebied van de kaart. Hier ziet met onregelmatige blokverkaveling en afbakingen van meidoorns en tuinwallen van plaggen. Dit is ontsloten door dijken die ongeveer een meter hoger in het landschap liggen. Het noordelijkst gedeelte van het gebied op onze kaart is nieuw ingepolderd gebied en kenmerkt zicht door een strakke verkaveling en de rechte wegen en afwatering van slootjes. De grond bestaat uit hier uit mariene afzetting uit het Holoceen. Het ligt hier net onder en net boven NAP. Het akkerland wordt gebruikt voor o.a. gerst, pootaardappelen, voederbieten, voedermais, tarwe, graszaad en grasland. Dit is niet afhankelijk van de bodemsoorten zoals boven staat aangegeven. Het veldwerk was leuk om te doen en vooral leerzaam om theorie en praktijk bij elkaar te brengen.

Op de dag van aankomst zijn we Ecomare gaan bezoeken. Bas en ik hadden veel treinvertraging opgelopen maar met keihard fietsen hadden we weer veel goed kunnen maken. Het bezoek van Ecomare zou echter niet heel lang kunnen duren omdat om 4 uur Nederland tegen Brazilië zou spelen. We waren echter op tijd en om 2 uur zouden we een inleidend verhaal horen over Texel en Ecomare. Het verhaal was erg educatief en we zaten in een leuk lokaal vol met opgezette dieren , kaarten en foto’s. Hierna gingen we een GPS tocht door de duinen doen. Het was leuk en leerzaam om af en toe te stoppen voor een bijgevoegd verhaaltje uit het GPS apparaat. Er zaten leuke weetjes bij maar vanwege de verbouwing konden we niet de volle tocht doen. Toch kon ik wat leuke foto’s maken van wat meeuwen met een jong. Binnen hadden we nog een opdracht om wat vitrines te bekijken. De opzet was goed gedaan en de maquettes en vitrines zagen er leerzaam uit. Het Aquarium vond ik erg leuk en het voeren van de zeehonden was ook wel leuk. Meer eigenlijk vond ik de baby zeehondjes grappig. Het gekke eigenlijk is dat het enige wat echt is blijven hangen is dat er wel twee keer verteld werd dat zeehonden helemaal geen aardige beesten zijn….? Dit vond ik eigenlijk wel vreemd. Waarom het beeld weg nemen bij de mensen?? Het complex van Ecomare ondanks de verbouwing zag er wel professioneel uit. De saltspray over het aangrenzende bos vond ik interessantste om te zien


Reflectieverslag Fons

Reflectieverslag Fons

Bezoek Maritiem Museum

Bezoek De Slufter

Het maritiem museum Oudeschild is een leuk opgezet museum en ideaal voor in de zomer, omdat er een leuk buiten gebeuren bij zit. Tal van bijgebouwtjes, waaronder de molen, huisjes en pakhuis geven een leuke indruk van het verleden. Dit alles met het oogpunt op het maritieme verleden en heden van de havenplaats met als rode draad de VOC periode. De gids was een enthousiaste man die veel over de periode kon vertellen. Met name de maquette van de oude rede geeft een zeer goed beeld van deze drukke tijd voor Oudeschild.. De 10 punten opdracht met foto’s zal ook een leuke en interessante bijvulling zijn van de kennis van de scholier die hier zal langskomen. Mijn interesse ligt altijd op Nederlands historisch gebied bij de VOC dus ik vond dit een leuke en leerzame aanvulling. Tevens het archeologische gedeelte was interessant maar vrij donker opgezet. Het leukste gedeelte vond ik het jutterspaleis, deze schuur met zijn vele bonte stukken en apparaten zag er heel leuk uit en liet goed zien wat er op zo’n eiland allemaal aanspoelt. Met andere woorden zou ik met mijn toekomstige leerlingen dit museum zeer zeker gaan bezoeken.

We gingen de slufter in twee groepen bezoeken met een gids. Aangezien het s’ochtends nog wat sombertjes was en we graag wat mooie foto’s wilden maken, besloten we met de middag groep mee te gaan. Na een stukje fietsen langs de duinen kwamen we aan bij de slufter waar de gids Arthur van Ecomare ons opwachtte. Arthur bleek een gezellige vent die heel veel kon vertellen over alles wat met de slufter te maken had. Ik meen dat hij meer bioloog was dan geograaf maar beide had ook gekund. De tocht voerde ons van het uitkijkpunt over de slufter naar beneden het gebied in en via de duinen terug. Onderweg hebben we vragen behandeld en verschillende plantjes bekeken en ook geproefd. Het vissen naar garnalen en platvisjes was ook leuk. Arthur kon zeer veel vertellen en ik vond het erg interessant. Er is geen vraag onbeantwoord gebleven. Ik begreep nu pas dat het woord slufter hier vandaan kwam en geen geografisch begrip was. De slufter bij Oostvoorne vond hij dan ook geen goede benaming voor die slipopslag daar. Ik heb veel mooie foto’s kunnen maken en met eigen ogen kreken, meanderbochten, zeekraal, jonge duinen, garnalen en de getijde werking goed kunnen zien. Met andere woorden ik vond dit waarschijnlijk de interessantste excursie.


Reflectieverslag Fons

Groepsopdracht Fietstocht Eierland

Lezing Harry de Graaf ‘s Avonds op de eerste dag kregen we van de ere burger tevens oud hoofdredacteur van de Texelse courant Harry de Graaf een lezing over het eiland. Het ging voornamelijk over het verleden maar nog belangrijker de toekomst van Texel en de Texelaars. Texel is met name een groot dorp waar een ieder elkaar nog kent. Echter in de zomer wordt het overstroomd door toeristen. Dit heeft dus de nodige impact op het eiland en dit vraagt dus om de nodige voorzieningen die je in een normaal dorp van 15000 mensen niet hebt. Hier hebben we het zo’n beetje de hele avond over gehad en werden er verhalen over verteld. Je krijgt hierdoor dus wel gelijk een andere kijk op het geheel. Harry wist ook alle vragen te beantwoorden en ik zag dat hij ondanks zijn gepensioneerde leeftijd nog erg bij het eiland en zijn bewoners betrokken was en dat hij veel van de hedendaagse politiek en toekomstige plannen op de hoogte was. Leuk om te horen was het feit dat de Texelaren al vroeg wisten dat er een maximum aan bedden moest komen waardoor het eiland en zijn natuur niet ontwricht konden worden. (45000 bedden). Het was grappig dat er ook hier een haat/liefde verhouding is met de aangrenzende stad Den Helder, waar al het slechte vandaan komt en dat eigenlijk maar lelijk en achterlijk is. ( het waait er geeneens, het tocht er!!). We leerden ook dat Texel door de Texelaren ( spreek uit Teksel) wordt genoemd. Interessant vond ik de bevindingen over toeristen wat zij willen en zoeken als recreatie verblijf en vertier. ( bos, maar dan met name de rand van het bos met een recreatief steunpunt, de frietkraam) Ook de minder in het oog springende voorzieningen zoals drinkwater en vuilnisophaal en verbranding vond ik interessant om te weten. Met andere woorden vond ik het een zeer interessante lezing die compleet was en waar niet veel op aan te merken was doordat Harry zeer veel, misschien wel alles over en van zijn eiland en bewoners weet.

We gaan een excursie op de fiets maken van het noordelijk gedeelte van het eiland Texel. Hier gaan we verschillende aspecten van het Nederlandse landschap zien en herkennen. Hierbij zitten wat kleine opdrachten waardoor de leerling zijn kennis verbreed en gevisualiseerd word het gene hij geleerd heeft over het Nederlandse landschap. De leerling gaat op de fiets in groepjes van 4 de route fietsen en de opdrachten maken. Deze worden dan ingeleverd met een klein verslag met evt foto’s wat zij leuk of interessanter vonden. We vertrekken uit ons verblijf de Zwaluwehof en fietsen de route op de kaart. Vergeet je regenjas en je lunch paket niet en houd de verkeersregels in de gaten. Vergeet ook de topografische kaart van Texel niet. De Route


We fietsen verder richting Cocksdorp en volgen dan de bordjes vuurtoren. We gaan de vuurtoren en het strand bekijken. -6- Zie je de strekdam en wat zou zijn funktie wezen??

Route omschrijving met opdrachten

We starten vanaf de Zwaluwehof en rijden naar het oude dijkje. Halverwege staat een gebouwtje. Waartoe diende deze en verklaar zijn ligging -1-

! ! We rijden de de waal en burgerdijk af naar het noorden. -2- Wat was de functie van het dijkje en wat is er nog van te zien? We rijden de postweg op richting Noord. Let op de oude boerderijen met hun jaartallen. -3- Waarom staat hier een bunker. Kunnen we dit met het aan de andere kant van de weg bevindende gebouw verklaren? Verder op slaan we de slufterweg af naar links. Stop bij de ingang van de slufter en loop omhoog naar het uitkijkpunt. -4- Wat zijn de kenmerken van de slufter. Hoe zou je de begroeing en het water kunnen verklaren? Loop naar beneden en probeer te achterhalen wat de smaak van de verschillende planten zijn en waarom. We fietsen verder op de zanddijk noord en slaan af en volgen de weg de oorsprong. Bij de postweg slaan we links en fietsen weer noord -5- Hoe heet de sloot hier en waar komt hij vandaan?

!

We fietsen weer terug en proberen nu de Waddenzee kant te volgen. Bij punt -7- blijven we staan. Wat zie je aan beide kanten??? Benoem wat je precies ziet. We komen langs Cocksdorp. -8- Is Dit dorp een toeristisch dorp of niet en waarom. We volgen de strengweg en slaan aan het eind de hoofdweg in naar links. -9- Wat valt je op aan de verkaveling en wat verbouwen ze hier eigenlijk?? Bij de kruising met de Slufterweg slaan we rechts af. We schieten hier de Zwinweg op en stoppen bij -10- Wat zien we hier??


We rijden nu het dorp Oosterend in‌ Probeer het voorzieningen niveau te bepalen. Wat valt je op?? -11Van Oosterend rijden we nu via de oosterenderweg naar de Waal. Bij de kerk stop je en je probeert te argumenteren waarom de kerk hoger ligt dan de rest. -12De Waal fiestsen we uit en rijden nu richting de burgerdijk. Hier slaan we rechts af en stoppen we bij de grote plas aan onze linkerhand. -13- Wat is dit voor een plas?? Kunnen we iets met deze naam en wat zou dit te maken kunnen hebben met vraag 12

Vanaf hier rijden we de route terug naar de Zwaluwehof en je probeert in een paar zinnen te omschrijven wat je geleerd hebt en van deze fietstocht vond.

Reflectieverslag Fons Bezoek vuurtoren van Texel De fietstocht naar de vuurtoren was een pittige fietstocht door de Eierlandse polder. Dit is een polder die net zijn 175 jaar bestaan had gevierd. De polder heeft een echte akkerbouw en veeteelt indeling met kaarsrechte wegen en percelen. Er bevindt zich ook het vliegveld en grenst aan het Cocksdorp. De vuurtoren is nog een stukje verder. Het bevind zich als het ware op de noordkaap van Texel. Het s een mooie grote vuur rode vuurtoren. Het bleek een paar jaar geleden geschilderd te zijn geweest want ervoor was het een roze‌ook leuk. We hebben hier ook het strand bekeken en zagen dat er door middel van een strekdam een enorm stuk strand was bijgekomen. Dit was eigenlijk gedaan om het strand van de Koog, het episch centrum van het toerisme te beschermen. Nu was er een groot stuk ook bij de vuurtoren beneden aangekomen. Hier hebben we ook de groepsfoto gemaakt en dat vond ik een heel leuk plan. Dit als leuke herinnering aan later van deze geslaagde excursie naar Texel. We hebben de vuurtoren beklommen en het uitzicht was zeer goed met dit mooie weer. Je had hier ook een mooie kijk op Vlieland. Hierna moesten we het hele eiland weer naar beneden fietsen en een fietsexcursie in elkaar zetten. Het bezoek aan de vuurtoren vond ik met name interessant voor dat stuk strand aanwas en het uitzicht.


Reflectieverslag Jochem

Reflectieverslag Jochem

Bezoek vuurtoren van Texel

Bezoek Maritiem Museum

Vanuit de Zwaluwhof vertrokken we met de fiets naar de vuurtoren van Texel. Het was de laatste dag en een beetje vermoeid van alle activiteiten. Onderweg hebben we een deel van de fietsexcursie uitgezet die we nah te bezoek van de vuurtoren moesten uitzetten. Op het strand gaf Mieke Steenbruggen uitleg over het strand en de functie van de aangelegde strekdam. Deze strekdam van 200 meter zorgt ervoor dat er zand wordt afgezet op de kop van Texel waar voorheen geen strand was. Een effect waar niemand op had gerekend was dat de stroming van het water zodanig werd verlegd dat aan de Waddenkant de stroming in de dijk beukte en bijna een camping van de kaart veegde. Dat is een voorbeeld van menselijk ingrijpen waarbij de effecten niet voorspelbaar zijn. Doordat het strand het leslokaal was geworden kon ik me een goede voorstelling maken van het verhaal. Praten met de wind mee en kijken tegen de zon in is een voorwaarde om verstaanbaar en zichtbaar te blijven voor de toehoorders. Het bezoek aan de vuurtoren was leuk omdat het uitzicht mooi is en we Vlieland goed konden zien.

Zondag gingen we naar de haven van Oude Schild en naar het Maritiem Museum. We fietsten naar de passantenhaven en even langs de werkhaven waar de vissersschepen liggen. Texel heeft een grote vloot en heeft ook veel vissersboten waarop dagtochten worden georganiseerd naar de zeehonden of om te vissen. In het Maritiem Museum kregen we een lezing van een medewerker over de rol van Texel voor schepen die naar ‘de oost’ voeren. Het water was van zeer groot belang en ook de bevoorrading van de schepen die voor de rede van Texel lagen. Texel is in die periode zeer welvarend geworden tot de komst van het Noordhollands zeekanaal waardoor schepen naar Amsterdam konden varen en Texel niet meer nodig hadden. Na de lezing moesten we 10 foto’s maken en een korte omschrijving van geven. Dit ws niet van te voren aangegeven. Het verhaal van het water en de rol van Texel in de Gouden Eeuw kan je goed gebruiken in de les. Een aanvulling op het bezoek aan de haven is een bezoek aan het havengebouw. Het havengebouw en de haven van Texel voldoen aan strenge milieuwetgeving en is een voorbeeld van duurzaam toerisme. Daarbij wil Texel aangeven dat het voor de pleziervaart geschikt is om te overnachten en gebruik te maken van moderne faciliteiten. Een bezoek aan een vissersschip zal ik ook in het programma opnemen omdat de manier van vissen nogal eens ter discussie staat. Hier kunnen leerlingen met eigen ogen zien het vissen in zijn werk gaat. Een verbeterpunt van het bezoek aan het museum was om duidelijk van te voren aan te geven dat er een opdracht gedaan moest worden.


Groepsopdracht kartering Gert

Reflectieverslag Gert

Kartering

Bezoek Maritiem Museum

Fase 1 Karteringsopdracht over een toegewezen gebied. Fase 2 Zonder hulp van leraren het veld in om in praktijk alle theorie toe te passen die geleerd is. Proberen om verbanden te leggen tussen de hoogte van de bodem en de bodemsoort. Verbanden leggen tussen de begroeiing en de afwatering, allemaal zaken die in theorie zo gemakkelijk lijken daarom een belangrijke testcase of de theorie daadwerkelijk ook makkelijk ingevoegd kan worden tijdens veldwerk. Met het begin van de opdracht wist ik niet goed waar ik naar moest kijken en maakte ik de fout een zo groot mogelijk gebied te willen overzien waardoor de verschillen tussen kleinere gebieden wegvallen. Na verloop van tijd wanneer er echt een besluit is genomen dan maar systematisch het gebied af te gaan, wordt er veel duidelijk en is er eindelijk te zien wat de verschillen in het landschap zijn en hoe dit te verklaren is t.o.v. van de verschillende tijdsschalen. Met deze opdracht is mij heel erg geleerd de dingen die je ziet terug te brengen naar de kaart en vanuit de kaart te verklaren wat het verschil tussen gebieden onderling is. Goed onderdeel van deze opdracht was ook het resumeren in combinatie met een groep andere leerlingen onder leiding van leraren. Dit kan je helpen met het formuleren van conclusies en het bekijken van een landschap vanuit een ander oogpunt. Fase 3 Belangrijk in deze opdracht is dat je stap voor stap systematisch aan het werk gaat. Geduld is dus een toverwoord. Belangrijkste onderdeel was om geduldig gebied na gebied te verkennen en meteen te vertalen in een kleurtje of een aantekening op de kaart. Daarnaast is het kijken naar de vormen in het landschap een nieuw element wat ik had gedaan. Om vervolgens samen met een andere groep twee delen te bespreken plaatst je eigen deel ook in perspectief. en geeft een vollediger beeld van de tijdschema’s waar je in praat.

Fase 1 Bezoek aan maritiem museum Fase 2 Het bezoek aan het maritiem museum was vooral gericht op de geschiedenis en de rol die Texel speelde in de VOC tijd. Het punt wat er voor mij positief uitschoot war het aardrijkskundige punt hoe het water 8 maanden goed bleef. Het museum liet veel zien over wat er te vinden is langs het strand en in de zee en hoe de inwoners van vroeger leefden. Fase 3 Belangrijk punt was deze excursie in mijn optiek niet. Mede doordat het maritiem museum meer raakvlakken heeft met geschiedenis dan met aardrijkskunde. Voor een vak als geschiedenis is het waanzinnig om het verhaal van onze begeleider aan te horen over het leven op een echt VOC schip. Dit beteknt dat er goed moet worden gekeken naar het nut van een excursie naar een museum. De vraag die centraal moet staan is de vraag of het nut heeft om hier naar toe te gaan en wat je verwacht dat er geleerd wordt.


Reflectie Verslag:

Reflectie Verslag:

Fietsexcursie

Fase 4 De activiteit die goed te gebruiken is voor leerlingen op de middelbare school is volgens mij de GPS route. Met deze Gps route is het goed om leerlingen zelfstandig door het duingebied te laten lopen aan de hand van het GPS apparaat. Het GPS apraat geeft de mogelijkheid om leerlingen toch zelfstandig of in een groep te laten lopen maar toch op ieder belangrijk punt informatie te verkrijgen en uitleg. Leerlingen leren zo zelfstandig iets over het gebied en de mogelijkheid van GPS tochten. Mede doordat het iets vrij nieuws en recent is zijn leerlingen ook gemotiveerd om de tocht volledig te doen en continu te reageren op dat wat het apparaat vraagt. Het is eigenlijk een speurtocht met als doel om zo veel mogelijk van het gebied te weten te komen.

Fase 1 Fietsexcursie uitzetten over het eiland waarin bepaalde begrippen verduidelijkt moeten worden. en bezoek aan het strand met een uitleg over zeestromingen en afzettingen. Fase 2 Een fietsexcursie moet makkelijk te fietsen zijn en een duidelijk doel dienen. Een excursie die wij hebben uitgezet heeft een verdiepend karakter, en leert leerlingen niet alleen te kijken naar de fysische geografie maar omvat ook een deel van de sociale geografie. Het brengen van gedoseerde informatie is belangrijk zodat de leerlingen stap voor stap de informatie die ze kunnen krijgen verwerken en uiteindelijk tot een compleet beeld laten vormen. Leuke afwisseling was het om met de hele groep op het strand meer te leren over de stromingen rondom Texel en wat voor gevolgen die hebben op de kust van Texel. Het verhaal dat met een strekdam de zee in zo veel zand kan worden vastgehouden voor het eiland was iets waar ik mij niet van bewust ben, dit heeft mij duidelijk gemaakt wat voor een invloed de mens heeft op het landschap om ons heen, en dat we vaak niet weten wat voor effect ons ingrijpen heeft en er allemaal verandert. Met als voorbeeld het leggen van de trekdam waardoor de camping aan de andere kant van het eiland bijna overspoeld werd. Een bewustwording van het feit dat we maar weinig betekenen. Fase 3 Belangrijk bij de excursie is om te proberen in het hoofd van de leerling te kruipen, kijken of de dingen die je wilt vertellen duidelijk worden door de plaatsen die je kiest om stil te staan. Een bewustwording dat je niet zo maar een punt op de kaart kan aanwijzen om te stoppen maar moet kijken wat je ziet wanneer je daar staat en wat je wil uitleggen op dat moment.

Fase 5 Over het geheel heb ik de excursie ervaren als een ideale mix tussen voorbereiden, leren, en groepsbinding. Enige puntje van kritiek is het bezoek aan het maritiem museum, Dit sloot niet echt aan bij de belevingswereld van een aardrijkskunde docent en ook het verhaal van de verteller was op middelbare school niveau en niet op HBO niveau. Verder kan misschien de kartering opdracht herschreven worden waardoor er meteen duidelijk is wat er verwacht wordt. Maar de combinatie van eigen tijd en studie tijd was perfect uitgebalanceerd.


Maritiem Museum Opdrachten Bekijk de volgende foto’s en beantwoord de vragen. De foto’s zijn met name gekozen zodat het hele complex bekeken wordt. Het zijn voornamelijk plaatjes die de leerling aan het denken zet of zorgt dat

Wat betekent deze paal? Waarom liggen hier veel lichte en geen zware dingen?

Waar stond deze plantenbak en waar voor diende deze?

Probeer de veerboot eens aan te leggen. Lukte het?

Waar werd deze UFO voor gebruikt en leg de vorm uit ? Dit zijn geen stukken hout, wat zijn het wel en waarom liggen ze hier?

Probeer dit gedeelte van het museum te vinden en maak er een foto van.

Wat zitten er in deze plastieken koffers, vind je dit ook de beste manier ?

!

Dit is de oude rede van Oudeschild. Wat is de grootste verandering geweest sindsdien Waar diende dit oude schip voor en waarom en waarom hebben ze dit gedaan ? zijn de meeste schepen nu van ijzer ?

verslag Texel  

Omgevingsomderwijs

verslag Texel  

Omgevingsomderwijs

Advertisement